Boeken


Verfrissende kijk op het positief en gelukkig ‘moeten’ zijn.

Aangeleverd door: Saskia

Verfrissende kijk op het positief en gelukkig ‘moeten’ zijn

 

Everyone wants you to be happy: Self-help books dish out advice on how to stop worrying, boost happiness, and banish negative thoughts; bosses want to see smiling enthusiasm in the workplace; and the only way to respond to “how are you?” is with a joyful “great!” But according to Svend Brinkmann, a psychology professor at Denmark’s Aalborg University, the culture of positivity has a dark side.

Happiness is simply not the appropriate response to many situations in life, says Brinkmann, whose Danish bestseller Stand Firm: Resisting the Self-Improvement Craze is published in English by international publisher Polity this month. Even worse, faking it can leave us emotionally stunted.

“I believe our thoughts and emotions should mirror the world. When something bad happens, we should be allowed to have negative thoughts and feelings about it because that’s how we understand the world,” he says.

Lees verder: https://www.sott.net/article/344426-The-dark-side-of-positivity-and-the-emotional-burden-of-happiness


Gratis E-Book : Handwriting in the Heavens. ( In het Nederlands vertaald! )

De dagentellingen
en Openbaring 12
op 23 september 2017
 

                     GRATIS BOEK

                                   Klik:> Israel, handschrift aan de hemel

door
Daniel Matson
(vertaald in NL)

 

Het teken van Openbaring 12 zal op 23 september 2017 aan de hemel verschijnen. Dit boek beschrijft astronomische ontdekkingen die aansluiten op de tetrads van de bloedmanen, en laat zien dat God de tekenen aan de hemel heeft gegeven, om door vele precieze dagentellingen de relatie met de komende Dag des Heren te tonen ( website Daniel Matson…)


‘HEILIGE KOE-VERERING’ in het Westen (1)

‘HEILIGE KOE-VERERING’ in het Westen (1)

 

Uit: ‘De autisme-epidemie en Bijbelse heelheid’ – oorzaken, behandelingen en begeleiding

http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/alle-boeken/27-de-autisme-epidemie-en-bijbelse-heelheid.html

“Wee, wee de grote stad Babylon…en de kooplieden der aarde zullen wenen…omdat niemand hun waar meer koopt: goud, zilver…en de zielen der mensen.”

(Openbaring 18: 11-13)

Occulte oorsprong vaccineren

 “Wij offeren onze kinderen op aan de ‘vaccingoden’, zoals de Azteken hun kinderen offerden aan hun goden.” (Dr. Nancy Banks)                      

 

Wij noemen regelmatig vaccinaties als één van de belangrijke factoren in de externe, toxische oorzaak van autisme. In ons onderzoek naar de herkomst van het vaccineren hebben we recentelijk een schokkende ontdekking gedaan.

Uit, naar het zich laat aanzien, goed gedocumenteerde artikelen, blijkt dat de oorsprong van het vaccineren occult is. De wortels zijn te vinden in het oude Egypte bij de religieuze kalf/koe/stier-verering en bij het Hindoeïsme en ook de invloed van het toen opkomende Darwinisme (evolutietheorie, waarvan de oorsprong ligt in de occulte  mysteriegodsdiensten) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijk breed geaccepteerde vaccinatieprogramma’s.

Bij veel volken, die het Hindoeïsme aanhangen, werd in een occult ritueel ter ere van de Hindoegodin van de pokken, lichaamsvocht van een opzettelijk verwonde/zieke (jonge) koe, in het lichaam gebracht. Het woord vaccinatie is overigens ook afgeleid van ‘vacca’ het Latijnse woord voor koe.

Zouden de wetten in Leviticus (19: 28), die vaak worden gebruikt om tatoeages af te wijzen, van toepassing kunnen zijn op bovengenoemd occult ritueel dat ook in de dagen van Israël gepraktiseerd werd door de Egyptenaren en andere volken? En als dat zo is, ligt er dan vanuit de Bijbel ook geen link naar de vaccinaties die in onze tijd zo algemeen geaccepteerd en gewaardeerd zijn?

