BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

ZIjn het georkestreerde gebeurtenissen in het Midden – Oosten?

juni 17, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

 

Bron: www.eindtijdactueel.nl

georkestreerde gebeurtenissen in het Midden-Oosten?

Wat zijn de eindtijd implicaties van de enorme veranderingen die we zien in Irak en Syrië? In de komende dagen zal ik een aantal observaties vanuit een Bijbels perspectief op deze website zetten.

Maar eerst moet u weten, dat de hoogste sjiitische leider in de wereld gelooft dat de gebeurtenissen in het epicentrum de weg voor de spoedige komst van de zogenaamde islamitische messias,bereidden maar dat er hiervoor meer voorbereidingen nodig zijn.

sSiitische leiders – en in het bijzonder de leiders van Iran – proberen om actief zijn aankomst te versnellen, door het verkrijgen van de controle over Irak en Syrië en de voorbereiding voor de vernietiging van Israël en de Verenigde Staten.

Deze week onthulde de Ayatollah Khamenei zijn nieuwste ideeën over dit onderwerp.

“De Opperste leider van Iran belooft een wereld vrij van ongelovigen en gelovigen met de komst van de islamitische messias, Mahdi, een 9e-eeuwse afstammeling van de profeet Mohammed, waar de sjiieten naar verwijzen als de 12e Imam,” schrijft Reza Khalili, de voormalige Iraanse Revolutionaire Garde operatieve die een dubbelspion tegen Iran voor de CIA werd.

“De komst van Imam Zaman (Mahdi) is de duidelijke belofte van Allah,” zei Ayatollah Ali Khamenei in een toespraak woensdag op de verjaardag van Mahdi’s verjaardag op een tentoonstelling van onderzoek en historische documenten over de 12e Imam.

“Khamenei zei ook dat één van Allah’s beloften was, dat een islamitische revolutie over Iran zou komen.”

“Wie had gedacht dat er in deze gevoelige regio en in dit belangrijke land, met een regime (gerund door Shah Pahlavi) en gesteund door de internationale machten, een revolutie op basis van religie en de sharia (wet) plaats zou vinden?” Vroeg Khamenei.

Fragmenten uit het artikel:

• De sjiitische gevestigde geestelijke orde regerende Iran gelooft dat Iran revolutie van 1979 was een voorloper van de komst van de Mahdi is, waarin alle ongelovigen zullen worden gedood en de vlag van de islam zal worden verhoogd in alle vier de hoeken van de wereld.
• “De karavaan van de mensheid vanaf de dag van de schepping beweegt zich door de windingen van de harde doolhof (van het leven) … om op een open pad te komen, (en) dit open pad is dat van de tijd van de komst van Imam Mahdi,” zei hij. “het in afwachting wachten op de komst is een hoopvol en krachtig wachten, het verstrekken van de grootste opening voor de islamitische samenleving.”
• De vertegenwoordiger van de hoogste leider van de Revolutionaire Garde, Ali Saeedi zei in een vergadering met Guard bevelhebbers op vrijdag, dat de komst van Imam Mahdi niet kan plaatsvinden onder de huidige omstandigheden, en om dat te laten gebeuren in het Midden-Oosten moeten grote veranderingen plaatsvinden. Om deze veranderingen te bewerkstelligen, is er een behoefte aan “regionale paraatheid” en dat de islamitische revolutie in Iran” zonder twijfel zal worden aangesloten op de wereldwijde revolutie van Imam Mahdi.”
• Khamenei heeft ook openlijk gezegd: “Ik kan u vertellen met het grootst mogelijke vertrouwen:. De belofte van Allah voor de komende en de oprichting van een nieuwe islamitische beschaving is onderweg”
• De regering Obama is momenteel bezig met intensieve onderhandelingen met betrekking tot het illegale nucleaire en raketprogramma’s van het regime. Iran staat op zijn recht om verrijking en de uitbreiding van nucleair onderzoek en ontwikkeling, maar internationale analisten geloven dat het doel is om nucleaire wapens te verwerven om te gebruiken tegen Israël en de Verenigde Staten.• De opperste leider, in een andere recente verklaring gecoverd door The Daily Caller, heeft botweg gezegd dat de jihad doorgaat tot Amerika wordt vernietigd.• “Deze strijd zal pas eindigen wanneer de maatschappij zich kan ontdoen van de van de onderdrukkers ‘, met Amerika aan het hoofd, die zijn klauwen heeft gezet op de menselijke geest, lichaam en gedachten. … Dit vereist een moeilijke en langdurige strijd en noodzaak van grote stappen,” zei hij.

Kunnen de recente ontwikkelingen in Irak dus profetische implicaties hebben? Eigenlijk kan het antwoord alleen maar ja zijn – vooral met betrekking tot de Koerdische mensen die in Noord-Irak wonen. Laat het me dit uitleggen.

Zoals we al hebben gezien in de afgelopen weken, zijn de radicale jihadistische krachten van de “Islamitische Staat van Irak en al-Sham” (ISIS) onderweg naar Bagdad. Ze laten een spoor van bloedvergieten achter.

Het doel van de ISIS leiders is om de Iraakse regering omver te werpen, de controle van in Irak over te nemen en een jihadistische staat onder de sharia op te richten, en Irak te gebruiken om van een regionaal naar een uiteindelijk wereldwijd – islamitisch kalifaat, of koninkrijk te komen.

Nu hebben de Koerdische leiders gebruik gemaakt van de chaos van dit moment om de controle over de olierijke regio Kirkuk te grijpen.

De olievelden van Kirkuk zijn een langdurige kwestie van controverse in Irak geweest, vooral sinds de bevrijding van het land in 2003. Wie deze gebieden controleert zal enorme rijkdom bezitten wanneer de olie meer volledig wordt ontwikkeld en wordt verscheept naar markten over de hele wereld .

De Koerden, zijn over het algemeen soennitische moslims maar ze zijn geen etnische Arabieren. Inderdaad, veel Koerden hebben een diepe haat t.a.v. de Arabieren. Enkele decennia geleden, creëerde de wereld een bijzondere, beschermde, autonome regio voor de Koerden in het noorden regio van Irak nadat Saddam Hoessein herhaaldelijk had aangevallen met het gebruik van chemische wapens.

Uiteindelijk wilden veel Koerden een onafhankelijk land voor zichzelf hebben, en verenigden de Koerden zich in Irak, Iran, Syrië en Turkije. Maar elk van die nationale overheden zijn sterk gekant tegen de oprichting van een onafhankelijk Koerdistan.

Het fascinerende is dat het moderne Koerdische volk in de oude, Bijbelse tijden bekend waren als de Meden. Hier is het waar de dingen interessant worden.

Bijbelse profetie geeft aan, dat in de Eindtijd, naarmate we dichter bij de wederkomst van Jezus Christus komen, God de Meden de macht zal doen verkrijgen, zelfs laat de Heer toe dat de Arabieren macht krijgen voor de wederopbouw van het koninkrijk van Babel, in het hart van Irak.

Het Boek Openbaring, bijvoorbeeld, vertelt ons dat Babylon het epicentrum van het kwaad zal zijn in de laatste dagen van de geschiedenis, en zal uiteindelijk worden geconfronteerd met het oordeel van God. De Hebreeuwse profeten Jesaja, Jeremia en Daniël vertellen dit ons ook, maar ook, met vermelding dat Babylon volledig zal worden vernietigd en dat Babel geheel onbewoonbaar zal zijn. Inderdaad, Jesaja 13:20 zegt van Babylon, “Het zal nooit worden bewoond .. ”

Wat interessant is, de Bijbelse profetie geeft aan dat God de Meden zal doen opstaan ??- dat wil zeggen, het Koerdische volk – als een instrument van oordeel tegen Babylon. (Jesaja 13:17 ;Jeremia 51:11; Jeremia 51:28-29)

Hoe precies zullen deze eschatologische profetieën uitgekomen? Het is te vroeg om met zekerheid zeggen, maar ik denk dat het eerlijk is om te zeggen dat we wellicht enkele van de profetische strijd lijnen zien ontwikkelen:
• De haat van de Koerden / Meden tegen de Arabieren, en vice versa, groeit gestaag.• De Koerden / Meden en de Arabieren zijn verwikkeld in een voortdurende strijd om de olievoorraden die een of beide van hen enorm rijke en machtig zal maken
• De Koerden / Meden zijn, stap voor stap, de vorming in hun land, en eventueel hun eigen land.
• De Koerden / Meden ontwikkelen een steeds effectiever militaire macht die in staat is om de Iraakse Arabieren op een dag overmeesteren.

Gelieve in uw gebeden te houden het Koerdische volk. Er is een groeiend aantal echt wedergeboren christenen in Koerdistan, waaronder veel Moslimachtergrond Gelovigen. Bid alstublieft dat ze moedig worden om het Evangelie te prediken, en in staat zullen zijn om vele discipelen te maken, vooral te midden van de chaos en slachting.

De wereld heeft er een aantal vreemde allianties bij. God zegt ons in de Bijbel dat er vreemde allianties zullen zijn in de laatste dagen, en het zal culmineren wanneer Jezus terug komt waar alle naties tegen God zullen zijn. We weten dat ISIS een zeer gevaarlijke groepering is waarvan velen voorspellen dat chaos zal zaaien in het Midden-Oosten. Er is een betere kans dat Rusland betrokken zal raken in het Midden-Oosten als het Midden-Oosten in chaos verkeert terwijl Amerika zich terugtrekt.

Er zijn vier evenementen die op hetzelfde moment gaande zijn die zouden kunnen zijn georkestreerd om oorlog in de wereld te brengen. ISIS is in beweging in het oude Babylon en waarschijnlijk zal het de totale controle van Bagdad binnen een week hebben De ineenstorting van het oude Babylon zal catastrofistisch voor de stabiliteit in de wereld zijn. De Verenigde Staten heeft zijn grenzen opengesteld voor illegalen, bendeleden, en mogelijke terroristische groeperingen in het zuidwesten. Deze personen worden per bus vervoerd naar geselecteerde steden door de federale overheid. De Russen zijn onderweg naar delen van Oekraïne. Russische hardware beweegt zich langzaam naar het zuiden, steeds dichter naar Israël.

Ten slotte, de drie ontvoerde tieners in Israël werden ontvoerd door een hoog opgeleide terroristische groep. We weten dat Israël zich voorbereidt op een mogelijk conflict met Hezbollah en / of Hamas. Heeft Obama een deal met de duivel gemaakt om de christelijke beschaving naar beneden te brengen, zodat een wereldoverheid kan plaatsnemen?

Tijd zal het leren..

–Matt.

De Anti-Christ – De islamitische Messias, Een Eindtijd Studie van groot belang!

juni 11, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen, Eindtijd ontwikkelingen

 (deze studie; dit uitreksel uit een boek, is lang, maar de kennis die deze studie oplevert is méér dan noodzakelijk in de nabije toekomst. Red. Boinnk Met grote dank aan Mayra)

Opm. In dit artikel gaat men uit van een Drieëenheid .Dit  theologisch leerstuk van de chr. kerk, daar staan wij zoals bij velen bekend ook niet achter. Echter de rest v.h. artikel geeft zoveel achtergrond informatie en maakt zoveel duidelijk, juist inzake de nabije toekomst en de profetiën in het algemeen dat wij toch besloten hebben het artikel in z’n geheel te plaatsen en niet de paar zinsneden die wij niet onderschrijven eruit hebben gehaald, maar dus integraal overgenomen hebben. Leek ons wel zo eerlijk!  S.V. Red.

Bijgevoegd document kwam ik tegen op internet, mn. het overzicht op pag. 23-24 is interessant.

In een ander artikel op internet heb ik gelezen dat het teken op het voorhoofd (kafir) door het “beest uit de aarde (Daabbat ul-Ard)”

de bij de Islam juist als positief beschreven wordt  (ik weet niet of dit over het zelfde merkteken gaat waar de Bijbel er tegen waarschuwt).

Niet om mensen te veroordelen (om Moslims ineens niet meer te mogen of zo),

maar de overeenkomsten en tegenstellingen in de profetieën zijn zo opmerkelijk en dat ze m.i. wel stof tot nadenken geven.

Wat hebben ze ons te zeggen?

 

Gr Marya

Antichrist – de Islamitische Messias

Nederlandstalige samenvatting van het Engelstalige “Antichrist – Islam’s awaited
Messiah”, Joel Richardson, 2006, ISBN 1-4141-0440-5, 276 blz.
In het boek staat veel onderbouwing met citaten uit de Bijbel, de Koran, de
Hadithliteratuur en van Islamitische theologen. Die is eigenlijk de ruggengraat van dit
boek, maar is in deze samenvatting weggelaten. Wie het Engels machtig is wordt daarom
aangeraden het oorspronkelijke boek te lezen.
Het hele boek is onder een andere titel, namelijk “Will Islam Be Our Future?” online te
lezen in het Engels op: http://www.answering-islam.org/Authors/JR/Future/index.htm
Weblog van de schrijver (Engels): http://www.joelstrumpet.com/
Inleiding
Joel Richardson heeft veel contacten en ook vriendschappen met moslims. Maar hij heeft
ook een zeer concrete doodsbedreiging van een moslim gehad, gericht op zijn gezin, die
uit de VS zelf afkomstig leek te zijn. Daarom is Joel Richardson een pseudoniem.
Deel 1: Inleiding tot de Islamitische eindtijdleer
1. Waarom dit boek? Om oog te krijgen voor de Islamitische opwekking
-Vanwege Wijdverbreide onwetendheid
-Christenen horen nogal eens van Moslims dat ook Moslims de terugkeer van Jezus
verwachten, en zien dat dan als een welkom punt van overeenstemming. Maar ze
onderzoeken meestal niet wie die Moslim-Jezus is.
-De Islamitische opwekking
Een vijfde deel van de wereldbevolking is nu Moslim. De Islam groeit viermaal zo snel als
het christendom.

Volgens de meeste statistieken zal de Islam vanaf 2025 (over maar 15

jaar) de grootste godsdienst ter wereld zijn. De meesten van ons zullen dit meemaken.

