Prikbord nr. 719 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn


Share Button

Prikbord nr 719

Duitse welvaart

Momenteel telt Duitsland ruim 2,5 miljoen werklozen, doch maatregelen blijven uit. Dit komt mede doordat de zgn. Landesbanken hun miljarden aan allerlei buitenlandse avonturen en ‘winstgevende’ schepen hebben besteed in plaats van kredieten voor scholen en gemeenten (werklozenprojecten, statushouders). Daardoor gingen vele banken failliet of werden geliquideerd met belastinggeld: in beide gevallen draait de gemeenschap op voor misstanden waarbij niemand is veroordeeld. Zelfs de ‘toezichthoudende’ politici van de Hamburgse bank niet, waar tussen 10 en 15 miljard is verdampt. Neen, de Duitse ‘welvaart’ blijkt een sprookje van Merkel te zijn en van graaiende politici en bankiers waardoor er slechts 5 Landesbanken over zijn. Binnenkort nog maar 2 (!) zodat gemeenten zelf op korte termijn geld bij elkaar moeten schrapen voor extra voorzieningen om vluchtelingen en gezinsherenigers te huisvesten, te integreren, werk te bieden, scholing te bieden en medische zorg te financieren.

 

Luchtkwaliteit

De noodzaak om in groene zones woningen te gaan bouwen wordt niet alleen bepaald door de onbetaalbare prijzen in de steden en de strenge hypotheekvoorwaarden. Ook de luchtkwaliteit en het geluidsniveau langs bepaalde stadsroutes en snelwegen in de Randstad laten soms te wensen over. Geen prettige woonomgeving dus. Uiteraard zal dan ook het openbaar vervoer (extra bussen/-lijnen, meer stations met parkeergelegenheid) verbeterd moeten worden om te voorkomen dat er straks nog méér autokilometers worden gemaakt in het woon-werkverkeer.

 

Nepcijfers

De criminaliteit in Nederland zou gedaald zijn van 1,2 miljoen naar 800.000 aangiftes. Nog afgezien van de aangiftebereidheid als door rechters oplichting wordt gezien als een ‘civiele’ zaak tussen 2 partijen, aangiftes tegen advocaten, deurwaarders en rechters niet worden behandeld, en aangiften tegen de Staat tot jarenlange nepprocedures leiden, gaat het de burger vooral om de oplossingscijfers. En die vermeende daling kan echt niet worden verklaard uit de resultaten van een reorganiserende politie-organisatie met een overmaat aan bureaucratie en beveiligingstaken.

 

Poetin-doctrine

Volgens de vertaling van Poetins toespraak tot het parlement moet Rusland over offensieve raketsystemen beschikken, die beter zijn dan het defensieve NAVO-antiraketsysteem. Een logische doctrine voor iemand die kennelijk bang is voor militaire vergelding van Russische expansie-operaties en van de gevechtsacties in het Midden-Oosten. Uit welke richting die vergelding kan komen is een raadsel, doch met de bodem van de schatkist in zicht lijkt het introduceren van een sterke buitenlandse vijand onmisbaar voor Poetins herverkiezing. En dat mag wat kosten bij de beweerde invoering van nieuwe kruisraketten.

 

Van een buitenlandcorrespondent

 

Waarom viert Canada Hijab-Dag?

Shabnam Assadollahi

 

De verontwaardiging zit hem in het feit dat dit evenement onder de auspiciën van de gemeente Ottawa wordt gehouden – de hoofdstad van Canada. Het is niet de rol van een democratische overheid om religieuze symbolen te vieren of om ondersteuning te bieden aan de bekeringsdriften van religies. De steun van de gemeentelijke overheid aan de Ottawa Hijab Day leidt tot acceptatie van een radicaal rechtssysteem dat volledig haaks staat op de Canadese democratische waarden en dat de grenzen overschrijdt van de scheiding tussen kerk en staat. Het aanmoedigen van het dragen van een hijab is een 1e stap richting een extremistische ideologie die leidt tot eerwraakmoorden en de vergoelijking daarvan, evenals genitale verminking bij, en de onderdrukking van vrouwen.

 

In 2007 werd Aqsa Parvez, een 16-jarig Pakistaans meisje uit Toronto, gewurgd door haar vader. Haar misdaad was dat ze, als vrije vrouw in Canada, ervoor koos om geen hijab te dragen. In een andere zaak uit 2012 werden 4 vrouwen vermoord door hun eigen familie voor het weigeren van een hijab en de keuze voor westerse kleding. Op 25.02.2018 organiseerde de Canadese stad Ottawa een publiek evenement om de hijab te vieren, een fysiek middel waarmee de islam vrouwen kan onderdrukken. De City for All Women Initiative (CAWI) zette, geholpen door de gemeente Ottawa, een Ottawa Hijab Solidariteitsdag op touw bij het gemeentehuis.