De vaccinindustrie en geaborteerde baby’s                                                                  

Een ander weinig bekend, maar ons inziens zeer ernstig feit dat we willen noemen, is dat veel vaccins gekweekt worden op de weefsels van geaborteerde baby‘s. Op de websites van de vaccinmakers is dit te lezen. Wij vragen ons al langer af waar de verontwaardiging, ‘the outcry’ hierover blijft.

Onder de kop: ‘Onvergeeflijke openbaringen over vaccins’ heeft de site ‘wanttoknow’ met behulp van verschillende bronnen uitgezocht welke vaccins geproduceerd worden met gebruik van geaborteerde foetuscellen.

CBS News meldde onlangs: “Ratajczak (voormalig farmaceutisch onderzoekster) meldt dat ongeveer tegelijkertijd met de verwijdering van thimerosal uit de meeste vaccins (met uitzondering van de griepprikken die nog steeds op grote schaal thimerosal bevatten), vaccinmakers begonnen met het maken van enkele vaccins met behulp van menselijk weefsel.” Dr. Ratajczak zegt dat momenteel menselijk weefsel wordt gebruikt in 23 vaccins. Ze bespreekt de toename van autisme-incidentie die overeenkomt met de introductie van het menselijk DNA in het Mazelen-Bof-Rubella-vaccin, en stelt dat de twee aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Op pagina 70 staat: “Een extra verhoogde piek in de incidentie van autisme vond plaats in 1995, toen het waterpokken-vaccin werd gekweekt in menselijk foetusweefsel.”

Pro Leven en menselijk foetusweefsel

In hoofdstuk 6 van deel 3 (Incidentie autisme en menselijk foetusweefsel) bleek dat voormalig farma-onderzoekster dr. Helen Ratajczak waarschijnlijk de link heeft gevonden tussen het MMR-vaccin (BMR prik: bof , mazelen  en rode hond) en autisme. Ze maakt ook duidelijk dat goed gedocumenteerde gevallen van autisme altijd genetische mutaties laten zien, en/of genetische aantastingen, virale infecties en/of encefalitis (hersenvliesontsteking) nadat het betreffende kind is gevaccineerd.
In dit artikel wordt verder ingegaan op het gebruik van deze vaccins en de gevolgen die dit heeft voor onze gezondheid. Ook worden de ethische aspecten ervan belicht.

CBS News meldde onlangs: “Dr. Ratajczak meldt dat ongeveer tegelijkertijd dat vaccinproducenten thimerosal uit de meeste vaccins namen (met uitzondering van de griepprikken die nog steeds op grote schaal thimerosal bevatten), begonnen werd met het maken van enkele vaccins met behulp van menselijk weefsel. Dr. Ratajczak zegt dat momenteel menselijk weefsel wordt gebruikt in 23 vaccins. Ze bespreekt de toename van autisme incidenties die overeenkomt met de introductie van het menselijk DNA in het Mazelen-Bof-Rubella-vaccin, en stelt dat de twee aan elkaar konden worden gekoppeld.“ Op pagina 70 staat: “Een extra verhoogde piek in de incidentie van autisme vond plaats in 1995, toen het waterpokken-vaccin werd gekweekt in menselijk foetusweefsel.”

Welke vaccins worden geproduceerd met gebruik van geaborteerde foetuscellijnen?

Het waterpokken-vaccin is niet het enige vaccin dat op deze manier wordt geproduceerd. Volgens Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI) worden de volgende 24 vaccins geproduceerd met behulp van cellen van geaborteerde foetussen en/of bevatten ze DNA, eiwitten, of gerelateerd cellulair puin van celculturen afgeleid van geaborteerde menselijke foetussen:

  • Polio: PolioVax, Pentacel, DT Polio Absorbed, Quadracel (Sanofi).
  • Mazelen, Bof, Rubella (rode hond): MMR II, Meruvax II, MRVax, Biovax, ProQuad, MMR-V (Merck) en Priorix, Erolalix (GlaxoSmithKline).
  • Pokken (waterpokken, gordelroos): Varivax, ProQuad, MMR-V, Zostavax (Merck), Varilix (GlaxoSmithKline).
  • Hepatitis A: Vaqta (Merck), Havrix, Twinrix (GlaxoSmithKine), Avaxim, Vivaxim (Sanofi), Epaxal (Crucell/Berna).
  • Hondsdolheid: Imovax (Sanofi).

