Reacties


Reactie op het 23-09-2017 gebeuren

Wat er ook gebeurt in september het gaat nooit mis.

En al zal er niets gebeuren dan zal het nog nooit mis gaan.

Romeinen 14.

8 want als wij leven, het is voor de Here, en als wij
sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven,
hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.
Afgelopen week moest ik aan het volgende denken en ging er ook mee naar bed.
Het jaar 1897, 1917, 1947/48, 1967, 1977/78, 2017/18 waar Arie Goedhart over schreef.

1 Thessalonicenzen 5

 9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar
tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus,
10 die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij
waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven.
11 Vertroost  daarom elkander en bouwt elkander op,
gelijk gij dit ook doet.

En voor alle die achterblijven geliefden en dierbaren geldt de teksten ROM 14:8 EN 1 THS 5: 10 ook.

En meer dan we kunnen beseffen.

Of nou op 21, 22 en 23 september niets gebeurd we zijn des Heren.
Of we nou wakende zijn of slapende zijn we zijn des Heren.

En ik zie dat heel wijds de gehele mensheid zijn des Heren.
Hoe dan ook het gaat nooit mis en ik zie elke dag er naar uit de Harpazo de wegrukking.

HIJ, GOD DE VADER STELT NOOIT TELEUR.

 

Groetjes Cor.


Reacties op de waarschuwing t.a.v. het Openbaring – 12 teken door Joel Richardson

Ik wil graag even een korte reactie geven op Joel Richardson.

 

Ik heb clips van de man gezien. Wat mij opviel is dat hij niet eens de importantie van de 7 feesten van de Heer wist.

Hij heeft het over een constellatie van 12 sterren in Maagd die ik nergens ben tegen gekomen. Niet in stellarium i.i.g. En volgens stellarium is Jupiter in de buik Maagd. Punt.

 

Vergeet niet, beste Silvia, dat er vele tekenen zijn die het openbaringen 12 teken ondersteunen. Denk aan de pyramide van Giza, om er maar 1 te noemen.

 

Groet, Martin Rozenboom

======

Ik ben het helemaal met Martin Rozenboom eens.

Joel Richardson is een valse leraar.

Hij houdt zich ook op met vele andere valse leraren zoals Mark Biltz en Jonathan Cahn.

Op deze foto zie je ze met zijn drieën:

https://joelstrumpet.com/prophecy-summit-northwest/

 

Een beetje zuurdesem verzuurt het hele deeg!

 

Hier is een hele lange lijst valse leraren en ook YouTube preachers die vals zijn.

http://www.heisnear.com/falseprophets.html

 

Hier staat Joel Richardson ook bij.

Bovendien in mijn vorige mail zie je in de 2e link ook de occulte handgebaren van Joel Richardson.

 

Ben blij dat meer mensen dit “willen”zien / onderzoeken.

 

Er zijn teveel valse doctrines waar christenen tegenwoordig al hun energie insteken i.p.v. het evangelie uit te dragen en voorop te stellen.

Jezus zegt niet voor niets , er zullen maar weinigen het Koninkrijk Gods ingaan. De weg is smal, niet breed!

 

Groetjes,

Diana


Een reactie op het “roken”-artikel

Een reactie op het “ROKEN”-artikel

 

Ja dat is een beetje het punt, eten is ook een verslaving, gezond eten nog ergere verslaving en de Joodse spijswetten zijn te zwaar om te dragen!

 

Roken is aangewezen als de grootste zonde van 2017. Echter de medicijnverslaving waar we aan geholpen worden door de witte jassen is duizendmaal dodelijker dan roken!

De luxe verslaving is geoorloofd, daar waar de wortel van alle kwaad Gierigheid de dodelijkste en meest liefdeloze zonde is die er bestaat.

 

Men is tegen roken bij CU onder andere, nee hoofdzakelijk uit financiële overwegingen, men wil niet betalen aan rook gerelateerde ziekten.

