Nederland verlangt massaal terug naar het ziekenfonds.Er bestaat grote afkeer van de machtspositie van zorgverzekeraars. De vergroting van de marktwerking in de zorg spreekt weinig mensen aan.