BOINNK!!!

Silvia Videler
Subscribe

Leugens ontmaskeren, oké, maar dan ook allemaal alsjeblief.

oktober 17, 2013 By: silviavideler Category: Actueel, Eindtijd ontwikkelingen

Hoe langer ik me bezighoud met het vergaren van nieuws en dit nieuws ook probeer te analyseren; hoe meer ik ervan overtuigd raak dat deze wereld, deze maatschappij, wordt aangestuurd door een aantal groeperingen die slechts één doel nastreven en dat is:  wereldwijde macht en controle. Het systeem wat hieraan ten grondslag ligt en wat de uitvoerende taken ‘behartigt’ dan wel vorm geeft LIJKT zeer uiteenlopend en op het eerste zicht sterk  verdeeld maar bij nader onderzoek blijken deze tools, deze instituten, deze organisaties,en ja zelfs religieuze gemeenschappen maken er deel van uit,  zeer met elkaar verbonden te zijn, wat ze in wezen één maakt.

Met alle risico van dien wil ik u toch eerst wijzen op de grote HOLO-leugen vanuit de 2e wereld-oorlog én daarna. Laat ik klip en klaar voorop stellen dat ik vrij ben van welke nazi-gedachte of sympathie dan maar ook en ik ben geenszins een anti-semiet noch; racist. Natuurlijk realiseer ik mij terdege dat met hetgeen ik hier  neerschrijf een aantal mensen mij zullen gaan scharen onder díe groepen, waar ik mij absoluut niet mee wil en kan verenigen en toch ben ik blij dat ik  u kan tonen;  dankzij mensen die nog verder gezocht hebben dan waartoe ik in staat was, om de waarheid boven tafel te krijgen. Ja, ook de waarheid t.a.v. de ’6 miljoen’ Joodse slachtoffers uit de 2e wereldoorlog, een getal welke inmiddels genoegzaam en terecht in zeer grote twijfel getrokken is. Enkele overtuigende voorbeelden vindt u onderaan dit artikel.

Maar de echte vraag is: Waarom deze leugen zo wijd en zijd verspreiden en zelfs met sancties omkleedt als men daar openlijk aan durft te twijfelen?  Wat zit daar achter? Met wat graven kom je al gauw bij datgene wat we kennen als de Zionistische beweging, deze groepering staat aan de wieg van de HOLO-leugen en met een duidelijk doel! En dat doel is om SAMEN met andere ‘zuster-organisaties, die eenzelfde doel nastreven, de wereldheerschappij vroeger of wat later te kunnen overnemen en die z.g. zusterorganisaties zijn onder meer: de Loges, zoals de Vrijmetselaars, de Malthezer Broederschap, alsmede de diverse Ridderordes, de Odd Fellows, maar ook de R.K. Kerk, zij het de top, het Vaticaan, en ook de 13 satanische bloedlijnen, hun families,  zoals de Rockefellers en de Rothschild’s, daarvan zijn de 2 bekendste zijn, maar dat is niet alles. Ook de  wereldwijde  multi – nationals, alsmede de Big Farma en de I.T business en niet te  vergeten de banken- en de financiële wereld, die hier allemaal deel van uit maken. De bijbel noemt deze kliek:  BABYLON, wij noemen ze vooralsnog: “de Elite” , Dat zelfde Babylon welke in één uur in elkaar zal storten zoals het boek Openbaring ons doet weten en intussen wordt ons christenen constant door hen, die elite,  een leugen voor gehouden, een mistig scherm, zo dat wij maar niet de connecties zullen erkennen. Christenen, althans velen, lopen als blinde schapen achter de Davidster aan als hét symbool van het hedendaagse seculiere Israël, een staat die tot over z’n oren verweven is met het grootkapitaal en stiekem aan de vele touwtjes trekt in de eerder hierboven genoemde organisaties. En ons als gelovigen doen laten geloven dat zij, lieden van veelal Khazaarse origine, het beloofde volk zijn, het z.g. ware Israël. Kun je je een betere bescherming en list en dwaling voorstellen? Idem met de leugen van een eeuwige hel om gelovigen kort en koest te houden, deze is ook ontsproten aan één van die organisaties die achter de schermen diezelfde  Babylonische eenheid najagen. Maar wat een geluk dat wij zonder zelf strijd of oorlog te hoeven leveren  maar gewoon door de waarheid te ventileren in Christus,  uiteindelijk mogen zegevieren.

