Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 3)

Beste lezers,

 

Hierbij de nieuwsbrief van 20-11-2017.

De openbaring van Johannes over de zeven zegelen (deel 3)

 

De eerste vier van de zeven zegels staan bekend als de vier ruiters van de Apocalyps.

Deze ruiters komen één voor één op het wereldpodium en hebben elk hun eigen weg

te gaan in een ontzagwekkende oordeelshandeling op aarde.

Direct nadat een van de vier dieren riep: kom, gaf de eerste ruiter zijn witte paard

de sporen om zijn taak te beginnen.

Hoewel deze ruiter gelijkenis met Jezus vertoont, gaat het in werkelijkheid

om de vorst der duisternis die zichzelf voordoet als een engel des lichts.

 

Klik hier voor deze nieuwsbrief.

 

Franklin ter Horst


PLO Members Wholeheartedly Reject Trump Administration Middle East Peace Proposal Led By Jared Kushner

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>PLO Members Wholeheartedly Reject Trump Administration Middle East Peace Proposal Led By Jared Kushner

by Geoffrey Grider

PLO members and their organizations won’t accept the peace deal reportedly being drafted by Trump administration officials, including Trump’s son-in-law Jared Kushner, several PLO members told Breitbart Jerusalem in a series of interviews.

“And in that day will I make Jerusalem a burdensome stone for all people: all that burden themselves with it shall be cut in pieces, though all the people of the earth be gathered together against it.” Zechariah 12:3 (KJV)

EDITOR’S NOTE: The main reason peace between Israel and the Palestinians is so hard is because Palestine wants to claim the historic and Biblical capital of Israel, Jerusalem, as their capital in a Palestinian state. Israel, who rightly and for thousands of year, claims Jerusalem as it’s capital because God in the Bible gave it to them. What will the Battle of Armageddon be fought over? In general, it will be a battle of Satan against the authority and rule of Jesus Christ. In particular, the Old Testament prophets  like Zechariah tell us it is about ownership of Jerusalem. The Bible says Jerusalem is the City of David, Satan says it’s not. And right after the Rapture of the Church, the games will begin. 

Waleed Awad, a member of the Palestinian People’s Party (the former Palestinian Communist party) said, “The Palestinians warn against and reject the American deal beneficial to Israel, giving it much larger weight and position while allowing the Arab states to normalize their relations with Israel and enter the circle of friendly nations despite its identity as the first-most enemy of the Arabs and Palestinians.”

Arab and Palestinian media have reported recently that the deal being worked on by the Trump administration includes negotiations between Israel and the Palestinians as part of a regional conference that will act as the infrastructure for normalization between Israel and the Arab countries.

The deal is also said to aim for an Israeli-Palestinian agreement under the framework of the so-called two-state solution, according to a report in the New York Times.

Authors of the draft proposal, which is reportedly still being ironed out, include Greenblatt, Kushner, Deputy National Security Adviser for Strategy Dina Powell and U.S. Ambassador to Israel David Friedman.

Arab media reports indicate that the deal would also see the Palestinian Authority assume full control over some area C territories while accepting broad economic benefits.

According to Awad, “Despite the fact that many people in many countries are working to sell the plan, the Palestinian organizations oppose any deal that doesn’t ensure Palestinians the creation of an independent state and sovereignty over the 1967 borders with Jerusalem as their capital.”

The so-called 1967 borders refer to the Gaza Strip, West Bank and eastern Jerusalem, including the Temple Mount and Western Wall areas.

Awad said that a consensus exists among the Palestinians regarding the need to deal with any attempt that would lead toward normalization between Israel and the Arab countries at the expense of the Palestinians.

Ramzi Rabah, a member of the politburo of the Democratic Front for the Liberation of Palestine, another PLO member organization, says, “The fate of all the talk of a peace deal and agreements – their fate will be failure as long as they don’t meet the demands and the expectations of the Palestinians.”

According to Rabah, the Democratic Front for the Liberation of Palestine “is in favor of the creation of a Palestinian state along the 1967 borders without a single settler remaining in the territory. Any other option is unacceptable.”

Rabah warned “against falling into the American trap of forcing the Arabs and the Palestinians to give up on the issue and the Palestinian dream and their rights. The goal of the American government is the normalization of ties between Israel and the Arab countries in order to serve their national interests in security and Israel’s economy.”

