De vuile was van de Nederlandse rechtsorde


Share Button

Bron: SDNL

Goedemorgen mevr. van Toorenburg

 

U heb scherpe kritiek op het  “importbeleid” van rechterlijke vonnissen m.b.t. alimentatie. Mooi, maar wat denkt u van de binnenlandse slachtoffers van onze immune rechtspleging in civiele zaken? Durft u het aan om na overleg met ons wat vragen te stellen in de kamer?

 

Zie ook:   www.sdnl.nl/rietveld-aangifte-rechters.htm

www.sdnl.nl/rietveld-bewijs-gba-fraude.htm

www.sdnl.nl/rechtspraak-doden.htm

www.sdnl.nl/recht-op-recht.htm

www.sdnl.nl/rechtsstaat-01.htm

www.sdnl.nl/rechtsstaat-02.htm

www.sdnl.nl/rechtspleging.htm

www.sdnl.nl/rechtspleging-leidraad.htm

www.sdnl.nl/rechtspraak-grondwet-toetsen.htm

www.sdnl.nl/rechtspraak-civiel-corrupt.htm

www.sdnl.nl/pikmeer.htm

www.sdnl.nl/pikmeer-2.htm

www.sdnl.nl/bbd-adressen.htm

NOODKREET….!!

 

Aan alle gemeentebesturen in Nederland. Ik, ir. R.A.A. Rietveld beklaag mij ook bij u over de corruptie binnen de civiele rechtspraak. Uiteraard kan ik dat breeduit bewijzen. Ik vraag u om hulp om de zwendel in (civiele) rechtspraak in de openbaarheid te brengen, omdat tot nu toe iedereen, politici, beëdigde ambtsdragers ook van de Algemene Bestuursdienst en de landelijke media uit angst zwijgen over fraude in de Gemeentelijke Basisadministratie van o.a. de gemeente Castricum. Help mij en vele andere slachtoffers van juristerij (ca. 500 per jaar) die vanwege rechterlijke vonnissen een eind aan hun leven maken. Doe dat door de petitie in te vullen voor het parlement.

 

Geachte heer Schoof, (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)

 

Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN 8 april 2018

 

In aanvulling van mijn mail aan u en kopiehouders meld ik u dat geen van de leden van de Algemene Bestuursdienst, waartoe ook u en de heer Rob Bertholee (AIVD) behoren, om in te gaan op mijn uitnodiging voor een gesprek. Overigens verbaas ik mij zeer dat alle leden met mailadres en telefoonnummer openbaar op het internet staan, hetgeen ik bijzonder waardeer. Ik zal vandaag deze mail aan alle beëdigde functionarissen dit bericht toezenden, met verwijzing naar de ambtseed die ieder van deze ambtenaren hebben gezworen op de Grondwet incl. artikel 120 in die Grondwet, hetgeen absolute willekeur impliceert voor de rechterlijke macht om te vonnissen naar behoefte; en het onwettig en strafrechtelijk weigeren door rechters, raadsheren en officieren van justitie, om naar willekeur en mogelijk onder bescherming van de Pikmeerarresten te weigeren artikel 162 Sv te respecteren, hetgeen op zich een strafbaar feit is, waarvan gerechtshof-president mr. A.R. van der Winkel een fraai voorbeeld gaf dat te kunnen en verplicht was dat te moeten doen.

 

Zoals u weet is het gevecht om integer recht nog lang niet gestreden, zeker niet met een grof nalatig parlement dat zwijgt over de gevolgen van rechterlijke vonnissen met ca. 500 zelfmoorden per jaar als gevolg van de executie daarvan door een geprivatiseerde deurwaarder. Zoals u ook weet zijn de strafaangiften bij Justitie of politie, danwel bij de minister van Justitie & Veiligheid, of het parket nog niet gedaan door extreem tijdgebrek van de aangevers. U weet inmiddels ook dat de aangifte tegen hoofdofficier mr. M.J. Bloos bewijsbaar is gekoppeld aan haar partijdige afdekking van gepleegde strafbare feiten die zijn gepleegd door de raadsheren van het Gerechtshof in Amsterdam. Ook u en alle leden van de Algemene Bestuursdienst zijn hierbij kennisdrager van deze strafbare feiten, zoals verwoord in de aangifte van de heer W.P.M. Visser tegen hoofdofficier Westerbeke en anderen in de komende strafaangifte van ir. R.A.A. Rietveld m.b.t. GBA-fraude van de gemeenten Amsterdam en Castricum.

