Politiek


Zaak Baybasin: Justitie in de tang van chantagepraktijken

Aangeleverd door: Nico Talma

Bron:  Klik:>www.ellaster.nl

“De Nederlandse rechtsstaat is failliet”, zegt Adèle van der Plas in reactie op het negatieve herzieningsadvies in de zaak Baybasin. Ongeacht het aantal steekhoudende argumenten dat wordt aangedragen om Baybasin vrij te spreken, zit de zaak klem om heel andere redenen. Een corrupt rechtssysteem dat niet naar de feiten kijkt en enkel handelt vanuit eigenbelang, kan nooit rechtvaardig zijn. Vrijspraak van Baybasin heeft grote consequenties en om dit te voorkomen zijn enorme krachten actief. Demmink schijnt een zwartboek te hebben waarmee ambtenaren chantabel zijn gemaakt. 

Vervolg op: Zaak Baybasin is een enorme schandvlek voor de Nederlandse rechtsstaat.

Wanneer iemand levenslang heeft gekregen, mogen we veronderstellen dat er overtuigend bewijs is geleverd dat die persoon ook schuldig is. Bij de zaak Baybasin is het omgekeerde het geval; er is overtuigend bewijs dat het door Justitie geleverde bewijs niet deugt. Maar hoeveel steekhoudende argumenten en deskundigen de verdediging ook aandraagt, het OM lijkt onwrikbaar het vonnis te herzien. Ondanks het feit dat hun argumentatie volstrekt ongeloofwaardig is.

De geloofwaardigheid van de rechtsstaat staat hiermee op het spel, al hebben veel betrokkenen bij de zaak Baybasin hun vertrouwen in de rechtsstaat allang verloren. Dat geldt ook voor Hans van de Ven, een autoriteit in signaal-analyse. Hierbij worden audiotapes en telefoontaps geanaliseerd. Hij vindt het onbegrijpelijk dat het OM vasthoudt aan het standpunt dat telefoontaps niet gemanipuleerd kunnen worden, terwijl hij heeft bewezen  dat dit wél kan. De telefoontaps zijn zo’n beetje het belangrijkste bewijsmateriaal in deze zaak.

Dat telefoontaps als hoofdbewijs mogen worden gebruikt is overigens niet altijd zo geweest. Toen bij de IRT-affaire allerlei dubieuze opsporingsmethoden aan het licht kwamen, zijn veel opsporingsmethoden niet langer toegestaan. Uit die affaire blijkt dat de grens tussen opsporingsambtenaren en de georganiseerde misdaad flinterdun was en regelmatig werd overschreden. Veel opsporingsmethoden mogen sindsdien niet meer worden gebruikt, maar het aftappen van telefoons mag nog steeds.

En waarbij telefoontaps voorheen uitsluitend werden beschouwd als ondersteunend bewijs, zijn ze in deze zaak verheven tot hoofdbewijs. Maar aangezien telefoontaps en andere digitale signalen kunnen worden gemanipuleerd, is het waarschijnlijk dat er, naast Baybasin, nog meer gedetineerden onterecht vastzitten. Dat kan ook een reden zijn waarom Justitie niet wil toegeven dat deze vorm van bewijs niet zo betrouwbaar is.

De implicaties van een vrijspraak zijn enorm

Een herziening van het vonnis van Baybasin betekent dat er veel onrechtmatigheden bij diverse justitiële organisaties (zoals de tapkamer) aan het licht komen. De corruptie binnen Justitie komt op straat te liggen. Het vernietigen van telefoontaps als het belangrijkste bewijsmateriaal zal tot een lawine aan herzieningsverzoeken leiden. Er zullen enorme schadeclaims moeten worden uitgekeerd. De schadeclaim aan Baybasin, die al sinds 1995 ten onrechte vast zit, zal gigantisch zijn. Dat levert grote politieke implicaties op waarbij er ‘koppen kunnen rollen’.