He called on the Palestinian Authority to avoid any role it might play in contributing to the American political efforts, “especially the suspicious role played by a number of Arab countries on this issue and the pressure they put on the Palestinian leadership.”

Iyad Nasser, a member of Fatah’s Revolutionary Council and the organization’s spokesman in the Gaza Strip, praised any political effort that would secure a Palestinian state along the 1967 borders with Jerusalem as its capital. “But we won’t agree to any plan that guards the interests of the Israelis at the expense of the Palestinian issue and Palestinian demands. So, on this issue, there is complete coordination between President Abbas and the leaders of the Arab countries who support our position.” source

 

 

Geoffrey Grider | November 18, 2017 at 2:25 pm | Tags: Jared Kushner, Middle East Peace | Categories: The Big Story | URL: https://wp.me/p1kFP6-dxc

Comment    See all comments

Lezen wat er staat geschreven. DEEL 5. Door Cor van Ruitenbeek

Wie kan dan behouden worden?

 

Mattheüs 19: 26

26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

 

Marcus 10: 27

27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, 

maar niet bij God want alle dingen zijn mogelijk bij God.

 

Lukas 18: 27

27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

 

En wat zegt het christendom? 

Bij de mensen is het mogelijk, maar bij GOD is het onmogelijk.

 

1 Timotheüs 2: 3-4

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, ( Redder )

4 DIE WIL, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

 

Bij GOD zijn alle dingen mogelijk en GOD wil het ook, zoals we kunnen lezen.

Het is GOD DIE WIL en tegen over DIE WIL van GOD met hoofdletters geschreven staat de christelijk wil met kleine letters geschreven.

 

1 Timotheüs 4: 10-11

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland

( REDDER)  is van  alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

 

Het bovenstaande wordt door het christendom glashard ontkent.

 

11 Beveel en leer dit.

DAT GOD REDDER IS VAN ALLE MENSEN.

 

En wat beveelt en leert het christendom?

 

Jesaja 28: 10

10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

 

Doen we het bovenstaande niet, dan loopt het zeer slecht af volgens het christendom.

 

Romeinen 5: 18

18 Derhalve, gelijk het door een daad van ( Adam ) overtreding

voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van ( CHRISTUS ) gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

 

Van het bovenstaande wordt het eerste deel omarmd door het Christendom, maar het tweede deel wordt glashard ontkend door het christendom.

 

Efeziërs 2: 8-9

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: 

het is een gave van God;

 

Nu heb ik wel eens een reactie gelezen van een christen dat behouden worden genade is, maar het geloof niet.

 

Er moet ietsje pietsje gewerkt worden anders hebben ze niets om te roemen bij het christendom.

Al moeten ze bij het christendom het geloof uit hun tenen halen; als ze toch maar ietsje pietsje zelf hun eigen redding kunnen verdienen.

 

Het christendom vindt het onderstaande wel heel erg.

 

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

 

HET IS VOLBRACHT wordt in het christendom ook glashard ontkend.

HET IS VOLBRACHT EN GENADE klinkt ook niet prettig in christelijke oortjes.

 

Filippenzen 2: 10-11

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

 

Ook het bovenstaande wordt glashard ontkend door het christendom.

 

Waarom is het geloof een gave van GOD? 

 

1 Opdat we niet roemen.

2 Opdat we blijven geloven tot de laatste knie zal buigen en de laatste tong zal getuigen.

 

1 Corinthiërs 15: 26-28

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, ( geloof )

27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is,

is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de

Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Als het bovenstaande werkelijkheid is geworden dan vervalt het geloof en hoop, maar de liefde blijft.

Zolang het bovenstaande niet de werkelijkheid is, is geloof, hoop en liefde nodig voor ALLE MENSEN.

 

1 Corinthiërs 13: 13

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

 

Mattheüs 5: 43-44

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

 

Hoe zit het als uw naaste niet gelooft? Heeft u die dan ook lief? 

Of gaat uw naaste dan ook naar de kachel, de hel?

 

Weet u dat GOD ook uw naaste is? Namelijk: GOD IS DE VADER VAN ALLE MENSEN.

En het christendom heeft juist de naaste, die GOD is, niet lief.

Mag ik het christendom er aan herinneren dat u vijandelijk was en nog erger, u bent het nog steeds.

 

Romeinen 5: 10

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

 

Het christendom heeft zich nooit verzoend met GOD.

 

 Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.