Na de aanslagen op 11 september 2001 is de groei van het aantal bekeringen tot de
Islam ook in Amerika en Europa sterk toegenomen. In Amerika is 80% van de
bekeerlingen tot de Islam opgevoed in een christelijke gemeente. Er zijn
theologiestudenten, voorgangers en zendelingen bij, en mensen die zich eerst “Geestvervuld
christen” noemden. 85% van deze bekeerlingen is zwart en woont in de grote
steden. In 2020 zullen door deze trend de grote stedelijke centra in Amerika overwegend
Islamitisch zijn.
Een nieuwe monotheïstische keuze
In het verleden werd een westerling die tot de conclusie kwam dat er een persoonlijke
god moest zijn, meestal christen. Maar nu is de Islam er als alternatief. De Islam heeft
als “voordeel” dat je niet hoeft te geloven dat er iemand anders nodig was om je zonden
te dragen en er voor gestraft te worden, iets dat veel mensen niet aanvaardbaar vinden.
Een waarschuwing voor Engeland
De bekende Engelse Bijbelleraar David Pawson heeft in Engeland gewaarschuwd dat de
Islam het land over zal nemen. Vele christenen daar geloven hem niet.
De feiten afwegen
Gelukkig zijn er in de moslimwereld ook velen die zich tot het christendom bekeren.
Alleen al in Afrika zijn dat er al ongeveer zes miljoen per jaar. Maar ondanks dat is de
groei van de Islam altijd nog groter. Nu nog hoofdzakelijk door geboorte.
Moslims worstelen nu al eeuwen met de vraag hoe het komt dat Allah heeft toegelaten
dat het christendom altijd groter bleef dan de Islam, en waarom het christelijke westen
de wereld beheerst in plaats van hun Ware Geloof. Maar als het omslagpunt daar is en de
Islam de grootste religie wordt, zal het zelfvertrouwen van de Moslims sterk toenemen,
en zal de groei van de Islam waarschijnlijk nog veel harder gaan.
De bekende bijbelsmokkelaar Anne van der Bijl van Open Doors zei al in 1994: “Wat het
communisme was voor de 20e eeuw, zal de Islam zijn voor de 21e eeuw.”
Conclusie:
Het is dus erg belangrijk voor Christenen om iets van de Islam te weten. Maar waarom
zou je iets van de Islamitische eindtijdleer moeten weten?
Satan zal wanneer God het toelaat twee mensen laten komen, het beest en de valse
profeet, als zijn werktuigen om de wereld te misleiden.
Zullen alle drie de monotheïstische godsdiensten, Jodendom, christendom en Islam,
samen lijden onder de duivel en zijn twee vertegenwoordigers? Of zal de Islam zich aan
hen onderwerpen en hun krachtigste wapen zijn? Ik die dit boek schreef en al die dingen
jaren heb bestudeerd, geloof dit laatste.
2. De Heilige Teksten van de Islam
De Koran
De koran werd gegeven door Mohammed na visioenen die hij had, en wordt geacht
letterlijk door Allah te zijn geïnspireerd. “Koran” betekent zoiets als “voorlezing”. Maar
daarnaast is de Soenna even belangrijk.
De Soenna
“Soenna” betekent zoiets als “het welbetreden pad”. Het is het geheel van wat
Mohammed zei, deed, gebood en verbood. Volgens de Koran moeten moslims
Mohammed zo veel mogelijk navolgen. Zonder de Soenna kan de Koran niet worden
begrepen. Koran en Soenna samen zijn geïnspireerd en gezaghebbend.
Bronnen van de Soenna
Er zijn drie bronnen voor de Soenna:
1. Hadith literatuur. Dat zijn uitspraken van Mohammed.
2. Sirat literatuur. Biografieën van de profeet Mohammed, oude en moderne.
3. Tafsir: Geschiedenissen van de Islam.
Hadith literatuur
Voor de huidige studie is de Hadith het belangrijkst, om dat daar het meeste in staat
over de Islamitische eindtijdverwachting. Deze uitspraken en daden van Mohammed
werden na zijn dood eerst mondeling overgeleverd en later opgeschreven.
De Isnad en de Matn
Elke Hadith bestaat uit twee delen:
1. Isnad: de lijst van namen van mannen die het overgeleverd hebben tot het werd
opgeschreven
2. Matn: de uitspraak of daad van Mohammed.
3. Islamitische eindtijdleer
Islamitische eindtijdstudies zijn verdeeld in Kleine Tekenen en Grote Tekenen. In dit boek
gaan we alleen in op de Grote Tekenen.
De Grote Tekenen
1. De komst van de Moslim verlosser: Al-Mahdi
2. De terugkeer van de Moslim Jezus: Isa Al-Maseeh
3. De komst van de Moslim antichrist: Ad-Dajjal, die de vijand van Al Mahdi en Isa Al-
Maseeh zal zijn
Belang van de laatste dagen in de Islam
Volgens de Koran moet een Moslim vijf dingen geloven om een Moslim te zijn.
In volgorde:
1. Geloof in Allah
2. Geloof in de Laatste Dag
3. Geloof in engelen
4. Geloof in de schrift
5. Geloof in de profeten
In de Islam is het geloof in eindtijdprofetieën veel wijder verbreid en veel belangrijker
dan het in het christendom is geworden.
4. De Mahdi: De verwachte Messias van de Islam
De Messias van de Islam
De Mahdi is de voornaamste Messiaanse figuur van de Islam. Al-Mahdi = “Hij die geleid
wordt”. Hij wordt ook genoemd “de heer van de eeuw” of “de langverwachte”. De meeste
moslims wereldwijd verwachten hem, zowel onder de Soennieten als onder de Sjiieten.
De opkomst van de Mahdi is voor de Moslims even belangrijk als de terugkomst van
Jezus voor christenen. De Mahdi is de Messias van de Islam.
Een man uit de familie van Mohammed
De Mahdi zal een nakomeling zijn van Mohammed en zijn vrouw Fatima, en dezelfde
naam dragen, Mohammed bin Abdullah. Hij zal verschijnen na een periode van grote
onrust en lijden op aarde.
Een universele leider voor alle Moslims
Hij zal een zeer toegewijde Moslim zijn. Hij zal het kalifaat opnieuw oprichten, het
Islamitische rijk dat door Mohammed is gesticht. Hij zal Kalief zijn, dat is de onderkoning
van Allah op aarde, en Imam, dat is leider. Elke Moslim moet hem steunen.
De heerser van de wereld
Hij zal een weergaloze geestelijke, politieke en militaire wereldleider zijn. De Mahdi en
Kalief zal de moslims aanvoeren in een reeks heilige oorlogen en de hele wereld
veroveren. Hij zal alle staten en alle religies overwinnen. Hij zal zorgen dat de Islam de
enige religie is die op aarde wordt uitgeoefend. Hij zal rechtvaardigheid en gerechtigheid
op aarde vestigen en tirannie en onderdrukking uitroeien.
Het leger van zwarte vlaggen
Net zoals Mohammed vanuit Medina Mekka heeft veroverd met een leger met zwarte
vlaggen, zo zal er een leger met zwarte vlaggen uit Khorasan komen, een Iraanse
provincie, vlak voor de Mahdi komt.
De verovering van Israel
De Mahdi zal zich bij dit leger met zwarte vlaggen aansluiten en met dit leger naar Israel
trekken en het heroveren voor de Islam. De Joden zullen afgeslacht worden en er zullen
er maar weinig over blijven. Jeruzalem zal de hoofdstad worden van waaruit de Mahdi de
wereld regeert.
Mohammed zei volgens een Hadith: Het laatste uur zal niet komen tenzij de Moslims de
Joden zullen bevechten en doden tot ze zichzelf verbergen achter een steen of een boom,
en een steen of een boom zal zeggen: “Moslim, of dienaar van Allah, er is een Jood
achter mij, kom en dood hem!”
De wonderdoener die door iedereen geliefd zal zijn
De Mahdi zal bovennatuurlijke macht hebben om de wind, de regen en de oogst te
beheersen. Onder zijn regering zal de wereld in welvaart leven. Hij zal enorme
hoeveelheden geld en goed hebben en die als beloningen uitdelen. Iedereen op aarde zal
hem liefhebben.
De tijd van zijn regering
Er is een Hadith die zegt dat dit zal gebeuren wanneer de Islam een vrede van zeven jaar
zal hebben gesloten door tussenkomst van een Jood die van Aaron afstamt, uit de
priesterfamilies dus. Volgens de meeste tradities zal de Mahdi zeven jaar regeren en dan
sterven. Volgens sommige tradities acht of negen jaar.
Al-Mahdi, de ruiter op een wit paard
Moslims geloven dat de Bijbel door Joden en Christenen is gecorrumpeerd, maar ook dat
sommige stukken nog kloppen. Zo geloven ze dat de ruiter op het witte paard in
Openbaringen, bij het eerste zegel, op de Mahdi slaat. Daarom liet Saddam Hoessein zich
meestal afbeelden op een wit paard.
Al-Mahdi de wonderbaarlijke archeoloog
Volgens een interessante traditie zal de Mahdi de Ark van het verbond vinden in het meer
van Galilea, en deze naar Jeruzalem brengen. Ook zal hij onontdekte Bijbelhandschriften
vinden die zullen bevestigen dat de Bijbel verminkt is en dat de Islamitische visie juist is.
Waarschijnlijk zullen heel wat Joden en Christenen hierdoor de Mahdi gaan volgen.
5. Vergelijking van de Bijbelse Antichrist en de Mahdi
De antichrist
De antichrist wordt in de Bijbel maar eenmaal bij die naam genoemd, in 1 Joh. 2:18.
Andere namen voor hem zijn het beest, de verwoester, de man van zonde, de kleine
hoorn, de Assyriër, de onderdrukker, de koning van Babylon.
Een machtige politieke en militaire wereldleider
Uit de Bijbel, vooral Daniel en Openbaringen, leren we dat de Antichrist het machtigste
wereldrijk aller tijden zal leiden. Het zal eerst tien leiders hebben, over tien staten, die
dan al hun macht aan een elfde geven. Die zal elke oorlog winnen, en zijn rijk zal de
aarde verslinden, vermorzelen en vertrappen zoals geen rijk ooit eerder gedaan heeft. De
leider zal gedurende drie en een half jaar van God de macht krijgen om de Heiligen te
verslaan, te vervolgen en te doden.
De Mahdi als wereldleider
Dit klopt goed met de Mahdi, die de wereld zal veroveren voor de Islam, alle andere
godsdiensten zal overwinnen en de hele wereld zal leiden als de laatste Kalief.
De antichrist als geestelijke leider
De antichrist zal een godsdienst leiden die zich over de hele wereld uitstrekt. Hij zal
aanbeden worden en ook aanbidding van zijn meester, de satan, stimuleren. Hij zal
geassisteerd worden door een valse profeet die wonderen doet opdat de mensen de
antichrist en de satan zullen aanbidden.
De Mahdi als een geestelijke wereldleider
De Mahdi zal de Islam verbreiden als de enige toegestane religie.
De campagne van de antichrist tegen Joden en Christenen
Volgens Daniel en Openbaringen zullen de satan en de antichrist het gemunt hebben op
de Heiligen, zowel Joden als Christenen. God zal hen drie en een half jaar lang in hun
macht geven en velen zullen sterven.
De campagne van de Mahdi tegen Joden en Christenen
De Islam heeft het veel over de speciale roeping van de Mahdi om Christenen en Joden
tot de Islam te bekeren, maar heeft het heel weinig over bekeringen uit andere geloven.
Iedere Christen en Jood die dit niet aanvaardt zal worden gedood.
Mohammed zei volgens een Hadith: Het laatste uur zal niet komen tenzij de Moslims de
Joden zullen bevechten en doden tot ze zichzelf verbergen achter een steen of een boom,
en een steen of een boom zal zeggen: “Moslim, of dienaar van Allah, er is een Jood
achter mij, kom en dood hem!” Alleen de boksdoorn boom zal het niet zeggen, want dat
is de boom van de Joden.
Moslims verwachten dat de grootste slachting van Joden in Israel zal plaatsvinden.
Een militaire aanval tegen Israel, en de tempelberg als troon
De Bijbel leert dat de antichrist met zijn coalitie van volken Israel zal aanvallen,
Jeruzalem zal veroveren, zijn troon in Gods tempel zal zetten, en zich tot God zal
uitroepen. Daniel verwees er al naar, en Jezus noemt dit “de gruwel der verwoesting”. Er
zal dan een vreselijke vervolging tegen de Joden losbarsten.
De Mahdi’s aanval op Jeruzalem en de oprichting van het Kalifaat in Jeruzalem
De Mahdi met zijn leger met zwarte vlaggen uit Khorasan zal De Dom van de Rots op de
tempelberg in Jeruzalem bereiken en daar zijn vlaggen plaatsen. Jeruzalem zal het
centrum worden van het Kalifaat, geleid door Imam Al-Mahdi. Hij zal de Joden die zich
niet tot de Islam willen bekeren uitroeien.
Het zevenjarig verdrag tussen de Antichrist en Israel
De antichrist zal volgens de Bijbel een verdrag met velen sluiten voor een periode van
“zeven”. Halverwege deze periode zal hij de gruwel der verwoesting oprichten. Ook Israel
zal een van de “velen” zijn, en zal zich veilig voelen. Maar Jesaja noemt het een “verbond
met de dood”.
Het zevenjarig verdrag van de Mahdi
De Islam zal een vrede van zeven jaar sluiten met “de Romeinen”. Ook nu worden
christenen en westerlingen door Moslims nog wel Romeinen genoemd. (In Mohammeds
tijd was het Romeinse rijk synoniem met het Christelijke Byzantijnse rijk.) Dit zal
gebeuren door tussenkomst van een Jood die van Aaron afstamt, uit de priesterfamilies
dus. Alleen zij mochten de tempel betreden. Dit kan kloppen met de speculatie dat het
verdrag met de Mahdi de herbouw van de tempel zal omvatten.
Tijden en wet veranderen
Volgens Daniel zal de Antichrist “tijden en wet veranderen”.
Sharia en Moslimkalender
De Mahdi zal de wet veranderen – hij zal de Sharia invoeren over de hele aarde. Er zijn in
de Islamitische eindtijdleer geen voorzeggingen dat hij ook “tijden” zal veranderen, maar
toch is het logisch dat hij dat wel zal doen. Het is namelijk ook een Islamitisch gebod om
de Islamitische kalender te gebruiken, die gebaseerd is op de carrière van Mohammed.
Die kalender is in alles anders dan de onze: ander begin van de jaartelling, ander begin
van de maanden, ander begin van de week.
De ruiter op een wit paard
In openbaringen worden de zeven zegels beschreven; het eerste zegel is een wit paard
met een ruiter, die een boog draagt. Hij krijgt een zegekrans en trekt op als een
overwinnaar, de overwinning tegemoet. De Islam leert dat deze Bijbeltekst over de Mahdi
gaat, net zoals wij meestal aannemen dat het hier om de antichrist gaat. Hij wordt
gevolgd door het verdwijnen van vrede, hongersnood, ziekten, dood, vervolging en dood
van de heiligen, een grote aardbeving en uiteindelijk Gods toorn. Dat de Islam het niet
over de context heeft, is er een voorbeeld van hoe willekeurig een Bijbeltekst uit zijn
verband kan worden gerukt.
6. De Moslim-Jezus
Na de opkomst van de Mahdi is het tweede grote Islamitische teken van de eindtijd de
terugkeer van Jezus. Maar wat Moslims over hem en zijn terugkomst geloven is zeer
verschillend van wat christenen daarover geloven.
Moslims verwerpen dat Jezus de zoon van God is, of dat hij God is die in het vlees
gekomen is. Ook verwerpen ze dat Jezus aan gekruisigd is en dat hij gestorven is. Hij zou
levend in de hemel zijn opgenomen. Moslims verwerpen dat Jezus verlosser of redder is.
Voor hen is Jezus een profeet die op aarde zal terugkomen om zijn taak te voltooien en
die dan gewoon zal sterven, net als Mohammed, de Mahdi en elk ander mens.
Moslims verwachten dat Jezus, die ze Isa noemen, zal terugkomen als een radicale
Moslim.
De terugkeer van de Moslim-Jezus
Hij wordt verwacht net ten Oosten van Damascus, gedragen door twee engelen, en zal
worden neergezet op een minaret bij een moskee.
De ondergeschikte van de Mahdi
Jezus zal neerdalen op het moment dat de Mahdi en zijn leger aankomen, de Mahdi zal
hem vragen het gebed te leiden maar Jezus zal dit weigeren; hij zal de Mahdi als zijn
meester en als leider van alle Moslims erkennen en uit onderdanigheid achter de Mahdi
bidden, als een ondergeschikte.
Jezus de gelovige Moslim
Jezus zal een gelovige Moslim blijken te zijn en zal de voor Moslims verplichte rituele
pelgrimstocht naar Mekka ondernemen. Mohammed zal een teken doen en Jezus vanuit
zijn graf erkennen.
Jezus zal de Islamitische wet invoeren
Hoewel de Mahdi zowel Kalief (viceregent) als Imam (leider) zal zijn, en boven Jezus zal
staan, zal Jezus wel een leider onder hem zijn. Jezus’ eerste doel zal zijn het invoeren
van de Sharia, de Islamitische wet, overal in de wereld.
Jezus: de grootste Moslimevangelist
Volgens de Islam zullen veel Joden en Christenen zich tot de Islam bekeren. Jezus zal
getuigen tegen iedereen die beweerde dat hij de zoon van God was, en verklaren dat hij
alleen een profeet was.
Jezus zal het christendom afschaffen
Volgens de Islamitische traditie zal Jezus niet alleen veel christenen bekeren tot de
Islam, maar zal hij het christendom volledig afschaffen. Jezus zal alle kruisen breken, alle
varkens doden en de Jizyah belasting afschaffen. Dat laatste wil zeggen dat dan alleen
nog de keuze Islam of de dood bestaat. Nu is het nog zo dat Joden en Christenen zich
niet per sé tot de Islam hoeven te bekeren, mits ze zich onderwerpen aan de Islamitische
wet en bestuur, en ze aanvaarden tweederangs burgers te worden. Jezus zal deze
tussenoptie afschaffen.
Jezus de Jodenslachter
Naast het wereldwijd afschaffen van het christendom zal Jezus ook de Dajjal doden, dat
is de Moslimversie van de Antichrist. Maar ook zal hij alle volgelingen van de Dajjal
doden in een grote veldslag in de vallei van Ifiq. Dat zullen hoofdzakelijk Joden en
vrouwen zijn.
Jezus: een goede moslim huisvader
Nadat Jezus zo al zijn taken op aarde vervuld heeft, zal hij nog veertig jaar op aarde
leven. Hij zal trouwen, kinderen krijgen en dan sterven, en naast Mohammed begraven
worden.
Alles bij elkaar is deze Jezus dus een totaal andere dan de Bijbelse Jezus.
7. Vergelijking van de Valse Profeet en de Moslim-Jezus
Niet alleen de antichrist en de Mahdi lijken op elkaar. Dat zou nog toeval kunnen zijn.
Maar ook lijkt Isa, de Moslim-Jezus, veel op de valse profeet.
Het onheilige partnerschap van de antichrist en de valse profeet
Johannes noemt de partner van het beest met de tien hoorns, de antichrist, eerst ook
een beest, met twee hoorns. Met macht en autoriteit dus, maar minder dan het eerste
beest. Later noemt Johannes hem de valse profeet. Deze doet wonderen, waaronder zelfs
het laten neerdalen van vuur uit de hemel. Het doel hiervan is niet dat de mensen de
valse profeet zelf zullen aanbidden, maar de antichrist.
Het onheilige partnerschap van de Mahdi en de Moslim-Jezus
Ook in de Islam is het een team van twee dat de wereld komt redden, de Mahdi en de
Moslim-Jezus. De Mahdi is Allah’s onderkoning op aarde, de Moslim-Jezus steunt hem. De
Bijbelse Jezus echter doet de wil van zijn Vader en redt zijn volgelingen. De Moslim-Jezus
slacht de volgelingen van de Bijbelse Jezus af.
De valse profeet als de toeverlaat van de Antichrist
De tekenen en wonderen van de valse profeet zullen velen misleiden. Velen zullen de
antichrist gaan volgen. Maar niet iedereen. Voor hen gaat de valse profeet een stap
verder: iedereen die het beeld van de antichrist niet aanbidt zal worden gedood. Ook zal
de valse profeet iedereen de naam of het nummer van de naam van de antichrist geven,
en wie het weigert kan niets meer kopen of verkopen.
De valse profeet is de aanvoerder van de wereldwijde aanbiddingsbeweging voor de
antichrist. Hij is een wonderdoende evangelist, bezeten door satan, die iedereen wil
doden die hem niet gelooft.
De Moslim-Jezus als de toeverlaat van de Mahdi
De Moslim-Jezus zal verklaren dat hij op aarde nooit heeft beweerd dat hij de zoon van
God was, en volgens de islam zullen vele christenen hem hierin geloven en zich tot de
Islam bekeren. Hij zal de grootse evangelist voor de Islam en voor de Mahdi zijn. Hij
