Reacties


Jihad tegen Europa is begonnen in Kosovo…

Aangeleverd door: It’s Me

Jihad tegen Europa is begonnen in Kosovo…

11273In een toespraak voor de Verenigde Naties sprak de Macedonische president Ivanov zijn zorg uit dat radicalen een ‘Balkan-kalifaat’ zouden willen stichten. Er wordt door Soros, Merkel, de Turken, de Saoedi’s en ISIS hard gewerkt aan een groene corridor voor “islamisten” in de Balkan, een kalifaat in Europa. Zij werken samen met de Albanese en Bosnische moslims om uiteindelijk één grote islamitische staat/kalifaat op de Balkan en vervolgens in heel Europa op te richten en het Ottomaanse Rijk te doen herleven.

 

Bosnië, Albanië, Kosovo, Macedonië, het zuidelijke deel van Servië en het noordelijke van Montenegro (waar de meeste moslims wonen) moeten in de toekomst een verenigde islamitische staat worden. Dat is de eerste fase van de verovering van Europa. Erdogan beschouwt de Balkan-regio als deel van het Ottomaanse rijk:“De doelstelling van Turkije is om te leven in vrede met alle landen en het herstel van de macht van het Ottomaanse Rijk“, zei hij….

In de achtertuin van Europa voltrekt zich langzaam een drama, dat niet los gezien kan worden van andere ontwikkelingen in ons werelddeel: Kosovo werd onafhankelijk. De Servische provincie Kosovo wordt een islamitisch terroristische maffiastaat in het hart van Europa. Het lot van Kosovo is hetzelfde als dat van Klein-Azië, dat vroeger vol christelijke kerken stond, die nu allen tot ruïnes zijn vervallen.

 

Meer dan 100 oude kerken en kloosters zijn verwoest door cultuurbarbaren. Het christelijk geheugen van Servië moet worden vernietigd. De Serviërs zien Kosovo als de bakermat van de Servisch-Orthodoxe kerk, als belangrijk deel van het Servische rijk in de Middeleeuwen. Zij omschrijven de streek graag als het Servische Jeruzalem. De vroegste documenten die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo zijn kloosterregisters uit de 13e en de 14e eeuw.

 

Daaruit blijkt dat destijds 2% van de bevolking Albanees was! De Albanezen waren nomaden en trokken met hun kudden door de bergen. Hun huizen waren meestal niet permanent en er zijn daarom GEEN echt oude Albanese monumenten bekend. Meer dan duizend historische gebouwen, kloosters en kerken spreken elk voor zich boekdelen over de geschiedenis van Kosovo. De echte naam van deze Servische provincie is Kosovo en Metochia (betekent letterlijk: Land van de Kerk!). Daarom gebruiken de Albanezen niet het woord: Metochia, Land van de Kerk!….

In Kosovo bouwden Washington, Londen en Berlijn het islamitische terroristische UÇK op met drugshandelaren en bandieten. Tot in 1998 was iedereen in de wereld ervan overtuigd dat het UÇK een terroristische organisatie was, maar later heeft Washington ze gekocht en omgedoopt tot “vrijheidsstrijders”. De speciale gezant van Washington in de Balkan, Robert Gelbard, had zelf tot drie keer toe voor de internationale pers bevestigd, begin 1998, dat “die lui van het UÇK terroristen zijn.” … De NAVO, die samen streed met deze fascisten, loog over etnische zuiveringen, over massamoorden en over massagraven in Kosovo, waarvan de Serviërs de schuldigen zouden zijn. De Amerikaanse minister van Defensie, Cohen, beweerde dat er in Kosovo waarschijnlijk 100.000 doden waren gevallen.

 

Na de oorlog staat de teller op minder dan drieduizend doden, een aantal dat zowel de slachtoffers aan Servische zijde omvat als de Albanezen die tijdens de oorlog omkwamen. Na maanden en maanden van onophoudelijk graven, deelde Carla del Ponte mede dat de NAVO 2.108 lichamen had opgegraven… VN-generaal Lewis Mackenzie zei dat ”men tijdens de Balkanoorlog de verkeerde partij heeft gebombardeerd, gezien het feit dat tal van terroristische bewegingen het groene licht kregen om meer problemen te veroorzaken in Bosnië en Kosovo, waar tal van Mujahedien naartoe trokken, en waar een ondersteunend netwerk van Al-Qaida ontstond.”… De effectieve medewerking van de Verenigde Staten aan het conflict van Kosovo moet ons eigenlijk niet verwonderen.

