Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 672 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 672

 

Criminele organisatie

Een bedrijf dat ‘zaken’ doet met corrupte ambtenaren in Ivoorkust om van een scheepslading gif af te komen, is natuurlijk een criminele organisatie. Dat ze een forse schadevergoeding hebben betaald had voldoende moeten zijn om ook enkele vermeende slachtoffers te compenseren. Nu er echter sprake is van 100.000 ‘slachtoffers’ die nagenoeg allemaal met vervalste bewijzen geld willen zien, blijken Nederlandse advocaten zich niet te schamen om aan deze poging tot oplichting mee te werken. Natuurlijk niet op persoonlijke titel, maar namens hun kantoor.  Doch een andere advocaat die van de Nederlandse (!) overheid geld ontvangt om 210 schadeclaims in te dienen, is naar verluidt nog niet echt aan het werk gegaan. Twijfelt deze aan de rechtmatigheid of wordt hier gewoon de belastingbetaler getild? Misschien moet de definitie van een criminele organisatie eens wat meer worden toegesneden op advocaten- en accountantskantoren.

 

Milieubelasting

Vrachttransport is geen pretverkeer; er zal dus geen meter minder worden gereden bij een nieuwe belasting per kilometer. Doch de milieumaffia zal de opbrengsten wel opeisen, tenzij alleen dieselauto’s worden belast door een hogere brandstofprijs en dan tegelijk de kosten van filters worden verlaagd. In ieder geval wordt zo gestimuleerd dat ook voor vrachtauto’s benzinemotoren de voorkeur zullen krijgen, liefst gecombineerd met een verlaging van de wegenbelasting. Op die manier kan tevens een overbodige kilometerregistratie worden vermeden.

 

Nieuwe geldstroom

Advocaten en deradicaliserings’deskundigen’ pleiten voor allerlei voorzieningen in plaats van terugkerende IS-strijders en hun gezinnen het paspoort te ontnemen. Het doet denken aan de Belgische terrorist die op verzoek van Amnesty International en een stel activisten werd vrijgelaten uit een Iraanse gevangenis om vervolgens mee te doen aan de aanslagen in België en Frankrijk.

Waarom criminele ouders met gehersenspoelde kinderen naar Nederland moeten worden gehaald voor ‘behandeling’, berechting en een uitkering is een raadsel, tenzij er een nieuwe geldstroom moet komen nu de falende neporganisaties (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht) worden doorgelicht. Intussen gaat de indoctrinatie hier gewoon door in bepaalde scholen, moskeeën en politieke kringen.

 

Paniek zaaien

Hoewel een hele generatie is opgegroeid met de Koude oorlog, kernwapens, dreigende taal en terreur tegen de eigen bevolking in schurkenstaten, doen sommige media net alsof Noord Korea pas gisteren raketten heeft ontwikkeld en morgen een kernwapen heeft ‘uitgevonden’. Alleen Europa heeft het niet willen zien en geeft nu Trump de schuld voor de ‘nieuwe’ dreiging waarmee hier de onwetende bevolking – inclusief schoolkinderen –  in paniek wordt gebracht . Merkwaardig dat de harde woorden van Kennedy aan het adres van Moskou, tijdens de Cubacrisis, altijd zijn geprezen.

 

Trumpeffect

Het effect van Trumps ondiplomatieke woordkeuze is reeds zichtbaar in de reacties en ontmaskering van het regime in Noord-Korea, China, Turkije, Iran, Rusland, Venezuela en Brussel. Het is daarom jammer dat Trump het Koerdische referendum niet steunt, evenals de Catalanen. Want ook Spanje en Irak zijn schurkenstaten met een hoge graad van corruptie, machtsmisbruik en politieterreur.

 


Prikbord nr. 671+ Bijlage , door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 671

 

Argument

Sommige onzinnige argumenten uit De Telegraaf (21/9) verdienen een reactie.

Om te beginnen de vrees dat bij het opleggen van gevangenisstraf de dader zal terugvallen in crimineel gedrag. ‘Dus’ een taakstraf; is dit de reden dat gevangenissen leegstaan?