Hoe worden virale vaccins gemaakt?

Er zijn twee primaire celculturen die al meer dan 35 jaar worden gebruikt voor de bereiding van honderden miljoenen doses vaccins:

WI-38: Afkomstig uit de Verenigde Staten in 1961, deze lijn kwam uit de longcellen van een opzettelijk geaborteerde 3-maand-oude vrouwelijke menselijke foetus.

MRC-5: Afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk in 1966, deze lijn is afgeleid van de longcellen van een opzettelijk geaborteerde 14-week-oude mannelijke menselijke foetus.

Het National Network for Immunization Information (NNII) heeft een artikel op hun website die het gebruik van menselijke foetale cellen en de geschiedenis van de manier waarop ze zijn gebruikt in de productie van vaccins uitlegt. In het artikel staat dat deze foetussen niet werden geaborteerd ten behoeve van het vaccinonderzoek of de vaccinproductie, noch deden de celbiologen die de culturen uitvoerden de abortussen zelf.

Het NNII artikel verduidelijkt een aantal van de moeilijkheden bij de productie van ‘biologische medicijnen,’ vooral als het gaat over het kweken van virussen: “Het is veel complexer om biologische medicijnen te produceren (vaccin en antistoffen) dan om chemische medicijnen te produceren (penicilline of aspirine). Daarnaast zijn bepaalde vaccins moeilijker te maken dan andere.
De bacteriën die in bacteriële vaccins gaan, kunnen worden gekweekt in eenvoudige laboratoriumculturen in tegenstelling tot het kweken van virussen die levende cellen nodig hebben.

Virussen kunnen op zichzelf niet reproduceren. Ze vereisen een levende gastheer om in te groeien, zoals kippenembryo’s en cellen van dieren die worden gekweekt in cultuur. Vaccinfabrikanten hebben momenteel weinig mogelijkheden voor virale culturen omwille van geldige farmaceutische redenen en omwille van de menselijke veiligheid. Het varicella (waterpokken) virus bijvoorbeeld, groeit niet goed in de meeste cellen die afkomstig zijn van andere soorten dan de mens. Menselijke cellen worden ook verkozen omdat cellen afkomstig van dierlijke organen soms dierlijke virussen dragen die de mens schade zouden kunnen berokkenen.”

Het rubellavirus, dat wordt gebruikt bij het maken van het rubellavaccin, is oorspronkelijk afkomstig van het weefsels van een geaborteerde foetus van een rubellavirus-geïnfecteerde moeder. Baby’s van rubella-geïnfecteerde moeders lopen het risico op ernstige geboorteafwijkingen. Barbara Loe Fisher van het National Vaccine Information Center zegt: “Het rubellavaccin dat momenteel gebruikt wordt in de V.S. en in de meeste landen, werd ontwikkeld nadat een Amerikaanse onderzoeker aan het Wistar Instituut een rubellavirus kweekte uit een foetus die geaborteerd werd omdat de moeder besmet was met rode hond. Dit vaccin heet RA 27/3, omdat het rubellavirus werd geïsoleerd uit de 27e  geaborteerde foetus die tijdens de 1964 rubella uitbraak naar het Wistar Instituut werd verzonden. Onderzoekers waren niet in staat geweest om rubella te kweken uit de weefsels van de eerste 26 foetussen die naar Wistar waren gestuurd door artsen, die moeders die besmet waren met rubella tijdens de zwangerschap hadden moeten aborteren.

