Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 706 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 706

 

Hillen-bonus

Waarom moeten huizenbezitters die hun hypotheek volledig hebben afgelost een bonus krijgen/behouden? Is het huurwaardeforfait dan een ‘straf’ voor degenen die niet kunnen aflossen? De belastingopbrengsten moeten nu eenmaal op peil blijven om alle verspillingen te kunnen financieren. En dat de overheid onbetrouwbaar is slaat niet alleen op de belastingen. Zo wordt de Staat steeds vaker aangeklaagd voor wanbeleid, gebrek aan toezicht/handhaving en misbruik van macht, maar ook na een veroordeling zorgt de landsadvocaat er wel voor dat  betaling van een redelijke schadevergoeding (grotendeels) achterwege blijft.

 

Oostenrijk

Oostenrijk kan moeilijk tot de Oost-Europese ‘dissidenten’ in de EU worden gerekend, maar de nieuwe premier Kurz is zeker geen schoothondje van Merkel of Macron. Wellicht houdt hij ervan om te worden onderschat, doch zijn geruststellende woorden richting Brussel maskeren een eigen agenda waarmee terdege rekening moet worden gehouden. Als opvolger van Bulgarije zal Oostenrijk medio dit jaar EU-voorzitter worden. Dan zal blijken hoe groot het politieke talent van Kurz in de praktijk is.

 

Stiltegebied

Het is ongelooflijk dat naast de gigantische natuurgebieden die Europa bezit, ook op de dichtstbevolkte postzegel de milieufanaten het laatste woord hebben. Kennelijk omdat het wild geen last bleek te hebben van militaire oefen- en schietterreinen in onze natuurgebieden, werd het ‘stiltegebied’ uitgevonden. Nu een reden om een spoorlijn die al langer bestaat dan de activisten om te leggen, terwijl deze ‘IJzeren Rijn’ bedoeld is voor vrachtvervoer en dus met een lage rijsnelheid kan volstaan.

 

Storm

Terwijl honderden onverantwoordelijke chauffeurs met een (lege?) vrachtwagen op pad gingen, ondanks code Rood, was de politie nergens zichtbaar voor het stilzetten van overtreders. De chaos op de wegen was dan ook niet te overzien, met een geweldige economische en maatschappelijke schade. De vraag is echter of deze verhaald moet worden op de 66 chauffeurs van omgeblazen voertuigen of op alle chauffeurs die bij het uitlezen van de wegenvideo’s  kunnen worden geïdentificeerd. Want wetten zonder effectieve straffen en handhaving kunnen meteen de prullenbak in.

 

Talent

In Nederland is buitengewoon veel talent; niet alleen op sport- en muziekgebied, maar ook in de schilderkunst. Wie de website van ‘Schilderij van het jaar 2017’ bekijkt, zal verrast zijn door het grote aantal autodidacten onder de inzenders. Gelet op de absurde bedragen die voor ‘oude meesters’ worden afgerekend, zou er best wat meer werk van jonge meesters aangekocht mogen worden. Die zijn ook met een kleine beurs ‘affordable’ en interessant door de hoge kwaliteit, zelfs van moderne kunst voor zover geen imitatie van commercieel knoeiwerk.

 

Trudeau

Het is opvallend hoe positief de Canadese premier staat tegenover immigranten, ook als deze afkomstig zijn uit een volstrekt andere cultuur. Naar de reden daarvan kan men gissen, want niet iedereen is blij met ontwikkelingen die in Groot-Brittannië reeds zichtbaar zijn en mede geleid hebben tot het zoveel mogelijk sluiten van de grenzen. Wil Trudeau laten zien hoe ‘modern’ hij is of menslievend, heeft Canada behoefte aan arbeidskrachten of gaat het vooral erom zich te profileren in de internationale fora? Want dat hij (linkse) ambities heeft, is inmiddels wel duidelijk, doch de rest van zijn agenda bepaald niet.


