Reacties


Reactie op een reactie

Door: Cor van Ruitenbeek

Even reageren op de reactie van Dirk

 

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here
Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.

De twaalf stammen zijn geheel Israël of ook wel de vrouw van GOD genoemd.

Het lichaam van Christus kan nooit de vrouw zijn.

De brief van Jakobus is niet gericht aan het lichaam van Christus.

Laat ik even de tekst er bij halen die u bedoelt:

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is
ook het geloof zonder werken dood
.

En wat waren die werken? De wet najagen.

ROM 9.

31 doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid
najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van
geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben
zich gestoten aan de steen des aanstoots,

Dus Israël had geen geloof, laat staan dat ze dan ook konden werken.

Misschien heeft u Dirk, wel meer in uw mars dan Israël.

 

Groetjes Cor.


Reactie van Nico Talma

Korte reactie op het stukje van Silvia.

 

Het is inderdaad zo dat zij die behoren tot het lichaam van Christus van mening met elkaar kunnen verschillen en kunnen er hierdoor zelfs conflicten ontstaan. Wat uiteraard de bedoeling van de ons o zo bekende dooreenwerper is. Wat wij nooit moeten vergeten dat God de plaatser is en dat Hij met ieder van ons Zijn weg gaat, Hij heeft dat in het verleden gedaan en dat zal Hij ook nu nog steeds doen. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk en eens zal ons het allemaal duidelijk worden, waarom Hij juist die weg met ons gegaan is. Wij hebben nogal eens gauw de neiging om Gods almacht te onderschatten. Hij heeft een plan ontworpen en daarvan weet Hij het begin en het einde van en komt met een ieder die Hij ooit geschapen heeft tot Zijn doel en laat daarbij niemand verloren gaan. Waar we maar weinig over horen is Genade, nee geen vergeving want daar kun je op terug komen. Genade is gratis en voor niets en daar kunnen wij niets tegenover stellen. Het is inderdaad moeilijk voor een mens om dit te accepteren want die wil er wat tegenover stellen. Zij die deze boodschap geloven behoren tot het lichaam van Christus, maar ook hier moet ik bij vermelden dat God je hart hiervoor openen moet en dat is ook weer genade. Dan volgt er een leerproces, want het is niet zo dat je dan alles in eens begrijpt want ook hierin gaat God Zijn weg met jou. En dit leer proces kan voor een ieder verschillen, want alleen God kent ieders hart en kijkt niet naar de buitenkant. Daarom kunnen wij als mens de gedachten gang van sommige mensen niet begrijpen, ook al behoren ze tot het lichaam van Christus maar God gaat met een ieder Zijn weg die Hij nodig acht om te groeien tot een volwassene in het geloof en steeds ontdekken we weer nieuwere dingen. Nee geen Bijbelteksten maar gewoon een korte reactie hoe ik het zie. Maar het woord GENADE moet er uit springen, want uiteindelijk heeft De Zoon het Volbracht en heeft de zonde van deze wereld weggenomen.

 

Hartelijke Groeten Nico.=


Een korte reactie van Nico Talma

De wegrukking van het lichaam van Christus,

 

Naar mijn mening zal deze plaats vinden voordat de laatste week van Daniël aanbreekt. De laatste jaarweek geeft namelijk aan dat God de draad weer oppakt met Zijn volk Israël en daarmee aangevend dat het genade tijdperk voorbij is. God heeft zich via Christus twee duizend jaar gericht tot de natiën met het evangelie van de apostel Paulus. Aan het eind van de negenenzestigste jaarweek werd de tijd voor Israël stop gezet. Zij accepteerden het Koningkrijk toen nog niet en ook nu nog niet, maar dat zal veranderen aan het eind van de laatste jaar week. Wij die behoren tot het lichaam van Christus, waar ook Joden die het evangelie Paulus geloofden behoren, tezamen zullen wij weggerukt worden, voordat de laatste jaarweek aan breekt. Wanneer wij Matheus hierbij betrekken, dan zijn wij bezig met het besnijdenis evangelie en maken wij geen onderscheid tussen onbesneden en besneden en gaan wij deze met elkaar vermengen. Juist daarvoor waarschuwde Paulus zo, om niet de wet te vermengen met genade. Israël is het volk van de belofte en daarmee gaat God straks verder gedurende de laatste jaarweek.