 

Het is hetzelfde scenario als in Bosnië. Daar hebben de Verenigde Staten ook de islamitische fascist Alija Izetbegovic als president gesteund en deze had de duidelijke intentie een moslimstaat op te richten in een regio waar de moslims de minderheid hadden (44 %). Hij schreef: “Er is geen vrede noch samenleven mogelijk tussen de islam en de niet-islamitische sociale en politieke bewegingen. De islam sluit zonder meer het recht en de mogelijkheid uit om een vreemde ideologie in zijn territorium te vestigen.”…

De christelijke Serviërs werden al tijdens de Ottomaanse overheersing van Servisch Kosovo en Metochia verdreven, en het is sindsdien nooit gestopt. Door demografische evolutie en vervolging van de Serviërs in de laatste eeuw is heden een meerderheid van de bevolking islamitisch. In 1353 begonnen de Ottomanen onder sultan Murat I stukken van Europa in te lijven. Maar in 1389 werd op het slagveld van Kosovo (de “Slag op het Merelveld”) de opmars van sultan Murat I gestuit. Een leger van 100.000 Serviërs voerde oorlog tegen 300.000 Turken. In felle gevechten (slachtpartij van zestien dagen!) leden beide partijen zware verliezen en trokken de Ottomanen zich terug. De opmars van de Turken werd stopgezet.

 

Maar, terwijl de Serviërs hun verliezen niet meer te boven kwamen, bracht Bayazid, de zoon van de gesneuvelde Murat, een jaar later alweer een sterk leger in het veld. De Ottomanen konden putten uit een groot reservoir aan troepen, terwijl de Serviërs door hun manschappen heen waren. Geregeld kwamen de Serviërs nog in verzet, maar telkens zonder succes… Door de Ottomanen kwamen in Kosovo veel moslims/Albanezen te wonen, die het land als hun grondgebied gingen beschouwen. Onder Mussolini hadden de Kosovaarse Albanezen hun Groot-Albanië, wat hen de gelegenheid bood om vele Serviërs te verdrijven, wier plaats ingenomen werd door inwijkelingen uit Albanië. De Joegoslavische communistische dictator Tito verbood de Servische verdrevenen terug te keren (300 000 Serviërs!), terwijl de immigratie van Albanezen gewoon doorging. Albanezen werden na de Tweede Wereldoorog door Tito naar Kosovo gehaald als gasten, zoals andere minderheidsgroepen naar Nederland kwamen aan het eind ’60e jaren, maar ze bleven voor altijd.

 

Langs deze weg hebben de Serviërs in de zeventiger jaren hun meerderheid in Kosovo definitief verloren. Sedert de NAVO in Kosovo een bezettingsmacht geïnstalleerd heeft, zijn meer dan 200 000 van de resterende Serviërs verdreven! Nu is de etnische zuivering van Kosovo bijna voltooid. Er wonen bijna geen Serviërs meer! Zo verloren de Serviërs hun Kosovo…

Saoedi-Arabië en Turkije zijn druk bezig het door de NAVO van Servië afgepakte Kosovo te veranderen in een strenge shariastaat. Saoedi-Arabië en andere Perzische Golfstaten al decennialang bakken met geld naar Kosovo voor de bouw van moskeeën en andere islamitische instituten, die hebben geholpen om gemeenschappen te kweken die dezelfde radicale vorm van het wahabisme aanhangen. Concurrent Turkije is ondertussen ook bezig zijn eigen variant van de islam – die feitelijk nog gevaarlijker is, omdat deze onder het dekmantel van ‘gematigdheid’ minstens net zo extreem en gewelddadig is als de Saoedische versie – te verspreiden op de Balkan…. Sluiers, boerka´s en islamitische baarden bepalen in toenemende mate het straatbeeld in Kosovo (ook in Bosnië).

