Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 618, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 618

 

Bevoegdheden

De paus heeft zich naar verluidt uitgesproken over de opvangkampen in Griekenland voor gelukszoekers. Niet dat dit tot zijn ‘bevoegdheden’ behoort, maar in de zelfbedachte kerkelijke hiërarchie gaat het ook om macht en invloed (geld).  Beter dan kritiek op deze vorm van ontmoedigende opvang, zou het schenken van een paar miljard euro zijn, hetgeen samen met de rijke Duitse en Grieks-orthodoxe kerken toch moet kunnen. Of is dit slechts een aanloop voor vergelijkbare kritiek op Italië, Hongarije, Frankrijk en Brussel? Neen, uiteraard niet op Turkije en andere ‘bevriende’ (islam)landen.

 

Duitse verkiezingen

De nieuwe AfD – een vermeend rechtse partij zoals de PVV – is inmiddels geïnfiltreerd door extremer rechts (al dan niet met nazi-sympatieën) of lieden die zich als zodanig voordoen om de partij om zeep te helpen en tenminste in diskrediet te brengen. Deze agents provocateurs trachten de gematigde top te vervangen, waardoor de aanhang slinkt en geen serieus gevaar meer vormt voor de gevestigde orde bij de komende verkiezingen. Tevens wordt het voor de inlichtingendiensten een stuk eenvoudiger om extreem-rechtse activisten in de partij te identificeren en ook zo de partij politiek te ‘neutraliseren’ dan wel uit te schakelen.

 

Dijsselbloem

Natuurlijk is er op Dijsselbloem het nodige aan te merken. Hij verloochent zijn PvdA-karakter niet, maar zal straks node gemist worden als Nederland definitief in de financiële houdgreep wordt genomen door Brussel. Juist als hij daar zijn functie verliest, zou het niet onverstandig zijn indien hij minister van Financiën blijft in het nieuwe kabinet. Wellicht een reden voor de PvdA om alsnog samenwerking te overwegen. Want de financiële wereld en daarin opererende instituten zijn te machtig om het beleid en toezicht uitsluitend over te laten aan topambtenaren en een onervaren minister. De website van Follow the Money (FTM) heeft dit inmiddels overduidelijk aangetoond.

 

Verkrachting

Het COA ziet naar verluidt niets in een avondklok voor AZC’s. Waarom niet? Het gaat hier om verkrachting en niet de normale winkeldiefstallen. Of heeft het COA geen zin in controles dan wel sluiten van de poort als het donker wordt?

In Duitsland toonde een rechter begrip voor de Turkse ‘cultuur’ waardoor een herhaalde verkrachting door een Turk géén verkrachting is, ook al roept het slachtoffer neen en verweert ze zich. Als het oordeel stand houdt in hoger beroep, betekent dit dat de Duitse wet toch niet voor iedereen geldt, wat Merkel, Maas en De Mazière ook roepen.

 

Zwarte zwanen

In de tv-documentaire Zwarte Zwanen werden in de afleveringen van 2013-2016 diverse schandalen, misstanden en geheime schikkingen binnen de pensioenwereld aan de kaak gesteld. Een alarmerend zwartboek over honderden miljarden, met name ook voor de Staat, de politiek en de diverse toezichthouders. Sindsdien lijkt er niets te zijn gebeurd, worden er geen (Kamer)vragen gesteld en is de geheimhouding onveranderd groot, ondanks signalen dat er nog vele dossiers om opheldering vragen. Ook de merkwaardige overeenkomst met de EU is geen agendapunt, laat staan een onderdeel van de dringend noodzakelijke onderzoeken door het parlement, de Algemene Rekenkamer of DNB.

 

SGP

De pogingen van de SGP om de democratisch ingevoerde euthanasiewet te torpederen, illustreren de overbodigheid van religieuze partijen. Die worden namelijk niet geleid door politieke spelregels, maar door het eigen ‘gelijk’. Alsof er geen belangrijker dingen op het spel staan in Nederland.


Prikbord nr. 616 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  616

 

Beangstigend

Het is opvallend hoe in de media het taalgebruik van Trump en Orban wordt bekritiseerd en dat van Poetin, Erdogan, Kim Jong-un en Xi Jinping kennelijk ‘normaal’ wordt gevonden.  Het zou pas beangstigend zijn, indien Westerse leiders volstrekt dociel en voorspelbaar (moeten) blijven. De Britse premier May wordt nu zelfs verweten dat ze alsnog verkiezingen wil. Alsof een politicus het regeringsbeleid niet mag aanpassen aan gewijzigde omstandigheden.

