Diverse artikelen


EEN KORT, MAAR KRACHTIG GETUIGENIS

Aangeleverd door: Lonneke

Goeiemorgen,


Vandaag doe ik mijn administratie. Van opruimen tot en met de belastingaangifte en pensioenen.

Het overviel me zomaar bij het uitzoeken van een aantal zaken hoe bestolen wij worden door allerlei wettelijke regelingen als verplicht pensioen en verplichte zorgverzekering. Het maakte mij even heel verdrieting, angstig en boos. Een seconde later was daar de Heer. “Wees niet bang, Ik heb de wereld overwonnen. Ik ben met je al de dagen van je leven.” Dit bracht mij zo een rust en vrede dat ik rustig kon doorgaan waar ik mee bezig was. Het bracht al die wereldse onrechtvaardigheid in een heel ander perspectief. Een hemels perspectief waar wij iedere dag nu al aanspraak op mogen maken. Het deed me zo beseffen dat Hij de Werkelijkheid is, de Waarheid en de Weg.

 

Ik wens een ieder van ons toe te leven vanuit Zijn Werkelijkheid. Met name mijn broeders en zusters die zich nog onder het juk van een of andere kerk begeven en daarmee voor een groot deel nog gevangen zijn. Die gelokt worden met theatervoorstellingen, films, en zelfs cabaret. Met concerten en wat al niet meer voor entertainment. Met verplichtingen die volstrekt onbijbels zijn. Met dwaalleringen en leerstellingen die je in Zijn Woord, in Hem dus, niet terugvindt.  Er is niets mooiers dan iedere seconde bij Hem te zijn, in Zijn Vrijheid, in Zijn Allesomvatttendheid. Daar hebben we geen entertainment voor nodig. Hij is immers meer dan genoeg. Bij Hem is de beste plaats.

 

Lonneke


Red Pakistaanse christenen van doodstraf!

 

Augustus 2009 – Christenen in het plaatsje Gojra (Pakistan) rouwen om familieleden die door moslimextremisten zijn vermoord, nadat Talib Masih werd beschuldigd van godslastering. Jubilee Campaign zet zich in om hem en zijn medelotgenoten te redden.

Brandbrief: 17 Februari 2017

Red Pakistaanse christenen van doodstraf!

Talib Masih dacht dat zijn leven niet erger kon worden. De christen uit Pakistan sloeg in 2009 halsoverkop op de vlucht, toen zijn gezin werd beschuldigd van godslastering. Geconfronteerd met voortdurende doodsbedreigingen vond hij uiteindelijk in Thailand een toevluchtsoord. Maar niet voor lang: het UNHCR weigert de christen een verblijfsvergunning te geven. Terugkeer naar Pakistan betekent echter een zekere dood. Daarom springt Jubilee Campaign voor Talib in de bres.

Beste vrienden,

Volgende week vertrekt een team van Jubilee Campaign naar Thailand om zich in te zetten voor Talib Masih en andere Pakistaanse christenen. Deze mensen dachten een veilig heenkomen te hebben gevonden, nadat ze in Pakistan werden beschuldigd van godslastering. Maar ondanks een overvloed aan bewijs dat ze hun leven in eigen land niet zeker zijn, heeft het UNHCR besloten om hun asielaanvraag te weigeren. Als er niets gebeurt, zullen de christenen binnenkort door de Thaise autoriteiten worden opgepakt en teruggestuurd naar Pakistan.

Voor Talib Masih en sommige andere christenen staat dit gelijk aan de doodstraf. De blasfemiebeschuldiging die tegen hen werd geuit, was de aanleiding voor de rellen in 2009 die wereldwijd bekendheid kregen als het ‘Gojra-incident’. Een woedende menigte moslims stak tientallen huizen van christenen in brand en liet acht christenen levend verbranden. Radicale moslims zijn nog steeds vastbesloten om de ‘godslasteraars’ om het leven te brengen. Jubilee Campaign gaat Talib juridische bijstand verlenen en zal met het UNHCR in overleg treden om te onderzoeken of er een mogelijkheid is om de christen alsnog te redden van uitzetting.

De zaak van Talib Masih staat echter niet op zichzelf. In Pakistan zitten vele christenen gevangen, die vanwege godslastering zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf. Jubilee Campaign heeft onlangs een Pakistaanse advocaat in de arm genomen die een zeer goede positie heeft binnen de rechterlijke macht. De ervaring leert dat het effectiever is om met professionele moslimadvocaten te werken dan met christenadvocaten. Deze aanpak is echter wel veel duurder, omdat de advocaten met dit soort zaken grote risico’s nemen.

