BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Leugens ontmaskeren, oké, maar dan ook allemaal alsjeblief.

oktober 17, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Hoe langer ik me bezighoud met het vergaren van nieuws en dit nieuws ook probeer te analyseren; hoe meer ik ervan overtuigd raak dat deze wereld, deze maatschappij, wordt aangestuurd door een aantal groeperingen die slechts één doel nastreven en dat is:  wereldwijde macht en controle. Het systeem wat hieraan ten grondslag ligt en wat de uitvoerende taken ‘behartigt’ dan wel vorm geeft LIJKT zeer uiteenlopend en op het eerste zicht sterk  verdeeld maar bij nader onderzoek blijken deze tools, deze instituten, deze organisaties,en ja zelfs religieuze gemeenschappen maken er deel van uit,  zeer met elkaar verbonden te zijn, wat ze in wezen één maakt.

Met alle risico van dien wil ik u toch eerst wijzen op de grote HOLO-leugen vanuit de 2e wereld-oorlog én daarna. Laat ik klip en klaar voorop stellen dat ik vrij ben van welke nazi-gedachte of sympathie dan maar ook en ik ben geenszins een anti-semiet noch; racist. Natuurlijk realiseer ik mij terdege dat met hetgeen ik hier  neerschrijf een aantal mensen mij zullen gaan scharen onder díe groepen, waar ik mij absoluut niet mee wil en kan verenigen en toch ben ik blij dat ik  u kan tonen;  dankzij mensen die nog verder gezocht hebben dan waartoe ik in staat was, om de waarheid boven tafel te krijgen. Ja, ook de waarheid t.a.v. de ‘6 miljoen’ Joodse slachtoffers uit de 2e wereldoorlog, een getal welke inmiddels genoegzaam en terecht in zeer grote twijfel getrokken is. Enkele overtuigende voorbeelden vindt u onderaan dit artikel.

Maar de echte vraag is: Waarom deze leugen zo wijd en zijd verspreiden en zelfs met sancties omkleedt als men daar openlijk aan durft te twijfelen?  Wat zit daar achter? Met wat graven kom je al gauw bij datgene wat we kennen als de Zionistische beweging, deze groepering staat aan de wieg van de HOLO-leugen en met een duidelijk doel! En dat doel is om SAMEN met andere ‘zuster-organisaties, die eenzelfde doel nastreven, de wereldheerschappij vroeger of wat later te kunnen overnemen en die z.g. zusterorganisaties zijn onder meer: de Loges, zoals de Vrijmetselaars, de Malthezer Broederschap, alsmede de diverse Ridderordes, de Odd Fellows, maar ook de R.K. Kerk, zij het de top, het Vaticaan, en ook de 13 satanische bloedlijnen, hun families,  zoals de Rockefellers en de Rothschild’s, daarvan zijn de 2 bekendste zijn, maar dat is niet alles. Ook de  wereldwijde  multi – nationals, alsmede de Big Farma en de I.T business en niet te  vergeten de banken- en de financiële wereld, die hier allemaal deel van uit maken. De bijbel noemt deze kliek:  BABYLON, wij noemen ze vooralsnog: “de Elite” , Dat zelfde Babylon welke in één uur in elkaar zal storten zoals het boek Openbaring ons doet weten en intussen wordt ons christenen constant door hen, die elite,  een leugen voor gehouden, een mistig scherm, zo dat wij maar niet de connecties zullen erkennen. Christenen, althans velen, lopen als blinde schapen achter de Davidster aan als hét symbool van het hedendaagse seculiere Israël, een staat die tot over z’n oren verweven is met het grootkapitaal en stiekem aan de vele touwtjes trekt in de eerder hierboven genoemde organisaties. En ons als gelovigen doen laten geloven dat zij, lieden van veelal Khazaarse origine, het beloofde volk zijn, het z.g. ware Israël. Kun je je een betere bescherming en list en dwaling voorstellen? Idem met de leugen van een eeuwige hel om gelovigen kort en koest te houden, deze is ook ontsproten aan één van die organisaties die achter de schermen diezelfde  Babylonische eenheid najagen. Maar wat een geluk dat wij zonder zelf strijd of oorlog te hoeven leveren  maar gewoon door de waarheid te ventileren in Christus,  uiteindelijk mogen zegevieren.

