Uit het nieuws 26-07-2012


Share Button

 Bron 

‘George W. Bush en consorten beschuldigd van oorlogsmisdaden’

 

Voormalig Amerikaans president George W. Bush en een aantal van zijn medewerkers waaronder, vicepresident Richard Cheney en minister van defensie Donald Rumsfeld,  zijn begin mei 2012 door het Kuala Lumpur War Crimes Tribunal in afwezigheid van oorlogsmisdadenbeschuldigd.

 

George W.Bush beschuldigd van oorlogsmisdaden

Uit de beschuldigingen blijkt dat er sprake is geweest van afschuwelijke martelingen van krijgsgevangenen in gevangenissen in Bagram (Afghanistan) en in Abu Gharib (Irak). Alle beslissingen kwamen rechtstreeks van Bush, Cheney en Rumsfeld. Zij werkten nauw samen met legercommandanten en de CIA in wat zij noemden: “The War on terror” in Irak en Afghanistan.

Het Kuala Lumpur Tribunaal haalde bepalingen aan van het Internationale Militaire Tribunaal van Neurenberg, waar kort na de Tweede Wereldoorlog de kopstukken van het Naziregime werden veroordeeld. Artikel 6 van het Neurenbergse Handvest stelt dat ‘leiders, organisatoren, aanstichters en medeplichtigen, die deel uitmaken van plannen of de uitvoering van deze plannen of deel uit maken van een samenzwering om oorlogsmisdaden te begaan, verantwoordelijk zijn voor alle misdaden die zijn begaan.’Deze artikelen uit het Neurenbergse Charter zijn algemeen geaccepteerd als internationaal recht door de Verenigde Naties. De oorlogsmisdaden van Bush en consorten vallen dus onder het internationale recht.

Hoewel het Kuala Lumpur Tribunaal geen rechtsmacht heeft en geen juridische dwangmaatregelen kan nemen, heeft het Tribunaal wel een voorzet gegeven om Bush en de zijnen voor het gerecht te slepen. Andere organisaties willen mede-samenzweerder, de Britse ex-premier Tony Blair eveneens, voor het gerecht slepen.

Tony Blair was als premier van Groot-Brittannië van 1997 tot 2007 een van de grootste voorstanders van de oorlog in Irak. Volgens de onafhankelijke website icasualties.org zijn 179 Britten in Irak omgekomen iets wat Blair bijzonder kwalijk wordt genomen. Daarnaast wordt Blair ervan beschuldigd mede verantwoordelijk te zijn voor de honderdduizenden doden in Irak en dat hij voor deze misdaden voor een oorlogstribunaal zou moeten verschijnen. Blair zegt geen spijt te hebben van de Brits-Amerikaanse aanval op het Irak van Saddam Hussein in 2003. “Ik kan geen spijt hebben van het besluit de oorlog te beginnen”, schrijft Blair “Wat ik wel kan zeggen is dat ik nooit had verwacht wat voor nachtmerrie het zou worden”.

Het Tribunaal sprak de hoop uit dat de getuigen in de nabije toekomst de zaak aan het Internationale Strafhof in Den Haag kunnen voorleggen alsook bij de Verenigde Naties en de Veiligheidsraad, zodat het vonnis van het Kuala Lumpur Tribunaal meegenomen kan worden in een eindoordeel. Verder wil het Kuala Lumpur Tribunaal dat er zoveel mogelijk internationale bekendheid wordt gegeven aan de uitspraak omdat de misdaden van ongekende omvang zijn.

De oorlog in Irak heeft 4486 Amerikanen militairen het leven gekost. Daarnaast vielen er 32.226 gewonden. Wat betreft het aantal slachtoffers aan Iraakse kant liggen de schattingen op ruim 1 miljoen doden en honderdduizenden verminkten ten gevolge van de Amerikaanse bezetting. Daarnaast zijn er tot op heden ruim 100.000 doden te betreuren vanwege slachtpartijen ten gevolge van elkaar bestrijdende Soenitische en Shi’itische moslim groeperingen en diverse terreurgroepen.

Tariq Aziz, Saddams voormalige minister van Buitenlandse zaken zei in december 2011: “Er is niets meer over van ons welvarende Irak. Alles wat Saddam Hoessein heeft opgebouwd is verwoest. Er zijn meer zieken en hongerigen dan ooit tevoren. Velen hebben geen werk en ieder dag vallen er doden. Irak is het slachtoffer van Amerika en Groot-Brittannië. Zij hebben ons land vermoord”.

Met vriendelijke groet,

Franklin ter Horst