Boeken


‘HEILIGE KOE-VERERING’ in het Westen (1)

‘HEILIGE KOE-VERERING’ in het Westen (1)

 

Uit: ‘De autisme-epidemie en Bijbelse heelheid’ – oorzaken, behandelingen en begeleiding

http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/alle-boeken/27-de-autisme-epidemie-en-bijbelse-heelheid.html

“Wee, wee de grote stad Babylon…en de kooplieden der aarde zullen wenen…omdat niemand hun waar meer koopt: goud, zilver…en de zielen der mensen.”

(Openbaring 18: 11-13)

Occulte oorsprong vaccineren

 “Wij offeren onze kinderen op aan de ‘vaccingoden’, zoals de Azteken hun kinderen offerden aan hun goden.” (Dr. Nancy Banks)                      

 

Wij noemen regelmatig vaccinaties als één van de belangrijke factoren in de externe, toxische oorzaak van autisme. In ons onderzoek naar de herkomst van het vaccineren hebben we recentelijk een schokkende ontdekking gedaan.

Uit, naar het zich laat aanzien, goed gedocumenteerde artikelen, blijkt dat de oorsprong van het vaccineren occult is. De wortels zijn te vinden in het oude Egypte bij de religieuze kalf/koe/stier-verering en bij het Hindoeïsme en ook de invloed van het toen opkomende Darwinisme (evolutietheorie, waarvan de oorsprong ligt in de occulte  mysteriegodsdiensten) heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de uiteindelijk breed geaccepteerde vaccinatieprogramma’s.

Bij veel volken, die het Hindoeïsme aanhangen, werd in een occult ritueel ter ere van de Hindoegodin van de pokken, lichaamsvocht van een opzettelijk verwonde/zieke (jonge) koe, in het lichaam gebracht. Het woord vaccinatie is overigens ook afgeleid van ‘vacca’ het Latijnse woord voor koe.

Zouden de wetten in Leviticus (19: 28), die vaak worden gebruikt om tatoeages af te wijzen, van toepassing kunnen zijn op bovengenoemd occult ritueel dat ook in de dagen van Israël gepraktiseerd werd door de Egyptenaren en andere volken? En als dat zo is, ligt er dan vanuit de Bijbel ook geen link naar de vaccinaties die in onze tijd zo algemeen geaccepteerd en gewaardeerd zijn?

De vaccinindustrie en geaborteerde baby’s                                                                  

Een ander weinig bekend, maar ons inziens zeer ernstig feit dat we willen noemen, is dat veel vaccins gekweekt worden op de weefsels van geaborteerde baby‘s. Op de websites van de vaccinmakers is dit te lezen. Wij vragen ons al langer af waar de verontwaardiging, ‘the outcry’ hierover blijft.

Onder de kop: ‘Onvergeeflijke openbaringen over vaccins’ heeft de site ‘wanttoknow’ met behulp van verschillende bronnen uitgezocht welke vaccins geproduceerd worden met gebruik van geaborteerde foetuscellen.

CBS News meldde onlangs: “Ratajczak (voormalig farmaceutisch onderzoekster) meldt dat ongeveer tegelijkertijd met de verwijdering van thimerosal uit de meeste vaccins (met uitzondering van de griepprikken die nog steeds op grote schaal thimerosal bevatten), vaccinmakers begonnen met het maken van enkele vaccins met behulp van menselijk weefsel.” Dr. Ratajczak zegt dat momenteel menselijk weefsel wordt gebruikt in 23 vaccins. Ze bespreekt de toename van autisme-incidentie die overeenkomt met de introductie van het menselijk DNA in het Mazelen-Bof-Rubella-vaccin, en stelt dat de twee aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Op pagina 70 staat: “Een extra verhoogde piek in de incidentie van autisme vond plaats in 1995, toen het waterpokken-vaccin werd gekweekt in menselijk foetusweefsel.”

Pro Leven en menselijk foetusweefsel

In hoofdstuk 6 van deel 3 (Incidentie autisme en menselijk foetusweefsel) bleek dat voormalig farma-onderzoekster dr. Helen Ratajczak waarschijnlijk de link heeft gevonden tussen het MMR-vaccin (BMR prik: bof , mazelen  en rode hond) en autisme. Ze maakt ook duidelijk dat goed gedocumenteerde gevallen van autisme altijd genetische mutaties laten zien, en/of genetische aantastingen, virale infecties en/of encefalitis (hersenvliesontsteking) nadat het betreffende kind is gevaccineerd.
In dit artikel wordt verder ingegaan op het gebruik van deze vaccins en de gevolgen die dit heeft voor onze gezondheid. Ook worden de ethische aspecten ervan belicht.