voert wereldwijd de Islamitische wet in.
De valse profeet als beul
Het doel van het oprichten van het beeld van de antichrist is: Wie weigert het beeld te
aanbidden, en wie weigert het naamteken te dragen, zal worden gedood. Dit zal door
onthoofding gebeuren. De valse profeet zal zo de grootste beul uit de wereldgeschiedenis
worden.
De Moslim-Jezus als beul
De Moslim-Jezus zal de Islamitische wet toepassen en de Yizha-belasting afschaffen. Dit
zal heel wat executies opleveren. Ook zal hij de volgelingen van de Dajjal, de Joden,
verslaan en uitroeien.
Een draak in schaapskleren
In Matt 7:15 beschrijft Jezus valse profeten als wolven in schaapskleren. “De” valse
profeet zal de ergste zijn, een draak in schaapskleren. Van buiten mild, vredelievend en
vriendelijk, van binnen bedrieglijk en moordzuchtig. Zijn “twee horens als die van het
lam” kunnen er op slaan dat hij beweert het lam Jezus zelf te zijn. Jezus voorzei al dat er
velen zouden komen die zouden beweren hem te zijn. Het lijkt erop dat dit satans plan
met de Moslim-Jezus is.
Conclusie
Moslims gebruiken nu al Jezus als een lokaas om Christenen naar binnen te lokken. Ze
praten soms over hun grote liefde voor hem, maar vertellen minder over wat ze zelf van
Jezus verwachten als hij terugkomt. Vergeleken met deze Isa zal Osama Bin Laden een
amateurtje blijken te zijn. Hij zal iedereen executeren die geen Moslim wil worden. Als er
iemand het waard is om een beest genoemd te worden is het deze man. Hij zal weten
dat hij liegt wanneer hij beweert Jezus Christus te zijn, die tweeduizend jaar in de hemel
heeft gewacht om zijn taak op aarde te mogen komen voltooien.
8. De Dajjal: de antichrist van de Islam
Het derde grote eindtijdteken van de Islam en het derde karakter dat de Islamitische
eindtijdleer domineert is Al-Maseeh Ad-Dajjal, de Messias Bedrieger. Er zijn veel Hadith
over hem.
De grote bedrieger
Mohammed waarschuwde dat de Dajjal wonderen zal doen en tijdelijk de hele aarde in
zijn macht zal hebben. Hij zal zieken genezen door handoplegging zoals Jezus deed en
zal zeggen dat hij de Messias is.
Hij heeft een oog
Volgens de Hadith is de Dajjal blind aan een oog, maar ze spreken elkaar tegen of dit het
linker of rechter oog is.
Ongelovige
De Dajjal zal het woord “ongelovige” (kaafir, kfr) op zijn voorhoofd hebben, maar alleen
ware Moslims zullen dit kunnen zien, zelfs analfabeten.
Een valse wonderdoener
De Dajjal zal zeggen dat hij menen uit de dood kan opwekken, en dat hij mensen kan
laten zien en spreken die in de hemel of in de hel zijn. Maar dit zullen dan duivels zijn die
doen alsof ze uit de dood opgewekte mensen zijn.
De Dajjal zal zeggen Jezus Christus te zijn en dat hij Goddelijk is
Hoewel het niet direct in de Hadith staat, wordt door Moslimgeleerden wel uit alle
kenmerken geconcludeerd dat de Dajjal zal claimen God te zijn en dat hij Jezus Christus
is.
De Dajjal en zijn magische muildier
De Dajjal zal een groot en magisch muildier berijden, dat hem snel over de hele wereld
zal voeren. Doet wat denken aan Jezus die op een muildier Jeruzalem binnen reed.
Vluchtsteden
Er zullen maar drie steden zijn waar de Dajjal niet binnen zal kunnen komen: Mekka,
Medina en Damascus, omdat engelen die steden zullen bewaken. Verder zal de Dajjal
overal ter wereld proberen mensen te misleiden.
Een beschermende Soera
Moslims geloven dat als ze een bepaalde tekst uit de Koran uit het hoofd leren, dat dit
hen zal beschermen tegen de Dajjal.
Hij zal Joods zijn en worden gevolgd door Joden en vrouwen
De Dajjal zal zeggen de Messias van de Joden te zijn, de vervulling van hun hoop, en hun
koning. Veel Joden en vrouwen zullen hem volgen.
Gedood door de Moslim-Jezus
De Dajjal en zijn volgelingen zullen worden gedood door de Moslim-Jezus.
9. Vergelijking van de Bijbelse Jezus en de Dajjal
De derde verbazingwekkende parallel tussen de Bijbelse en de Islamitische eindtijdleer is
de persoon van de Dajjal, de Islamitische antichrist en Jezus Christus. Ik geloof niet dat
er een eenogige bedrieger op een enorme muilezel over de wereld zal vliegen, maar er
zijn cruciale overeenkomsten.
De terugkeer van Jezus Christus
De echte Jezus zal komen als een goddelijke verdediger van Israel en haar geestelijke
kinderen, de Christenen. Hij zal komen terwijl er al een andere religieuze wereldleider is
die beweert Jezus te zijn, namelijk Isa, de valse profeet. Moslims zullen dan de echte
Jezus voor de Dajjal aanzien, en hem de antichrist en grote bedrieger noemen. Het feit
dat de overlevende Joden de echte Jezus zullen aanvaarden en volgen, is een bewijs voor
de Moslims dat hij de Dajjal is.
De Islamitische tradities
Zo zal satan de Moslims voorbereiden op de komst van de echte Jezus, en hen inspireren
om Jezus aan te vallen als hij komt. Ze geloven dat hun Moslim-Jezus hen de
overwinning zal schenken tegen de Dajjal en zijn volgelingen, en dat ze de Dajjal en de
Joden zullen afslachten. Zowel de Moslims als de christenen verwachten deze slag bij
Armageddon.
10. Het herleefde Islamitische Rijk van de Antichrist
Wat zegt de Bijbel over het rijk van de antichrist?
Alle naties die in de Bijbel genoemd worden als delen van het rijk van de antichrist zijn
nu Islamitisch, en zijn dat al eeuwen. Er zijn wel individuele Moslims die Christen
worden, maar beslist niet hele naties. Die worden juist steeds fanatieker Islamitisch. De
Islam is niet bezig uit te doven, maar wordt steeds krachtiger.
Ezechiëls identificatie
In Ezechiël 38 valt Gog Israel aan, dat uit vele volken terug gekomen is en hersteld is
van oorlog. God leidt de volken: Magog, Mesek, Tubal, Perzië, Kus, Put, Gomer en beth
Togarmah.
Is Gog de Antichrist?
Er zijn veel interpretaties over wie Gog is. De meesten gaan er niet van uit dat hij de
Antichrist is. Ik wel.
Gij zult geen andere Gog hebben
Gog met Magog valt ook Israel aan in Openbaringen 20, aan het eind van Jezus’
duizendjarige regering vanuit Jeruzalem. De Gog uit openbaringen wordt door Satan zelf
geleid – net als de antichrist. Beide zijn satans werktuigen om Jeruzalem aan te vallen.
Geldt ook voor Gog en Magog uit Ezechiël.
Ezechiël 38:17 zegt dat God het al eerder bij monde van profeten over Gog gehad heeft.
Gog wordt niet eerder bij die naam genoemd, maar als hij de antichrist is, dan is hij wel
genoemd, in Micha en Jesaja, als de Assyriër en de verwoester.
Rosh?
In sommige vertalingen wordt Gog de grootvorst of hoofdvorst van Mesek en Tubal
genoemd; in andere de vorst van Ros, Mesek en Tubal. “Rosh” betekent groot of hoofd.
Men leest daar vaak Rusland in, maar die naam is pas anderhalf duizend jaar later door
de Vikingen bedacht.
Grote aandacht voor de Sovjet-Unie gaf aanleiding tot deze speculatie, die taalkundig
niet klopt.
Satans coalitie van bereidwilligen
Zeven van de naties die God volgen zijn nakomelingen van Noach en zijn zonen. In het
algemeen zijn het volken waarvan de locatie te traceren is.
Mesek en Tubal
Deze worden nogal eens gelijkgesteld met Moskou en Tobolsk, maar ook die plaatsen en
hun namen kwamen pas anderhalf duizend jaar na Ezechiël.
Volgens Ezechiël 27:13 waren Mesek en Tubal handelspartners van Tyrus, in Libanon. Dat
Tyrus toen handeldreef met woeste nomaden in de zeer verre wouden van waar later
Moskou en Tobolsk zouden ontstaan in niet zinnig. Wel woonden toen ten zuiden van de
Kaukasus de Moschi en de Tubalu volken, in gebieden die nu meest tot Turkije behoren.
Turkije is formeel nog een seculiere staat, maar ontwikkelt zich de laatste jaren snel tot
een Islamitische staat.
Magog
Magog kan Turkestan betekenen, dat zijn de landen waar de Turken oorspronkelijk
vandaan komen, de “stan” landen, en/of het gebied ten zuiden van de Kaukasus. Magog
is het hoofd van Mesek en Tubal en kan daar dus niet al te ver vandaan liggen. Vrijwel al
die gebieden zijn Islamitisch.
Perzië
Perzië is het tegenwoordige Iran. Het is een modern land met een Islamitische bevolking
en een streng Islamitische regering.
Kus
Kus was een grensland van Egypte, en heeft veel rivieren (Jes. 18:1). Het is het huidige
Soedan, waarin vijf rivieren zich bij de Nijl voegen. Het Noorden hiervan is een militante
Islamitische staat die christenen zwaar vervolgt en terroristen steunt, en een grote vijand
van Israel is.
Put
Ligt westelijk van Egypte. Dit is Libië, volgens de Septuaginta Libue. Is Islamitisch en al
lang een grote vijand van Israel.
Gomer
Gomer slaat op het volk van de Gimirru oftewel de Kimmeriërs. Leefden in Ezechiëls tijd
in Noord Klein Azië, nu in Noord Turkije, in Cappadocië.
Togarma
Wordt door de Assyriërs Tilgarimmu genoemd, in Anatolië, dat is nu zuidoost Turkije.
De acht naties samen
Vijf van de acht Gog-naties liggen in het huidige Turkije, en aangrenzende gebieden ten
zuiden van de Kaukasus en in Centraal Azië. Samen met Libië, Soedan en Iran een wijde
cirkel om Israel heen. Dat wordt dus geen Russische invasie van Israel, maar een
Islamitische invasie onder leiding van Turkije of een land in dat gebied of vlak ten oosten
ervan.
Wat is het zevende en achtste rijk?
In openbaringen rijdt de grote hoer op het beest met de zeven koppen en de tien hoorns,
het rijk van de antichrist. De zeven koppen zijn zeven koningen, waarvan er vijf gevallen
zijn, een is, en een moet nog komen. Het beest zelf, dat eens was maar nu niet, is een
achtste koning. Hij behoort tot de zeven en is een verwoester.
De Bijbel is Israel-en-Jeruzalem gecentreerd. Als we aannemen dat het hier om de rijken
gaat die Israel hebben beheerst, zijn dat:
– Vijf gevallen:
1. Egypte
2. Assyrië
3. Babylonië
4. Perzië
5. Griekenland
– Een is:
6. Rome
Wat is dan de zevende? Welk rijk volgde op Rome? Het Romeinse rijk bestond meer dan
duizend jaar nadat de stad Rome door de Germanen was veroverd. Constantinopel viel in
1453 aan de Islamitische Turken. Maar in 637 was Jeruzalem al veroverd door het
Kalifaat. Dat veroverde uiteindelijk het hele oosten en zuiden van het voormalige
Romeinse rijk, het deel dat binnen de Bijbelse horizon valt, het wijde gebied rond Israel.
Dus:
7. Het Kalifaat, het Islamitische rijk
Het komende herstel van het Kalifaat
Het Turkse Ottomaanse Rijk was de zetel van het Kalifaat tot 1923, toen het Kalifaat
afgeschaft werd. Dit zal een keer herrijzen, en zal toevallen aan de Mahdi, de Antichrist.
11. De duistere aard van Mohammeds openbaringen
De geboorte van de Koran
De Koran wordt verondersteld het letterlijke woord van Allah te zijn, waarbij Mohammed
alleen een puur passieve spreekbuis was. De Koran is Allah sprekend in de eerste
persoon, en Mohammed had geen invloed op de vorm of de inhoud.
Dit is heel anders dan de inspiratie van de Bijbel, waar de schrijvers wel een eigen
inbreng hadden. God gebruikte wel mensen, maar “walste niet over hen heen”.
Mohammed werd in een grot overweldigd door een engel die hem vastklemde tot hij
bijna niet kon ademen en die hem beval te reciteren. Mohammed dacht dat hij door een
boze geest werd aangevallen, en gehoorzaamde tot tweemaal toe niet. Hij werd er wel
suïcidaal van. Maar Allah zou uit de hemel hebben geroepen dat hij door de engel Gabriel
was bezocht. De derde maal gehoorzaamde Mohammed en ging hij reciteren wat er in
hem opkwam. Mohammeds tegenstanders toen noemden hem ook bezeten.
Alles wijst erop dat Mohammed inderdaad bezeten raakte.
Andere vreemde verschijnselen
Een jaar lang heeft Mohammed ook verondersteld dat hij regelmatig gemeenschap met
zijn vrouwen had, terwijl dat volgens die vrouwen niet het geval was. Het waren een
soort visioenen. Zij veronderstelden dat het iets magisch was.
Conclusie
De demonische en anti-Bijbelse openbaringen die begonnen in de grot van Hijra zullen
eindigen met het doden van elke Christen, Jood en niet-moslim.
12. De antichrist geest van de Islam
De geest van de Antichrist
De antichrist als persoon wordt in de Bijbel maar eenmaal bij die naam genoemd. Maar
de “Geest van de antichrist” wordt viermaal genoemd. Die geest is te herkennen aan zijn
verwerping van bepaalde aspecten van Jezus en zijn relatie tot God de vader.
1 Joh 4:
2 De Geest van God herkent u hieraan: iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens
gekomen is, komt van God.
3 Iedere geest die dit niet belijdt, komt niet van God; dat is de geest van de antichrist, waarvan u
hebt gehoord dat hij zal komen–nu al is hij in de wereld.
1 Joh 2:
22 Bestaat er een grotere leugenaar dan iemand die ontkent dat Jezus de christus is? De antichrist
is ieder die de Vader en de Zoon niet erkent.
23 Ieder die de Zoon niet erkent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader.
2 Joh 1:
7 Er zijn veel dwaalleraren in de wereld verschenen die de komst van Jezus Christus als mens niet
belijden. Dat nu is de verleider, de antichrist!
De geest van de antichrist is dus een leugenaar en verleider die in het bijzonder het
volgende ontkent:
1. Dat Jezus de christus is, de Messias, de redder van Israel en de wereld
2. De vader en de zoon; de drie-eenheid of dat Jezus de zoon van God is
3. Dat Jezus in het vlees gekomen is; de vleeswording, dat God mens geworden is.
De antichrist geest van de Islam
Meer dan welke andere religie, filosofie of geloofssysteem dan ook voldoet de Islam aan
de beschrijving van de antichristgeest. Het ontkennen van deze zaken hoort bij de
hoogste prioriteiten van de Islam. De Islam is het directe polemische antwoord op het
hart van het Christendom.
Moslims beweren dat ook zij geloven dat Jezus de Messias is, maar wat zij met Messias
bedoelen lijkt niet op wat wij daaronder verstaan, is er zelfs tegengesteld aan.
Tawhid en Shirk
Tawhid is de meest essentiële leerstelling en bevel van de Islam: God is één en is
absoluut alleen.
Shirk is de zonde hiertegen. Die zonde is erger dan moord, verkrachting,
kindermishandeling en genocide. Dus geloof in Jezus als God of zoon van God is de
allerergst mogelijke misdaad. Net als polytheïsme.
De Islam ontkent het zoonschap van Christus
In de Koran staan meerdere ontkenningen van het zoonschap van Christus, en: vervloekt
wie er in geloven. In de Dom van de Rots, het Islamitische heiligdom dat op de
tempelberg zelf staat, staat in grote Arabische letters: “Het is ver van God dat hij een
zoon zou hebben!”
Dit is aantrekkelijk voor wie in een God wil geloven zonder dat hij in Jezus en zijn offer
wil geloven.
De Islam ontkent de drie-eenheid
Ook het geloof in de drie-eenheid wordt in de Islam godslastering genoemd. Wie dit
beweert zal zwaar worden gestraft. Welke straf dat is, is duidelijk uit de voorzeggingen
over de Moslim-Jezus: de dood.
De Islam ontkent het kruis
Met tranen in de ogen waarschuwde de apostel Paulus de Tessalonicenzen dat velen
leven als vijanden van het kruis van Christus. In de Koran wordt ontkend dat Jezus
gekruisigd of gestorven is, het leek alleen maar zo.
Wat er wel met Jezus gebeurd is, daarover bestaat onder de Moslims verschil van
mening.
Hoe beïnvloedt de antichrist geest van de Islam Moslims?
Ik (Joel Richardson) heb het met mensen uit allerlei religies over het evangelie gehad,
maar degenen met de meeste haat ertegen waren satanisten en moslims. Dat wil niet
zeggen dat alle moslims als satanisten zijn, maar alleen deze twee groepen uitten zulke
extreme walging van het evangelie. De christelijke voorstellingen van God en Jezus
worden ook heftig bespot. Lang niet alle moslims doen dit, maar dit gedrag is in
overeenstemming met de antichrist geest van de Koran.
Ook volgens Daniel 11:36 en 7:25 zal de antichrist ongehoorde godslasteringen uiten.
Dus juist de snelst groeiende en de op een na grootse wereldreligie is vanaf zijn begin
gebaseerd op de geest van de antichrist waar Johannes ons tegen waarschuwde.
13. De oude Jodenhaat van de Islam
Door de Koran en de tradities heen is Jodenhaat een belangrijk aspect van de Islam. Op
meerdere plaatsen in de Koran worden Joden apen en zwijnen genoemd, die alle
geboden overtreden. Ze worden beschouwd als de laagsten van alle mensen.
Er staan ook positieve teksten over de Joden in de Koran, maar dat zijn oudere teksten
die ongeldig werden na de latere hatelijke openbaringen die in de Koran staan. Bij
tegenstrijdigheden in de Koran zijn de laatste uitgesproken teksten geldig.
Al die Jodenhaat in de Islam is al meer dan duizend jaar oud, uit de tijd dat er geen
Joodse staat was en er maar weinig Joden in Israel woonden. Deze Jodenhaat is dus niet
het gevolg van problemen met de staat Israel. Het is er eerder de oorzaak van. Ook de
radicale Palestijnen zien zichzelf vaak als het begin van de grote vernietigingsoorlog
tegen de Joden.
Satans oude haat tegen de Joden
Satan heeft altijd al wereldrijken tegen de Joden ingezet:
1. Farao onderdrukte de Joden en wilde alle pasgeboren jongetjes doden
2. Salmaneser van Assur voerde het Noordelijke Koninkrijk Israel weg
3. Nebukadnezar van Babylon deed hetzelfde met het zuidelijke koninkrijk Juda
4. Haman, de onderkoning van Perzië, wilde de Joden uitroeien
5. Antiochus Epifanes de Griekse heerser van Syrië richtte een slachting aan onder de
Joden en verbood hun elke godsdienstige uiting
6. Onder de Romeinse veldheer en latere keizer Titus werden meer dan een miljoen
Joden gedood en honderdduizend tot slaaf gemaakt
7. Verschillende Islamitische en christelijke rijken hebben grote aantallen Joden
afgeslacht
8. Onder Adolf Hitler van Duitsland werden zes miljoen Joden vermoord
9. Onder de Antichrist en de Valse Profeet en hun rijk zullen tweederde van de inwoners
van Israel worden gedood.
Waar ze ook wonen, overal werden en worden Joden aangevallen door Satan.
Conclusie
De geest van de Islam is een onverzadigbare antisemiet. De Mahdi en de Moslim Jezus
zullen samen met “trouwe moslims” de Joden proberen uit te roeien.
14. Martelaarschap in de eindtijd en de Islamitische gewoonte van
onthoofden
Onthoofding in de laatste dagen
Johannes beschrijft in openbaringen 20 dat mensen die het beest en zijn beeld niet
aanbidden en het teken niet op hun voorhoofd of hand ontvangen hebben, onthoofd
worden, vanwege hun getuigenis voor Jezus en het woord van God.
Jezus vertelt dat zijn volgelingen door alle volken gehaat zullen worden. Ook dat
iedereen die hen doodt denkt daarmee God een dienst te bewijzen. Maar dat doen ze
omdat ze Jezus en de vader niet kennen.
Dit slaat duidelijk niet op een atheïstisch totalitair regime. Dit is al bewaarheid door de
Jihad, de Heilige oorlog van de Moslims, door de kruistochten, en door de Inquisitie. Wie
gelooft dat God aan zijn kant staat en dat God executies beveelt, zal ze uitvoeren.
Onthoofding in het nieuws
Regelmatig is in het nieuws dat vreemdelingen en christenen worden onthoofd door
