Religie


De anti-christ himself zou het niet beter kunnen verwoorden

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>ANTICHRIST: Pope Francis Tells Catholics In Rome That A ‘Personal Relationship’ With Jesus Is ‘Dangerous And Harmful’

by Geoffrey Grider

The video in this article shows proof-positive, once and for all, that Pope Francis and the Vatican Whore are the absolute, sworn enemies of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Make this video go viral and expose for all time the Vatican agenda to send your soul to Hell.

“Little children, it is the last time: and as ye have heard that antichrist shall come, even now are there many antichrists; whereby we know that it is the last time.” 1 John 2:18 (KJV)

Dropping all pretense of being the “vicar of Christ”, Pope Francis told a fawning crowd of 33,000 Catholics in Rome that “a personal, direct, immediate relationship with Jesus Christ” must be avoided at all costs. He stated repeatedly that the only relationship you can have with Jesus must be from within the confines of the Roman Catholic Vatican system. These are the words of Antichrist, see for yourself:

“There are those of you who believe that you can have a personal, direct and intimate relationship with Jesus Christ outside of the communion and mediation of the Catholic Church. These temptations are dangerous and harmful. They are, in the words of the great Pope Paul VI, ‘absurd dichotomies’. Pope Francis, June 25, 2017 Rome

Last week, Pope Francis told the Italian newspaper La Repubblica that the United States of America has “a distorted vision of the world” and Americans must be ruled by a world government, as soon as possible, “for their own good.”

Pope Francis Says ‘Personal Relationship With Jesus’ Is ‘Harmful And Dangerous’

The week before he also called fora one world government” and “political authority”, arguing that the creation of the one world government is needed to combat major issues such as “climate change.”

“And upon her forehead was a name written, MYSTERY, BABYLON THE GREAT, THE MOTHER OF HARLOTS AND ABOMINATIONS OF THE EARTH.” Revelation 17:5 (KJV)

Sorry, Frankie, but the only relationship with Jesus that can save your soul is an intimate, personal and direct relationship with The One who bore your sins on the cross at Calvary. And you do not need the Roman Whore to do that. In fact, it is the Catholic Church that keeps people from becoming saved.

“For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God: ot of works, lest any man should boast.” Ephesians 2:8,9 (KJV)

Revelation 17 and 18 shows us clearly how God views the Roman Catholic Vatican system, what their true agenda is, and what there soon coming end will be. The video in this article shows proof-positive, once and for all, that Pope Francis and the Vatican Whore are the absolute, sworn enemies of God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Make this video go viral and expose for all time the Vatican agenda to send your soul to Hell.

“Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye compass sea and land to make one proselyte, and when he is made, ye make him twofold more the child of hell than yourselves.” Matthew 23:15 (KJV)

 

 

Geoffrey Grider | July 20, 2017 at 5:34 pm | Categories: The Big Story | URL: http://wp.me/p1kFP6-d8f

Comment    See all comments

Was ‘Allah’ de oude maangod Sin? Antwoord: Een volmondig JA!

Was Allah, de maangod van het oude heidense Arabië?

Door Syed Kamran Mirza

Met historisch bewijsmateriaal, objectieve logica en goede overeenstemmende referenties kunnen we heel goed bewijzen dat,

(a) Allah de naam van een godheid was die al vóór de komst van de islam bestond,

(b) Pre-islamitische heidense volkeren aanbaden Allah als hun oppergod (maangod).

De naam ‘Allah’ bestond al in het pre-islamitische Arabië.
In het oude Arabië werd maangod Allah beschouwd als de allerhoogst aanbeden God/godheid, en Arabische heidenen aanbeden Allah voordat het mohammedanisme ontstond.

Laten we hieronder eens kijken naar een aantal vragen en antwoorden:

Hebben de heidense Arabieren in pre-islamitische tijden 360 goden aanbeden? Ja

Aanbaden de heidense Arabieren, de zon, maan en de sterren? Ja

Hebben de Arabieren heiligdommen voor de maangod gebouwd? Ja

Gaven verschillende Arabische stammen de maangod verschillende namen/titels? Ja.

Wat waren enkele namen of titels? Sin, Hubul, Ilumquh, Al-ilah.