 

Bejaardenwijken

Dat bij nieuwbouw rekening wordt gehouden met het gebruik van rolstoelen en rollators, is tamelijk logisch. Hoewel veel bejaarden liever dicht bij openbaar vervoer, arts en supermarkt wonen dan bij jonge gezinnen in nieuwe wijken. Het idee van de Rijksbouwmeester en belanghebbende organisaties richt zich op het geschikt maken van bestaande woonwijken voor ‘gemengde’ bewoning. Wat bejaarden hiervan vinden en wie dit gaat bekostigen is niet duidelijk. Doch gevreesd moet worden dat er uiteindelijk modieuze projecten ontstaan, waarvoor de belastingbetaler in hoge mate mag opdraaien.

 

Opinie

Iedereen heeft recht op een eigen mening, hoe die ook tot stand komt. Doch dhr. Versteeg uit Nunspeet (Tel. 20/4) beweert stellig dat voorafgaand aan het Brexit-referendum er sprake is geweest van ‘leugens, zelfbedrog, valse beloftes, manipulatie en zelfs nauwelijks verhuld racistisch ophitsen, die aan de orde van de dag’ waren. Op welke (linkse) opiniekrant of  ‘neutrale’ BBC-uitzending baseert hij die onbewezen stelling of is dit slechts de opvatting van een antiBrexit-activist van het type Corbyn (Labour)?

 

Rechters

Tienduizenden strafrechtelijke dossiers worden naar  verluidt door het OM en de Belastingdienst ‘afgehandeld’ zonder tussenkomst van rechters. Terecht willen rechters hier een einde aan maken, daar kennelijk ieder toezicht ontbreekt. De Teeven-deal is slechts een van de vele voorbeelden die kunnen leiden tot belangenverstrengeling, corruptie, bepaalde vormen van klassenjustitie of het bevoordelen van vriendjes.  Opvallend is dat de politiek niet op de hoogte (b)lijkt te zijn, hoewel bij insiders vele schandalen bekend (moeten) zijn. Ontbreekt het aan daadkracht dan wel klokkenluiders, of heeft de politiek eveneens belang bij de bijzondere regelingen met topambtenaren, bankiers, verzekeraars, accountants, etc.? In bepaalde financiële dossiers duiken telkens dezelfde namen op van ‘onaantastbare’ figuren die ook door rechters zelf worden beschermd. Wellicht moet de roep om een einde te maken aan deze praktijken tevens worden gezien als een teken dat het zelfreinigende vermogen binnen de rechterlijke macht niet helemaal is verdwenen?

 

 

Ontvangen e-mails

 

Vakantie – vlieg er eens uit of keer eens gezellig terug naar Eritrea

Heeft u enkele dagen geleden toevallig naar  Nieuwsuur gekeken? Er was een reportage over de Eritrese ‘vluchtelingen’ waar een bekende Eritrese activiste Sophia Tesfamarian aangaf dat er in Eritrea helemaal geen vervolging plaatsvindt en dat het land juist heel rustig is en de mensen het daar helemaal niet moeilijk hebben met een onderdrukkende overheid. Zij vertelde dat naar haar mening Eritrese ‘vluchtelingen’ zonder uitzondering economische motieven hebben om het land te ontvluchten. Uiteraard was Nieuwsuur het hier helemaal niet mee eens en liet ook een aantal vanwege zogenaamde ‘politieke’ redenen gevluchte Eritreërs aan het woord die natuurlijk aangaven dat het daar levensgevaarlijk is en dat de inwoners daar massaal als slaaf worden verkocht en worden gemarteld door de overheid. Opvallend dat er een tussen zat die na 5 jaar in ons land te wonen nog geen woord Nederlands sprak maar zoals vele andere nieuwkomers de verslaggever te woord stond met gebrekkig Engels.

Hoe zit het ook weer met de inburgeringscursus waarover Geennieuws het had en waarvoor de overheid bereidwillig leningen verstrekt tot € 10.000 en waarvan bekend is dat slechts een zeer klein deel wordt terugbetaald als blijkt dat diegene die de lening heeft ontvangen het examen inburgering niet met goed gevolg heeft afgelegd. Begrijpt u nu dat met dit soort faciliteiten de overheid een volledig falend beleid voert? De Nederlandse overheid volgt klakkeloos zonder enige verificatie de lijn van de VN die aangeeft dat het Eritrea één van de meest onderdrukkende dictaturen ter wereld is waar mensen massaal worden afgemaakt en opgesloten door de overheid en waar martelingen en het tot slaaf maken van de inwoners aan de orde van de dag is. Nederland verstrekt dan ook zonder enige aarzeling aan Eritreërs een verblijfsvergunning waardoor het na Syriërs de op een na grootste groep ‘asielparasieten‘ in ons land is.

