Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


Earthquakes and the End Times Mar 17, 2018

Bron: ETH

Earthquakes and the End Times

Earthquakes and the End Times

(By Britt Gillette) When Jesus was asked what would signal His return and the end of the age, He said to look for a number of signs. One of those signs was the appearance of earthquakes (Matthew 24:7). But what does that mean? After all, earthquakes have been a part of human life since Adam and Eve. They aren’t rare. The Bible says they appeared in the days of Amos (Amos 1:1) and King Saul (1 Samuel 14:15). They appeared in the days of Paul and Silas (Acts 16:26). And non-biblical history tells us earthquakes shook ancient China, Italy, Greece, Turkey, Syria, and other nations.

In 1906, a devastating earthquake hit San Francisco. It toppled almost every building in the city and killed over 3,000 people. In short, earthquakes have been a part of life since the beginning of human civilization. So if we’ve always had earthquakes, how can they possibly be a sign of the Second Coming? That’s a great question. Fortunately, Jesus gave us the answer. Earthquakes in general are NOT a sign of His return. But according to Jesus, earthquakes occurring in a certain pattern are

Signs Of Labor Pains

Jesus cited a number of signs to look for. Among them are the appearance of earthquakes, famines, wars, and false messiahs. Jesus knew these signs had always been present. So He wasn’t saying their appearance alone will signal His return. Instead, He said to look for them in a distinct pattern. He said they would arrive like “birth pains.” But what does this mean? What could these general signs possibly have in common with birth pains? Only this – birth pains, or labor contractions, are sharp pains. They increase in both frequency and intensity right before birth. In other words, the signs Jesus mentioned will appear with greater frequency and intensity right before His return.

Looking for the Pattern

This means earthquakes (or even what seems to be a numerical increase in the number of earthquakes) are NOT a sign of the Second Coming. Instead, Jesus said to look for an increase in the frequency of large earthquakes. Such an increase will fit the pattern Jesus described – a pattern of more frequent intense events rising toward a climax. CONTINUE


EndTimes Technology with Special Guest Eric Barger

Aangeleverd door: Ingrid

Klik:>EndTimes Technology with Special Guest Eric Barger

Posted: 17 Mar 2018

YouTube: https://youtu.be/ElNUegy7hIs

Laatste nieuws: 500 miljoen naar uitbreiding datacenter google Groningen. Daarmee komt de totale investering van Google in het Groningse datacenter uit op 1,5 miljard euro. (iedereen in Groningen blij…)

Normaal bid, vraag en spreek je tot God, in de Naam van de Here Jezus. Nu bouwen ze aan een alwetende computer “god”. Mensen stellen er vragen aan alsof het een alwetende geest heeft. Mensen gaan er op vertrouwen en in hun verbeelding geven ze er een geest aan. Dat is pure afgoderij.

Hoe griezelig dat er straks ook echt een beeld met een geest komt die zal kunnen spreken. Dan zullen de mensen een keus moeten maken voor God en gedood worden of het beeld aanbidden en het merkteken aannemen en voor eeuwig verloren gaan.

Dus dit soort dingen, de computer, je mobieltje en alles wat er nog aankomt is echt niet zo onschuldig…. Dit gaat om leven en dood, de eeuwigheid. Kies je voor Google of voor God?

De Bijbelteksten:

Het beest, de anti christ, wordt de macht gegeven over alle mensen:

Openbaringen 13:7-8
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.
8 En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.

De mensen moeten het beeld van het beest aanbidden of gedood worden:

Openbaringen 13:14-18
14 En het verleidt hen, die op de aarde wonen, wegens de tekenen, die hem gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en (weer) levend geworden is. 15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. 18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig

meer >

Twee doden en twee gewonden in Palestijnse auto aanval in Israel

Posted: 16 Mar 2018 01:47 PM PDT

De kans is groot dat we hier niks over in de Nederlandse “Media” zullen horen. Dit zou eens ergens in Europa moeten gebeuren!

Dus bij deze. Je vraagt je af wanneer is de maat vol?

Lees verder: http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/243256

meer >