Reacties


Ingezonden artikel door: Reinier

Israel en het Lichaam van Christus

in samenhang met openbaring

 

Openbaring 12

5  En zij baarde een zoon, mannelijk,

die op het punt staat te hoeden

al de natiën, in een ijzeren knots.

En weggerukt wordt het kind van haar,

naar God toe en naar de troon van Hem.

6  En de vrouw vluchtte tot in de wildernis,

waar *zij ook een plaats heeft,

gereed gemaakt vanwege God,

opdat zij haar daar zullen voeden,

twaalfhonderd zestig dagen.

7  En het werd oorlog in de hemel,

Michaël en zijn boodschappers

voeren oorlog tegen de draak.

Ook de draak voert oorlog

en zijn boodschappers.

* “zij” kan duiden op het lichaam van christus.

 

8  En hij (Satan) is niet sterk (genoeg)

en zijn plaats werd in de hemel

niet meer gevonden.

9  En de grote draak werd [uit] geworpen,

de slang van de beginttijd,

die genoemd wordt ‘diabolos’ (dooreenwerper) en de ‘satan’, (tegenstander)

die de hele bewoonde wereld doet dwalen

en hij werd geworpen in het land (Israel)

en de boodschappers (welke onder zijn hiearchie staan) werden

met hem uit geworpen.

 

De mannelijke zoon op de troon

De heerschappij begint in de hemel

 

De mannelijke zoon weggerukt tot God en zijn troon

 (Mannelijke zoon=Lichaam christus)

Satan wordt op aarde geworpen.

 

Dit maakt tevens duidelijk wie de weerhouder is.

De tijd dat “de mens der wetteloosheid” optreedt in de tempel Gods, is gelijk aan de tijd dat satan op aarde razend zal rondgaan, nadat hij uit de hemel is geworpen. We lezen in Openbaring dat hij is “nedergedaald  in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (openbaring 12:12). De Gemeente is niet gesteld tot toorn van de tegenstander en zal daarom in veiligeheid worden gebracht, als deze toorn zal losbreken. Dus de ‘vasthouder’ is dezelfde als de “mannelijke zoon” in Openbaring 12.

Vervolgens start de toorn van de draak (Satan).

 

(Vergelijk  ook 1 Thessalonika 4-17)

 

(Hetzelfde woord als in Openb.12:5)

 

1 Thes. 4-17

Vervolgens zullen wij de levenden, de overlevenden,

gelijktijdig samen met hen worden weggerukt in wolken,

tot ontmoeting van de Heer in de lucht.

En zó zullen wij altijd samen zijn met de Heer.

Het lichaam van christus wordt net op tijd weggerukt voor de toorn van de Draak. Niet te verwarren met Gods toorn over de de volkeren werld.

 

 

De toorn van de draak (Satan)

Gods toorn

Doorbreken koninkrijk Israel

 

Daniël 12

12-1 Te dien tijde

zal Michael opstaan, de grote vorst,

die de zonen van uw volk (Israel) terzijde staat;

en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn, zoals er niet geweest is

sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe. maar in die tijd zal uw volk (Israel) ontkomen.

 

Michaël gaat dus optreden bij het begin van “de grote verdrukking” Hij zal de satan eruit werpen.

De strijd zal dus vanuit het “op”hemsle beginnen en zich verplaatsen naar de aarde.

 

3,5 jaar of 7 jaar ?

 

Als de Messias zou komen zou Hij (volgens Daniël 9) een verbond zeven jaar bekrachtigen. De eerste drie en half jaar verwijzen naar de periode van Jezus’ publieke bediening op aarde tot aan het moment dat Hij tijdens het Pascha, op het moment van het avondoffer stierf en slachtoffer en sprijsoffer deed ophouden.

 

Nog drie en half jaar zouden volgen, waarin Hij (maar nu als de opgestane) op krachtige wijze de boodschap aan Israël en de heilige stad, zou bevestigen door tekenen en wonderen. Het eindigde abrupt bij de steniging van Stefanus. Dit moment markeert het einde van de zeventig jaarweken van Daniël 9…

 

Het aanbrekende koninkrijk wordt uitgesteld. Irael komt in de pauze stand en breekt de verborgenheid van het lichaam van christus aan. Deze verborgenheid is nog steeds actueel totdat het lichaam van Christus is weggerukt naar zijn hemelse bestemming om met Christus te heersen uiteraard met een lichaam wat niet meer door sterfelijk denken gestoord zal worden en volkomen gelijkvormig is zoals Jezus na zijn opostanding.