Het establishment denkt alleen aan zijn eigen hachje en vergeet doelbewust dat een mensonschuldig vastzit. Dit heeft niets met rechtvaardigheid of recht-spraak te maken, maar alles met politieke belangen. Hans van de Ven gelooft al jaren niet meer in de rechtsstaat. Ondanks het feit dat medewerkers van Justitie aan Van de Ven toegaven dat hij gelijk had, werd hem tevens toegebeten ‘dat men er alles aan zou doen om hem helemaal kapot te maken’. Over een herziening op basis van inhoudelijke argumenten is hij dan ook pessimistisch: “Men doet er alles aan om een herziening te voorkomen.”

Het zwartboek van Demmink en vermeende chantagepraktijken

Van de Ven bevestigt het vermoeden dat een corrupte justitiële en politieke top elkaar in de houdgreep houdt, omdat men chantabel is gemaakt. Zo kunnen bepaalde mensen of belangen worden beschermd. Hij zegt: “Demmink is de initiator van het geheel. Er is van de goede man bekend dat hij uitstekend een zwartboek kon bijhouden, van de mensen die van hem afhankelijk waren.” Van de Ven speculeert dat er in dat vermeende zwartboekchantabele informatie staat die de reputatie en carrières van mensen ernstig kan beschadigen. Aangezien ze dat niet willen riskeren, houden ze hun mond. En dat is volgens hem de reden dat de zaak Baybasin onaangeroerd blijft.

WeAreChange.NL interviewt Hans van de Ven, hij werkte meer dan 10 jaar op het vlak van signaalanalyse bij de Militaire Inlichtingen Dienst (MID, nu MIVD). Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van afluistertechnieken. In het boek ‘De Baybaşin Taps’ presenteert Ton Derksen de bewijzen van manipulatie die worden aangetoond door van de Ven. [6]

Een breekijzer om het corrupte justitieapparaat open te breken

Het vonnis aanvechten op zuiver juridische standpunten zal niet voldoende blijken. De belangen zijn te groot. Het rechtssysteem in Nederland zit muurvast. Corrupte ambtenaren worden in de tang gehouden. Er is een breekijzer nodig om het in beweging te krijgen. Om uit de impasse te komen, moeten enkele klokkenluiders getuigenissen afleggen tegen corrupte collega’s. Eventueel in ruil voor immuniteit of strafvermindering. De klokkenluiders (en hun familie) moeten uiteraard wel worden beschermd. Je hebt uiteindelijk maar één dominosteen nodig om de boel te laten omvallen.

Hans van de Ven denkt dat een mogelijk oplossing niet zozeer uit Nederland, maar vanuit het buitenland zal komen. Die kans op ‘druk van buitenaf’ acht ik zelf ook waarschijnlijk. Als er binnen het Nederlandse rechtssysteem niemand de ballen heeft om als breekijzer te fungeren, dan moet het maar vanuit een organisatie zoals Interpol of Scotland Yard komen. Binnen die organisaties weten ze al jaren dat er sprake is van systematische chantagepraktijken. Prominente politici zijn betrokken bij allerlei criminele praktijken zoals elite pedonetwerken. [7] [8] Met Trump’s Executive Order, waarmee ondermeer internationale pedonetwerken kunnen worden aangepakt, zou daar binnenkort wel eens beweging in kunnen komen.

De zaak Baybasin staat niet op zichzelf en wordt vertroebeld door corruptie binnen de justitiële en politieke top. Als de geruchten over het zwartboek kloppen, is er betrokkenheid bij allerhande fraude- en (internationale) pedozaken*. Dit maakt hen chantabel en zorgt ervoor dat de boel potdicht blijft. Tegelijkertijd maakt het hen kwetsbaar en biedt een mogelijkheid de zaak open te breken.

