Diverse artikelen


De leugen regeert!, door Cor van Ruitenbeek

De leugen regeert!

 

De Leugen van religies.

 

Vooral door religies, inclusief die van het Christendom, zijn en worden vele, vele mensenlevens verwoest en gedood.

De leugen in het christendom gaat ook ten koste van: ‘HET VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS’.

Daarnaast kosten die leugens vele miljarden euro’s, dollars of andere valuta.

Bij alle religies, inclusief het Christendom, moet de collectezak wel goed gevuld worden.

Je hoofd neerleggen op een steen is er bij predikanten en voorgangers niet bij.

En bij de paus is het werkelijk helemaal naar zijn hoofd gestegen, die heeft zichzelf aangesteld als plaatsvervanger van GOD.

 

De leugen ‘gevallen voor de vrijheid’.

 

De burgerslachtoffers van oorlogen en de daarbij omgekomen soldaten zijn niet gevallen voor de vrijheid maar juist voor het tegenovergestelde van vrijheid.

De slachtoffers van oorlogen en soldaten zijn opgeofferd aan de belangen van de banken, multinationals en de wapenindustrie.

 

De leugen over ons koningshuis.

Klik:>http://oranjedna.blogspot.nl/

 

Een van de leugens die instant moet worden gehouden gaat over ons koningshuis,.

Ons koningshuis met Willem Alexander, of moet ik zeggen Máxima, is ons kamphoofd van de afdeling ‘het concentratiekamp Nederland’.

Op 9-11-2001 is de derde wereld oorlog begonnen.

Elk land is een concentratiekamp geworden met ieder zijn eigen kamphoofd.

 

Wat hebben de kamphoofden vanaf 9-11-2001 al veel zaken ingezet.

Eerst hebben ze brood en spelen ingezet, religie’s , zogenaamde democratie, nep nieuws, klimaatopwarming, en meer van die onzin.

Daarnaast zijn er de zogenaamde aanslagen, die naar het zich laat aanzien ‘valse vlag operaties’ lijken te zijn om angst te creëren en om de roep vanuit het volk, om nog meer controle, aan te wakkeren.

Welke leugen maken onze kamphoofden ons wijs na een aanslag?

Dat we kunnen rustig verder kunnen slapen want ze hebben alles onder controle.

Ja, ja,  onze kamphoofden beschikken over geheime diensten.

En die geheime diensten kosten ons als burgers heel wat euro’s dollars of andere valuta’s.

 

We gaan even naar wat roverholen toe:

 

Het Vaticaan, het NAVO hoofdkwartier, het VN gebouw in New York, de twee Europese parlementen en de BIS bank te Bazel.

De bovenstaande gebouwen mogen wel wat kosten en laten we vooral de goedgevulde zakken van de in die gebouwen aanwezigen niet vergeten.

In de bovenstaande gebouwen worden achter gesloten deuren plannen beraamt voor elk afzonderlijk concentratiekamp.

De kosten van die plannen, die vrijwel zeker heel duur zullen uitvallen, moeten wij als burgers ophoesten.

Die plannen zijn niets meer of minder dan oorlogshandelingen.

 

We gaan naar nog meer leugeninstellingen:

 

De beurzen, wat gaat het toch goed met de economieën! (wederom leugens)

De bomen lijken wel tot aan de hemel te groeien.

Maar wel met nepgeld dat ze maandelijks met wel 60 miljard euro en aan de andere kant van de plas met dollars ‘uit het niets’ creëren.

Die miljarden staan wel als schuld te boek, die wij straks als bevolkingen weer moeten ophoesten.

 

We gaan nu naar wat oorlogstuig:

 

En dan heb ik het niet over tanks, vliegtuigen, of schepen.

Nee, we hebben het over H.A.A.R.P. installaties en CERN, de deeltjesversneller in Geneve.

Met H.A.A.R.P. installaties, er zijn er zo’n 13 van, kunnen ze aardbevingen creëren en vulkanen in werking zetten.

Met H.A.A.R.P. kunnen ze ook het weer manipuleren. En maar die leugen uitkramen over de opwarming of nattigheid van de aarde.

Af en toe een ramp in een van die concentratiekampen is nooit weg.

 

Dan gaan we ook nog even naar een de volgende leugen instelling:

 

De NASA met hun mars-autootje, maar dat autootje rijdt gewoon op een Canadese onbewoonbaar eilandje.