Saillant detail is overigens dat de VN tot deze conclusies is gekomen alleen van horen zeggen van gevluchte Eritreërs. Er is geen enkele VN-functionaris in het land geweest om zaken te verifiëren cq. echt te bekijken wat er aan de hand is in het land. Nieuwsuur kwam tot de conclusie dat de uitlatingen van de mensen die aangeven dat het land volledig veilig is en dat er geen enkele reden (anders dan economische) is voor mensen om dat land te ontvluchten, kolder zijn en dat het wel degelijk vaststaat (zonder dat dit daadwerkelijk door westerlingen gezien is) dat het land een van de meest verwerpelijke en onderdrukkende en gevaarlijke dictaturen ter wereld is en dat Eritrese asielzoekers moeten blijven worden toegelaten tot Nederland (het is namelijk officieel beleid in Nederland en andere EU-landen dat Eritrese asielzoekers zonder problemen een vluchtelingenstatus kunnen krijgen in het Europese land waar ze naartoe gevlucht zijn vanwege het ‘gevaarlijke’ regime aldaar). De Nederlandse overheid blijft dan ook bij haar huidige beleid ten aanzien van Eritreërs, nieuwe Eritreërs die hier naartoe ‘vluchten’ zullen dus ook in de toekomst met open armen worden opgevangen. En nu komt het echte saillante detail tijdens deze reportage van Nieuwsuur.

Geen woord werd er gerept over het feit dat de gevluchte Eritreërs, nadat ze een status hebben gekregen in Nederland, massaal op vakantie gaan naar hun land op kosten van de belastingbetaler, geen enkel woord werd hierover gerept tijdens deze reportage! Maar: Mijns inziens bewijst dit nu juist dat Eritrese asielzoekers wel degelijk economische vluchtelingen zijn en zeker geen politieke vluchtelingen. Want zelfs een idioot kan begrijpen dat mensen die gevlucht zijn uit hun land omdat ze gevaar lopen te worden opgepakt of gemarteld of zelfs geëxecuteerd nooit en te nimmer terug zullen gaan naar hun land om daar een leuke vakantie te vieren en als ze dat wel zouden doen zouden ze aldaar direct worden opgepakt, maar dit gebeurt nooit met de gevluchte Eritreërs, ze komen na hun vakantie in Eritrea heerlijk uitgerust en vol leuke verhalen en met leuke filmpjes en foto’s op hun nieuwste Samsung Galaxy of Iphone (uiteraard betaald door u en mij) terug in Nederland om verder te genieten van de prachtige Nederlandse verzorgingsstaat. Zo, dit moest even gezegd worden, blij dat het eruit is.

J.

  1. Noot van de redactie: Opvallend is dat de 128 Eritreeërs die door de politie tijdens de de-monstraties in Veldhoven werden opgepakt niets te vrezen hebben van Justitie. Het Openbaar Ministerie liet al weten dat geen van de gearresteerden zich voor de rechtbank hoeft te ver-antwoorden! En mocht u een voorbeeld willen lezen van geen links ingekleurd nieuws klik dan hier voor een artikel in de Baseler Zeitung waar situaties zoals in ons land nog eens belicht worden, maar dan in Zwitserland. Dit alles is lang geleden al gepland, als u dit (zie de link hieronder) leest is het te begrijpen waarom wij als volk er niets meer van snappen dat er niet wordt gehandeld tegen deze invasie: https://eunmask.wordpress.com/2012/02/27/de-eu-ontmaskerd/

Europa heeft zich toen klem laten zetten door de Arabische olielanden. De komst van al die *zoekers* en moslims daar is dus niets aan te doen zolang het Westen van de olielanden af-hankelijk is. Ik denk dat mede daarom naarstig wordt gezocht naar alternatieve energiebron-nen. Maar het kwaad is dan al geschied en niet meer te keren. Wij zullen onze identiteit gaan verliezen op termijn.

 


Prikbord nr 614, door: Columnist Leo J.J.Dorrestijn

Prikbord nr  614

 

China

Dat China Noord-Korea in bescherming neemt tegen de Amerikaanse ‘agressie’ van welgeteld één vliegdekschip, zou niet alleen een reden moeten zijn om het land uit de Veiligheidsraad van de VN te zetten, maar tevens over te gaan tot het toepassen van economische en diplomatieke sancties. Of heeft het Westen zich al teveel afhankelijk gemaakt van de Chinese financiers? De onbeschaamde intimidatie vanuit Peking over Taiwan doet bovendien vermoeden dat ook de militaire invloedsfeer van Communistisch China verder reikt dan de Westerse regeringen lief is. Doch die zwijgen om de ‘goede verstandhouding’ niet te verstoren; kennelijk niets geleerd van de geschiedenis.

