Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 629 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr. 629

 

Biomassa

De groene religie betreffende energieopwekking en biomassa lijkt bij Staatsbosbeheer vooral met extra inkomsten samen te vallen. Dit maakt verklaarbaar waarom enerzijds wordt beleden de natuur zijn gang te laten gaan en bossen zo ontoegankelijk mogelijk te maken, terwijl anderzijds bos wordt gekapt voor de biomassaverbranding. Dus niet uitgedund, maar vele hectaren kaalslag die kennelijk verborgen moeten blijven voor toevallige passanten. Is dit een van de vele leugens over milieubescherming en de functie van bossen, of past het in de aanval op kolencentrales en gasverwarming? Want voor (stads)verwarming met houtsnippers zullen nog heel wat bossen gekapt moeten worden, net als in de middeleeuwen.

 

Lekken

Als er dan toch door de FBI een onderzoek naar het lekken (door de inlichtingendienst?) van vertrouwelijke informatie wordt gedaan, dan zouden de computers van The New York Times en de Britse ambassade in Washington niet mogen worden overgeslagen. Want de nalatigheid van hoge functionarissen is soms verbijsterend, zoals uit de e-mails van Hillary Clinton en minister Kamp bleek. En zelfs het Pentagon lijkt niet helemaal ‘waterdicht’.

 

Niveau

Bij de kandidaten voor het Oostenrijkse presidentschap lijkt de publieke voorkeur vooral gebaseerd op het uiterlijk in plaats van de capaciteiten. Bij commentaren op Obama, Koninklijke hoogheden, Jesse Klaver en Macron was dit vaak niet anders.

Is dit werkelijk het niveau van bepaalde kiezers of is deze onbenulligheid kenmerkend voor het niveau van de media?

 

Onbescheiden

Natuurlijk is het onbescheiden als onbelangrijke personen zoals Koenders zich opvallend in de media – vooral voor de camera – presenteren. Het is zelfs onbescheiden voor een president van de VS om vooraan te willen staan op de groepsfoto, maar dat Trump daarbij tijdens zijn bezoek aan de NAVO de plek opeiste van de premier van Montenegro, was terecht. Het land is pas enkele maanden lid van de NAVO, maar heeft daar in feite niets te zoeken. Tenzij we ooit in een nieuwe Balkan-oorlog verstrikt willen raken of in schandalen zoals met Turkije en Griekenland. Risico’s die ook gelden voor een toekomstig lidmaatschap van Oekraïne.

 

Sepot

De vele bewijsstukken van een veelomvattend oplichtingsdossier ruim 5 jaar bewaard.

Bij navraag beweerde het OM eerst het dossier niet te kennen. Dit klopte ook, want vervolgens bleek het te zijn geseponeerd. Kennelijk wegens ‘verjaring’ van de aangiftes. Zo heeft het weinig zin om nog aangifte te doen.

 

Uitbuiting

Uitbuiting van buitenlandse arbeidskrachten achten we verwerpelijk, maar hoe zit het met de uitbuiting van kleine ondernemers? In de winkelcentra van vele steden staan steeds meer bedrijfspanden leeg. De huren zijn te hoog, net als allerlei absurde boetes, en de concurrentie is te groot, omdat zgn. ‘centrummanagers’ kennelijk geen invloed hebben op het vestigingsbeleid. Intussen int de gemeentelijke overheid ook nog eens een fors bedrag aan precariorecht etc.  In Waalwijk bestaat zelfs een reclamebelasting van ruim € 600 per jaar. Daar moet een kapper 100 klanten voor knippen – dus een week werken – om dit netto over te houden! Welk VVD-raadslid schaamt zich hiervoor?

 

 

Van een buitenlandcorrespondent

De linkse anti-Trump, Anti Conservatives, anti-alles-wat-Rechts-is campagne is – zoals bijna alles in Amerika – een aantal niveaus verder dan hier in Europa.

Maar maak je geen zorgen. Het komt hier ook! Later.

Smeer en laster! Het houdt niet op met iemand voor xenofoob, homofoob, christen, extreem-rechts, racist, fascist en tenslotte Hitler uit te maken. Het uiteindelijke doel is om alles wat Rechts is monddood te maken. Te verbieden in het openbaar hun mening te ventileren of kritiek op Links te uiten. Hen niet langer uit te nodigen in TV-programma’s. Ze te verbannen uit de radio. Hun boeken te negeren. Uiteraard iets waarmee bepaalde zelfbenoemde kwaliteitskranten ook al geruime tijd bezig zijn.

Sean Hannity is het beu. Hij huurt een groep met advocaten in om achter dit soort activiteiten – gericht tegen zijn persoon – aan te gaan.

Denk niet dat het zo maar enkele individuen zijn, die dergelijke smeer en laster ventileren. Het heeft er alles weg van dat er in Amerika sprake is van een goed gecoördineerde en gefinancierde campagne!

Luister maar eens hoe ver het daar is gekomen.

Berkeley University  heeft publiciste Ann Coulter verboden een spreekbeurt daar te houden. Daarna mocht het ineens weer wel, maar op een andere dag & moment. Toevallig kon Coulter niet op die dag/dat moment………Dit was tevoren bekend.

“Toevallig”. Berkeley wist dat dit moment een no go was. Voorafgaande aan een dergelijke happening bespreken partijen uiteraard data, tijdstippen, duur etc. etc. Dus Berkeley wist welke dag(en) Coulter niet uitkwam(en)…….

Voilà.