 

Er blijven dus nog 3,5 jaar staan om vervuld te worden voordat het koninkrijk op aarde voor Israel zal beginnen. De toorn van tegenstander zal in deze 3,5 jaar plaatsvinden’. Israel zal hierdoor zware verdrukking ondervinden.

 

De dag van Gods toorn volgens Lucas.

 

Lucas 21-26

Er er zullen tekenen zijn

in zon en maan en sterrenbeelden

en op de aarde spanning van natiën

in radeloosheid van weergalming van

zee en beving,

26  terwijl mensen bezwijmen van vrees

en verwachting van de dingen

die tot de bewoonde wereld komen,

want de machten van de hemelen

zullen worden geschud.

 

Aanvang  van het Koninkrijk

Matteüs24-34

Maar wie verduurt tot in [het] einde, die zal gered worden. En dit goede bericht van het Koninkrijk zal geproclameerd worden in de heel de bewoonde wereld tot een getuigenis voor al de natiën en dan zal het einde arriveren.

 

Matteüs 24 is het beroemde hoofdstuk waarin Jezus vanaf de Olijfberg antwoord geeft op vragen naar zijn komst en het einde van deze aeon.Voor een groot deel staan we daarbij op Joodse bodem (“wie in Judea zijn”; 24:16).

Het is op de Olijfberg (!) dat de Messias zal verschijnen om in Jeruzalem zijn troon te vestigen. Velen denken dat wanneer de Messias eenmaal zal regeren in Jeruzalem, daarmee ook het koninkrijk wereldwijd zal zijn aangebroken.

 

Het Koninkrijk begint in Jeruzalem maar aanvankelijk deelt alleen Israël nog maar in dat Koninkrijk. Terwijl vreselijke gerichten de overige volken zullen treffen (Gods toorn), zal ook de boodschap van het Koninkrijk wereldwijd worden geproclameerd. Een buitengewoon harde tijd, maar waarin het Joodse bericht zal klinken: “wie verduurt tot het einde, zal gered worden”.Verduren tot het einde van de aeon (tijdperk). Het is die generatie die het begin zal meemaken van “de zomer” (:32-34): Christus’ wereldwijde heerschappij!

 

 

Tot slot.

2 Petrus 3:8

Laat echter dit ene jullie niet onopgemerkt zijn geliefden, dat één dag bij de Heer als duizend jaren is en duizend jaren als één dag.

Sinds Jezus Christus heenging rond 30 AD zijn inmiddels bijna tweeduizend jaren voorbij. Maar voor de Heer is dat slechts als twee dagen. Een belangwekkend profetisch gegeven…


Na de zomervakantie………een reactie van een meelevende lezeres

Goedemorgen,

 

Ieder jaar na de “zomervakantieperiode”, na een tijd van min of meer reflectie van het afgelopen “jaar”, valt de chaos in de wereld meer en meer op.

Van klein naar groot:

 

de moeiten binnen het gezin om het gezin ‘draaiende’ te houden op allerlei gebied;

de chaos binnen de familie; de een na de ander kan niet meer met elkaar;

de chaos binnen de buurt waarin je woont; er gebeurt in ieder huis zoveel;

de chaos binnen scholen bij de start van het schooljaar;

de chaos bij werkgevers bij het weer steeds drukker worden op de werkvloer;

de chaos bij de overheid en instanties;

de chaos in je woonplaats en land (neem alleen de regering maar die er nog steeds niet is…………….)

de chaos in de wereld.

 

Rode draden: een babelonie van spraak; communicatie is soms bijna niet meer mogelijk. Men verstaat elkaar gewoon niet meer. Alsof er een zwarte deken over de wereld wordt uitgerold waarin een ieder tastend en schreeuwend een weg in probeert te vinden….. .

 

Er rest ons nog maar 1 ding: uitzien naar de wederkomst van de Heer. 1 iets waar je werkelijk blij van wordt: Hij en het volbrachte werk. Het enige werkelijke en ware rustpunt.