radicale moslims. Vaak wordt beweerd dat dit alleen maar radicalen zijn, en dat het niets
met de Islam te maken heeft.
Maar het zit diep in de Islam. De meeste moslims op Engelstalige webforums, velen van
het zijn tot de Islam bekeerde christenen, hebben geen moeite met onthoofdingen op
zich, discussiëren alleen of het op de juiste manier is uitgevoerd, of dat het slachtoffer
schuldig of onschuldig was. Bijvoorbeeld: “Die idioten op TV doen het fout. Je moet de
keel doorsnijden, niet het hele hoofd afhakken.”
Onthoofding in de Islam: Mohammeds voorbeeld
Veel verdedigers van de Islam beweren dat onthoofding niet bij de Islam hoort. Dat is
onwetendheid of bewuste misleiding. Want onthoofding is het duidelijkste erfgoed van de
Islam. Het is een bevel en de favoriete executiemethode van Mohammed en veel van zijn
volgelingen.
Toen Mohammed Mekka voor het eerst aanviel werden er al vijanden van hem onthoofd.
Later onthoofde hij in Medina 600-900 mannen van een Joods dorp dat zich had
overgegeven, en kort daarna nog enkele honderden. Er staat over opgetekend dat de
beulen en Mohammed dit met groot genoegen deden. Weer wat later toen Mohammed
Mekka veroverde liet hij de stam van de Quraysh, zijn eigen stam die hem niet volgde,
massaal onthoofden.
Omdat alles wat Mohammed doet volgens de Koran een voorbeeld is dat door Moslims
gevolgd moet worden, moeten ook zij hun vijanden onthoofden.
Onthoofding onder Mohammeds volgelingen
Abu Bakr was Mohammeds beste vriend en opvolger, de eerste Kalief. Diens generaal
Khalid viel op zijn bevel Perzië binnen. Na de verovering van Ullays aan de Eufraat
werden er zoveel christenen en Perzen gedood dat het anderhalve dag duurde. Al deze
mensen hadden zich overgegeven maar wilden geen Moslim worden. Generaal Khalid
stond bekend als “het zwaard van Allah”.
Maar niet alleen ongelovigen werden onthoofd. Ook Moslims die van mening verschilden
over de opvolging van Mohammed werden massaal onthoofd. Dit overkwam zelfs
Mohammeds favoriete kleinzoon Hussein.
Ook Barbur, die India veroverde en het Mogol rijk vestigde, liet iedereen die zich had
overgegeven onthoofden, en liet een heuvel van schedels oprichten in zijn kamp.
In 1842 overweldigden Afghaanse Moslims het Britse garnizoen in Kaboel en onthoofdden
ze 2000 mannen, vrouwen en kinderen en zetten hun hoofden op stokken om de stad
heen als versiering.
In de jaren 1980 werden in hetzelfde Afghanistan ongeveer 3000 Russische soldaten
onthoofd.
In de Iraanse revolutie van Khomeiny was onthoofding normaal, en zelfs een voormalige
premier van Iran werd in een voorstad van Parijs onthoofd, tot publieke vreugde van
president Rafsanjani.
Ook in Algerije in de jaren ’90 werden veel mensen onthoofd, eenmaal 86 in een nacht
door een persoon, inclusief 12 kinderen. Als beloning voor zijn vroomheid werd de beul
naar Mekka op pelgrimstocht gestuurd.
Ook in Pakistan onthoofden rivaliserende stammen hun gevangenen en sturen dan de
hoofden terug.
In Indonesië onthoofden Moslims regelmatig christenen.
In Saoedi Arabië is onthoofding een veel voorkomende manier van doodstraf; gebeurt
ongeveer 50 maal per jaar. Bij de onthoofding word standaard door het publiek “Allahu
Akbar – God is groot!” geschreeuwd.
De waarde van een niet-moslim leven
Volgens het Islamitisch recht wordt een moslim die een andere moslim doodt
geëxecuteerd, maar op het doden van een ongelovige staat alleen een boete of
gevangenisstraf. In praktijk wordt een moordenaar op een christen vaak niet eens
vervolgd.
De Koran over het doden van ongelovigen
Verschillende teksten in de Koran bevelen het doden van ongelovigen. Moslims beweren
nogal eens dat dit tegenwoordig niet meer geldt, maar de geschriften van beroemde
Islam uitleggers uit het verleden tonen aan dat het wel degelijk nog van toepassing is
voor krijgsgevangenen e.d.
Dood aan wie de autoriteit van de Kalief in twijfel trekt
Moslims moeten zich uiterlijk en innerlijk aan de Kalief onderwerpen, en wie zijn
autoriteit ter discussie stelt moet worden onthoofd.
Na Mohammed waren en vier opeenvolgende Kaliefen die door alle Moslims werden
erkend, maar daarna ontstond de scheuring tussen de Soennieten en de Sjiieten.
Sindsdien is geen enkele Kalief door alle moslims erkend.
Moslims verwachten dat de Mahdi het Kalifaat zal herstellen en dat onder hem alle
Moslims weer verenigd zullen worden.
Samenvatting en Conclusie
In de eindtijd zal volgens de Bijbel onthoofding een veel voorkomende vorm van
martelaarschap zijn. Dit is een executiemethode die in de Koran wordt bevolen, die
Mohammed praktiseerde en die zijn volgelingen moeten nadoen. Dit voorbeeld is in de
geschiedenis op grote schaal nagevolgd en geprezen.
Als de Mahdi komt en Kalief wordt, staat op ieder weerstreven van hem onthoofding. Als
die Mahdi dan oorlog voert tegen Joden, Christenen en andere ongelovigen, is elke
Moslim verplicht om mee te doen en om wie zich niet bekeert te onthoofden.
15. Jihad en het doel van de Islam om de wereld te beheersen
Satans doel van wereldbeheersing
Satan wil dat mensen hem aanbidden in plaats van God en streeft daarnaar en werkt
daar naar toe. Hij zal een mens, de antichrist oftewel het beest, zijn macht en autoriteit
geven over alle stammen en volken. Alle mensen zullen het beest aanbidden – iedereen
die niet in het boek van het leven van het lam staat.
Het rijk van het beest zal anders zijn dan alle rijken ervoor en zal alle andere rijken
verslinden, vermorzelen en verpletteren.
Islam en het doel van wereldbeheersing
Het doel van de Islam is het vernietigen van elke religie die het als verkeerd ziet, dat is
elke religie behalve de Islam. Maar de Moslims moeten niet vredelievend afwachten dat
de Mahdi en de Moslim-Jezus dat voor hen komen doen. Alle Moslims van alle tijden
moeten daarnaar streven. Dit verplichte streven is de Jihad. Jihad is Arabisch voor
streven.
Jihad
Er zijn vijf soorten Jihad:
1. Streven tegen je eigen innerlijke zelf
2. Streven tegen Satan
3. Streven tegen de ongelovigen
4. Streven tegen de hypocrieten
5. Streven tegen corrupte Moslims
Alle vijf zijn verplicht voor alle Moslims. Mohammed verklaarde dat oorlogvoeren goed is
voor Moslims, ook als ze het niet prettig vinden. Sommige moslimcommentatoren
beweren dat het hier alleen om zelfverdediging gaat, of alleen om de innerlijke strijd.
Anderen zeggen het zoals het is: Jihad als aanval is een vorm van aanbidding.
De geleerden over de Jihad
Mohammed en zijn opvolgers de Kaliefen voerden de ene na de andere aanvalsoorlog om
de Islam te verbreiden en veroverden landen steeds verder van Arabië. Aanvalsoorlog is
volgens moslimgeleerden de edelste vorm van heilige oorlog. De Islam moet zowel met
overreding als met kracht verbreid worden, met alle middelen, ook als de ongelovigen
het gevecht niet begonnen zijn.
Wereldbeheersing
Een beroemde Indiase moslimgeleerde uit de 20e eeuw verklaart dat Islam geen normale
religie is zoals de andere wereldreligies, en dat Moslimnaties geen normale naties zijn. Ze
zijn bijzonder omdat ze een bevel van Allah hebben om de hele wereld te beheersen en
iedere natie die hen weerstreeft te vernietigen.
Moderne westerse Moslims over het Islamitische doel van wereldbeheersing
De aartsbisschop van Izmir (Smyrna) schreef een keer aan de paus dat op een
interreligieuze bijeenkomst van Moslims en Christenen, een moslim zei: dankzij jullie
democratische wetten zullen we jullie overweldigen, en dankzij onze religieuze wetten
zullen we jullie overheersen.
In Amerika verwijst bijna elke website van een moskee in de Verenigde Staten naar de
CAIR, de Raad voor Amerikaans-Islamitische Betrekkingen. Die heeft een duidelijke
aanwezigheid in de Amerikaanse media. De voorzitter van CAIR zegt dat de Islam in
Amerika is om te heersen; de Koran moet de hoogste autoriteit in Amerika worden, en de
Islam de enige religie op aarde.
Deze zelfde voorzitter valt mensen aan die beweren dat Islam een boosaardige religie is.
Onder Moslims zegt hij dat de Islam de enige religie moet zijn, maar publiekelijk heeft hij
het over “de drie Abrahamitische religies”.
In Engeland is de Islam al veel invloedrijker dan in de Verenigde Staten. In 1990 zei de
voorzitter van het Moslim parlement van Groot Brittannië dat de Jihad een fundamenteel
vereiste van de Islam is, en dat Brits staatsburgerschap een Moslim niet ontslaat van zijn
verplichting om daaraan deel te nemen.
Het is dus geen wonder dat er ook Britse staatsburgers zijn onder gearresteerde
moslimterroristen.
Conclusie
Moslims in het westen noemen de Islam nogal eens de “religie van vrede”, terwijl deze
religie verantwoordelijk is voor meer dan 90% van alle geweld in de wereld. Het meeste
terrorisme en de meeste oorlogen van tegenwoordig worden gemotiveerd door de Islam.
90% van alle bekende terreurgroepen zijn Islamitisch.
Hoewel het zeker zo is dat veel gematigde moslims een grote hekel hebben aan het
moorddadige gedrag van veel terreurgroepen, doen die groepen toch niets anders dan
wat de teksten en de geleerden van de Islam voorschrijven.
16. Het begrijpen van oneerlijkheid en bedrog in de Islam
Volgens de Bijbel is misleiding iets heel belangrijks in de eindtijd. Ook in de Islam is
misleiding heel belangrijk, als een manier om de Islam in het westen te verbreiden. In de
Islam is liegen niet alleen toegestaan, maar onder sommige omstandigheden zelfs
verplicht. In de Koran staan wel teksten die liegen verbieden, maar er zijn uitzonderingen
op die regel en voor veel Moslims zijn die uitzonderingen de regel geworden.
Misleiding en Jihad
Jihad begint met de strijd tegen kwaad en zwakheid in het innerlijk. Maar het eindigt
daar niet. Het andere eind is dat landen en overheden moeten worden overgenomen
door de Islam. Alles en iedereen moet aan Allah onderworpen worden. Voor christenen is
evangelisatie het verspreiden van de waarheid, voor Moslims is evangelisatie oorlog.
Mohammed zei: “Oorlog is misleiding.” Misleiding is essentieel in oorlog, en dus ook bij
de verbreiding van de Islam. Hier zijn twee leerstellingen voor, Kithman en Taqiya.
Kithman: het verbergen van de waarheid
Aan Sjia moslims is door hun zesde Imam bevolen om aspecten van hun geloof te
verbergen en te verzwijgen. Dat is Kithman. In gevaar of om diplomatieke redenen mag
je je geloof verzwijgen en je zelfs heel anders voordoen – dat is Taqiya.
Heel anders dan Jezus die zei dat je ja “ja” moet zijn en je nee “nee”, en die zei dat je je
lamp niet onder een korenmaat mag zetten.
Van deze leerstellingen wordt vaak gezegd dat ze alleen bij Sjia moslims horen, maar dat
is niet waar.
Taqiya: Grondslag voor misleiding
De Koran leert dat Moslims uit zelfbescherming hun geloof openlijk mogen verloochenen,
zolang dat een leugen is en ze in hun hart Moslim blijven. Dan zal Allah hen vergeven.
Dat leerde Mohammed aan een volgeling die onder marteling de goden weer was gaan
aanroepen.
Dit is een groot contrast met vele Christenen die onder marteling hun geloof aan Jezus
niet herriepen maar de dood aanvaardden.
Een Moslim mag volgens de Koran zelfs geen vriendschap sluiten met een niet-Moslim,
behalve uit zelfbescherming. En zelfs dan mag het niet oprecht zijn, het moet een leugen
zijn. In hun hart mogen ze geen vriendschap sluiten.
Misleiding gerechtvaardigd om rijkdom te vergaren
Er wordt nogal eens beweerd dat Taqiya alleen toegestaan is om je eigen leven te
beschermen. Maar Mohammed stond het zelfs toe om rijkdom te vergaren.
Het doel heiligt bij hem elk middel.
Misleiding gerechtvaardigd om de vijanden van de Islam te vermoorden
Verschillende verhalen tonen dat Mohammed leugen en bedrog toestond als dat hielp om
zijn vijanden te laten vermoorden. Omdat Mohammed het grote voorbeeld is dat
iedereen moet volgen, is het niet vreemd dat velen dat ook inderdaad doen.
Misleiding om doelen en welvaart te bereiken
Een van de beroemdste Moslim theologen en filosofen leert zelfs dat liegen zelf geen
zonde is. Als liegen de enige manier is om een op zich goed doel te bereiken of om je te
beschermen dan mag je liegen.
Gevolgen voor de Islam in het westen
Het is dus volkomen toegestaan voor Moslims om misleiding te gebruiken om de Islam in
het westen te verbreiden. Ze mogen de Islam heel anders en veel vreedzamer
voorspiegelen dan hij werkelijk is. Veel Moslims die op TV, radio en in de krant zich heel
vreedzaam en gematigd uitspreken, zeggen heel harde en agressieve dingen in
gesprekken met andere moslims. Als een westerling dat laatste ontdekt en aan de kaak
stelt, wordt hij intolerant en haatdragend genoemd. Ook als er net weer een groot kwaad
door de Islam is gedaan.
Gevolgen voor de eindtijd
Bijna overal waar in het Nieuwe Testament iets over de eindtijd staat, word je
gewaarschuwd om je niet te laten misleiden. Paulus doet dat meermalen, Jezus doet dat
ook meermalen, en zegt dat veel mensen daadwerkelijk zullen worden misleid. Zelfs dat
de misleiding zo erg zal zijn dat ware het mogelijk zelfs de uitverkorenen misleid zouden
worden.
Conclusie
Het is nogal wat om iemand van leugens te beschuldigen, maar het is nu wel duidelijk
aangetoond dat Mohammed, de Koran, de Hadith en allerlei bekende moslimgeleerden
liegen toestaan als middel om allerlei doelen te bereiken.
De Satan is de vader van de leugen en de Islam is een ware zoon van zijn vader. De
demon die Mohammed inspireerde in de grot van Hijra is dezelfde die de leerstellingen
over leugen en bedrog heeft geïnspireerd.
In de Islam ondersteunen leugen en religie elkaar. Past precies bij het bedrieglijke
religieuze systeem van de Antichrist.
17. De Grote Afval, Terreur en de bekeringscijfers van de Islam
De Grote Afval
Jezus waarschuwt dat in de eindtijd velen zich van het geloof zullen afkeren en elkaar
verraden en haten. Paulus waarschuwt dat Jezus pas na de grote afval zal komen. Ook
dat sommigen zullen afvallen nadat ze naar misleidende geesten en hun leringen hebben
geluisterd.
De opkomst van de Islam op het wereldtoneel
Eeuwenlang heeft de Islam het onderspit gedolven tegen het “christelijke” westen. Dat is
voor veel moslims moeilijk te verteren. Waarom laat Allah dit toe?
Over niet al te lange tijd zullen de rollen omgedraaid zijn. Dan zullen Moslims zien dat
hun religie zowel de grootste als de snelst groeiende is, en zullen christenen zich
afvragen “waarom laat God dit toe?”. Veel eerlijke en vriendelijke mensen die je zelf kent
zullen Moslim worden.
De Moslims zullen een hernieuwd elan krijgen om de hele wereld aan Allah te
onderwerpen. Dit zal nog sterker worden als er iets zou gebeuren waardoor Amerika en
Europa, het westen in het algemeen, zwakker zal worden.
Een wereldwijd Stockholm Syndroom
Er zal ook angst komen onder hen die eerst geen Moslim willen worden. De wereldwijde
Allah-aanbiddingsbeweging zal gepaard gaan met een onoverwinnelijk militair en
politieapparaat. De angst daarvoor zal hen er toch toe drijven mee te gaan doen met de
vijand die ze niet aankunnen. Dit heet het Stockholm Syndroom. Dit is het verschijnsel
dat mensen van hun gijzelnemers, cipiers of beulen gaan houden. Dit gebeurt ook met
slachtoffers van terreur. Als iemand dreigt je te vermoorden en je gelooft dat, en als hij
dan er toch vanaf ziet je te vermoorden, kun je een grote dankbaarheid gaan voelen, en
de terrorist zelfs als een redder gaan zien.
Het feit dat in Israel velen steeds maar concessies willen blijven doen aan groepen die
blijven verklaren hun doodsvijanden te zijn, wordt ook nogal eens geweten aan ditzelfde
Stockholm Syndroom.
Om deze reden zullen in de eindtijd ook velen het beest, hun grote beul, uit angst gaan
aanbidden.
Is het al begonnen?
Na de aanslagen op 11 september 2001 in de VS, zou je verachten dat de groei van de
Islam daar zou zijn vertraagd, maar precies het tegenovergestelde gebeurde. Duizenden
Amerikanen namen toen de Islam aan. Velen zelfs zodra ze van de aanslagen hoorden.
Deze mensen kunnen meestal niet aangeven waarom ze het deden. Het is een
gevoelszaak, geen verstandelijke beslissing.
In de eindtijd zal de terreur van het beest onnoemelijk veel erger zijn dan het effect van
11 september 2001. Velen zullen inzien dat “niemand oorlog kan voeren tegen het beest”
en zullen hem en zijn beeld aanbidden.
18. Samenvatting van de vergelijking van de Islamitische en de
Bijbelse eindtijdverhalen
Bijbel Islam
De antichrist is een politieke, militaire en
religieuze leider zonder weerga, die in de laatste
dagen zal opkomen.
De Mahdi is een politieke, militaire en religieuze
leider zonder weerga, die in de laatste dagen zal
opkomen.
De valse profeet is een tweede belangrijke figuur
die in de laatste dagen zal opkomen en die de
antichrist zal ondersteunen.
De Moslim-Jezus is een tweede belangrijke figuur
die in de laatste dagen zal opkomen en die de
Mahdi zal ondersteunen.
De antichrist en de valse profeet zullen samen
een sterk leger hebben. Dat zal de aarde zware
schade zal toebrengen in een inspanning om
iedere natie te onderwerpen en de wereld te
beheersen.
De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen een sterk
leger hebben dat zal proberen om iedere natie te
onderwerpen en de wereld te beheersen.
De valse profeet wordt wezenlijk beschreven als
een draak in lamskleren.
De Moslim-Jezus draagt letterlijk de naam van
hem die de wereld kent als “Het lam van God:
Jezus Christus”. Maar de Moslim-Jezus komt om
iedereen te vermoorden die zich niet aan de
Islam onderwerpt.
De antichrist en de valse profeet stellen een
nieuwe wereldorde in.
De Mahdi en de Moslim-Jezus stellen een nieuwe
wereldorde in.
De antichrist en de valse profeet voeren nieuwe
wetten in voor de hele wereld.
De Mahdi en de Moslim-Jezus voeren de
Islamitische wet in voor de hele wereld.
De antichrist “verandert de tijden”. Het is tamelijk zeker dat als de Mahdi de Islam
over de hele wereld invoert, hij het gebruik van
zaterdag en zondag als rustdagen zal afschaffen.
Hij zal daarvoor de vrijdag invoeren, de heilige
dag van de Islam. Ook zal hij
hoogstwaarschijnlijk de Gregoriaanse kalender
(AD) vervangen door de islamitische kalender
(AH) die in ieder Islamitisch land wordt gebruikt.
De antichrist en de valse profeet zullen beide
krachtige religieuze leiders zijn die proberen een
alomvattende wereldreligie in te voeren.
De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen de Islam
invoeren als de enige religie op aarde.
De antichrist en de valse profeet zullen iedereen
ter dood brengen die zich niet onderwerpt aan
hun religie.
De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen iedereen ter
dood brengen die zich niet aan de Islam
onderwerpt.