Wie wast nu de handen in onschuld, want Wie kon niet komen op deze plotseling unilateraal opnieuw vastgestelde dag?

http://video.foxnews.com/v/5410014636001/?#sp=show-clips


Prikbord nr. 628 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr. 628

 

Amsterdamse politie

Hoe incompetent moet een Amsterdamse politiechef zijn om iemand als Elatik nodig te hebben als adviseur?

 

Griekse ‘bezuinigingen’

De Griekse bezuinigingen zijn niet toereikend voor kwijtschelding. Een idiote stelling, want de bezuinigingen moeten toereikend zijn voor terugbetaling van de (honderden) miljarden. Doch, neen, Griekenland wil nieuwe miljarden én kwijtschelding, want wat van de maffia is blijft van de maffia.

 

Kabinetsformatie

Waarom zou er een vierde partij moeten deelnemen aan het nieuwe kabinet? Met D66 is het al ingewikkeld genoeg en beleidsvoornemens vooraf aanpassen (uithollen) omwille van het regeerakkoord, is minder geloofwaardig en effectief dan per geval consensus bereiken met een Kamermeerderheid. Bovendien zijn dan de saboteurs van zinnige wetsvoorstellen eenvoudiger aanwijsbaar.

 

Manchester

We moeten gewoon overgaan tot de orde van de dag, want we laten ons door terreur niet intimideren. En: we geven niet toe aan terreur. Wat een verschrikkelijke platitudes, terwijl de overlevenden en nabestaanden voor de rest van hun leven ‘geïntimideerd’ zullen zijn. En wie zijn ‘we’: de overheid, de verantwoordelijke autoriteiten, de veiligheidsdiensten, de hulpdiensten, de media? Naar verluidt worden alleen in Groot-Brittannië meer dan 2000 mensen in de gaten gehouden, doch terroristen weten dit. Wat is daarvan het nut als door softe wetgeving de terreurbestrijders machteloos staan? Want niet alleen aanslagen gaan keer op keer door, maar ook moslimterreur tegen minderjarige meisjes, verkrachtende en moordende bendes, aanvallen op (ongewapende !) politie-agenten, drugs- en wapenhandel, etc. De Britten moeten – na de bekende toespraken en een herdenking – helemaal niet hun dagelijks leven weer oppakken, maar van de overheid eisen dat de terreurbestrijding het dagelijks leven juist gaat beheersen, vooral dat van politici die geen ‘politiestaat’ willen.

 

Terreur

Politici die beweren niet te wijken voor terreur, zijn kennelijk de ‘onderhandelingen’ na de IRA-aanslagen vergeten of de autoriteitenpaniek na een (valse) melding. En het betaalde losgeld na gijzelingen, naast de chantage door Turkije of de geëiste smeergelden in Afrika, Indonesië, Rusland, Oekraïne en bepaalde Aziatische landen. Ook de afgedwongen subsidies door milieu-activisten, de houding tegenover krakers, en ‘angst’ voor de asielindustrie zijn geen teken van een rechte rug. Intussen worden al jarenlang politici beveiligd wegens een onbestemde terreurdreiging, mochten militairen niet meer in uniform reizen en moeten de politie en de bestrijders van scheepskapingen met een hand op de rug hun werk doen. Zelfs de opdracht aan Frontex illustreert de lafheid van de Westerse samenleving.


Prikbord nr. 627 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 627

Lobby’s

Het lijkt erop dat de linkse lobby’s in dit land beter gefinancierd worden en meer mediaruimte krijgen dan bijv. organisaties ter verbetering van defensie of de rechtspraak of anti-EU of anti-drugs. Sommige burgers storen zich terecht aan de ‘proefballonnetjes’ die telkens weer worden opgelaten. Zoals: In het tv-programma van Pauw kreeg een moslima, ook nog een Nederlandse bekeerde meen ik, alle gelegenheid haar voorkeuren uit te spreken. Waanzin, ze moest eens een paar jaar gaan wonen in een moslimland. Hier in Maastricht studeren er enkelen met Saoedisch geld; ze moeten wel een man er naast hebben zitten;  broer, neef of zo. Die Nederlandse bekeerden zijn de fanatiekste, kennelijk met politieke agenda’s.  Agenten met hoofddoekjes ?  Die commissaris moet eerst eens zorgen voor de veiligheid van zijn agenten die in bepaalde wijken zelfs bedreigd worden. Het moet niet gekker worden.

Realpolitik

Toen Bonn zaken deed met Moskou en met DDR-kopstukken, de spionage tot op het niveau van Willy Brandt plaatsvond en de ‘Amerikanen’ het binnen de NAVO voor het zeggen hadden, werd het gebrek aan democratische besluitvorming en het ontstaan van geheime deals ‘Realpolitik’ genoemd. Nagenoeg iedereen begreep dat soms het doel de middelen heiligt en dat vrome naïviteit ongewenst was in een gevaarlijke wereld. Nu Trump de dromers opnieuw wakkerschudt en niet braaf  ‘Uncle Sam’ speelt, wordt hij dagelijks overladen met kritiek. Alsof er geen honderden boeken bestaan over de schandalen in voorgaande Amerikaanse regeringen, net als in Duitse, Franse, Spaanse, Italiaanse, Zweedse, Nederlandse, Belgische, Oostenrijkse en Britse regeringen; om er maar een paar te noemen.