Klik:>http://humansarefree.com/2015/12/where-on-earth-are-nasas-rovers-sending.html

 

 

Ook de leugens van de NASA mogen wel wat kosten als je al die gasten ziet zitten in een controle ruimte, waar ze de zogenaamde landing in de gaten houden.

Daarnaast houdt de NASA de leugen in stand als het gaat over de aarde, namelijk de leugen dat de aarde is een bol.

 

Nou ik kan u zeggen: de aarde is plat en is als een voetenbank voor GOD. Jesaja 66:1.

 

Hoe zou GOD nou kunnen zitten als HIJ achter die voetbal aan zou moet rennen?

 

En wat dacht u van de dinosaurussen?

 

Af en toe vinden ze wel eens botten waar een geboortekaartje aanhangt.

De leugenaars kunnen precies zeggen wanneer een dinosaurus geleefd heeft.

 

De leugen over het gemak van communicatie.

 

Heb u wel eens over nagedacht waarom al die apps er zijn, die u kunt instaleren?

Het is de bedoeling dat u uw mobiel altijd bij u heeft. Zodat men ten alle tijde feilloos weet waar u zich bevindt en wat u zegt.

We worden in onze concentratiekampen goed in de gaten gehouden.

En maar die leugen blijven verkondigen dat we vrij zijn.

 

De leugen van het ontkennen van ‘chemtrails’.

 

Laatst zat ik even in de tuin en ze hadden al lekker wat strepen getrokken in de lucht, die wij en ook zij ‘chemtrails’ noemen.

Een vliegtuig dat net overvloog trok ook een streep, een condensstreep, die dan ook gelijk oploste.

Chemtrails zijn ook een van die wapens dat ze inzetten.

 

De leugen van het belang van verregaande automatisering.

 

Heb u er wel eens over gedacht waarom al die computers in auto’s zitten?

Dan kunnen ze straks ook de besturing van uw auto overnemen. Dat kunnen ze nu ook al bij vliegtuigen.

 

Weten die opperhoofden van alle concentratiekampen wel van het bovenstaande?

 

Zeer zeker, ze komen immers regelmatig bij elkaar in hun gelikte clubhuizen.

Onze kamphoofden, Alexander en Maxima, hebben lakeien in de vorm van onze politici en CEO’S  van grote multinationals, vakbonden en banken.

Zo zijn er in elke provincie gemeenten in de vorm van kleine concentratiekampen.

En af en toe bezoeken Alexander en Maxima zo’n klein concentratiekamp.

Even de ogen dicht smeren van de burgers. Oh, Oh, wat leven ze toch met het volk mee.

Nou de concentratiekamphoofden hebben geen enkele empathie naar de burgers toe.

En geen enkele empathie geldt ook voor pasgeboren en wat oudere kinderen, want die staan, naar men beweert, op het menu van de kamphoofden en de lakeien, als zijnde een te misbruiken prooi. (zie de rapportages van ITCCS)

 

Kijk ook maar naar de provincie Groningen en naar Griekenland, Irak, Syrië, Libië en vele andere landen waar ze om economische redenen huurmoordenaars naar toe sturen.

 

Vredesmissies zijn ook zo’n leugen.

 

Het is juist het tegenovergestelde.

 

Maar hoe zit het dan met Romeinen 13: 1-7?

 

De meeste burger verzetten zich niet en toch krijgen we oordelen over ons heen. Zie vers 2.

 

Of zet GOD de overheden in voor die zwarte achtergrond? 

 

Nou ik dacht het niet.

GOD die vanaf het begin het einde ziet en ook alles wat tussen het begin en het einde gebeurt en dat komt van GODS hand.

Met andere woorden:

Met voorbedachte rade of kennis heeft GOD het kwaad nodig voor die zwarte achtergrond.

Zouden we ‘de onvruchtbare werken der duisternis van GOD’ moeten ontmaskeren? Zie: Efeze 5:11.

Daar zou satan wel blij mee zijn geweest, zodat hij er dan mooier uit te voorschijn zou komen.

GOD en het kwaad, dat nodig is voor die zwarte achtergrond en de leer van hel en verdoemenis zijn ook leugens van satan.

De overheden dragen het zwaard maar dat zwaard gebruiken ze niet tegen zichzelf.

Als ik aan een zwaard denk dan denk ik aan het ‘WOORD VAN GOD’.

In Romeinen 13: 1-7 wordt over een andere overheid gesproken:

Namelijk een hemelse overheid en die overheid gebruikt de bovenstaande middelen niet en veegt niets onder het tapijt.

 

Komt het nog wel goed?