 

Duinkerken

De Britse regering zal enige haast moeten maken met het uitzetten van illegalen op grond van de Dublin-overeenkomst. Over 2 jaar kan Frankrijk zijn grens sluiten en blijft dan zelf zitten met de bewoners van de kampementen rond Duinkerken en Calais. Deze illegalen hebben eveneens haast met een regeling, zodat vechtpartijen en brandstichting niet altijd ‘toevallig’ plaatsvinden in meerdere EU-landen. Intussen verdient het aanbeveling dat de Britten het Hongaarse voorbeeld volgen en de binnengedrongen illegalen worden geïnterneerd in gesloten kampen, bij voorkeur met onbrandbare onderkomens. Dit lijkt de enige manier om gelukszoekers te ontmoedigen en het gebruik van meerdere identiteiten te voorkomen. Ook de nareisregeling moet dan op de schop: als familieleden zich op een zodanig veilige plaats bevinden, dat ze niet zelf als vluchteling worden aangemerkt, dan dienen immigranten gewoon naar hun familie te worden teruggestuurd. Dat de VN (UNHCR) zal dwarsliggen is voorspelbaar, maar misbruik van het Vluchtelingenverdrag moet niet langer worden beloond, ook niet door Frankrijk.

 

Regeerakkoord

Het vorige regeerakkoord – en met name de uitvoering daarvan – met de PvdA was al een debacle. Waarom de VVD nu onderhandelt met de ‘fundamentalistische’ GroenLinks tegenpolen in plaats van de voormalige VVD-er Wilders is dan ook een raadsel. Kennelijk moet het landsbelang wijken voor persoonlijke rancunes.

 

Test

De (militaire) verdedigingscapaciteit van het ‘vrije’ Westen werd in de afgelopen jaren getest op hardheid, offerbereidheid, solidariteit en technologisch incasseringsvermogen. Helaas zijn de meeste landen gezakt voor dit examen, met als gevolg: de invasie uit moslimlanden, de ontwikkeling van kernwapens in Iran en Noord-Korea, de confrontaties rond Syrië, Oekraïne, de Koerden en de Baltische staten, de elektronische spionage,  een schrijnend gebrek aan gevechtskracht (terwijl er miljarden werden verspild aan milieu), de militaire chantage/intimidatie en legeropbouw door China, de afnemende politieke /aandacht belangstelling voor de defensiebijdragen, de maatschappelijke onverschilligheid (afkeer, gebrek aan strijdvaardigheid) voor de krijgsmacht, de toename van terreuraanslagen en cyberaanvallen, de paniekreacties bij de overheid en de gebreken bij de inlichtingendiensten. Doch de brenger (Trump) van een slechte boodschap voor Europa krijgt het verwijt dat hij NAVO-lidstaten laat ‘schrikken’, terwijl het bondgenootschap nog niet in staat is de Turkse dictatuur te bedwingen of de Europese grenzen te bewaken.

 


Prikbord nr. 613 + bijlages. Door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  613

 

Fosforfabriek

De ‘onwetendheid’ van de Zeeuwse Provinciale Staten omtrent de vervuiling door de failliete fosforfabriek in Vlissingen, is volstrekt ongeloofwaardig. Men heeft – ondanks signalen en vele ziektegevallen – kennelijk nooit de rapporten opgevraagd over de milieu-aspecten van het bedrijf. Zelfs de verantwoordelijke gedeputeerde probeerde zich destijds vrij te pleiten in strijd met alle bewijzen en aanwijzingen. Kennelijk had hij rugdekking van de toenmalige Commissaris van de Koningin, mevr. K. Peijs (2007-2013). En waarom het schoonmaken van het terrein véél meer moet kosten dan het geraamde bedrag, is grond voor een heel ander onderzoek; net als het onderzoek naar de ziektegevallen. Al deze kwesties afschuiven op de Staat en de EU is net iets te ‘goedkoop’.

 

Jemen

De volgende internationale crisis doet zich naar verluidt reeds voor als de VN niet de benodigde 2 miljard dollar bij elkaar krijgt, nu alleen voor de hongerende massa in Jemen. Van de 27 miljoen inwoners – een absurd aantal gezien de politieke en economische situatie – zijn er sinds de burgeroorlog begon inmiddels 19 miljoen afhankelijk van externe hulp.