Prikbord nr.705 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 705

 

Corruptie

Venezuela is zeker niet het enige land waar de corruptie ook de top van de overheid omvat. In het (geheime) BAE-dossier werd door de Bank of England naar verluidt 50 miljard pond smeergeld betaald aan figuren in Saoedi-Arabië, die betrokken waren bij grote defensie-orders. Wereldwijd het grootste omkoopschandaal. Tot dusver is alleen een klokkenluider gestraft, terwijl het tuig buiten schot blijft. De Britse regering zou dit alsnog moeten rechtzetten, inclusief de rol van Tony Blair daarbij, zoals reeds in Saoedi-Arabië gebeurt door de recente arrestaties en huisarrest.

 

Cijfers

De vermeende daling van het aantal wanbetalers bij de ziektekostenverzekering blijkt gebaseerd op misleidende cijfers. Kennelijk bedoeld om de kritiek op het uitbetalen van zorgtoeslag, het accepteren van onverzekerden en op het verhogen van de premies te dempen. Want bij het toepassen van een betalingsregeling verliest de belanghebbende automatisch zijn status als wanbetaler zonder dat duidelijk is of de achterstand wordt ingelopen. Het zijn immers niet alleen jongeren die schulden maken, die vaak blijven oplopen.

 

EU-begroting

Voordat de EU-top om meer geld durft te vragen hadden de landen eens een goedgekeurde jaarrekening moeten eisen, inclusief de bestemming van de miljarden-bedragen die naar Afrikaanse landen gaan. De begroting puilt uit van de geldsmijterij voor zaken waarover geen verantwoording wordt afgelegd, te beginnen met de Franse landbouwsteun tot de nieuwe defensieplannen. Intussen hebben vele landen die subsidie ontvangen voor het ambtelijke apparaat – ook in Gaza en bij de Palestijnse autoriteit – spookambtenaren op de loonlijst staan, soms zelfs terroristen of hun familie.

Nog meer ‘verplichtingen’ aangaan, betekent nog zwaardere lasten voor landen die de EU willen verlaten. Of is dit juist de bedoeling? Gelet op het dwaze plan om alle financiën van de lidstaten op een hoop te gooien, zou dat laatste niet ondenkbaar zijn.

 

Franse detentie

De omstandigheden in Franse detentie-inrichtingen lijken in strijd met de mensenrechten. Toch schrikt het vele criminelen onvoldoende af, gezien de overvolle gevangenissen. De ‘oplossing’ van aantrekkelijke straffen, met name werkstraffen, zal derhalve de criminaliteit niet doen verminderen, maar de Nederlandse problemen kopiëren: lege gevangenissen en een land vol criminelen.

 

Gastarbeiders

Ooit beweerden werkgevers dat ze tijdelijke krachten uit het buitenland nodig hadden, omdat Nederlandse werklozen niet beschikbaar waren voor bepaalde banen. En zie, de gastarbeiders bleven, lieten gezinnen overkomen of zochten hier een partner. Daarna kwamen de seizoenarbeiders uit EU-landen, die weer vertrokken als ze niet meer nodig waren. De huisvesting en betaling waren vaak ver beneden peil, maar toch kwamen ze terug als er werk was. Doch het plan om buitenlandse arbeiders te gaan lokken, omdat onze werklozen en immigranten nog niet zijn geschoold, suggereert dat er vaste banen zijn, en huisvesting, scholen etc. En dat ze nooit meer weg zullen gaan…  net als de Britten die nu van de rechter willen horen dat ze na Brexit hun (EU-)status behouden. Met alle rechten die ze reeds hebben binnen de EU alsof er nooit meer een crisis kan komen. Terecht trappen de vakbonden op de rem en deze keer zonder buitenstaanders te duperen door acties.

 

Houdbaarheidsdatum premier

In Duitsland is een discussie uitgebroken over een effectieve houdbaarheidsdatum van de kanselier. Sommigen zien het Amerikaanse voorbeeld van 10 jaar resp. 2 termijnen als wenselijk en bruikbaar. Of het een verkapte suggestie aan Merkel is om op te stappen, zal de tijd leren, maar premier Rutte heeft het vertrouwen van vele Nederlanders reeds verloren, evenals zijn geloofwaardigheid. Gezien de rol die Macron wil spelen, is er ruimschoots reden voor bezorgdheid over de politieke koers van Nederland en Duitsland. Een periode van 10 jaar lijkt dan ook een zinvol maximum voor het premierschap.