Silvia Videler

HOLO-KOLDER


236 (!) eerdere pogingen door Joden om ‘zes miljoen’ er door te drukken, en wel voor ‘1945’ ; nagenoeg alle geciteerde bronnen zijn van Khazaartjes zèlf :
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2012/02/145-references-to-6000000-jews-prior-to.html?zx=1daa543e031df7fc
( aan creativiteit in ieder geval géén gebrek )

Pt 1 (van de 6) van David Cole (een Joodse jongen) over Auschwitz ; een SUPER DOC uit 1992 :
http://www.youtube.com/watch?v=A-xlIGBFTIU

One Third of The Holocaust ; engelstalige doc van 4 uur over Sobibor, Belzec en Treblinka. Het duurt even voordat die doc op gang komt, maar dan is het ook ‘bingo’ : http://video.google.com/videoplay?docid=-1183568676926459928#

Doc van 72 min over 7 of 8 ‘holo-tellers’ en hun straffen èn unieke Auschwitz-opnamen (winkels / gymzaal / theater / zwembad / hoerentent / bibliotheek / moestuintjes enz) ; na 50 minuten niet meer interessant :
http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/the-persecution-of-revisionists.html

Robert Faurisson, ‘Le problème des chambres à gaz’ / full doc (1u10) :
http://www.youtube.com/watch?v=TVNNZ4wk1xg

Auschwitz-doc van fransman Vincent Reynouard :
http://www.youtube.com/watch?v=o4b1T4DOPXc

Pamflet van die Reynouard (resultaat : 1 jaar de franse bak in) :
http://balder.org/judea/pdf/Vincent-Reynouard-Holocauste-Ce-Que-Lon-Vous-Cache.pdf

Interview met Reynouard / 2u00 min :
http://carolynyeager.net/node/871

Holohoax site ; meer dan honderd artikels & links onderaan de pagina :
http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/

Did six million really die ?
http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/

‘Jew’ admits holohoax being a PsyOps :
http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/jew-admits-holocaust-is-fraud-and-psyop.html

Former Israeli Minister Shulamit Aloni over holokolder : ‘It’s a trick we always use’
( interview van 1min47 bij ‘punt 4′ van onderstaande link )
http://northerntruthseeker.blogspot.co.uk/2012/04/top-10-liespsyops-that-you-need-to.html

Goed onderbouwde artikels over Auschwitz-‘gaskamers’ :
http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/09/jewish-holocaust-or-german-holocaust.html
&
http://www.whale.to/b/felderer.html
&
http://www.whale.to/b/harwood_b.html
&
http://www.whale.to/b/deb1.html

Wereldberoemde Buchenwald-foto een MEGA-hoax :
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2013/01/the-most-famous-holocaust-photo-fraud.html

archieven/2013/10/maiwand_de_holocaustontkenner.html

236 (!) attempts made by socalled ‘Jews’ in order to ‘push’ six million deaths trough our throats , dating from the period 1905 up till 1945 ; almost all quoted sources are from the ‘khazars’ themselves :

http://www.jewishterrorism.com/the-six-million-holocaust-jewish-myth/

&

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2012/02/145-references-to-6000000-jews-prior-to.html?zx=1daa543e031df7fc

&

( doccie / 20 min / Mozilla nodig )

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dda-0Q_XUhk

( u ziet het, aan creativiteit in ieder geval géén gebrek )

 

■ Pt 1 (van de 6) van David Cole (een Joodse jongen) over Auschwitz ; een SUPER DOC uit 1992 ; de overige 5 delen volgen automatisch :

http://www.youtube.com/watch?v=A-xlIGBFTIU

 

■ Ernst Zündel & David Cole in Auschwitz, docu 26 min :

http://www.youtube.com/watch?v=PZ43MwOD4WQ

 

■ “Did six million Jews really die ?”, ebook 46p, by Ernst Zündel (result : 7 years in prison) :

http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~gbpprorg/obama/Did_Six_Million_Really_Die.pdf

 

One Third of The Holocaust ; engelstalige doc van 4 uur over Sobibor, Belzec en Treblinka. Het duurt even voordat die doc op gang komt, maar dan is het ook goed ‘raak’ : http://video.google.com/videoplay?docid=-1183568676926459928#

of :

http://www.youtube.com/watch?v=7dxsVSzL4HE

 

Doc van 72 min over 7 of 8 ‘holocaust-truthers’ en hun straffen. Unieke Auschwitz-opnamen (winkels / gymzaal / theater / zwembad / bordeel / bibliotheek / moestuintjes enz) ; na 50 minuten niet meer interessant :

http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/the-persecution-of-revisionists.html

 

FR :

 

■ Documentaire van Robert Faurisson, professor aan de universiteit van ‘Lyon 2′ ( in ‘kritische lezing van teksten en documenten’)

“ Le problème des chambres à gaz ” , 1 u 10 min :

http://www.youtube.com/watch?v=6NzuwfASLq0

 

■ Robert Faurisson verdedigt zich tegen de ’34 wetenschappers’ in dagblad Le Monde :

http://robertfaurisson.blogspot.it/2009/09/three-letters-from-professor-faurisson.html

 

■ Auschwitz-doc van fransman Vincent Reynouard (30 min) .