 

Zeer zeker en wel op grond van de onderstaande tekst:

Johannes 1:6.

GOD IS LICHT en in Hem is geheel geen duisternis.

 

Ik wens u allen, geliefden en dierbaren, GODS rijke zegen, genade en liefde toe.

 

Cor van Ruitenbeek

 

 


Five new websites that document the stupid, insane and unexplained events in our twisted world

Five new websites that document the stupid, insane and unexplained events in our twisted world

(Natural News) Yes, our world is collapsing into Idiocracy, with runaway stupidity now the norm across the mainstream media, government bureaucracies and much of the population. To document some of the twisted, bizarre events taking place across our collapsing civilization, we’ve launched several new websites that bring you the daily stories that will blow your mind and maybe even crush any remaining faith you might have mistakenly held for the future of humanity:

STUPID.news – Documents the most insanely stupid acts, announcements and legislation you’ve ever seen. For obvious reasons, this site is heavy with stories about incompetent government.

CampusInsanity.com – Take a tour into the twisted mind of today’s delusional “snowflake” crybully college students, including coverage of student calls for executing campus speakers they don’t like. (This website is, of course, considered “hate speech” by the very college snowflakes it covers.)

WeirdScienceNews.com – Covers strange, bizarre stories from the world of science. Some of these stories are intriguing and other are just plain strange. Did you know, for example, that there’s a giant hexagon on Saturn that’s larger than planet Earth? (It’s true: NASA just returned new pictures from space…)

CelebrityReputation.com – Documents all the stupid, crazy and insane stuff that famous people say. This is heavily populated by Hollywood morons who have never lived in the real world but think they are automatic experts on everything from climate change to social science.

Unexplained.news – For stories we just can’t explain, there’s this site which collects and documents all the weird stuff that defies easy explanation. May be some overlap with Weird Science, above.

In addition to the five highly entertaining sites already mentioned, here are three more that you may find interesting:

Glitch.news – Documents glitches and failures from technology, computers and the world of science. If something goes wrong with tech, it’s likely covered on Glitch.

Twisted.news – A sort of “catch all” site for anything that’s totally twisted, from medicine to politics to culture. Some stories that aren’t quite stupid enough to end up on Stupid.news may, instead, get published on Twisted.news.

OBEY.news – Carries stories from across our totalitarian, conformist culture that demands you OBEY every mainstream delusion, fiction or false narrative pushed by the status quo.

Check them all out! As long as it’s all collapsing, you might as well be entertained on the way down. For maximum entertainment that goes way beyond twisted, stupid and OBEY, just listen to NPR.

http://www.naturalnews.com/2017-05-24-five-new-websites-that-document-the-stupid-insane-unexplained-events.html


Idioterie

Idioterie

 

Wat betekent: Idioterie?

Volgens de Nederlandse encyclopedie ENCYCLO.NL het volgende:

1) Absurditeit 2) Achterlijkheid 3) Dwaasheid 4) Dwaze streek 5) Gekheid 6) Gekkigheid 7) Gekte 8) Iets onzinnigs 9) Krankzinnigengesticht 10) Krankzinnigheid 11) Malligheid 12) Ongerijmdheid 13) Onverstand 14) Onzinnigheid 15) Stompzinnigheid 16) Uitzinnigheid 17) Volstrekte dwaasheid 18) Waanzin en 19) Zotheid

 

Waar komt men dit tegen?

In alle lagen van de samenleving kan men dit verschijnsel tegenkomen. Echter als men de gesprekken van de ‘gewone’ man volgt en daaruit zijn conclusies zou moeten trekken, valt het direct en overduidelijk op dat men het in de gevoerde discussies met de ‘gewone’ man dat die het veelvuldig heeft over onderwerpen, die samenhangen met beslissingen die worden genomen door de politiek.

Tijdens een verjaardag of tijdens een gesprek met een groepje mensen is de politiek dan ook een geliefd onderwerp van gesprek.

 

Waarom?

Zou dit misschien kunnen komen omdat deze mensen, hoewel ze heten ‘gewoon’ te zijn, feilloos aanvoelen dat ze hier met IDIOTERIE te maken hebben.

Zou ‘logica’ dan toch zegevieren??!!

 

Andere kenmerken van idioterie.

Wat vervolgens opvalt is dat naar het schijnt idioterie:

  • veelvuldig voorkomt bij universitair gevormde mensen en dat deze mensen, maatschappelijk gezien, dikwijls een hoge functie (gaan) bekleden;
  • vaak wordt gebruikt om ‘de (zogenaamde?) waarheid te verkondigen of te verdedigen’ en
  • dat dit meestal ‘overmatig goed’ beloond wordt en niet zelden uit de pot ‘belastinginkomsten’.