 

SPD-opstand

De SPD-jongeren zijn niet tevreden met de sonderingsresultaten van de partijleiding, net als de linker vleugel van de partij, omdat ze ook in Duitsland kennelijk gewend zijn hun ‘idealen’ – hoe wereldvreemd ook – boven de belangen van de samenleving te stellen. Of heeft dit drammen alleen tot doel zichzelf te profileren? Want in een partij die de leden nog aanspreekt met Genossinen en Genossen voelen ze zich wellicht boven meer ervaren (lees: conservatieve) politici verheven. Het is dus onzeker of er op korte termijn een nieuwe regering komt voor alle Duitsers en niet alleen voor de SPD-aanhang. Gelet op de Europese oriëntatie van de partij en de recente uitspraken van SPD-minister Gabriel (BuZa) over verdere EU-integratie en over immigratie, krijgt Merkel nog een groot probleem met deze onwillige coalitiepartner.

 


Prikbord nr. 704 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 704

Aboutaleb

De uitspraak over gelovige moslims, die wordt toegeschreven aan burgemeester Aboutaleb, lijkt volstrekt juist. Iemand die de Koran als leidraad beschouwt dan wel passief staat tegenover gewelddadige salafisten of sharia-politie, is in een zekere mate zelf ook een beetje salafist. Die constatering is geen belediging, maar een waarschuwing aan iedereen die meent dat fundamentalisme niets met religie te maken heeft of met de afkeer van andere religies. Daarvoor zijn er reeds te veel ‘ongelovigen’ geïntimideerd, beroofd, vervolgd, verjaagd, omgebracht en verminkt. Terecht wordt in Duitsland sharia-politie verboden, doch in Engeland is het al te laat, waardoor ook moslims zelf slachtoffer kunnen worden van salafisten. Intussen kijkt ook de VN weg van de vervolging van christenen en andere niet-moslims wereldwijd.

 

Constructies

Weer is er een financiële manipulatie naar buiten gekomen, waar het vermogensbeheer voor leden van de Koninklijke familie bij betrokken is. Het oud-Hollandse gezegde ‘wie met pek omgaat, wordt er mee besmet’ geldt nog steeds, doch lijkt vergeten. Publieke figuren met een voorbeeldfunctie dienen ver te blijven van allerlei constructies die tot pijnlijke incidenten kunnen leiden. Een beroep op onwetendheid maakt hen niet geloofwaardiger.

 

Krachtmeting

De EU probeert Polen, Hongarije en Bulgarije onder de duim te krijgen met pure intimidatie. Het is nauwelijks denkbaar dat dit gaat lukken; met name nu Bulgarije het tijdelijke voorzitterschap bekleedt en ook Roemenië zich onafhankelijk opstelt. Als dit op een krachtmeting uitloopt tussen de Oost- en West-Europese mentaliteit, dan staat de winnaar voor mij vast. En dat landen als Turkije, Oekraïne, Servië en Kosovo zich ooit door Brussel laten dwingen, lijkt eveneens onwaarschijnlijk. Nog afgezien van de tegenzetten die in Moskou worden voorbereid. Intussen moet de EU enige invloed in Afrika ‘kopen’ terwijl men in de VS helemaal niet onder de indruk is van de kopstukken in Brussel en de wilde plannen zoals op defensie- en bancair gebied. Daarbij valt niet uit te sluiten dat Trump partij kiest voor Groot-Brittannië zodat die krachtmeting met de EU onvoorspelbaar wordt.

 

PvdA

Dat Moorlag Kamerlid mag blijven past goed bij het integriteits- en selectiebeleid van de PvdA. Want niet alleen de PvdA-leden van DENK hebben de partij voor schut gezet; op internet circuleren lijstjes van ‘bekende PvdA-ers’.

 

Shit

Landen die geleid worden door dictators  of een corrupte maffiabende mogen schurkenstaten worden genoemd, of failed states (puinhooplanden). Zelfs de aanduiding terreurstaten kan gelden, indien landen hun (oorlogs)misdadigers, gelukzoekers, psychisch gestoorden en terreuraanhangers dumpen in beschaafde landen of gebruiken om die landen te chanteren. Doch shithole-landen kan niet volgens de VN, want dat is ‘racistisch’. Om welk ras het gaat is niet duidelijk, maar kennelijk bestaand uit mensen die graag naar de VS willen. Is alle commotie nu veroorzaakt door de term of door het feit dat Trump die gebruikte?