Daar Iran de ‘rebellen’  steunt, en Saoedi-Arabië met haar bondgenoten de staat, zal het niet lang duren voordat er vérgaande sancties tegen Iran noodzakelijk worden. Vervolgens dreigt een tweede Syrië-scenario met allerlei nieuwe bondgenootschappen en nog meer militair geweld. De ‘zegeningen’ binnen de islamitische wereld worden steeds groter en de VN heeft geen antwoord meer.

 

Nepnieuws

Alle berichtgeving in De Telegraaf over de familie Hazes steekt schril af tegen het gebrek aan journalistieke aandacht voor mensen met echte problemen; namelijk de vele slachtoffers van onze ‘rechtsstaat’.

 

Verrast

Ondanks alle inlichtingenschepen op de Middellandse Zee weet minister Koenders niet wat de hulporganisaties daar uitsproken. Waar gaat die informatie dan wel naar toe: Brussel? Intussen is de regering ook verrast door het aantal ‘nareizigers’ van toegelaten asielzoekers. Hoezo, zijn die dan welkom hier en op grond waarvan? Toch niet omdat een minderjarige vooruit werd gestuurd? En zijn de 2 jaar wacht- en onderzoekstijd al om, want nog meer gelukszoekers en criminelen – naast het huisvesten van illegalen – maken de noodzaak tot herziening van het vluchtelingenbeleid steeds groter.

In Duitsland zijn reeds vechtpartijen uitgebroken tussen groepen gelukszoekers die nog geen recht op een eigen woning hebben. ‘Dus’ komen daar weer nieuwe voorzieningen in verband met de komende verkiezingen, eveneens gevolgd door ‘gezinshereniging’?

 

Vliegtuig

En weer laat de Kamer zich misleiden: nu over de werkelijke kosten van het ‘regeringsvliegtuig’.  Eerst met een ordinaire rekentruc en als straks de 100 miljoen blijkt te zijn overschrijden, worden de kosten van de exploitatie pas bekendgemaakt.

 

 

Ontvangen e-mail

Hongarije houdt zich aan EU-regels en UNHCR dreigt nu met sancties

Het kan vreemd gaan in deze wereld, waar zeker in Europa de drang tot een soort collectieve maatschappelijke zelfmoord belangrijker is dan te bezien hoe de veiligheid en rust bewaard kunnen worden. Hongarije is daar een typerend voorbeeld van. Zoals u weet heeft Hongarije dat zich als enige land aan de Verdragen van Schengen en Dublin tracht te houden, al menige kritische opmerking mogen ontvangen vanuit Brussel, nota bene de machtscentrale waar de lidstaten sinds jaren bestookt worden met de meest krankzinnige regels en voorschriften. Hongarije heeft om de EU-buitengrenzen te beschermen – iets dat de Brusselse apparatsjiks ondanks veel gebral en loze woorden maar niet wil lukken – datgene gedaan wat van het land verwacht wordt. Een dubbel hek langs haar buitengrens met niet- EU-landen, slechts enkele toegangspoorten van waar de economische gelukszoekers of de paar overgebleven echte vluchtelingen worden opgevangen in een gesloten transitkamp. Volledig gesloten mag dat kamp niet zijn, is het ook niet, want het staat de binnenkomers vrij om het kamp via dezelfde ingang als waardoor zij binnen zijn gekomen weer te verlaten. Vrijheid – blijheid.

De kampen zijn voor de rest afgesloten, waarbij zoals op iedere omheinde plek waar dan ook ter wereld o.a. gebruik wordt gemaakt van prikkeldraad. Dat mag niet volgens de UNHCR, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties Filipo Grandi, want prikkeldraad zou een traumatiserende uitwerking hebben op de ongenode ‘gasten‘. Goed, een detail, maar hier laat de UNHCR het niet bij, want Grandi wijst Hongarije erop dat het land zich niet houdt aan de mede-ondertekende EU-regels en aan de regels van de VN zelf; regels uit 1950 toen Hongarije nog deel uitmaakte van het groot socialistische droomparadijs en pas later tot de VN toetrad. Grandi, Italiaan, heeft ondanks zijn studie moderne kunst, zijn hele leven doorgebracht in de zieligheidsindustrie en heeft inmiddels een wat aangetaste blik op hoe het er in de echte wereld uitziet. Een stukje beroepsdeformatie, zullen we maar zeggen. Maar met een jaarlijks budget van rond de € 6 miljard kun je je natuurlijk wel eens een ‘slip of the tongue‘ permitteren. Overigens was zijn voorganger Antonio Guterres die nu secretaris-generaal van de VN is. Een van de andere illustere voorgangers was onze eigen Ruud Lubbers, bekend van feesten, partijen, billen knijpen en wat gesjoemel met Nederlandse belastingcenten toen Kuwait Airlines de rekening aan Hollandia Kloos wegens wanprestatie niet wenste te betalen. Een fris clubje dus waar het echter financieel gezien goed toeven is en daar gaat het uiteindelijk om.  Dus sommeert de UNHCR Hongarije om actie en een correctie van haar houding, zo niet ……? Ongetwijfeld zullen de Hongaren en hun premier Orbán smakelijk gelachen hebben om dit bellengeblaas uit Genève, want meer is het niet waard. Maar inmiddels bemoeit Brussel zich nog met een andere belangrijke interne kwestie in Hongarije. De regering van premier Orbán wil de Soros Universiteit sluiten en verbieden. Talloze jonge gehersenspoelde Hongaren zijn daar op tegen. Maar nu heeft ook de EU-commissaris voor Justitie, de Tsjechische Vera Jourova, zich in de discussie gemengd en de Hongaren gevorderd de aangekondigde sluiting nietig te verklaren. Deze oproep komt voor de bijeenkomst van EU-commissarissen later deze week en is een agendapunt. U ziet dat er op deze manier weinig of niets overblijft van nationale soevereiniteit in een EU-land.