We kunnen ons werk in Pakistan alleen effectief doen wanneer er volstrekte radiostilte is rondom onze activiteiten. Behalve wanneer een zaak al breed is uitgemeten in de media, zullen we ons dan ook vooral achter de schermen inzetten voor terdoodveroordeelden in Pakistan. Ook de identiteit van onze advocaat zullen we strikt geheim houden. Voor dit werk is echter veel geld nodig. Hoewel we in het afgelopen jaar geweldig gezegend zijn met extra inkomsten, komen we voor de komende weken toch geld tekort. Naast gebed hopen we daarom ook op uw financiële steun.

 

Ondertussen vertrek ik zelf samen met een collega aanstaande zondag weer naar Nigeria. In mijn volgende persoonlijke bericht hoop ik te kunnen vertellen over de vorderingen die we maken om christenen uit het noorden te redden uit de handen van terreurgroep Boko Haram. Ik nodig u uit om voor ons te bidden als we in Thailand, Pakistan en Nigeria onderweg zijn.

In Zijn Genade en Vrede,

Peter Bronsveld

 

Share
Tweet
+1
Forward

 

 

Copyright © 2017 Stichting Jubilee Campaign Nederland, All rights reserved.
U heeft aangegeven op de hoogte te willen blijven over Jubilee Campaign.Our mailing address is:Stichting Jubilee Campaign Nederland

Postbus 84

Gorinchem, ZH4200 AB

Netherlands
Add us to your address book

Afmelden    Update instellingen

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u via de website van Jubilee Campaign of bij het ondertekenen van een petitie heeft aangegeven dat u op de hoogte gehouden wilt worden. In het geval u geen prijs stelt op de toezending van deze nieuwsbrief, kunt u zich onderaan de nieuwsbrief afmelden.

Michelle Obama krijgt een meer dan gepeperde rekening van Het Witte Huis, in casu van Trump

Aangeleverd door: Luitjen Westra

Kilk:>http://beforeitsnews.com/opinion-conservative/2017/02/trump-just-sent-michelle-obama-a-bill-shell-never-be-able-to-pay-in-her-lifetime-3249835.html

 

Trump Just Sent Michelle Obama a Bill She’ll Never Be Able to Pay in Her Lifetime | Opinion – Conservative

beforeitsnews.com

Trump Just Sent Michelle Obama A Bill She’ll Never Be Able To Pay In Her Lifetime Michelle Obama will go down in history as the First Lady who spent more money than any other. In addition to her 214 personal assistants, 32 gardeners, 11 dog walkers…


Onderstaand bericht kregen wij toegestuurd met het verzoek dit zonder de naam van de afzender te plaatsen

Normaal gesproken geven wij liever geen gehoor aan dergelijke berichten daar zij of gekleurd zijn of volledig in strijd met de waarheid. Echter gezien datgene wat ons bekend is aangaande het “Bombardement op Dresden” in de laatste dagen van de oorlog uit geenszins verdachte bronnen, geloven wij dit bericht en zijn ervan overtuigd dat dit bericht naar waarheid is geschreven en daarom plaatsen wij het ook.  Steeds meer en meer komen wij tot de conclusie dat de geschiedenis in velerlei opzichten is vervalst en stelselmatig naar behoefte van de heersende coalitie wordt aangepast.  S.V. Red. Boinnk

L.S.,

Goed om “Dresden” (overigens in de nacht van 13/14 februari en op 14 februari overdag COMPLEET afgeslacht: de eerste raid van 800 Britse Lancasters, zie aangehecht knipsel, was al een krankzinnige  *****over de gehele stad verspreide***** 8 kiloton!!!) in geheel de wereld te herdenken en niet alleen in Duitsland!

Met betrekking tot de werkelijke (zo krankzinnige dat van duivels gesproken moet worden) cijfers m.b.t. “Dresden”, heb ik dit krantenknipsel weten te achterhalen, dat kort na de gruwel, in een vlaag van (typisch criminele) borstklopperij door de Britse censuur geslopen is.

Het betreft een (voor normale krijgsmensen walgelijk) MEGA GRUWEL-bombardement, militair ondenkbaar willens en wetens  GERICHT op de meest zwakke/hulpbehoevende  burgers, zoals bejaarden, kinderen, dwangarbeiders vanuit geheel Europa en elders,  radeloze vluchtelingen voor oorlogsgeweld, Joden, immobiele oorlogsgewonden, krijgsgevangenen van diverse nationaliteiten w.o. Britse en Amerikaanse, waarvan de ouders later misselijkmakend laf en onverschillig door deze IJSKOUDE AARTSSCHURKEN is wijsgemaakt dat hun kind bij het Ardennenoffensief als soldaat gesneuveld is!!!) op een destijds al maanden door o.a. luchtverkenningen bekend overvol/afgeladen (ijskoude perrons, pleinen en parken lagen vol met stretchers met veelal zware oorlogsgewonden, alles zat bomvol) vluchtelingenkamp.