*) Het is een wereldwijd fenomeen om van hooggeplaatste figuren zoals politici, topambtenaren en mediamensen een zwartboek (dossier) bij te houden. Onderzoekers en getuigen van elite pedonetwerken bevestigen dat allerlei invloedrijke figuren worden gechanteerd door ze in een pedofiele of andere compromitterende setting te filmen. Het film- en bewijsmateriaal wordt gebruikt om betrokkenen chantabel en loyaal aan het criminele netwerk te maken. Daarnaast is men daardoor verzekerd van bescherming door poortwachters op sleutelposities binnen politie en justitie. Elite pedonetwerken zijn nauw verweven met de georganiseerde misdaad. [7] [8] [9]

Het Nederlandse volk moet in actie komen

De Nederlandse bevolking dient de druk in de Baybasin-zaak verder op te voeren. Het is een schande dat een politieke gevangene in Nederland al 22 jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast zit. (Baybasin heeft het grootste deel van zijn detentie alleen maar betonnen muren om hem heen gezien. Daarnaast is hij onderworpen aan strenge restricties en allerhande pesterijen.) Vanuit menselijk oogpunt is het hartverscheurend. Waar blijft de verontwaardiging van het Nederlandse volk?

Wil jij wel iets doen? Stuur dan op allerlei manieren het bericht ‘Laat Baybasin vrij!” de wereld in. Door gebruik van Twitter, Facebook, Youtube, posters, billboards, flyers, stoepkrijt, mails aan Kamerleden, wat je ook maar kunt bedenken. Laten we de “Free Baybasin”-campagne als een storm door Nederland laten waaien!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Bronnen en meer informatie:

[1]  Stichting Restore Justice

[2] De detentie van Hüseyin Baybasin en het grote zwijgen van de media; Hans Moll en Jacques van Huet

[3] Bakker Schut Foundation, Adèle van der Plas

[4] De zaak Baybasin in chronologische volgorde

[5] Het Haagse Complot

[6] We are Change Nederland: de Joris Demmink affaire

[7] Pedophilia a Requirement for UK Ruling Elite

[8] ‘Powerful elite’ of at least 20 establishment figures may have been part of paedophile ring that abused children for decades

[9] Pedophile rings are enormous and pervasive among the world’s elites


Trump’s Sinister Plan to Kill the Iranian “Nukes” Deal

Mike Whitney — The Unz Review Jan 16, 2018

Iran sanctionsThe Trump administration has settled on a plan for sabotaging the Iranian Nuclear deal that does not explicitly violate the terms of the agreement. Trump will continue to suspend sanctions, as is required under the terms of the deal, but at the same time, he will warn that if the agreement isn’t changed to meet his specific demands, he will terminate it unilaterally.

“If at any time I judge that such an agreement is not within reach, I will withdraw from the deal immediately,” Trump said.

We can expect Trump to continue to issue these same threats in the months ahead as it helps to maximize the uncertainty as to whether the agreement will survive or not. As a businessman and investor, Trump knows that uncertainty is nearly as effective as sanctions when it comes to dampening foreign investment in the country’s businesses and resource development. Corporations and private investors are not going to commit significant capital to long-term projects if they think that the rug could be pulled out from under them at any time. They need certainty just like they need security. By renewing his threat to withdraw from the deal every 120 days, Trump hopes to negate any benefits that Iran might enjoy by complying with the terms of the nuclear deal. The sanctions will have been lifted, but the impact of Trump’s meddling will stifle foreign investment preventing the strong economic rebound that Iranian leaders had anticipated.

Trump also announced that the United States will impose new sanctions on “14 individuals and entities” over alleged human rights abuses to anti-government protestors during the recent demonstrations which took place in cities across Iran. The Iranian Foreign Ministry has denounced the sanctions as a clear violation of the nuclear agreement which forbids any changes to the terms of the deal. Here’s part of the FM’s statement:

“The Islamic Republic of Iran stresses clearly that it will take no measures beyond its commitments under the Joint Comprehensive Plan of Action and will accept no changes to this agreement now or in the future and will not allow that the JCPOA be linked to any other issue.”

Taken together, the Trump strategy is clever two-pronged approach that shrinks capital investment in the country (thereby strangling the economy) while increasing the incitements that are intended to cause the government to overreact and (possibly) scuttle the agreement. Trump’s goal is to trick Iran into terminating the deal because it would be too costly for the US to end its commitment unilaterally.

