Religie


Een zeer ontnuchterend verhaal over contact met spirit guides en overledenen

Aangeleverd door: Saskia

Een zeer ontnuchterend verhaal over contact met spirit guides en overledenen

In onderstaande video is een interview te horen met Schots ex-psychic Laura Maxwell over de keerzijde van contact met spirit guides en overledenen.

 

Volgens Laura worden spiritisten en mediums enorm misleid. Ze vertelt hoe ze, samen met haar moeder, jarenlang de Spiritualist Church bezocht, waar geesten (spirit guides en overleden familieleden) werden uitgenodigd om te spreken door een medium. De informatie die doorkwam was allemaal zeer accuraat en ze geloofden echt met overleden familieleden van doen te hebben. Daarnaast hielden ze zich bezig met yoga, meditatie, crystal healing, openen van chakra’s en energy healing en kregen ze onderwijs over reïncarnatie. Zaken die vandaag de dag enorm populair zijn.

Af en toe hoorden ze wel eens verhalen over mediums die aangevallen werden door geesten, of mediums die in trance volkomen overgenomen waren door geesten en mensen begonnen aan te vallen. Ook hoorden ze verhalen over mediums die een zenuwinzinking kregen en in een psychiatrische inrichting belanden. Maar er werd ze verteld dat dit maar zelden voorkwam. En waarschijnlijk was het dan gewoon de schuld van het medium zelf.

Misschien had ze zich niet goed beschermd, of had ze ‘bad vibes’ waardoor ze dat had aangetrokken. Mediums verzekerden Laura en haar moeder dat dit hen nooit kon overkomen, ze hadden ‘good karma’ en ‘good vibes’, waardoor ze voldoende beschermd waren en niets te vrezen hadden. En lange tijd ging het ook goed. Ze vonden het beiden erg fascinerend en hadden veel positieve ervaringen. Haar moeder werd ondertussen getraind voor het mediumschap en al snel kwamen er geesten in huis met allerlei boodschappen. En toen ging het mis, flink mis..

 

Ze zochten aanvankelijk hulp bij mediums en psychics, die allemaal heel erg aardig waren en hun best deden, maar ze begrepen het niet en konden het ook niet stoppen. Op een gegeven moment besloten ze niet meer naar de Spiritualist Church te gaan, ze vonden er immers toch geen hulp. Maar de aanvallen stopten daarmee niet. Het was zelfs zo erg dat haar moeder handen rond haar keel voelde die haar probeerden te wurgen.

Of er werd heel hard op haar borst gedrukt, waardoor ze bijna niet meer kon ademen. Ook haar die tante, die voor hun hond zorgde in hun huis, werd aangevallen. Ze werd opgetild, van de trap gegooid en brak haar pols. Laura’s moeder werd dag en nacht aangevallen en ook Laura had te maken met geesten die haar uitscholden, schreeuwden en allerlei obsceniteiten riepen. Allemaal doodeng. En ze beseften dat al zou je een politiemacht of leger laten uitrukken, het zou niets uithalen.

 

Dit alles leiden ertoe dat ze besloten helemaal te stoppen met het spiritisme. En in de hoop verlossing te vinden gingen ze in de bibliotheek op zoek naar zoveel mogelijk namen van goden, die ze vervolgens één voor één om hulp vroegen. Helaas, het werd nog erger. Ze bleken daarmee alleen maar meer geesten opgeroepen te hebben. Haar moeder was ondertussen compleet geïsoleerd geraakt, ze durfde zelfs de straat niet meer op omdat er dan allerlei scènes konden ontstaan. Maar of ze nu thuis bleef of niet, de aanvallen bleven doorgaan.

Op een gegeven moment lieten ze de geesten weten dat ze er mee wilden stoppen en vroegen hen te verdwijnen. Maar dat waren ze beslist niet van plan en ze werden min of meer uitgelachen. Ze lieten Laura en haar moeder weten dat ze wel konden denken dat zij de controle hadden, maar dat dit toch echt een illusie was. Het werd ze ook duidelijk dat hun overleden familieleden zich nooit zo hadden gedragen en beseften nu dat het geesten waren die zich als zodanig hadden voorgedaan.