 

De afgelopen vijftien jaar is het aantal moskeeën praktisch verdubbeld en zijn bestaande moskeeën flink opgeknapt. Van de 800 moskeeën in Kosovo zijn er 240 na de oorlog gebouwd. Naast elke moskee stond een bord waarop stond wie de sponsor van het gebouw was. Meestal was dat Saoedi-Arabië. …

Onder de ogen van KFOR, heeft Kosovo  zich tot een islamitisch terreurcentrum in de regio ontwikkeld en wordt het de kweekvijver voor Jihadisten.Volgens The New York Times hebben de laatste twee jaar 314 Kosovaarse jihadisten zich aangesloten bij IS. De bekendste Jihadist heet Lavdrim Muhaxheri. Hij schokte de wereld door op Facebook te poseren terwijl hij een kind van 14 onthoofdde. Op andere foto’s was te zien hoe hij een man met zijn geweer executeerde. Muhaxheri rekruteerde met succes jonge Jihadisten in Kosovo. Hoewel het niet tot het plegen van een aanslag kwam heeft de Kosovaarse tussen 4 en 16 november achttien van zijn rekruten gearresteerd. Ze bereidden aanslagen voor in Kosovo. Potentiële doelwitten waren Kosovaarse regeringsgebouwen,Servisch-orthodoxe kerken en het Israëlische voetbalelftal dat een wedstrijd tegen Albanië zou gaan spelen.

 

Blerim Heta is de eerste Balkan zelfmoordterrorist. De Albanees Heta blies zichzelf in Bagdad op en vermoordde 52 mensen. Voordat hij naar Irak ging, werkte Heta in Camp Bondsteel. In Duisburg werden op 22 december 2016 twee Kosovaarse broers van 28 en 31 jaar gearresteerd door de Duitse politie. Ze zouden een aanslag voorbereiden op winkelcentrum Centro in Oberhausen. De lijst van Albanese misdaden en terrorisme is erg lang…

Na Kosovo de jihad gaat verder naar de rest van Europa. Wij keren terug naar de Ottomaanse tijd. Brussel, Berlijn en Washington willen, met hun islamitische vrienden, Europa islamiseren. In heel Europa bestaan er hele wijken en stadsdelen die voor anderen dan mohammedanen niet (veilig) toegankelijk zijn. Deze wijken en stadsdelen worden door de Salafisten zelfs fysiek met borden en dergelijke als zijnde shariawijken gemarkeerd.

 

En zodra moslims de bevolking van een land voldoende in aantal vervangen hebben, zullen de niet-moslims hun natie, hun cultuur, hun erfgoed, hun beschaving, hun wetten, hun grond, en hun fundamentele rechten van de mens voor altijd verliezen. Wat de moslims in het verleden met de wapens niet konden, doen ze vandaag met het geboortecijfer en immigratie. Wie de geschiedenis van de expansie van de islam bekijkt, stelt vast dat sommige regio’s militair en met geweld werden onderworpen aan de islam, maar dat er bij de verovering van nogal wat andere gebieden nauwelijks wapens aan te pas kwamen. De Jihad (strijd op Allah´s weg) wordt niet alleen op louter gewelddadige wijze opgelegd. Maar ook sluimerend op cultureel gebied. Daarin staat in detail uitgelegd hoe radicale islamieten niet-moslimlanden (Dar al-Harb) op de knieën wil dwingen. Het plan is om geleidelijk te infiltreren in gemeenschappen om de islam het meest dominant op politiek en religieus gebied te maken.

 

Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk, vervolgens de stad en dan een staat… Het wordt alleen maar erger in Europa met de islam. De afgelopen jaren is Europa geschrokken van aanslagen met een groot aantal doden. En nog tientallen aanslagen in Europa zijn verijdeld. De islam is een zeer gewelddadige politieke godsdienst/ideologie, die al 1400 jaar wereldheerschappij nastreeft, met alle middelen! Kosovo is van Servië. Dat is het altijd geweest en dat zal het altijd zijn…


Reactie van een lezer

Alweer een nieuwe datum?

