Het spelen met ronde ballen of balletjes, desnoods knikkers


Share Button

tip van Leo Dorrestijn.

L.S., 

 

1. De belangrijkste sport voor de armen is: VOETBAL


2. De belangrijkste sport voor de techneuten is: BASKETBAL


3. De belangrijkste sport voor militairen is: RUGBY

 

4. De belangrijkste sport voor het middle-management is: CRICKET


5. De belangrijkste sport voor het hoger management is: TENNIS


6. De belangrijkste sport voor corporate executives is: GOLF

De verbazingwekkende conclusie die hieruit getrokken kan worden is:

 

Des te hoger je in de organisatie zit, des te kleiner worden je speelballen!!

 

Een logische extrapolatie leert ons dan :
Er moeten honderden politici zijn die knikkeren!

 

Fijne dag

Sandokan