 

Ondertussen kon haar moeder door al deze ellende niet meer slapen en probeerden de geesten haar te vermoorden. De wanhoop nabij zijnde riep ze weer allerlei geestelijke wezens om hulp (engelen en spirit guides). Heel eventjes leek het er op dat er een helpende hand kwam. Er openbaarde zich namelijk een licht wezen, die er prachtig uitzag! Ze was er van overtuigd dat dit Lucifer was, de goede engel die haar kwam helpen.

Maar toen hij dichterbij kwam werd haar ergste nachtmerrie werkelijkheid. Ze voelde een buitengewoon duistere aanwezigheid en zag ze de meest kwaadaardige ogen die ze ooit had gezien. Ze besefte daardoor dat hij helemaal geen goede god was en begon doodsbang de naam Jezus te roepen. Dit bleek te werken, de demonen verdwenen. Ze was nog steeds een medium en geen christen, maar het gebruiken van zijn naam had al effect.

 

Omdat ze nog steeds niet kon slapen bezocht ze vervolgens haar huisarts en vertelde hem dat ze werd aangevallen door geesten. Zoals viel te verwachten geloofde hij daar helemaal niet in. Hij meende dat ze leed aan paranoïde schizofrenie en stuurde haar naar een psychiatrische inrichting. De nachtmerrie die hen nooit zou kunnen overkomen, overkwam hen dus toch. Intussen kwam Laura op de universiteit een medestudent tegen die christen was.

Laura had totaal geen interesse in het christelijk geloof, maar mocht haar graag en luisterde om die reden toch naar haar. Ze werd uitgenodigd om een kerkdienst bij te wonen, waar een profeet zou spreken. Laura zag niet veel verschil met een medium,  maar uit nieuwsgierigheid ging ze toch mee. Thuis gekomen, na de dienst, bleek dat de geesten dit bezoekje allerminst konden waarderen. Ze waren woest! En Laura was doodsbang.

De hele dag moest ze sterk denken aan een vrouw die ze al 6 maanden niet had gezien. Ze begreep niet waarom, maar dat werd de volgende dag duidelijk, ze stond namelijk opeens voor de deur. Ze was ook een psychic geweest en was in de tussentijd christen geworden. Ze geloofde dat God haar gevraagd had om Laura op te zoeken met een boodschap. Laura was hier diep door geraakt en kort daarop is ook zij, evenals haar moeder, christen geworden.

 

Haar moeder had echter nog steeds bevrijding nodig en destijds konden ze niet zo snel gelovigen vinden die hierbij konden helpen. Ook al is het gewoon het in de Bijbel te vinden, er zijn nog steeds christenen die er niet in geloven. Omdat ze de ellende niet langer aan kon, pleegde ze helaas zelfmoord. En haar moeder is helaas niet de enige. Laura hoort vaker van christenen die niet bevrijd worden van demonen omdat de voorganger er niet in gelooft.

Laura vond gelukkig wel de hulp die ze nodig had. Naast deze persoonlijke bevrijding was er ook nog het huis van haar moeder wat moest worden verkocht. Maar Laura wilde dat niet zolang er nog geesten aanwezig waren. Maar ook dat is in orde gekomen, ze heeft het huis uiteindelijk demonvrij kunnen verkopen.

 

Christenen die zich bezig houden met allerlei zaken als yoga, meditatie en astrologie adviseert Laura om te onderzoeken wat de bron is. En met betrekking tot yoga en meditatie zegt ze dat het misschien wel kan lijken alsof je je niet open stelt voor het bovennatuurlijke, maar Laura en haar moeder kregen van mediums het advies om zich daar juist mee bezig te houden, omdat je op die manier makkelijker toegankelijk wordt voor geesten. Carolyn Hamlett, een ex Illuminati lid, wijst daar ook op. Laura voegt er nog aan toe dat de elite hier goed van op de hoogte is en dat al dit soort zaken zo worden gepromoot.

Ze adviseert mediums om geesten, in Jezus naam, te vragen wie ze werkelijk zijn (dit is terug te vinden in de Bijbel ‘test de geesten’). En ze zegt dat ze door mediums van over de hele wereld wordt benaderd die dit hebben toegepast en allemaal komen ze tot ontdekking dat het niet hun overleden familieleden zijn waar ze contact mee dachten te hebben, maar demonen.

