BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Update over de protesten in Jerusalem.

maart 03, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

tip van Jan Smelt

Nog meer over het protest in Jeruzalem:

http://www.roitov.com/articles/1e6.htm  

 

Het getal 6 duikt weer op: 600 000 demonstranten.

Ook Simson/Samson duikt op. Samson Option?

 

350.000 orthodoxe joden protesteren in Jerusalem

maart 03, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Helaas wordt er in het korte filmpje wel een ( gedeeltelijke) grote fout gemaakt. De reporter heeft het over ‘bijbelstudie’, maar in de meeste gevallen betreft het studie van de TALMOED en de THORA.

Link, zie :    http://www.zie.nl/video/m1mzhs2fdq9j

Het Vaticaan wil de berg SION in Jerusalem….en nog veel meer!

februari 27, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen, Eindtijd ontwikkelingen

Uit het nieuws 27-02-2014

Door: Franklin ter Horst

Het Vaticaan wil de berg Sion in Jeruzalem en nog veel meer
Niet alleen het PLO-bewind in Ramallah wil het gezag over een deel van Jeruzalem, maar ook het Vaticaan oefent al jaren druk uit op Israel om controle te krijgen over de ‘heilige’ religieuze plaatsen in Jeruzalem. In 1992 waren enkele hoge Israëlische vertegenwoordigers waaronder de huidige president Simon Peres en de linkse politicus en oud minister van Justitie Yossi Beilin, akkoord gegaan met een geheim gehouden plan om de berg Sion onder controle te plaatsen van Rome waardoor als het ware een ‘Tweede Vaticaan’ zou ontstaan. De voormalige paus Benedictus XVI (Joseph Ratzinger) bezocht Jeruzalem in 1992 exclusief voor dat doel. Het Vaticaan eist niet alleen de traditionele ‘Zaal van het Laatste Avondmaal’ op de berg Sion op waar de Here Jezus en Zijn discipelen het laatste avondmaal hebben gehouden, maar ook het graf van David, een voor religieuze Joden heilige plaats. Daarnaast wil Rome het gezag over het hof van Gethsemane aan de voet van de Olijfberg, en verder de belangrijke christelijke plaatsen om het meer van Galilea en Caesarea en wil het dat Israël de soevereiniteit over de Klaagmuur en de Tempelberg opgeeft. De eisen van het Vaticaan komen neer op het verdrijven en ontkennen van het Joodse karakter van Jeruzalem.

 

Gethsemane

Volgens Israel National News zou premier Benjamin Netanyahu bereid zijn de controle over de berg Sion aan het Vaticaan, over te dragen, voorafgaande aan het bezoek van de Paus aan Israel, in mei aanstaande. Dat is trouwens ook de wil van Washington. Er zou een geheime bijeenkomst zijn geweest van het gemeentebestuur van Jeruzalem, het kantoor van premier Netanyahu, het ministerie van Toerisme en vooraanstaande katholieke functionarissen. Maar het kantoor van Netanyahu bracht op 20 februari 2014 een verklaring naar buiten dat hier geen enkele sprake van is. “De Israëlische regering heeft de intentie niet en heeft die ook nooit gehad om dit te doen”.

Het Vaticaan vindt dat het oostelijk deel van Jeruzalem illegaal is geannexeerd door Israel en wil dat Israël haar rechten op de stad opgeeft zodat Jeruzalem onder internationaal toezicht kan worden geplaatst. Het Vaticaan heeft de Joodse staat feitelijk volledig ‘geëxcommuniceerd‘ en alle christenen die pro-Israël zijn worden verketterd. Het Vaticaan droomt ervan om net als in vroeger tijden de zeggenschap over het Heilige Land en Jeruzalem volledig over te nemen van de Joden. Diverse documenten maken de doelstellingen van de kerk in Rome glashelder, en ook de manier waarop Rome dit wil bereiken, namelijk door het steeds verder delegitimeren van de Joodse staat. Het pausdom ontkent al eeuwen stelselmatig de legitieme rechten van het Joodse volk op de stad Jeruzalem. In 325 n. Chr., werd op het concilie van Nicea het Joodse volk officieel van haar plaats in Gods heilsplan beroofd. In 1948 schreef: “Observatore Romania” dat de nieuwe staat Israël niet de erfgenaam is van het Bijbelse Israël. Het Heilige Land en zijn heilige plaatsen behoren alleen aan de christenheid het ware Israël toe, aldus de kerk van Rome. Op 12 juni 2012 verklaarde het Vaticaan bij monde van mgr. Ettore Balestrero, de ondersecretaris van de ‘Heilige Stoel voor de relaties met de Staten’ dat de Israëlische soevereiniteit over het oostelijk deel van Jeruzalem niet wordt erkend.

