Een gruwelijk maar waarachtig beeld hoe het er nu werkelijk voorstaat met de gemiddelde Amerikaan en Amerika van vandaag.


Share Button

Met dank aan: Hans Vosgezang,

Een reëel en duidelijk beeld van The Greatest Country on Earth!

KIJK ( en GRUW )