Silvia Videler

HOLO-KOLDER


236 (!) eerdere pogingen door Joden om ‘zes miljoen’ er door te drukken, en wel voor ‘1945’ ; nagenoeg alle geciteerde bronnen zijn van Khazaartjes zèlf :
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2012/02/145-references-to-6000000-jews-prior-to.html?zx=1daa543e031df7fc
( aan creativiteit in ieder geval géén gebrek )

Pt 1 (van de 6) van David Cole (een Joodse jongen) over Auschwitz ; een SUPER DOC uit 1992 :
http://www.youtube.com/watch?v=A-xlIGBFTIU

One Third of The Holocaust ; engelstalige doc van 4 uur over Sobibor, Belzec en Treblinka. Het duurt even voordat die doc op gang komt, maar dan is het ook ‘bingo’ : http://video.google.com/videoplay?docid=-1183568676926459928#

Doc van 72 min over 7 of 8 ‘holo-tellers’ en hun straffen èn unieke Auschwitz-opnamen (winkels / gymzaal / theater / zwembad / hoerentent / bibliotheek / moestuintjes enz) ; na 50 minuten niet meer interessant :
http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/the-persecution-of-revisionists.html

Robert Faurisson, ‘Le problème des chambres à gaz’ / full doc (1u10) :
http://www.youtube.com/watch?v=TVNNZ4wk1xg

Auschwitz-doc van fransman Vincent Reynouard :
http://www.youtube.com/watch?v=o4b1T4DOPXc

Pamflet van die Reynouard (resultaat : 1 jaar de franse bak in) :
http://balder.org/judea/pdf/Vincent-Reynouard-Holocauste-Ce-Que-Lon-Vous-Cache.pdf

Interview met Reynouard / 2u00 min :
http://carolynyeager.net/node/871

Holohoax site ; meer dan honderd artikels & links onderaan de pagina :
http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/

Did six million really die ?
http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/

‘Jew’ admits holohoax being a PsyOps :
http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/jew-admits-holocaust-is-fraud-and-psyop.html

Former Israeli Minister Shulamit Aloni over holokolder : ‘It’s a trick we always use’
( interview van 1min47 bij ‘punt 4′ van onderstaande link )
http://northerntruthseeker.blogspot.co.uk/2012/04/top-10-liespsyops-that-you-need-to.html

Goed onderbouwde artikels over Auschwitz-‘gaskamers’ :
http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/09/jewish-holocaust-or-german-holocaust.html
&
http://www.whale.to/b/felderer.html
&
http://www.whale.to/b/harwood_b.html
&
http://www.whale.to/b/deb1.html

Wereldberoemde Buchenwald-foto een MEGA-hoax :
http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2013/01/the-most-famous-holocaust-photo-fraud.html

archieven/2013/10/maiwand_de_holocaustontkenner.html

236 (!) attempts made by socalled ‘Jews’ in order to ‘push’ six million deaths trough our throats , dating from the period 1905 up till 1945 ; almost all quoted sources are from the ‘khazars’ themselves :

http://www.jewishterrorism.com/the-six-million-holocaust-jewish-myth/

&

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2012/02/145-references-to-6000000-jews-prior-to.html?zx=1daa543e031df7fc

&

( doccie / 20 min / Mozilla nodig )

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dda-0Q_XUhk

( u ziet het, aan creativiteit in ieder geval géén gebrek )

 

■ Pt 1 (van de 6) van David Cole (een Joodse jongen) over Auschwitz ; een SUPER DOC uit 1992 ; de overige 5 delen volgen automatisch :

http://www.youtube.com/watch?v=A-xlIGBFTIU

 

■ Ernst Zündel & David Cole in Auschwitz, docu 26 min :

http://www.youtube.com/watch?v=PZ43MwOD4WQ

 

■ “Did six million Jews really die ?”, ebook 46p, by Ernst Zündel (result : 7 years in prison) :

http://servv89pn0aj.sn.sourcedns.com/~gbpprorg/obama/Did_Six_Million_Really_Die.pdf