 

Illegale gelukszoekers, de Nederlandse overheid liegt en bedriegt U!

Dat politici en degenen die zij aan zij met hen ‘werken’, wij kunnen beter schrijven ‘aanwezig’ zijn, de lijst van de meest onbetrouwbare figuren in onze afbrokkelende samenleving vormen, is hier al vaker gesteld en bewezen. Daarom zou daar geen nieuw bewijs aan toegevoegd hoeven te worden. Maar de nieuwe directeur Jannita Robberse van de Dienst Terugkeer en Vertrek, geeft toe dat zich circa 8.100 afgewezen gelukzoekers in ons land bevinden, waarvan de dienst geen idee heeft waar zij verblijven of waarheen zij zijn vertrokken. Robberse die in Wageningen Milieuhygiëne studeerde en daarna – zoals alle top- onrendabelen – gelijk in overheidsdienst trad, is toch wel de meest aangewezen persoon die dat kan weten, want […] dit aantal zou het zijn, maar dan vergeet deze Dienst zeker de talloze afgewezen gelukszoekers die in de loop der jaren in ons land zijn binnengekomen terwijl de het ook door Nederland getekende Verdrag van Dublin stipuleert dat ook ge-lukszoekers asiel aan kunnen vragen, maar dit slechts kunnen doen in het land waar zij EU-gebied betreden, hetgeen in bijna 99% van alle gevallen die voor ons land van toepassing zijn, Griekenland, Italië of Hongarije is.

Zou ons land de regels van Dublin naleven, dan betekent dit dat deurkloppers gelijk weer terug moeten worden gezonden; wat niet gebeurt. Volgens de regels en de juiste interpretatie daarvan kan een aan onze grenzen met België en Duitsland aankloppende persoon geen asiel aanvragen; d.w.z. hij of zij mag dat proberen, maar de aanvraag kan meteen afgewezen worden met verwijzing naar het eerder genoemde verdrag. Nederland houdt zich uit angst voor chantage door de zieligheidsindustrie niet aan zijn eigen ondertekende verdragen! Het getal dat Robberse nu uit de mouw schudt is uitsluitend bedoeld om de eenvoudige [….] burgers te misleiden. Immers de ervaring van de laatste jaren heeft geleerd dat als je de ‘migratiecijfers’ van ons buurland Duitsland vergelijkt met die van Nederland, het voldoende is om 10% van de Duitse getallen te extrapoleren op die van ons land. De Duitse autoriteiten die overigens door dezelfde nalatigheid ook niet weten waar de ondergedoken personen zich bevinden, schat hun aantal op circa 250.000. En 10% daarvan zouden voor ons land betekenen: 25.000, wat weer aardig overeenkomt met getallen uit 2013 van Amnesty International die kennelijk een beter zicht hebben op deze zorgwekkende ontwikkeling dan Den Haag. Er is dan ook geen enkele reden om aan te nemen dat het aantal verminderd zou zijn en wij schatten, alle ons beschikbare gegevens bij elkaar leggend en vergelijkend op betrouwbaarheid, dat er zich in ons land circa 50.000 ‘illegalen‘ bevinden. Echter, het woord ‘illegaal‘ is na de chantage van de PvdA in het kabinet Rutte II niet langer van toepassing. De wet om verblijf als afgewezene en niet teruggekeerde in ons land als illegaal te bestempelen werd dankzij de PvdA niet aangenomen.