CBS News meldde onlangs: “Dr. Ratajczak meldt dat ongeveer tegelijkertijd dat vaccinproducenten thimerosal uit de meeste vaccins namen (met uitzondering van de griepprikken die nog steeds op grote schaal thimerosal bevatten), begonnen werd met het maken van enkele vaccins met behulp van menselijk weefsel. Dr. Ratajczak zegt dat momenteel menselijk weefsel wordt gebruikt in 23 vaccins. Ze bespreekt de toename van autisme incidenties die overeenkomt met de introductie van het menselijk DNA in het Mazelen-Bof-Rubella-vaccin, en stelt dat de twee aan elkaar konden worden gekoppeld.“ Op pagina 70 staat: “Een extra verhoogde piek in de incidentie van autisme vond plaats in 1995, toen het waterpokken-vaccin werd gekweekt in menselijk foetusweefsel.”

Welke vaccins worden geproduceerd met gebruik van geaborteerde foetuscellijnen?

Het waterpokken-vaccin is niet het enige vaccin dat op deze manier wordt geproduceerd. Volgens Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI) worden de volgende 24 vaccins geproduceerd met behulp van cellen van geaborteerde foetussen en/of bevatten ze DNA, eiwitten, of gerelateerd cellulair puin van celculturen afgeleid van geaborteerde menselijke foetussen:

  • Polio: PolioVax, Pentacel, DT Polio Absorbed, Quadracel (Sanofi).
  • Mazelen, Bof, Rubella (rode hond): MMR II, Meruvax II, MRVax, Biovax, ProQuad, MMR-V (Merck) en Priorix, Erolalix (GlaxoSmithKline).
  • Pokken (waterpokken, gordelroos): Varivax, ProQuad, MMR-V, Zostavax (Merck), Varilix (GlaxoSmithKline).
  • Hepatitis A: Vaqta (Merck), Havrix, Twinrix (GlaxoSmithKine), Avaxim, Vivaxim (Sanofi), Epaxal (Crucell/Berna).
  • Hondsdolheid: Imovax (Sanofi).

Hoe worden virale vaccins gemaakt?

Er zijn twee primaire celculturen die al meer dan 35 jaar worden gebruikt voor de bereiding van honderden miljoenen doses vaccins:

WI-38: Afkomstig uit de Verenigde Staten in 1961, deze lijn kwam uit de longcellen van een opzettelijk geaborteerde 3-maand-oude vrouwelijke menselijke foetus.

MRC-5: Afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk in 1966, deze lijn is afgeleid van de longcellen van een opzettelijk geaborteerde 14-week-oude mannelijke menselijke foetus.

Het National Network for Immunization Information (NNII) heeft een artikel op hun website die het gebruik van menselijke foetale cellen en de geschiedenis van de manier waarop ze zijn gebruikt in de productie van vaccins uitlegt. In het artikel staat dat deze foetussen niet werden geaborteerd ten behoeve van het vaccinonderzoek of de vaccinproductie, noch deden de celbiologen die de culturen uitvoerden de abortussen zelf.

Het NNII artikel verduidelijkt een aantal van de moeilijkheden bij de productie van ‘biologische medicijnen,’ vooral als het gaat over het kweken van virussen: “Het is veel complexer om biologische medicijnen te produceren (vaccin en antistoffen) dan om chemische medicijnen te produceren (penicilline of aspirine). Daarnaast zijn bepaalde vaccins moeilijker te maken dan andere.
De bacteriën die in bacteriële vaccins gaan, kunnen worden gekweekt in eenvoudige laboratoriumculturen in tegenstelling tot het kweken van virussen die levende cellen nodig hebben.

Virussen kunnen op zichzelf niet reproduceren. Ze vereisen een levende gastheer om in te groeien, zoals kippenembryo’s en cellen van dieren die worden gekweekt in cultuur. Vaccinfabrikanten hebben momenteel weinig mogelijkheden voor virale culturen omwille van geldige farmaceutische redenen en omwille van de menselijke veiligheid. Het varicella (waterpokken) virus bijvoorbeeld, groeit niet goed in de meeste cellen die afkomstig zijn van andere soorten dan de mens. Menselijke cellen worden ook verkozen omdat cellen afkomstig van dierlijke organen soms dierlijke virussen dragen die de mens schade zouden kunnen berokkenen.”