Slaaptekort

Volgens een onderzoek hebben veel scholieren een slaaptekort door hun verslaving aan social media. Kennelijk willen de ouders het gebruik niet beperken door de apparatuur ’s avonds op te vragen. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat vele ouders zelf het slechte voorbeeld geven. Het uitwisselen van onbenulligheden lijkt soms een dagtaak te worden; ook op school en tijdens het werk. De gevolgen voor de (geestelijke) gezondheid laten zich raden, waarbij het afsnauwen van kleuters die om aandacht vragen, kennelijk normaal is als papa/mama niet ‘gestoord’ willen worden.

Vakantieland

Natuurlijk is het triest voor Turkse ondernemers indien Turkije wordt geboycot, maar het land gaat al naar de ‘filistijnen’. Bovendien is het geen EU-land, zou het uit de NAVO gezet moeten worden en gaan in de VS stemmen op om de Turkse ambassadeur het land uit te zetten. Tot zulke ‘harde’ maatregelen is de EU helaas niet capabel. We zijn nog niet in staat om criminele hulporganisaties aan banden te leggen.

Als vakantieland is er een goed alternatief: Portugal, volgens een ervaringsdeskundige: Net in Lissabon geweest. Zag er één hoofddoekje. En schone straten, alom!  Overal liep wel een agent rond, opvallend. Koffie of een biertje € 1,20. Maaltijden voor de helft van hier. Lekker weer. Dat is een vakantieland.

Adviseurs Trump hadden al veel eerder contact met Kremlin

WASHINGTON – Michael Flynn en andere adviseurs van de Amerikaanse president Trump hadden al contact met de Russische autoriteiten, nog voordat Trump werd gekozen als president. Dat blijkt uit tenminste 18 e-mails en telefoongesprekken waar persbureau Reuters weet van heeft.

Tjonge, jonge! Wel 18 e-mails waar Reuters weet van heeft? Mag ik er in dit verband op wijzen dat ik zelf tussen aug 1992 en aug 96 enkele malen per week contacten heb gehad met Russische en Chinese militaire Inlichtingen functionarissen in Washington. Hoeveel en hoe vaak ik daarna contacten had in Moskou  met KGB/FSB functionarissen durf ik niet eens te schatten. Was ik belangrijk voor hen? Niet erg, denk ik. Hebben wij het 1 X over NAVO- of KL-zaken gehad? Nooit!

En nu Hillary C. Die was wel belangrijk!  Die was US Secretary of State. Heeft zij Russische, Chinese, Noord Koreaanse(?) etc. functionarissen ontmoet?  Mijn wedervraag: was er wel eens een dag dat dit niet het geval is geweest?  Iemand in zo’n belangrijke functie heeft vrijwel dagelijks “contacten” met allerhande lieden van de “andere kant”.  Buitenlandse zaken!!!!  weet je wel? 

Nu Lgen Flynn. Zijn hele leven lang werkzaam in US Army en de DIA. Zou iemand als het Hoofd van de DIA, Amerika’s grootste Inlichtingendienst, contacten hebben gehad met makkers van de overkant?  Nou en of!  Moet ik nog uitleggen dat dit soort mensen, los van hun werk overdag, elkaar ’s avonds meermalen per week ontmoeten tijdens recepties, spreekbeurten, tentoonstellingen, etc.? Dat zij daar contacten  legden met elkaar. Dat was een belangrijke taak van hen (en van mij op die functie!) .

Hoeveel keer zat de Directeur van de DIA bij mij thuis aan tafel?  Terwijl schuin tegenover hem de Resident van de Gru in Washington zat? Dacht je dat een Lgen van US Army / Dir DIA naar mijn huis kwam om alleen wat te eten? Dacht je dat iemand die in Washington zo belangrijk is, die avond nergens anders zou zijn uitgenodigd? Denk ook niet dat hij mijn uitnodigingen accepteerde zonder dat hij de Lijst van genodigden interessant genoeg achtte.  Zonder een voor dit soort Hoge Functionarissen interessante Lijst van genodigden kon je daar niemand interesseren voor een hap eten bij jou thuis! Het ging natuurlijk niet om een dinertje. Het ging om “contacten” te leggen tijdens het eten.

Dacht je misschien dat je dit niveau van US Army functionarissen kon interesseren voor een receptie, aangeboden door de bezoekende Nederlandse Bevelhebber der Landstrijdkrachten, als de Amerikaanse topfunctionaris jou niet kende? Weet je wat mij grootste ontnuchtering was in ‘92? Dat zoveel US militairen nog nooit van Nederland hadden gehoord! Van Okinawa, van Bahrein, van Pakistan, Afghanistan wisten ze vaak veel. In die regio’s hadden ze dikwijls hun halve diensttijd doorgebracht. Maar van NATO Europa…….? US Army heeft immers worldwide commitments. Wij denken vaak dat West Europa de navel van de wereld is. En navelstaarders op het Binnenhof denken zelfs dat de hele wereld kijkt en nog meer luistert naar wat daar allemaal  wordt gezegd……. Hoe vaak ik het in het begin niet meemaakte  dat ik me voorstelde als Army Attaché at the Dutch Embassy en dan een volkomen vragend gezicht tegenover me zag!  “Pardon van welk land zei U, kolonel? Waar ligt Nederland ergens”? 

Het is absoluut normaal is dat Hoge Functionarissen als Lgen Flynn “contacten” onderhouden met Russen, Fransen, Irakezen en alle Basje Boezoeks van de hele wereld die verbleven in de Hoofdstad van de wereld. Het zou ongelofelijk zijn als deze man dit niet had gedaan, nog afgezien van het belang van ‘wederprestaties’.