Werd de titel “al-ilah” (de god) gebruikt als de maangod? Ja.

Is het woord Allah afgeleid van al-ilah? Ja.

Was de heidense Allah een belangrijke god in een tempel van goden? Ja.

Werd hij vereerd in de Ka’aba? Ja.

Was Allah slechts één van vele Mekkaanse goden? Ja,

Plaatste zij een beeld van Hubal op de top van de Ka’aba? Ja.

Werd Hubal op dat moment beschouwd als de maangod? Ja.

Was de Ka’abah dus het ‘huis’ van de maangod? Ja.

Is de naam Hubal als maangod uiteindelijk vervangen in Allah? Ja.

Werd de Ka’abah het huis van Allah genoemd? Ja.

Waren de sterren al-Lat, al-Uzza, en Manat, de dochters van Allah? Ja.

Vertelde de Koran aan de moslims om al-Lat, al-Uzza en Manat te aanbidden? Ja, in soerah 53:19-20.

Zijn die verzen uit de huidige Koran verwijderd ? Ja.

Hoe heetten deze verzen? “The Satanic Verses.” De verschillende namen voor de maangod waren Sin, Hubal, llumquh, Al-ilah en werden gebruikt door verschillende heidense Arabische stammen.

Wie is Allah eigenlijk? Volgens islamitische theologen is Allah de oppergod of schepper die zich via engel Gabriel aan “profeet” Mohammed heeft geopenbaard.
Verrassend genoeg, definieert de Koran nooit het woord “Allah”, wie hij daadwerkelijk was of wat de relatie met de heidenen waren. Ik ben van mening dat 99 procent van de moslims geloven dat de naam ‘Allah’ was ontstaan vanaf de tijd dat Gabriel de ‘waarheid’ aan Mohammed begon door te geven. Zij geloven dat voordat deze waarheid werd geopenbaard — heidense Arabieren zeer slechte mensen waren die in totale duisternis leefden en verschillende poppen als godinnen vereerden.
Ik wil wedden dat geen mullah deze echte waarheid ooit heeft verteld. Wat een hypocrisie. 
Enkele belangrijke factoren die sterk doen vermoeden dat de heidenen de naam “Allah” al eerder gebruikten als hun belangrijkste God of godheid:

(A) In pre-islamitische tijden, die moslims de dagen van onwetendheid noemen, was de religieuze achtergrond van de Arabieren heidens. Door de maan, de zon, sterren, planeten, dieren, waterbronnen, bomen, stenen, grotten, en andere natuurlijke objecten te vereren kon men [in hun verbeelding] contact met de god of schepper maken.
In Mekka werd “Allah” het hoofd van alle goden en tevens de speciale godheid van de Quraish, de stam van de profeet.
Allah had drie dochters: Al Uzzah (Venus), het meest gerespecteerde van allen en blij met mensenoffers, Manah, de godin van het lot, en Al Lat, de godin van de vegetatie. Deze drie dochters van Allah (er is een koranvers over hen) werden beschouwd als zeer machtig over alle dingen. De voorbeden namens de gelovigen waren van groot belang.

(B) Arabieren gaven in pre-islamitische tijden hun kinderen namen zoals — Abdullah (slaaf van Allah). Mohammed’s vaders droeg de naam “Abdullah”. De logische analogie is hier dat als er geen “Allah” in het pre-islamitische Arabië had bestaan, er geen Abdullah’s of slaven van Allah in het heidense Arabië waren geweest.

(C). Albert Hourani verklaart: “de islamitische naam voor God was “Allah”, die al eerder in gebruik was als één van de lokale goden. [A history Of Arab people by Albert Hourani, 1991, pagina 16, Belknap press of Harvard University, USA]

De geschiedenis leert ons twee theorieën over Allah’s bestaan in en rond de Ka’abah:

(1) Arabische heidenen noemden ‘Allah’ de oppergod en was tevens het grootste beeld in de Ka’aba.

(2) Heidense Arabieren vereerden 360 goden binnen de Ka’aba, en beschouwden deze als kleinere goden die onder totale controle stonden van Allah als oppergod.