De antichrist en de valse profeet zullen in het
bijzonder onthoofding gebruiken om onwilligen
ter dood te brengen.
De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen de
islamitische gewoonte van onthoofding
toepassen.
De antichrist en de valse profeet zullen een
duidelijke agenda hebben om zo veel mogelijk
Joden te doden.
De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen zo veel
mogelijk Joden doden. Tot er nog maar een paar
over zijn die zich achter rotsen en bomen
verstoppen.
De antichrist en de valse profeet zullen
Jeruzalem aanvallen en veroveren.
De Mahdi en de Moslim-Jezus zullen Jeruzalem
aanvallen en heroveren voor de Islam.
De antichrist zal in de Joodse tempel zijn troon
vestigen.
De Mahdi zal vanuit Jeruzalem het islamitische
kalifaat opnieuw oprichten.
De valse profeet zal veel wonderen doen om
zoveel mogelijk mensen te misleiden tot het
volgen van de antichrist.
De Mahdi beheerst het weer en de oogst. Zijn
gezicht zal gloeien. Jezus wordt gezien als
iemand die van Allah de macht kreeg om
wonderen te doen toen hij de eerste maal op
aarde was. We mogen daarom aannemen dat van
hem zal worden verwacht om daar mee door te
gaan wanneer hij terug komt.
De antichrist wordt in het boek openbaringen
beschreven als rijdend op een wit paard.
De Mahdi wordt beschreven als rijdend op een wit
paard. (Ironisch gezien uit dezelfde tekst in
openbaringen.)
De antichrist sluit een vredesverdrag met Israël
voor zeven jaar.
De Mahdi sluit een vredesverdrag met een Jood
(in het bijzonder een Leviet) voor precies zeven
jaar.
Jezus, de Joodse Messias, zal terugkeren om de
Joden in Israël te verdedigen tegen een militaire
aanval van een groot verbond van staten geleid
door de antichrist en de valse profeet.
De Dajjal, de islamitische antichrist, zal veel
Joodse volgelingen krijgen, zal beweren Jezus
Christus te zijn en zal vechten tegen de Mahdi en
de Moslim-Jezus.
De geest van de antichrist ontkent in het
bijzonder de meest unieke en centrale leringen
van het christendom. Namelijk de drie-eenheid,
de vleeswording en de plaatsvervangende dood
van Jezus aan het kruis.
De Islam ontkent leerstellig en geestelijk in het
bijzonder de meest unieke en centrale leringen
van het christendom. Namelijk de drie-eenheid,
de vleeswording en de plaatsvervangende dood
van Jezus aan het kruis.
De belangrijkste waarschuwing van Jezus en de
apostel Paulus was om christenen te
waarschuwen tegen de overvloed aan bedrog en
misleiding in de laatste dagen.
De Islam is misschien de enige religie ter wereld
die misleiding toepast als een van de middelen
om zijn eigen verbreiding te bevorderen. Het
heeft zelfs een bijzondere leerstelling die
misleiding toestaat of er zelfs toe oproept om de
gewenste doelen te bereiken.
De naties die in de Bijbel in het bijzonder worden
genoemd als onderdelen van het uiteindelijke rijk
van de antichrist zijn nu allemaal islamitische
naties.
Alle moslims wordt bevolen om trouw te zweren
aan de Mahdi als de laatste Kalief en Imam
(leider) van de Islam.
Uit de Bijbel en uit de geschiedenis leren we dat
het uiteindelijke rijk van de antichrist een
herleefde versie zal zijn van het rijk dat het
Romeinse rijk heeft opgevolgd.
Het rijk dat het Romeins/Byzantijnse rijk
opvolgde was het islamitische Ottomaanse rijk.
Als de antichrist verschijnt, zal er al de een of
andere vorm van een systeem zijn dat hem zal
ontvangen als een verlosser en hem trouw zal
zweren.
De Islam is nu al de tweede grootste religie en
zal met de huidige groeisnelheid binnen enkele
tientallen jaren de grootste religie zijn. Binnen de
Islam leeft de verwachting van de komst van de
Mahdi steeds sterker.
Deel 2: Verder onderzoek
19. Mogelijke problemen met de theorie
Springen naar conclusies
Christenen zien de antichrist en zijn systeem altijd in wie op dat moment en die plaats
hun aartsvijand is. Elke dictator van de afgelopen eeuwen is er wel voor aangezien. De
Paus is er vaak voor aangezien, en de EU. De afgelopen honderd jaar wordt vaak een
herrezen Romeins Rijk verwacht. Speculatie over de antichrist is een hobby, een sport en
zelfs een industrie: boeken erover leveren geld op.
Is deze studie ook zoiets? Nee, ik (Joel Richardson) beschouw deze studie als een
serieuze waarschuwing voor de kerk. Kijk of er iets in de Bijbelse informatie over de
antichrist en zijn rijk is dat niet klopt met de Islam. Kijk eens of er een kandidaat is die
beter bij de Bijbelse informatie past dan de Islam.
De antichrist eist aanbidding
De Islam staat absoluut niet toe dat een mens aanbeden wordt. Dat is het grootste
verschil met het christendom. Hoe kan de Mahdi dan ooit aanbidding eisen? Dan zou hij
toch door de mand vallen in de ogen van Moslims?
Volgens de Bijbel zal de antichrist pas als hij al drie en een half jaar aan de macht is, zich
als God laten aanbidden. Als de Mahdi door bijna alle Islamitische leiders erkend is, dan
zou iedereen op dat moment moeten erkennen dat de hele Islam zich door een
boosdoener heeft laten misleiden. Ook zullen ze dan moeten opstaan tegen een
gevreesde leider die dan ongekende macht en aanzien heeft.
Ook leert de Bijbel dat de komst van de antichrist gepaard gaat met allerlei soorten
bedrieglijke tekenen en wonderen, en iedereen die de waarheid niet liefheeft zal zich
laten misleiden – en God zelf zal deze misleiding zenden! Mensen die zich al heel diep
hebben laten misleiden, zullen niet meer terug kunnen of willen. De Moslim-Jezus zal een
offensief van redevoeringen en wonderen houden om de Mahdi te steunen, de Mahdi zal
Israel verslaan en het Kalifaat heroprichten, en dan zijn masker afgooien. Dan moet
iedereen kiezen tussen het aanbidden van de Mahdi die zegt de mens geworden Allah te
zijn, of van Jezus van Nazareth die zei de mens geworden Jahweh te zijn.
Er zullen dan ook velen zijn die de ogen geopend worden en die Jezus als God zullen
erkennen, ook veel Moslims. De meesten van deze mensen zullen dan martelaar worden.
Het probleem van onvervulde tekenen
De Islam verwacht allerlei tekenen rond de komst van de Mahdi, de Moslim-Jezus en de
eenogige Dajjal op zijn superezel. Zal de Islam de Mahdi wel aanvaarden als niet al deze
tekenen vervuld zijn?
De Hadith zijn nogal flexibel. Een Hadith wordt voor waar aangenomen in de ene
discussie als dat zo uitkomt, en dezelfde Hadith wordt in een andere discussie verworpen
als dat zo uitkomt. Dit geeft precies de juiste wazige atmosfeer waarin een valse religie
kan gedijen.
Een deel van de tekenen zal voldoende zijn voor de Mahdi om aanvaard te worden door
de meeste Moslims. Ze zullen makkelijker toegeven dat ze een deel van hun
eindtijdverwachting fout hadden, dan dat ze grote leider aan de kaak durven stellen – net
zoals veel christenen zullen doen.
20. Verdere gedachten
Puur toeval?
Het aantal en de aard van de overeenkomsten tussen de Bijbelse eindtijdvisie en de
Islamitische eindtijdvisie is te groot om toeval te zijn. In de Bijbel is satans plan voor de
eindtijd blootgelegd – Satan kent de Bijbel beter dan wij, en heeft een religie gevormd en
beïnvloed waarin het beeld precies is omgedraaid. Dit om te zorgen dat de meeste
mensen de Bijbel niet zullen geloven als de profetieën uitkomen, maar juist de bedrieger
zullen volgen.
De goede kant van de Islam
Dit boek richt zich vooral op de vele negatieve kanten van de Islam. Er zijn ook vele
goede kanten aan. Bijvoorbeeld de nadruk op matigheid en gebed, maar ook de kunst en
architectuur die er uit voortgekomen is. En er zijn meer goede kanten. Maar “het goede”
kan heel goed de vijand zijn van “het beste”. De Islam leidt mensen niet naar Jezus
Christus. De Islam lijkt hier en daar sterk op christendom zonder christus. De Islam is
een vervanger voor het Christendom, in plaats van; zo is het antichristendom. Het richt
zich wel op God, maar niet op de manier waarop God gekozen heeft zich te openbaren,
op de enige weg tot de vader, Jezus Christus. De goede kant van de Islam maakt deze
religie aantrekkelijker, en zo des te verleidelijker.
Als het de Islam nu eens niet is?
Als de Islam toch niet het systeem van de antichrist is, wat is dan wel het systeem van
de Antichrist?
Vaak is verondersteld dat atheïsme, liberalisme en new-age samen een antichrist
systeem op kunnen gaan leveren. Het is juist dat deze stromingen grote haat tegen het
christendom kunnen laten zien, maar valt te verwachten dat het een wereldwijd
massamoordsysteem op gaat leveren zoals de Bijbel voorspelt? En mensen die niet in
God geloven kunnen ook niet geloven dat ze God een dienst bewijzen door de
volgelingen van Jezus te doden – en dat is wat de Bijbel voorzegt dat zal gebeuren.
Op dit moment is er nog geen samensmelting van atheïsme, new-age en occultisme die
er in de verste verte op lijkt dat die het antichrist systeem zou kunnen gaan opleveren,
terwijl de Islam daar juist heel veel op lijkt.
Deel 3: Hoe behoren we te reageren?
21. Reageren met gebed
Het tegengif tegen hopeloosheid
Dit hele verhaal kan een gevoel van hopeloosheid geven, en je passief bij de pakken
laten neerzitten. Als het Gods wil is, kunnen wij er niets aan doen… Maar dat klopt niet.
We kunnen bidden.
Is ons lot al bepaald?
Zal het antichrist systeem letterlijk de hele aarde omvatten? Er zijn nogal wat
Bijbelteksten in dit verband die gaan over “de hele aarde” en “alle volken” die daarop
lijken te wijzen. Maar er zijn heel wat van zulke teksten in ander verband waarvan we
weten dat het overdrijving was. Er staat bijvoorbeeld dat alle volken en talen vreesden
voor Nebukadnezar. Maar we weten nu dat hij alleen in het Midden-Oosten heerste, en
heel de rest van de wereld wist toen niets van hem. Van dat soort teksten zijn er meer.
Er zijn ook teksten die wel over de eindtijd gaan maar die het duidelijk alleen hebben
over de landen om Israel heen. En zelfs van die landen zullen er enkele aan de Antichrist
ontkomen, volgens andere teksten. In het bijzonder Edom, Moab en Ammon. Dat is
ongeveer Jordanië.
De Bijbel laat zowel ruimte voor het letterlijk veroveren van de hele aarde door de
antichrist (wat zeker diens bedoeling zal zijn) als voor de mogelijkheid dat hij alleen over
alle landen in een wijde kring rond Israel regeert, als voor alle mogelijkheden er
tussenin. Het lijkt erop dat dit nog niet bepaald is; God heeft deze ruimte open gelaten.
God wil dat er zoveel mogelijk mensen tot bekering komen. Wie weet hoeveel effect
gebed, getuigenis, zending en evangelisatie nog zullen hebben op de wereld? Er zijn
voorbeelden in de Bijbel dat God zijn oordeel uitstelt of aanpast na gebed en bekering.
Uiteraard alleen binnen de grenzen die hij zelf stelt. Maar binnen die grenzen hebben wij
een verantwoordelijkheid.
We moeten niet automatisch aannemen dat het grote kwaad al over ons gekomen is, en
dat we dus niets meer hoeven doen dan wachten op opname en wederkomst.
22. Reageren met evangelisatie
Evangeliseren
Er zijn maar heel weinig zendelingen in de moslimwereld. De helft van de niet-christelijke
wereld is Moslim, en maar twee procent van de protestantse zendelingen werkt daar.
Maar in Europa en Amerika zijn nu genoeg Moslims om onze eigen landen te beschouwen
als delen van de moslimwereld.
Een moslim zoals ik
Ik houd van Moslims. Moslims zijn onze vijanden niet. Het is niet goed om in angst van
ze terug te deinzen. Hoewel ze een antichrist-religie volgen, behoren we ze lief te hebben
met de liefde van Christus. Het zijn mensen die geschapen zijn naar Gods beeld – net als
wij. Velen van hen zijn vriendelijk en zachtaardig. De meesten van hen proberen oprecht
te doen wat goed is in Gods ogen.
Het verhaal van Franciscus
Franciscus van Assisi had de moed om middenin de kruistochten het evangelie te gaan
prediken aan zowel christelijke kruisvaarders als aan de Moslims. Zelfs aan de Sultan van
Egypte zelf, met gevaar voor eigen leven. De sultan, die onder de christenen bekend
stond als een beest, gaf Franciscus zelfs officieel toestemming om te prediken onder
Moslims. De sultan is geen christen geworden, maar ging wel positiever tegen het
christendom aankijken, en beide mannen hebben geleerd van hun ontmoetingen.
Franciscus ging zonder vooroordeel naar de Moslims, en niet om het evangelie te
verdedigen, maar om ervoor te sterven. En hij overleefde het nog ook.
Persoonlijke voordelen
Als je met Moslims in gesprek gaat, zal je geloof tot in de kern uitgedaagd worden. Veel
Moslims studeren veel om te kunnen discussiëren met christenen. Maar door die
discussie zul je sterker worden en beter begrijpen en doorleven wat je gelooft.
23. Voorbereiding op martelaarschap
Een deel worden van de vervolgde christenheid
Er zijn gebieden in de wereld waar vervolging en martelaarschap normaal zijn. Bidden
voor de christenen daar is een goede eye-opener voor ons comfortabele christenen.
Informatie:
– De stem van de martelaren: http://www.persecution.com
– Operatie Nehemia: http://www.operationsnehemia.org
– Het Barnabas Fonds: http://www.barnabasfund.org
– Open Doors: http://www.opendoorsusa.com
Voorbereiding op het martelaarschap is niet naar eigen keuze
Het christendom is de enige religie die als hoogste voorbeeld een man heeft die in het
openbaar doodgemarteld is. Wij zijn zijn volgelingen. Iedereen die hem volgt moet
rekening houden met de mogelijkheid dat je martelaar wordt. Christenen in vele delen
van de wereld zijn zich daarvan bewust. Hier in het westen zijn we dat nauwelijks.
God laat vervolgden niet in de steek. Wanneer de kerk het zwaarst vervolgd wordt
gebeuren er ook de meeste wonderen, en profetieën.
Overwinnen door te worden overwonnen
In zowel Daniel als Openbaringen staat dat de heiligen, de volgelingen van Jezus,
overwonnen zullen worden door het beest. Ze worden gevangen genomen en gedood.
Hierbij wordt opgeroepen tot de grootste volharding van de gelovigen, tot in de dood.
Wie dat doen lijken overwonnen door satan maar zijn in werkelijkheid de overwinnaars
over satan, net zoals Jezus Christus, en de meeste apostelen.
Is martelaarschap glorieus? Het omhelzen van de schande van het kruis
Het is bemoedigend om verhalen te lezen van mensen die stierven voor Christus met
grote moed, en die soms de genade kregen zonder vrees te sterven, en soms zonder
pijn. Maar lang niet alle martelaarschappen gaan zo. Velen zijn doodsbang en hebben
veel pijn, hoewel ze Christus niet verloochenen.
We moeten ons realiseren dat martelaarschap niet glorieus is voor een mens. Het is
angstaanjagend, pijnlijk en vernederend. Net zoals de kruisiging voor Jezus was.
En wat als ze je geliefden voor je ogen doodmartelen en je beloven dat ze zullen
ophouden als je Christus verloochent? Die dingen gebeuren echt, God laat ze toe.
En Jezus vraagt erom: dat we ons kruis opnemen, en elke dag bereid zijn martelaar te
worden.
Appendix: Waarom je bezig houden met eindtijdprofetieën?
Drie redenen om je er niet mee bezig te houden:
1. Mensen die dat doen zijn raar.
Maar dat waren ze al voor ze er mee begonnen, dus je hoeft niet bang te zijn om raar te
worden als je je er mee bezig gaat houden.
Verder mag het er niet toe doen wat anderen van je vinden, anders ben je geen dienaar
van Christus meer (Gal 1:10).
2. Het is onmogelijk te begrijpen
Het kan moeilijk zijn, maar als het onmogelijk was, zou God ons er dan mee opgezadeld
hebben? Veel moeilijkheden worden veroorzaakt doordat dingen te veel vergeestelijkt
worden.
3. Het is onbelangrijk vergeleken met veel andere zaken
Jezus en de apostelen besteedden hier behoorlijk aandacht aan, zowel in de evangeliën
als in de brieven als in openbaringen. Zij vonden alles wat te maken heeft met de tweede
komst van Jezus heel relevant.
Zeven redenen om je er wel mee bezig te houden:
1. Het is een deel van het evangelie.
Het hoort er net zo bij als evangelisatie, zending, pastoraat, heiliging etc.
2. Jezus bestudeerde ook profetie
Jezus bestudeerde het OT en kende bv de profetie van Jesaja. Zie zijn uitspraak hierover
in de synagoge van Nazareth, Luk 4:16-21
Hij kende ook Daniel, zoals bleek toen Jezus verwees naar de gruwel der verwoesting die
door Daniel voorspeld werd, in zijn rede over de laatste dingen, Mat 24:15-16
3. Het staat uitgebreid in de Bijbel
God heeft laten gebeuren dat meer dan een kwart van de Bijbel uit profetie en
voorzegging bestaat, waarvan veel slaat op de laatste dingen.
4. De inhoud is heel ernstig
Veel profetieën bevatten gebeurtenissen die erger zijn dan je ergste nachtmerries. Jezus
voorspelt dat vele gelovigen zullen worden gehaat, vervolgd en gedood. Nog erger: veel
gelovigen zullen van het geloof afvallen en elkaar haten en verraden. Alleen wie volhardt
tot het einde zal behouden worden. (Mat 24:9-13)
We kunnen het ons niet veroorloven om zo’n waarschuwing in de wind te slaan.
5. De huidige generatie zou het mee kunnen maken
Onze generatie gelovigen is de eerste sinds de eerste eeuw waarin veel aandacht is voor
de eindtijd. In de kerkgeschiedenis is het nooit helemaal verdwenen, maar het kwam niet
veel voor. Nu meer aandacht voor de oproep om Jezus actief te verwachten dan sinds de
eerste eeuw.
6. Om ons begrip te geven en geestelijke voorbereiding
Realisatie van wat voor soort vervolging en lijden voor christenen allemaal werd
toegelaten en zal worden toegelaten door God, en de bijbehorende waarschuwingen
tegen misleiding en geloofsafval, zou moeten leiden tot de vraag: hoe kan ik me zo
voorbereiden dat ik en de mensen die me na staan daarin overeind blijven als dit ons ook
mocht overkomen?
Gebed, toewijding, heiliging, kennis van Bijbel en van Jezus om je te wapenen tegen
valse leer, valse profetieën en valse christussen. Heel veel waarschuwingen in NT om
wakker, nuchter en alert te zijn. Is vast niet voor niets.
7. Als basis voor profetische bediening, zowel van individuen en van kerken
Veel mensen en ook kerkelijke groeperingen denken dat ze profeten zijn of een
profetische bediening hebben. Een duidelijk idee over de eindtijd is nodig om dat in te
kaderen en richting te geven.
Een verkeerd idee over waar het allemaal op uit zou lopen heeft geleid tot antisemitisme
door de gemeente, op de kerk-staat vanaf Constantijn, tot de kruistochten enzovoorts.
Hoe de eindtijdleer te bestuderen: een bijbels patroon
Bij bestudering van dit onderwerp is, net als bij andere Bijbelstudies, gebed en vasten
nodig, plus een houding van nederigheid, bereidheid om zonde te belijden. En daarbij
zelfs een soort wanhopige houding, namelijk dat het zonder God niet zal lukken. Een
dergelijke houding zal Gods hart aanspreken. Laten we zijn als Daniël, die deze houding
had. Zie Dan. 9 voor hoe God op deze houding reageerde.

