Reacties


Natuurlijk is de heer Jorge Bergoglio, beter bekend als de paus, er als de kippen bij om Israël te veroordelen

Aangeleverd door: Spruitje

Jerusalem’s Catholic Churches Join Forces to Condemn Israel for Muslim Violence, Terror

“Ah, Those who call evil good And good evil; Who present darkness as light And light as darkness; Who present bitter as sweet And sweet as bitter!” Isaiah 5:20 (The Israel Bible™)

Amid the intensifying battles surrounding the Temple Mount, the Catholic Church expressed its concerns in terms that placed the blame entirely on Israel while referring to the site exclusively by its Muslim name. One bishop stated in an interview on Vatican Radio that there has, in fact, been no Palestinian violence.

On Sunday, Pope Francis addressed the crowd gathered in the Vatican’s St. Peter’s Square, telling them that he viewed “with trepidation the grave tensions and violence” surrounding the Temple Mount in Jerusalem.

“I feel the need to express a distressed appeal for moderation and dialogue,” the Pope said, calling on the people to pray for the sake of Jerusalem.

The violence the Pope is referring to began ten days ago when three Palestinian terrorists murdered two Druze Israeli policemen while they guarded the entrance to the Temple Mount. The Israeli police entered the site and, after a gunbattle, killed the three terrorists.

The Israeli government closed the site to all visitors until Sunday, when it reopened to Muslims with increased security measures that included walk-through metal detectors. The Islamic Waqf, the Muslim trust which controls the Temple Mount, called for a boycott of the site. Muslim crowds rioted last week and three Palestinians were killed in clashes with Israeli police.

On Friday night, a Palestinian, citing the situation at the Temple Mount as his motivation, entered the town of Halamish. There, he murdered a 70-year-old grandfather and his middle-aged son and daughter while they sat at their Sabbath table. He also seriously wounded the 68-year-old grandmother.

In the wake of the growing violence, the Latin Patriarchate of Jerusalem released a statement. Signed by the heads of all 13 Christian communities in Jerusalem, it condemned the recent escalation of violence at the Temple Mount, but did so in language that clearly favored the Palestinians and condemned Israel. The statement referred to the site by its Arabic names, disregarding any Jewish or Christian connection to the site.

“We, the Heads of Churches in Jerusalem, express our serious concern regarding recent escalation in violent developments around Haram ash-Sharif and our grief for the loss of human life and strongly condemn any act of violence,” the statement read.

The statement said that the violence was due solely to a change in the status quo, i.e. placing metal detectors at the entrances to the Temple Mount.

“We are worried about any change to historical (Status Quo) situation in al-Aqsa Mosque (Haram ash-Sharif) and its courtyard, and in the holy city of Jerusalem. Any threat to its continuity and integrity could easily lead to serious and unpredictable consequences, which would be most unwelcome in the present tense religious climate.

“We value the continued custody of the Hashemite Kingdom of Jordan on Al-Aqsa Mosque and the holy places in Jerusalem and the Holy Land which guarantees the right for all Muslims to free access and worship to al Aqsa Mosque according to the prevailing Status Quo.

“We renew our call that the historical Status Quo governing these sites be fully respected, for the sake of peace and reconciliation to the whole community, and we pray for a just and lasting peace in the whole region and all its peoples.”

The statement made no mention of the Muslim terror attack that led to Israel placing the metal detectors at the entrances to the site. Nor did it refer to the horrific Palestinian terror attack on Friday.

Bishop Munib Younan, head of the Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land, said on Vatican radio that the metal detectors are a form of “collective punishment” which should not be permitted “because of an attack by two persons.”

The bishop claimed that thousands of Muslims pray at the site during Ramadan and “everything goes smoothly”. He did not mention the murder of IDF Border Policewoman Hadas Malkah, which took place during Ramadan.

“It’s essential to find a political solution to end the Israeli occupation, which is considered illegal,” the bishop concluded.

Read more at https://www.breakingisraelnews.com/92034/catholic-churches-jerusalem-blame-israel-muslim-violence-deny-biblical-roots-temple-mount/#HF05SiJulCXae7Dw.99


Reactie/Vraag

 

Ik heb afgelopen week Stellarium gedownload en ben eens vooruit gegaan in de tijd omdat ik

ook eens wilde zien wanneer het teken aan de hemel staat volgens dit programma en volgens velen op internet.

Volgens Scott Clarke komt Jupiter 23 september a.s. uit de “buik”van het sterrenbeeld maagd.

En dat zou volgens hem de wegrukking symboliseren.

Als ik kijk wanneer Jupiter uit de “buik”komt is dat niet 23 september maar 9 september a.s.

Mijn vraag is of dat ook anderen is opgevallen.