The only reason Iran agreed to comply with the onerous requirements of the nuke’s deal was to end the sanctions that had crippled the Iranian economy. Iran agreed “to reduce uranium enrichment activity drastically, dispose of its enriched uranium stocks and modify a heavy water facility so it could not produce material suitable for a nuclear bomb.” (BBC) Iran was also forced to accept “the toughest and most technologically advanced inspections regime ever put in place to prevent a country from developing an atomic bomb.” In other words, Iran had to make huge concessions that no other signatory of the Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) ever had to make to stop the decades-long economic war the US had been waging on it. Trump’s strategy will undoubtedly erase many of the potential economic benefits Iran would have realized had the US honored the spirit and letter of the agreement.

Here are a few excerpts from recent articles that highlight Washington’s off-the-radar efforts to damage Iran’s fragile economy. Here’s a clip from a recent post at Press TV:

“The administration of US President Donald Trump is considering blocking planned sales of hundreds of passenger planes by two aerospace giants, Boeing and Airbus, to Iranian airlines, a report says.

Citing US officials, The Wall Street Journal reported on Friday that Trump’s team is expected to present him with options that include banning sales, imposing stringent conditions that could halt any aircraft deliveries or slow-walking approvals.” (Press TV)

(NOTE: “The JCPOA explicitly allows US companies to sell civilian airliners to Iranian firms. The sales were a key incentive for Iran to sign onto the deal because Tehran is eager to replenish its civilian airliner fleet, which has been decimated by decades of sanctions.”)

Here’s more from The National Interest:

“The United States is criticized for deterring companies and investors from entering the Iranian market. Iran believes that while the legal and political foundations of sanctions have been removed, the United States has fully kept the primary sanctions in force, preventing the practical removal of the secondary sanctions that were to be lifted.” (“America Still Has Iran Sanctions—And They’re Hurting the Nuclear Deal”, The National Interest)

As we said before, the lifting of sanctions has not produced the economic benefits that Iran’s leaders had expected. Much of this has to do with the slow return of investors due to the unwillingness of the U.S. Treasury Department’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) to provide assurances that the nuclear agreement won’t be suddenly rescinded. Here’s more from an article at Quartz:

“Most international financial transactions are done with U.S. dollars, requiring the transactions to be cleared through the U.S. banking system. Since the primary sanctions remain in force, Iran is barred from using U.S. Dollars, making it more difficult to trade with other countries. Additionally, Iran has experienced problems in obtaining its funds in U.S. dollars from other banks….

Foreign companies are also still restricted from trading with more than 200 Iranian entities sanctioned by the United States for non-nuclear reasons. Some firms also fear the possibility of “snapback” sanctions if Iran violates the deal or policy changes under the next US president…

Citing remaining financial restrictions, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei accused the United States of not fulfilling its pledges under the nuclear deal. “In Western countries and places which are under U.S. influence, our banking transactions and the repatriation of our funds from their banks face problems … because (banks) fear the Americans,” he said in March.” (“A year on, Iran’s nuclear deal is helping its economy, but not as much as some hoped”, Quartz)

Finally, there’s this from an article at Reuters titled “A year after nuclear deal, sanctions still hurt Iran”:

“While the deal lifted EU and UN sanctions on Iran’s banking and energy sector, unilateral U.S. sanctions on the Iranian economy remain. These sanctions forbid U.S. citizens and companies from conducting most forms of business with Iran, but companies outside the United States are affected as well. …

Without foreign direct investment and international banks willing to underwrite projects in Iran, the fruits of the nuclear deal will elude the Iranian public. Banking and finance are the arteries of global commerce and investment. U.S. Secretary of State John Kerry has tried to offer assurances that the United States will not interfere with legitimate commerce between Iran and the rest of the world, but his pledges ring hollow. European banks remain skittish. Over the past decade, BNP Paribas, HSBC, and Deutsche Bank have paid billions of dollars in fines for Iran-related activity.

From Iran’s perspective, unless the United States takes more concrete steps to make European banks feel confident about engaging in commerce with Iran, the Iranian people will begin to view the nuclear deal as one-sided.” (Reuters)

So, while Iran has faithfully kept up its end of the bargain (Regular inspections have confirmed that they are in compliance), Washington never has. The US has made every effort to undermine the deal by covertly discouraging foreign investment that would improve living standards for ordinary working people in Iran.