Dan de bewering dat de Nederlandse staat een claim heeft op 500 miljard pensioengeld. Dat de belastinginning destijds een jaar werd vooruitgeschoven, is nog te billijken, maar 20 jaar? Natuurlijk staan er meerdere dekkingsmogelijkheden tegenover de staatsschuld, doch die maken de schuld en de rentelast niet kleiner.

Tot slot de op hol geslagen genderneutraliteit. Uiteraard zijn er vrouwen (en mannen) die niets begrijpen van de ‘gunfactor’ zoals in de tijd van Napoleon en Nederlands Indië, of de huidige uitdagende kleding bij sportwedstrijden, Oktoberfest, tv-optredens en elitefeestjes. Wellicht willen ze zelfs worden genegeerd en zullen ze ook niet klagen over hun vermeende achterstelling bij carrièrestappen. Maar het argument dat genderneutrale – lees: aseksuele – kleding de gelijkwaardigheid bevordert, geldt vooral in feministische kringen. Niet in India, Pakistan, Midden Oosten en …. Europa.

 

Diplomatie

Volgens de VN moet Noord Korea met diplomatie worden bewerkt om haar kernwapenplannen op te geven. Een tamelijk naïef standpunt in het licht van de dictatuur, de dubbelzinnige rol van China en van het gebrek aan voorbeelden waarbij diplomatie (dus niet sancties, omkoping, militaire interventie of CIA-operaties) in conflicten van dit niveau effectief was. In ieder geval niet tegen Groot Brittannië (Boerenoorlogen, WO-I, Suez-kanaal), Egypte en bondgenoten (aanval op Israël), Japan (WO-II), Duitsland/Oostenrijk (WO-1), Rusland/Frankrijk (WO-1), Duitsland/Hitler (WO-II, München), Nederlande Indië (politionele acties), Rusland (Koude oorlog), Korea/China (Korea-oorlog), Iran, Irak, Rusland (Zuid Ossetië, Abchazië, Krim, Oost-Oekraïne), China (Korea-oorlog, Tibet, Taiwan), Angola, Rwanda (Hutu’s/Tutsi’s), IS,  (Zuid-)Soedan, Libanon/Israël (Hezbollah, Beiroet), Bosnië/Kroatië, Syrië, Afghanistan, Turkije (Koerden, Erdogan) en allerlei andere vuile oorlogen. Nieuw Guinea, Cambodja, Libië en Zuid-Afrika zijn wellicht grensgevallen, waarbij het de vraag is of diplomatie een (grote) rol heeft gespeeld naast boycot, terreur, geheime operaties en financiële middelen. Kortom, wat in de afgelopen 20 jaar in Noord Korea is ontstaan door diplomatiek falen, laat zich niet goedpraten noch hoop bieden voor de toekomst van diplomatie.

 

Dijsselbloem

Opgewektheid en optimisme zijn typische kenmerken van de minister van Financiën in de laatste kabinetten: Zalm, de Jager, Bos, Dijsselbloem straalden het uit. Soms ten onrechte, gezien de affaires waar alle vier mee te maken kregen. Dat Dijsselbloem voorlopig blijft als Kamerlid, siert de man. Kennelijk heeft hij nog geen baantje ‘geregeld’, ondanks zijn vrijage met Brussel. Wellicht zou hij een uitstekende opvolger zijn van Draghi, doch daar zullen de zuidelijke EU-landen wel bezwaar tegen hebben. Het is echter spijtig als zijn talenten in de PvdA-fractie zouden verstoffen, gezien het gebrek aan realiteitszin bij alle toekomstige oppositiepartijen.

 

Prinsjesdag

Weer veel Kamerleden gezien, waarvan de naam en de toegevoegde waarde volstrekt onbekend zijn gebleven in de afgelopen jaren. Een reductie tot 100 zetels en een forse kiesdrempel, kunnen in ieder geval een eind maken aan deze verspilling.

 

Schatkist

Op hoog niveau wordt de komende regering gewaarschuwd om de schatkist niet te plunderen.  Dit heeft niet alleen te maken met de staatsschuld – absurd voor zo’n ‘rijk’ land –  en de stijgende rente/inflatie, doch tevens met de ‘vergeten’ verplichtingen aan de ECB die gigantische bedragen heeft uitgedeeld, zonder enige garantie van terugbetaling. Daarmee zijn de vermeende financiële voordelen van het EU-lidmaatschap reeds lang verdampt of in de verkeerde zakken beland. En ook daar hebben onze financiële elites nog steeds belang bij.

