Religie


Uit de rondzendbrief van Hans Holtrop (journalist) d.d.: 22-06-2017

Beste lezer, meelezer en Geheime Diensten-meelezers,

 

In de afgelopen twintig jaar heeft u van mij berichten

uit verschillende bronnen over de Religie van de “Vrede” 

op uw scherm gekregen.

Daarmee heeft u een diep inzicht kunnen krijgen

over de bedoelingen, strategie, taktieken

van deze fascistische ideologie, die als een voortwoekerende kanker

het menselijk bestaan op onze planeet

aantast en de levensadem verstikt.

 

Nu, 2017 / 5777, reizen Japanse toeristen door o.m. Europa

en maken opnamen van de zwaar bewapende

soldaten en politieagenten in de steden van Europa.

Zij concluderen, dat ze zich in een oorlogsgebied bevinden.

Zij weten, dat er vanaf 1974 : 55 miljoen leden

van het volksleger van de Religie van de “Vrede”

in Europa zijn binnengekomen.

En iedere dag stromen er meer binnen.

In Europa woedt een oorlog.

 

De Japanse toeristen kijken elkaar aan

en feliciteren elkaar met het feit,

dat ze een bijzonder verstandige Regering hebben !

De Japanse Regering heeft in de afgelopen 72 jaar

twintig leden van het volksleger van de Religie van de “Vrede”

toegelaten tot het grondgebied van Japan.

Niet meer.

 

In 1933 kwam een fascistische Regering in Duitsland aan de macht.

Met duidelijke plannen inz. de meer dan zes miljoen Joodse mensen in Europa.

Nu, 2017 / 5777 wonen er 1,2 miljoen Joodse mensen in Europa,

die als eersten worden afgeslacht, uitgemoord

ná het aan de macht komen van de Religie van de “Vrede” in Europa.

Daarna volgen de christenen.

 

OM bedreigt steeds vaker journalisten :

https://voorburgsdagblad.nl/onderzoek-marjolein-odekerken-en-alex-brenninkmeijer-steeds-meer-journalisten-bedreigd/

 

Ná twee rechtszaken tegen mij a.g.v. mijn berichten

over de Religie van de “Vrede”, is voor mij de tijd aangebroken

mijn vizier te richten op de geestelijke leidslieden in Europa

in kerk en synagoge, die als volksverraders

zwijgen over het aanstormende geweld

van de Religie van de “Vrede”.

Deze geestelijke leidslieden weten als géén ander

hoe een overtuiging, religie, ideologie, enz.

groepen mensen aanzet tot handelen.

Wekelijks preken zij in kerk en synagoge

en vormen daarmee het denken, dus handelen

van hun volgelingen.

Niets melden zij over de aanstormende fascistische Religie van de “Vrede”.

Vòòr de Tweede Wereldoorlog zwegen zij

over de aanstormende fascistische ideologie van de NAtional- soZIalisten,

terwijl ze haarfijn wisten waar dat toe zou leiden.

Nu 2017 / 5777 kennen zij de inhoud van

de aanstormende fascistische ideologie van de Religie van de “Vrede”

en weer zwijgen zij…

Daarmee de verantwoordelijkheid op hun schouders nemend

voor miljoenen en miljoenen slachtoffers.

 

Voortaan ontvangt u van mij berichten,

die tonen hoe wij als volkeren van Europa

worden verkocht en verraden

door de geestelijke leidslieden.

Met de zwarte Paus (Jezuïet) voorop.

 

Ná een korte studieperiode pakken we in juli ’17 

de draad van dit verraad op.


In Turkije wordt heimelijk de zachte sharia ingevoerd

In Turkije geldt de sharia-wet niet officieel. Maar het land wordt stilaan wel door die wet geregeerd. Het goede nieuws is dat ondanks 15 jaar van sluimerende islamisering, de rechtbanken nog geen lijfstraffen, stenigingen, amputaties of ophanging bevelen.

Het slechte nieuws is dat de Turkse rechtspraak steeds meer religieus geïnspireerd raakt, in lijn met de rechtspraak in het Ottomaanse rijk, waar niet-moslims als inferieur werden beschouwd en daar constant aan werden herinnerd door de beperkingen die ze opgelegd kregen.

Ordehandhavers kunnen niet huwen met een “onzuiver persoon”

In januari maakte de Britse krant The Independent melding van een decreet dat door de regering Erdogan was uitgevaardigd en dat ordehandhavers, zoals politieagenten, veiligheidsagenten en kustwachters, er van verwittigde dat ze hun job kwijt konden raken indien ze iemand zouden huwen waarvan bekend was dat die op overspel was betrapt.

Volgens het decreet kunnen ordehandhavers “niet bewust een persoon huwen waarvan geweten is dat die onzuiver is, noch kunnen ze gehuwd blijven of samenwonen met zo’n persoon.” Op zo’n “vergrijp” staan schorsingen die kunnen oplopen tot 24 maanden.

Het decreet stipuleert ook strenge regels tegen drinken, gokken, “het bezoek van plaatsen die de reputatie van ordehandhavers kunnen beschadigen” en buitensporige uitgaven doen, dit alles buiten de diensturen.

Een vrouw die drinkt ombrengen is minder erg

Een Turk die met een schroevendraaier zijn vrouw en moeder van zijn 4 kinderen trachtte te vermoorden en eerst tot levenslang werd veroordeeld, kreeg daarna een belangrijke strafvermindering, omdat de rechtbank oordeelde dat “het slachtoffer de gewoonte had uit te gaan met haar gescheiden vriendinnen, die alcohol dronken”. De rechtbank oordeelde met andere woorden dat de vrouw het half verdiende om te worden omgebracht.