Kijk absoluut even van 3:30min t/m 5:00 min ; in dat stukje krijgt u namelijk de àllerlaatste van de 20 bij Neurenberg ‘aangewezen’ gaskamers te zien, die van Auschwitz-Birkenau :

http://www.youtube.com/watch?v=o4b1T4DOPXc

 

Pamflet van die Reynouard (resultaat : 1 jaar de franse bak in) :

http://balder.org/judea/pdf/Vincent-Reynouard-Holocauste-Ce-Que-Lon-Vous-Cache.pdf

 

■ Artikel uit het franse dagblad “L’Express” (1995) over de gaskamers, toch dapper :

http://www.ihr.org/jhr/v15/v15n1p23_Weber.html

 

- – – – – einde FR – – – – – –

 

■ interview met Reynouard / 2u00 min :

http://carolynyeager.net/node/871

 

■ Een SUPER Holohoax Site ; meer dan 100artikels & ( helemaal links-onderaan de pagina, in blauwe tekst ) een vijftigtal bewézen leugenachtige verhalen van allerlei fictieve ‘nazi-moordmethodes’ en/of ‘overlevingsversies’ :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/

 

■ ‘Holocaust Page’ van Secrets of Zion (tientallen holocaust-onderwerpen belicht ) :

http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2004/02/holocaust-page.html

 

■ Did six million really die ?

http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/

 

■ ‘Jew’ admits holohoax being a psyop :

http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/jew-admits-holocaust-is-fraud-and-psyop.html

 

VID : Former Israeli Minister Shulamit Aloni over holokolder : “It’s a trick we always use”

( interview van 1min47 bij ‘punt 4′ van onderstaande link )

http://northerntruthseeker.blogspot.co.uk/2012/04/top-10-liespsyops-that-you-need-to.html

& VID :

http://www.youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA&feature=player_embedded

 

■ Goed onderbouwde artikels over Auschwitz-‘gaskamers’ :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/09/jewish-holocaust-or-german-holocaust.html

&

http://www.whale.to/b/felderer.html

&

http://www.whale.to/b/harwood_b.html

&

http://www.whale.to/b/deb1.html

 

■ Holo videos & books :

http://holocausthandbooks.com/

 

E-book van Arthur C. Butz “The Hoax of the Twentieth Century” ( 507 p ) :

http://nazigassings.com/PDFs/HoaxOfTheTwentieth-Century.pdf

 

E-book “The Fred Leuchter Report ”, amerikaans executie-deskundige over de ‘gaskamers’ van Auschwitz ( 243 p ) :

http://holocausthandbooks.com/dl/16-tlr.pdf

 

E-book ‘Did six million really dy’ door Ernst Zündel (43p) :

http://www.zundelsite.org/harwood/didsix00.html

 

ART : Zündel’s site :

http://www.zundelsite.org/

http://www.zundelsite.org/archive/index.html

 

ART : Anne Franks dagboek gedeeltelijk bedrog :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2011/12/diary-of-anne-frank-is-fraud.html

en ART :

http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p147_Faurisson.html

en ART :

http://thisiszionism.blogspot.fr/2006/09/anne-frank-diary-fraud.html

& ART :

http://www.mathaba.net/news/?x=614599

 

ART : Wereldberoemde Buchenwald-foto een hoax :

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2013/01/the-most-famous-holocaust-photo-fraud.html

 

VID : Interview (50 min) van Mark Weber (officieel, door Canadees Hof erkend WO2-specialist) over Buchenwald :

http://www.ihr.org/sites/default/files/audio/podcasts/The_Mark_Weber_Report-20120425_0.mp3

Nog veel meer Mark Weber interviews :

http://www.ihr.org/mwreport/2012-04-25

 

 

■ Testimony from Fred Leuchter at ‘The Zündel Trial” in Canada, 1988, being a professional ‘execution gas chamber builder’ for several american States (Delaware, Missouri) :

http://www.whale.to/b/leuchter1.html

 

ART : Bewezen holocaust-leugens van individuen :

http://www.john-friend.net/2012/04/holohoax-911-actors-liars-and.html

 