Onderstaande stelling stond op Facebook:

18556231_1491348200935832_406837420037923037_n

 

Arie Goedhart

 

 


Wat is het verschil tussen fruit en groenten?

 

De meeste mensen weten wel dat fruit en groenten goed voor je zijn, maar niet iedereen snapt wat de verschillen nu eigenlijk zijn. Als het gaat om de structuur, smaak en voedingswaarde, kun je veel verschillen aanwijzen tussen fruit en groenten. Dit artikel gaat in op de verschillen tussen fruit en groenten en de gezondheidseffecten ervan.

Het verschil tussen fruit en groenten
Fruit en groenten kunnen beide worden geclassificeerd vanuit een botanisch en een culinair standpunt. Botanisch gezien hangt de classificering af van de plant van waaruit ze voortkomen. Een vrucht ontwikkelt zich uit de bloem van een plant terwijl de andere delen van de plant worden gecategoriseerd als groenten. Vruchten bevatten zaden, terwijl groenten kunnen bestaan uit wortelen, stelen en bladeren (1). In culinair opzicht worden fruit en groenten ingedeeld op basis van smaak. Vruchten hebben meestal een zoete of zure, soms wrange smaak en kunnen in desserts, als snacks of in sappen worden gebruikt. Groenten smaken over het algemeen wat milder en hartiger en worden meestal gegeten als onderdeel van een hoofd- of bijgerecht.

Meer op:

https://www.ahealthylife.nl/wat-het-verschil-tussen-fruit-en-groenten/


Als miljoenen betaald worden om te liegen, hoe weet jij dan nog wat de waarheid is?

Als miljoenen betaald worden om te liegen, hoe weet jij dan nog wat de waarheid is?

trek de bron na
Kennis verwerven, intuïtie, logica, zo beoordeel je tegenwoordig het nieuws. Hoe en waarom worden al deze nep nieuws mensen betaald om te liegen, zouden ze daar wellicht eigen belang bij hebben? Simpelweg, zou het liegen hun baan, hun inkomen in gevaar brengen als ze plotseling niet meer zouden liegen? Zou daarmee zelfs het geweten onderdrukt worden, het eigenbelang simpelweg zwaarder laten wegen?
controleer de bron

Mike Adams schreef onlangs een artikel met de alles zeggende titel:

“Alle reguliere media nieuwsberichten die “anonieme bronnen” noemen, zijn NEP NIEUWS”.

Heeft eenmaal een krant, radio of TV zender het gewaagd om een bericht bij elkaar te verzinnen dan wordt die bron door alle andere media vernoemd. Bijvoorbeeld: De New York Times publiceert nep nieuws en elke andere krant en televisiezender noemt de New York Times als de bron. Men weet dat de meeste mensen toch de bron niet raadplegen en men kan op deze manier de masse van alles op de mouw spelden.

De journalistieke ethiek telt klaarblijkelijk niet meer, …

… door het afvoerputje gespoeld, om een artikel te onderbouwen met verschillende bronnen zodat wij, de lezers het artikel kunnen beoordelen op betrouwbaarheid, kunnen beoordelen op onze waardes, en logica.

Hoeveel van deze journalisten hebben reeds een artikel geschreven wat later totale onzin bleek te zijn? Hoeveel kranten, radio en TV zenders hebben al een podium gegeven aan deze “beroepsleugenaars” en hebben daarmee hun blazoen, hun aanzien geschonden?

Een voorbeeld: Een jaar of vijf geleden was het BNR presentator Paul van Liempt die in zijn toenmalige ochtend programma een “specialist” had die het bestaan van Chemtrails glashard ontkende. Als burgerjournalist had ik echter al lang daarvoor kennis genomen van het rapport van de Amerikaanse overheid; “Owning the weather by 2025” Ook nu lees je nog op de website van BNR; “Sedatie per vliegtuig? Of wat dacht je van de chemtrails, de sporen achter vliegtuigen in de lucht: ‘Dat is niet gewoon watercondens, maar uitstoot van chemische stoffen door overheden om ons rustig te houden. Zelfs de Partij van de Dieren had er iets in een standpunt over staan, dat er te weinig informatie over was om vast te stellen of het wel of niet waar was”.

