Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 686 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 686

 

34 miljard

 

Als VW 34 miljard kan ‘investeren’ in een verbeterd accupakket voor elektrische auto’s – de rest bestaat immers al – dan is dit kennelijk vooral milieusubsidie om tekorten mee te dekken. Want de schulden bij de banken, aandeelhouders en klanten die ongewild milieuschade veroorzaken, zijn nog lang niet afbetaald. Of moeten die schulden juist zo groot worden, dat VW nooit meer door de Staat kan worden aangepakt?

 

Beerput

Niet alles in de media is nepnieuws. Zo is er de laatste jaren steeds meer bekend geworden over de financiële beerputten en de rol van overheden daarbij.  Schimmige (belasting)constructies waarmee honderden miljarden uit het zicht van de Staat  – incl. het OM? – worden gehouden, deals met criminelen, Panama en Paradise papers, de DSB- en  Fortis-dossiers, de dossiers over woningcorporaties, het Clinton-dossier,  het ontwikkelingshulpdossier, de dossiers over Italiaanse en  Spaanse banken, de dossiers over Duitse en Franse banken en verzekeraars,  over de woekerpolismaffia, de EU-maffia en de CD’s van Zwitserse banken, etc. En nu de dossiers over Griekenland en Cyprus, waarbij naar verluidt het ECB-dossier geheim moet blijven. Is die beerput te groot?

 

Quotum

Ondanks alle weerstand probeert Brussel toch een asielquotum in te voeren. Te beginnen met 50.000. Doch zoals uit de huidige politieke discussie in Duitsland blijkt, worden die gevolgd door een veelvoud aan gezinsherenigers.

Daarbij liet de zieligheidsindustrie een 16- jarig meisje zien, dat haar Syrische familie in Griekenland al meer dan een jaar miste, maar kennelijk vooruit was gestuurd om de hele familie in Duitsland te krijgen. De EU is allang vergeten dat asielzoekers terug zouden gaan naar het land van herkomst, zodra de situatie daar weer veilig is. Merkel heeft echter de deur opengezet voor eenrichtingverkeer en Brussel volgt dit voorbeeld sluipenderwijs.

 

Vierde macht

Activisten en lobbyisten zijn de ‘vierde macht’ geworden in de (internationale) verdeling van invloed en geld in de Westerse wereld. Zelfs de vertegenwoordigers van corrupte regimes worden daarbij ingezet om extra druk uit te oefenen binnen de VN, EU, media, ontwikkelingshulp, vluchtelingenorganisaties, milieumaffia en Soros-conferenties.

Op de recente conferentie over het klimaat bleek het niet alleen te gaan om gigantische bedragen die de geïndustrialiseerde landen moeten besteden aan de discutabele CO2-reductie, maar vooral ook om 100 miljard per JAAR voor landen waar de toenemende overbevolking door het Westen moet worden gesponsord, zodat ze een ‘schoon’ welvaartsniveau kunnen bereiken. Hoe dit het klimaat ten goede komt, is een raadsel gezien de wijze waarop in die landen macht, geld en armoede worden gebruikt om daar corrupte elites in stand te houden en de internationale gemeenschap te laten opdraaien voor hun machtsmisbruik en roofoperaties gedurende tientallen jaren.

 

Ziekenhuisgarantie

Hoewel niet zeker is dat ziekenhuizen nog sneller ‘fuseren’ en nieuwbouw of mega-concentraties realiseren dan gerechtshoven, levert het mogelijk grotere risico’s op.  Zo kent de regio Tilburg – Eindhoven – Den Bosch een opvallende aanwezigheid van een ziekenhuisbacterie die zich met name voordoet bij operaties aan de benen. Gezien de weigerachtige houding om in bepaalde gevallen de verlangde informatie te verstrekken, zou een patiënt vooraf een garantieverklaring moeten krijgen, waarmee het dossier – incl. de foto’s –  niet alleen opvraagbaar is, maar ook daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld.