 

Ontvangen e-mails

Onze media en politiek praten onzin over klimaatverandering. Deze ongemakkelijke boodschap wordt liever weggemoffeld

 

Volkskrant-columnist Martin Sommer schreef onlangs dat de politiek een open debat over het klimaatbeleid tegenhoudt en dat de journalistiek het laat afweten. Die conclusie werd eerder al getrokken door columnist Marianne Zwagerman. Als het om klimaat gaat, gedragen journalisten zich als de pr-afdeling van de Verenigde Naties, zegt ze. Waarom is dat toch? vraagt ze zich af. Ze denkt dat het vooral een gebrek aan kennis is, gecombineerd met latent schuldgevoel.

Weggemoffeld

Op de Zuidpool neemt het ijs de laatste jaren vooral toe. Die ongemakkelijke boodschap wordt liever weggemoffeld, aldus Zwagerman. Professor Kroonenberg vertelde tijdens een college op de TU Delft, dat de temperatuur op aarde constant fluctueert en dat de Noordpool ooit een woestijn was. IJstijden komen en gaan. Er werd geprotesteerd tegen zijn college, want over het klimaat mag geen debat gevoerd worden. Er wordt ons één waarheid door de strot geduwd en ervan afwijken is verboden, zegt Zwagerman.

Doemverhalen

Ze verbaast zich erover dat de media daar zo gemakkelijk in meegaan. Geoloog Manuel Sintubin merkt in De Morgen op dat het slecht gesteld is met de wetenschappelijke geletterdheid van de meeste mensen. Hij verzet zich tegen de doemverhalen over het klimaat. Nu klimaat op zoveel manieren in de media terugkomt moeten journalisten een basiscursus volgen, zo bepleitte klimaatwetenschapper Leo Meyer.

Onzin

Hij zegt zich regelmatig te verbazen over de manier waarop de media de bevindingen van wetenschappers vertalen. Journalisten schrijven te vaak klakkeloos en kritiekloos de onzin op, die politici en lobbyisten uitbraken. Zwagerman verwijst naar een conferentie op de Afsluitdijk waar minister Schultz het fabeltje herhaalde dat de burgeroorlog in Syrië is uitgebroken vanwege droogte.

Poep praten

Onzin, een verhaal gebaseerd op verkeerde gegevens, zegt de columnist. Er was geen extreme droogte in Syrië. Een minister mag poep praten, sterker nog: dat is een onderdeel van het vak, vervolgt ze. Alleen moeten journalisten het eruit filteren, niet opschrijven! Dat deden de kranten wel.

Prima

Zwagerman: Het gaat al heel lang prima met de aarde, lang voordat wij gebieden met orkaanrisico volplempten met hotels. We willen de aarde niet redden, maar onze hedonistische levensstijl met ongeremde voortplanting en consumptie, besluit ze.

 


Prikbord nr. 670 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 670

Bewijs

De gebeurtenissen in Londen, Brussel, Parijs, Oslo, Zweden en Duitsland bevestigen het gelijk van Orban. Tienduizenden moslims komen niet naar Europa om te integreren, maar om hier hun staat-in-de-staat te bouwen, ‘wraak’ te nemen voor de afwijzing van hun cultuur en hun vrouwenhaat te botvieren. Daarnaast zijn er de Jihadisten die de hele Westerse samenleving haten en misbruik maken van de halfzachte wetten, rechtspraak en politici. Intussen worden de burgers hier rijp gemaakt voor het ‘onvermijdelijke’ waarbij alle feiten en bewijzen die met immigratie, islam, grensoverschrijding, mensensmokkel, terreur, opsporing, hulporganisaties en Brusselse machtshonger te maken hebben, (moeten) worden verzwegen. Dat 10% van de moslims hier naar verluidt bereid is geweld te gebruiken tegen het gastland, zelfs zonder dat vaststaat wat het land hen misdaan zou hebben, geeft te denken. Linkse politici dienen te beseffen dat ook hen de rekening kan worden gepresenteerd, te beginnen met de SPD.