Dit soort uitspraken staan volledig haaks op wat de Bijbel leert en hebben helemaal niets met de echte Gemeente van Christus te maken. Het land en het volk van Israël horen onlosmakelijk bij elkaar. De stad Jeruzalem in het centrale punt voor de “ware” gelovige en voor het volk van Israël.

Het Vaticaan probeert- net als de islamitische wereld- op alle mogelijke manieren de Joodse oorsprong en identiteit van Jeruzalem te ondergraven. Lange tijd heeft de islam met het Vaticaan in onmin geleefd, maar nu het om Israël gaat en Jeruzalem in het bijzonder, hebben ze elkaar gevonden en worden er onderling verdragen gesloten die tegen Israël gericht zijn. Zo bestaat er een pact tussen Rome en Mekka in het ontkennen van de Joodse historische rechten in Jeruzalem en de aloude Bijbelse gebieden Samaria en Judea. Het uiteindelijke gezamenlijke doel: een definitief einde te maken aan het bestaan van de staat Israël. Ook onderhoud het Vaticaan nauwe banden met het terreurbewind in Ramallah, Iran en de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Het PLO-bewind wordt door hoge katholieke geestelijken als het ‘echte Israël’ gepresenteerd en Israël als kwaadaardige bezettingsregime van de theologisch vervloekte Joden. Tijdens de Eerste Intifada was het Vaticaan zelfs een openlijke bondgenoot van de moordende PLO-kliek van terreurmiljardair Jasser Arafat. Iran heeft het op één na grootste diplomatieke korps ter wereld in het Vaticaan. Zo heeft uitgerekend Iran het op één na grootste diplomatieke korps in het Vaticaan. Op 24 november 2012 benoemde paus Benedictus XVI zes nieuwe kardinalen waaronder Bechara Boutros Rai, het hoofd van de Katholieke Kerk in Libanon. Onder de genodigden was zelfs een delegatie van de islamitische terreurbeweging Hezbollah.

Deze Rai staat openlijk achter de oorlog van de Hezbollah tegen Israël. Tijdens een bezoek van deze figuur aan Parijs zei hij de oorlog van Hezbollah tegen Israël te steunen, zolang Israël nog ‘Libanees gebied bezet’. Dat daar al jaren geen sprake meer van is, daar schijnt deze figuur volkomen lak aan te hebben. Rai zond enige tijd geleden zijn afgevaardigde Abdo Abou Kassem naar een conferentie in Teheran die georganiseerd werd om de PLO-Intifada te steunen en te streven naar een ‘Zionistenvrij Midden Oosten’. Ook Hezbollah ideoloog Mohammad Raad en Hamas terreurleider Khaled Meshaal waren daarbij aanwezig. Ook eist Rai dat alle zogenaamde Arabische ‘vluchtelingen’ moeten kunnen terugkeren naar Israël.

De voormalige Paus Benedictus zegende op 24 november 2012 de nieuwe kardinaal Boutros Rai, die openlijk achter de oorlog van Hezbollah tegen Israël staat.

De steeds nauwer wordende banden tussen Rome en de Iraanse Holocaust ontkenners, inclusief de steun voor hun vooruitgeschoven terreurleger in Libanon dat als officieel einddoel de totale vernietiging van de Joodse staat heeft, voorspelt dan ook weinig goeds voor de toekomst van Israël en de steeds kleiner wordende groep christenen die niet gevallen zijn voor de Katholieke vervangingstheologie of voor enige andere ‘Zionistische complottheorie.