 


Prikbord nr. 685 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 685

 

62 miljoen

Wat velen reeds vermoedden, blijkt nu waar. Premier Rutte heeft destijds gelogen over de absurde kosten van de ‘renovatie’ van Huis ten Bosch. Want het is volstrekt ongeloofwaardig dat de Rijksgebouwendienst zo incompetent zou zijn, dat bij de kostenraming de helft vergeten werd, omdat men niet wist hoe de toestand van de trap en het dak was. En hier zal het niet bij blijven… net als bij het Rijksmuseum en het Paleis op de Dam.

 

Afgod

In het katholieke Italië blijken nog steeds afgoden te bestaan, wellicht overgehouden uit de tijd van ‘brood en spelen’. Dat een heel land treurt om het gemiste WK voetbal, is niet alleen een teken van bijna religieuze overwaardering van sport, maar vooral van een nationalisme dat onuitroeibaar is. Brussel is gewaarschuwd…

 

EU-begroting

Sinds wanneer is het de taak van de voorzitter van het Europees Parlement om nieuw beleid voor te stellen? Het Parlement faalt al jaren in het eisen van verantwoording over de besteding van miljarden, in het korten van de Franse landbouwsubsidies en in de bestrijding van fraude en corruptie.  Als deze greep naar belastinggeld een gevolg is van het solidariteitspact tegen de Brexit, dan heeft Nederland straks een probleem en veel spijt. Ook het koningshuis als symbool van onze ‘onafhankelijkheid’ wordt dan een lachertje.

 

Marokkaans tuig

Dit weekeinde is weer eens duidelijk geworden – in Brussel en Den Haag – dat Marokkaanse immigranten wel een Nederlands of Belgisch paspoort hebben, maar dat de hooligans daaronder gewoon Marokkaans zijn zonder enig respect voor hun ‘medelanders’.

 

Nepnieuws

De nieuwe minister van Binnenlandse Zaken houdt zich ook bezig met nepnieuws. Op grond waarvan ze die taak vervult, is onduidelijk. Want nepnieuws en RVD waren tot voor kort gerelateerd aan de premier. Ook de beschuldigingen aan het adres van de Russen is merkwaardig, want (politieke) onwaarheden worden hier door alle ministeries geproduceerd en door de milieulobby, de vluchtelingenhelpers, de kerken, de EU-gelovigen alsmede door vele politici. Media die kritiekloos het nieuws uit de VS overnemen of uit Brussel, Parijs, Berlijn en Londen, maken zich eveneens schuldig aan nepnieuws. Misschien niet opzettelijk, maar toch…. Inmiddels blijkt Raqqa helemaal niet te zijn ‘bevrijd’, maar overgedragen door IS waarbij de oorlogsmisdadigers een vrije aftocht kregen. De moord op Kennedy blijkt nog steeds omgeven met leugens, net als de moord op Pim Fortuyn en de Demmink-affaire, terwijl de bende van Nijvel vooral niet mag worden ontmaskerd. Het aantal dode getuigen in het Dutroux-dossier en het Kennedy-dossier is opvallend groot, en zelfs over de Titanic doen nieuwe geruchten de ronde. En het ijs van Antarctica smelt vooral door bodemwarmte, terwijl de echte geschiedenis van de slavernij bij weinigen bekend is. Of is dit alles nu ook nepnieuws? Dan verneem ik dat nog wel van de minister.

 


Prikbord nr. 684 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 684

 

Bijstand

De heer De Huet meent dat bijstandontvangers hun uitkering zelf hebben verdiend in hun werkzame jaren. Ik weet niet welke statistiek hij heeft gelezen, maar kennelijk bedoelt hij de ww-uitkering. Doch ook het Amsterdamse gemeentebestuur is in de war, gezien het voorgenomen experiment met bijverdienen. Het uitkeringsniveau is laag gehouden om mensen te stimuleren werk te zoeken en het schandalige verschil met minimumloners niet nog groter te maken. Als 40.000 bijstandontvangers die voor een deel al zwart bijverdienen, straks 200 netto mogen houden van parttime werk, krijgen die minimumloners dan ook € 200 erbij? Of gaan die in de ww-uitkering, omdat 40.000 maandsalarissen van € 200 netto overeenkomt met ongeveer 6000 banen tegen minimum loon?