 

Handlangers

Volgens een recente tv-documentaire werken landen mee aan belastingontduiking door grote bedrijven die ‘brievenbus’contructies gebruiken. Dit gaat zelfs zo ver dat in Luxemburg een daarbij betrokken internationaal accountantskantoor (PWC) een klokkenluider liet dagvaarden. Daarbij werkte de rechter kennelijk mee aan het dichten van het ‘lek’ over foute ondernemingen en de belastingdienst. Naar verluidt is Nederland zelfs koploper met brievenbusfirma’s die via ons land jaarlijks 4.000 miljard zouden wegsluizen naar elders, zonder de wettelijke afdrachten. En in de rest van de wereld gaat het niet anders, zodat bij een bronbelasting van bijv. 25% de passieve overheid hier ‘handlanger’ is bij het onttrekken van 1.000 miljard aan de benadeelde landen. Dergelijke bedragen zijn bijna ongelooflijk, gezien de nationale staatsschulden, doch een grondig onderzoek bij de – onbetrouwbaar gebleken – accountantskantoren en bepaalde banken lijkt geen overbodige luxe.

 

Inflatie

Na de onderwijzers zoeken de vakbonden in het bedrijfsleven een reden om te kunnen staken. ‘Iedereen’ tenminste € 1.000 per jaar erbij betekent een last tussen de 7 en 10 miljard extra, naast de extra inspanningen voor het milieu, de btw-verhoging, de jeugdwerkloosheid, de pensioenbijdragen, de nieuwkomers en de banken. Want die laatstgenoemden vragen nu terecht om de kredieten uit de crisisperiode te gaan aflossen, dus zal het bedrijfsleven al die kosten in de prijzen gaan verwerken. Wat dit voor invloed heeft op de rendementen en beurskoersen, valt af te wachten, doch de gewenste inflatie zal in ieder geval worden bevorderd met als gevolg dat van die loonsverhoging weinig zal overblijven, terwijl ook het spaargeld aan koopkracht verliest en koophuizen ‘duurder’ worden. Buitenlandse bedrijven zullen eveneens minder blij zijn met hogere loonkosten en arbeidsonrust, maar de FNV heeft haar plannen ongetwijfeld laten doorrekenen…

 

Stank voor dank

Advocaat Berman is naar verluidt niet tevreden over het bedrag dat via NL hulporganisaties beschikbaar komt voor Sint Maarten. ‘Slechts’ € 13 miljoen geeft inderdaad aan dat veel Nederlanders hun buik vol hebben van allerlei hulporganisaties en van slachtoffers die menen ergens recht op te hebben. Ze laten die beoordeling graag aan de regering over, die doorgaans met honderden miljoen strooit. Neen, niet voor binnenlandse noden.

En waarom zou Nederland eventueel de totale schade moeten vergoeden, die Berman maar even op meerdere miljarden raamt zonder zijn eigen bijdrage te vermelden. De bevolking van Sint Maarten heeft zich immers afgewend van het koninkrijk door te kiezen voor een bestuur van corruptie en andere criminaliteit. Wie is daarbij verantwoordelijk voor de bouwwijze van huizen, voor het onverzekerd zijn, voor de plunderingen, voor het gebrek aan voorbereiding (water, voedsel, verbindingen), voor de incompetente overheid en voor de beperkingen van het vliegveld? Die slachtofferhouding van Berman werkt misschien nog bij de VN of in Brussel, maar Nederlanders vragen zich inmiddels  af of ze voor iedere ramp aansprakelijk worden gesteld zonder achteraf te mogen weten wat er precies met hun geld is gebeurd.

 


Prikbord nr. 669 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 669

 

Markt

Tot op heden zijn er ruim 30.000 verschillende eierdopjes geproduceerd, de stalen, houten en kunststof exemplaren niet meegerekend, waarbij industrieel ontwerpers meenden dat er een markt voor was. In Nederland zijn ruim 100 nieuwe modellen van personenauto’s te koop, naast de markt voor gebruikte auto’s. Maar hoeveel boekjes de 17.000 advocaten en curatoren hebben geschreven om met name middenstanders te behoeden voor juridische geschillen dan wel faillissementen, is onbekend. Zou daar echt geen markt voor zijn of hebben de KvK en het MKB geen weet van de tienduizenden dossiers van bedrogen ondernemers? Misschien even informeren bij deurwaarderskantoren?