Vandaar dat ik dit Reuters-bericht kwalificeer als een naïef verhaaltje. Oh, contact met Russen? Oei! Dat is nogal wat! Dat ruikt naar spionage…. Denk eens na.

Tenzij je dergelijke contacten in een kwaad daglicht wenst te stellen. Dan suggereer je een heleboel waar absoluut niets aan de hand is. En daar houd ik het dan maar op.

Dinsdag bevestigde Trump geheime informatie over terreur en vliegveiligheid te hebben gedeeld met de Russische president Poetin.*1)  Trump gaf aan dit te hebben gedaan omwille van humanitaire redenen en ook om Rusland te stimuleren de strijd tegen IS op te voeren. Bovendien, zo zei hij, heeft hij het „absolute recht” dat te doen als president. *2)

*1) Terreurbestrijding lijkt een mogelijkheid te bieden tot samenwerking tussen Amerika en Rusland…. Of ziet iemand nog veel andere en betere mogelijkheden daartoe? En wat voor ‘geheimen’ verklapte president Trump aan ambassadeur Kislyak? Dat ISIS in staat lijkt kleine bommen te produceren die vliegveldscanners niet kunnen detecteren. (twee of drie weken geleden werd op deze manier een Aeroflot  lijnvliegtuig met ca 200 passagiers naar beneden gehaald!) De analyse van de oorzaak van deze luchtramp luidde in de kranten: een door ISIS gefabriceerde, nauwelijks te detecteren bom! Dus openbaarde president Trump in het gesprek met Kiseljak dan zeer ‘geheime’ informatie?

*2) De President van de US heeft de formele bevoegdheid om informatie te declassificeren! Maakt een president dikwijls gebruik van deze bevoegdheid? V.z.v. ik weet niet, maar wijs er op dat het hoofd van president Trumps Security Counsel, Lgen McMaster, achteraf verklaarde tijdens een speciale persconferentie: “de President heeft tijdens het gesprek met Kislyak niet 1 geheim geopenbaard of besproken. Daarvoor ben ik oa aanwezig bij dergelijke gesprekken”!

Persbureau Reuters meldde donderdag dat Trumps voormalig adviseur Michael Flynn en anderen al contact hadden met de Russische autoriteiten in de laatste zeven maanden van de verkiezingsstrijd in 2016, in de vorm van tenminste 18 e-mails en telefoongesprekken. Zes daarvan vonden plaats tussen de oud-ambassadeur voor Rusland in Amerika, Sergey Kislyak, en Trumps toenmalige belangrijkste veiligheidsadviseur Michael Flynn.

Gesprekken

Gek hè dat de MSM precies weten hoeveel e-mails de Trump-campaign  heeft gewisseld met de Russische ambassadeur in Washington! En dat niet alleen. Zij weten ook dat daarin Zeer Geheime Informatie stond……….. Je zou bijna denken dat een hoge Inlichtingenfunctionaris hen dit soort zaken allemaal doorspeelt, indien het bericht op waarheid berust.

Hun gesprekken richtten zich op het verbeteren van de economische betrekkingen tussen Rusland en de VS, de samenwerking in de strijd tegen terreurorganisatie Islamitische Staat en hoe ze de macht van China op wereldniveau kunnen inperken.

Daarnaast werd gesproken over het organiseren van een communicatiesysteem die de Amerikaanse veiligheidsbureaucratie kan omzeilen, die beide partijen naar eigen zeggen tegenwerkt !

Ontslag

Veiligheidsadviseur Flynn moest na amper een maand ontslag nemen nadat dit bekend werd. Daarnaast verzuimde hij te melden dat hij in 2015 op kosten van Rusland een bezoek bracht aan het Kremlin en daar met Poetin sprak.Voorts dat hij vicepresident Mike Pence onjuist had geïnformeerd over zijn eerdere contacten met Russische functionarissen na de presidentsverkiezingen.

Nu weten  wij het ook!

Wat weten we?

Niets!

Wat weet Associated Press  dan precies…..? En wat suggereert AP allemaal?

Dat Trump bijna de kroonjuwelen van de Nat. Inlichtingen aan Kislyak heeft overhandigd.

Is dit ergens uit gebleken? Heeft AP iets dergelijks aangetoond?

Ik dacht het niet!

Wat wil AP dan bereiken met een dergelijk verhaaltje?

Beschadigen en wellicht erger van president Trump!

En als hij het niet is geweest, dan tenminste een naaste medewerker van hem proberen te pakken!  


Prikbord nr. 625 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 625

 Baas boven baas

Wat bezielt het Europese parlement om dwars te liggen bij het indammen van de mensensmokkel en van het misbruik van asielrecht? Willen deze zakkenvullende profiteurs laten zien wie de baas is over de Europese Commissie of wellicht over de EU-landen? Welk draaiboek zit er achter om nu te bevestigen dat de bewaking van de buitengrenzen nooit serieus was bedoeld en dat ook voor gelukszoekers de deur openstaat? Is dit alleen de normale linkse ‘domheid’ of de invloed van de maffia? In ieder geval zal het de aandacht afleiden van de overige EU-schandalen en financiële dossiers, inclusief die van Frankrijk.

 Franse greep naar EU-geld

De nieuwe Franse president zal hier niet dezelfde hoon krijgen voor zijn ideeën als Trump, hoewel de politieke en financiële situatie in Frankrijk zeker niet beter is dan in de VS. Als voormalig bankier weet Macron dat Frankrijk nagenoeg failliet is en dat er al lang een Europese begroting bestaat om de Franse levensstijl te financieren. Zijn roep om financiële steun in Berlijn en Brussel, en het voorstel voor een Europese begroting, duiden slechts op één ding: Frankrijk is helemaal niet bereid de broeksriem aan te halen en echte veranderingen door te voeren. Dus moeten zelfs de kosten van bezuinigingen en schijnveranderingen door de EU worden gefinancierd, hetgeen de liefde van Macron voor Merkel (pardon: Brussel) verklaart.