 

Möllenkamp

Misschien moet de vraag waarom Möllenkamp niet door Spanje is overgedragen aan Nederland, na zijn strafrechtelijke veroordeling,  door de vorige minister van Veiligheid en Justitie worden beantwoord. En indien de lopende cassatieprocedure alsnog zijn veroordeling bevestigt, zal hij ongetwijfeld ook vervangende hechtenis krijgen totdat hij de advocaatkosten heeft terugbetaald aan de Staat… Of gaat hij eerst nog naar het Europese Hof op kosten van samenleving?

 

Ondergang rechtsstaat

De ondergang van de rechtsstaat is niet alleen in grote landen als Duitsland en Frankrijk zichtbaar. Ook hier blijven vele schendingen van hun eed door beëdigde functionarissen (deurwaarder, notaris, advocaat, rechter, officier van Justitie/Politie/Krijgsmacht, belastinginspecteur, curator) onbestraft. Gevangenissen worden gesloten, bedreigers van Wilders kunnen al jaren niet worden gevonden, psychopaten lopen vrij rond, de krijgsmacht is gedecimeerd, de politie is onderbemand, net als de rechterlijke macht, misbruik van recht en chantage zijn normaal geworden op alle (politieke) niveaus, fraude en corruptie binnen de overheid nemen nog steeds toe en de onveiligheid in steden en op industrieterreinen heeft tot no-go zones geleid. Het zou de minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker, sieren als hij zich eens persoonlijk laat voorlichten door (vertegenwoordigers van) slachtoffers en bepaalde deskundigen zoals Paul Ruijs.

 

Poppenkast

De burgemeester van Rotterdam Aboutaleb is met de hoofdcommissaris op bezoek geweest in Albanië om afspraken te maken over de aanpak van de maffia. Waarom niet naar Marokko, waar ze van hun stoel vallen van het lachen als er iemand uit Den Haag komt? Afgezien welke bevoegdheid Aboutaleb heeft om internationale afspraken te maken en daar het nationale politiekorps bij te betrekken, moet dit bezoek aan onder meer de minister van Binnenlandse Zaken van een van de meest corrupte regeringen die Europa kent, beschouwd worden als poppenkast. De maffia heeft de heren zelfs niet ontvoerd om ze een ‘lesje’ te leren. En ook gesprekken met teruggekeerde (economische) ‘vluchtelingen’ kunnen alleen maar bevestigen dat de maffia daar echt bestaat, met vertakkingen door de hele EU: witwassen, overvallen, vrouwenhandel, mensensmokkel, cocaïne, auto’s, wapens, roofbendes en huurmoordenaars.  Aboutaleb had ook beter naar Brussel kunnen gaan om te vragen waar men mee bezig is.

 

Tuchtrecht

Niet alleen bij de Orde van advocaten is het een puinhoop met schrijnende voorbeelden, maar ook bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders komen zoveel klachten binnen(!), dat de afdoening 6 tot 9 maanden kan duren.  Met het risico dat de voorzitter zelf klachten afdoet (afwijst). Gezien de resultaten van een hoger beroep, wordt de burger (opzettelijk?) ontmoedigd een klacht in te dienen. Hoog tijd dat klachten tegen beëdigde functionarissen onder de bestuursrechter gaan vallen, tegen verminderd griffierecht, daar het OM weinig interesse toont in meineed. Dit vormt dan tevens een waarschuwing aan notarissen, indien de cultuur en het tuchtrecht ook daar niet verbeteren.