 

Laura Maxwell – Spiritualism, Spirit Guides & One World Order Exposed (42 min.) Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=hWp9ekxY2_Y

 

 


Muslim Professor at CA University: “Genocide” of White Racists “Morally Required”

By on August 13, 2017

Cristina Laila — Gateway Pundit Aug 9, 2017

Mohammed Abed, a California State University, Los Angeles (CSULA) tenure-track professor of ethics, social & political philosophy, and classical Islamic philosophy believes that genocide of white racists is “morally required”.

Mohammed Abed claims that sometimes you just have to commit genocide to save the world from the evil people…like white racists.

David Cole broke down Abed’s academic paper “The Concept of Genocide Reconsidered” which was originally published in 2006. Cole says in a Taki’s Mag post:

Abed reasons, it’s sometimes “morally required” to commit genocide, and he hasn’t been shy about advancing that argument in a series of lectures and essays that have somehow managed to stay under the radar of the media (especially the right-leaning media) over the past few years.

Abed lays out his central thesis in the paper’s abstract: “Genocide is not in any sense distinctively heinous. Nor is it necessarily immoral.”

Morally justified genocide? Abed realizes this might be a tough sell:

Many will no doubt be shocked by these claims. Surely a view that has such unsavory implications should be rejected. In fact, it ought to be condemned in no uncertain terms. Reactions of this sort are overblown.

Of course, any such objections by fellow academics were almost certainly silenced once Abed named the skin color of the targets of his “moral genocide”:

One can certainly concoct a hypothetical scenario in which the deliberate annihilation of a group’s way of life is a “moral and political imperative.” And there may be a case for classifying as genocide campaigns of social destruction that are widely considered to be not only excusable but morally required. The institution of slavery in the American South was, arguably, a comprehensive way of life and worldview to which many whites were profoundly attached. It would not be wildly implausible to say that their investment in the culture and norms of the slave-owning community rivaled in its social meaning and significance an individual’s affiliation with a national or religious group. But because the kidnapping, enslavement, and lifelong exploitation of innocent human beings was a constitutive and thus ineliminable feature of the life led by many Southern whites, annihilating their way of life was a moral imperative. The right course of action was to strip them of an identity that gave meaning to their lives.

Interestingly and to no one’s shock, when Mohammad Abed was confronted about the Europeans facing extinction or at least an annihilation of their way of life after millions of Muslim migrants have flooded their countries, Abed argues that Muslims intend to adopt the customs of their host country rather than alter them. 1400 years of Islamic destruction is evidence to the contrary, but when have facts ever mattered to Islamic supremacists?

Peculiar, secondly, because although it was no doubt the case that people were motivated to leave their countries of origin by a wide range of considerations, I suspect that the desire to make a better life for themselves and future generations of their families was one of the most common. If this is the case, then surely there must be something about the traditions, practices and norms of European countries that are valued and respected by immigrants. But then why set out to systematically undermine the social, cultural and political foundations of those societies?… Why would immigrants attempt to systematically undermine norms and institutional structures that guarantee their democratic freedoms, including their right to be culturally different and to practice their religion without hindrance?

Mohammad Abed is a professor at a public California university who believes it’s morally required to rid the world of evil white racists but Muslims can do no wrong. In fact, he completely ignores how Islam spread from the Arabian peninsula to other nations.

Northern Africa, Indonesia, Iran, just to name a few, weren’t originally Islamic nations. They were conquered by Islamic armies. Europe will suffer the same fate as millions of Muslims flood in and out-populate the indigenous people. This Muslim invasion is a Hijrah which is jihad by emigration. Abed knows exactly what is happening, as a Hijrah is a highly meritorious act and it promises Muslims great rewards in heaven.

 

Source

 


Wie ook maar een weinig waarde hecht aan het geschreven Woord van God, de Bijbel, moet zich al direct realiseren dat de Rooms Katholieke kerk een der allergrootste afgodische instituten is die de wereld kent.

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik±:Pope Francis Tells Followers To ‘Trust Christ’ Then Leads Them In Prayer To ‘Virgin Mary’ For Intercession

by Geoffrey Grider

Do you find it even the least bit ironic that, after preaching a message warning against “horoscopes and fortune tellers” that Pope Francis leads his gullible sheep into praying to a statue of the “queen of heaven”, and asking her to “intercede” for them?