 Geen geld voor echte problemen

De overheid heeft onvoldoende geld voor de bestrijding van (internet)oplichting, cyberaanvallen, identiteitsfraude, onderzoek naar asielvakanties etc.

Maar voor een ongeloofwaardig verhaal over de vermindering van het aantal zelfmoorden op spoorlijnen wordt € 14 miljoen extra uitgetrokken. Op grond waarvan?

De beweerde vermindering van ca. 70 doden per jaar door ‘psychologische maatregelen’ is slechts ontleend aan de mogelijke relatie met de stijging van het totale aantal zelfmoorden. Hoeveel daarvan alsnog hebben afgezien van de spoorlijn en hoeveel stijging is veroorzaakt door de faillissementen,  criminele curatoren, gerechtelijke schandalen of falende GGZ-psychiaters is kennelijk niet onderzocht.

Het is goed dat treinbestuurders zo weinig mogelijk worden geconfronteerd met suïcidale figuren, maar die 14 miljoen hadden beter elders besteed kunnen worden, gezien de ontbrekende bewijzen.

 GroenLinks

De houding van GroenLinks in de kabinetsformatie verraadt hun achtergrond. De staatsmacht zo groot maken dat burgers niets meer te zeggen hebben over hun bedrijven, inkomen, (asiel)wetten, defensie/veiligheid, vermogen, leefomgeving en mobiliteit.

Het doet denken aan de zelfdestructie die de EU bedrijft en die ‘verdedigt’ wordt met de onbewezen argumenten van welvaart en vrede. Tegenover die gekochte welvaart staan inmiddels duizenden miljarden aan schulden, zodat Londen blij mag zijn dat de afrekening ‘beperkt’ blijft tot 100 miljard. Deze nepwelvaart wordt ook in Duitsland gevoeld, waar zich inmiddels meer ‘vluchtelingen’ uit Bangladesh dan uit Syrië vestigen, terwijl hun staatsinkomen hoger is dan van een arbeider met minimumloon, die niet op vakantie kan naar Azië of Afrika.

 Media-offensief

Duitse media hebben de aanval ingezet om de verkiezingen voor de SPD te ‘redden’. Schulz krijgt met interviews urenlang gratis reclame, de linkse asielindustrie wordt ondersteund met reportages over vluchtelingenkampen in Afrika en het ‘goede werk’ van de hulporganisaties, en de mening van de gewone man (die kennelijk geacht wordt socialist te zijn) komt vaker op het scherm. Dit laatste is niet altijd een succes, want de arbeider die zwijmelde bij de idealen van internationale vrede en welvaart bestaat niet meer, dank zij diens feitenkennis via diezelfde media. Alleen in wereldvreemde, religieuze kringen droomt men verder. Ook in Nederland.

 Van een buitenlandcorrespondent

 Pat Buchanan, reporter en speech writer voor president Nixon, was één van Nixons belangrijkste politieke adviseurs. Ook tijdens de Watergate-affaire. Maar het vermelde interview gaat niet alleen daarover.

Klik:>http://buchanan.org/blog/video-malzberg-interviews-buchanan-drama-times-unbelievable-127027

N.m.m. zegt Buchanan dingen die verschrikkelijk relevant zijn voor alles wat dag in dag uit gebeurt rondom president Trump. En destijds ook rondom president Reagan (81-90) .

Wat zijn overeenkomsten tussen deze 3 presidenten?

Dat ze Republikeinen waren/zijn!

Dat tegen alle 3 oorlog werd/wordt gevoerd door Links Amerika.

Dat de Main Stream Media hierin voorop gaan!

 I.g.v. Nixon leidde dit tot Impeachment. Hier was sprake van een strafbaar feit: de inbraak in het Watergatebureau van de Democratic Party.

I.g.v. Ronald Reagan heeft Links Amerika getracht ook Impeachment te realiseren. Koevoet was de zgn. Iran-Contras Affaire. (Lkol US Marine Corps Olliver North).

I.g.v. Donald Trump wordt eveneens gepoogd dit te bewerkstelligen. Koevoet: de vermeende samenzwering met Poetin om Hillary C pootje te lichten. Deze aantijging wordt door de FBI onderzocht! 

Oh, dus dat is dus hetzelfde als de Independent Prosecutor Archibald Cox deed met Nixon? Nee, nogmaals de grondslag van het onderzoek naar Nixons handelen was een aangetoond strafbaar feit.

I.g.v. Trump gaat het er om te onderzoeken of er redenen zijn voor de organisatie die o.a. is belast met Contra-Spionage, om te besluiten dat er door Trump e/o zijn omgeving is samengewerkt met de Russen. Dus hier (nog) niet om onderzoek naar een mogelijk strafbaar feit. Dit is een onderzoek i.h.k.v de taken van de FBI. Kan uit een dergelijk onderzoek een strafvervolging resulteren? Natuurlijk! Maar eerst moet worden vastgesteld of er Überhaupt sprake is (geweest) van de beweerde samenwerking met de Russen.

 Dit zijn volgens mij de belangrijkste overeenkomsten en verschillen.