Al deze regels hebben één zaak gemeen: overspel, onzuiverheid, drinken, gokken en buitensporige uitgaven doen, zijn alle zonden die in het heilige boek van de islam worden vermeld.  Dat is niet enkel problematisch voor een moderne rechtsstaat, maar ook vanuit een technisch standpunt.

Wie gaat “overspel, onzuiverheid, drinken, gokken en buitensporige uitgaven doen” definiëren? Wie is een “onzuivere” persoon? Hoe gaat de Turkse staat “zuiverheid” en “een pure persoon” definiëren? En welk bedrag is voor een ordehandhaver “een buitensporige uitgave”?

Misdaden bestraffen of zonden bestraffen?

Vanwege het seculiere karakter van de Turkse staat is in de Turkse grondwet geen verwijzing naar moslims of de islam opgenomen. Daar dreigt nu een einde aan te komen. Ismail Kahraman, de parlementsvoorzitter van Turkije en lid van de AKP-partij, zei vorig jaar dat Turkije een islamitisch land is en daarom een religieuze grondwet moet invoeren. Ook vindt hij dat in de nieuwe grondwet geen bepaling omtrent het secularisme mag worden opgenomen.

Een belangrijk onderscheid tussen een moderne staat en een godsdienstige staat is dat de eerste zaken bestraft die het openbaar belang schaden, terwijl de tweede “zonden” bestraft.

Turkije, ooit een semi-moderne staat, glijdt snel af tot een sharia-staat , maar dan zonder de term “sharia”.


Thousands Of Druids Are Flocking To Stonehenge To Worship The Sun On Longest Day Of The Year

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>Thousands Of Druids Are Flocking To Stonehenge To Worship The Sun On Longest Day Of The Year

by Geoffrey Grider

Thousands of Druids are preparing to flock to the ancient site of Stonehenge to celebrate the summer solstice once again, marking the longest day of the year and the first day of summer.

“Ye shall make you no idols nor graven image, neither rear you up a standing image, neither shall ye set up any image of stone in your land, to bow down unto it: for I am the LORD your God.” Leviticus 26:1 (KJV)

EDITOR’S NOTE: Think that idol worship doesn’t exist anymore, that it’s relegated only to the “dusty old” pages of the Old Testament? Think again. Tomorrow morning at Stonehenge, thousands of modern-day Druids will “pray to the universe”, invoke the “goddess spirit”, and become “one with the planet”. But what they won’t do is acknowledge that they’re sinners who need a Saviour who paid the price for thier sins on Calvary 2,000 years ago. Leviticus 26:1 nailed it.

This year armed police are to be deployed to the Wiltshire site as part of an increase in security at major events and festivals in the wake of the terror attacks in London and Manchester, though Wiltshire police stressed there is no specific threat to the event.

English Heritage has advised all visitors they will only be able to take small bags onto the Monument Field and they will be searched.

The summer solstice occurs around the 21 June in the northern hemisphere and is the time when then sun reaches its highest point of the year at the Tropic of Cancer, resulting in the longest day.

Scenes from Summer Solstice at Stonehenge 2016:

This year the summer solstice will see the UK bathed in sunlight for around 16 hours and 38 minutes on Wednesday 21 June. Some northern countries such as Iceland and Norway will experience continuous daylight at this time of year, while the areas north of the Atlantic Circle will experience 24 hours of sunlight, the Met Office states.

‘Solstice’ comes from the Latin, ‘solstitium’, meaning the stopping or standing still of the sun, and marks the first day of summer.

The summer solstice is marked with a number of festivals, feasts and rituals across different faiths, and strongly associated with fertility, growth and light.

The Roman Catholic feast day of St John the Baptist occurs within days of the solstice, while in ancient China, the solstice was associated with Li, the goddess of light.

The day is perhaps most strongly linked with pagans, who used it as a marker for planting and harvesting crops. It also marked the union of the pagan god and goddess, which was believed to create the harvest’s fruits, the BBC reports. 

Thousands of people descend on the ancient religious site of Stonehenge in Wiltshire each year to see the sun rise on the summer solstice, with many dressed in flower garlands or druids’ robes.

The Neolithic monument is widely believed to be a prehistoric temple built to mark the movements of the sun, according to English Heritage. The heel stone and slaughter stones at the site are aligned with sunrise on summer solstice.

The winter solstice, which marks the shortest day of the year with the least hours of daylight, usually happens on or around 21 December.

The spring, or vernal, equinox and autumn equinox occur between the solstices and mark the point when the sun is positioned exactly over the equator, meaning daylight and darkness last for around the same amount of time.

The times for the two solstices and equinoxes in 2017, according to Greenwich Mean Time, are:

Vernal equinox – 20 March, 10:29am

Summer solstice – 21 June, 04:24am

Autumnal equinox – 22 September, 20:02pm

Winter solstice – 21 December, 16:28pm

 

 

Geoffrey Grider | June 20, 2017 at 11:24 am | Tags: Stonehenge | URL: http://wp.me/p1kFP6-cZP

Comment    See all comments

Yehudah Glick die ook regelmatig te zien is in filmpjes met Paul Begley , zegt In het Arabisch dat er geen God is dan alleen Allah:

Aangeleverd door: Diana

LEADING RABBI SAYS HE WANTS A TEMPLE FOR ALL RELIGIONS ON THE TEMPLE MOUNT THEN SAYS IN ARABIC “THERE IS NO GOD BUT ALLAH”
GET THE BEST SELLING BOOK “THE TEMPLE OF THE ANTICHRIST” https://goo.gl/jcZMq0

Yehudah Glick die ook regelmatig te zien is in filmpjes met Paul Begley , zegt

In het Arabisch dat er geen God is dan alleen Allah:

 

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=5b4_LJJ3B9g