De “GEVER” betaalt


Share Button

Aangeleverd door: Rick Pierhagen

 

Dag lezer(es),

 

Deze week hoorde ik de wet voor het eerst uitleggen op een manier die ik nog niet kende.  Ben benieuwd of je hiermee instemt. Voor mij klonk het als muziek in de oren.

Nu begrijp ik het verlossingswerk van de Here Jezus een stukje meer en het geeft vreugde om er over na te denken.

 

Het punt waar het omgaat is dat degene die vergeeft de verantwoordelijkheid op zich neemt om de wet te vervullen. Dat betekent dat er betaald moet worden.

De wet is oog om oog en tand om tand. Dit betekent dus niet dat als je een klap krijgt, je het recht hebt om er een terug te geven, maar dat je de ander de gelegenheid geeft om je nog een klap te geven. Je neemt het recht niet in eigen hand, maar zoals Jezus deed, droeg hij de smaad en deed niets terug. De wet zegt dat de ene tand met een anders tand betaald moest worden. Maar als je lief hebt en de wet vervuld betekent dit dus dat ook je tweede tand eraan gaat. Of je andere wang in het geval van de wang slaan. Je vergeeft de ander en vervult de wet tegelijk.

 

Dit is bekend maar met het volgende voorbeeld komt er nog wat meer helderheid over vergeving vragen, wat voor consequenties dit heeft.

 

De wet zegt dat wanneer je steelt je het tweevoudig terug moet betalen. Maar je mag om vergeving vragen. Voorbeeld:

 

Een zoon zegt tegen zijn vader dat hij een koekje heeft gepikt bij zijn moeder. je moet twee koekjes teruggeven zegt zijn vader. Maar ik heb het koekje op. Dat maakt niet uit: De volgende keer als de koekjes worden uitgedeeld moet jij het koekje pakken en teruggeven aan je moeder. Dan is het eerste deel van de schuld betaald. Dit doet de jongen en vervolgens zegt zijn vader dat de wet zegt dat hij nu om vergeving mag vragen. Vervolgens vraagt hij vergeving aan zijn moeder  die dat hem van harte geeft. Moeder wil weglopen maar dan roept vader zijn vrouw en dat zegt hij dat dit zo niet werkt. Volgens de wet moet het het tweede deel van de schuld nog steeds betaald worden, maar de wet schrijft niet voor dat de dief dit moet doen. Er mag betaald worden door een losser en in dit geval is dat de moeder want die gaf vergeving aan haar zoon en is vervolgens verplicht om de hele wet te vervullen. Dit betekent dat de moeder het koekje aan de zoon moet geven om daarmee te laten zien dat ze de zoon echt vergeven heeft.  Zo heeft de moeder zijn diefstal hem niet aangerekend en heeft zij zelf de straf betaald.

 

Dit vond ik verhelderend naar het evangelie toe. Vergeven in ons taalgebruik is een leeg begrip geworden. Wij hebben geen manier meer om iemand echt te laten weten dat we de ander vergeven. We praten erover en we zien door de vingers. Daar blijft het bij. Maar in het bovenstaande voorbeeld laat het slachtoffer zien dat de diefstal echt vergeven is. Alleen het slachtoffer heeft het recht te vergeven. Niemand anders. Hierdoor wordt de dief verzoend. Het heeft de ander wat gekost om hem te vergeven. Dat maakt indruk.

Bovenal is de wet vervuld.

 

Wij zijn zijn als mensen ongehoorzaam geweest en verdienen het te sterven. Maar als wij om vergeving vragen betaald de Here Jezus de prijs van de godverlatenheid. De tweede dood. En vervolgens geeft hij ons het leven terug. Wij hebben er als overtreder geen recht op, maar dankzij Zijn werk Geeft hij ons eeuwig/aionisch leven. De groep die niet om vergeving vraagt moet ook de tweede dood in. De wet wordt daardoor vervuld. Dit is de straf. Zodra de straf volbracht is zijn de mensen weer onder de genade.

 

Dit laatste wil ik nog toelichten, want dan zullen je tenen misschien wel krommen. Als ik de wet overtreed moet de agent  mijn overtreding bestraffen. Zolang ik de straf nog niet betaald heb sta ik nog onder de wet. Pas als de straf voldaan is, ben ik weer een vrij mens. Onder de genade. De mensen die de tweede dood meemaken staan nog steeds onder Gods wet. Pas als aan de maat van de straf is voldaan, zijn de mensen weer vrij. Dat is de wet. Er is niemand die vanuit de schrift kan aantonen dat eeuwig oneindig is.  Alleen een woordenboek heeft dit vanuit Latijnse betekenis toegevoegd. De wet staat ook geen oneindige straf toe. Max 40 stokslagen opdat het anders mensonwaardig zou zijn…

 

Ik hoop dat je begrijpt dat ik hier vol van ben. Het is geen betweterigheid, maar enthousiasme dat dit wat helder begint te worden.

 

Groet, Rick