Van 8 tot 15 mei 2009 was Benedictus in Israël. Israëls president Simon Peres begroette hem met de woorden “Blessed is he who comes”. Tijdens dit bezoek zei Benedictus dat Gods verbond met het volk van Israël nog steeds van kracht is en dat zijn beloften levend zijn. Maar tijdens zijn bezoek aan Bethlehem, de geboorteplaats van de Here Jezus sprak hij zijn steun uit voor een PLO-staat in wat hij noemde ,,het land van hun voorvaderen” en zei hij de frustraties van hun onvervulde ‘legitieme ambitie’ te begrijpen. De Veiligheidsmuur noemde hij een ,,symbool van de impasse tussen Israëli’s en de Palestijnen”. Ook beloofde hij te zullen bidden voor vrede, vrijheid en stabiliteit diehen zolang (door Israël) wordt ontzegd. Over de terreur van Abu Mazen en trawanten deed Benedictus er het zwijgen toe en ook over de fors uitgedunde christelijke gemeenschap vanwege de etnische zuiveringen van het bewind in Ramallah.  La Civiltà Cattolica, het Vaticaanse magazine dat door het secretariaat van de paus wordt beoordeeld voordat het gepubliceerd wordt, adopteerde in januari 2011 de term ‘Nakba’ waarmee de oprichting van de Joodse staat wordt betreurd. Ook werd Israël beschuldigd van ‘etnische zuiveringen’ en werd de vooral door de voormalige Iraanse president Ahmadinejad wekelijks herhaalde islamitische propaganda dat ‘de Zionisten’ het Westerse schuldgevoel over de Holocaust hebben uitgebuit om Israël op te richten, letterlijk overgenomen.

Holocaustrevisionist Abu Mazen (Mahmoud Abbas) was natuurlijk bijzonder blij met de uitspraken van de paus. Staand naast Mazen riep de paus Israël op om ‘de vrede te omarmen’. Alsof de “Bende van Ramallah” dat al gedaan heeft! Tijdens zijn bezoek aan Yad Vashem bad hij niet om vergeving voor de vernietiging van de zes miljoen Joden in de Holocaust, en noemde ook in zijn rede de Duitse nazi’s niet. Logisch natuurlijk want Benedictus was in zijn jonge jaren immers lid van de Hitlerjugend! Ook weigerde hij een bepaald deel van het Holocaust herdenkingsmuseum te bezoeken omdat er een foto hangt van ‘oorlogspaus’ Pius XII die paus was tussen 1939 en 1958.

Terreurleider Abu Mazen en Benedictus in Bethlehem, 13 mei 2009.

De gezaghebbende Katholieke journalist Vittoria Messori, die het eerste uitgebreide interview met paus Johannes Paulus II te boek stelde, schreef in de Italiaanse krant Il Corriere della sera dat ‘de overheden van alle moslimlanden blootstaan aan de hevige inbreuk van het Zionisme dat zijn hoofdstad in Jeruzalem heeft geplaatst.’

De rol die Rome vandaag speelt ten aanzien van Israël is nog even bedenkelijk als vroeger. In het boek “Het Vaticaan tegen Israël”, gaat de Italiaanse journalist en auteur Giulio Meotti uitvoerig in op de rol van het Vaticaan ten aanzien van Israël. Citaat:‘Het eeuwenlange theologische antisemitisme van het Vaticaan, is sinds de oprichting van de staat Israël veranderd in antizionisme. Het Vaticaan heeft openlijk partij gekozen voor de Arabische moslims, en streeft samen met hen naar de verdwijning van de Joodse staat.’ Meotti geeft op basis van grondig onderzoek een schat aan bewijs voor de werkelijke houding van het Vaticaan tegenover de Joden ook zegt hij dat het Vaticaan tegenstander was van de oprichting van de staat Israël in het aloude Bijbelse land, met Jeruzalem als hoofdstad.

