BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

In ons tijdsgewricht spelen nú wel twee, zo niet drie dan wel vier heel bijzondere en opmerkelijke zaken die een ieder die geïnteresseerd is in het profetisch woord, niet onberoerd zal laten.

maart 07, 2014 By: silviavideler Category: Actueel, Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen, Eindtijd ontwikkelingen

Ten eerste is daar het nu al langdurende conflict, liever gezegd; de burgeroorlog in Syrië, waarbij wij ons natuurlijk de vraag moeten gaan stellen of dit conflict de aanleiding gaat worden voor de bekende Jesaja – 17 profetie t.a.v. de vernietiging van Damascus.  Maar Syrië en Damascus staat niet op zich. Het al langer voortdurende en slepende conflict tussen Iran en Israël is o.i. hier onlosmakelijk mee verbonden. Ook de recentelijke ontwikkelingen in het huidige nog seculiere Turkije met eveneens een sterk verdeelde bevolking, deels de Soennitische versie van de islam aanhangig, maar een groot deel van de Turkse bevolking is echter alewitisch en dat is op zijn beurt weer een sjiïtische sekte. Zij het dat de Turkse, alsmede de Syrische alewieten nou niet bepaald erg religieus zijn. Eerder seculier. Maar in de grond van de zaak zijn het wél sjiïeten en géén Soennieten zoals de overgrote rest van de islamieten in de wereld. Ook de Libanese Hezbollah beweging moet men rekenen tot het sjiïtsche kamp. Zij het dat de fanatische religieusiteit bij deze groep wél erg groot is. Turkije echter roert zich onder de zeer religieuze Erdogan ook steeds en steeds meer en stemmen gaan daar op om het oude sultanaat, lees: het oude kalifaat weer in ere te herstellen. Dit alles, alhoewel  de beweging binnen Turkije die het kalifaat voorstaat soennitisch van aard is,  ons toch sterk denken aan één groot kamp van de sjiïten met wellicht straks de Madhi aan het hoofd en Iran als dé motor. En de vraag is dan: Mag je deze alliantie van alewieten ( Turken, deels veel Syriërs en natuurlijk de overgrote meerderheid van de Iraanse bevolking, zijnde dé echte sjiïeten. Mag je die dan betitelen als zijnde “De Koning van het Noorden” En mag je dan de rest van de islamitische wereld, waarvan Egypte zich graag presenteert als dé leidinggevende en als het meest volkrijkste land van het Midden-Oosten, maar ook als voortrekker van de soennitische islam. Mag je dat Egypte dan bezien als de Koning van het Zuiden zoals het boek Openbaring het voorstelt? Zelf zie ik het vooralsnog wel zo en dus de sjiïeten als zijnde de Koning van het Noorden. Blijft natuurlijk dé grote vraag wat de rol gaat worden van het vierde geval, nu zo prominent op de politieke kaart gezet. Naast Syrië, Iran, Turkije, ontpopt Rusland zich ineens als een hoofdspeler in toch grosso modo gesteld; In het gebied wat we kennen als zijnde het Midden-Oosten. Persoonlijk denk ik dat we de vier dieren die we kennen uit het boek Daniël, die achtereenvolgens een rol hebben gespeeld in de wereldgeschiedenis, dat we die vier dieren, die vier rijken, zeer binnenkort TEGELIJKERTIJD weer zien optreden, waarbij  het laatste dier ofwel het laatste rijk,  nu het herrezen Romeinse rijk is n.l.de Noord-Amerikaanse-/West-Europese alliantie . 

Hoe e.e.a. EXACT ZAL GAAN VERLOPEN, HELAAS DÁT INZICHT HEB IK OOK NIET, DAARVOOR IS ALLES NOG TÉ ONDOORZICHTIG EN TÉ COMPLEX. MAAR DAT DE VIER RIJKEN, DE VIER DIEREN TEGELIJKERTIJD ÉN NU TEGENOVER ELKAAR, OPNIEUW OP HET WERELDTONEEL VERSCHIJNEN DÁT IS VOOR MIJ EEN UITGEMAAKTE ZAAK.

In dit kader wil ik u ook graag verwijzen naar enkele artikelen op het blog/de site van collega “Henk” van ‘Wees Waakzaam’ die onlangs enkele zeer lezenswaardige artikelen heeft geplaatst die dit onderwerp ook benaderen.  Hierbij de link: http://weeswaakzaam.com/de-legers-van-de-antichrist-komen-eraan-en-rusland-zal-overwinnen-deel-2/

 

Silvia Videler