ART : Carlos W. Porter exposes some (sworn) fake (jew) testimonies at Neurenberg :

http://www.cwporter.com/pg2.htm

 

ART : Carlos Porters home page :

http://www.cwporter.com/two2.htm

 

ART : The fraudster Elie Wiesel :

http://vidrebel.wordpress.com/2011/08/28/mr-wiesel-i-would-like-to-ask-you-a-few-questions/

& ART :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/09/elie-wiesel-prominent-liar-and-anti.html

& ART :

http://www.eliewieseltattoo.com/

& ART :

http://www.henrymakow.com/translated_from_the_hungarian.html

& ART :

http://www.nytimes.com/2008/03/03/books/03arts-HOLOCAUSTMEM_BRF.html?_r=0

& ART :

http://www.eliewieseltattoo.com/ken-waltzer-inadvertantly-supplies-proof-that-elie-wiesel-was-not-at-buchenwald/

 

VID :Anti-Spielberg-doc “The End of the Days of the Big Lie” / 2h03 :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=80GgRWuXcO8

 

■ Holohoax Auschwitz survivors who tell the truth :

http://archive.org/details/HolohoaxSurvivorsWhoTellTheTruth

 

ART : The Neurenberg ‘Trials’ ; oordeelt u zelf maar :

http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p167_Webera.html

 

E-book : “ The travesty called Nuremberg ” (61p) , C. Porter

http://www.zundelsite.org/porter/English.pdf

 

ART : Kampcommandant Höss van Auschwitz (’42-’45) bekent na martelingen de vergassing van 2 tot 2,5 miljoen personen :

http://www.whale.to/b/faurisson.html

&

http://www.ihr.org/jhr/v07/v07p389_Faurisson.html

 

ART : S-U-P-E-R ZCF-artikel over joodse opruing tegen Duitsland, concentratiekampen, uitroeiing Duitsers (’45-’50), joodse oorsprong communisme, en 85 referentie-links :

http://zioncrimefactory.com/2013/02/15/a-real-history-lesson-for-misguided-truthers/

 

ART : Duitse herstelbetalingen ‘gaskamer-leed’ :

http://leftwing-christian.net/2012/08/29/swindlers-list-a-brief-look-at-the-holocaust-reparations-racket.aspx

 

VID : The supposed ‘gas chamber’ in Dachau (20min) :

http://www.youtube.com/watch?v=M4nY6T46aGA

 

ART : Over de 3 toegangsdeuren van de Leichenzimmer .. ehhh … de ‘gaskamer’ in Auschwitz-Birkenau :

http://www.historiography-project.com/misc/doors.html

 

ART : Revisionisten die slachtoffer werden van jurididsche vervolging of geweldpleging :

http://www.zundelsite.org/victims/victims_of_zion.html

ART : Zyklon-B : enkele technische specificaties over het kleding- en matras-ontsmettingsmiddel :

http://fathersmanifesto.net/zyklonb.htm

& ART :

http://www.anderekijk.info/zyklon-b/ ( nederlandstalig ! )

 

ART : Auschwitz – Rode Kruis info -150 Britse monteurs : « Nooit gaskamers gezien »

http://wakeupfromyourslumber.com/blog/lindquist/holy-hoax-batman-my-government-wouldn-t-lie-me-about-jews-would-they

 

ART : Feiten over concentratiekampen, oa Auschwitz :

http://www.whale.to/b/auschwitz_q.html

 

VID : Toespraak David Irving over totààl ontbreken van duitse documenten mbt gaskamertjes ; kijk alléén de 10 minuutjes NA precies 1u 00:00 :

http://www.youtube.com/watch?v=jgGP_evkvOk

 

ART : Officieel Rode Kruis-rapport uit 1948, vrijgegeven in 1979, spreekt over 271.300 doden in àlle Nazi-gecontroleerde kampen samen, Joden inbegrepen :

http://fathersmanifesto.net/holocaustredcross.htm

( lees verder door voor de Rode Kruis-kampinspecties ! )

+ ART :

http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2007/06/official-records-from-international-red.html

+ ART :

http://vidrebel.wordpress.com/2013/04/29/the-zyklon-b-dance-party-and-other-tales-from-the-resistance/

+ ART :

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=36&t=18054

+ ART :

http://www.bashaoorpakistan.com/featured/reports/international-red-cross-official-records-proves-holocaust-fraud/

 

ART : Holocaust-slachtoffer cijfer wat volgens World Almanac totaal niet terug te vinden in demografische realiteit van de joodse bevolking :

http://fathersmanifesto.net/holocaust.htm ( + tientallen superlinks ! )