En wat doet dan met deze theorie???

 

 

Groetjes en fijne dag,

Diana


Reactie op reactie inzake het artikel: “Overwin het kwade door het goede”. van Cor van Ruitenbeek

 

Zo kreeg ik de onderstaande reactie op het artikel:  “overwin het kwade door het goede”.

 

Beste Cor,

Als God het licht heeft geschapen, dan schiep Hij ook de duisternis en deze duisternis zal uiteindelijk door Zijn licht verdreven worden.

Wij die Hij het geloof heeft geschonken uit genade komen allemaal vanuit een zwarte achtergrond, dat kan niemand ontkennen.

Wanneer je ontkent dat God niet de schepper is van het kwaad, oftewel de dooreenwerper dan ontken je de almacht van God.

God heeft alles onder controle en zoals je zegt niets gaat bij Hem mis.

Wanneer je beweert dat God niet de schepper is van satan,

dan bevestig je daarmee dat God toch niet alles onder controle had en dat dit een voor Hem onvoorziene gebeurtenis was.

Dus dan is God toch niet almachtig en is Hij een leugenaar.

God heeft inderdaad een donkere achtergrond nodig om de mens te onderwijzen dat ze zonder Hem niets zijn,

want dat blijkt wel dat Hij Zijn Zoon opgeofferd heeft voor allen.

Is dat geen donkere achtergrond, donkerder kan niet.

 

 

Hoe noemde GOD het licht en de duisternis?

Het licht noemde GOD dag en de duisternis noemde GOD nacht. ( Genesis 1:4. )

En waar is die nacht voor? Om te slapen, uit te rusten van al onze eigen werken en rennen.

Hebben we GODS genade alleen nodig als het ons slecht gaat?

Ik denk juist dat we GODS genade nodig hebben als het ons goed gaat.

Als het ons goed gaat denken we gauw dat we het zonder GOD het wel even kunnen.

Beweer ik dat GOD satan niet heeft geschapen in het artikel?  Absoluut niet.

Waar spreekt het woordje dooreenwerper van? Wanorde.

1 Corinthiërs 14.

33 Want GOD is geen GOD van wanorde maar van vrede. 

Satan was perfect geschapen door GOD.

Ezechiël 28: 11- 19.

13 In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem,

turkoois, chrysopraas en nefriet, lazuursteen,

hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht;

toen gij geschapen werdt, waren zij gereed.

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart

op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.

15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag

dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:

Dat GOD het kwaad gebruikt of die donkere achtergrond gebruikt is wel even wat anders dan dat GOD het nodig heeft.

Wat voor GODS beeld of VADER beeld hebben we niet als we het onderstaande reactie lezen?

Want dat blijkt wel dat Hij Zijn Zoon opgeofferd heeft voor allen.

Is dat geen donkere achtergrond, donkerder kan niet.

GOD heeft eerst het kwaad of die donkere achtergrond nodig om vervolgens ZIJN ZOON er voor te laten opdraaien.

GOD HEEFT ALS EEN GOEDE VADER ALLES VOOR ZIJN REKENING GENOMEN.

GOD DE VADER HEEFT ZICHZELF OPGEOFFERD DOOR HET BEELD, CHRISTUS JEZUS VAN DE ONZICHTBARE GOD DE VADER.

Johannes 10.

17 Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen.

18 Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht

het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.

Johannes 10
30 Ik ( Christus Jezus ) en de Vader zijn één.

Johannes 14: 9.
Wie Mij ( Christus Jezus ) gezien heeft, heeft de Vader gezien;

Lees ook de geweldige onderstaande tekst.

1 Johannes 5:20.

 Wij hebben echter waargenomen dat de Zoon van God is gekomen,
en Hij heeft aan ons Zijn gedachten/denkwijze gegeven,
opdat wij [van] de Waarachtige weten,
en wij zijn in de Waarachtige, in de Zoon van Hem, Jezus Christus,
deze is de waarachtige God en het eeuwige leven.

Concordante grondtekst vertaling van www.scripture4all.org

Scripture4All – Greek/Hebrew interlinear Bible software

www.scripture4all.org

Interlinear Bible and concordance search software with parallel translations and lexicon.

 

GOD heeft het eeuwige LEVEN met hoofdletters aan het licht gebracht.