 

One Third of The Holocaust ; engelstalige doc van 4 uur over Sobibor, Belzec en Treblinka. Het duurt even voordat die doc op gang komt, maar dan is het ook goed ‘raak’ : http://video.google.com/videoplay?docid=-1183568676926459928#

of :

http://www.youtube.com/watch?v=7dxsVSzL4HE

 

Doc van 72 min over 7 of 8 ‘holocaust-truthers’ en hun straffen. Unieke Auschwitz-opnamen (winkels / gymzaal / theater / zwembad / bordeel / bibliotheek / moestuintjes enz) ; na 50 minuten niet meer interessant :

http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/the-persecution-of-revisionists.html

 

FR :

 

■ Documentaire van Robert Faurisson, professor aan de universiteit van ‘Lyon 2′ ( in ‘kritische lezing van teksten en documenten’)

“ Le problème des chambres à gaz ” , 1 u 10 min :

http://www.youtube.com/watch?v=6NzuwfASLq0

 

■ Robert Faurisson verdedigt zich tegen de ’34 wetenschappers’ in dagblad Le Monde :

http://robertfaurisson.blogspot.it/2009/09/three-letters-from-professor-faurisson.html

 

■ Auschwitz-doc van fransman Vincent Reynouard (30 min) .

Kijk absoluut even van 3:30min t/m 5:00 min ; in dat stukje krijgt u namelijk de àllerlaatste van de 20 bij Neurenberg ‘aangewezen’ gaskamers te zien, die van Auschwitz-Birkenau :

http://www.youtube.com/watch?v=o4b1T4DOPXc

 

Pamflet van die Reynouard (resultaat : 1 jaar de franse bak in) :

http://balder.org/judea/pdf/Vincent-Reynouard-Holocauste-Ce-Que-Lon-Vous-Cache.pdf

 

■ Artikel uit het franse dagblad “L’Express” (1995) over de gaskamers, toch dapper :

http://www.ihr.org/jhr/v15/v15n1p23_Weber.html

 

- – - – - einde FR – - – - – -

 

■ interview met Reynouard / 2u00 min :

http://carolynyeager.net/node/871

 

■ Een SUPER Holohoax Site ; meer dan 100artikels & ( helemaal links-onderaan de pagina, in blauwe tekst ) een vijftigtal bewézen leugenachtige verhalen van allerlei fictieve ‘nazi-moordmethodes’ en/of ‘overlevingsversies’ :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/

 

■ ‘Holocaust Page’ van Secrets of Zion (tientallen holocaust-onderwerpen belicht ) :

http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2004/02/holocaust-page.html

 

■ Did six million really die ?

http://zioncrimefactory.com/the-six-million-myth/

 

■ ‘Jew’ admits holohoax being a psyop :

http://johnfriendsblog.blogspot.fr/2012/07/jew-admits-holocaust-is-fraud-and-psyop.html

 

VID : Former Israeli Minister Shulamit Aloni over holokolder : “It’s a trick we always use”

( interview van 1min47 bij ‘punt 4′ van onderstaande link )

http://northerntruthseeker.blogspot.co.uk/2012/04/top-10-liespsyops-that-you-need-to.html

& VID :

http://www.youtube.com/watch?v=jUGVPBO9_cA&feature=player_embedded

 

■ Goed onderbouwde artikels over Auschwitz-‘gaskamers’ :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/09/jewish-holocaust-or-german-holocaust.html

&

http://www.whale.to/b/felderer.html

&

http://www.whale.to/b/harwood_b.html

&

http://www.whale.to/b/deb1.html

 

■ Holo videos & books :

http://holocausthandbooks.com/

 

E-book van Arthur C. Butz “The Hoax of the Twentieth Century” ( 507 p ) :

http://nazigassings.com/PDFs/HoaxOfTheTwentieth-Century.pdf

 

E-book “The Fred Leuchter Report ”, amerikaans executie-deskundige over de ‘gaskamers’ van Auschwitz ( 243 p ) :

http://holocausthandbooks.com/dl/16-tlr.pdf

 

E-book ‘Did six million really dy’ door Ernst Zündel (43p) :

http://www.zundelsite.org/harwood/didsix00.html

 