 

Hartelijke groeten Nico.=


Reactie van een lezer.

Geachte mevrouw / mijnheer,

In reactie op het artikel

Er bestaat wel degelijk een verschil in de wederkomst van Christus Jezus en de wegrukking/opname der gemeente

wil ik de auteur attenderen op Mattheüs 24 en 25. Hierin wordt de eindtijd tot aan het laatste oordeel in chronologische volgorde beschreven. 

In Mat. 24:3 vragen de apostelen aan Jezus Christus o.a. wat het teken zal zijn van zijn toekomst en van de voleinding van de wereld. 

In Mat 24:14 staat dat eerst dit evangelie onder alle stammen verkondigd zal worden en dat dan het einde komt.

In Mat 24:15 noemt Christus het teken van de gruwel van de verwoesting dat vooraf gaat aan Joodse oorlog met de verwoesting van de tempel, maar ook aan de grote verdrukking, die in Mat 24:21 genoemd wordt.

In Mat 24:30 komt de Christus op de wolken van de hemel terug op aarde.

In Mat 24:31 worden door de engelen van Christus zijn uitverkorenen verzameld.

In Mat 24:35 gaan de aarde en hemel voorbij, samen met de generatie die volgens vers 34 op aarde zijn achtergebleven.

Hieruit volgt dat Christus zijn kerk van de aarde opneemt voor de aarde vergaat, maar na de grote verdrukking. Het duizendjarig rijk is dan begonnen.

De in het door u gepubliceerde artikel geciteerde verzen worden niet genoemd in een context met de grote verdrukking. Daarom kunnen die ook niet gebruikt worden om de stelling van de auteur te bevestigen.

Hoogachtend,

Menno van Barneveld.

st.intabita@hotmail.com


Zomaar een reactie; Gods feestdagen en de Joodse bruiloft. Wat zegt dat voor ons in deze roerige eindtijd ?

Beste Redactie,

 

Dat de wereld zich klaarmaakt voor de komst van de anti-Christ mag overduidelijk zijn.

Maar mag ik jullie ook nog eens wat goed nieuws brengen?

 

Is het niet dat God; een waarschuwende God is en ons niet met lege handen laat staan ?!? ;

 

Youtube : the rapture on the feast of trumpets.

 

Zeer verrassend ; het joodse bruiloftsfeest is een schaduwbeeld van de opname/wegrukking van de gemeente.

Met grote zekerheid is door dit ‘joodse feest’ aan te geven dat de opname VOOR de grote verdrukking zal plaatsvinden. En alle twijfel of er nu, al dan niet een opname is verdwijnt. Want dat de opname een realiteit is, wordt door dit feest en tevens door bijpassende  bijbelcitaten bevestigd. Weet je, door o.a. dit feest begrijp je zelfs de bijbel nog veel beter!   Is dat niet mooi …..!

 

En kijk ook eens wat Gods ingestelde Joodse  feestdagen ons te zeggen hebben. De voorjaarsfeesten vervuld door het offer van Jezus Christus en de najaarsfeesten een boodschap voor ons, nu in deze eindtijd ?   Beoordeel het zelf…

 

Youtube ; feast of trumpets Rosh Hashanah in the endtimes : Mark Biltz.

 

En dan deze zo prachtige uitleg van Scott Clark : youtube Israëls tijdlijn en 2017.

Of erfministries.com

Bekijk ook: 

 

Tweede filmpje : Mark Biltz ; Klik:>https://m.youtube.com/watch?v=cL7En3OJvZU#

 

En derde filmpje : Scott Clark Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=QVRnzcFIKVQ

 

Worden zeer spannende tijden.

Ik hoop hierdoor dat mensen wakker worden. Wij leven weer in de tijd van Noach: laten we net zoals hij deed, de mensen om ons heen waarschuwen.

 

Met vriendelijke dank,

 

Moest je dit publiceren wil je alleen geen naam erbij vermelden aub

 

Bedankt hé! Jullie doen goed werk ! Heel veel zegen ….

C.