(A) Nu sommige factoren die “Allah” zullen kenmerken als de maangod van de Arabische heidenen:
Allah of Mohammed, verkondigt in ongeveer een dozijn verzen dat hij of zij zweert op enkele hemellichamen zoals de maan, zon, sterren, planeten, de nacht, de wind enz. Waarom zou een ”schepper” op zijn eigen creaties zweren?
Een God zweert niet, en al helemaal niet op iets dat inferieur is aan zijn eigen bestaan.
Zou een God op iets moeten zweren om anderen te overtuigen dat Hij de schepper van hemel en aarde is? Zeer twijfelachtig. Dergelijke ‘’openbaringen’’ geven de indruk volledig door een mens bedacht te zijn en wel door die meeste belangrijke persoon, de ‘grote man’ Mohammed.
De Koran besteedt ook tijd aan het ‘zweren’ op hemellichamen als de maan.
Dit is logisch gezien de 3000 jaren van maan en sterren aanbidding van vóór de islam. Hemellichamen waren onmisbaar in de heidense Arabische wereld.
Echter, in zijn verklaring waarom de Koran op de maan zweert zoals in soera 74:32, zegt Yusuf Alli ,”de maan werd aanbeden als een godheid tijdens de nacht” (voetnoot 5798, pg. 1644). Misschien was dit zweren op Allah te wijten aan de gebruikelijke/culturele gewoonten van maanverering als hun God.

(B) Yousuf Ali verklaarde (Pagina-1921-1623 van zijn Engels vertaling van Heilige Koran):“Het aanbidden van hemellichamen was populair in verschillende vormen…Apollo en Diana — de tweelingbroer en zus, vertegenwoordigde de zon en de maan. .. ..
De heidense Arabieren beschouwde de zon als een godin en de maan als een god. Van de 360 goden rond de kabah waren Lat, Uzza, en Manat de bekendste. De 360 heidense goden vertegenwoordigde waarchijnlijk de 360 dagen van een onnauwkeurig zonnejaar.
Dit was de werkelijke eigentijdse heidense aanbidding, zoals bekend bij de Quraish en Mohammed.

(C) de invloed van de maan in het mohammedanisme: Wie kan de invloeden van de maan op het leven van een moslim ontkennen?
In de islam wordt de maan als het heiligste hemellichaam beschouwd, en de maan is het leidende licht van alle islamitische rituelen/festivals. De wassende maan en sterren zijn symbolische tekens in de nationale vlaggen van veel islamitische landen en zichtbaar op moskeeën en islamitische begraafplaatsen.
Profeet Mohammed deed concessies aan de heidenen om het mohammedanisme in Arabië te grondvesten: Profeet Mohammad deed een slimme zet door rekening te houden met de heidense Arabieren – vele riten van het heidendom werden aan het mohammedanisme verbonden. Hij maakte een aantal politieke overeenkomsten met heidense leiders zoals Abu Suffian om zijn nieuwe idee van religie samen te voegen met hun heidense rituelen.
Profeet Mohammed had de heidenen gevraagd om “Allah” als enige en hoogste God te aanbidden.
Alle andere beelden van afgoden die in de Ka’abah stonden werden vernietigd. Om te bevestigen dat er nog maar één God bestond (monotheisme) verkondigde Mohammed herhaaldelijk om geen partners aan Allah te verbinden (dat is de reden waarom we een aantal Koranverzen kunnen vinden met het verzoek om geen partners aan Allah te geven).
Ten slotte was de profeet in staat om de heidenen te overtuigen [uiteraard met geweld] om de beelden van de goden te vernietigen. Als tegemoetkoming kregen de heidenen 99 alternatieve namen voor de naam Allah. Deze 99 namen waren de populairste namen onder de goden waarvan de beelden vernietigd waren.
De islam bevat veel rituelen uit de heidense periode van voor de islam, die door toegewijde moslims in naam van Allah, hedendaags worden uitgevoerd. Zoals;

 • eenmaal per jaar de bedevaart naar de Ka’aba,
 • de ramadan,
 • zeven keer rond de Ka’aba,
 • kussen van de zwarte steen,
 • scheren van het hoofd,
 • dierlijke offers,
 • twee heuvels op en neer,
 • het gooien van stenen naar de duivel,
 • neus reinigen met water,
 • een paar keer per dag bidden naar Mekka,
 • aalmoezen geven,
 • het vrijdaggebed enz.