Maar boven alles uit toornt n.m.m. DE grootste overeenkomst: tegen alle Republikeinse presidenten sinds Eisenhower (m.u.v. wellicht van Gerald Ford?) heeft Links met de MSM voorop, oorlog gevoerd!

President Trump lijkt op weg om diplomatieke banden met  China aan te halen.

Hij heeft Poetin cs uitgedaagd om hun grote mond waar te maken: in Syrië door direct te reageren nadat weer chemische wapens waren ingezet. Neen, Trump “trekt geen Rode Lijnen” om er vervolgens niets mee te doen. Hij reageert! Dit is nieuw na 8 jaar Obama die helemaal in het begin nog wat blufte en zei “dat ook een militaire optie altijd op tafel was”, maar in de jaren daarna telkens tevoren aangaf dat hij 1 ding nooit zou doen…………………. de militaire optie kiezen.

Russen, Iraniërs, Assad, Chinezen (en Erdogan) wisten genoeg! “Wij kunnen ongestraft ons gang gaan! Obama zal ons, behalve wat verbale verwijten maken, geen strobreed in de weg leggen”.

En zo konden ook verse overeenkomsten als de Kiev-deal straffeloos genegeerd worden door Poetin.

Maar nu kwam Tillerson naar Moskou. EN met de Russische minister van BuZa naast zich in een persconferentie, waarschuwde Tillerson de Russen dat Amerika nu van hen eist dat ze zich houden aan afspraken. Lavrov keek wat verbluft, maar sputterde niet tegen.

Bondgenoten in de wereld. Of het nu NAVO, Zuid Korea of Japan is, president Trump heeft hen duidelijk gemaakt dat Amerika alle defensie-afspraken met hen blijft honoreren. Wat niet van tafel is: dat president Trump van alle “partners” verlangt dat ze hun deel van de koek betalen. Dit is wat kandidaat en president Trump nu ca 20 maanden keer op keer heeft beweerd. Maar waar de antiTrump-media, plus Europese leiders als Hollande, Frau Merkel e.a. van maakten: Trump wil de NAVO opheffen. (terwijl juist de Europese tekortkomingen de NAVO schade toebrengen)

Over dit soort zaken spreekt luitenant-generaal Jack Keane onder het kopje “Trump doctrine”?

Klik:>http://video.foxnews.com/v/5416361804001/?#sp=show-clips


Prikbord nr. 624 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 624

 

Gered

En weer zijn er duizenden gelukszoekers ‘gered’ op de Middellandse Zee. De Italiaanse justitie weet inmiddels – al dan niet via Frontex – precies hoe de mensensmokkelaars en hulporganisaties te werk gaan. Doch het aanmoedigen van gelukszoekers is kennelijk beleid geworden in Brussel.  Daarbij zijn onze zeegrenzen zo lek dat bepaalde schepen zich uren lang, soms dagen, ‘onzichtbaar’ kunnen houden voor de autoriteiten of zelfs een andere identiteit aannemen. Dit komt niet alleen de mensensmokkel, maar ook de drugs- en wapenhandel ten goede. Intussen worden in Duitsland wel duizenden manuren en zes(!) zittingsdagen van de rechtbank besteed aan één enkele minderjarige die vermoedelijk een ‘aanslag’ wilde plegen met 2 zgn. molotovcocktails (brandflessen). Terwijl inmiddels honderden criminelen en voormalige IS-strijders Europa binnenstromen.

 

Schulz-effect

Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat NRW blijkt het Schulz-effect  uitgewerkt voor de SPD. De demagoog uit Brussel heeft wederom onvoldoende indruk gemaakt op de kiezer die steeds wantrouwiger wordt over politieke idealen die alleen maar geld kosten. En wie ronkende volzinnen wil horen, kan beter op zondagmorgen de Amerikaanse ‘dominees’ beluisteren tijdens hun tv-show. Of de SPD ook bij de bondsdagverkiezingen terrein verliest, zal nog moeten blijken. Want ook voor Merkel geldt: hoe hoger de verwachtingen waren, hoe groter de teleurstelling straks. Haar regering kampt met vele problemen in nagenoeg alle ministeries, die alleen opgelost kunnen worden als eerst de feiten aan het licht komen. Een uiterst pijnlijk proces dat de integriteit van politici – ook binnen de CDU – ter discussie zal stellen.

 

Windmolens

Het gegoochel met cijfers bij de windmolenprojecten begint absurde vormen aan te nemen. Zo wordt beweerd dat met een investering van bijna 3 miljard ca. 800.000 (?) huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. Dit zou betekenen dat tegen jaarlijkse stroomkosten van € 1.000,- per huishouden, de investering in 4 jaar is terugverdiend, tenzij de onderhoudskosten (op zee) gigantisch zijn. Waarom de kosten voor de overheid € 4,5 miljard in 15 jaar moeten bedragen is derhalve een raadsel. Ook de CO2-winst is een raadsel, met name in vergelijking met kerncentrales.

 

 

Niet geschikt voor websites

 

Global Quackery: Earth Has Not Warmed For Past 19 Years, New Study Finds

By:

Joseph Curl

May 8, 2017

64237 1584 143123

We are bombarded with “facts” every day: This is the “hottest [pick a season] ever”; the ice caps are at a record low; we’ll all be dead in 10 years.

For former president Barack Obama, the ever-changing and often contradictory “facts” about global warming (which liberals now call climate change because the globe stopped warming) was simply “settled science.”

But now it turns out the Arctic sea ice is thicker than ever and, oh yeah, the global temperature trend has not warmed for 19 years. That’s right — 19 years!

