Wij zijn VERSCHRIKKELIJK MISLEID geworden…….Het is de Heere God, YHWH, ZÉLF die Zijn volk veilig zal stellen. En niet de mens of de politiek


Share Button

Het moet eruit, de waarheid die ik gevonden heb inzake Israël en de Joden.  In de afgelopen drie jaren ben ik BELAAGD geworden met mails en post aangaande  het Joodse volk, Israël, het Palestijnen probleem en wat al niet meer,  kortom  inzake alles wat ook maar te maken heeft met de z.g. terugkeer der Joden, met op de achtergrond het HOLOCAUST verhaal van de 6 miljoen. Mijn eerste reactie  op deze E-mail en post was: Stelletje: ANTI-SEMIETEN, Jodenhaters, satanisten zijn het. En nog meer van dat fraais.

Decennia lang heb ik geloofd en beleden dat het Joodse volk, dus de stammen Juda en Benjamin terug zouden komen IN het Land, het land wat nu dan heet: Israël. Over de andere TIEN stammen werd eigenlijk amper gepraat en in vele gevallen weet en wist men daar amper weg mee. Vragen daarover werden vaag dan wel amper beantwoord.

Het is en was te vergelijken alsof je als ouder van een, zoals je denkt, lief en oppassend kind waar je van houdt zaken en dingen hoort vertellen die voor onmogelijk houdt en je bent dan geneigd als ouder er niet naar te WILLEN luisteren en een en ander af te doen als geroddel. Totdat op een gegeven moment de BEWIJSLAST overweldigend wordt en je wel gedwongen wordt er IN TE DUIKEN.  Als was het maar met de instelling van; ik zal ze weleens een poepje laten ruiken en dit allemaal ontmaskeren en de ECHTE waarheid boven tafel krijgen en dan zal ik ze daarmee eens flink rond de oren slaan.

Zo ongeveer was mijn instelling nog een dik jaar geleden en ik ben gaan zoeken, en gaan lezen en vooral gaan BIDDEN, want ik wilde de WAARHEID boven tafel krijgen. En ik beweer nu nog niet de 100% volle waarheid omtrent dit alles in pacht te hebben, doch één ding is me al wel duidelijk geworden: WE ZIJN GRUWELIJK BEDROGEN en we worden nóg BEDROGEN. Door de media, door de politiek, door de kerken, de theologen en de Joodse propaganda machine.

Het allereerste feit wat ik ben tegengekomen is een puur mathematisch gegeven, mede dankzij een zeer oude encyclopedie die ik zelf  in bezit heb en dankzij allerhande cijfermateriaal uit puur neutrale bron. En dit betreft dan het door bijna iedereen aanvaardde axioma van 6 miljoen Joodse oorlogsslachtoffers onder het Nazi-regime van A.Hitler.

Nu zal ik de laatste zijn om dit regime en dit verderfelijk systeem van het nazisme goed te praten, net zo min ik het communisme goedpraat,  verre en verre van dat, maar die 6 MILJOEN blijkt simpelweg niet te kloppen. Laten we zeggen dat men er een SYMBOLISCH getal van heeft gemaakt, want ‘6’ is bij uitstek het getal van de mens!

En men had dit gruwelijke cijfer nodig om een staat op te richten, te creëren voor z.g. Joden, waarvan zoals gebleken is en waarvoor de bijbel dan ook expliciet waarschuwt, dat er Joden zullen (komen) zijn die zich Joden noemen maar geen Joden zijn.  ( Zie Openb. 3) Net zoals de Palestijnen aan de dag vandaag net zomin de oude Filistijnen zijn van weleer of er ook maar enige bloedlijn mee hebben, want dat hebben zij niet! Zij, de Palestijnen, net zoals de hedendaagse zichzelf noemende Joden hebben wél de geestelijke erfenis op zich genomen van die oorspronkelijke volkeren.

In zoverre kan men enigszins de huidige zich Joden noemende mensen, waarvan bewezen is dat zij merendeels van Khazaarse afstamming zijn (Edomieten)  dan met wat kunst en vliegwerk Joden noemen, maar naar afkomst en bloedlijn zijn zij het NIET. Net zomin dus de huidige zich Palestijnen noemde mensen ook maar enige bloedlijn hebben met de vroegere Filistijnen.

Het is een feit dat het volk Israël in zijn geheel, eerst de tien stammen, verstrooid zijn over de wereld, zie de historie der Scythen, der Parthen, der Carthagers enz. en dat vanaf zo’n 7 tot 8 honderd jaar vóór Christus. Een ander feit is dat ook de 2 stammen, Juda en Benjamin, zo goed als helemaal in het jaar 70 verstrooid is geworden over de hele toenmalige wereld. En ondanks de ‘mooie verhalen’ hebben zij hun afstamming amper zuiver kunnen houden.