 

Tuchtrecht

Niet alleen de (tucht)rechtspraak voor artsen lijkt vooral de beroepsgroep in bescherming te nemen in plaats van de slachtoffers. In de advocatuur blijken klachten tegen advocaten en dekens – hoe goed onderbouwd ook – veelal te worden genegeerd zonder dat het ‘verplichte’ onderzoek heeft plaatsgevonden. Daarvoor zijn meerdere verklaringen denkbaar: het aantal klachten is zo groot dat een deken niet meer toekomt aan eigen onderzoek of – erger – de dekens en tuchtrechters worden geselecteerd op bepaalde eigenschappen.


Prikbord nr. 703 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 703

Curaçao – Venezuela

Het is maar goed dat de export van voedsel vanuit Venezuela stilligt, want de regerings maffia daar eist alle inkomsten, bezit, banktegoeden, buitenlandse betalingen/medicijnen op of laat deze uitbetalen in waardeloze valuta. Bovendien kan Curaçao alternatieve import organiseren, terwijl in Venezuela honger heerst en de grenzen gesloten zijn. De ambassades en de VN weten heel goed wat er aan de hand is, maar de media kennelijk niet of nauwelijks. Het is hoog tijd voor maatregelen: te beginnen met het blokkeren van alle buitenlandse bankrekeningen van de regerings kliek, de financiële maffia en hoge politie- en leger functionarissen. Vervolgens internationale arrestatiebevelen tegen Maduro, de bankiers, regeringsfunctionarissen etc. En niet te vergeten een aantal VN-resoluties die de bevolking van Venezuela het recht geven in opstand te komen met steun vanuit omringende landen.

Gezinshereniging

De uit de hand gelopen gelukzoekers stroom kan niet alleen regeringen in problemen brengen, maar zelfs het formeren van een nieuwe regering belemmeren. In Londen, Rome en Berlijn is dit inmiddels doorgedrongen. In Parijs vermoedelijk ook, maar daar spelen nog andere linkse eisen dan de gezinshereniging. Nederland zal niet buiten schot blijven, zowel door de christelijke lobby als de asielindustrie. De vraag wat Eritrese jongeren hier te zoeken hebben, als er nog naaste familie in Afrika woont, laat men liever onbeantwoord. Idem de vraag wat er moet gebeuren met de Syriërs in Turkije en West-Europa, de miljoenen illegalen, de economische ‘vluchtelingen’ uit Azië en de duizenden criminelen en extremisten. Merkel zal de conclusie moeten trekken dat het totale asielbeleid op de schop moet; niet alleen in Duitsland, maar heel Europa.

 

Herziening

Terecht komt er steeds meer aandacht voor de herziening van een strafproces; niet alleen op grond van een mogelijke rechterlijke dwaling, maar tevens van nieuw bewijs. Het verdient echter aanbeveling om herziening door een andere rechtbank ook toe te passen bij civiele geschillen, omdat de slachtoffers van bedrog, misleiding en meineed soms nog meer te lijden hebben van de rechtspraak die zich jarenlang kan voortslepen zonder uitzicht op gerechtigheid. Doch uiteindelijk machteloos staan vanwege de ontbrekende rechtsmiddelen dan wel de advocaatkosten. Klachten bij de president van een gerechtshof of bij de Hoge Raad worden doorgaans weggewuifd vanwege de ‘onafhankelijkheid’ van de rechter die juist getoond heeft niet onafhankelijk te zijn.

 

India

Terwijl het milieu in India een grote bende is, waarbij zelfs de meest normale wetten niet bestaan dan wel niet worden gehandhaafd, heeft men wel het klimaatverdrag getekend. Volstrekt onlogisch gezien de industriële ontwikkelingen en bevolkingsgroei daar, tenzij … men graag goede wil suggereert teneinde eindeloze geldstromen van Europese miljarden op gang te brengen. Voorbeelden hebben ze reeds gezien, zoals de Europese ‘bijdragen’ aan het opruimen van Tsjernobil, de Russische olievelden en aan de steenkool vervanging. En net als door Afrika zal er druk worden uitgeoefend, zoals dreigen met nog grotere vluchtelingenstromen. Het draaiboek kan worden geleend van Venezuela, Marokko, Turkije, Somalië, Eritrea, Soedan, Afghanistan, Gaza, Jemen, etc.