The Telegraph newspaper in the UK has published a fascinating article detailing data from the Danish Meteorological Institute (DMI).

Ever since December temperatures in the Arctic have consistently been lower than minus 20 CIn April the extent of Arctic sea ice was back to where it was in April 13 years ago. Furthermore, whereas in 2008 most of the ice was extremely thin, this year most has been at least two metres thick. The Greenland ice cap last winter increased in volume faster than at any time for years.

As for those record temperatures brought in 2016 by an exceptionally strong El Niño, the satellites now show that in recent months global temperatures have plummeted by more that 0.6 degrees: just as happened 17 years ago after a similarly strong El Niño had also made 1998 the “hottest year on record”.

This means the global temperature trend has now shown no further warming for 19 yearsBut the BBC won’t be telling us any of thisAnd we are still stuck with that insanely damaging Climate Change Act, which in this election will scarcely get a mention.

​The author then goes on to decry the very real consequences to businesses and citizens from governments continuing to enact ever more stringent regulation to offset this global “warming.” But the real findings of the DMI are significant. The liberal media might take issue with a U.S. think tank funding a study that says global warming doesn’t exist — or at least hasn’t for 19 years — but they’ll accept the findings from little ol’ Denmark, won’t they?

But wait, there’s more — much more.

“Experts told Daily Star Online planet Earth is on course for a “Little Age Ice” within the next three years thanks to a cocktail of climate change and low solar activity,” the Brit paper writes on Monday.  Zoiets herinner ik me nog uit begin van de jaren 90 toen ook werd aangekondigd dat e  wellicht een Kleine IJstijd op komst was: “Low Solar Activity (wat dit ook moge betekenen?). Maar doordat vele geleerden al tijden roepen dat ons klimaat op aarde veel meer onder invloed van de zon dan wat ook staat, begrijp ik dat we vooral goed op de zon moeten letten om iets over ontwikkelingen in ons klimaat te kunnen voorspellen. Dus niet CO2 uitstoot, maar zonne-activiteit kan de sleutel zijn. 

Research shows a natural cooling cycle that occurs every 230 years began in 2014 and will send temperatures plummeting even further by 2019.

Scientists are also expecting a “huge reduction” in solar activity for 33 years between 2020 and 2053 that will cause thermometers to crash.

Both cycles suggest Earth is entering a global cooling cycle that could have devastating consequences for global economy, human life and society as we know it.

If predictions of the world-wide big freeze come true, the plot to 2004 film The Day After Tomorrow would not be far from reality during winter. …

David Dilley, CEO of Global Weather Oscillations, told Daily Star Online global warming and cooling cycles are determined by the gravitational forces of the Earth, moon and sun.

Each cycle lasts around 120,000 years, with sub-cycles of around 230 years.

He said: “We have had five warming cycles since about 900AD, each followed by a dramatic cooling cycle.

“The last global warming cycle ended in 1790 and the year 2020 is 230 following this – thus I have been talking about rapid cooling beginning in 2019.”

He said the oncoming cooling will send temperatures plummeting to lows last seen in the 1940s – when the mercury bottomed out at -21C during winter in the UK.

He said: “Cooling from 2019 into about 2020 to 2021 will bring world temperatures back to where they were in the 1940s through the 1960s.

By the way, the headline of the Telegraph article was perfect: “Another Arctic ice panic over as world temperatures plummet.” Exactly. Watch the MSM networks and websites for these latest reports — and then ponder why they never ran them ….

Geen nood!  

Wat geen nood?

Nou dat er geen warming maar cooling lijkt aan te komen.

Let op! Zodra deze mening momentum krijgt zal de hele Global Warming fanclub beginnen met te verklaren dat deze cooling een logisch gevolg is van de door hen aangekondigde warming. Zoals nu elke regendag, elke warme dag, wordt gekwalificeerd door alle lokale ‘Pelleboers’ als de natste, warmste, koudste dag uit mijn hele leven! enz. enz. En waarom hebben we een warme, koude, natte dag? Duidelijk gevolg van………  ja hoor! Alsof klimaat hetzelfde is als temperatuur.

Matt Ridley -de UK geleerde die ik vaker in jullie aandacht aanbeveel – doet ook zijn duitje in het Climate Change zakje.

Nuchter als altijd beperkt hij zich tot feiten en geeft zich niet over aan kretologie.

Het levert 161 commentaren op in The Times. Maar op den duur raakten een hele zwik professoren en medici verbaal met elkaar slaags over de vraag of we nu beter af zijn met ziektebestrijding dan bijv. in 1945…. Interessant natuurlijk maar n.m.m. een beetje verwijderd van Climate Change…..

Ikzelf denk ook dat er heel veel zinnigs zit in het waarschuwen voor de explosieve bevolkingsgroei in bijv. Afrika, Gaza, India enz.

Ik zie ook geen enkele Economie in staat om werk te verschaffen voor zoveel honderden miljoenen extra. En wat gaan al die toekomstige werklozen zonder poen dan doen? Nou bijv. wat ISIS voorstaat: het halen of vernielen daar waar ze het beter hebben!

May 8 2017, 12:01am, The Times

Trump is right to be sceptical of climate deal

Matt Ridley

If the US pulls out of the 2015 Paris agreement it will be because the plan is as weak and futile as the green camp feared

President Trump will decide shortly whether to pull the US out of the Paris agreement on climate change. By all accounts, his instincts and his campaign promises encourage him to do so while his daughter Ivanka and his secretary of state Rex Tillerson want him not to. He has already started rolling back the “clean power plan”, which was Barack Obama’s way of meeting America’s commitment under the Paris agreement.