Like his predecessors, Trump has tried to justify his hostility towards Iran in terms of his fear that Iran is secretly developing nuclear weapons. But Trump knows it’s all baloney. Iran has no interest in building nuclear weapons and never has. Take a look at this excerpt from an interview with investigative journalist Gareth Porter that was published by Harpers.

“In Manufactured Crisis, I show that the claim of an Iranian nuclear-weapons program has been based on false history and falsified records. The description of the Iranian nuclear program presented in official documents, in commentaries by think-tank “experts,” and in the media bears no resemblance to the essential historical facts……

Ayatollah Khomeini forbade the use of such weapons, on the ground that both the possession and use of weapons of mass destruction are illicit under Islamic jurisprudence…. Shia jurisprudence is a fundamental constraint on Iranian policy toward weapons of mass destruction. It also makes credible the claim that Iran is forbidden by a fatwa from Supreme Leader Ali Khamenei from possessing nuclear weapons….

The evidence adduced to prove that Iran secretly worked on nuclear weapons represents an even more serious falsification of intelligence than we saw in the run-up to the war in Iraq….

CIA brass apparently went so far as to suppress WMD intelligence obtained by one of its best covert agents in the Middle East because it didn’t fit the conclusion they knew George W. Bush’s administration wanted. I reveal for the first time in the book that a former undercover operative who brought a lawsuit against CIA leadership in 2004 claimed that a highly respected source in Iran had told him in 2001 that Iran had no intention of “weaponizing” its nuclear program. The CIA apparently never informed the White House of that information, and refused to circulate it within the intelligence community….

With Iraq, there was at least dissent over issues like its alleged illegal importation of aluminum tubes, which reflected debates within the intelligence community. Coverage of Iran, on the other hand, has been virtually unanimous in reporting the official line without the slightest indication of curiosity about whether it might be false or misleading.” (“Manufactured Crisis: The Untold Story of the Iran Nuclear Scare”, Harper’s Magazine)

In a report for the Council on Foreign Relations titled “Putting Iran’s Nuclear Program in Context”, Micah Zenko is even more blunt:

“It is essential to recognize that Iran does not currently have a nuclear weapons program, nor does it possess a nuclear weapon. On February 26, James Clapper, the director of national intelligence, told the Senate Armed Services Committee that Ayatollah Khomenei, the supreme leader of Iran, ended his country’s nuclear weapons program in 2003 and “as far as we know, he’s not made the decision to go for a nuclear weapon.”

Unfortunately, there is so much disinformation in the media on this point, that we must repeat this critical fact over and over again. Iran has no nuclear weapons, no nuclear weapons programs, and has never diverted nuclear fuel to anything other than “approved” energy-related activity.

So why has the United States continued to hector, harass, threaten and bully Iran if the country poses no threat to its neighbors or to US national security?

Iran’s vast resources– natural gas and oil– which are situated at the heart of the strategically-critical Middle East, make it an irresistible target for imperial exploitation. Washington needs to keep its hand on the oil spigot to ensure that vital resources continue to be denominated in the world’s reserve currency, the dollar, and recycled into US debt. Washington also needs oil to control the growth of thriving but energy-dependent economies in Asia that is rapidly gaining on the US and challenging its grip on global power. Seen in this light, Iran’s fictitious “nukes program” is just a pretext for Washington to continue its asymmetrical war on Iran’s economy. The goal, of course, is regime change and a strengthening of Washington’s geopolitical power through the control of crucial resources.

It’s important to note that Israel has joined Trump in his jihad against Iran. On December 12, US and Israeli national security advisers, H. R. McMaster and Meir Ben-Shabbat, concluded secret talks at the White House on dealing with Iran and signed “far-reaching joint memorandum of understanding providing for full cooperation.” Ostensibly, the strategy will focus on “Iran’s nuclear drive, its missile programs”, and the activities of its military abroad. In reality, however, Trump has aligned US policy with Israel’s openly belligerent approach which regards Tehran as a sworn adversary that must be defeated in order for Israel to become the dominant power in the Middle East, the regional hegemon. Check out this blurb from Business Insider:

“Quoting the Israeli officials, Channel 10 said that the meeting confirmed that the US and Israel “see eye to eye on the trends and processes in the region,” and have now reached agreement on the strategy and policy required to deal with them.” (“The US and Israel reportedly signed a secret pact to take on Iran”, Business Insider)

Washington and Tel Aviv’s policy towards Iran are now identical which means that the probability of a confrontation is bound to increase.