 

Wat mij betreft liever vandaag dan morgen.

 

Lonneke


Natuurlijk is de heer Jorge Bergoglio, beter bekend als de paus, er als de kippen bij om Israël te veroordelen

Aangeleverd door: Spruitje

Jerusalem’s Catholic Churches Join Forces to Condemn Israel for Muslim Violence, Terror

“Ah, Those who call evil good And good evil; Who present darkness as light And light as darkness; Who present bitter as sweet And sweet as bitter!” Isaiah 5:20 (The Israel Bible™)

Amid the intensifying battles surrounding the Temple Mount, the Catholic Church expressed its concerns in terms that placed the blame entirely on Israel while referring to the site exclusively by its Muslim name. One bishop stated in an interview on Vatican Radio that there has, in fact, been no Palestinian violence.

On Sunday, Pope Francis addressed the crowd gathered in the Vatican’s St. Peter’s Square, telling them that he viewed “with trepidation the grave tensions and violence” surrounding the Temple Mount in Jerusalem.

“I feel the need to express a distressed appeal for moderation and dialogue,” the Pope said, calling on the people to pray for the sake of Jerusalem.

The violence the Pope is referring to began ten days ago when three Palestinian terrorists murdered two Druze Israeli policemen while they guarded the entrance to the Temple Mount. The Israeli police entered the site and, after a gunbattle, killed the three terrorists.

The Israeli government closed the site to all visitors until Sunday, when it reopened to Muslims with increased security measures that included walk-through metal detectors. The Islamic Waqf, the Muslim trust which controls the Temple Mount, called for a boycott of the site. Muslim crowds rioted last week and three Palestinians were killed in clashes with Israeli police.

On Friday night, a Palestinian, citing the situation at the Temple Mount as his motivation, entered the town of Halamish. There, he murdered a 70-year-old grandfather and his middle-aged son and daughter while they sat at their Sabbath table. He also seriously wounded the 68-year-old grandmother.

In the wake of the growing violence, the Latin Patriarchate of Jerusalem released a statement. Signed by the heads of all 13 Christian communities in Jerusalem, it condemned the recent escalation of violence at the Temple Mount, but did so in language that clearly favored the Palestinians and condemned Israel. The statement referred to the site by its Arabic names, disregarding any Jewish or Christian connection to the site.

“We, the Heads of Churches in Jerusalem, express our serious concern regarding recent escalation in violent developments around Haram ash-Sharif and our grief for the loss of human life and strongly condemn any act of violence,” the statement read.

The statement said that the violence was due solely to a change in the status quo, i.e. placing metal detectors at the entrances to the Temple Mount.

“We are worried about any change to historical (Status Quo) situation in al-Aqsa Mosque (Haram ash-Sharif) and its courtyard, and in the holy city of Jerusalem. Any threat to its continuity and integrity could easily lead to serious and unpredictable consequences, which would be most unwelcome in the present tense religious climate.

“We value the continued custody of the Hashemite Kingdom of Jordan on Al-Aqsa Mosque and the holy places in Jerusalem and the Holy Land which guarantees the right for all Muslims to free access and worship to al Aqsa Mosque according to the prevailing Status Quo.

“We renew our call that the historical Status Quo governing these sites be fully respected, for the sake of peace and reconciliation to the whole community, and we pray for a just and lasting peace in the whole region and all its peoples.”

The statement made no mention of the Muslim terror attack that led to Israel placing the metal detectors at the entrances to the site. Nor did it refer to the horrific Palestinian terror attack on Friday.

Bishop Munib Younan, head of the Evangelical Lutheran Church of Jordan and the Holy Land, said on Vatican radio that the metal detectors are a form of “collective punishment” which should not be permitted “because of an attack by two persons.”

The bishop claimed that thousands of Muslims pray at the site during Ramadan and “everything goes smoothly”. He did not mention the murder of IDF Border Policewoman Hadas Malkah, which took place during Ramadan.

“It’s essential to find a political solution to end the Israeli occupation, which is considered illegal,” the bishop concluded.

Read more at https://www.breakingisraelnews.com/92034/catholic-churches-jerusalem-blame-israel-muslim-violence-deny-biblical-roots-temple-mount/#HF05SiJulCXae7Dw.99