 

Het is alsof in de laatste anderhalve maand meer data voorbij is gekomen dan de afgelopen 3 jaren bij elkaar. En ik zal eerlijk bekennen, toen er 23 september 2017 niets gebeurde, was ook ik een van de mensen die meteen op zoek ging naar een nieuwe datum. Ik maakte een link naar de 7 dagen dat Noach in de ark ging voordat de zondvloed kwam.

 

Maar ook 30 september 2017 ging voorbij. Gevoelsmatig ging ik op zoek naar de volgende datum. Maar terwijl ik aan het zoeken was, kwam ik op een punt dat ik het niet langer voor mezelf kon ontkennen.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve.

 

Paulus geeft aan dat het niet nodig is dat men ons aangeeft wanneer het gebeurd, en hoe het gebeurd. Maar dat is wel wat er constant gebeurd wanneer er een nieuwe datum wordt genoemd! Voor mijn gevoel kan het niet lang meer duren. Maar is dat waar? Alle data dat voorbij komt kan gek genoeg bijbels worden onderbouwd. En het klopt keer op keer behalve op één punt, en dat is dat de dag waarop alles samen valt stilletjes voorbij gaat.

 

Komen we dichter bij de waarheid, of is het de leugen die aan het regeren is?

 

Ik ga vanaf nu meer waarde hechten aan de boodschapper. Want aan de vrucht kan men de boom leren kennen.

 

Waarom zeg ik dat? Ik zelf geloof dat de Heer alles gaat herstellen. Al zou ik bergen kunnen verzetten, en al zou ik de hele wereld vertellen wat de Heer heeft gedaan, het zou niets betekenen, want Hij is het die alles gaat herstellen. Daar kan ik niets aan toevoegen, en ook niets van afnemen. Als ik terug denk aan de periode dat ik naar de kerk ging dan kan ik maar één ding zeggen, en dat is dat dat de zwaarste periode uit heel mijn leven is. Ik leefde in angst omdat ik constant bezig was met het proberen te redden van de mensen van wie ik hou. Toen ik echt tot geloof kwam, en besefte dat de Heer in controle is toen kreeg ik pas rust. Ik kan niemand redden, maar Hij gaat het doen. Hij is de Redder van ALLE mensen.

 

Dat is wat ik geloof.

 

Maar als ik naar de filmpjes kijk die voorbij komen dan zie ik dat de boodschapper de kijker aanspoort om zijn/haar leven te geven aan Christus, voordat het te laat is. Als ik de reactie op youtube filmpjes lees, dan zie ik dat veel van de reacties, reacties zijn, waarin de kijkers andere mensen aansporen om hun leven te beteren voordat het te laat is. En natuurlijk zie ik dat de kijkers claimen dat de Heer de enige Redder is. Maar er wordt ontkent dat de Heer alles gaat verzoenen met Zichzelf. (Kolossensen 1 vers 20) En daarmee wordt bevestigd dat de maker van het filmpje en degene die hierop reageert, niet in de Heer gelooft, want er wordt gebouwd op eigen werken. Niet de Heer krijgt credits dat Hij alles heeft volbracht, maar mensen zijn bezig zichzelf te redden.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 2 – 4:

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.

5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.

 

Ik geloof niet meer in data. Ik blijf wel volgen wat er allemaal langs komt qua data. Maar ik ga er geen waarde meer aan hechten. Want zoals Paulus aangeeft, het is niet nodig dat mensen ons hierover schrijven. Waarom, omdat wij kinderen van het licht zijn. Als het donker wordt in huis, dan maak je het licht aan. Je voelt en ziet aan alles dat het tijd is om het licht aan te maken. Zo geloof ik dat de kinderen van het licht, gaan zien wanneer de tijd is aangebroken. En dat moment gaat niet herkend worden door de kinderen der duisternis. Zij die (zeg maar) achter blijven.