Het rubellavirus, dat wordt gebruikt bij het maken van het rubellavaccin, is oorspronkelijk afkomstig van het weefsels van een geaborteerde foetus van een rubellavirus-geïnfecteerde moeder. Baby’s van rubella-geïnfecteerde moeders lopen het risico op ernstige geboorteafwijkingen. Barbara Loe Fisher van het National Vaccine Information Center zegt: “Het rubellavaccin dat momenteel gebruikt wordt in de V.S. en in de meeste landen, werd ontwikkeld nadat een Amerikaanse onderzoeker aan het Wistar Instituut een rubellavirus kweekte uit een foetus die geaborteerd werd omdat de moeder besmet was met rode hond. Dit vaccin heet RA 27/3, omdat het rubellavirus werd geïsoleerd uit de 27e  geaborteerde foetus die tijdens de 1964 rubella uitbraak naar het Wistar Instituut werd verzonden. Onderzoekers waren niet in staat geweest om rubella te kweken uit de weefsels van de eerste 26 foetussen die naar Wistar waren gestuurd door artsen, die moeders die besmet waren met rubella tijdens de zwangerschap hadden moeten aborteren.

Het kan misschien moeilijker zijn, maar het is mogelijk om virale vaccins te bereiden zonder gebruik te maken van menselijke of dierlijke cellen, zoals het huidige hepatitis B-vaccin bewijst. De huidige versie van het hepatitis B-vaccin, dat in de V.S. gebruikt wordt sinds 1986, maakt gebruik van gistcellen. Andere virusvaccins gebruiken kippenembryo’s of apennier-cellijnen.

Correlatie autisme

Een recente studie door de Environmental Protection Agency (EPA) heeft geleid tot een vraag of er een correlatie bestaat tussen de abrupte stijging van  autisme in de V.S. en de introductie van foetale cellen voor gebruik in vaccins (1988). Deze correlatie heeft onderzoekers geleid tot de vraag hoe geaborteerd foetus-DNA de ontwikkeling van autisme stoornissen bij kinderen zou kunnen veroorzaken of bijdragen tot de ontwikkeling ervan. Tot nu toe is er nog geen mechanisme gevonden, maar het is een significante correlatie die tenminste moet worden onderzocht.

Religieuze overtuigingen

Hoe kan een persoon Pro Leven zijn en geen bezwaar maken tegen het gebruik van deze vaccins?

De twee grootste religieuze voorkeuren in de V.S. zijn katholiek en evangelisch, wat neerkomt op 50 procent van de bevolking. En dat zijn niet de enige twee groepen die typisch een Pro Leven visie delen. Gezien dit aantal kun je extrapoleren dat meer dan één op de twee mensen die vaccins krijgen, dit niet zouden willen, alleen al op basis van religieuze overtuiging, indien ze waarheidsgetrouwe en volledige informatie hadden ontvangen over de wijze waarop de vaccins werden geproduceerd. De Katholieke kerk heeft bezwaar tegen de ‘formele samenwerking’ met abortus. In termen van haar  vaccinbeleid zijn er echter meer grijze gebieden dan mandaten. Voor meer informatie over het standpunt van de katholieke Kerk over dit onderwerp, heeft de National Catholic Bioethics Center een deel van hun website gewijd aan de vragen en antwoorden over vaccins die worden afgeleid van foetale cellen.

Geaborteerde foetuscellen gebruikt in cosmetica

Ook biotech-bedrijven maken gebruik van geaborteerde foetuscellijnen in het onderzoek en de ontwikkeling van producten, zoals antiverouderingscrèmes. Neocutis Inc, een cosmeticabedrijf uit San Francisco bijvoorbeeld, bevestigt dat het sleutelingrediënt in haar antiveroudering huidverzorgingslijn, PSP, werd ontwikkeld door een geaborteerde, gedoneerd mannelijke foetus. Het gebruik van foetaal weefsel in anti-rimpel crèmes stuit zeker op morele en ethische grenzen voor de meeste consumenten, met name wanneer consumenten er achter komen dat bedrijven ervoor kiezen om deze informatie te verbergen.

Geaborteerde foetuscellen gebruikt in voedsel

Cellen van geaborteerde foetussen kunnen bovendien ook gebruikt worden om smaakversterkers voor soep of frisdrank te maken.