Maar ze rijden bijna allemaal een SUV en aan de gevolgen van hun uitlaatgassen voor mijn gezondheid betalen zij niet mee, ze reizen wat af om zieltjes te winnen voor hun religie.

Ja religie is de meest walgelijke verslaving van alle verslavingen die er maar zijn in deze wereld.

Uiteraard zijn wij allemaal slaven van datgene wat slecht is voor ons, de mens is niet volmaakt en kan derhalve niet veel meer doen dan de eigen ondergang mede bewerkstelligen, want wij zijn sterfelijk of we nu roken of niet.

 

Reclame maken voor roken is een ander punt, dit kan zich tegen je keren inderdaad.

Het is zoals Paulus zei; de ene gelooft wel dat hij moeskruiden mag eten, de andere niet, de conclusie van Paulus was, eet moeskruiden maar erger je naaste er niet mee die zwak in het geloof is, maar eet die moeskruiden waar die zwakgelovige niet bij is.

 

Groetjes Joost


Armoede in Israël.

Door: Jan Smelt

Goedenavond allen,

 

Er heerst blijkbaar armoede in de zionistische heilstaat.

 

Klik:>https://christenenvoorisrael.nl/2017/02/43399/

 

Het komt doordat ze teveel geld aan het leger uitgeven, zegt deze meneer.

 

De interviewster stelt trouwens een goede vraag: ‘Want het joodse geloof gaat helemaal over het helpen van broeders en zusters zo wordt er gesteld. En in het enige Joodse land in deze wereld is de armoede zo groot. Hoe kunt u dat verklaren? ‘

De geïnterviewde schuift de schuld op de overheid en zegt dat de burgers wel hun best doen.

 

Vooral de ultra-orthodoxe mensen leven in armoede stelt de interviewster. ‘We hebben zoveel Thora-geleerden verloren in de oorlog’, krijgt ze ten antwoord.

‘Die oorlog is inmiddels 72 jaar geleden. Het wordt tijd om met een ander excuus te komen’, denk ik dan. Volgens de geinterviewde, David Portowitz, kiezen deze ultra-orthodoxen voor de Thora boven inkomen.

 

Een andere arme groep in Israël is de Arabieren. ‘Dit is hun eigen schuld’, stelt Portowitz, ‘omdat ze geen waarden en normen hebben.’ Zo gaat dat bij Joden. Zoals de schapen in Animal Farm blaatten “2 legs bad – 4 legs good”, zo blaten de Joden altijd “Joden goed – Gojiem fout”. Als het de Joden slecht gaat, is er altijd een excuus. Gaat het de Gojiem slecht, dan is het hun eigen schuld.

 

Ik denk dat er een schone taak is weggelegd voor de Roodschilden. Het opheffen van de armoede van ‘hun’ broeders moet voor hen een peuleschil zijn.

 

Groeten,

 

Jan Smelt


Reactie op een reactie

Door: Cor van Ruitenbeek

Even reageren op de reactie van Dirk

 

1 Jakobus, een dienstknecht van God en van de Here
Jezus Christus, groet de twaalf stammen in de verstrooiing.

De twaalf stammen zijn geheel Israël of ook wel de vrouw van GOD genoemd.

Het lichaam van Christus kan nooit de vrouw zijn.

De brief van Jakobus is niet gericht aan het lichaam van Christus.

Laat ik even de tekst er bij halen die u bedoelt:

26 Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is
ook het geloof zonder werken dood
.

En wat waren die werken? De wet najagen.

ROM 9.

31 doch Israel, hoewel het een wet ter gerechtigheid
najaagde, is aan de wet niet toegekomen.
32 Waarom niet? Omdat het hierbij niet uitging van
geloof, maar van vermeende werken. Zij hebben
zich gestoten aan de steen des aanstoots,

Dus Israël had geen geloof, laat staan dat ze dan ook konden werken.

Misschien heeft u Dirk, wel meer in uw mars dan Israël.

 

Groetjes Cor.