 

U begrijpt dat de redactie en medestrijders van de SDN deze aangiften zullen koppelen aan de uitzending van Zembla over de afkoop- of omkooppraktijken van het Functioneel Parket in Amsterdam van mr. M.J. Bloos. Zembla zal aangezegd krijgen op basis van de zorgplicht m.b.t. zelfdodingslachtoffers van het rechtsbedrijf, om ‘n tweede uitzending te maken, maar dan over de schandalige praktijken binnen de rechtspraak en vooral in civiel recht. Ook het programma De Raadkamer van Peter R. de Vries van Talpa (John de Mol) zal een klemmend verzoek krijgen om de andere, nog geheel onbelichte kant van de rechtspleging op televisie aan de orde te stellen. Het is kristalhelder dat  grote belangen in het geding zijn, maar het is onacceptabel dat burgers op criminele wijze door het rechtsapparaat letterlijk kapot worden gemaakt en iedere journalist, volksvertegenwoordiger of beëdigde functionaris, of het WODC daarover zwijgen.

 

 

Geachte heer Schoof, ik vraag mij af, of ook ik en enkele van mijn medestrijders tegen crimineel gedrag van de overheid, ook wij een zogenaamd gevaar vormen voor de staatsveiligheid, ook wel staatsvuiligheid genoemd door ervaringsdeskundigen. Gaarne een poging tot verduidelijking en een gesprek bij een kop koffie.

 

Niet alles is fout in het Nederlandse rechtssysteem, zoals blijkt in de TV-uitzending van CNN 8-4-18

De overheid heeft eeuwen ervaring om het recht te misbruiken om lastige burgers uit te schakelen

Maar soms gebeuren er dingen (Nieuwsuur), die behulpzaam zijn om de rechtspraak te verbeteren

Bas Haan van Nieuwsuur doet heel goede dingen, maar vindt mijn kritiek op hem toch niet zo leuk

Fons Fennis en Rob Brockhus overhandigden op de redactie Bas Haan dit: Zwartboek de Eese over

Illegale bouw, zwartgeld, wegkijken van OM en andere overheden m.b.t. megafraude en corruptie

 

 

Duidelijke schaduwcensuur van de overheid op de massamedia over: de zaak Rietveld

Ir. Rietveld is door fraude in GBA-dossier bij gemeente Amsterdam en Castricum dakloos gemaakt

De jarenlange strijd voor het verkrijgen recht van de familie Barbier, inzake een vervalst testament

 

Zie ook de mislukte poging tot strafaangifte bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam

IRM . .   Antecedenten Juristen . .  EU Grondwet <==> SDN  . . Klokkenluider  . . N.C. Burhoven

De petitie over het integriteitsonderzoek rechterlijke macht moet altijd schriftelijk, want anders genegeerd!
Wanneer gaan onderzoeksjournalisten vragen stellen over de (ontbrekende) integriteit van de
rechtspraak?
De open brief
dr. J.M. Eustatia in Curaçao aan Jos Slats van Zembla, over corrupte rechtspraak in Nederland
Open petitie aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid over
ontbrekende integriteit van onze rechtspraak
Petitie voor iedereen die twijfelt over de integriteit van Nederlandse rechtspraak met kennis over gesjoemel
Er komt nog
heel veel meer, dat de politiek en de rechterlijke macht op de grondvesten zal laten schudden !

 

Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. M.J. Bloos van het Functioneel Parket Amsterdam, wegens afdekken van fraude
Strafaangifte tegen Hoofdofficier mr. F. Westerbeke, OvJ mr. H.J.J. Talsma, en OvJ mr. S.B.K. Lukowski landelijk Parket

Aan Peter R. de Vries, m.b.t. het programma “De Raadkamer”.  Ik zou ook graag de andere kant belicht willen zien, en niet alleen die zoals je
presenteerde vanuit Justitie, OM, rechtspraak, advocaten en andere functionarissen die allen het belang van de overheid dienen. Dus ook de
zwendel bij rechters, OvJ’s, advocaten, deurwaarders en ander juridisch gespuis, dat bewijsbaar over de schreef gaat.  
Laat wat van je horen.
Datzelfde geldt voor de redactie van
Zembla die ook de rechterlijke macht buiten beschouwing liet en geen aandacht gaf aan de overduidelijk
bewijsbare corruptie, fraude, het afdekken van strafbare feiten en vervalsing van processen-verbaal en vonnissen te zien bij de
bollenboeren.

 

Waarom stond deze voorpagina zo lang op de site? Vanwege het zwijgen door de media en politiek
De redactie van Zembla zal als vervolg op hun
uitzending ‘n aanzegging krijgen m.b.t. hun zorgplicht

Ambtshalve manipulatie, met o.a. domiciliefraude en schandelijke rechtsverkrachting, ziet u hier

 

Ir. R.A.A. Rietveld slachtoffer van rechtsverkrachting: r.corruptie.anton@hotmail.com