Alle eigen religieuze en godsdienstige werken elimineren. Door Cor van Ruitenbeek


Share Button

Alle religieuze werken elimineren.

Alle godsdienstige werken elimineren.

Elimineren heeft ook te maken met doden, vermoorden, liquideren en opruimen.

 

Wat zijn eigen religieuze, godsdienstige werken?

DODE WERKEN.

Elimineren betekent ook verwijderen en uitschakelen.

Elimineren, verwijderen en uitschakelen van eigen religieuze, godsdienstige werken.

 

Romeinen 4: 5

5 Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof  ( een gave van GOD ) vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.

 

Let vooral op het woordje ‘goddeloze’ dat geldt voor meerdere mensen.

Goddeloze is inclusief mijzelf.

Zelfs onze eigen religieuze, godsdienstige werken elimineren is GODS werk.

 

We willen onze eigen religieuze godsdienstige werken niet elimineren want dan staan we met lege handen en hebben we niets om te roemen.

 

Al onze eigen godsdienstige werken zijn niets meer dan hout, hooi en stoppelen.

Al onze eigen religieuze, godsdienstige werken zetten geen zoden aan de dijk.

Met onze eigen religieuze, godsdienstige werken bereiken we juist het tegenovergestelde.

 

Mattheüs 7: 22-23

22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

 

De nadruk van onze eigen religieuze, godsdienstige werken ligt in de woorden HEBBEN WIJ NIET !!!!!!!!?????????

We elimineren GODS werken, we doden GODS werken, we verwijderen GODS werken en schakelen zo GODS werken uit.

Met onze eigen religieuze, godsdienstige werken keren we de onderstaande tekst om.

 

Lukas 18: 27

27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

 

En wat zeggen de religieuze, godsdienstige mensen?

Wat bij GOD onmogelijk is, is mogelijk bij de mensen.

 

Alle eigen religieuze, godsdienstige werken houden ook verband met presteren en daaraan gekoppeld een beloning.

Presteren en daaraan gekoppeld een beloning zijn wereldse normen en waarden.

Met religious en godsdienstig presteren willen we nog beter zijn dan GOD zelf.

En we zien wat de gevolgen zijn van het bovenstaande.

Het is een grote puinzooi in de wereld, ook in de religieuze, godsdienstige wereld, waaronder het christendom.

 

HET IS EEN GODS WONDER DAT NOG ALLES DRAAIT MAAR DAT IS DAN OOK GODS WERK.

 

Dat er straks weer blaadjes aan de bomen komen en de voorjaarsbloemen weer op komen is GODS werk.

Ondanks dat de aarde ontwijd is door haar bewoners komen er straks toch blaadjes aan de bomen en komen de voorjaarsbloemen toch weer op.

Het ontwijden van de aarde gaat gewoon door totdat de mensheid met de rug tegen de muur staat en uitgewerkt is.

We willen het toch zelf doen, nou zegt GOD dan, oké ga jullie gang.

Ik zie wel of jullie er wat van bakken.

Laten we gewoon eerlijk zijn. De mensheid heeft er toch bijna 6000 jaar niets van gebakken.

Ook het christendom heeft er totaal niets van gebakken.

Het christendom kwijlt van eigen religieuze godsdienstige werken.

 

En wat houdt het religieuze godsdienstige werken van het christendom in?

Muggenziften, afschrijven, buitensluiten, veel MOETEN en veel LATEN, zeg maar: religieuze godsdienstige werken.

De afgelopen week stond er een topic op facebook over een homoposter in bushokjes.

Daar kan het christendom, de religieuze godsdienstige mens, dagen over muggenziften.

Muggenziften met oogkleppen op en een dikke balk of nog beter bielzen in hun ogen.

Op het onderstaande heb ik maar gereageerd.

Waar gaat het over ????? Een homoposter.

 

Beluister het onderstaande maar eens.

Ik schreef niets teveel toen ik in een artikel schreef dat we in een grote magnetron leven.

https://www.youtube.com/watch?v=OhOWCiw_iXs

 

Dat we, inclusief kinderen, geroosterd worden, dat moet kunnen.

Dat er gemalen babyfoetussen in eten en smeerseltjes zitten, dat moet kunnen.

De religieuze godsdienstige mens, inclusief het christendom, is expert in het wegkijken van zaken waar het werkelijk om gaat.

 

Ik kon het ook niet laten om de onderstaande reactie te plaatsen.

Religieuzen en godsdienstigen vergeten nog al eens de onderstaande teksten.

 

Mat. 9: 10-11

10 En het geschiedde toen Hij in het huis aanlag, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en lagen mede aan met Jezus en zijn discipelen.
11 En toen de Farizeeen dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? 

 

Lukas 15: 1-2

1 Al de tollenaars nu en de zondaars plachten tot Hem te komen om naar Hem te horen.
2 En de Farizeeen en de schriftgeleerden morden en spraken: 

Deze ontvangt zondaars en eet met hen. 

 

Hij eet met homo’s en lag aan met homo’s, hoeren en meer van die schorremorrie. 

Deze ontvangt goddelozen en eet met hen.

 

Daar ga je als religieus godsdienstig mens totaal van uit je dak.

De religieuze godsdienstigen dropen van HOOGMOED en dat geldt tot op de dag van vandaag. Dat zijn pas zonden.

En dan hebben we nog een groep die zeggen dat GOD het kwaad nodig heeft voor een zwarte achtergrond.

De onderstaande tekst wordt geëlimineerd en omgedraaid.

 

1 Johannes 1: 5

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Zeg maar eerst het zuur ( KWAAD ) en dan het zoet.

Religieuze, godsdienstige mensen staan ook met legen handen en dat klinkt nou niet erg fijn in de religieuze godsdienstige oortjes.

Ik heb zelf ook vele jaren aan religieuze godsdienstige werken gedaan en dat heeft mij NUL KOMMA NUL, DUS NIETS, OPGELEVERD.

Dus ik spreek uit ervaring als het gaat over religieuze godsdienstige werken. Het levert totaal niets op.

Ik kon mij zelf niet redden, ik kon mij zelf niet veranderen, ik kon mij zelf niet verbeteren laat staan dat ik een ander kan redden.

 

Ik wens u allen GODS rijke onvoorwaardelijk zegen genade en liefde toe.