Vanuit de z.g. Joodse bevolking, dus met vnl. Khazaarse oorsprong is er een ‘elite’ opgestaan die in samenwerking met een andere duistere groep, die der z.g. Merovingers, de leiding en het gezag tot zich hebben weten te trekken en dat al vanaf de Romeinse tijd af tot op heden. Heden ten dage zijn de met name ‘elite’, die wij kennen als: Vrijmetselaars der hogere rangen, de Banksters, het grootkapitaal, vooraanstaande politici, leden van duistere loges en denktanks in veel gevallen z.g. Joden, die in het geheel geen agenda hebben om de messias ooit eens te mogen ontvangen. Integendeel, zij zijn onze waarlijke vijanden en het blijken vaak Satan, dan wel Beëlzebub aanbidders te zijn, en dat in samenwerking, in collusie met de lijn der Merovingers, zoals daar zijn de vele nog bestaande koningshuizen en zelfs presidenten en leiders van landen die aantoonbaar allemaal weer qua bloedlijn terug te voeren zijn op die Merovingers. Voeg daarbij de ‘prima’ samenwerking die deze twee groepen hebben met de gevestigde kerken en we hebben een ‘gruwelijke mix’ van lieden die Gods werkelijk plan proberen te dwarsbomen.

In wezen is het , zoals ik gisteren al even liet lezen, een Ezua/Edom wat wraak neemt op het echte Israël, zoals Jacob ooit eens als Ezau/Edom zich voor doende, het eerstgeboorte recht van Ezau wist te bemachtigen.

En neen, ik ben geen Jodenhater, noch Palestijnenhater, alhoewel veel van die Arabische mensen overduidelijk anders en emotioneler reageren en daardoor verder van ons afstaan en daardoor op weinig sympathie kunnen rekenen, zeker gezien hun gedrevenheid vanuit de;  door ons evenzo verafschuwde islam. 

Wat ik ben mogen gaan inzien is overduidelijk dat wij als gelovigen in deze eindtijd GRUWELIJK worden belazerd en bedonderd en dat wij als uitgeroepenen onze blik moeten richten op Christus en Zijn Woord en ons niet moeten laten misleiden door lieden die in de grond genomen leden zijn van de synagoge des satans.

Als slot wil ik er nog aan toevoegen, me zeer wel realiserend dat met dit alles geenszins het laatste woord hierover gezegd is, maar als het werkelijk Gods Hand was geweest die vanaf 1948 zovele mensen naar dit land, dit hedendaagse Israël heeft doen laten gaan, waarom sneuvelen er dan nog duizenden in een strijd om vrede, en dat terwijl ze beweren in vrede te leven en in een open land. Zelden heb ik zo een beveiligd land mogen zien inmijn leven wat tot de tanden bewapend is en gecontroleerd moet worden en waar je zelfs met Uzi’s bewapende militairen moet tegenkomen als je een eenvoudige supermarkt wilt bezoeken. Waar onderwijzers al wandelend met hun klas , gewapend met een automatisch vuurwapen over straat moet gaan. Is dat een maatschappij, een land dat stil en vredig leeft zoals veel christenen nu beweren en teksten aanhalen alsof het volk nu in vrede zou leven? En wellicht krijgt u ook regelmatig, net zoals ik, mailtjes van onder meer de Jerusalem Post om bijdragen te storten voor de vele duizenden ondervoede Joodse kinderen van Jeruzalem. Is dát het door YHWH beloofde land voor Zijn volk? Het lijkt dus meer op een menselijke, zij het een tot de tanden bewapende, mislukking. Maar geenszins het beloofde land zoals GOD voor ogen heeft. Het is vooralsnog het resultaat van een menselijke inspanning met alle tekortkomingen van dien. Ik begrijp zéér wel dat ik menigeen hiermee geen plezier heb gedaan dit zo te schrijven. Maar ik KAN niet anders, ik zal dan nog geenszins de volle waarheid in deze materie kennen, maar dit alles is nader bij DE Waarheid dan de fabels van hen die zo goedgelovig, zoals ik ook was, staan te wapperen met het vlaggetje van wat dan heet de Davidster te zijn.

EN BOVEN DIT ALLES UIT BLIJFT DE ONVERANDERLIJKE WAARHEID STAAN DAT GOD IN CHRISTUS ZIJN SCHEPPING EN DE MENSEN LIEFHEEFT EN DAT HIJ ZICH NU IN DEZE TIJD, DEZE AIOON,  EEN GEMEENTE VERZAMELD UIT ALLE TAAL, NATIE EN VOLKEREN, ONDANKS DAT ALLES TEGEN LIJKT TE ZITTEN, ZAL HET HEM NIET UIT DE HAND LOPEN EN KOMT HIJ, GOD IN CHRISTUS, KLAAR MET ZIJN PLAN.