De reeds veel besproken Mehran Tavakoli KESHE verklaart zichzelf tot Messias ( Mahdi)

april 23, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Tip van Gert M.

 


http://pesn.com/2014/04/20/9602473_Mehran-Tavakoli-Keshe_Announces_He-is-Messiah/
You are here:
 PureEnergySystems.com > News > April 20, 2014

Mehran Tavakoli Keshe announces he is Messiah

On April 18, Good Friday, Mr. Keshe published a three-page declaration and gave a live Workshop presentation announcing that he is the Messiah, calling for world peace and cooperation, and to join the neighboring star systems in the universal society, turning implements of war into peaceful tools.


M T Keshe surrounded by his team in ~2012
I met Mr. Keshe in person on September 9, 2012. He showed me a small, clear, flashlight with a little circuit in it. When he turned it on, the bulb lit up. He said it could run indefinitely, but I wondered why he didn’t just leave it on.

by Sterling D. Allan
Pure Energy Systems News 

With family activities, I’ve had a lot going on this week-end, so I’ve been slowed from giving proper attention to a number of emails coming into my inbox regarding Iranian nuclear physicist, Mehran Keshe of the Keshe Foundation, claiming on April 18, Good Friday, to be the Messiah.

As those of you know, who have been following our news over the years, we’ve been tracking the work of Mr. Keshe since July 2009. I’ve interviewed him several times, and met him in Belgium after one of his conferences in the Fall of 2012. He claims that his plasma technology will make possible all the things needed for a space mission: propulsion, energy, food, water, healing. Perhaps his most famous claim is that it was his anti-gravity technology that was in play when Iran intercepted and safely grounded a U.S. drone, two years in a row, which I discussed on Coast to Coast AM in December, 2012.

He’s attracted a lot of devoted followers in this quest, though the evidence of actually having these capabilities has been very thin, though not absent. I don’t know anyone who has witnessed any of these major claims except for the healing claims, which don’t necessarily endorse the plasma technology as the causation ingredient. A few people have replicated the coke bottle plasma effect, which is on the level of interesting science but very remote from a practical embodiment. On the 15th, he announced a demonstration of the Magravs positioning for the antigravity reactors: but did not show any levitation whatsoever, he just showed some interesting gadgets, but not in functional operation — at least not publicly. Just another teaser at best.

At first, as I glanced through the material being sent me this weekend, I thought it was someone else posing as Mr. Keshe, claiming to be the Messiah; but then Saturday evening, I compared the signature in the primary three-page declaration with a signature we posted back in January 2011. It’s the same. Keshe really is claiming to be the Messiah.

While I was doing that, I listened to a 1:30 hour presentation he gave on the 18th in the Keshe Workshop; and there as well, he came right out and stated very plainly: “You wished, and for years you asked for Messiah. Here I am, standing in front of you.” (01:08:10; LiveStream.com/KesheWorkshop…; April 18, 2014) Pretty much everything after about the 45 minute mark is his declaration of who he is and his call to humanity to stop their violence and embrace peace.

I have a lot to say about this, as I’m sure many of you will too.

Briefly, I don’t think Mr. Keshe is the Messiah, but I do think he fits the attributes of the 144,000 ones mighty and strongof which many of you reading this are too. He is definitely a visionary, and his message is quite good. I think his message deserves a hearing and consideration for heeding, and his technology deserves careful consideration and support in its roll-out, if you feel drawn to do that. Bear in mind, too, though, that not only are there 144,000 ones mighty and strong that will awake, put on strength, and do great and marvelous things; but likewise there are going to be a bunch of anti-Christs and false Messiahs, who deceive, distract, mislead, as counterfeits. Opposition in all things. Keshe could be one of those. By their fruits shall they be known. Do they bring forth good fruit, or not? It seems to me that by the caliber of people Keshe has attracted, and by the general goodness of his message and intentions, that his fruit, so far, has been mostly good. I’ve got quite a few more things to say, which I’ll do below, under “Additional Thoughts“, but first, let’s finish introducing the main point.

Here are the links to the material being circulated, in order of importance:

One person, who was the first one to email me on April 18, wrote, by way of summary, not necessarily his own opinion:

We have all prayed for help for thousands of years.
The help is here.
Technology has been freely given to create anything that you need. Food, water, energy, transportation and health.

