Bijbelstudies en Bijbelse onderwerpen


Hoe staat het er nú voor met de verwachting van de wegrukking, c.q., de opname?

Aangeleverd door: Sabine Vlaming

Update 16/11/17 | Laten we, als Simeon, gaan in vrede 

 

In onderstaande video zie je dat en waarom de voltooiing van Jozef, Maria en Jezus’ reis vanuit Jerusalem terug naar hun huis in Nazareth een aantal dagen langer heeft geduurd dan eerder ingeschat. Met de spoedige beëindiging van hun reis vanuit gehoorzaamheid aan God en hun afsluitende ontmoetingen met Simeon en Anna, sluiten we de vertelling van Jezus’ geboorte in de Schrift alsook de profetieën van Shiloh/Silo (Genesis 49:10) en het Openbaring 12 Teken af.

Tevens herkennen we dat we ons nog steeds binnen het tijdraam begeven van Noach en Lot zoals Jezus in de Schrift liet optekenen als gelijkenis met onze tijd, de spoedig verwachtte beëindiging van onze reis, de opname en onze thuiskomst.

 

De profetische tijdlijn (klik hier om in te zoomen en/of de pdf te downloaden)

Video update 15/11/17

Constellatie vrijdag 17 november | Bronnen: Earthsky.com en Theskylive.com

  • Koninklijk samenzijn van Venus (Jezus, morgenster), Jupiter (scepter ster) en de maan (bruid typologie)
  • Jupiter maakt zijn entree vanuit Virgo in Libra op 17 november 2017
  • Nieuwe of verborgen maan op 18 november 2017

 

 

E.W. Bullinger over het Teken Libra (uit het boek: Witness in the Stars)

“Chapter II The Sign Libra The Redeemer’s atoning work, or the price deficient balanced by the price which covers In the first chapter of this book we saw that this Coming Seed of the woman was, among other things, to give up His life for others. The second chapter is going to define and develop the manner and object of this death. The name of the Sign, together with its three constellations and the names of the stars composing them, give the complete picture of this Redemption.

The Sign contains 51 stars, two of which are of the 2nd magnitude, one of the 3rd, eight of the 4th, etc. The Hebrew name is Mozanaim, the Scales, weighing. Its name in Arabic is Al Zubena, purchase, or redemption. In Coptic, it is Lambadia, station of propitiation (from Lam, graciousness, and badia, branch). The name by which it has come down to us is the Latin, Libra, which means weighing, as used in the Vulgate (Isa 40:12). Libra contains three bright stars whose names supply us with the whole matter. The brightest a (in the lower scale), is named Zuben al Genubi, which means the purchase, or price which is deficient. This points to the fact that man has been utterly ruined. He is “weighed in the balances and found wanting.” “None of them can by any means redeem his brother, Nor give to God a ransom for him; For the redemption of their soul is costly, And must be let alone for ever.” Psalm 49:7, RV “Surely men of low degree are vanity (Heb. a breath), And men of high degree are a lie; In the balances they go up; They are altogether lighter than vanity” (Heb. a breath). Psalm 42:9, RV This is the verdict pronounced and recorded by this star Zuben al Genubi. Is there then no hope? Is there no one who can pay the price? Yes; there is “the Seed of the woman.”

He is not merely coming as a child, but He is coming as an atoning sacrifice. He is coming for the purpose of Redemption! He can pay the price which covers! Hence in the upper scale we have another bright star with this very name Zuben al Chemali–THE PRICE WHICH COVERS! Praised be God! “They sang a new song, saying, Thou art worthy…for Thou wast slain, and hast redeemed…to God by thy blood” (Rev 5:9). This is the testimony of b, the second brightest star! It has another name, al Gubi, heaped up, or high, telling of the infinite value of this redemption price. But there is a third star, g, below, towards Centaurus and the Victim slain, telling, by that and by its name, of the conflict by which that redemption would be accomplished. It is called Zuben Akrabi or Zuben al Akrab, which means the price of the conflict! There is, however, some reason to suppose that Libra is a very ancient Egyptian corruption, bringing in human merit instead of Divine righteousness; “the way of Cain” instead of the way of God. In the more ancient Akkadian the months were called after the names of the signs, and the sign of the seventh month is the sign that we now call Libra. The Akkadian name for it was Tulku. Tul means mound (like dhul and dul), and ku means sacred; hence, Tulku means the sacred mound, or the holy altar. Not only is the name and its meaning different, but the teaching is infinitely greater and more important, if we may believe that the original picture of this sign was not a pair of scales, but the representation of an holy altar. This would agree still better with the three constellations which follow. The names of the stars would also be more appropriate, for it is the Sacrifice of Christ which they foreshadowed, and here it was that the price which covered was paid, and outweighed the price which was deficient. What that price was to be, and how it was to be paid, and what was to be the result in the Person of the Redeemer, is set forth in detail in the three sections of this chapter by the constellations of The Cross endured, The Victim slain, and The Crown bestowed.”
Met Hartelijke Groet!