PepsiCo, Kraft Foods, en Nestle hebben naar verluidt samengewerkt met Senomyx, een biotech-firma die in hun producttesten gebruik maakt van de menselijke embryonale niercellen uit een electief geaborteerde foetus (HEK 293) om smaken te ontdekken die menselijke smaakreceptoren positief beïnvloeden. Toen dit nieuws uitlekte verbrak Campbell soep alle banden met Senomyx. PepsiCo heeft zijn samenwerking met het bedrijf echter niet stopgezet en zegt dat de samenwerking noodzakelijk is voor het creëren van caloriearme, smakelijke producten voor hun consumenten.

Dit kan ons de vraag doen stellen hoeveel onontdekte bedrijven er zijn die betrokken zijn bij dergelijke praktijken.

(Bronnen: http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P1364)
Dr. Mercola, 10 juli 2011;

CBS News, March 31, 2011;
LifeSiteNews, April 23, 2010;
J Immunotoxicol Jan-Mar 2011;
EWTN;
Environ Sci Technol, 2010;
Sound Choice Pharmaceutical Institute;
National Network for Immunization Information;
LifeSiteNews February 7, 2005).


Boek van Kim Ekman ‘So What Can I Do’ nu in het Nederlands!

Aangeleverd door: It’s Me

 

Nieuwe post op Irma Schiffers schrijft… (Dutch/English)

 

 Klik:>Boek van Kim Ekman ‘So What Can I Do’ nu in het Nederlands!

by Irma Schiffers

Eerder kondigde ik al aan in een ander artikel dat ik bezig was het boek van Kim Kamala Ekman te vertalen ‘So what can I do’. Dat is klaar en nu is het in het Nederlands verkrijgbaar met de titel “En wat kan ik doen?”. We hebben Kim Ekman eerder geïnterviewd over haar boek en […]

Lees meer over dit bericht

Irma Schiffers | oktober 15, 2016 om 8:58 pm | Categorieën:Bewustwording, Boeken, De Vrije Media, New World Order, Politiek | URL: http://wp.me/p4kbXl-jXu

Reageren    Bekijk alle reacties    Like

Lichtpuntje door Sietse Werkman

Lichtpuntje

 

SEKSUALITEIT, BIJBEL EN WETENSCHAP (4, slot)

 

Deel 1
http://boinnk.nl/122155/lichtpuntje-door-sietse-werkman-49/

Deel 2
http://boinnk.nl/122489/lichtpuntje-door-sietse-werkman-50/

Deel 3
http://boinnk.nl/122860/lichtpuntje-2/

 

LUST OF LIEFDE

 

                    …U trekt mij met koorden van liefde…

 

Ware wetenschap zal de waarheid van Gods Woord nooit tegenspreken

 

Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkander,

gerechtigheid en vrede kussen elkaar,

(Psalm 85: 11)

 

 

Dit is het vierde en laatste deel van ‘Seksualiteit, Bijbel en wetenschap’.

Deze vier artikelen staan in het binnenkort uit te komen boek: ‘DE SCHEIDINS-EPIDEMIE EN BIJBELSE HEELHEID – over huwelijken in verstand en in boosheid, en de zoektocht naar de liefde van God’.

Op de achterkant van het boek staat een korte samenvatting: Dit boek beschrijft de grote aanval op huwelijk en gezin, maar het laat ook zien waarom het Gods basisconcept is voor liefde en heelheid. Tot nu toe weinig of niet bekend onderzoek werpt een geheel nieuw licht op de Bijbelse visie inzake echtscheiding en hertrouw, en op de relatie tussen seksualiteit en trouw. Het laat op verrassende en verwarmende wijze de grote waarde zien van het huwelijk, en de nauwe verwevenheid met geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Dit boek is het derde deel van de serie van vier boeken over de gedrags- en relatieproblemen van deze tijd. Het was de bedoeling dat dit deel, en ook het vierde in 2014 uit zouden komen, maar wegens een langdurige ziekte kan het D.V. pas dit jaar uitkomen, en als gevolg daarvan zal ook het vierde en laatste deel later uitkomen.
Op de site van www.boinnk.nl zult u hierover t.z.t. nader geïnformeerd worden.

In maart 2013 kwam het eerste boek: ‘VOEDING, GEDRAG EN BIJBELSE HEELHEID’ uit.