This important date picked to share this with everyone.
Killing, war deception of the people must stop today.
People will correct through peace and this knowledge the course of humanity.

Here is the text of the three-page declaration. I’ve fixed a few spelling errors for the sake of translation software.

In My name

I had to come in the body of the man on this planet and live amongst you the life of the man to understand the way the man has created his misery and so much injustice from the time of his creation for himself and for his fellow men to obtain and hold to nothing but the mirage of the nothingness for his so called life and its physical illusive possessions.

Where, we made all resources of the universe available to him to live in comfort and peace on this planet and among themselves in their time on this planet, that when they are mature intellectually and spiritually (in time the man matures enough), for the tribe of the man to join and unify with the rest of the creation of the creator in the universe.

In this process of maturity, the man chose the path of greed and injustice and killing of not just animals, but of his own kind, and now he has become falsely proud of how many he can kill with one tool and weapon or his false sense of power of control.

Killing and destruction of life has never been part of our teachings and works anywhere in the universe and this shall never be for race and nor shall be from now on this planet or anywhere else in the universe.

To change the course of the life of the man from this wrongful path, we have sent you in so many ways and different forms, different orders and guidance through our messengers of the past.

You have all ignored all our ways to correct your ways, and now you as the race of the man have reached a point that for every action you only think in one way and that is destruction and war.

Today and with this pen, I as the Messiah and I whom took his time to be amongst you, to learn about your shortfalls and false lives, for me to be able to understand your problems, I spent over 55 five years with you, worked your ways to be able to help and guide you out of this life of the jungle of this planet, I call up on you to lay down all arms and all thoughts of greed and misconducts and killings.

I chose today to declare my position and status as the creator in the Soul and in the physical body of the man as I am and have chosen to be in, to be amongst you and call up on all the men of this Blue planet and the wild village of the earth, to accept my call for peace and to wrongful change your path, individually, and collectively as the human race for you to be able to live paradise on earth and in the universe.

My call to you, the human race is simple, I have shown you in the past 9 years how to satisfy all your earthly needs with simple methods, and I have written books in simple language that all can understand the principles of the creation as is and not as man has made it to be.

I have shown you how to make food from the air, and I have shown you how to create energy and motion using the same systems and knowledge, that through the creation and production of these needs of the man, one does not harm any creation of mine and that he can live in peace and tranquility amongst the rest of this planets’ beings and in the universal community that the men are ready to enter into.

Now; my call goes today ( the time of the killing of the son of God) to all men and women and children of this planet, that to halt all these madness of the brain of the man of killing and destruction as a solution to solve and attain earthly and others possessions, and for the Man to lay down all tools of destruction and murder, irrespective of who you are, which religion leader you are the leaders of or which religion and path of belief you follow, and which sector of this planet you think you are the ruler of or you live in.

The job of you, the religious leaders is to guide the man to peace and prosperity, and not to make palaces of shame and dishonesty and protecting those whom have done wrong to other fellow men.

It is our command and whish that you as religious, nations and tribes leaders of regions, nations and cults, first to order as of today for the men whom follow our command through your Churches and Mosques or temples and armies to lay down their arms, and as of today to be of the greatest of sins for any man to be trained or to carry or to be forced the use of any arms, that through this tool and though your guidance, it is to be forbidding the use of killing tools that the man finds new ways and the logical ways of finding peaceful solution for himself and his race, at the time when he does not agree with the given condition.

I do not offer you a reward for following this command, as this is our wish and our whish shall be adhered to with our work through the souls of the men, but in reality in doing so, man will allow himself to enter the universal community, which the greed and the war has no meaning, and with this act, then man can have and will live a life of happiness and fulfillment according to his intelligence and needs anywhere he might be in the universe.

So I call on this day to the world, religious and scientific leaders, to come together and sign the universe peace treaty, which we have sent out to mankind as prelude to this days’ declaration in the past two years and with this, signing themselves and their nation and followers to accept this treaty and put an end to all wars and acts of aggression and killing, which have been going on for thousands of years on this planet.

The time of punishment and reward to force the man to submission to go in the right path in his life is over, from this point on, it is the decision of each soul to decide on one path, and that is the path of peace and tranquility and fairness.

If not done so from this day on, and if the leaders of this planet be it religious, tribal or nations refuse to follow this command, your follower rejection of our will, shall lead you to demise of your followers and your nation, and finally I shall make from the man the tribe with the belief in one point and that is one nation on this planet, and the one belief that there shall be no more war.

There are no lines on the ground of this planet or anywhere in the universe to separate races and creations from each other, that with this unity for all men leaves him not only as one body but as one nation and as one creation and one creator to live his life in the universe in peace.

You as children of Adam have suffered enough in the hand of your own wrong doings and others, and now you receive the love of your creator to guide you and protect you in this short path of adjustment and reunion with the rest of the creations in the world of creation. Those whom shall reject my wish, they shall see to their own demise through their rejection by their own fellow men, whom understand the reality of the creation and this wish.

Those who follow our simple command and enter the universal order; they shall see the beauty of the creation with their own conscious and some with their own physical eyes. My love and gratitude to all men and I being so sorry to let you to suffer so long without intervention to help you, but in fact you needed this time in the nursery of the earth to learn and mature.

Now it is the time to guide you and unit this child of the Adam and his family to the rest of the family of the universe and as a perfect child and a peaceful and loving child who is ready to enter the Kingdome of the creators’ larger family. I welcome you as the creator into your true dimension of intelligence and love.

Mehran

(The possessor of love)

Translations:

Relevant Links

Coverage of this Development

Additional Thoughts

In the comments below, my friend, David Haack wrote:

“It might stand to reason that if you are raised in a society that does not accept that the Messiah has already come, you may well feel justified in self proclaiming yourself as just that. How convenient to make this proclamation at the very time when many of us are celebrating WHY our Messiah came to us over two centuries ago. Happy Easter to all those who are celebrating our risen Lord today!!!”

Bear in mind that there are two main principles at play here: 1) THE Messiah (the scriptures prophecy of a first and second advent), and 2) the general phenomenon of Messiahship.

But both of these are combine in Jesus’ statement: “What manner of men ought ye to be? Even as I am.” He also said, “Greater things than these shall ye do also.”

He didn’t come to be an untouchable superstar, but to be a role model. We all are to step into our Christhood — the God that is within each of us. It is within reach of all of us, if we will but accept it: “Awake, awake, put on thy strength.” Jesus himself said: “It is written: Ye are gods.”

My read of prophesy says that there are going to emerge a quorum of 144,000 such individuals who are going to radically transform the planet to usher in the millennial reign of peace.

I posted this story around midnight last night (MDT), and this morning at around 7:45 am when I took a peek at the comments, I noticed that the page count was 555.

Rick Crammond, who moderates Keshe’s workshops, gave the following response when I asked him about this development (of Keshe announcing he is Messiah):

Thanks for the fairly even article. The Messiah thing is not an easy topic to approach. I was actually not surprised by the announcement at all, as I had always thought that was the case. I was emotionally affected, yes. To be reminded deeply of one’s humanity, and what humans do to each other, is disturbing.

Who else but a messiah would bring technology that radically changes the whole picture…with lift, power, new materials and health? It is obvious to me that it’s the only way that any following “centuries of peace” can occur. Yes, the transition will be rough. But so is 10,000 people dying every single day, due to the results of burning fuels now. (UN stats)

We are fortunate to be living in this time of transition, and I am personally grateful for that and for Keshe’s efforts.

By way of comment, Barry Mead writes:

Sterling:

I just read your article about Keshe claiming to be the Messiah. I generally agree with your assessment, and thought I would add the following comments:

I looked over the USB stick documents, and I was very disappointed with the lack of PROOF and the lack of scientific rigor in his body of work.

His claims are huge, but exceptional claims require exceptional evidence. I don’t see this evidence!

One of his videos shows weight change of less than 25%, but never shows enough to make use believe that HIS device works. No 3rd party tests, no witnesses no validation, no documentation of the instruments used to make these claims.

All of his work is either in the pre-prototype stage or simply in his head.

From my understanding of science, physics, electronics, chemistry, I don’t see nearly enough evidence to support his claims.

Also he claims that ANYONE could build his reactor or spaceship from the plans on the USB stick. I hereby proclaim that that statement is UTTERLY FALSE!

Keshe himself cannot even build any of these devices yet, so how can he make a claim that his documentation is SO GOOD that anyone can.

This is my take on the USB stick.

Sincerely, Barry Mead

#

In ons tijdsgewricht spelen nú wel twee, zo niet drie dan wel vier heel bijzondere en opmerkelijke zaken die een ieder die geïnteresseerd is in het profetisch woord, niet onberoerd zal laten.

maart 07, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen, Eindtijd ontwikkelingen

Ten eerste is daar het nu al langdurende conflict, liever gezegd; de burgeroorlog in Syrië, waarbij wij ons natuurlijk de vraag moeten gaan stellen of dit conflict de aanleiding gaat worden voor de bekende Jesaja – 17 profetie t.a.v. de vernietiging van Damascus.  Maar Syrië en Damascus staat niet op zich. Het al langer voortdurende en slepende conflict tussen Iran en Israël is o.i. hier onlosmakelijk mee verbonden. Ook de recentelijke ontwikkelingen in het huidige nog seculiere Turkije met eveneens een sterk verdeelde bevolking, deels de Soennitische versie van de islam aanhangig, maar een groot deel van de Turkse bevolking is echter alewitisch en dat is op zijn beurt weer een sjiïtische sekte. Zij het dat de Turkse, alsmede de Syrische alewieten nou niet bepaald erg religieus zijn. Eerder seculier. Maar in de grond van de zaak zijn het wél sjiïeten en géén Soennieten zoals de overgrote rest van de islamieten in de wereld. Ook de Libanese Hezbollah beweging moet men rekenen tot het sjiïtsche kamp. Zij het dat de fanatische religieusiteit bij deze groep wél erg groot is. Turkije echter roert zich onder de zeer religieuze Erdogan ook steeds en steeds meer en stemmen gaan daar op om het oude sultanaat, lees: het oude kalifaat weer in ere te herstellen. Dit alles, alhoewel  de beweging binnen Turkije die het kalifaat voorstaat soennitisch van aard is,  ons toch sterk denken aan één groot kamp van de sjiïten met wellicht straks de Madhi aan het hoofd en Iran als dé motor. En de vraag is dan: Mag je deze alliantie van alewieten ( Turken, deels veel Syriërs en natuurlijk de overgrote meerderheid van de Iraanse bevolking, zijnde dé echte sjiïeten. Mag je die dan betitelen als zijnde “De Koning van het Noorden” En mag je dan de rest van de islamitische wereld, waarvan Egypte zich graag presenteert als dé leidinggevende en als het meest volkrijkste land van het Midden-Oosten, maar ook als voortrekker van de soennitische islam. Mag je dat Egypte dan bezien als de Koning van het Zuiden zoals het boek Openbaring het voorstelt? Zelf zie ik het vooralsnog wel zo en dus de sjiïeten als zijnde de Koning van het Noorden. Blijft natuurlijk dé grote vraag wat de rol gaat worden van het vierde geval, nu zo prominent op de politieke kaart gezet. Naast Syrië, Iran, Turkije, ontpopt Rusland zich ineens als een hoofdspeler in toch grosso modo gesteld; In het gebied wat we kennen als zijnde het Midden-Oosten. Persoonlijk denk ik dat we de vier dieren die we kennen uit het boek Daniël, die achtereenvolgens een rol hebben gespeeld in de wereldgeschiedenis, dat we die vier dieren, die vier rijken, zeer binnenkort TEGELIJKERTIJD weer zien optreden, waarbij  het laatste dier ofwel het laatste rijk,  nu het herrezen Romeinse rijk is n.l.de Noord-Amerikaanse-/West-Europese alliantie . 

Hoe e.e.a. EXACT ZAL GAAN VERLOPEN, HELAAS DÁT INZICHT HEB IK OOK NIET, DAARVOOR IS ALLES NOG TÉ ONDOORZICHTIG EN TÉ COMPLEX. MAAR DAT DE VIER RIJKEN, DE VIER DIEREN TEGELIJKERTIJD ÉN NU TEGENOVER ELKAAR, OPNIEUW OP HET WERELDTONEEL VERSCHIJNEN DÁT IS VOOR MIJ EEN UITGEMAAKTE ZAAK.

In dit kader wil ik u ook graag verwijzen naar enkele artikelen op het blog/de site van collega “Henk” van ‘Wees Waakzaam’ die onlangs enkele zeer lezenswaardige artikelen heeft geplaatst die dit onderwerp ook benaderen.  Hierbij de link: http://weeswaakzaam.com/de-legers-van-de-antichrist-komen-eraan-en-rusland-zal-overwinnen-deel-2/

 

Silvia Videler

Gratis E-books over Iran/Syrië en de strijd om Israël en de z.g. 12e Iman, de Mahdi

februari 06, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

New post on Joel C. Rosenberg’s Blog

 

“The Twelfth Imam” is available for free on Kindle, Nook, other e-book formats for limited time.

by joelcrosenberg

My novel, The Twelfth Imam — the first thriller in a trilogy about a nuclear showdown between Israel and Iran — is available for free for several days this week as a special promotion.

You can download it for free on Amazon’s Kindle, on Barnes & Noble’s Nook, and on other e-book formats from a variety of general market and Christian book stores and chains, including those for your phone. If you haven’t had the chance to read it, I hope you’ll download your copy today.

The second novel in the series is The Tehran Initiative, and is now out in paperback, audio, as well as in e-book formats.

The third and final novel in this trilogy, Damascus Countdown, releases nationwide in hardcover, audio and as an e-book on March 5th.

joelcrosenberg | February 6, 2013 at 2:11 pm | Categories: Uncategorized | URL: http://wp.me/piWZ7-28W

Like

Ahmadinejad geeft nauwkeurige uitleg hoe de Mahdi ‘binnenkort’ de wereld zal gaan regeren.

september 26, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

gnleft” width=”300″] The Iranian leader speaking at the U.N. on September 26, 2012.[/caption] Iranian President Mahmoud Ahmadinejad on Wednesday called for the end of the “hegemonic” powers of the United States”

 

New post on Joel C. Rosenberg’s Blog

 

EXCLUSIVE: AHMADINEJAD GIVES MOST DETAILED EXPLANATION OF TWELFTH IMAM TO DATE: Says Mahdi will “soon” reign over whole world

by joelcrosenberg

The Iranian leader speaking at the U.N. on September 26, 2012.

Iranian President Mahmoud Ahmadinejad on Wednesday called for the end of the “hegemonic” powers of the United States and Israel, whom he described as “the uncivilized Zionists.” He said the world would “soon” see new “global management” by the Twelfth Imam, also known as the “Mahdi,” and his deputy, Jesus Christ. 

This was Ahmadinejad’s eighth and likely final annual address to the opening fall session of the United Nations General Assembly. He is expected to finish his second term in office in June 2013. In each of his past U.N. speeches, he prayed for the soon coming of the so-called Islamic messiah. This time he went much further, offering his most detailed explanation to date of his Shia Islamic eschatology (End Times theology) and his understanding of the coming rule of the Twelfth Imam. 

Ahmadinejad told the leaders of the world gathered in Manhattan that he had come this time “to voice the divine and humanitarian message…to you and to the whole world.”

“God Almighty has promised us a man of kindness, a man who loves people and loves  absolute justice, a man who is a perfect human being and is named Imam Al-Mahdi,  a man who will come in the company of Jesus Christ, peace be upon Him, and the righteous,” he said. Calling the Mahdi “the Ultimate Savior,” Ahmadinejad said his arrival on earth “will mark a new beginning, a rebirth and a  resurrection. It will be the beginning of peace, lasting security and genuine  life.”

Ahmadinejad said the coming reign of the Twelfth Imam on earth “will bring about an eternally bright future for mankind, not by force or waging wars but through thought awakening and developing kindness in everyone.” The Iranian leader did not offer a specific timetable, but he did say the “sweet scent” of the Mahdi’s global reign “will soon reach all the territories in Asia, Europe, Africa and the U.S.”

Despite his insistence that the Twelfth Imam’s reign would come without war, Shia eschatology experts say the opposite is true. Islamic theologians say Muslim political leaders today are supposed to set into motion the annihilation of Judeo-Christian civilization as we know it and create the conditions of chaos and carnage to hasten the arrival of the Twelfth Imam. Then the Mahdi is supposed to turn all these wars and killings to his advantage and establish justice and peace. As I have both described and documented in my books, it is this Shia End Times theology that is driving Iranian foreign policy today. This is why the mullahs in Tehran are working so hard to pursue nuclear weapons and the means to deliver the, to prepare the way for the rise of this Islamic kingdom or caliphate. 

