Steeds vaker hebben kleinschalige voedselproducenten te maken met rigide en disproportionele lokale regelgeving. Eisen die dusdanig de spuigaten uitlopen, dat ze eerder zijn toegesneden op industriële voedingsverwerkers. Eisen die er in het ergste geval voor zorgen dat de ambachtelijke voedselproducent weer uit het zicht verdwijnt. .