If he does pull out, or send the agreement to the Senate for ratification on the grounds that it is a “treaty” — something Obama took great pains to try to deny so that he would not have to send it to the Senate — there will be a fresh paroxysm of rage among his critics. Climate scepticism is high among reasons that the left hates Trump. By contrast, it is one of the few things on which I half agree with him.

I am not quite sure why his critics mind so much. Indeed, if I were one of those who thought climate change the biggest threat to humankind bar none, then I would be far more critical of the Paris agreement than I actually am. I would rail against the fact that it is a futile gestureneither legally binding enough to be enforceable, nor of sufficient scale to make a difference to climate change. It’s those people who most worry about global warming who should be most critical of Paris.

To understand why, wind the clock back eight years to the Copenhagen climate conference in 2009, where world leaders were humiliated by their inability to reach agreement on a replacement for the Kyoto treaty of 1997Kyoto’s fundamental flaw was beyond remedyit put a heavy burden on the developed worldwhile rapidly growing countries, such as China, were unaffected. After Copenhagen the whole Kyoto process unwound. The US failed to ratify, Japan said it would never commit to a similar treaty in the future, Russia rejected the second round of commitments and Canada pulled out completely.  Nooit eerder de globale opstelling  in het Climate Change debat zo bondig zien samenvatten. Terwijl de pro Climate Change club om het hardst roept dat de “discussie voorbij is” (er zouden immers maar een paar halve zolen zijn, die er nog steeds niet in willen geloven) blijkt de realiteit een geheel andere! Grote delen van de wereld weigeren zich te committeren aan de theorie. En degenen die zich er meteen aan overgaven trekken – hoe meer feiten bekend worden – hun handen ervan af.

Determined not to repeat the Copenhagen fiasco, the climatocracy dominated by the United Nations, the European Union and the green NGOs set about building a new approach. In 2011, at Durban, they got world leaders to agree an EU plan to put in place by 2015 a legally binding treaty that would apply to the whole world and come into force by 2020. Connie Hedegaard, European commissioner for climate action, boasted that “the EU has achieved its key goal for the Durban climate conference” of agreeing to a “roadmap towards a new legal framework by 2015”.

But others were worried. Greenpeace observed that “the Durban Platform still includes wording that could be exploited by the US and its allies to push a voluntary rather than binding approach, and risks locking in the current inadequate level of carbon cuts for a decade”.

So it was clear that the 2015 Paris treaty was to be legally binding, not voluntary, and extreme, not modest, or it would be a failure. In November of that year, as Paris approached, this was reiterated repeatedly. “The Paris agreement must be an international legally binding agreement,” said the EU’s spokesman. The French foreign minister, Laurent Fabius, even rebuked John Kerry, the US secretary of state, for casting doubt on whether a legally binding treaty was possibleMr Kerry was “confused”, he said. Let op! Het gaat hier over de Obama’s persoonlijke boodschappenjongen. Die er nauwelijks eigen ideeën op leek na te houden!  

However, Mr Kerry was right, and during the Paris meeting it became clear that no such agreement was possible. Instead of admitting another failure, the envirocrats decided to change tack: they abandoned any pretence of a legally binding agreement, called for voluntary offers of emission reduction, but covered this all up with a full-volume declaration of victory. When I pointed out the volte-face in a speech in the House of Lords, I was told by my own front bench that only North Korea agreed with me. Said the minister: “If it really was, as he perhaps implies, just a piece of paper and not worth the paper it is written on, why was it so hard an agreement to reach?” I do not follow this logic.

Yet not only was the Paris agreement not legally binding, it was also deeply impractical. The intended nationally determined contributions (INDCs) that each country offered turned out to be feeble. In a peer-reviewed paper, the economist Bjorn Lomborg calculated how much the pledges would reduce warming, using standard models and generous assumptions about how quickly the reductions would be achieved and how long they would be sustained. Lomborg (DK) is één van de beroemdste sceptics! 

He found that all the promises made by the US, China, the EU and the rest of the world, if implemented from the early 2000s to 2030, and then sustained through the rest of the century, would reduce the expected rise in global temperature by only 0.17°C in the year 2100. That is to say, instead of rising by 2, 3 or 4 degrees or so by the time our great grandchildren are adults, world average temperature would rise by 1.83, 2.83 or 3.83 degrees. Lomborg put it this way: “Current climate policy promises will do little to stabilise the climate and their impact will be undetectable for many decades”. A different study by scientists at MIT came to similar conclusions. The INDCs add up to the square root of zilch. “zilch” = 0! 

However, and this is the crucial point, Lomborg also points out this invisible achievement would come at a staggering cost, somewhere between $1 trillion and $2 trillion a year: “Paying $100 trillion for no good is not a good deal”. Who could disagree? Lomborg wants Trump to can the Paris agreement, which he rightly judges to be a feelgood gesture that distracts attention from aggressive research into low-emitting, cost-effective energy technologieswhich is the only realistic way to reduce fossil fuel consumption.

Thus Paris embodies precisely what the green movement worried about after Copenhagen: that a weak and non-binding agreement would be worse than futile. Yet the disastrous Kyoto story is repeating itself; adherence to Paris has become a totem of global determination to tackle climate change while the agreement seems purpose-built to prevent the very economic sophistication on which any low-carbon future depends.

Britain, meanwhile, remains the only major economy legally bound by statute to reducing carbon dioxide emissions by its 2008 Climate Act.