Er is inmiddels al veel onderzoek gedaan naar de Chemtrails en zelfs brandstofmonsters, en luchtmonsters genomen, foto’s, video bewijs van de sproei installatie. Maar de BNR “journalisten” moeten hier over zwijgen of anders ontkennen en belachelijk maken. Op de schaal van -10 tot +10 krijgt Paul van Liempt van mij een -10 toebedeeld. Absoluut onbetrouwbaar en daarmee moet ik ook elk ander bericht dat BNR uitzend op de weegschaal leggen; Kan ik dit geloven of liegen ze weer om “bestwil”?

En ja natuurlijk zijn wij > de alternatieve media < de amateurs die hun berichten nooit natrekken en zomaar wat kunnen schrijven. Maar de bronnen van die experts die wij op radio, TV in in de krant vernemen, als de bron blijken ze maar al te vaak geen schoon blazoen te hebben. Mensen die duidelijk belangen hebben als je natrekt bij wie ze op de loonlijst staan, wie hun onderzoeken financieren, volg de geldstromen en veel zaken worden ineens meer dan duidelijk. Het FDA, de CIA, het FBI, politici (ik ken er wel een paar – (veel)) goede doelen organisaties etc, …

tell a thuth once

Als je elke week bezig bent nieuws te verzamelen dan is het onderzoeken van de bron belangrijk. Doe je dat in teamverband dan hou je elkaar scherp. Dan heb je echter ook al snel een lijst van onbetrouwbare en betrouwbare bronnen. Maar doe je dat alles niet dan kunnen ze werkelijk van alles wijsmaken, en dat doen ze ook!

De verkiezingen in Frankrijk zijn daar weer een mooi voorbeeld van. Een onbekende die als een ster naar het firmament stijgt en dan ineens de verkiezingen wint moet in slechts zes weken een politieke stroming uit de grond gaan stampen want die bestond nog niet. Hoe kan dan iemand vanuit het niets ineens de verkiezingen winnen, geholpen door de media wellicht? Ga maar eens zoeken op dit onderwerp zoals hier

Onthoud dat een schrijver van een artikel altijd de bron gebruikt om een argument te onderschrijven, een mening te onderbouwen. Dit betekent dat de bronnen die je gebruikt geloofwaardig en gezaghebbend moeten zijn. Dat kan dus nooit een anonieme bron zijn, onmogelijk voor iemand om dat te beoordelen als kijker, luisteraar of lezer.

luisteren naar leugens

Hoeveel miljoenen mensen zitten wel niet in een spagaat bij de vele media, radio, TV, kranten en magazines die hun baan moeten zien te behouden. Persvrijheid? Er zijn genoeg testimonia te zien op YouTube van ex journalisten die onderschrijven dat persvrijheid een farce is. Ex journalisten die een boek geschreven hebben over de gekleurde berichtgeving. Wetenschappers die hun onderzoeksbudget in gevaar brengen als ze een eigen mening gaan verkondigen. Dokters die hun BIG registratie kunnen verliezen als ze bepaalde werkwijzen gaan toepassen die niet in de protocollen omschreven staan. Veiligheidsdiensten die angst zaaien door niet bestaande gevaren te verkondigen. Zo worden we wereldwijd voorgelogen door een netwerk van miljoenen kleine en grote leugenaars om bestwil, eigen belang of gewoon omdat ze omgekocht worden.

Welkom in onze moderne wereld waar de argeloze mensen worden vergiftigd met kunstmatige fabrieksvoeding, giftige en soms dodelijke medicatie, zich een slag in de rondte werken voor nep geld, bang worden gemaakt voor niet bestaande ziektes, etc, etc.

Het nieuws volgen vereist een inspanning van de lezer, luisteraar of kijker wil deze niet vroeg of laat besodemieterd worden. En als je het nieuws open minded bekijkt zie je deze voorbeelden dagelijks voorbijkomen.

Maar al te vaak hoor je de reguliere media stellen dat het internet geen betrouwbare bron is voor nieuws vanwege de vluchtige alternatieve media. Maar via datzelfde internet zijn vele overheidszaken zo op te sporen, zo zijn ook wetenschappelijke rapporten zo in te zien voor de leek en kunnen we ook zelf de dokter om uitleg vragen. We kunnen op deze manier de journalisten natrekken of die hun werk wel goed doen, en de uitkomst van dat onderzoek laat de Main Stream Media steeds verder in het moeras zakken, verzuipend in hun web van leugens.

— Henk Mutsaers

http://gedachtenvoer.nl/page/betaald-om-te-liegen.html