Deze rituelen worden hedendaags door de moslims uitgevoerd en niemand kan ontkennen dat bovenstaande rituelen al ruim voor de komst van de islam bestonden.
Het is zeer aannemelijk dat door de heidense rituelen in de nieuwe religie islam te integreren, een belangrijk deel van de heidenen hun verzet tegen deze nieuwe religie opgaven.
Het centrale heiligdom in Mekka is de heidense Ka’aba (huis van Allah), een kubus van een stenen structuur die al vele malen herbouwd is. Ingebed in een hoek staat de zwarte steen en is waarschijnlijk een meteoriet.
Het is een historische feit dat de Ka’aba, het heiligdom waarin de zwarte steen ligt, al vóór het mohammedanisme werd gebruikt voor heidense afgoderij.
De naam van de God die de Arabieren aanbaden was de God van het godendom – oppergod Al-ilah of wel Allah, de grootste God die over ieders lot besliste.
Het verhaal over de zwarte steen; de zwarte steen was zeer heilig onder de stammen. Op een gegeven moment moest de zwarte steen verplaatst worden en er ontstond een ruzie onder de stammen over wie de steen mocht vervoeren. Toen kwam de jonge Mohammed (nog geen profeet) met de oplossing voor dit probleem. Mohammed zette deze heilige steen op een chaddor (stuk doek) en vroeg één vertegenwoordiger van iedere stam de chaddor vast te houden om de steen te vervoeren.
Ik vertelde dit korte verhaal om te bewijzen dat de zwarte steen al lang bestond voordat de islam werd uitgevonden.
Kortom, met alle mogelijke beschikbare [in]directe bewijzen en logica kan men stellen dat de islam geen nieuwe godsdienst was maar een hervormd heidendom. Referenties

1. The Holy Qur’an, Translated by A. Yousuf Ali, Published by Amana Corporation, Brentwood, Maryland, 1983 2. Buchari Sharif, Bengali Translation by Maulana Muhammad Mustafizur Rahman, Sulemani Printers and Publishers, Dhaka, Second edition-1999 3. History of the Arab peoples, by Albert Hourani, the Belknap press of Harvard University press, Cambridge, Massachusetts, 1991 4. Dr. Robert Morey, 1996 Research and Education Foundation. 5. Gilchrist, The Temple, The Ka’aba, and the Christ (Benoni, South Africa, 1980), p. 16. 6. G. J. O. Moshay, Who Is This Allah?, (Dorchester House, Bucks, UK, 1994), pg. 138 7. Ibn Warraq, Why I Am Not A Muslim, (Prometheus, Amherst, 1995) p. 42. 8. Encyclopedia of Islam, eds. Lewis, Menage, Pellat, Schacht (Leiden; E. J. Brill, 1971, II:1093.) 9. Encyclopedia of Religion and Ethics (ed. Hastings), I:326. 10.The Ultimate Encyclopedia of Mythology, Arthur Cotterell and Rachel Storm, Lorenz Books, New York 10011, Anness Publishing Limited 1999 11. Roots of the Western Tradition, (a short history of ancient world) by C.Warren Hollister, Library of congress cataloging-in-publication data, 6th edition, 1

England’s First State-Funded Muslim School Has Pro-Rape Textbooks That Promote Domestic Violence

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>England’s First State-Funded Muslim School Has Pro-Rape Textbooks That Promote Domestic Violence

by Geoffrey Grider

England’s first state-funded Muslim secondary schools – that segregated boys and girls and had books promoting domestic violence and marital rape – is to be taken over by the Government.

EDITOR’S NOTE: Watching pusillanimous England trying to pretend that their massive Islamic influx of migrants are behaving like any other migrant group is by turns both heartbreaking and hysterical. Islam in the UK is destroying the very foundation on which England is built, and as the pillars crumble we see England defending Islam as a ‘religion of peace’ to the death. Their own death. Pro-rape text books in a Muslim school financed by the English government. Hmm. How ya going spin that one? Silly me, I must be Islamaphobic.

The Al-Hijrah School in Birmingham, which became state-funded in 2001, was put into special measures last summer after the pro-rape texts were found in the institution’s library and a child died from an allergic reaction.