Wij zien het sprookje van Jannita dan ook zuiver als een zoethoudertje in verband met de ge-beurtenissen in Stockholm. De burger moet het idee krijgen dat de overheid wel wat tracht te doen aan de illegalensituatie, maar jammer: wij weten het ook niet! Want in principe, zoals ‘Stockholm‘ heeft aangetoond is een illegale crimigrant tevens een tikkende tijdbom. Maar dat is voor de politiek geen reden voor bezorgdheid. Een twitterberichtje – geschokt, verrast, bedroefd – vanuit de ivoren toren en dan met vermaak toeziend hoe de burgers steeds bozer worden, het zal nog wel een tijdje duren. Overigens iets off topic, op 09.04.2017 heeft een boze 47-jarige Duitse burger zijn BMW het stadhuis van Verden binnengereden, waarna hij de auto waarin een volle gasfles lag, zelf in brand stak om daarna gearresteerd te worden. De man was het getreiter door de overheid zo zat, dat hij tot deze wanhoopsdaad besloot. Net zoals een Amerikaan die na een gevecht met de belastingdienst, zijn eigen vliegtuigje het belastingkantoor binnenvloog, een 9/11 avant la lettre.

N.B. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen geregistreerde illegalen (afgewezen gelukszoekers) en kansloze binnendringers die hier wachten op nieuwe wetgeving (pardon, gezinshereniging met vooruitgestuurde zoon, gedogen met bed-bad-brood, betaald vervoer naar gewenste bestemming, opheffen Dublin-regels, kerkasiel, Groningen-asiel, handhaven terugkeerbonus etc.). Tot deze laatste categorie behoren in Frankrijk onder meer de Calais/Duinkerken-illegalen.


Prikbord Nr. 612 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  612 Met bijlage

 

Klimaat

Leken die menen dat de feiten over de klimaatverandering  onomstotelijk vaststaan en daarbij een dwaze vergelijking durven maken met de Holocaust-twijfelaars, begrijpen niet hoe wetenschappelijk onderzoek werkt als er ‘politieke’ doelstellingen in het geding zijn. Ook het feit dat het onderzoek naar de oorzaken van klimaatverandering nog steeds doorgaat, waarbij tenminste 40 landen hetzelfde onderzoeken, duidt erop dat nog niet alles bewijsbaar of verklaarbaar is. Dit geldt eveneens voor het vervalsen van rapporten over onderzoeksresultaten, waarbij de belangen van de klimaatactivisten worden gediend. Want juist het onderzoek naar effectieve tegenmaatregelen is vooral gebaseerd op die vermeende oorzaken en houdt nauwelijks rekening met de wereldwijde gevolgen van de bevolkingsgroei en met de onbalans tussen de gigantische kosten in de Westerse wereld en de minimale effecten daarvan. Soms lijken de politieke doelstellingen van de internationale klimaatbeweging meer gericht op het aantasten van de welvaart, defensiecapaciteit, stabiliteit en de huidige ontwikkelingshulp dan op het voorkomen dat de groeiende overbevolking tot nieuwe industrieën, luchtvervuiling, oorlogen en nieuwe vluchtelingenstromen leidt. En dan wordt het uiteindelijk dweilen met (elders) de CO2-kraan open.

 

Namen

De advocaat van Erik Staal (Vestia) heet Van Hoogmoed. Een passende naam die eraan herinnert om de namen van de Raad van Toezicht nog eens te publiceren. Want 2 miljard ‘verdampen’ niet zomaar; zelfs niet in Nederland.

 

Spaarzaam

Het begint pijnlijk te worden om de koningin telkens over spaarzaamheid te horen doceren en tegelijk kennis te nemen van de leefstijl, huisvestingseisen en zelfpromotie met alle daaraan verbonden kosten. Nu de koning vlieglessen volgt, wordt wellicht toch een bezuiniging bereikt … op het aantal piloten voor het nieuwe regeringsvliegtuig.

 

VN-veiligheidsraad

Als het gaat om resoluties tegen Israël wist de Veiligheidsraad van de VN uiteindelijk wel tot een ‘oplossing’ te komen, maar over Syrië mogen zelfs de oorlogvoerende landen meepraten, met elk hun eigen feiten. De huidige impasse is kennelijk gebaseerd op de vraag welke partij het meeste belang heeft bij het saboteren van de onderhandelingen in Genève dan wel bij het doorbreken van de Amerikaanse afzijdigheid. In Duitsland wordt een bemiddelingsrol voor de EU afgewezen, omdat een bemiddelaar ook met (militaire) sancties moet kunnen dreigen. Een merkwaardige opvatting gezien de onmacht van de VN (ongeschikt als bemiddelaar?)  en de vele initiatieven van bondskanselier Merkel, waarbij ze alleen met haar opgeheven vingertje kon ‘dreigen’. Doch het zou wel een verklaring bieden voor de opluchting over de interventie door de VS.