Het is een inleiding en samenvatting van de te volgen serie van drie boeken. Het boek beschrijft het nauwe verband tussen geestelijke en lichamelijke voeding, vanuit het concept Bijbelse heelheid, en de enorme invloed die dit heeft op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid, ons gedrag en onze relaties.

In augustus 2013 kwam het tweede boek: ‘DE AUTISME-EPIDEMIE EN BIJBELSE HEELHEID – oorzaken, behandelingen en begeleiding’ uit.

Het beschrijft de werkelijke oorzaken van autisme en biedt behandelingen en begeleiding aan, waardoor autisme gedeeltelijk en soms zelfs geheel te genezen is.

Het laatste boek in deze serie: ‘HOOGGEVOELIG EN BEGAAFD, ADHD EN BIJBELSE HEELHEID – over-leven tegen de stroom in’, zal, naar onze verwachting, en zo de Here wil, in 2017 uitkomen.

Hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid, wat nogal eens in combinatie met ADHD voorkomt, kan een positieve, maar ook een negatieve impact op iemands persoonlijke leven hebben, op het leven in het gezin en/of op iemands eigen gezinsleven en op het functioneren in de samenleving. Dit boek geeft inzicht in wat hooggevoeligheid en hoogbegaafdheid is en reikt handvaten aan voor de persoon zelf en voor zijn omgeving, om met deze gaven zo om te gaan dat ze tot een zegen voor de persoon zelf en ook voor de omgeving zijn.

De titel van elk boek draagt, naast het betreffende onderwerp, de term Bijbelse heelheid. Bijbelse heelheid is het concept van waaruit de werkelijkheid zich laat verklaren. Het concept Bijbelse heelheid wordt in de inleiding van elk boek toegelicht en verder uitgewerkt in de serie.

De eerste twee boeken zijn nog steeds verkrijgbaar bij Stichting Boinnk: http://moeilijkverkrijgbareboeken.com/

In deze serie van 4 ‘Lichtpuntjes’ bespreken we het boek: ‘Verstrikt – nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen’, uitgeverij Novapres, Hoenderloo, 2011. Eng.: ‘Hooked – new science on how casual sex is affecting our children’, Publ.: Northfield Publishing, Chicago, 2008.

Deze vier artikelen staan, zoals we eerder al zeiden, in het binnenkort uit te komen boek: ‘DE SCHEIDINS-EPIDEMIE EN BIJBELSE HEELHEID – over huwelijken in verstand en in boosheid, en de zoektocht naar de liefde van God’.

 

 

De vorige keer eindigden we met:

Samengevat kan geconstateerd worden dat seksueel contact aangaan een kettingreactie van hersenactiviteiten teweeg brengt, hetgeen leidt tot sterkere bindingen en het verlangen naar meer seksueel contact tussen die twee mensen, die op deze wijze, in hun unieke intimiteit, in groeiend vertrouwen, zich in toenemende mate, naar lichaam en ziel, aan elkaar bloot geven.

De auteurs: “Het mag enigszins bot klinken, maar als wij dit intieme samenspel van diepe menselijke affectie en overgave aan elkaar, loskoppelen van seksualiteit, strippen we het unieke menselijke aspect ervan en verwordt de seksuele daad tot rauw dierlijk gedrag.”

VERLIEFDHEID, LIEFDE EN LUST

De onderzoekers gebruiken het woord ‘infatuation’, dat vertaald wordt met: kortstondige (dwaze/onnozele) verliefdheid of ‘kalverliefde’, als tegenhanger van werkelijke liefde.

Verliefdheid blijkt de grote imitator van echte liefde te zijn, omdat uit hersenenonderzoek blijkt dat dezelfde gebieden geactiveerd worden bij deze onvolwassen verliefdheid als bij echte, eerste liefde. Daarom is het onmogelijk om door middel van wetenschappelijke hersentechnieken of middels de sociologische wetenschappen vast te stellen of de gevoelens die iemand heeft voor een ander persoon verliefdheid is of echte, eerste liefde.