In a report published in May, the inspector Ofsted also identified bullying, said the playground was chaotic, teaching was poor, pupils were not safe and some staff did not know what to do in medical emergencies. The school was given an “inadequate” judgment, the lowest ranking.

Secret Filming Reveals Hatred Been Taught At UK Muslim Schools:

The damning report also criticised the school’s policy of segregating boys and girls, sparking a lengthy legal battle, which is still ongoing. The school attempted to suppress the report’s findings with funding from Birmingham city council.

The appeal court judges were asked last week to make a definitive ruling in the case. If Ofsted wins, up to 20 faith schools that teach boys and girls separately will be reinspected and may have to change their arrangements.

“Islam does NOT mean peace”, Muslim sets the record straight:

According to The Times, Amanda Spielman, chief inspector at Ofsted, has now said the school is to be taken over by an independent academy trust on the orders of the Department of Education.

“I am deeply concerned about the idea that total segregation of children within a mixed school is acceptable”, she told the paper.

“Segregating boys and girls in a mixed school feels as though it is depriving both boys and girls of a big part of the benefits of school.

“We have single-sex schools and I am not challenging that, but the idea that you have a mixed school, and yet you do not have social development, stimulation, all the things that come from mixing the sexes, makes me uncomfortable.”

Birmingham city council has said both it and Al-Hijrah’s interim executive board were “co-operating fully” with the Department of Education to find a suitable Academy sponsor for the school. source

 

 

Geoffrey Grider | July 18, 2017 at 11:28 am | Categories: Islam in the UK, The Big Story | URL: http://wp.me/p1kFP6-d7B

Comment    See all comments

Which Jesus Do You Follow?

Bron: Latest Post/Unsealed

Aangeleverd door: It’s Me

LATEST POSTS

Which Jesus Do You Follow?

Posted: 18 Jul 2017 07:24 AM PDT

The Bible repeatedly states that simple belief in Christ is sufficient for salvation because Christ satisfied all the necessary requirements through His atoning sacrifice.  Through faith in Him we have entered into a permanent Sabbath and have rested from our works (Hebrews 3-4).

Though it is through faith alone in Christ alone that we are reconciled to God, we have to be very careful to recognize the Christ to whom we refer.  There are many people named Jesus and many who have been called Christ, but there is only one Jesus Christ with the power to save you.  Many who believe they are following Jesus will one day come face to face with the reality that they never knew the only Jesus who could save them (Matthew 7:21-23).

This is where Christians are called to be most discerning because there are two kinds of people who will not inherit eternal life: those who do not believe in Jesus and those who believe in a Jesus not found in the Bible.  People argue endlessly about Jesus’ Name.  Is it Yeshua?  Yehoshua?  Iesous?  Is it ok to just call Him Jesus?  There are thousands of languages and Jesus is called by hundreds, even thousands of names, but the real concern is not by which name you call Him, but to which Jesus you refer:

Muslim Jesus

This Jesus, also called Isa, can be found in the Quran.  He is praised and held in high esteem by many Muslims.  He’s even called the Messiah.  That’s close enough, right?  Unfortunately this isn’t the same Jesus that Christians know.  The Muslim Jesus was tortured on a cross, but he didn’t die and went on to recover from his wounds.  He didn’t rise from the dead and didn’t atone for mankind’s sins and therefore doesn’t have any power to save you.  He’s also subservient to the false prophet Mohammed.

Universalist Jesus

There are various beliefs about this Jesus.  Perhaps he was just one of many prophets: Moses, Buddha, Jesus, Mohammed, Bahá’u’lláh, etc.  Each of them provided an equally valid path to God.  Everyone, regardless of what they believe, will end up in the same wonderful place.  This Jesus may have died and rose again, but he clearly didn’t die for the sins of mankind if he was just one of many prophets or divine manifestations.  This Jesus is nothing special and doesn’t provide you with anything you can’t get somewhere else.

New Age Jesus

The New Age Jesus is similar to the universalist Jesus – just one of many prophets or divine manifestations.  In popular schools of New Age thought, Jesus is called an “Ascended Master”.  “Ascended Masters” or “Mahatmas” are numerous beings that may be seen as divine or even alien creatures who have overcome physical limitations.  In this second sense they seem eerily reminiscent of fallen angels or demonic beings.  This Jesus is often said to have died and then come back to life as Christianity teaches, but he never atoned for sin nor is he seen as necessary for salvation.