“The children gather wood, and the fathers kindle the fire, and the women knead their dough, to make cakes to the queen ofheaven, and to pour out drink offerings unto other gods, that they may provoke me to anger.” Jeremiah 7:18 (KJV)

In an example of Vatican double speak, Pope Francis today threw up a whopper. Giving a “sermon” at the Vatican, Pope Francis spoke to his Catholic followers warning against “putting one’s trust in horoscopes and fortune telling rather than Christ, who is the only true security that gets us through times of trial and darkness.”

Sounds pretty good, right? Sounds like a Christian, right? He continued.

Pointing to how Peter begins to sink when walking toward Jesus on the water in the day’s Gospel reading, Francis noted that the same thing can happen to us when we put our trust in false securities.

“When we do not cling to the Word of the Lord, but consult horoscopes and fortune tellers, we begin to sink,” the Pope said. The episode, he said, serves as a reminder “that faith in the Lord and in his word does not open a path where everything is calm and easy; it does not take us away from the storms of life.”

Wow, that’s pretty good stuff, right? Almost…right up to about this point.

Pope Francis closed his address asking that the Virgin Mary intercede in helping all to “stay firm in the faith in order to resist the storms of life, to stay on the boat of the Church, eschewing the temptation to go on amusing, yet insecure boats of ideologies, fashions and slogans.”

He then led pilgrims in praying the traditional Marian prayer and greeted various groups of youth from around Italy before asking for prayer and giving his blessing.

What does “Marian Prayer” sound like? Take a look:

“O most pure heart of Mary, full of goodness, show your love towards us. Let the flame of your heart, O Mary, descend on all people. We love you immensely. Impress on our hearts true love so that we may long for you. O Mary, gentle and humble of heart, remember us when we sin. You know that all people sin. Grant that through your most pure and motherly heart, we may be healed from every spiritual sickness. Grant that we may always experience the goodness of your motherly heart, and that through the flame of your heart we may be converted. Amen.”  – Act of Consecration to the Immaculate Heart of Mary

And there you have it, the real foundation the Roman Catholic system is built on – Mary worship, otherwise known as paganism.

Do you find it even the least bit ironic that, after preaching a message warning against “horoscopes and fortune tellers” that Pope Francis leads his gullible sheep into praying to a statue of the “queen of heaven”, and asking her to “intercede” for them?

Nowhere in the Bible is it taught that Mary intercedes for anyone, just the opposite. The Bible teaches that only Jesus Christ can intercede to the Father for us.

“For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;” 1 Timothy 2:5 (KJV)

They might as well be using horoscopes and fortune tellers, I honestly don’t see a difference. One false system is a good as another.

 

 

 

Geoffrey Grider | August 13, 2017 at 8:48 pm | URL: http://wp.me/p1kFP6-deX

Comment    See all comments

In het land van de onbegrensde mogelijkheden is ook daadwerkelijk alles mogelijk: Een Cannabis kerk b.v.!

Aangeleverd door: It’s Me

New post on Now The End Begins

 

Klik:>The International Church of Cannabis In Denver Colorado Where Pot Smoking Congregants Are ‘Elevationists’

by Geoffrey Grider

As congregations dwindle, a new religion is lighting up Denver, Colorado. Aaron Millar joins the ‘elevationists’ of the International Church of Cannabis who worship the weed

“Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour: Whom resist stedfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world.” 1 Peter 5:8,9 (KJV)

EDITOR’S NOTE: As the present spiritual darkness intensifies over not just America but the world as a whole, we are seeing stranger and stranger phenomena. The Bible tells us that in the time of Jacob’s trouble, the One World Religion will include all manner of deviant behaviour in their “worship” services. Not only will there be drug and alcohol use, but open prostitution and cannibalism as well. Being a pothead has become big business in 2017, and it is also being a religion. They don’t call it pot smoking, they are partaking in the “holy sacrament of cannabis”. A partnership will Hillsong can’t be too far away. And painting their “sanctuary” in bright, rainbow colors didn’t happen by accident.

It started, naturally, with a group of friends smoking a joint. Steve Berke, a graduate of Yale University, was temporarily living in an old church in Denver, Colorado. His estate agent parents had bought the 113-year-old building with the plan to turn it into flats. He and Lee Molloy, as well as a few friends, had just moved from Miami to capitalise on Colorado’s lucrative marijuana market. But then, in the words of Lee: “We started having these stupid, fantastical conversations. What if we kept it as a church?” So Steve convinced his parents to give him the building and, nine months later, on 20 April 2016 – 4/20, as it’s known in the United States, the unofficial pothead’s holiday (because it’s 4.20pm somewhere, right?) – the International Church of Cannabis opened its doors with its own chapel, theology and video game arcade.