 

Onbeschaamd

Waar de politici en de bevolking van Sint Maarten zich eerst afwendden van Nederland en van hun eigen (corrupte) status wilden genieten, komen de nepbestuurders nu met de onbeschaamde eis van 1 miljard aan steun. De omvang van de (onverzekerde) schade is nog lang niet bekend en het Rode Kruis meent zich zelfs te moeten bemoeien met de wederopbouw, zodat helemaal onzichtbaar wordt waaraan de hulpgelden worden besteed. Zijn alle bankrekeningen al bekendgesteld? Dan hoeft onze regering alleen nog maar het bedrag over te maken, zodat de maffia weer fluthuizen kan bouwen in afwachting van de volgende storm.

 

Oranjefan

Iedereen mag fan zijn van ons koningshuis, maar moet geen onzin uitkramen om kritiek te betwisten. Het predicaat ‘(bijna) bestgeklede paar ter wereld’ is geen reden om trots op te zijn in een land waar zoveel modieuze verspilling een schande is. En de bewering dat een president even duur is als de totale kosten (en belastingvrijstelling) van het koningshuis, werd allang weerlegd. Zelfs de economische activiteiten in het buitenland en geregisseerde VN-optredens zijn niets anders dan zorgvuldig voorbereide toneelstukjes waarvan de kosten (en verzwegen ‘cadeautjes’) beduidend hoger zijn dan de toegevoegde waarde voor ons land.

 

Politie

Wat er mis is bij de politie op het gebied van management, projecten, ICT, vrouwen, allochtonen, corruptie, machtsmisbruik en verspillingen is al veel langer bekend, ook bij de Kamerleden. Nu het de spuigaten uitloopt en rapporten onvermijdelijk zijn, wordt dit voor de media en het publiek eveneens zichtbaar. Waar blijven de rapporten over het OM, het gevangeniswezen en de rechterlijke macht?

Slecht voorbeeld

Hoe haalt een burgemeester het in zijn hersens om zich persoonlijk te bemoeien met het aanstellingsbeleid ten gunste van een volstrekt onbetrouwbare figuur? Of is dit verhaal verzonnen om een ‘excuus’ te creëren voor de gedragingen van een hoge ambtenaar in Amsterdam, die zich eveneens niets aantrok van de geldende (integriteits)regels en veiligheidscriteria? Het slechte voorbeeld van Van der Laan, de puinhoop bij Justitie/OM en het recente rapport over de politietop doen de vraag rijzen vanaf welk niveau het gezond verstand verdwijnt en het illegitieme gerommel begint. Waar intussen de waarschuwingen bleven van de coördinator terrorismebestrijding en de AIVD is een raadsel.

Spaarpot

Vermey (Tel. 16/9) meent dat jongeren belastingvrij moeten kunnen sparen voor een huis. Begrijpelijk met de huidige hypotheekrente, maar die mogelijkheid bestaat al tot € 40.000 voor een stelletje. Die spaarpot is groot genoeg om een hypotheek voor een starterswoning te krijgen, ook voor ZZP-ers.

 

SPD

De Duitse socialisten verwijten Merkel nu het toegangsbeleid voor immigranten. Met name omdat de gevolgen daarvan de uitkomst van de verkiezingen beïnvloeden. Een merkwaardige draai gezien de ‘open’ grenzen die de SPD wil(de) en de kritiek op Hongarije.

 

Zieligheidsindustrie

De media kunnen het – al dan niet op verzoek van de zieligheidsindustrie – niet laten om asielzoekers het morele recht te geven op toegang tot Europa, waarbij geen sprake meer kan zijn van terugkeer of uitzetting. Daartoe worden de kampen op Lesbos, Lampedusa, in Brussel (!), in Berlijn (!), rond Calais en in/bij Parijs (Roma) in beeld gebracht. Doch die gelukszoekers zitten daar vrijwillig en kunnen gewoon terugkeren naar het land van herkomst. Dat ze het daar nog slechter zouden hebben, kan soms waar zijn, maar dit geldt voor honderden miljoenen onder meer in Venezuela, Bangladesh, in div. islamitische landen, China, Rusland, Egypte, Syrië, Afrika, etc. etc. Dat het zelfs in VN-kampen voor echte vluchtelingen geen pretje is, dient door de VN te worden opgelost en niet door Brussel of Merkel.