Mormon Jesus

This Jesus seems close to the real deal.  He died for mankind’s sins and rose again.  He is even called the Son of God.  Yet that is where the similarities end.  When you dig into the classical teachings of Mormonism you quickly discover that the god worshiped in that religion is a completely different god than the One worshiped in the Bible.  The god of Mormonism is not One.  He is one of at least three or four gods.  Classical Mormonism is a rejection of biblical monotheism and a number of basic theological truths, so even though this “Jesus” may have done all the right things, He is certainly not the same Jesus found in the Bible.  He is not YHWH in the flesh.  Suppose a random person from Mexico named Jesús came along and claimed to die for your sins and rise again.  The similarity of the name alone is not sufficient grounds for suggesting he is the same person as the Son of God.

Jehovah’s Witness Jesus

Like the Mormon Jesus, this Jesus seems close to authentic.  He died for mankind’s sins and rose again.  The problem is, this Jesus is a replay of an ancient heresy called Arianism, which teaches that Jesus is not God.  He is a mere creation.  On the other hand, the authentic Jesus is God in the flesh (Isaiah 9:6, Matthew 1:23, John 1:1, 18, 8:58, 20:28, Acts 20:28, Romans 9:5, 10:9, Philippians 2:5-8, Titus 2:13, Hebrews 1:8, 2 Peter 1:1, Revelation 1:8, 17:14).  When Jehovah’s Witnesses and Christians talk about Jesus, they are not talking about the same person.  And to be clear, there is no scholarly debate on this issue.  Early Christians worshiped Jesus and the Scriptures absolutely affirm the deity of Christ (see here).

Secular Jesus

The secular Jesus was a wise man and a good teacher.  He shook up the establishment and cared for the poor, yet he was killed by the Romans and that was the end of the story.  He didn’t atone for any sins and he didn’t rise again.  This Jesus can’t save anyone – this is not the Jesus of the Bible.

The Genuine Article: The Lord Jesus Christ

This Jesus is the One specifically chosen by God to be the Messiah of Israel and your personal Savior.  He is God in the flesh, the Son of God, and the Ruler over all creation.  He is Lord whether you want Him to be or not.  He is the only provision for sin because He died for your sins and rose again.  He is the original Jesus.  Compare this Jesus to the previous persons mentioned and you’ll notice the obvious fact that they all come after Him because they are all counterfeits.  The genuine article comes first.

The genuine Jesus was a real person who verifiably rose from the dead (having been seen alive after death by over 500 eyewitnesses) and whose life and claims were confirmed by over 350 specific prophecies that were written many centuries before He was born.  It should be noted that the bodily remains of Buddha, Confucius, Mohammed, Bahá’u’lláh, and other founders of world religions are still with us today and we know where they are (Kandy, Sri Lanka; Qufu, China; Medina, Saudi Arabia; and Acre, Israel, respectively).  Yet the body of Jesus is nowhere to be found because His body is currently alive and enthroned in glory.

 

And having brought them out, he was saying, ‘Sirs, what is necessary of me to do, that I may be saved?’

And they said, ‘Believe on the Lord Jesus and you will be saved, you and your household.’

– Acts 16:30-31

Belief in Jesus is synonymous with believing the Gospel.  When you believe in the real Jesus you are believing in the Gospel by default because the real Jesus died for your sins, was buried, and rose again.  And when you believe in the true Gospel you are also believing in the real Jesus because the Bible defines the Gospel to include the fact that Jesus is both Lord (Romans 10:9) and Christ (1 Corinthians 15:3).
Make sure that you trust and know the real Jesus because He is the only One who can save you.

I am trying here to prevent anyone saying the really foolish thing that people often say about Him: I’m ready to accept Jesus as a great moral teacher, but I don’t accept his claim to be God.  That is the one thing we must not say.  A man who was merely a man and said the sort of things Jesus said would not be a great moral teacher.  He would either be a lunatic — on the level with the man who says he is a poached egg — or else he would be the Devil of Hell.  You must make your choice.  Either this man was, and is, the Son of God, or else a madman or something worse.  You can shut him up for a fool, you can spit at him and kill him as a demon or you can fall at his feet and call him Lord and God, but let us not come with any patronizing nonsense about his being a great human teacher.  He has not left that open to us.  He did not intend to.