ART : Zündel’s site :

http://www.zundelsite.org/

http://www.zundelsite.org/archive/index.html

 

ART : Anne Franks dagboek gedeeltelijk bedrog :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2011/12/diary-of-anne-frank-is-fraud.html

en ART :

http://www.ihr.org/jhr/v03/v03p147_Faurisson.html

en ART :

http://thisiszionism.blogspot.fr/2006/09/anne-frank-diary-fraud.html

& ART :

http://www.mathaba.net/news/?x=614599

 

ART : Wereldberoemde Buchenwald-foto een hoax :

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2013/01/the-most-famous-holocaust-photo-fraud.html

 

VID : Interview (50 min) van Mark Weber (officieel, door Canadees Hof erkend WO2-specialist) over Buchenwald :

http://www.ihr.org/sites/default/files/audio/podcasts/The_Mark_Weber_Report-20120425_0.mp3

Nog veel meer Mark Weber interviews :

http://www.ihr.org/mwreport/2012-04-25

 

 

■ Testimony from Fred Leuchter at ‘The Zündel Trial” in Canada, 1988, being a professional ‘execution gas chamber builder’ for several american States (Delaware, Missouri) :

http://www.whale.to/b/leuchter1.html

 

ART : Bewezen holocaust-leugens van individuen :

http://www.john-friend.net/2012/04/holohoax-911-actors-liars-and.html

 

ART : Carlos W. Porter exposes some (sworn) fake (jew) testimonies at Neurenberg :

http://www.cwporter.com/pg2.htm

 

ART : Carlos Porters home page :

http://www.cwporter.com/two2.htm

 

ART : The fraudster Elie Wiesel :

http://vidrebel.wordpress.com/2011/08/28/mr-wiesel-i-would-like-to-ask-you-a-few-questions/

& ART :

http://exposing-the-holocaust-hoax-archive.blogspot.fr/2009/09/elie-wiesel-prominent-liar-and-anti.html

& ART :

http://www.eliewieseltattoo.com/

& ART :

http://www.henrymakow.com/translated_from_the_hungarian.html

& ART :

http://www.nytimes.com/2008/03/03/books/03arts-HOLOCAUSTMEM_BRF.html?_r=0

& ART :

http://www.eliewieseltattoo.com/ken-waltzer-inadvertantly-supplies-proof-that-elie-wiesel-was-not-at-buchenwald/

 

VID :Anti-Spielberg-doc “The End of the Days of the Big Lie” / 2h03 :

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=80GgRWuXcO8

 

■ Holohoax Auschwitz survivors who tell the truth :

http://archive.org/details/HolohoaxSurvivorsWhoTellTheTruth

 

ART : The Neurenberg ‘Trials’ ; oordeelt u zelf maar :

http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p167_Webera.html

 

E-book : “ The travesty called Nuremberg ” (61p) , C. Porter

http://www.zundelsite.org/porter/English.pdf

 

ART : Kampcommandant Höss van Auschwitz (’42-’45) bekent na martelingen de vergassing van 2 tot 2,5 miljoen personen :

http://www.whale.to/b/faurisson.html

&

http://www.ihr.org/jhr/v07/v07p389_Faurisson.html

 

ART : S-U-P-E-R ZCF-artikel over joodse opruing tegen Duitsland, concentratiekampen, uitroeiing Duitsers (’45-’50), joodse oorsprong communisme, en 85 referentie-links :

http://zioncrimefactory.com/2013/02/15/a-real-history-lesson-for-misguided-truthers/

 

ART : Duitse herstelbetalingen ‘gaskamer-leed’ :

http://leftwing-christian.net/2012/08/29/swindlers-list-a-brief-look-at-the-holocaust-reparations-racket.aspx

 

VID : The supposed ‘gas chamber’ in Dachau (20min) :

http://www.youtube.com/watch?v=M4nY6T46aGA

 

ART : Over de 3 toegangsdeuren van de Leichenzimmer .. ehhh … de ‘gaskamer’ in Auschwitz-Birkenau :

http://www.historiography-project.com/misc/doors.html

 