Prikbord nr. 683 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 683

 

Afspiegeling

Indien een politiekorps een afspiegeling moet zijn van de samenleving, dan heeft Berlijn een probleem. Met 40% allochtonen waarvan vooral de nieuwkomers bij de politie onaangepast gedrag en weinig discipline tonen, heeft die samenleving er een probleem bij. Het lijkt erop dat de overheid daar zelf systematisch de effectiviteit van de politie aantast, terwijl de ontwikkelingen in de samenleving juist een grotere capaciteit aan financiële rechercheurs vereisen, net als hier. Maar die komen er niet.

 

Paradise papers

Niet alleen de Panama en Paradise papers geven een inkijkje hoe ‘integer’ onze elites zijn. Naar verluidt ligt juist Duitsland dat stoomt van de financiële schandalen, dwars bij EU-maatregelen tegen belastingontwijking. Die kost de Europese overheden ca. € 60 miljard per jaar, dus extra op te brengen door de belastingbetalers.  Als we uitgaan van een gemiddelde belasting van 20%, dan wordt er jaarlijks tenminste € 300 miljard Europees geld weggesluisd naar belastingparadijzen, vooral via Nederland !

 

Onderwijzers

Dat de vakbonden voor onderwijzend personeel dreigen met stakingen, omdat de salarissen bij de basisscholen omhoog moeten en de werkdruk omlaag, doet vermoeden dat de situatie urgent is en dat de vakbonden zouden weten hoe dit komt. Merkwaardig is echter dat met alle kennis uit de praktijk men kennelijk niet in staat is de minister een rapport voor te leggen, waarin wordt afgerekend met de kostbare bureaucratie en managementcultuur. Zijn de Haagse ambtenaren wellicht lid van de dezelfde vakbonden als de schoolmanagers? De honderden miljoenen uit het recente verleden voor het opheffen van personeelsknelpunten, zijn immers verdampt zonder dat Den Haag ingreep. En dan wordt het begrijpelijk dat de vakbonden gewoon meer geld eisen in plaats van efficiënter werken; men is vermoedelijk al blij als de helft van de geëiste 1,4 miljard straks  ten goede komt aan het personeel op de werkvloer.

 

Rechtssysteem overbelast

Niet alleen politie en OM zijn overbelast, onder meer door de vele bendes die Europa onveilig maken, maar ook de rechterlijke macht. In Duitsland heeft dit tot tienduizenden achterstallige dossiers geleid, met name door de vele beroepszaken van afgewezen immigranten en door de tijdsdwang die voorarrest oplegt. Doch ook in Nederland kraakt en piept het bij de rechters, zowel door het procesgedrag van advocaten als door de vele wettelijke waarborgen die het gezond verstand in de weg staan. Allerlei tuchtcommissies/-raden blijken geen oplossing te bieden, omdat ze naar verluidt in meer dan 90% van de gevallen de klager in het ongelijk stellen. Ook de toegang tot de bestuursrechter wordt steeds moeilijker gemaakt en de behandeling van een art. 12 klacht (wegens niet-vervolging) is een farce geworden. Voor de nieuwe minister voor Rechtsbescherming is er dus werk aan de winkel.


Prikbord Nr. 682 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 682

 

Blerick

Het gevaar van dubbele paspoorten (en één loyaliteit) is in het verleden door de PvdA onderschat, gezien de Turkse leden van de Denk-fractie. Dat Geert Wilders hierop wijst en tevens op de verworvenheden van de moslimcultuur, maakt hem tot een ‘bedreiging’ van de gevestigde orde die liever wegkijkt. En de brenger van de slechte boodschap zelfs buiten de deur houdt, zoals in Molenbeek waar de burgemeester kennelijk beducht is voor onthullingen over haar incompetentie. Wilders hoeft daarvoor niet eens naar België: in Nederland is nog genoeg aan de kaak te stellen, zoals in Blerick.