 

ART : De twee plaquettes aan de ingang van Auschwitz ; daling van 4 naar 1,9 miljoen slachtoffers ( resp. 3 naar 1,1 joodse) agv opening USSR-archieven (1989) van Auschwitz :

http://fathersmanifesto.net/holocaust.htm

 

ART : Met ‘babies voetballende’ nazi’s :

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2013/04/wars-worst-horror-babies-as-footballs.html

 

■ “ The Trial against Ernst Zündel ” in 1988 :

http://www.whale.to/b/trial_1988.html

 

■ Getuigenis van ene Maria van Herwaarden in het proces (1988) in Canada tegen Ernst Zündel ; zij was Auschwitz-gevangene geweest van dec ’42 t/m jan ’45 :

http://www.whale.to/vaccine/herwaarden.html

 

■ Holocaust faker explains himself :

http://www.youtube.com/watch?v=j30sWIOMIak

 

ART : Why six million? Daar is natuurlijk een ( zwààr getwiste ) Zionistische ‘theologische’ uitleg voor :

http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-History&ScripturalOriginOfThe6MillionNumber.html

& ART :

http://www.prothink.org/holohoax/

 

ART : Auschwitz-administratie uit Russische archieven, officiële ‘aantallen’ vernietigend :

http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p265_Weber.html

 

ART : Holocaust is a creation of 3 US-‘jews’ :

http://wakeupfromyourslumber.com/blog/fester/holocaust-made-america

 

ART : Griekse Konstantinos Plevris vrijgesproken van ‘gaskamer-ontkenning':

http://www.darkmoon.me/2013/nterview-with-a-greek-holocaust-denier/

 

ART : Nederlandstalig holokolder-artikels in het algemeen :

http://stopzionism.com/holocaust-leugens.html

& ART :

http://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html

 

ART : Landen en wetten die holocaust-ontkenning strafbaar maken :

http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

 

E-book :Mark R. Elsis’ MEGA-pdf-je, wereldwijd het meest uitgebreide holobestand ( gaskamers vanaf pagina 95 ) :

http://rebel-institute.org/images/pdf/HolocaustRevisionism.pdf

 

 

 

De ‘meesters’ van d-e-z-e wereld!!

mei 25, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

tip van Luc.

 De Jezuïeten club is een militaire organisatie, niet een religieuze orde. Het hoofd van de Jezuïeten is dan ook een generaal.

Iedere handeling, iedere misdaad, hoe afgrijselijk ook, is een verdienstelijk werk als het wordt uitgevoerd in het belang van de organisatie of in opdracht van de generaal.


Het doel van deze organisatie is macht met een hoofdletter M. Macht op de meest despotische manier. Absolute macht, universele macht, de macht om de hele wereld te regeren.

Als men het heeft over de New World Order, dan komen onmiddellijk namen tevoorschijn zoals de Council on Foreign Relations, de Trilateral Commission, Bilderberg Conferentie, de Rothschilds en de Rockefellers.

Als je dan mensen vraagt hoe de Jezuïeten in dit plaatje passen, dan denken de meesten dat het een onschuldige katholieke orde is van priesters in zwarte gewaden die de mis opdragen, de armen helpen en het woord van God verspreiden.

Maar, achter deze façade van goedheid ligt het kwaad, achter de sluier van vroomheid ligt een dodelijk gezelschap van volgelingen van Lucifer die op een slinkse manier de controle uitoefenen over de machtigste religies en overheden ter wereld, inclusief het christendom en de islam.

Volgens auteur Eric Phelps, de man die jarenlang onderzoek heeft gedaan naar de Jezuïeten, is het bovenstaande een feit en geen fictie omdat de Jezuïeten werkelijk “het kwaadste der kwaden” zijn.

Niet alleen de grote en bekende Vrijmetselarij loges zoals The Scottish Rite staan onder controle van de Jezuïten, maar ook Skull and Bones, Knights Templar, Orde van Sion, Thule Genootschap en de beruchte P2 Loge.

Maar ook de geheime diensten zoals de CIA, MI6 en Mossad zijn geïnfiltreerd en staan onder het despotisch gezag van de Jezuïeten. Achter de schermen is het dan ook de generaal van de Jezuïeten, de zwarte paus, die aan de touwtjes trekt en niet publieke figuren als Barack Obama en David Cameron.