 


Prikbord nr. 667 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 667

 

Gewoon oplichting

Het schoolbestuur dat meerdere jaren te hoge bedragen declareerde voor leerlingen met een beperking, hoeft niet te vrezen voor ontslag of een rechtszaak. Hoewel het om ordinaire oplichting gaat (lees: diefstal van de staat), werd het geld goed besteed en ‘dus’ geen straf. Heel begrijpelijk in een land waar 40.000 strafdossiers per jaar niet worden behandeld en het moreel van de politie nagenoeg tot het nulpunt is gedaald.

 

Saint Martin

Er lijkt een aanmerkelijk verschil te zijn tussen de bereikbaarheid en aanpak van de Franse overheid op Saint Martin en die op Sint Maarten. Ook de discussie wie bij calamiteiten verantwoordelijk is voor de openbare veiligheid en voor de arrestatie van plunderaars en rovers, geeft weinig vertrouwen in de competentie van die ‘onbereikbare’ overheid.  Zou het kunnen dat bepaalde sleutelfunctionarissen gewoon niet aanwezig zijn? Intussen staat de verstandhouding met de Franse autoriteiten op een laag pitje. Mogelijk bij gebrek aan afspraken sinds de vorige orkaan (1995) die tenminste tot een verbetering van het NL vliegveld hadden moeten leiden.

 

Veilig thuis

Wie de tv-uitzending over de stichting Veilig thuis en de diagnose Münchhausen by proxy heeft gezien, kan zich afvragen of iedere burger met jonge kinderen niet bang moet zijn voor de Kinderbescherming en allerlei stichtingen die zich onder de paraplu van de kinderrechter eigen rechten aanmeten. De bedoelde ziekte is een psychische afwijking van een of beide ouder(s) die een kind opzettelijk ziek maken of verwaarlozen, doch de aanwezige kinderarts van de stichting bleef herhalen dat het ging om de diagnose van het kind en niet van de ouders (die al waren ‘vrijgesproken’ door echte deskundigen na psychologisch onderzoek).  Doch de stichtingsarts bleek te willen promoveren op een onderzoek waarbij kennelijk ieder onverklaarbaar ziek kind aan de ouders kan worden verweten en dus moet worden afgestaan. Daar was het gemotiveerd weerleggen van de rapporten van ervaren artsen niet voor nodig…  Een regelrechte terreur wordt daarbij naar verluidt gehanteerd, zoals het dreigement dat de kinderrechter zal worden ingeschakeld, ‘die de stichting altijd gelijk zal geven’.

 

Verantwoordelijk

Een stagiaire (22) op Sint Maarten en haar moeder stellen de overheid verantwoordelijk voor een snelle evacuatie van de volwassen dochter. Afgezien van de capaciteit van het Nederlandse vliegveld, blijkt dat betrokkene zich naar verluidt niet op haar tijdelijke woonadres bevond, niet op enige ‘evacuatielijst’ stond en bovendien geen contact had gezocht met het vliegveld. Had ze zich bij aankomst wel bij de autoriteiten gemeld zodat haar aanwezigheid bekend was? Had ze vooraf de benodigde telefoonnummers genoteerd? En waarom meent ze recht te hebben op een snelle evacuatie in plaats van zelf tijdig naar Curaçao te vertrekken of via het Franse vliegveld? Ze is overigens niet de eerste die meent dat eigen beslissingen door de overheid moeten worden opgelost, soms zelfs wegens geldgebrek.

 

Verzachtende omstandigheid

De advocaat van de Centrale Ondernemingsraad Politie heeft een uitvlucht bedacht voor het criminele gedrag van met name de voormalige voorzitter. Er was onvoldoende toezicht vanwege chaos in de politietop. Dat hiervan misbruik werd gemaakt dient juist als een verzwarende omstandigheid te worden beschouwd.