 

Het zal dus wachten zijn op het moment dat het lijkt alsof er echtte vrede is op aarde, en dat het lijkt alsof al het gevaar geweken is. Dit gebeuren is het moment waarnaar de gelovige uit moet kijken, want na dit moment zal het haastige verderf over de wereld komen.

 

1 Thessalonicensen 5 vers 6 – 9

6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

7 Want die slapen, slapen des nachts, en die dronken zijn, zijn des nachts dronken;

8 Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.

9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.

 

Wat meer kan ik toevoegen. Het is niet nodig dat iemand ons schrijft over de tijden. Maar laat ons (de gelovige) waken. En laten we nuchter worden van al die momenten dat we in spanning hebben gezeten omdat het tijdstip dat werd aangekaart zo realistisch leek, dat wij hier helemaal in mee zijn genomen.

 

De kinderen van het licht gaan het weten zodra de tijd is aangebroken.

 

Gr,

Roël H.


Binnengekomen reactie t.a.v. de Opname van de Gemeente.

Naar aanleiding van het feit dat ook deze keer weer gebleken is dat het bepalen van een datum voor de opname tot mislukken is gedoemd, wil ik maar weer eens benadrukken, dat gedurende de tijd dat de kerk als belijdend lichaam op aarde het enige door God erkende getuigenis is, er van geen enkel teken of feest aangaande het volk Israël sprake kan zijn en dus pure misleiding is.

(Oef, dat was een lange zin.)

Het volk Israël, ook al is een gedeelte weer naar het land teruggekeerd, valt nog steeds onder de noemer, ” Lo-Ammi” en Lo-Ruchama, Hosea 1.

Het volk zal door het oordeel heen hersteld worden wat in al de profeten is aangekondigd en wat in de tijd van Openb. 6-19 zal worden verwezenlijkt.

Het is te hopen dat iedereen nu genezen is van het berekenen van datums of het toepassen van de feesttijden voor Israël en voor de gemeente.

We zien aan de tekenen der tijden dat het nabij, is maar we weten nog steeds niet dag of uur.

De enige clou in de bijbel, en dan nog voor het volk Israël, zijn de “twee dagen” uit Hosea 6

Het schiet dus op, blijf waakzaam.

L.Overduin

 


Ingezonden artikel door: Reinier

Israel en het Lichaam van Christus

in samenhang met openbaring

 

Openbaring 12

5  En zij baarde een zoon, mannelijk,

die op het punt staat te hoeden

al de natiën, in een ijzeren knots.

En weggerukt wordt het kind van haar,

naar God toe en naar de troon van Hem.

6  En de vrouw vluchtte tot in de wildernis,

waar *zij ook een plaats heeft,

gereed gemaakt vanwege God,

opdat zij haar daar zullen voeden,

twaalfhonderd zestig dagen.

7  En het werd oorlog in de hemel,

Michaël en zijn boodschappers

voeren oorlog tegen de draak.

Ook de draak voert oorlog

en zijn boodschappers.

* “zij” kan duiden op het lichaam van christus.

 

8  En hij (Satan) is niet sterk (genoeg)

en zijn plaats werd in de hemel

niet meer gevonden.

9  En de grote draak werd [uit] geworpen,

de slang van de beginttijd,

die genoemd wordt ‘diabolos’ (dooreenwerper) en de ‘satan’, (tegenstander)

die de hele bewoonde wereld doet dwalen

en hij werd geworpen in het land (Israel)

en de boodschappers (welke onder zijn hiearchie staan) werden

met hem uit geworpen.

 

De mannelijke zoon op de troon

De heerschappij begint in de hemel

 

De mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon

 (Mannelijke zoon=Lichaam christus)

Satan wordt op aarde geworpen.

 

Dit maakt tevens duidelijk wie de weerhouder is.

De tijd dat “de mens der wetteloosheid” optreedt in de tempel Gods, is gelijk aan de tijd dat satan op aarde razend zal rondgaan, nadat hij uit de hemel is geworpen. We lezen in Openbaring dat hij is “nedergedaald  in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (openbaring 12:12). De Gemeente is niet gesteld tot toorn van de tegenstander en zal daarom in veiligeheid worden gebracht, als deze toorn zal losbreken. Dus de ‘vasthouder’ is dezelfde als de “mannelijke zoon” in Openbaring 12.