In werkelijkheid (ga maar na: ca. 10 ton per Lancaster en ca. 8,5 ton per B17 “Vliegend Fort” en lees maar op internet hoeveel van de  in het knipsel genoemde 1100) 

van de 3e raid op 14 februari 1945 Cottbus hebben gebombardeerd…….de overgrote rest is weer op Dresden afgegaan)

Dit is echt ontzettend, wat een onmensen!

Het blijkt een waarlijk onvoorstelbaar schrikbarende APOCALYPTISCHE  ca. 28 kiloton (ca. 2x Hiroshima, maar door de verspreiding van de duizenden detonatiepunten waarschijnlijk met een 2 tot 3-voudige uitwerking van de explosieve kracht. Dus: 4-6x Hiroshima) van de meest gruwelijke conventionele 1945 verbeterde enorm   -door luchtdetonatie-   verpletterende monsterbommen tot 10 ton TNT (de op de grond exploderende bommen van de in totaal 80 lichte en middelzware bommenwerpers bij Rotterdam wogen maximaal 500 pond met 1940 springkracht en werden   -na waarschuwing vooraf-   voor die tijd goed gericht afgeworpen op de toeleidende wegen naar de als leeuwen vechtende Mariniers in de STAD met zeehaven = in oorlogstijd legitiem militair doel….) , duizenden overbemeten vliegbommen (vaak tegelijkertijd overlappend detonerend), en honderdduizenden liters fosfor en (voor het eerst) napalm.

Normaliter is dit ECHT het absolute einde van “al wat leeft en adem heeft” ter plekke (waaronder ca. 1,2 miljoen mensen), een KRANKZINNIGE DAAD, een echte HOLOCAUST dus, maar bij Dresden zijn “slechts” 20.000 keurige doden gevallen bij een keurige geallieerde aanval op een kolossaal spoorwegemplacement: het gewone C.S. van Dresden (met daarvoor niet zulk geschikt bommenmateriaal: wie/welke ondeskundige malloot zet 10 tons luchtmijnen in om spoorrails te verbuigen???)……..als wij de tot op heden doorlopende (ze willen er blijvend mee wegkomen, zoals voor psychopatische moordenaars kenmerkend!!!) geallieerde ‘psy-op’ (in 1945 geïnstigeerd door o.a. de psychopaat Allen Dulles) mogen geloven.

Nee toen luchtmaarschalk Goering sprak over 600.000 doden bij Dresden, toen overdreef hij niet om zijn eigen bevolking de doodsschrik aan te jagen, toen rapporteerde hij de (voorzichtige/verwarde) inschatting van de autoriteiten te plaatse. Dat kan niet anders gezien deze cijfers.

Het is de grootste gruwel (geen oorlogshandeling tussen erkende staten) die ooit de mensheid (!) is aangedaan……en dat moet natuurlijk   -voor zover mogelijk en vooral om TERECHT verontwaardigde protesten te vermijden-    ONDER DE PET blijven, voor wat de fouteriken betreft.

CVD


Om nog even in herinnering te brengen hoe u door de media wordt voorgelogen en zo kunnen we talloze voorbeelden geven.

Klokke Belfort 

 

Nayirah – > Saydnaya

Afbeeldingsresultaat voor Nayirah - > Saydnaya

14 februari 2017

 

Beste vrienden,

 

Nayirah ontroerde in 1990 heel de wereld toen ze in tranen beschreef hoe brutale Irakese soldaten in Koeweit babietjes uit de warme couveuse rukten en op de ijskoude grond achterlieten. Kort daarna viel de US het land van Saddam binnen.

Later lekte uit dat het bericht totaal fake was, de getuigenis van de dochter van de Koeweiti ambassadeur incluis.  Het was nochtans bevestigd door Amnesty International, een organisatie die respect en vertrouwen inboezemt.

 

Vorige week maakte Amnesty International de schande van de gruwelgevangenis Saydnaya in Syrië bekend. Alle media spraken hun afkeer uit voor wat werd voorgesteld als het zoveelste bewijs van het terreurbewind van beul Assad. Wie een beetje onderzoek doet naar het bewijsmateriaal komt met een schrale buit terug. De oorlog is daar in 2011 uitgebroken omdat het Pentagon tien jaar eerder reeds  daartoe beslist heeft , cfr. deze getuigenis van generaal Wesley Clarck.

 

Amnesty International is een van de talrijke organisaties die door Georges Soros zwaar financieel gesteund worden (voor een lijst klik hier ). Voor wat hoort uiteraard wat … . Ter info : de CEO van deze organisatie verdient jaarlijks 150.000 euro.