The International Church of Cannabis in Denver:

From the outside all appears normal: red-brick towers, blocky turrets, a classic city church in an otherwise leafy suburb of Denver. But there are giveaways. The three front doors and arched window facade have been spray-painted with silver galaxies and bright, happy-face planets. The work of legendary painter and graphic artist Kenny Scharf, who has exhibited in the Whitney and New York’s Museum of Modern Art, it looks more like the backdrop for an illegal 90s rave than your typical parish church. But it’s indicative of the coup that Elevation Ministries, the non-profit company that Steve and Lee co-founded to set up the Church of Cannabis, has managed to pull off.

“That mural would probably buy you next door’s house,” Lee says, letting me in. But they got it for the price of an air ticket for Scharf, a few days’ skiing and the loan of a jacket. People love fantastical ideas.

The original plan was to open it to the general public, but because Colorado’s current pot law only allows smoking in private clubs, it is, for now at least, a members-only affair. To date they have more than 1,400 on their list. They open the doors from Thursday to Sunday for smoke-free public viewing, with private cannabis services held on Friday nights. It seems to be growing.

Every single surface has been painted in vibrant patterns of red, blue and green, geometric prisms with mythological creatures, stars and eyes hidden within. At the back wall, two dream-like Dali-esque giants sit cross-legged as if lost in meditation. “It feels like a hallucination,” someone says beside me, eyes careening upwards. It’s like being swallowed by a Pink Floyd album cover. Perhaps most impressive of all is that it was created spontaneously without a sketch or a plan. This was another freebie: they flew Spanish artist Okuda San Miguel over and bought him a bunch of paints, then he started work in one corner and painted whatever he dreamed up until he finished. It took him just six days – he rested on the seventh.

HELP US REACH OUR GOAL OF BUILDING A BIBLE TEACHING RECORDING STUDIO!

As the service begins we are encouraged to get to know each other: people spark up joints and pass them around. Long wisps of smoke float to the ceiling and cover the congregation in a flowery shroud; splutterings of coughs and giggles, the sharp intake of breath on all sides. There are about 30 of us in all, a mixed bag of misfits ranging from a self-proclaimed pothead granny, whose eyes appear to move independently of each other, to a couple of Harold & Kumar wannabes taking selfies at the altar. And then there’s Lee: a former Bible quiz champion, raised in a strict evangelical Christian home, he has the credentials of a preacher if not the look: bushy hipster beard and long messy hair, dark bags under his eyes and the whiff of old smoke on his shirt. It feels more like the start of an AA meeting than a spiritual encounter. But then he starts to speak.

Being an elevationist [the term they’ve coined for the theology of the new church] means being an explorer,” Lee begins. “Our spiritual journey is one of self-discovery, not one of dogma. We believe there is no one-path solution to life’s big questions. This is simply a supportive place for each one of us to find a pathway to our own spirituality, whatever that may be.” Think of it like the pick ’n’ mix of belief. There is no doctrine, no creed, no scripture or book. Simply choose bits of whatever world religions work for you, or make something up yourself, mix it all together, and see if it tastes good. “There are as many pathways to being an elevationist as there are elevationists,” Lee says. Spirituality shouldn’t be a prescription; it should be an adventure. It’s about seeking, not being told what to find.

It’s an idea that will strike a chord with many people. Church attendance in the UK is on the decline. Last year only 1.4% of the population attended Sunday Anglican services – the lowest level ever recorded. There is a significant demographic of people who simply can’t relate to organised religion or outright oppose it on principle. Being able to explore your own path, within a supportive space, could help fill that widening spiritual deficit.

But here’s where they may lose you. That journey of self-discovery, says Lee, is enhanced by ritual cannabis use. “We have been programmed to behave and think in certain ways,” he says. “Cannabis helps elevationists tear down those false realities.” source

 

 

Geoffrey Grider | August 13, 2017 at 2:09 pm | Tags: International Church of Cannabis | Categories: The Big Story | URL: http://wp.me/p1kFP6-deR

Comment    See all comments