Geen categorie


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

We kunnen nooit ten koste van elkaar aankomen; alleen met elkaar. 


Tekst van de dag

Tekst van de dag

 

Zie, Ik ben met u,
alle dagen,
tot aan de voleinding der wereld

Mattheüs 28: 20


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

Afdoen van de eenheid van het huwelijk als beeld van Gods eenheid, is afdoen van de eenheid van God.


Spreuk van de dag

Spreuk van de dag

 

Als iets te mooi klinkt om waar te zijn… en het staat in de Schrift, dan is het waar.