 

Ik wens u allen geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Binnengekomen reactie op Segers

Aangeleverd door: L. Overduin

Binnengekomen reactie op Segers

Mijn mening is het volgende:

Wat is die Segers toch een flapdrol. Inplaats van zich aan de uitspraak van Christus te houden dat Zijn koninkrijk nu niet van deze wereld is, probeert
hij zijn partij voortdurend in een beschamend compromis met de wereld te prutsen.
Hij heeft al de protestantse stelling losgelaten dat de Roomse kerk een vervloekte afgoderij is, dus Maria de eigenschappen van de Middelaar Christus toekennen is dus nu ineens OK?
En Wilders als te radicaal uitkramen, omdat wij als christenen zonodig altijd tolerant dienen te zijn, moet hij maar eens in overeenstemming zien te brengen met de uitspraken van Zijn Meester. Hij wees inderdaad geweld af, maar schaamde Zich geheel niet zijn tegenstanders als “adderengebroed” te kwalificeren en verweet hun meer dan eens de duivel tot vader te hebben. Dat zou Hij zonder uitzondering ook van de Islamieten hebben gezegd.
Maar ja, dat kwalificeert een christen als intolerant en daar kun je in de kamer geen vrienden mee maken.
Gaf de Heer Zelf al niet aan dat wie een vriend der wereld wil zijn, een vijand van God is. Het zij zo, aan de vruchten herkent men de boom.

Wees standvastig als gelovige, ook al belooft Paulus dat allen die God vruchtbaar willen leven zullen worden vervolgd. De dienstknecht is niet meerder dan Zijn Heer, dus neem je kruis op en volg Hem.

L. Overduin


Reactie van L. Overduin n.a.v. het artikel geschreven door Cor van Ruitenbeek

Naar aanleiding van citaat van CvR

Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt rijk), en de lastering dergenen,

die ZEGGEN, dat zij JODEN zijn, en zijn het NIET,

maar zijn een synagoge des satans. (Openbaring 2:9 SV1750)

SYNAGOGE DES SATANS is niets anders dan de hedendaagse geheime orde van vrijmetselaars.
Het Zionisme is nog steeds de geheime orde die Jezus zelf al aankaartte.
Veel voorgangers lezen dit alles maar zijn geïntimideerd om goede studies over dit onderwerp te geven.
Veel gelovigen weten niet dat ze een valse Christus dienen waneer ze Israel ophemelen in hun daden.

 

Hoewel dit waar is kun je toch niet zeggen dat God buiten de heroprichting van deze staat Israel staat

Ezech.37, en dat christenen dit niet kunnen steunen. Hoewel God dus een appeltje te schillen heeft met Zijn volk

is er uiteindelijk geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel.

Num.23

18 Toen hief hij zijn spreuk op, en zeide: Sta op, Balak, en hoor! Neig uw oren tot mij, gij, zoon van Zippor!
19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensen kind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?
20 Zie, ik heb ontvangen te zegenen; dewijl Hij zegent, zo zal ik het niet keren.
21 Hij schouwt niet aan de ongerechtigheid in Jakob; ook ziet Hij niet aan de boosheid in Israel. De HEERE, zijn God, is met hem, en het geklank des Konings is bij hem.
22 God heeft hen uit Egypte uitgevoerd; zijn krachten zijn als van een eenhoorn.
23 Want er is geen toverij tegen Jakob noch waarzeggerij tegen Israel. Te dezer tijd zal van Jakob gezegd worden, en van Israel, wat God gewrocht heeft.
24 Zie, het volk zal opstaan als een oude leeuw, en het zal zich verheffen als een leeuw;

het zal zich niet neerleggen, totdat het den roof gegeten, en het bloed der verslagenen gedronken zal hebben!

 

Het is maar dut u dit weet, God rekent met de zonden van dit volk Zelf af, Zach.12-14,

1Kor.10

1 En ik wil niet, broeders, dat gij onwetende zijt, dat onze vaders allen onder de wolk waren, en allen door de zee doorgegaan zijn;
2 En allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee;
3 En allen dezelfde geestelijke spijs gegeten hebben;
4 En allen denzelfden geestelijken drank gedronken hebben; want zij dronken uit de geestelijke steenrots, die volgde; en de steenrots was Christus.
5 Maar in het meerder [deel] van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn ter nedergeslagen.
6 En deze dingen zijn geschied ons tot voorbeelden, opdat wij geen lust tot het kwaad zouden hebben, gelijkerwijs als zij lust gehad hebben.
7 En wordt geen afgodendienaars, gelijkerwijs als sommigen van hen, gelijk geschreven staat: Het volk zat neder om te eten, en om te drinken, en zij stonden op om te spelen.

 

8 En laat ons niet hoereren, gelijk sommigen van hen gehoereerd hebben, en er vielen op een dag drie en twintig duizend.
9 En laat ons Christus niet verzoeken, gelijk ook sommigen van hen verzocht hebben, en werden van de slagen vernield.
10 En murmureert niet, gelijk ook sommigen van hen gemurmureerd hebben, en werden vernield van den verderver.
11 En deze dingen alle zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden; en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn.
12 Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.

L.Overduin