De favoriete regeringsvorm van de Jezuïeten is het fascisme. Dat is precies de weg die zowel Europa als Amerika zijn ingeslagen en als er niet heel snel iets gebeurt, dan zullen deze twee continenten/segmenten van de New World Order binnen niet al te lange tijd volledig fascistisch zijn.

 

LEES VERDER EN VIDEO

 

Zomer 2012, beslist geen KOMKOMMERTIJD.

juli 20, 2012 By: silviavideler Category: Uncategorized

2 Thess. 2:11 En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen geloven zouden.

 

Steeds meer en meer raak ik ervan overtuigd dat wij in een tijdsbestek leven waarin de leugen alom heerst en op de loer ligt. Berichten van normaliter vertrouwde sites of media blijken klinkklare leugens te bevatten, voorlichting door instanties en regeringen staan bol van de leugen. Nieuwsberichten spreken elkaar tegen. En je ziet mensen de hakken in het zand zetten om hun eenmaal gevormde mening tegen alle stroom in;  te blijven verdedigen, of je nou met goede en overtuigende argumenten komt die het tegendeel bewijzen of niet.  Losjes uit de pols gesproken: ‘Dit is nou niet bepaald een tijd om vrienden te maken’.  Zeker niet als je niet met de wolven in het bos mee wilt huilen. En wij beseffen maar al te goed dat wij met onze berichtgeving nou ook niet bepaald erg veel ‘vriendjes ‘zullen maken, temeer daar we kritisch zijn t.a.v. de bij veel christenen en gelovigen nog immer heersende iconen. Waarvan de opgerichte staat Israël er één is. Let wel: Ik zeg….de opgerichte staat Israël en niet de ‘weder opgerichte staat Israël’. Want uitgaande van het jodendom zoals we dat nu anno 2012 kennen, zou er dan hooguit sprake zijn van een opgericht Juda ( + Benjamin) .

De lap grond aan de Levantkust in het huidige Midden Oosten mag dan grotendeels overeenkomen met het oude Kanaän, maar het is absoluut  ( nog ) niet het door YHWH beloofde land aan het VOLK ISRAËL, hooguit wordt het nu bewoond door  wat afstammelingen van Juda en Benjamin en nog wat Levieten en zelfs dat mag je gezien de geschiedenis van de Khazaren deels in twijfel trekken, want wie is wie  in deze tijd?  En dat geldt met name  en zeker in de huidige staat Israël. Één feit staat inmiddels wel vast:  De Israëlische regeringsleiders vanaf 1948,  waren naast het feit dat zij claimden ‘JOOD’ te zijn bijna ook allemaal VRIJMETSELAARS en zodoende met alle mogelijke carameldraden ge- en verbonden aan de heersende elite van deze ( Babylonische) wereld. En zij hadden niet zozeer de Thora als leidraad maar veel eerder de Talmoed!

Het feit dat God al van oudsher een plan had en heeft met dit stuk grond, wat ooit zal worden; van de Eufraat tot de rivier van Egypte,  en dat Hij met het VOLK ISRAËL nog grootse plannen heeft , dát staat buiten kijf, alleen de vraag is nú nog: WIE IS WIE?

Wat ook een feit is, is dat de aloude strijd tussen Ezau en Jakob in wezen weer aan het opladen is als nooit te voren.  Als we Genesis aandachtig uitpluizen dan zien we hoe uit Abraham vele stammen die later volkeren werden zijn gegroeid. En er zijn  minstens evenveel theorieën over deze stammen en volkeren, maar zij zijn nu,  heden ten dage, wel HET BEPALENDE eindstrijdtoneel  aan het klaarzetten in de navel der aarde.

Dat leugen, list en bedrog hierin een ongekende rol spelen, dát moge duidelijk zijn. Wat dat betreft zei Salomo al zo’n drieduizend jaar geleden en terecht: “Niets nieuws onder de zon”!

Wij hebben wereldwijd te maken met de zichtbare én onzichtbare machthebbers dezer eeuw. En voor zover zij zichtbaar zijn hebben zij ook (misleidende) namen. Namen die we inmiddels allemaal wel kennen, zoals de Bilderbergers, de z.g. Oranjes, de Windsors, de Rockefellers, de Rothschilds, de Morgans, het Vaticaan, de N.W.O.,  de V.N. , de Raad van Europa, de Raad van Kerken, de Chase Manhatten en de vele andere namen van leiding- en norm bepalende bankinstellingen. We kennen ook de CFR, de club van Rome, de fanatieke Iraanse geestelijkheid, de Zionistische Israëlische regering, de Mossad, de CIA, de MI6, de KGB en diens opvolger enz.enz. Maar ook de politieke groeperingen die zich verenigd hebben in b.v de EU,  de organisatie van Amerikaanse Staten enz.enz.enz.  Ik ben me meer dan bewust tientallen organisaties en overkoepelende schijn-mologs overgeslagen te hebben. Maar ZIJ ALLEN hebben één agenda en zij allen hebben er belang bij dat Ú,  Hén gelooft en volgt en zich door hen laat leiden. En dat zij daar, meer dan ooit leugen, list en bedrog bij hanteren dat is inmiddels  en hopelijk, méér dan duidelijk.