Als dit belangrijke verschil al zo moeilijk vast te stellen is door geavanceerd neurochemisch onderzoek, moet je als ouders en niet minder als jongere zelf, al helemaal oppassen met de aankondiging ‘ik ben verliefd’. Dit gevoel van liefde kan, zo zeggen de onderzoekers, trouwens wèl heel intens zijn en zelfs de kenmerken van OCD (Obsessive Compulsive Disorder; Ned.: dwangneurose) vertonen.
Een van de meest verrassende uitkomsten van deze hersenonderzoeken is dat liefde en lust in onze hersenen afzonderlijk en op een specifieke manier worden geregistreerd en gehanteerd. De onderzoekers ontdekten dat  recente hersenstudies duidelijk lieten zien dat bepaalde gebieden in de hersenen geactiveerd werden als foto’s van geliefden werden getoond. Deze hersenpatronen toonden een duidelijk verschil met de hersenpatronen die geassocieerd werden met lust. Iemand kan zich dus alleen seksueel aangetrokken voelen tot een andere man of vrouw.

Vooral jongeren, zo zeggen de onderzoekers, moeten hierop bedacht zijn. Iemand kan een ander benaderen met veel warmte, liefde en genegenheid, maar dit kan allemaal gebaseerd zijn op lust, met de bedoeling de ander tot seks te verleiden. Binnen de context van een liefdevolle huwelijksrelatie is er niks mis met seksuele lust, maar seksualiteit buiten deze context gaat voorbij aan het feit dat gezond menselijk gedrag de integratie vraagt van alles wat we zijn: lichaam, geest en ziel.


LIEFDE IS GEDULDIG (1 Korinthiërs 13: 4)

Volgens de onderzoekers is de beste reden om nog niet seksueel met elkaar betrokken te raken voor het huwelijk, het simpele feit dat huwelijksstatistieken duidelijk aangeven dat een huwelijk dat begonnen is vóór de leeftijd van 21 jaar veel minder kans heeft om stand te houden.

De statistieken tonen aan dat als jonge mensen al met seks beginnen als ze 16 jaar oud zijn, ruim 44 % vijf of meer seksuele partners zal hebben gehad als ze 20 zijn. Als ze daarentegen voor het eerst een seksuele relatie hebben als ze 20 jaar zijn of ouder, zal slechts 15 % van hen vijf of meer seksuele partners hebben gehad. Verder kan seksuele betrokkenheid in elke leeftijdsgroep vóór het huwelijk, in een latere vaste relatie, zo’n intense begeerte tot herhaling opwekken, dat het al het andere in die relatie kan overheersen.

 

DE LIEFDE VERGAAT NOOIT

Zo blijven dan:

Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde. (1 Korinthiërs 13: 13, HSV)

De liefde vergaat nooit (1 Korinthiërs 13: 8, HSV)

Aan het begin van deze serie artikelen werd de vraag gesteld of de neurowetenschap ons iets zou kunnen leren over iets wat zo ondefinieerbaar en persoonlijk is als de liefde.

Dit nieuwe neurowetenschappelijk onderzoek laat ons zien dat het menselijk brein een verbazingwekkend orgaan is dat we nooit volledig zullen begrijpen, en het is nog moeilijker om te begrijpen wat het betekent om volledig mens te zijn. Het leven is geen verzameling van keuzes en we zijn geen robots die hopeloos verslaafd zijn aan bepaald gedrag. En te denken dat we niks meer zijn dan een groep hersencellen of neurochemische stoffen die reageren op hun omgeving is volgens deze wetenschappers een belachelijke gedachte: “We kunnen niet verklaard worden door hoeveelheid, materie of beweging”.

 “De neurowetenschap die in dit boek wordt uitgelegd, toont aan dat het menselijk brein niet gewoon maar een koude, mechanische computer is die informatie verwerkt, maar een levend orgaan, dat zowel door liefde, emotie en vriendelijkheid, als door trauma, pijn en beledigingen, om maar iets te noemen, gevormd wordt.”

De schrijvers benadrukken dat de onderzoeksresultaten, die ze in dit boek presenteren, slechts het topje van de ijsberg zijn, maar, zo zeggen ze, dat betekent niet dat wat we nu weten niet zonder consequenties zou zijn: “De ontdekkingen die wij rapporteren zijn verifieerbaar. De lessen die we trekken, uit de feiten die we presenteren, zijn praktisch, omdat ze laten zien op welke manier mensen in elkaar zitten. De aanbevelingen voor gedrag zijn realistisch en redelijk, omdat ze gebaseerd zijn op betrouwbare informatie over hoe we het best functioneren.”

“Na al deze onderzoeken is dan ook de uiteindelijke conclusie dat al deze ingewikkelde processen en interacties van neurochemische stoffen er op gericht zijn om een langdurige monogame relatie aan te gaan en die te versterken, om zo de gezinsstructuur, die zo cruciaal is voor ons leven, te steunen en te versterken.”