– C.S. Lewis, Mere Christianity

7.7 Earthquake on 71717 (7/17/17) with 66 days to go until the 9/23 sign

Posted: 17 Jul 2017 09:06 PM PDT

The Weather Channel Link

 

 • 7.7 magnitude
 • 7 miles deep
 • 7/17/17
 • 66 days until 9/23 and the Revelation 12 Sign
 • 177 days since the last 7.x magnitude earthquake (1/22/17 – 7.8 in Papua New Guinea)
 • 7:34pm EDT
 • Tsunami 3 1/2 inches deep
Is There More To The Eclipse Than Meets The Eye?

Posted: 17 Jul 2017 09:55 AM PDT

Suppose God wanted to send a message to the people of earth.  How would He send it?  Language barriers present a real problem and it took hundreds, even thousands of years to finally get the Bible translated into enough languages to be readable in every nation.  But what if God wanted to deliver a dramatic message and there was only a very short time to deliver it?

The Bible says He uses the sun, moon, and stars for signs (Genesis 1:14).  The Bible also promises that signs will appear in the sky before Christ’s return (Luke 21:11, 25).  The sky is shared by all people across all nations and the movements of the luminaries are built upon the unchanging physical laws that God made in the beginning.  This August a message will appear in the sky for those paying attention.

We’ve discussed in depth how the August eclipse occurs exactly 40 days before Yom Kippur on the first day of the Jewish season of repentance and how the eclipse will form an ‘X’ over the chief Gentile nation because of another total solar eclipse seven years later.  We were also the first to report how the path of the eclipse seems to form a message about Jerusalem, the book of Revelation, the magi, and the rapture.  And of course, we reported the verifiable facts that the eclipse begins in the 33rd state (Oregon) and ends precisely at the 33rd parallel.  A total solar eclipse traversing the entire United States hasn’t happened in 3 x 33 years and even more – the eclipse occurs exactly 33 days before the Revelation 12 Sign.

Ezekiel 33 describes God establishing watchmen to warn of impending judgment.  That in and of itself is an interesting correlation, but the biblical meaning of the number 33 is far more interesting:

Thirty-Three (lamed-gimel)

A Sign

The number thirty-three in Hebrew was written with the letters lamed (authority) and gimel (camel, or to lift up). Thirty-three is the number of a Sign—that is, the confirming evidence establishing a prophetic word. The prophetic word itself is authoritative (lamed) and the confirming sign upholds it (gimel), presents it, and establishes the prophetic word by the double witness.

The 33rd time Noah is mentioned is in Gen. 9:17, which speaks of the rainbow that was God’s promise to Noah and to all flesh,

“17 And God said to Noah, ‘This [rainbow] is the sign of the covenant which I have established between Me and all flesh that is on the earth.’ ”

Ed Vallowe says that thirty-three means Promise. I find that this is close, but not fully accurate, because his perspective is not broad enough to encompass all of the biblical examples. For this reason he misunderstands Gen. 9:17, thinking it refers to the promise of God that He will not destroy the earth with a flood again. But he misses the point of the verse, which is that the rainbow was the SIGN of this covenant, or promise.

The 33rd time Abraham’s name is mentioned is in Gen. 20:18,

“18 For the Lord had closed fast all the wombs of the household of Abimelech because of Sarah, Abraham’s wife. 1 Then the Lord took note of Sarah as He had said, and the Lord did for Sarah as He had promised. 2 So Sarah conceived and bore a son to Abraham in his old age…”

Closing up the wombs of Abimelech’s household was a sign that the prophecy was not to be fulfilled through the Philistine king, but through Abraham and Sarah.

The 33rd time that the name Isaac is mentioned is in Gen.26:1, where he too went to the land of Gerar, ruled by Abimelech (“Father-King,” the title of all the Philistine kings). In that passage (verse 4), God says that his seed would become like the stars of heaven. So in this case, the stars of heaven were the sign of Isaac’s many children.