It’s beginning to look like Trump’s promise of a “non-interventionist foreign policy” was just another empty campaign slogan.

MIKE WHITNEY lives in Washington state. He is a contributor to Hopeless: Barack Obama and the Politics of Illusion (AK Press). Hopeless is also available in a Kindle edition. He can be reached at fergiewhitney@msn.com

Source


The history of Jerusalem according to Abbas

Aangeleverd door: Spruitje

Bron: Arutz Shevah

The history of Jerusalem according to Abbas

PA chairman claims Palestinians are descendants of the “Arab Canaanites” who built Jerusalem 5,000 years ago.

Contact Editor

Dalit Halevi, 18/01/18 06:05
Mahmoud Abbas

Mahmoud Abbas

Flash 90

Palestinian Authority (PA) chairman Mahmoud Abbas on Wednesday rejected any possibility of giving up on the issue of Al-Quds (the Arabic name for Jerusalem –ed.), which he called “the eternal capital of Palestine.”

In a speech to the Al-Azhar Conference in support of Al-Quds, Abbas emphasized the right of the Palestinians in Jerusalem based on the “history” and the direct link between the Palestinians and their Canaanite “ancestors” whom he called “Arabs.”

Abbas said in this context:

“When we talk about Al-Quds … we are talking about a civilization of generation after generation that has existed for 5,000 years or more, but we say that we have been in this land for at least 1,400 years, since the Arab Canaanites built the city of Al-Quds. Moreover, we may be talking about a history that is even longer than that, as it says in the Hadith of the Prophet (Muhammad), the Noble Prophet (Muhammad): “The Al-Aqsa Mosque is the second mosque that was established in the land after the holy mosque (in Mecca.)”

“This land was conquered in 1967 and all the present generations know it. Therefore, why does Israel not withdraw from it, and why does [U.S. President] Donald Trump say that it is the united capital of Israel? We will never agree to these things and we do not want to use expressions that are harsher than this.”

Canaanites were, in fact, pagan idol worshipers who disappeared centuries before Islam arose, as Middle East expert Prof. Nissim Dana pointed out in an interview with Arutz Shevain 2016.

This is not the first time that Abbas has claimed that Palestinian Arabs are related to Canaanites. He has in the past claimed on official PA TV that a “Canaanite-Palestinian” people dating back over 6,000 years had existed, and further asserted that this people invented an alphabet.

Similarly, former PA chief negotiator Saeb Erekat once claimed his people have lived in the Land of Israel for thousands of years.


Een bijzondere band tussen Rusland en Iran

Russia and Iran: Friends and Foes

By January 17, 2018

 

BESA Center Perspectives Paper No. 718, January 17, 2018

EXECUTIVE SUMMARY:  Russia and Iran have been geopolitical rivals for centuries – but over the past couple of years, the Moscow-Tehran axis has grown exponentially. This creates major headaches for the US and other western powers that are concerned about how far this cooperation could go. The two powers share common interests in the South Caucasus and the Middle East, but are wary of one another’s growing influence in their own backyards.

Iran was a regional power for centuries. Powerful Iranian dynasties, such as the Achaemenids and the Sasanians in the ancient period and the Safavids and the Kajars in the seventeenth and eighteenth centuries, aspired to take a major role in the Middle East, the South Caucasus, and elsewhere. In the decades following the Cold War, however, when western countries imposed sanctions on Tehran’s nuclear program, Iran was constrained from projecting its economic and political influence abroad.

However, with sanctions officially lifted in early 2016 and the Trump administration’s refusal (despite its rhetoric) to scrap the Iran nuclear deal for the time being, Tehran now sees avenues for projecting its economic and political clout from the Mediterranean to the South Caucasus and elsewhere.