Sabine Vlaming

 

 


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 4. Door Cor van Ruitenbeek

Jeremia 29: 11

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des Heren,  gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.

 

In de bovenstaande tekst lees ik nou niet eerst het zuur ( onheil ) en dan het zoet. (vrede )

Ik lees ook niet eerst het zoet ( vrede ) en dan het zuur ( onheil )

Ik lees VREDE en nog een keer VREDE een hoopvolle toekomst.

 

Hebreeën 4: 15

15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen.

 

Wie is die Hogepriester? GOD ZELF.

 

Jesaja 9: 5

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.

 

Gedachten van vrede en niet van onheil, want GOD is de Vredevorst.

En door wie is de Heere Jezus verzocht geweest? Nou niet door GOD.

 

Mattheüs 3: 3

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: 

Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden.

 

En de verzoeker ( die praatjesmaker, de leugenaar, de duivel ) en kwam tot Hem. ( Heere Jezus )

En de duivel is niet gestuurd door GOD want de duivel stond voor GOD.

 

We gaan nog even naar het volgende:

 

We hebben een Hogepriester die met ons mee kan voelen met onze zwakheden.

Maar de Hogepriester voelt ook mee met alle leed die wij zelf anderen aan doen en zelf te verduren krijgen.

Zoals ik al aangaf is de Hogepriester GOD die met ons meevoelt.

Het zou toch heel gek zijn dat GOD eerst alle onheil, het kwaad voor die zwarte achtergrond over ons uitstort en vervolgens met ons meevoelt.

 

Johannes 3: 13

13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is de Zoon des mensen.

Vanaf dat Adam en Eva gezondigd hadden was GOD al de Hogepriester die met deze wereld Zijn schepping meevoelt tot op de dag van vandaag.

Dat zal ook zo zijn als de mensheid de laatste 7 jaar ingaat van de grote verdrukking.

 

Zo gebruik ik nog wel eens de onderstaande teksten:

Gal. 3: 8; Gen. 12: 3; 18: 18; 22: 18; 26: 4; 40: 10.

 

Ik kwam er nog een tegen:

 

Handelingen 3: 25

25 Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: 

En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden.

 

Alle stammen, alle geslachten en alle volken zullen gezegend worden.

Het zijn zeven teksten die spreken over GODS belofte dat alle geslachten gezegend zullen worden.

Zeven teksten voor elke dag een tekst of voor elke 1000 jaar een tekst.

Zeven teksten geldt ook voor de laatste zeven jaar, ook wel bekend als de grote verdrukking.

Zoals ik schreef in deel 3.

Zeven maal komt het licht voor. Dat is voor elke dag licht of voor elke 1000 jaar licht.

Immers is voor GOD een dag duizend jaar of duizend jaar is een dag voor GOD.

We leven nu in de zesde dag  die bijna ten einde is of de zesduizend jaar is bijna teneinde.

Ook de komende 7 jaar van de grote verdrukking blijft GOD LICHT.

Maar ook de zevende dag of de komende duizend jaar is het licht nodig en vooral aan het einde van de zevende dag.

 

En waar staat het getal zeven voor?  

Volmaaktheid, Kwalitatieve volheid, Geestelijke volmaaktheid.

 

Ik wil nog even stilstaan bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Als de oude hemel en de oude aarde vervangen worden door de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal dat geen pijn doen?

Dat zou zomaar kunnen.

 

Maar wat nog meer pijn doet is aanmodderen, aanklooien, pappen en nat houden. De leugen blijft regeren als GOD niet ingrijpt.

Er is zo een grote weerstand tegen de wegrukking.

Er wordt wel gezegd dat wij die weggerukt zullen worden de chaos van de grote verdrukking ontlopen.

Er is niets mis mee om uit te zien naar onze REDDER en laten we ons vooral niet een schuldgevoel aanpraten.

Maar ik kan een ding zeggen dat we meer dan we nu kunnen met de Hogepriester mee zullen voelen.

Meevoelen is nog zeer zacht uitgedrukt.

Wij gelovige zullen met de Hogepriester grote smart voelen en kennen.

Wij gelovige zullen met de Hogepriester een voortdurend hartzeer kennen.

Die grote smart en dat voortdurende hartzeer is de gezindheid van de Hogepriester, Christus GOD DE VADER.

Elke persoon, mens, schepsel gaat de Hogepriester Christus Jezus, = GOD DE VADER, ZEER AAN HET HARD.

Ondanks de grote smart en voortdurend hartzeer kijk ik uit naar het wederzien met GOD DE VADER.

 

‘ Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.