On Sunday upon arriving in New York City, in fact, Ahmadinejad wasted no time in announcing that Israel must be “eliminated” from the earth. He dismissed any concern about a possible Israeli preemptive military strike on Iran’s nuclear facilities. What’s more, he also refused to distance himself from – much less disagree with – the statement of a senior Revolutionary Guard commander in Tehran who said earlier that day that for the first time Iran itself was actively considering a preemptive military strike against Israel and an attack on American military bases and personnel, and that a war with Israel could turn into “World War III.”

Few world leaders are taking Ahmadinejad’s eschatology seriously. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, however, understands it. I’ve discussed it with him personally. Indeed, it is why he and his senior advisors in Jerusalem are seriously contemplating preemptive military action, to keep nuclear weapons out of the hands of Ahmadinejad and men like him who are members of an apocalyptic, genocidal death cult determined to bring about a nuclear holocaust and the End of Days.


Here is a link to the video of Ahmadinejad’s address, and an initial copy of the full text.

The following are key excerpts from the address, specifically related to the coming of the Twelfth Imam:

Mr. President, Friends and Dear Colleagues,

Creating peace and lasting security with decent life for all, although a  great and a historic mission can be accomplished. The Almighty God has not left  us alone in this mission and has said that it will surely happen. If it doesn’t,  then it will be contradictory to his wisdom.

– God Almighty has promised us a man of kindness, a man who loves people and  loves absolute justice, a man who is a perfect human being and is named Imam  A1-Mahdi, a man who will come in the company of Jesus Christ  (PBUH) and  the righteous. By using the inherent potential of all the worthy men and women  of all nations and I repeat, the inherent potential of “all the worthy men and  women of all nations” he will lead humanity into achieving its glorious and  eternal ideals.

– The arrival of the Ultimate Savior will mark a new beginning, a rebirth and  a resurrection. It will be the beginning of peace, lasting security and genuine  life.

– His arrival will be the end of oppression, immorality, poverty,  discrimination and the beginning of justice, love and empathy.

– He will come and he will cut through ignorance, superstition, prejudice by opening the gates of science and knowledge. He will establish a world brimful of  prudence and he will prepare the ground for the collective, active and  constructive participation of all in the global management.

– He will come to grant kindness, hope, freedom and dignity to all humanity as a girl.

– He will come so mankind will taste the pleasure of being human and being in  the company of other humans.

– He will come so that hands will be joined, hearts will be filled with love  and thoughts will be purified to be at service of security, welfare and  happiness for all.

– He will come to return all children of Adam irrespective of their skin  colors to their innate origin after a long history of separation and division  linking them to eternal happiness.

– The arrival of the Ultimate Savior, Jesus Christ and the Righteous will  bring about an eternally bright future for mankind, not by force or waging wars  but through thought awakening and developing kindness in everyone. Their arrival  will breathe a new life in the cold and frozen body of the world. He will bless  humanity with a spring that puts an end to our winter of ignorance, poverty and  war with the tidings of a season of blooming.

– Now we can sense the sweet scent and the soulful breeze of the spring, a  spring that has just begun and doesn’t belong to a specific race, ethnicity,  nation or a region, a spring that will soon reach all the territories in Asia,  Europe, Africa and the US.

– He will be the spring of all the justice-seekers, freedom-lovers and the  followers of heavenly prophets. He will be the spring of humanity and the  greenery of all ages.

– Let us join hands and clear the way for his eventual arrival with empathy  and cooperation, in harmony and unity. Let us march on this path to salvation  for the thirsty souls of humanity to taste immortal joy and grace

joelcrosenberg | September 26, 2012 at 5:55 pm | Categories: Uncategorized | URL: http://wp.me/piWZ7-1U5

 

Trouble clicking? Copy and paste this URL into your browser:
http://flashtrafficblog.wordpress.com/2012/09/26/exclusive-ahmadinejad-gives-most-detailed-explanation-of-twelfth-imam-to-date-says-mahdi-will-soon-reign-over-whole-world/

 

De overgrote meerderheid van de moslims in de wereld verwachten de Mahdi tijdens hun leven, dus binnen afzienbare tijd!

augustus 13, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Met dank aan: Sietse

 

WND EXCLUSIVE

 

670 million Muslims expect Mahdi in their lifetime

Poll affirms warning from ‘Mideast Beast’ author

 

010612islam

Two-thirds of a billion Muslims expect the Mahdi – the last Islamic imam they believe will come and rule the world – to arrive in their lifetimes, according to a new Pew Research poll.

The results affirm the warnings from author Joel Richardson, whose just-released book “Mideast Beast” it moving up Amazon listings.

It’s a sequel to his New York Times bestselling 2009 “The Islamic Antichrist,” and it recently surged past Joel Rosenberg’s “Implosion: Can America Recover from its Economic and Spiritual Challenges in Time?” and “The End: A Complete Overview of Bible Prophecy and the End of Days” by Mark Hitchcock to claim the top spot in the Eschatology category on Amazon.

In a column written in WND, Richardson notes that he has been criticized repeatedly for believing many Muslims have a faith in the coming Mahdi, especially that there are a significant number who believe that will happen soon.

The survey by Pew Research notes that in the Middle East, North Africa, South Asia and Southeast Asia, “half or more Muslims believe they will live to see the return of the Mahdi. This expectation is most widespread in Afghanistan (83 percent), Iraq (72 percent), Tunisia (67 percent) and Malaysia (62 percent).

The survey said that belief drops to about four-in-10 across Central Asia, except for Turkey, where 68 percent expect to witness his return. It drops slightly further across southern and eastern Europe.

“In some countries with sizable Sunni and Shi’a populations, views on the Mahdi’s return differ by sect. In Iraq, for example, Shi’as are more likely than Sunnis to expect the Mahdi to return in their lifetime, by an 88 percent to 55 percent margin. In Azerbaijan, the difference between the two groups is also large (25 percentage points),” the report said. “Differences between Shi’as and Sunnis on this issue may reflect the more central role that the Mahdi’s return plays in Shi’a Islam.”

The result? An estimated 672 million Muslims expect to witness the Mahdi’s return.

On his portrayal that such a belief is widespread, Richardson said, “I have certainly had my share of critics, not only from the pollyannas on the left, but also from within the Christian church.”

He said, for example, prophecy teacher and evangelist David Reagan has been vocal, saying, “Richardson’s presentation of what Muslims believe about the end times is very misleading, for what he presents is the Shi’ite version which revolves around the concept of an Islamic Messiah called the Mahdi. He leaves the impression that all the Islamic world is living in breathless anticipation of the appearance of the Mahdi, when the reality is that 90 percent of all Muslims – the Sunnis – are not looking for a Mahdi.”

Richardson said until now it’s been hard to refute any statements regarding the percentage of Muslims who await the Mahdi.

“Now, for the first time, a comprehensive study including tens of thousands of Muslims, in over 23 countries, were asked if they believed that the Mahdi’s emergence was imminent, that it would occur within their lifetimes. And the results conclusively prove that which I have been warning about all along,” he wrote.

The Pew findings:

Richardson explains that the false claim that only 10 percent of Muslims await the Mahdi may now be “put to bed.”

“The bottom line is that it is far worse, far more widespread than even I would have guessed,” he wrote.

And in Turkey, from which he believes the Antichrist will come, “68 percent of Turks, a large majority, are expecting the imminent appearance of the Mahdi.”

“Certainly the popularity of Mahdism within Turkey, when combined with the concurrent radical rise in (1) Turkish nationalism and Neo-Ottoman aspirations, and (2) anti-Semitism within Turkey, in so many ways, sets the stage for this nation to move toward fulfilling many of the last days prophecies of the Bible,” he wrote.

“Another important factor that I have been trying to make for years, is that although conventional wisdom has placed all emphasis on Iran as the nation that would produce a false Mahdi claimant (I say claimant, as there actually is no such thing as the Mahdi), the real danger has always lay with the Sunni world.

“The primary reason for this is because while the leaders of Iran regularly make a lot of noise concerning the the Mahdi – often referred to by them as the 12th Imam – there are some very strong reasons that it is highly unlikely that Iran will ever see a genuine Mahdi claimant figure arise. What outsiders must understand is that Iranian Muslim scholars have developed a very thorough systematic theology to essentially guard against any false Mahdi claimant from emerging. … I do not believe that Iran will ever produce Mahdi claimant who will ever be received widely by the leaders or the people of that nation.”

“In my book ‘Islamic Antichrist: The Shocking Truth about the Real Nature of the Beast,’ I walk the alert reader through the frightening world of Islamic apocalyptic views, comparing them with the biblical prophecies concerning the coming of the Antichrist, showing beyond any doubt that in the Islamic doctrine of the Mahdi, the world should in fact be very concerned. In my new book, ‘Mideast Beast,’ I demonstrate beyond any doubt, the scriptural case for an Islamic Antichrist. As always, it is time for the Christian world to wake up and fall to their knees in prayer. The hour is far later than most think.”

It was in “The Islamic Antichrist,” Richardson’ stunning research and analysis suggested that the biblical Antichrist and Islam’s primary messiah figure (the Mahdi) could be the same person. Now, taking a hard look at the most significant biblical end-time texts, “Mideast Beast” argues persuasively that the Antichrist, his empire and his religion will come from the Middle East and not Europe as has been widely taught by many modern prophecy teachers.

The Pew project reviewed what Muslims believe about angels, predestination or fate, the afterlife, heaven and hell (99 percent in Thailand believe in eternal punishment), the Mahdi’s imminent return and the return of Jesus, who many Muslims believe will deny Christianity and pledge allegiance to Allah.

Iran en de Iranese regering zijn er klaar voor: OORLOG!

augustus 03, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

IRAN MAAKT ZICH KLAAR voor VERNIETIGING van het WESTEN en de KOMST  van de ISLAMITISCHE MESSIAS (MAHDI)

Overgenomen van: hijleeft.wordpres.com

“De vlag van de islam zal in alle hoeken van de wereld opgehesen worden”

The Quds Forces, een speciale Iraanse eenheid van duizenden werkzamen belast met de taak om Iran’s islamitische revolutie te verspreiden, hebben de opdracht gekregen zich voor te bereiden op terroristische aanslagen, voor de komst van de laatste Islamitische messias en de vernietiging van het westen. Ali Saeedi, leider van de Revolutionary Guards, hield vrijdag in Teheran een redevoering waarin hij zei dat de islamitische republiek direct Amerika moet confronteren zodat de benodigde sfeer gecreëerd kan worden voor de wederkomst van de Mahdi, die alle ontrouwen zal doden en de vlag van de islam zal hijsen in alle uithoeken van de wereld.

Vóór de komst van de mahdi moeten Amerikanen vertrouwen in Amerika en U.N. verloren hebben

Saeedi zei: “op drie momenten in de geschiedenis, ging God direct de confrontatie aan met bandeloze mensen en natuurlijk zal het goede het kwade overwinnen  (Sepah News) . Eerst gebeurde dit in het tijdperk van de Farao, toen in het tijdperk van Bani Abbas en het derde moment is gekomen: het tijdperk waarin het Gods wil is dat de wereld verlicht wordt door de komst van imam mahdi. Veel van de tekenen die nodig zijn voor de komst van de mahdi hebben plaatsgevonden in de voorbijgaande jaren: maar…het hoofdteken zal vlak voor zijn komst plaatsvinden.”
“Er zijn vijf niveaus van gereed zijn voor  zijn komst: persoonlijk gereedstaan, gereedstaan om de omgeving te creëren, systematisch gereedstaan, en regionaal en internationaal gereedstaan. Dat betekent dat Occupy Wall Street plaats moet vinden, de Amerikanen moeten hoop verliezen met de Democratische Partij en anderen en moeten het vertrouwen verliezen in de U.N., terwijl gelijktijdig het Midden Oosten ontrafelen moet, voorheen was het nog niet klaar. De ontrafeling van het Midden Oosten moet hebben plaatsgevonden vóór de komst van de mahdi.

Het is de eerste keer dat een vooraanstaande Iraniër officieel heeft verklaard dat de Quds Forces niet alleen bemoeienis in de regio hebben, maar ook internationaal voor een laatste confrontatie met het westen.

“De Revolutionary Guards zijn één middel voor de voorbereiding van de komst, en in het licht van de huidige Arabische lente, spelen de Quds Forces een grote rol zowel regionaal als internationaal, in de gereedmaking van menselijke krachten voor de gebeurtenis van de wederkomst.”

“Zoals de val van de Oostbloklanden, zo zal ook de val van het kapitalisme een feit worden”

In een Guards’ weekly publicatie, legt analyst Sobhe Sadegh, uit dat de opening van Iran’s geopolitiek en autoriteit van zijn islamitische macht een realiteit zijn waarin Iran’s macht verder dan alleen maar regionaal is uitgebreid, namelijk tot in  Afrika, Latijns Amerika, Oost Azië en zelfs in Europa en Amerika. Zoals de val er was in het Oostblok, zo zal ook de val van het kapitalisme en liberale democratie een feit worden, zo belooft de analist.

De analist refereert aan de uitspraken van de stichter van de islamitische revolutie, ayatollah Khomeini:

  • “ dat de 21e eeuw de eeuw van de islam zal zijn”
  • “Ik zeg met volle overtuiging dat de islam alle belangrijke sleutelplaatsen van de wereld zal veroveren”
  • “Ik zeg met volle overtuiging, dat de islam alle wereldmachten zal verslaan”
  • “Ik zeg met volle overtuiging dat de 21e eeuw de eeuw is waarin de verdrukten overwinning behalen op de verdrukkers’

Bron: wnd.com

Een nadere en andere kijk op de EINDTIJD

juni 18, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Met dank aan: Jeroen Adema

Twee interviews die inzicht geven over de eindtijd: 

http://www.youtube.com/watch?v=wcROAKi7uZI 

(Joel Richardson over de Iraanse film “The coming is near” over de komst van de Mahdi)

http://www.youtube.com/watch?v=FZ0y_wshP3U 

(L.A Marzulli over het merkteken van het beest)

Het begrip MAHDI en OORLOG horen bij elkaar.

april 18, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Waging War To Prepare The Way For The Mahdi

http://www2.starexponent.com


The 15% of Muslims who are Shiites are preparing for the return of “the Mahdi”. To the Shiites, the Mahdi is the last Imam, the twelfth Imam, and though he has been hidden for the past twelve centuries, they believe his return is imminent.

When he was asked what the Mahdi will do upon his return, the Ayatollah Hadavi Tehrani quoted the ancient text of Imam Ali al-Baqir, stating, “For a full eight months, he will have his sword unsheathed and will kill the enemies of God until God is satisfied.”

After becoming Iran’s President, Ahmadinejad said that he believed his main mission as Iran’s leader is to “pave the path for the glorious reappearance of Imam Mahdi, may Allah hasten his reappearance.”

Ahmadinejad’s views are said to be shaped by a group known as the Hojjatieh, currently led by Ayatollah Mohammad Taqi Mesbah-Yazdi.

In an article written by Mohebat Ahdiyyih in the Middle East Quarterly, Ayatollah Mesbah-Yazdi states frankly that the concept behind the Twelvers’ end-times theology is that the “superiority of Islam over other religions is stressed in Qur’an, which calls on believers to wage war against unbelievers and prepare the way for the advent of the Mahdi and conquering the world.”

To the Twelver Shiittes like President Ahmadinejad and the Shiite ayatollahs, waging war, is therefore, not an unfortunate side effect of differing beliefs, but rather is a requirement which they must follow in order to “prepare the way for the advent of the Mahdi and conquering the world.”

The goal of the Twelver Shiittes is to rid the world of “Kufr”, which means a rejection of Islam, or the Quran, or the Mahdi. “Taghut” means rebellion to Allah, idolatry.

The Ayatollah Rudollah Khomeini, whose Madhist ideas led Iran through its Revolution and up until his death in 2008, has stated, “First, the existence of a non-Islamic political order necessarily results in the non-implementation of the Islamic political order. Then, all non-Islamic systems of government are the systems of kufrsince the ruler in each case is an instance of taghut,and it is our duty to remove from the life of Muslim society all traces of kufr and destroy them. … This is a duty all Muslims must fulfill in every one of the Muslim countries, in order to achieve the triumphant political revolution of Islam.”

Iran actively supports and exports Khomeini’s view of the universal duty of all Muslims to destroy all traces of any non-Islamic life.

Hezbollah is Arabic for “party of God”. That Lebanese group was created by the Iranian Revolutionary Guard. In fact, the children in the Mahdi Scouts of Lebanon each wear a small picture of the Ayatollah Ruhollah Khomeini on his chest.

Hezbollah’s former director of Mahdi Scouts, Bilal Naim, said, “After age 16, the boys mostly go to resistance or military activities.” That outcome is not surprising since Mahdi Scout leaders must adhere strictly to the pre-printed lessons for each age group. The chapter titles for the 12- to 14-year-old age group, include “Know Your Enemy,” “Loyalty to the Leader” and “Facts about Jews.” In those chapters, Jews are described as cruel, corrupt, cowardly, deceitful, and the killers of Islamic holy men.

These are all items we will want to keep in mind as we negotiate and discuss methods for deterring Iran from completing its nuclear weapons program.

Tags: ,