Wij echter, hoe een kleine rol we ook mogen spelen en dat dan nog maar heel regionaal, wereldwijd gezien,  door mensen voor te lichten. Wij;  hopen en willen, biddende om wijsheid, zoekende slechts naar WAARHEID. En ja, wij realiseren ons terdege dat wij ook weleens in dit woud van leugens en bewust gemanipuleerde des-informatie soms de plank mis kunnen slaan. Maar het IS DÉ TIJD van de dwaling en daarom verzoeken wij U lezers te bidden dat wij op het goede spoor blijven. Niet om  een politieke richting te volgen,  die wijzen wij zelfs af, welke het ook is!!!!  Niet een kerkelijke richting, óók die leggen wij naast ons neer. Maar wij willen op het BIJBELSE spoor blijven,  en díe weg bewandelen die de Heere Christus Jezus ons middels de apostel der heidenen, Paulus, ons wees. En als we dan eens tegen heilige huisjes aan moeten schoppen. Well so be it. Wij willen de zaken van alle kanten bezien, bekijken, onderzoeken, lezen, herlezen, controleren en desnoods herkauwen. Maar Gods Woord heeft het Laatste Woord!!!

En als laatste zou ik nog willen opmerken: Deze tijd wordt gemarkeerd door de opkomst van allerhande z.g. profeten, de één nóg meer vervuld dan de ander, maar pas op voor de wolven in schaapsklederen. Houdt u aan het geschreven woord en niet aan dat van broodetende profeten! Want ik zie het al om me heen gebeuren, het gesproken woord van ‘de’ profeet  ( van het moment ) wordt al hoger aangeslagen dan het levendmakende Woord van God.

Silvia Videler

 

Het allerheetste DILEMMA: “ISRAËL”

februari 14, 2012 By: silviavideler Category: Eindtijd ontwikkelingen

Als we diep in ons hart kijken en gewoon eerlijk zijn, dan moeten we tot de conclusie komen dat er omtrent ISRAËL en alles wat zo genoemd wordt aardig wat CONTROVERSIËLE zaken plaats vinden. Dan heb ik het nog niet eens over de z.g. plaatsvervangende leer, theologie, die zegt dat de kerk Israël is.

Alhoewel ik inmiddels weet en geloof dat een wedergeboren en gelovig persoon tot Israël gerekend mag en kan worden, maar dat heeft dan weer niet met die z.g. vervangingsleer van doen.

Enerzijds worden wij geconfronteerd met een staat, een land wat in 1947, de facto in 1948 weer pardoes op de wereldkaart verscheen. Bevolkt door mensen die van heinde en ver kwamen, al dan niet met een ZIONISTISCHE gedachte, maar dan een wereldse, socialistische, dus uitermate menselijke, ( zionistische)  gedachte. Een staat waarvan de leiders in de grond en feitelijk geen haar beter waren dan menige Arabische terrorist en ook een paar vuile handen, lees: moorden,  niet uit de weg gingen. De leiders van dat land, sinds ’48, die zich ook nog eens goed lieten betalen en spekken door figuren als de Rockefellers en de Rothschilds en meer van dat Illuminati-tuig, bleken niks beter te zijnof vromer dan welke andere wereld leider danmaar ook.   Leiders van die staat Israël, die vaak ook nog eens Vrij-Metselaar bleken te zijn en een beetje oprecht gelovige moet daar toch van gruwen nietwaar!? Maar nee hoor Zij worden toegejuicht en feestelijk onthaald als ze toevallig in Nederland zijn door gelovige Christenen.

En als we dan eens bekijken wie en wat voor soort lieden de huidige ‘wereld’ besturen, zowel economisch/financieel,  als wie er in de z.g. denktanks zitten en wie er achter de schermen bezig zijn voor zover wij het weten en kunnen weten. Wel dan blijken het in zeer veel gevallen mensen te zijn met joodse roots, al dan niet praktiserend qua religie. Denk aan Goldman Sachs, Kissinger, Rothschild etc.

