Geen categorie


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

Alles wat je elkaar aandoet, doe je in feite jezelf aan.

(onbekend)


Tekst van de dag

Tekst van de dag

 

Jezus keek hen aan en zei: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar niet bij God, want bij God is alles mogelijk.’


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

Onze strijd is niet primair om niet te zondigen, maar om ons te blijven realiseren wie we zijn in Christus.


Tekst van de dag

Tekst van de dag

 

Noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.

Romeinen 8: 38 en 39


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

Oordelen ontslaat bijna altijd van de plicht om te begrijpen.

Etienne Rey