 

Wie zijn nieuwshonger lest aan die talloze mediafonteinen moet beseffen dat ze uit één en dezelfde vervuilende bron komen en dat de meeste journalisten ‘repeaters’ zijn, niet ‘re-searchers’. De belangrijkste worden zelfs in belangrijke mate gestuurd door de grote inlichtingendiensten als CIA, MI5 en Mossad.

 

Wie nog twijfels heeft kijke naar deze getuigenis van top-journalist Udo Ulfkotte, die begin dit jaar stierf. Toevallig net op het moment dat hij met een explosief initiatief wou uitpakken om de rol van mutti Merkel aan het daglicht te brengen in de ondergang van Duitsland en Europa . Ik zou het durven noemen : een strategisch opportuun moment van overlijden.

 

Een wakkere compaan stuurde mij ditDeze Amerikaanse kinderspecialist maakt zich zorgen over de oproep van de New York Times aan president Trump om geen onderzoekscommissie te installeren naar de veiligheid van vaccins.

 

Vijftig jaar geleden was autisme nagenoeg onbestaand. Dertig jaar geleden was de kans één op tienduizend. In de USA is zonder ingrijpen binnen tien jaar 1 op 2 kinderen autist. Je leest het goed : één op twee ! De gezondheidstoestand van kinderen is overigens ook bij ons alarmerend geworden.
En naar de oorzaak hiervan mag niet gezocht worden ?

 

We waren afgelopen donderdag op een voorstelling van de film Vaxxed waarin de corruptie van de CDC kristalhelder wordt aangeklaagd. Dokter Andrew Wakefield was ook aanwezig. Hij ligt nu al 22 jaar zwaar onder vuur. Reden : hij vraagt een onderzoek naar de veiligheid van vaccins.

 

Op mijn vraag of hij al contact gehad heeft met de nieuwe president bevestigde hij dat Trump de eerste politicus is die echt geluisterd heeft en zich duidelijk bewust is van de problematiek. Voor alle duidelijkheid en om te vermijden dat ik opnieuw haat-reacties moet incasseren : ik ben op dit moment noch pro noch anti Trump. Ik wacht af, bv. of er nu al dan niet zo’n onderzoekscommissie wordt waarvoor Robert Kennedy jr. al gecontacteerd is.

Hier krijg je wel een overzicht van hoe het nieuws ivm Trump gemanipuleerd wordt. Ook hier speelt Georges Soros een belangrijke rol.

 

 

Met Valentijn worden we aangepord om iets te doen voor de geliefde. Mooie traditie. Maar het zou prachtig zijn mochten we de 364 andere dagen ook de waarheidsvinding tot voorwerp van onze verwenning maken.

 

Tot slot nog wat concrete informatie in verband met de aangekondigde lezingen.

 

 

  1. Zondag 19 februari van 14 tot 19 uHarald Kautz – ‘ Thinking and getting outside the box ‘

 

Dit gaat nu definitief door. We hebben (net) genoeg aanmeldingen. Maar er is nog plaats voor wie deze buitengewone man aan het woord wil meemaken.

 

 

  1. Donderdag 16 februari in Oostkamp en maandag 20 februari in Sleidinge om 20 u :‘ Nine eleven: toch nog eens opschudden ? ‘

 

Je dacht al alles te weten van 9/11 ? Je zal zo’n spijt hebben als je deze spannende, verrassende, onthullende presentatie mist !

 

  1. Woensdag 15 februari in Lokeren om  20 u  en vrijdag 17 februari in Wiekevorst om 19.30 u : ‘Curcumine : wonder of wonderlijk ?’

 

Opgelet : aanvangsuur woensdag 15/2 in Lokeren : 20 u ( en niet 19.30 u )

 

 

Aanmeldingen

 

Deze worden zoals steeds zeer gewaardeerd. Je stuurt gewoon een mailtje naar : peter_vereecke@hotmail.com.

 

Met vrije en soevereine groet ,

Ik, gekend als Peter Arthur Maria; van de familie Vereecke,
geboren op zesentwintig februari negentienhonderzesenvijftig in Sleidinge
en levend als vrij en soeverein mens van vlees en bloed,
crediteur handelend in volwaardige capaciteit als agent en auteur
van de copyright naam met claim op de naam en handtekening:
© PETER ARTHUR MARIA VEREECKE
en/of elke afgeleide daarvan, waarbij alle rechten voorbehouden worden.

Rue du Petit Culot 33

B-5550 Sugny ( Vresse-sur-Semois )

tel. 061/46.46.43

peter_vereecke@hotmail.com