Voor mij althans maakt dit alles dat ik zeer ambivalente gevoelens heb t.a.v. de staat Israël. Anderzijds WEET ik op grond van God’s Woord dat dit stukje land van HEM is en zeker niet van welk volk dan ook, incl. de z.g. Palestijnen, en dat Hij dat stukje land geeft aan wie HIJ wilt.

Ook weet ik dat niet een ieder die zegt jood te zijn ook daadwerkelijk jood is en wat zegt het dan nog als men van geboorte, via de DNA zelfs kan aantonen van Abraham, Iszaak en Jacob  af te stammen en men gelooft niet in de God van Abraham, Izsaak en Jacob?

Ook zijn er teksten in Openbaring die ronduit spreken over een synagoge des satans en in hetzelfde gedeelte over hen die dus zeggen jood te zijn en het niet zijn.

Vaak verbaas ik mij over christenen die een figuur als Netanjahu adoreren en achternalopen terwijl hij een notoir en erkend VRIJMETSELAAR is en idem zo met Peres en vele anderen in de Israëlische regering. Dat mag  dan allemaal en dat kan dan ineens wel,  od men ziet het wel erg met twee maten metende door de vingers. Want een mijns inziens net zo’n groot dwaallicht als b.v.  een Ahmadinejad  van Iran, die droomt van een wederkerende Mahdi, die is dan ineens een satanskind.En die ‘metselaartjes’ zijn dan de goeien?

Idem zo met de bancaire wereld. Inmiddels staat zo goed als vast dat het mede de bancaire wereld is geweest die oorzaak en aanleiding is geweest voor de financieel-economische crisis waarin de wereld verkeert. Maar ga die knapen eens stuk voor stuk na. Wie en wat zijn het allemaal, deze puissant rijke superlakeien van de ELITE die de bancaire wereld aansturen?  Het zijn haast stuk voor stuk joden althans daar geven ze zich voor uit. Zelf denk ik dat het afstammelingen zijn van de Khazaren! Dan toch van de Edomieten.

De mist die er hangt aangaande het begrip Israël, als  staat en als volk en als natie en als begrip is immens groot!!!

Nog afgezien dat menigeen amper weet heeft van wat nou precies een Hebreeër is, wat een Israëliet is , wat een Jood is en wat een volgeling van de Messias Christus Jezus is?

Van 3 dingen kunnen we in ieder geval zeker zijn: Israël was en is Zijn volk, alleen heeft Hij, YHWH dus, dit volk 2 dagen twee duizend jaar terzijde gesteld, maar dat is dus niet: “Afgeschreven”. Het is een tijdelijke zaak dat terzijde gesteld zijn.

En als Hij terugkomt en Zijn voeten staan in Jeruzalem op de Olijfberg dan zal er alsnog een 2/3 deel van de dan aanwezige populatie van Jerusalem (en het land ?)  de dood vinden, zie Zach. 13, een tekst die maar o zo graag vergeten wordt.

Dan als 2de  is er Zijn gemeente, en al vanaf dag één tot aan Zijn wederkomst, en die gemeente heeft óók het recht Israël genoemd te mogen worden, strijders Gods, maar die hebben geen doen met de wetten en verordeningen die aan het volk der Hebreeërs indertijd zijn gegeven middels Mozes! Die gemeente, dat is de gerstenoogst, beschreven in Leviticus en is een soort van tussen-geschoven iets, een GEHEIMENIS, waarvan Paulus de bedienaar was.

En dan als 3de item en dat dan gerekend enkel en alleen tot en met het einde van deze aioon, dit tijdperk, is er het fysieke land wat nu dan weer opnieuw en voorbarig. Israël heet en wat HIJ zal geven aan diegenen die het naar ZIJN zin en weten toebehoord. Hetgeen m.i. betekent dat er nog aardig wat verhuisd zal gaan worden in de naaste toekomst.

Feit blijft dat het in het hier en nu vaak verdraaid moeilijk is te zien, te beproeven, te weten en te ervaren, wie werkelijk tot God’s volk behoren. Maar langs de andere kant is dat ook weer niet zo’n groot item. Het is een kwestie van TIJD, want Hij komt tot Zijn doel MET ALLE VOLKEREN en met alle mensen, niemand uitgezonderd. Of ze nu al genaderd zijn tot Hem of nog veraf staan en vijandig zijn.

Beseffend verre van volledig geweest te zijn in deze ‘gedachte uiting’, wel daarom mag u zeer binnenkort een vervolg-artikel verwachten.

Silvia Videler