ART : Revisionisten die slachtoffer werden van jurididsche vervolging of geweldpleging :

http://www.zundelsite.org/victims/victims_of_zion.html

ART : Zyklon-B : enkele technische specificaties over het kleding- en matras-ontsmettingsmiddel :

http://fathersmanifesto.net/zyklonb.htm

& ART :

http://www.anderekijk.info/zyklon-b/ ( nederlandstalig ! )

 

ART : Auschwitz – Rode Kruis info -150 Britse monteurs : « Nooit gaskamers gezien »

http://wakeupfromyourslumber.com/blog/lindquist/holy-hoax-batman-my-government-wouldn-t-lie-me-about-jews-would-they

 

ART : Feiten over concentratiekampen, oa Auschwitz :

http://www.whale.to/b/auschwitz_q.html

 

VID : Toespraak David Irving over totààl ontbreken van duitse documenten mbt gaskamertjes ; kijk alléén de 10 minuutjes NA precies 1u 00:00 :

http://www.youtube.com/watch?v=jgGP_evkvOk

 

ART : Officieel Rode Kruis-rapport uit 1948, vrijgegeven in 1979, spreekt over 271.300 doden in àlle Nazi-gecontroleerde kampen samen, Joden inbegrepen :

http://fathersmanifesto.net/holocaustredcross.htm

( lees verder door voor de Rode Kruis-kampinspecties ! )

+ ART :

http://just-another-inside-job.blogspot.fr/2007/06/official-records-from-international-red.html

+ ART :

http://vidrebel.wordpress.com/2013/04/29/the-zyklon-b-dance-party-and-other-tales-from-the-resistance/

+ ART :

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?f=36&t=18054

+ ART :

http://www.bashaoorpakistan.com/featured/reports/international-red-cross-official-records-proves-holocaust-fraud/

 

ART : Holocaust-slachtoffer cijfer wat volgens World Almanac totaal niet terug te vinden in demografische realiteit van de joodse bevolking :

http://fathersmanifesto.net/holocaust.htm ( + tientallen superlinks ! )

 

ART : De twee plaquettes aan de ingang van Auschwitz ; daling van 4 naar 1,9 miljoen slachtoffers ( resp. 3 naar 1,1 joodse) agv opening USSR-archieven (1989) van Auschwitz :

http://fathersmanifesto.net/holocaust.htm

 

ART : Met ‘babies voetballende’ nazi’s :

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.fr/2013/04/wars-worst-horror-babies-as-footballs.html

 

■ “ The Trial against Ernst Zündel ” in 1988 :

http://www.whale.to/b/trial_1988.html

 

■ Getuigenis van ene Maria van Herwaarden in het proces (1988) in Canada tegen Ernst Zündel ; zij was Auschwitz-gevangene geweest van dec ’42 t/m jan ’45 :

http://www.whale.to/vaccine/herwaarden.html

 

■ Holocaust faker explains himself :

http://www.youtube.com/watch?v=j30sWIOMIak

 

ART : Why six million? Daar is natuurlijk een ( zwààr getwiste ) Zionistische ‘theologische’ uitleg voor :

http://www.thebirdman.org/Index/Jews/Jews-History&ScripturalOriginOfThe6MillionNumber.html

& ART :

http://www.prothink.org/holohoax/

 

ART : Auschwitz-administratie uit Russische archieven, officiële ‘aantallen’ vernietigend :

http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p265_Weber.html

 

ART : Holocaust is a creation of 3 US-’jews’ :

http://wakeupfromyourslumber.com/blog/fester/holocaust-made-america

 

ART : Griekse Konstantinos Plevris vrijgesproken van ‘gaskamer-ontkenning’:

http://www.darkmoon.me/2013/nterview-with-a-greek-holocaust-denier/

 

ART : Nederlandstalig holokolder-artikels in het algemeen :

http://stopzionism.com/holocaust-leugens.html

& ART :

http://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html

 

ART : Landen en wetten die holocaust-ontkenning strafbaar maken :

http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial

 

E-book :Mark R. Elsis’ MEGA-pdf-je, wereldwijd het meest uitgebreide holobestand ( gaskamers vanaf pagina 95 ) :

http://rebel-institute.org/images/pdf/HolocaustRevisionism.pdf