Silvia Videler

INFORMATIE en zoek-  en/of NASLAG-werk hieronder:

 

Dit zegt een jood zelf over de 6 miljoen:  

http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-History&ScripturalOriginOfThe6MillionNumber.html

 

http://www.sixmillioncrucifixions.com/Why_did_the_Holocaust_start.html

 

 

Kijk eens bij Google zoekfunctie:  Why six million?

http://www.stormfront.org/forum/blogs/u136272-e3169/

 

http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=24369

 

http://www.ihr.org/books/harwood/dsmrd01.html

 

JHWH zelf zal Zijn volk brengen in de voor hen bestelde plaats in de kustlanden van N.W. Europa, wanneer Edom vernietigd is in het door hem gestolen land Palestina

2Sam.7:10,  en dan niet één stam of een klein deel van 1 stam, maar álle stammen, zie Jeremia 31:1,

En dan zal David er tegelijk zijn als eindtijd-Messias, zoals in Jeremia 30:9,21, 33:15 staat

In Jesaja 56:8, Jeremia 23:3, 31:10, 32:37, Micha 2:12, Zacharia 10:10 gaat het over de terugkeer/verzameling

 

Over Edom:

Maleachi 1:4  Ofschoon Edom zeide: Wij zijn verarmd, doch wij zullen de woeste plaatsen weder bouwen; alzo zegt de HEERE der heirscharen: Zullen zij bouwen, zo zal Ik afbreken; en men zal hen noemen: Landpale der goddeloosheid, en een volk, op hetwelk de HEERE vergramd is tot in eeuwigheid.

 

Zie over Edom verder: Jesaja 34:5, 63:1, Jeremia 49:17, Ezechiel 25:14, 35:15, 36;5, Joel 3:19, Amos 1:9

 

Edom is in modern Jewry , zie  “Edom is in modern Jewry” ?

The 1905 edition of the Jewish Encyclopedia states that “Edom is in Modern Jewry”.

Also, according to The New Standard Jewish Encyclopedia (1977 p. 589; and Encyclopaedia Judaica 1971, Vol. 6, p 378) “Judah Maccabee’s son, John Hyrcanus, conquered the whole of Edom and undertook the forced conversion of its inhabitants to Judaism.”

So my question is whether the Jacob-lineage Jews consider those descended from Esau to be “Jews”? I’m curious because 1 Ch 16:16-17 bypasses Esau (who we know is Edom because of Gen 36:1 and others) and yet “Edom is in modern Jewry” –

“The covenant which He made with Abraham, And His oath to Isaac, And confirmed it to Jacob for a statute, To Israel for an everlasting covenant” (1 Ch 16:16,17)

Additional Details

@Orec, I’m shocked. Most atheists accept evolution because of “evidence” dating back a few billion years or so, which does make 1905 hot off the press. not to mention that it was within a single generation of that date that the nation of Israel was formed.

 

 

Kijk eens bij:  Edom in modern jewry

 

  1. Edomites, Phoenicians,Canaanites, Jews

www.biblebelievers.org.au/edomites.htmIn cache – Vergelijkbaar – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

The Jewish Encyclopedia tells us that “Edom is in Modern Jewry“. This witness from the 1905 edition records the connection between modern day Jews and the

  1. Edom is in modern Jewry” ? – Yahoo! Answers

answers.yahoo.com/…/index?qid…Verenigde StatenIn cache – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

3 antwoorden – 30 mei 2011

Vraag: The 1905 edition of the Jewish Encyclopedia states that “Edom is in
Topantwoord: Edom is modern Christians.

Meer discussieresultaten

  1. Bolshevism and Judaism – The French Connection

iamthewitness.com/Bolshevism-and-Judaism.htmlIn cache – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

(Note: The report refers to “Jews”, but those mentioned are political Zionists, the 5, page 41, states Edom is in modern Jewry,” which is corroborated by the

  1. Fake Jews Kazars Edomites

www.thewatcherfiles.com/edomites.htmIn cache – Vergelijkbaar – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

The Edomites were in Israel when the JEWS were in Israel. King Herod which …… The Jewish Encyclopedia tells us that “Edom is modern Jewry“. This witness

  1. Edom is in modern jewry

www.fathersmanifesto.net/jewsareesau.htmIn cache – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

Edom is in modern jewry. · “from then on [Edomites] constituted a part of the jewish people, Herod being one of their descendants”, The Standard Jewish

  1. THE ORIGINS OF THE JEWS

www.americannationalactionparty.com/jeworigin…In cache – Vergelijkbaar – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

The word “Jew” is merely the modern English contraction for the word …. branch of modern Jewry is a mixture of Judean blood with that of Edom, Syria, Canaan,

  1. Why the Modern Jews Are Not God’s Chosen People

www.israelect.com/reference/…/Modern_Jews.ht…In cache – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

There is Edom [Esau is called Edom in Genesis 36:8]. And Edom is in ‘Modern Jewry‘ Jewish Encyclopedia, 1925 edition, Vol. 5, p. 41. Even the encyclopedia

  1. [PDF]

COULD THE MODERN JEWS BE ISRAEL? – Israel Elect

www.israelect.com/…/Could%20the%20Modern – Vertaal deze pagina

U heeft dit openbaar een +1 gegeven. Ongedaan maken

Bestandsformaat: PDF/Adobe Acrobat – Snelle weergave
Modern Jewish authorities who say, “Modern Jewry is Edom [i.e., they descend from Esau, not. Isaac]. Quoting from the modern Messianic Jewish writer John