The hitch for Iran is that its geopolitical ambitions overlap those of Russia. Moscow has its own imperatives in the South Caucasus, where it struggles to keep the EU and the US at bay; and in Syria, where the Europeans and the Americans likewise have interests of their own.

The logic behind the current cooperation between Russia and Iran ranges from economic and military to purely geopolitical. For instance, both want to initiate or increase their oil and gas exports to the European market. Iran is particularly well positioned to take a share of the European gas market as the EU is worried about Russian predominance in that area. Iranian gas could be a very good tool with which to assuage European fears, but to export its gas, Tehran will need the Black Sea ports, such as Batumi and Poti in Georgia, and has also expressed its willingness to use the Trans-Anatolian Gas Pipeline and the Trans-Adriatic Pipeline.

As a result, Iran has made progress in establishing itself on the Black Sea coast. In late 2016 it was agreed that Tehran would construct oil reproduction facilities near Georgia’s Black Sea city of Supsa on approximately 1.2 square kilometers.

There nevertheless remain significant constraints facing Iran in the South Caucasus as Russia and Turkey are well represented, both militarily and economically, in the region. Moscow, for example, has successfully obstructed all Iranian attempts to establish independent pipelines and railways to Armenia and Georgia.

Another area of involvement for Iran in the Russian sphere of influence could be the simmering Nagorno-Karabakh conflict. In the early 1990s, the Iranian government made several unsuccessful attempts to mediate the conflict. Since both Armenia and Azerbaijan border on Iran, it is natural to expect Tehran to try to play a bigger role here. However, Russia, which is still the dominant power in the conflict resolution process, will oppose any Iranian initiatives that threaten to diminish Moscow’s role.

Despite rivalry, Iran and Russia can also cooperate

Although from a geopolitical standpoint Russo-Iranian relations are not devoid of difficulties, there are grounds for cooperation. The map of Eurasia provides a glimpse into the rationale behind the Russian political elite’s desire for closer cooperation with Tehran.

Russian political thinkers of the 1990s largely believed that Iran and Turkey should have been the pillars of future Russian influence in the Middle East. The so-called Eurasianists – those who believe Russia is in neither Europe nor Asia – felt that Moscow needed Tehran and Ankara if it were to compete successfully with western powers. Russian President Vladimir Putin put those notions aside officially, but not in practice. It is in Russia’s perennial interest to keep Iran at least neutral, as it was during both the Romanov period and the Soviet empire.

It is in both countries’ interests to cooperate in obstructing western military encroachment in the South Caucasus and the Middle East. Both consider the evolving US grand strategy in the Eurasian landmass detrimental to their respective geopolitical imperatives. To Russia, the US violates the post-Cold War order by ramping up military pressure on Moscow in the former Soviet space. To Iran, the US is trying to limit its nuclear ambitions as well as its geopolitical outreach throughout the Middle East.

This common fear of the US could be considered one of the drivers behind the close Russo-Iranian cooperation. Washington did, after all, recently unveil a new national strategy document enumerating major problems across Eurasia – and identified Moscow and Tehran as most problematic for its interests.

One theater of Russo-Iranian cooperation is in Syria, where both are interested in stopping western (primarily American) influence. Much has been written on the military and economic measures Moscow and Tehran have been implementing in Syria for years – but differences tend to appear between wartime allies after hostilities end. Indeed, there have already been hints in the media about disagreements between Russia and Iran on methods, aims, and results of the war in Syria.

Although Moscow and Tehran cooperate, they loathe each other’s geopolitical ambitions. Iran has very nearly solidified its land reach to the Mediterranean, and Moscow could well be worried that a strong Iran will be less inclined to follow the Russian lead.

Despite the fact that Russia and Iran have political differences, geopolitical forces continue to be strong enough to keep them cooperating for the time being.

View PDF

Emil Avdaliani teaches history and international relations at Tbilisi State University and Ilia State University. He has worked for various international consulting companies and currently publishes articles focused on military and political developments across the former Soviet space.

BESA Center Perspectives Papers are published through the generosity of the Greg Rosshandler Family