The 33rd time that the name Jacob is mentioned is in Gen. 28:20-22, where Jacob vowed a vow, promising as follows:

“20 Then Jacob made a vow, saying, ‘If God will be with me and will keep me on this journey that I take, and will give me food to eat and garments to wear, 21 and I return to my father’s house in safety, then the Lord will be my God. 22 And this stone, which I have set up as a pillar, will be God’s house, and of all that Thou dost give me I will surely give a tenth to Thee.’ ”

In this case, the stone was the sign, a type of Christ in that it was anointed.

In the New Testament, the 33rd time that Peter’s name is mentioned in the book of Acts is in Acts 10:18. Peter had just received the vision of the unclean animals being lowered from heaven in a sheet, and God had told him to “kill and eat.” Peter did not know the meaning of this vision until a moment later when the men sent by Cornelius knocked on the door. In this case the vision was the confirming sign by which Peter knew that he was to go with them to Caesarea.

The 33rd time Paul’s name is mentioned is in Acts 17:2, where he is seen explaining the Old Testament signs that proved Jesus to be the Messiah.
So 33 days before The Great Sign is another sign that is a possible confirming witness to the legitimacy of The Great Sign.  The eclipse occurs in conjunction with Regulus, which is a key part of the astronomical alignment in September – so the eclipse will actually be drawing the eyes of the world to the exact area in the sky where the Revelation 12 Sign will occur.  That’s amazing if you ask me.

What’s more amazing still are all the connections between the eclipse and Egypt.  The ‘X’ of the 2017 and 2024 eclipses is formed right over “Little Egypt” in Illinois and the precise point where the two eclipses meet is in Makanda, Illinois, which was called “The Star of Egypt”.  I mentioned before that seven of the Ten Plagues that befell ancient Egypt have a direct parallel in the book Revelation – a book that describes the future judgment of God upon the entire world.  On top of that, Daniel Matson made a groundbreaking discovery that the Great Pyramid of Giza aligns with Regulus, Venus, Orion, and Israel on September 20th, three days before the Revelation 12 Sign and 30 days after the eclipse – yet another amazing connection to Egypt.

But why might God want to draw attention to Egypt and why would His message connect Egypt and the United States?

My first speculation is the rapture.  The Exodus was a “type” of the future rapture.  God’s people who were in bondage were delivered out of Egypt with signs and wonders.  God took them out and brought them into the Promised Land.  Likewise, Believers are now in bondage, held captive in the present darkness of the world.  Egypt is now the world and God will take His children out and deliver them to the spiritual Promised Land that His Son promised to them (John 14:2-3, Hebrews 13:14).

Consider the prophecy given in Hosea 11:1:

When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son.
You might wonder, but isn’t prophecy about the future?  Wasn’t this passage of Scripture written long after the Exodus?

This verse is certainly about the Exodus, for God likens Israel to a male child, but this is also a prophecy of the future.  Matthew said it was also fulfilled when God’s only begotten Son returned from Egypt after his family fled Herod (Matthew 2:15).  As we have abundantly shown, the next male child to be delivered is the Church, so “out of Egypt I called my son” may apply to the Church, as well.

My second speculation is a Jewish exodus from the United States.  After God’s children leave, the antichrist will quickly ascend to power and the world will turn against the Jews just as it was during the Holocaust.  The difference this time is that the Jews have a refuge – Israel.  Roughly half of the world’s Jews live in Israel and the other half reside in the United States.  Sometime soon those Jews will need to travel back to their homeland for the fulfillment of prophecy.  What better signal to the Jews in the United States that they need to flee for their safety, then for God to liken the United States to Egypt?  Jews are taught the story of the Exodus from infancy.  They know it well.  And once the Tribulation commences, they will stumble upon some of these things Christians have been writing about and recognize the connections.

It should be noted that Micah 5:3 says that the rest of the Jews will return to Israel after a certain “woman” gives birth.  We should all be well aware that a heavenly woman is giving birth this September and the Revelation 12 Sign occurs on the Sabbath of Return.

 

You are subscribed to email updates from UNSEALED – World News | Christian News | Prophecy Updates.
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now.
Email delivery powered by Google
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States