Vervolgens start de toorn van de draak (Satan).

 

(Vergelijk  ook 1 Thessalonika 4-17)

 

(Hetzelfde woord als in Openb.12:5)

 

1 Thes. 4-17

Vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden,

gelijktijdig samen met hen worden weggerukt in wolken,

tot ontmoeting van de Heer in de lucht.

En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer.

Het lichaam van christus wordt net op tijd weggerukt voor de toorn van de Draak. Niet te verwarren met Gods toorn over de de volkeren werld.

 

 

De toorn van de draak (Satan)

Gods toorn

Doorbreken koninkrijk Israel

 

Daniël 12

12-1 Te dien tijde

zal Michael opstaan, de grote vorst,

die de zonen van uw volk (Israel) terzijde staat;

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is

sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. maar in die tijd zal uw volk (Israel) ontkomen.

 

Michaël gaat dus optreden bij het begin van “de grote verdrukking” Hij zal de satan eruit werpen.

De strijd zal dus vanuit het “op”hemsle beginnen en zich verplaatsen naar de aarde.

 

3,5 jaar of 7 jaar ?

 

Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden.

 

Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

 

Het aanbrekende koninkrijk wordt uitgesteld. Irael komt in de pauze stand en breekt de verborgenheid van het lichaam van christus aan. Deze verborgenheid is nog steeds actueel totdat het lichaam van Christus is weggerukt naar zijn hemelse bestemming om met Christus te heersen uiteraard met een lichaam wat niet meer door sterfelijk denken gestoord zal worden en volkomen gelijkvormig is zoals Jezus na zijn opostanding.

 

Er blijven dus nog 3,5 jaar staan om vervuld te worden voordat het koninkrijk op aarde voor Israel zal beginnen. De toorn van tegenstander zal in deze 3,5 jaar plaatsvinden’. Israel zal hierdoor zware verdrukking ondervinden.

 

De dag van Gods toorn volgens Lucas.

 

Lucas 21-26

Er er zullen tekenen zijn

in zon en maan en sterrenbeelden

en op de aarde spanning van natiën

in radeloosheid van weergalming van

zee en beving,

26  terwijl mensen bezwijmen van vrees

en verwachting van de dingen

die tot de bewoonde wereld komen,

want de machten van de hemelen

zullen worden geschud.

 

Aanvang  van het Koninkrijk

Matteüs24-34

Maar wie verduurt tot in [het] einde, die zal gered worden. En dit goede bericht van het Koninkrijk zal geproclameerd worden in de heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de natiën en dan zal het einde arriveren.

 

Matteüs 24 is het beroemde hoofdstuk waarin Jezus vanaf de Olijfberg antwoord geeft op vragen naar zijn komst en het einde van deze aeon.Voor een groot deel staan we daarbij op Joodse bodem (“wie in Judea zijn”; 24:16).

Het is op de Olijfberg (!) dat de Messias zal verschijnen om in Jeruzalem zijn troon te vestigen. Velen denken dat wanneer de Messias eenmaal zal regeren in Jeruzalem, daarmee ook het koninkrijk wereldwijd zal zijn aangebroken.

 

Het Koninkrijk begint in Jeruzalem maar aanvankelijk deelt alleen Israël nog maar in dat Koninkrijk. Terwijl vreselijke gerichten de overige volken zullen treffen (Gods toorn), zal ook de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd worden geproclameerd. Een buitengewoon harde tijd, maar waarin het Joodse bericht zal klinken: “wie verduurt tot het einde, zal gered worden”.Verduren tot het einde van de aeon (tijdperk). Het is die generatie die het begin zal meemaken van “de zomer” (:32-34): Christus’ wereldwijde heerschappij!

 

 

Tot slot.

2 Petrus 3:8

Laat echter dit ene jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag.

Sinds Jezus Christus heenging rond 30 AD zijn inmiddels bijna tweeduizend jaren voorbij. Maar voor de Heer is dat slechts als twee dagen. Een belangwekkend profetisch gegeven…