Het kan misschien moeilijker zijn, maar het is mogelijk om virale vaccins te bereiden zonder gebruik te maken van menselijke of dierlijke cellen, zoals het huidige hepatitis B-vaccin bewijst. De huidige versie van het hepatitis B-vaccin, dat in de V.S. gebruikt wordt sinds 1986, maakt gebruik van gistcellen. Andere virusvaccins gebruiken kippenembryo’s of apennier-cellijnen.

Correlatie autisme

Een recente studie door de Environmental Protection Agency (EPA) heeft geleid tot een vraag of er een correlatie bestaat tussen de abrupte stijging van  autisme in de V.S. en de introductie van foetale cellen voor gebruik in vaccins (1988). Deze correlatie heeft onderzoekers geleid tot de vraag hoe geaborteerd foetus-DNA de ontwikkeling van autisme stoornissen bij kinderen zou kunnen veroorzaken of bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Tot nu toe is er nog geen mechanisme gevonden, maar het is een significante correlatie die tenminste moet worden onderzocht.

Religieuze overtuigingen

Hoe kan een persoon Pro Leven zijn en geen bezwaar maken tegen het gebruik van deze vaccins?

De twee grootste religieuze voorkeuren in de V.S. zijn katholiek en evangelisch, wat neerkomt op 50 procent van de bevolking. En dat zijn niet de enige twee groepen die typisch een Pro Leven visie delen. Gezien dit aantal kun je extrapoleren dat meer dan één op de twee mensen die vaccins krijgen, dit niet zouden willen, alleen al op basis van religieuze overtuiging, indien ze waarheidsgetrouwe en volledige informatie hadden ontvangen over de wijze waarop de vaccins werden geproduceerd. De Katholieke kerk heeft bezwaar tegen de ‘formele samenwerking’ met abortus. In termen van haar  vaccinbeleid zijn er echter meer grijze gebieden dan mandaten. Voor meer informatie over het standpunt van de katholieke Kerk over dit onderwerp, heeft de National Catholic Bioethics Center een deel van hun website gewijd aan de vragen en antwoorden over vaccins die worden afgeleid van foetale cellen.

Geaborteerde foetuscellen gebruikt in cosmetica

Ook biotech-bedrijven maken gebruik van geaborteerde foetuscellijnen in het onderzoek en de ontwikkeling van producten, zoals antiverouderingscrèmes. Neocutis Inc, een cosmeticabedrijf uit San Francisco bijvoorbeeld, bevestigt dat het sleutelingrediënt in haar antiveroudering huidverzorgingslijn, PSP, werd ontwikkeld door een geaborteerde, gedoneerd mannelijke foetus. Het gebruik van foetaal weefsel in anti-rimpel crèmes stuit zeker op morele en ethische grenzen voor de meeste consumenten, met name wanneer consumenten er achter komen dat bedrijven ervoor kiezen om deze informatie te verbergen.

Geaborteerde foetuscellen gebruikt in voedsel

Cellen van geaborteerde foetussen kunnen bovendien ook gebruikt worden om smaakversterkers voor soep of frisdrank te maken.

PepsiCo, Kraft Foods, en Nestle hebben naar verluidt samengewerkt met Senomyx, een biotech-firma die in hun producttesten gebruik maakt van de menselijke embryonale niercellen uit een electief geaborteerde foetus (HEK 293) om smaken te ontdekken die menselijke smaakreceptoren positief beïnvloeden. Toen dit nieuws uitlekte verbrak Campbell soep alle banden met Senomyx. PepsiCo heeft zijn samenwerking met het bedrijf echter niet stopgezet en zegt dat de samenwerking noodzakelijk is voor het creëren van caloriearme, smakelijke producten voor hun consumenten.

Dit kan ons de vraag doen stellen hoeveel onontdekte bedrijven er zijn die betrokken zijn bij dergelijke praktijken.

(Bronnen: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1364)
Dr. Mercola, 10 juli 2011;

CBS News, March 31, 2011;
LifeSiteNews, April 23, 2010;
J Immunotoxicol Jan-Mar 2011;
EWTN;
Environ Sci Technol, 2010;
Sound Choice Pharmaceutical Institute;
National Network for Immunization Information;
LifeSiteNews February 7, 2005).