 

 

Uniformverbod: citaat uit artikel van Ton Nijhof (www.sta-pal.nl)

We noemen hem voor het gemak even Henk. Deze Henk is een soort neonazi. Hij wil de straat op in nazi-uniform, met hakenkruisen en al, met petten en laarzen – alles stevig geënt op de SS, de Wehrmacht of een andere Duitse elite-eenheid. Links Nederland (en rechts Nederland trouwens ook) vindt eigenlijk dat dit niet zo moeten mogen. Henk is een neonazi en dat valt nu eenmaal buiten de linkse multiculturalistische utopie. Maar het probleem is: Henk draagt die uniformen allemaal volledig vrijwillig. Hij wordt niet gedwongen door zijn ouders, niet door zijn school [of kerk], niet door zijn vrienden. Het is gewoon een vrije keuze van hem en van zijn vrienden om zo door de straten te willen marcheren.

Als we de vrijewils-theorie van links Nederland (die de boerkini’s in Scheveningen nog wel willen toelaten, omdat het dragen ervan vrij gekozen zou zijn) zouden toepassen, zou tegen Henks diepere wens eigenlijk ook geen bezwaar mogelijk zijn. Toch is het wel in strijd met de Nederlandse strafwet. En die strafwet weerspiegelt weer een morele consensus. De tekst van artikel 435a Sr. luidt als volgt:

Hij die in het openbaar kledingstukken of opzichtige onderscheidingstekens draagt of voert, welke uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of geldboete van de tweede categorie.

Dat betekent dat de boerkini, de boerka en de nikaab dus, net als het SS-uniform, kunnen worden aangepakt als overtuigend kan worden bewezen dat het hier om kledingstukken gaat die ‘uitdrukking zijn van een bepaald staatkundig streven’. Het islamisme is, net als het nazisme, de onverholen uitdrukking van een bepaald staatkundig streven, anders dan onze democratie. Het streven namelijk om de democratie te vervangen door een theocratie. Op dit moment zijn duizenden jongeren uit Europese natiestaten weggetrokken naar het Syrische front om daar een kalifaat in te richten, gemodelleerd op de voorschriften van de ‘sharia’. Boerka’s, nikaabs en boerkini’s zijn uniformen die bij uitstek passen binnen dat islamisme. Ook als die boerka’s, nikaabs en boerkini’s vrijwillig worden aangedaan (net als de nazi-uniformen die Henk en zijn vrienden willen dragen) dan moeten we de draagsters vertellen dat het heel jammer is dat we aan hun wensen niet kunnen voldoen. En de reden is: omdat nu eenmaal de relatie tussen islamisme en de kledingvoorschriften die hier ter discussie staan, niet kan worden ontkend.[1]

De achtergrond van het uniformverbod, zoals opgenomen in de Nederlandse strafwet, is dat van een democratie niet gevraagd mag worden dat het ruimte geeft aan ideologieën die deze democratie willen opheffen.  En hier hebben nazisme en islamisme precies hetzelfde doel. Dan doet het niet meer ter zake of de godvruchtige of hun-eigen-identiteit-bepalende dames uit de praatprogramma’s waar veelal linkse Nederlanders mee gepreoccupeerd zijn, aan de symbolen van volledige vrouwelijke bedekking een hele andere inhoud willen geven. Dat is even irrelevant als het opvoeren in een praatprogramma van iemand die de neonazistische uniformen ‘uit vrije wil’ wenst te dragen en zonder ook maar de bedoeling te hebben zich daadwerkelijk te associëren met overtuigde neonazi’s. Die symbolen van het hakenkruis en de riem met doodskop zijn nu eenmaal gekaapt. Jammer voor degene die deze kleding uit vrije wil wenst te dragen en zonder dat hij daar verder iets mee bedoelt. Dat is een offer of een inschikkelijkheid, die van alle burgers in een democratie mag worden gevraagd. Omwille van het behoud van dezelfde democratie.

Kortom: het dragen van kleding die een ander staatkundig streven tot uitdrukking brengt, zoals boerka’s en bepaalde hoofddoekjes, kan gewoon worden verboden, net als de nazi-uniformen. Of mag dat pas wanneer zij erin geslaagd zijn een wereldomvattende oorlog te ontketenen?

Daar heeft het nu al schijn van.

[1] Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders, Paul Cliteur, Uitgeverij de Blauwe Tijger 2016.