Een andere naam was ‘Zij aan zijn met onze moslimzusters’. Volgens CAWI was het belangrijkste doel van het evenement om niet-moslimvrouwen aan te moedigen om een hijab te dragen om zo begrip te krijgen voor het leven als moslimvrouw.

 

Volgens islamitische sharia-wetgeving is de hijab een uitdrukking van de onderdrukking van vrouwen en wordt het kledingstuk gebruikt door mannen om vrouwen kort te houden. Voor veel seculiere en voormalig islamitische vrouwen is de hijab allesbehalve een symbool van vrijheid. Het kledingstuk dient als een dagelijkse fysieke herinnering dat vrouwen een 2e-rangs groep vormen in de ogen van de islam. Voorstanders van de hijab gooiden mij in een Iraanse cel toen ik 16 was omdat ik demonstreerde tegen islamitisch extremisme. Ik bracht er 18 maanden door. Mijn familie en ik zagen ons genoodzaakt om te vluchten en uiteindelijk vonden we een goed heenkomen in Canada. Sindsdien ben ik actief om de waarheid over het door sharia gestuurde regime in Iran te onthullen en om te strijden voor de emancipatie van minderheden en vrouwen.

 

Critici van het CAWI-evenement, waaronder ikzelf, zijn ten onrechte afgeschilderd als ‘islamo-foben’ maar je kan niet verder van de waarheid zitten. Een vrouw in Canada heeft het volste recht om te dragen wat zij wil – maar waarom wordt de hijab dan gevierd en daarin meer gevierd dan b.v. het christelijke kruis of de joodse keppel? Het is bovendien niet aan de regering om dit te doen. In Iran, waar ik ben geboren, beginnen vrouwen langzaam op te staan tegen de door sharia gestuurde repressie van het regime. Eén groep, Mijn Heimelijke Vrijheid, omschrijft zichzelf als een ‘online sociale beweging waarop Iraanse vrouwen foto’s delen waarop ze geen hijab dragen’. Het feit dat moslimvrouwen in Iran zulke gevaarlijke risico’s nemen, waarbij arrestatie of zelfs de dood op de loer liggen, om op te staan tegen de onderdrukkende effecten van hun eigen religie, is op zichzelf al een significante daad. De gedwongen hijab als kledingdracht is niet alleen aan Iran voorbehouden. In Afghanistan en sommige delen van Saudi-Arabië moeten vrouwen vrezen voor een aframmeling, boetes of erger wanneer ze hun haar tonen. In 2002, in Saudi-Arabië, weerhield de religieuze politie schoolmeisjes ervan een brandend gebouw te verlaten, omdat ze niet de juiste islamitische kleding droegen […], de hoofddoek en de abaya (een zwart gewaad), die vereist worden onder de strenge interpretatie van de islam in het koninkrijk. 15 meisjes lieten het leven in de vuurzee, meer dan 50 anderen raakten gewond. Men kan zich daarbij afvragen wie de brand hebben aangestoken. Volgens een door moslims in geïnstigeerd gebruik, purdah, worden vrouwen afgezonderd van de samenleving en letterlijk gevangen gehouden door hun eigen families. Hoewel je er vanuit mag gaan dat de vervolging van moslimvrouwen door moslims binnen de Canadese grenzen niet voor komt wijzen feiten op een ander verhaal.. In een andere Canadese zaak uit 2012 werden de in Afghanistan geboren Mohammad Shafia, zijn vrouw en hun zoon schuldig bevonden aan de eerwraak-moorden op de 3 dochters van Shafia – Zainab van 19, Sahar van 17 en Geeti van 13, plus de moord op Mohammads 2e vrouw, de 50-jarige Rona Mo-hammad Amir. Alle 4 de vrouwen werden vermoord door hun eigen familie vanwege hun wei-gering om een hijab te dragen en de voorkeur te geven aan westerse kleding.

Toen auteur dezes een open brief schreef aan de burgemeester van Ottawa, Jim Watson, reageerde een woordvoerder via de Ottawa Sun dat de burgemeester zich niet wilde mengen in dit ‘verschil van mening tussen dit individu en de organisatie van het evenement’, omdat het evenement ‘voldoet aan alle relevante voorwaarden [en] het is niet aan mij om mensen te vertellen wat ze zouden moeten dragen’. Het is ook niet de rol van een democratische overheid om religieuze symbolen te vieren of om ondersteuning te bieden aan de bekeringsdriften van religies. Misschien heeft de gemeente Ottawa ook wel zin om vieringen te houden als een ‘Ottawa Kruisteken Solidariteits Dag’, een ‘Ottawa Keppeltjes Dag’ en een ‘Ottawa Parsi Tulband Dag’? De gemeente Ottawa, de hoofdstad van Canada, moet dringend haar steun aan het evenement van CAWI heroverwegen.

Shabnam Assadollahi, die Iran moest ontvluchten vanwege haar protesten tegen islamitisch extremisme, is een mensenrechtenactivist in Canada.