AAN WAT VROEGER WAS, ZAL NIET GEDACHT WORDEN. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Jesaja 65: 17

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.

 

Waaraan zal er niet meer gedacht worden?

Wat zal er niet meer in de zin opkomen?

 

Jesaja 2: 4

4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren.

 

Maar ook in het klein zullen er geen conflicten meer zijn, zoals we dat zien in gezinnen.

Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden.

Aan al onze doelmissers zal niet meer gedacht worden.

Alle oorlogen gaan gepaard met kracht en geweld.

Dus alle oorlogen zijn niet uit GOD en komen ook niet van GOD.

 

Zacharia 4: 6

6 Hij antwoordde mij: Dit is het woord des Heren tot Zerubbabel: 

niet door kracht noch geweld, maar door mijn Geest! zegt de Here der heerscharen.

 

Wat leveren alle oorlogen op? 

Lijden en doden.

 

Lucas 20: 38

38 Hij  ( GOD )  is niet een God van doden, maar van levenden,

want voor Hem leven zij allen.

 

Wat zijn al die oorlogen nog meer?

Alle oorlogen zijn tijdperken van duisternis, van licht is geen sprake.

Dus hebben we nog een punt dat laat zien dat oorlogen niet van GOD afkomstig zijn.

 

1 Johannes 1: 5

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Alle oorlogen vallen onder de noemer van de onvruchtbare werken der duisternis.

 

Efeziërs 5: 11-13

11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;

13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

 

Alle oorlogen worden achter gesloten deuren en in duistere kamers in het geheim beraamd.

GOD hoeven we ook niet te ontmaskeren als licht, want GOD IS LICHT. 

GOD heeft niets, maar dan ook niets, met de onvruchtbare werken der duisternis van doen.

 

Waarom een nieuwe hemel een een nieuwe aarde?

Nou, niet omdat GOD van de oude hemel en de oude aarde een grote puinzooi heeft gemaakt.

Er is er maar een die er een grote puinzooi van gemaakt heeft en dat is satan, de leugenaar en een moordenaar vanaf de beginne.

 

En wat heeft satan voor elkaar gekregen?

De leugen dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

Oorlogen worden ook altijd begonnen met een leugen, zoals die van 11 september 2011, de aanval op Amerika.

 

Nog een reden dat GOD oorlogen niet nodig heeft.

 

Numeri 23: 19

19 GOD is geen man, dat HIJ liegen zou.

 

Hebreeën 6: 18

18…………Waarbij het onmogelijk is, dat GOD liegen zou.

 

Oorlogen zijn ook big business voor de bankiers, die beide (strijdende) partijen voorzien van geld.

 

En dan hebben we nog een reden dat oorlogen niet van GOD kunnen zijn.

 

1 Timotheüs 6: 10

10 Want de wortel van alle kwaad is de geldzucht.

 

GOD heeft niets met alle kwaad, dus ook niets met geld en GOD heeft ook geen geldzucht.

De bankiers hebben geldzucht. Met oorlogen verdienen ze dik en met de wederopbouw verdienen ze er opnieuw weer dik aan.

Tegenwoordig creëren de bankiers het geld uit het niets.

Zo doen ze dat.

1.000.000.000.000 intikken en de bankiers hebben weer geld en wij, de wereldburgers, mogen het weer opbrengen doormiddel van belastingen.

Maar wij burgers kunnen geen getal intikken waar we onze belasting mee kunnen betalen.

En onze overheden? Die zijn er niet voor ons burgers maar die zijn er voor de bankiers en ze kijken toe hoe ze geld creëren uit het niets.

 

Zit u beste mensen, lezers, in zak en as? 

Ziet u beste mensen, lezers, het niet meer zitten? 

Spoken er door uw hoofd gedachten van onheil?

Ziet u beste mensen, lezers, de toekomst niet meer zo rooskleurig in?

 

Dan heb ik goeds nieuws.

 

Jeremia 29: 11

11 Want Ik ( GOD )weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

Ik wens u allen GODS rijke en onvoorwaardelijke zegen en liefde toe.