Geen categorie


Hoe staan we, de Gemeente van Christus Jezus, er nu werkelijk voor in de tijd inzake het profetisch gebeuren?

Beste Lezers,

Al kort na 23 september en zeker na de z.g. 2de kans van ‘Yom Kippoer’ had ik al als eindverantwoordelijke voor deze site (blog) besloten alle informatie te geven omtrent het profetische Woord van God die ons ook maar aangeleverd werd, of welke gevonden zou worden, mits dat het informatie betrof die duidelijk gebaseerd zou moeten zijn op Gods Woord, de Bijbel. Dus geen bla bla van spotters. Dat hebben we uiteraard proberen te vermijden.

Het moge duidelijk zijn dat ik en ik spreek nu alleen vanuit mijzelf:  Dat ik erg teleurgesteld ben dat de in het vooruitzicht gestelde wegrukking nog niet heeft plaatsgevonden. En dat de kans er reëel in zit dat dit gebeuren ook nog weleens een poosje kan uitblijven. 

Terecht kan men zich afvragen of ik dan zelf geen studie heb gedaan naar het profetische woord. Wel ik kan u vertellen dat ik, zijhet decennia terug een tweetal, toendertijd op H.B.O.-niveau, Bijbelschoolopleidingen heb gevolgd. Natuurlijk moet ik ook toegeven dat ik daar zeker wel wat heb opgestoken maar spottend zeg ik nog wel eens dat ik met nam op één van die twee opleidingen de fijne kneepjes heb geleerd om een bedrijf te runnen en te beheersen. Uiteraard noemde men het daar; een “gemeente” voorgaan. 

Maar ondanks de basiskennis van het Hebreeuws en het Koine Grieks, en heus, als men niet in die talen is grootgebracht, dan mag men al blij zijn, zeker na verloop van jaren, dat men een Alef van een Beth kan onderscheiden of een Alfa van een Omega, want echt veel meer kennis doet men bij dergelijke opleidingen heus niet op. Ergo je bent en blijft afhankelijk van de vertalingen en de concordanties. 

De basiskennis van de Bijbel, de basisbegrippen van “Het Geloof” zijn dan weliswaar verankerd in je geest, in je denken, in je zijn. Maar dat was al gebeurd vóór ik aan die opleidingen begon.

Mijn geloof en mijn vertrouwen aan mijn Heer en God, Mijn Heer en Heiland; Christus Jezus heeft geen enkele averij opgelopen. Gode zij dank daarvoor! Wel is me duidelijk geworden dat er tussen het geven of het verschijnen van een ‘teken’ en de daadwerkelijke vervulling van zo een teken er een tijdspanne kan zitten die NIET wordt medegedeeld on het Woord. De neiging om dan naar soortgelijke gebeurtenissen te zoeken en de tijd die er toen tussen zat , tussen het verschijnen van een teken en de daadwerkelijke vervulling ervan. Om dit dan één op één op een andere gebeurtenis te laten slaan of alzo in te vullen mist natuurlijk elke grond.

Wat ik nu wel eerlijk moet erkennen is dat ik de weg kwijt ben in het profetische spoorboekje. En dat dit een klap is van jewelste dat is evident. DESALNIETTEMIN mag ik óók tot de conclusie komen dat ik me niet alleen op de soms zeer moeilijk te begrijpen en soms cryptisch weergegeven profetieën uit de Bijbel hoef te richten. Maar dat er voor de simpele mensen, ja ook hen die z.g. gestudeerd hebben al dan niet met een graad, er toch nog een kostbaar item overblijft waaraan zelfs de meest ongeletterde mens zich kan vasthouden.

En dat zijn de TEKENEN DER TIJDEN. De omstandigheden waarin de aarde, de wereld zich bevind. En dat dan wereldwijd. Want we moeten geen oogkleppen op hebben en ons zicht alleen maar beperken tot ons dorp, onze stad of ons land, zelfs niet tot ons werelddeel, maar we moeten onze blik richten tot de hele aarde én de lucht. 

En alhoewel ik toe moet geven ook vaak verdwaald te geraken in en door de vele teksten uit God’s Woord en soms ook niet wetende hoe we bepaalde teksten moeten en/of mogen interpreteren en of wie of op welke teksten (Israël of de Gemeente) van toepassing zijn. Ik wil er voor waken, zoals velen gedaan hebben en nóg doen, mezelf vast te klampen aan één theorie of soms zelfs aan één axioma. Van harte hoop ik dat het voorgaande videootje wat ik ook geplaatst heb uit een soort van ‘hoor en wederhoor’ principe, het helemaal mis heeft. 

En dát wij daadwerkelijk aan de vooravond staan van onze opname/wegrukking. En dat hoop ik nog veel meer voor al die gelovigen die in kommervolle en soms erbarmelijke omstandigheden verkeren, zeker als je dat vergelijkt met het min of meer luxe leventje wat wij hier mogen leiden.

Wederom gebruik ik het woord: DESALNIETTEMIN, roep ik het  uit, en dit vanuit het puntje van mijn tenen: “Kom Here Jezus, Kom”!

We hebben als mensheid duizenden jaren lang de tijd gehad ‘het zelf te regelen’ en we hebben meer dan overduidelijk en massaal bewezen er niets van gebakken te hebben. Veel, vele gelovigen verlangen oprecht naar de ontmoeting met onze Heer en Heiland, onze Verlosser. 

Silvia Videler

 


Putin orders to end trade in US dollars at Russian seaports

RT

Russian President Vladimir Putin has instructed the government to approve legislation making the ruble the main currency of exchange at all Russian seaports by next year, according to the Kremlin website.

To protect the interests of stevedoring companies with foreign currency obligations, the government was instructed to set a transition period before switching to ruble settlements. 

According to the head of Russian antitrust watchdog FAS Igor Artemyev, many services in Russian seaports are still priced in US dollars, even though such ports are state-owned.

The proposal to switch port tariffs to rubles was first proposed by the president a year and a half ago. The idea was not embraced by large transport companies, which would like to keep revenues in dollars and other foreign currencies because of fluctuations in the ruble.

Artemyev said the decision will force foreigners to buy Russian currency, which is good for the ruble.

In 2016, his agency filed several lawsuits against the largest Russian port group NMTP. According to FAS, the group of companies set tariffs for transshipment in dollars and raised tariffs from January 2015 “without objective grounds.”

The watchdog ruled that NMTP abused its dominant position in the market and imposed a 9.74 billion rubles fine, or about $165 million at the current exchange rate. The decision was overturned by a court in Moscow in July this year.

https://www.rt.com/business/403804-russian-sea-ports-ruble-settlements/