 

Griffierecht

Het voornemen om het griffierecht te verhogen wordt naar verluidt mede gemotiveerd door de verwachte vermindering in (civiele) rechtszaken, met name hoger beroep. Dit houdt de oplichter zonder legaal inkomen echter niet tegen om na een bodemprocedure toch in beroep tegen zijn veroordeling te gaan, waarbij hij/zij straks de benadeelde wederpartij kan sarren door deze extra kosten op te leggen. Kosten voor advocaat en griffierecht die niet verhaalbaar zijn op een ‘armlastige’ dader die op kosten van de Staat mag procederen. Minder rechtszaken dienen te worden bereikt door advocaten af te rekenen op hun eed en gedragscode; niet door de slachtoffers van criminaliteit nog meer schade toe te brengen.

 

MeToo

De meeste mannen zijn niet vrouwonvriendelijk, maar ook niet blind voor de wijze waarop vrouwelijkheid wordt ‘ingezet’ in bepaalde (werk)situaties. Wat daarbij ontbreekt zijn de eenduidige signaalcodes die al in de 18e eeuw werden gebruikt om aan te geven of een vrouw/meisje gehuwd was, of alleen maar uitdaagde dan wel beschikbaar was voor een relatie. In hogere kringen had men die codes niet nodig, want daar golden eigen mores. Ook in de huidige tijd zijn er zelfstandige vrouwen ‘beschikbaar’ voor een relatie die niet meteen tot een huwelijk moet leiden. De Britten hebben daar het woord available voor, doch dit had/heeft een negatieve bijklank. ‘Danseresjes’ met oudere vrienden, zelfs actrices, hadden vóór de tweede wereldoorlog geen goede reputatie in de ogen van brave burgers en de kerk, hoewel billenknijpen of zelfs een klap erop – met name ook bij dienstertjes – oogluikend werd toegestaan. In betere kringen waren er de ‘losgeslagen’ Charleston-meisjes en maîtresses. Normvervaging en schijnheiligheid, maar vooral het wegkijken door de kerk en de leefomgeving bij ernstige vormen van seksueel getinte misdragingen, zijn vervolgens omgeslagen in Calvinistische krampachtigheid. Geen seks voor het huwelijk, niet samen onder een dak slapen en zeker geen ongehuwd samenwonen of zonder hoofdbedekking naar de kerk. In landen als Frankrijk moet men met verbazing hebben gekeken naar het naoorlogse Nederland.

Gelukkig kwam hier toen de seksuele ‘revolutie’ die een einde had moeten maken aan alle schijnheiligheid, maar door sommige mannen werd geïnterpreteerd als een vrijbrief voor dominant gedrag. Bij ongewenste seksuele toenaderingen werd dan een tik op de vingers of een mondelinge afwijzing niet geaccepteerd, terwijl in landen als de VS en Groot-Brittannië de dubbele moraal van mannen met macht ‘normaal’ begon te worden. Politici, militairen, bankiers, werkgevers, collega’s, geestelijken en artsen begrepen de ‘signalen’ van aantrekkelijke vrouwen verkeerd of negeerden die opzettelijk, wat nu tot een reeks MeToo-onthullingen heeft geleid. Dit mag echter geen nieuwe preutsheid in de toenadering tussen mannen en vrouwen tot gevolg hebben, maar wel een gedragscode waarmee meisjes en vrouwen gevrijwaard zijn van seksueel geweld en hun recht op ‘neen’ wordt gerespecteerd zonder intimidatie of beduchtheid voor de gevolgen.

 

Trollen

Momenteel wordt nepnieuws vooral in verband gebracht met een informeel ministerie in Sint Petersburg. De bedoeling zou zijn om de publieke opinie en ook beleidsmakers of politici te beïnvloeden, zonder dat deze dit beseffen. Doch wie de nieuwsuitzendingen van Nederland, Engeland, Duitsland en België vergelijkt, beseft dat ook hier een ‘trollenfabriek’ bestaat met de opdracht mensen te misleiden, informatie te vervalsen, selectief commentaar te leveren en de gevestigde orde te beschermen. Daarbij gaat het niet alleen om wat er wordt geschreven en gezegd, maar tevens wat er wordt weggelaten.