BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

GAST AAN HET WOORD: OBY VOSSEMA met: ‘Ze Verstonden de Tijd niet dat er naar Hen werd Omgezien’.

december 13, 2013 By: silviavideler Category: Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen, Eindtijd ontwikkelingen

Ze verstonden de tijd niet dat er naar hen werd omgezien.                      

 

Citaat Lukas 12:56; ‘Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden.

Hoe kan het dan, dat u deze tijd niet weet te duiden’ ?

Citaat Lukas 19:44;’En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij u geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkent’.

Het gaat in bovenstaande tekst om Jeruzalem en de het wordt tegen Joden en de Farizeeën  gezegd door de Here Jezus zelf.

Hij was al eeuwenlang voorspeld; de Koning der Joden, maar pas toen Hij uiteindelijk aan het kruis hing kwam de erkenning, en nog wel spottend; De Koning der Joden.

Maar het was toen te laat om het Koninkrijk aan Israel nog te herstellen.

Jeruzalem met haar inwoners hadden de tijd niet onderkent.

Dat heeft aan de Here Jezus niet gelegen; Hij deed alles wat er van Hem verwacht mocht worden. Wonderen en tekenen en het voeden van duizenden mensen, het was allemaal voorzegd en iedereen had het kunnen weten.

Er was slechts een klein groepje gelovigen. Zij hadden de roepstem gehoord en gevolgd.

Ze hadden huis en haard verlaten en waren met de Here Jezus mee gegaan.

Ze hadden tijdelijke volmachten gekregen zoals een mens die nog nooit had gekregen, en ze gingen.

De kerkelijke leiders spraken er schande van en juist zij hadden beter kunnen weten, zij waren immers Schriftgeleerden . . .

Ook zij hadden de tijd dat er naar Jeruzalem werd omgezien jammerlijk niet onderkend.

En de tijden waren zo tekenend, er waren slechts twee stammen in het land, het land Israel was kleiner dan ooit, ze waren geen baas in eigen land, de Romeinen hadden de macht, geen eigen rechtspraak enz. enz. Als er ooit verlossing op alle fronten nodig was, dan was dit het moment.

 

En wij, die duizenden jaren later leven en achteraf de hele situatie kunnen overzien, wij begrijpen het afwijzen van de Joden toen helemaal niet. Dit was hun kans immers!

Maar aan de andere kant komt de vraag op, onderkennen wij déze tijd wel dan?

Ik heb het over 2012. Wat er dan met deze tijd aan de hand is? Wel, het is Genade tijd.

Volgens Tit.2:11; is de Zaligmakende Genade van God verschenen aan alle mensen; niet alleen aan de Joden dus, maar aan alle mensen.

Ook voor ons uit de volkeren dus. Die Gelukkig Makende Genade is verschenen, ze was er eerst in die vorm nog niet, maar verscheen in de Persoon van de Here Jezus Christus.

Citaat Tit.2:14; ‘Hij heeft Zichzelf voor ons gegeven, opdat Hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor Zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.

Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs elkaar met alle gezag terecht.’

Paulus schrijft deze schitterende woorden aan zijn broeder Titus terwijl hij zelf in de gevangenis zit ter wille van diezelfde Verschenen Genade.

Mooi voorbeeld voor ons ook; zelf in erbarmelijke omstandigheden zitten en dan anderen een brief schrijven ter bemoediging. Daar mogen we best eens even over nadenken hoe deze verhoudingen precies liggen. En dan vieren we straks weer Pasen, het feest van de verschijning van de zaligmakende genade van God, dan worden we weer met de neus op de feiten gedrukt, hoe is het ook weer gegaan? Ik kan God er voor danken dat ik deze dingen mag lezen en toe eigenen en genieten en ook mag doorgeven.

Want als er ooit verlossing op alle fronten nodig is voor deze wereld, dan is het nu wel .

Laten we samen goed onderkennen hoe schitterend deze gelukkig makende genade wel is en elkaar ermee bemoedigen. Het is alleszins de moeite waard.

Vrolijk Pasen zeggen we dan. Wordt je daar dan vrolijk van; ik wel!                18 maart 2012 OV