 

Portugal

Het zal wel toeval zijn dat Portugal de opvolger van Dijsselbloem mag leveren. In 10 jaar tijd is daar de staatsschuld verdubbeld, dus Griekenland kan gerust zijn. Geen pijnlijke rapportages meer over de financiële maffia. Doch ook Frankrijk, Spanje en Italië zijn ‘belanghebbenden’…

 


Prikbord nr. 702 door Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 702

 

Boven de wet

Niet alleen in Duitsland menen politici en activisten dat de wet niet voor hen geldt. Ook in de VS is dit fenomeen wijd verspreid: advocaten, bankiers, politici tot op het hoogste niveau, anti-abortusactivisten, politie-agenten, inlichtingendiensten, media e.d. achten zich (te) vaak boven de wet verheven. Zelfs complete steden negeren wetten, met name op het gebied van het bestrijden van illegale immigratie. Men weigert gewoon democratische besluiten uit te voeren en accepteert het verlies aan overheidsgezag als irrelevant. Is Europa daar nog niet aan toe of worden weigerende bestuurders ook hier reeds getolereerd?

 

COA

Nu de incompetentie en geldsmijterij van het COA publiekelijk zijn bevestigd, verdient de gang van zaken een nader onderzoek. Neen, niet door een politieke commissie, maar de Algemene Rekenkamer.

 

Krijgsmacht

Een militair die ontslagen dreigt te worden, omdat hij als klokkenluider optreedt, kan zich wenden tot de ‘ombudsman’ van de krijgsmacht: de Inspecteur-Generaal. Het wordt echter lastiger als er ook (psychische) gezondheidsproblemen of publicitaire activiteiten een rol spelen. De top van de krijgsmacht zit niet op pijnlijke onthullingen te wachten, nieuwe ministers reizen liever in plaats van dossiers te lezen en het parlement … heeft andere ‘prioriteiten’. Deze ontnuchterende werkelijkheid kan hard aankomen bij een bekwame en enthousiaste officier, maar de Staat – of wat daarvoor doorgaat –  heeft zo haar eigen belangen.

 

Macron-Erdogan

Nu Juncker, Draghi en Merkel hun beste tijd hebben gehad, meent president Macron zich een opvallende rol te kunnen veroorloven door de Turkse dictator te ontvangen op een staatsbezoek. Frankrijk had al geen beste reputatie, waar het gaat om internationale contacten, maar dit is niet uit te leggen. Wat wordt daar bekokstoofd en waarom is naar verluidt Erdogan geschoffeerd? Spreekt Macron nu (ook) namens de EU? Of namens de NAVO sinds Turkije geen Franse luchtverdedigingsraketten heeft besteld…

 

Selectie

In de ‘partij’ van mevr. Simons zit naar verluidt een kandidaat-politicus die zo weinig zelfvertrouwen heeft, dat ze zich een status als psychiater zou hebben toegeëigend. Dit zou eenvoudig na te trekken moeten zijn bij de betreffende universiteit, maar kennelijk valt dit onder de privacy.

Het fenomeen is niet nieuw, zoals ook in Duitsland meerdere malen naar buiten kwam, en tegelijk onbegrijpelijk. Waarom zou iemand met een afgeronde universitaire opleiding een goed politicus zijn? De interviews met oud-premiers gaven een heel ander beeld in zake de eisen: integer, onverwoestbare gezondheid (gezien de werkdruk en korte nachten) en niet gericht op het eigenbelang resp. verdere carrière. Helaas heeft de partijselectie in Nederland nog te veel bla-bla-figuren doorgelaten.

 

ZZP-dossier

De regering zal zich alsnog over het ZZP-dossier moeten uitspreken. Daarbij valt te hopen dat men ook eens overlegt met de belastingdienst, zodat er een eenvoudiger aangifte ontstaat en de ZZP-er niet gedwongen wordt een boekhouder in te huren. Want zo winstgevend is ruim 50 uur per week werken nu ook weer niet.