BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Gastspreker aan het Woord, Jan Smelt, met: De Gotspe van de Holocaust

oktober 20, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Diverse artikelen, religie

door:  Jan Smelt

De gotspe van de holocaust

(Waarschuwing: het lezen van dit artikel kan bij jodenvergoders en adelvereerders leiden tot cognitieve dissonantie. Deze mensen wordt geadviseerd om niet verder te lezen en voor het hervinden van de innerlijke rust op DEZE VERWIJZING te klikken.)

Wanneer zullen de pogroms beginnen? Ze zullen een keer komen, als de gotspe van de holocaust meer in de openbaarheid komt. De woede van de heidenen zal groot zijn. De Kristallnacht zal er nog een rustdag bij lijken. Nee, de heidenen (=gojiem) zijn geen boosaardige beesten met een aangeboren Jodenhaat. Ze zullen terecht boos zijn, omdat de Joden hun economieën verwoest hebben, hun samenlevingen ontwricht hebben met feminisme en homoseksualiteit en hen tot oorlogen opgehitst hebben, wat geresulteerd heeft in miljoenen doden. Daarnaast zullen ze woedend zijn, dat de Joden tegelijkertijd nog de brutaliteit hadden om ‘de vermoorde onschuld’ uit te hangen in de vorm van holocaust-slachtoffers. De verontwaardiging van de heidenen zal terecht zijn en hun komende woede hangt als een opkomend onweer boven het experiment van het zionisme.

In de tussentijd wil ik nog een poging doen om de gemiddelde Jood, die het judaïsme ziet als een soort folklore, te wijzen op hun rabbijnen, die dit opkomend onweer over hen hebben afgeroepen. Net als de leden van de Joodse Raad in Amsterdam, die de gewone Joden uitleverden aan de Nazi’s, maar zelf buiten schot bleven, zullen de leiders van het Joodse volk deze truc weer uithalen. Ze zullen de gewone Joden overleveren aan de woede van de heidenen. Al in de dagen van Jesaja overlegden de leiders – en spotters – van Jeruzalem:

We hebben een verbond met de dood gesloten en met het dodenrijk een verdrag gemaakt; wanneer de voortstormende gesel doortrekt, zal hij ons niet bereiken, want wij hebben leugen tot onze schuilplaats gesteld en in bedrog ons verborgen (NBG vert. Jes. 28, 15)

Het standaard voorbeeld van een gotspe (Eng. Chutzpah) is van een kind dat zijn vader en moeder heeft vermoord en vervolgens de rechter smeekt om medelijden, omdat het wees is (Michael Hoffman, Judaïsm’s Strange Gods, p.56). Heidenvolken kennen dit soort brutaliteit en onbeschaamdheid niet. We moeten het daarom doen met het Hebreeuwse leenwoord. Trouwens, tal van Hebreeuwse leenwoorden in het Nederlands zitten in een bedenkelijke sfeer: sjacheren, jatten en smoes. De heidenen waren vol medelijden, toen ze hoorden over Auschwitz en de gaskamers. Nu deze niet bestaan blijken te hebben, voelen ze zich terecht bekocht.

Daarom raad ik u, Joden van Nederland en daarbuiten, aan berouw te tonen over deze schaamteloze leugens. Dit druist wel zeer in tegen de mentaliteit die de rabbijnen u bijgebracht hebben. Ze hebben u de ene na de andere veer in de kont gestoken door te zeggen dat u zoveel slimmer was dan die stomme heidenen. Dat ging erin als koek. Einstein was het grote voorbeeld van die superieure Joodse intelligentie. Daarna kwam de lijst met nobelprijswinnaars. De rabbijnen vertelden u dat die heidenen zo dom waren als het achtereind van een varken. Eigenlijk waren het niet meer dan dieren. De onlangs overleden rabbijn Ovadja Josef vergeleek ze openlijk met ezels. Je kon de ze van alles wijsmaken. De heidenen hebben de Holocaust-leugen inderdaad lange tijd geslikt. Maar de heidenen zijn aan een inhaalslag bezig. De leugen wordt ontmaskerd.

Behalve dat het u als een rabbijns geïndoctrineerde Jood moeilijk zal vallen om vergiffenis te vragen aan een heiden, zal het ook zeer moeilijk voor u zijn om verantwoording af te leggen aan een heiden. De rabbijnen hebben u bijgebracht dat u als een heer bent gesteld over de heidenen. Ovadja Josef verwoordde het zo: ‘We zullen neerzitten als een effendi (‘heer’ of ‘meester’ in het Arabisch) en eten’ (zie: Ted Pike, JEWRY MOURNS DEATH OF “GREATEST” RACIST RABBI ). Maar u bent geen heer in Nederland, noch in Duitsland of Rusland. U bent daar te gast. Het past niet dat een gast zijn gastheer de wet voorschrijft. U zult uw rol als ‘Hofjude’ moeten opgeven. Deze term wordt door historica Nesta Webster (boek: Secret Societies and Subversive Movements) opgediept voor de Joden die zich nestelen aan de hoven der koningen, de centra van de macht.

Uw rabbijnen hebben u verteld dat macht en geld belangrijk zijn, omdat hun ‘komende wereld’ een aardse wereld is. De Messias die de voorgangers van de rabbijnen, de Farizeeën, verworpen hebben, was Jezus Christus. Hij zei tegen Pilatus dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was. De lijst met rabbijnse messiassen is daarom een lijst met mislukkingen. Ik noem slechts Bar Kochba in 135, Sjabtaj Tzwi (ook: Sabbatai Zevi) in 1666 en Menachem Schneerson, overleden in 1994. Het is allemaal op niets uitgelopen. Ook de zionistische heilstaat, die nu in het Midden-Oosten wordt gebouwd op het bloed van de Arabieren en de centen van Europa en de VS, zal op een mislukking uitlopen.

Ik begrijp dat het voor u als Jood moeilijk is om afstand te nemen van de rabbijnen, want hiermee riskeert u ‘uit de synagoge geworpen te worden‘; ook al komt u daar nooit. In het Nieuwe Testament staat zo´n verhaal beschreven. Een blindgeboren man, die door Jezus ziende gemaakt is, moet bij de Farizeeën op het matje komen. Ze verzekeren hem dat Jezus een zondaar is. Hij antwoordt: ‘Als deze niet van God gekomen was, dan had Hij niets kunnen doen’ (Joh. 9, 33). Dergelijke logica konden de Farizeeën niet verdragen. Ze schopten hem eruit. Mensen die zelf kunnen nadenken, passen niet in de synagoge. De Farizeeën en de rabbijnen eisen blinde gehoorzaamheid. Menig oprechte Jood is in de loop der tijden al geëxcommuniceerd. Er is zelfs een hele groep, de Karaïeten, die alleen in de Tenach (Oude Testament) geloven en de rabbijnse Talmoed verwerpen. Excommunicatie betekent dat u de steun van de mede Joden in het maatschappelijk leven zult moeten missen. Als u bijvoorbeeld burgemeester van Groningen zou willen worden, dan zult u dat op eigen kracht moeten doen. De ‘Hofjuden’ zullen geen goed woordje meer voor u doen. Het moet gezegd, dat de rabbijnen goed voor hun volgelingen zorgen en hen rijkelijk belonen voor hun kadaverdiscipline.

Maar het verbond met de dood zal geen stand houden. Ik citeer verder uit Jesaja:

En ik zal het recht tot meetsnoer maken en gerechtigheid tot paslood; en de hagel zal de leugenschuilplaats wegvagen en het water zal de toevlucht wegspoelen. (Jes. 28, 17)