Kardinaal Jean-Lous Tauran, het anti-Israëlische hoofd van de Vaticaanse Raad voor Interreligieuze dialoog, zegt dat bij vredesonderhandelingen ook de status van de ‘heilige plaatsen’ moet worden meegenomen. Rome zegt dat iedereen vrije toegang tot alle heilige plaatsen moet hebben terwijl dat onder Israël al lang het geval is. Iedere godsdienst heeft in Israël haar eigen heilige plaatsen en er wordt hen niets in de weg gelegd om die te bezoeken. De staat Israël garandeert de vrije toegang tot alle heilige plaatsen. De in 2004 opgerichte Joodse Raad het Sanhedrin haalde fel uit naar Rome en werd door de raad ,,de erfgenamen van de Romeinen, de veroveraar, de verwoester van Jeruzalem, de verdrijver van Joden en vernietiger van het land van Israël”, genoemd.

In oktober 2010 werd in Rome een katholieke synode gehouden van bisschoppen uit het Midden-Oosten, waar alles werd gedaan om de verbinding tussen de Bijbel en de staat Israël te ontkennen. Zo zei de door paus Benedictus XVI aangewezen Grieks-Melkitische aartsbisschop Cyrille Salim Bustros: ,,Voor christenen bestaat er geen beloofd land voor de Joden. Er bestaat niet langer een uitverkoren volk. Het concept van een beloofd land kan niet worden gebruikt als een argument om de terugkeer van de Joden naar Israël en de uitwijzing van de Palestijnen te rechtvaardigen. Het rechtvaardigen van de bezetting van Palestina door Israël kan niet worden verdedigd op basis van de heilige Schrift.” Deze uitspraken en de slotverklaring van de Midden-Oosten synode zet de kerk jaren terug in het proces van verzoening tussen de kerk, het Joodse volk en Israël. Een proces dat werd geïnitieerd en ondersteund door de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI. Dergelijke theologische discussies over de uitleg van de Bijbel dateren nog uit de Middeleeuwen.

 

De Maronitische Apostolische Nuncio Edmond Farhat, een soort ambassadeur namens het Vaticaan, noemde Israël een ,,afgestoten vreemd implantaat dat niet door specialisten kan worden genezen.” Toen op 11 maart 2011 de twee PLO-terroristen Amjad en Hakim Awad een compleet Israëlisch gezin, inclusief kleine kinderen en een baby, met onvoorstelbare wreedheid afslachtte terwijl ze lagen te slapen, bagatelliseerde de bekende Italiaanse priester Mario Cornioli de gruwelijke moordpartij door te stellen dat dit gebeurde in ‘een illegale Israëlische kolonie die is gebouwd op gestolen land’.

 

In maart 2007 bezocht een delegatie van Duitse katholieke bisschoppen Israël en de PLO-gebieden. Tijdens dit bezoek vergeleek monseigneur Gregor Maria Hanke, de bisschop van Eichstätt, Israël met Nazi-Duitsland. “Vanmorgen (zagen) we in Yad Vashem de foto’s van het onmenselijke Getto van Warschau en deze avond reizen we naar het Getto in Ramallah. Dat maakt je boos,” merkte de bisschop op. Zijn collega, monseigneur Walter Mixa, de bisschop van Augsburg, voegde eraan toe dat de Palestijnen leven in gettoachtige situaties en dat hun behandeling door Israël bijna racistisch is’.Spreuken: 1-22 Hoelang zult gij, onverstandigen, het onverstand liefhebben, zullen spotters aan spotterij een welgevallen hebben, en dwazen de kennis haten?

 

Het volk van Israël is sinds mensenheugenis het mikpunt van haat, spot, hoon, vernedering en agressie omdat God een speciale band met dit volk heeft. Als de kerk er zich op beroept de plaats van Israël te hebben ingenomen, dan zal ook de kerk daar de gevolgen van onder ogen moeten zien. Gods beloften met betrekking tot het land en het volk zijn zonder voorwaarden en eeuwig. Zij kunnen – vanwege de eed die God gezworen had – nooit gestopt worden. God heeft zijn volk, dat hij al van tevoren uitgekozen heeft, niet verstoten.” (Romeinen 11:1-2) Hier gaat het niet over de kerk van Rome of over welke kerk dan ook, maar over Israël. God heeft Israël hoop en toekomst gegeven.

Jeremia 31:37 Zo zegt de Here: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des Heren.

Met vriendelijke groet

Zie ook: www.franklinterhorst.nl