Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 653 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 653

 

Air France

Als de houding van de directie en piloten van Air France tegenover de KLM en hun eigen toekomst, kenmerkend is voor het bedrijfsleven in Frankrijk, dan blijven de vakbonden regeren en kan Macron zijn economische plannen in de versnipperaar gooien.

 

AOW-leeftijd

Voor zover de pensioenleeftijd niet wordt gekoppeld aan de AOW-leeftijd, heeft alle kritiek op de verhoogde AOW-leeftijd minder te maken met mogelijke arbeidsongeschiktheid dan met het risico van uitkeringsverlies. Immers, ook boven de 65 jaar blijft de WAO resp. WW gewoon van toepassing met bedragen die in beginsel boven het oude AOW-niveau liggen. Alleen op eventuele bijstand wordt gekort, indien iemand reeds recht heeft op een pensioeninkomen. Bezuinigingen die niemand ‘pijn’ doen bestaan nu eenmaal niet.

Duits leergeld

De meeste Duitsers hebben door dat er heel veel leergeld wordt betaald voor het asielbeleid van Merkel. Zelfs de SPD geeft dit toe, maar komt nu met een nog dwazere blunder.  De gelukszoekers in Griekenland en Italië niet terugsturen, doch verdelen over de rest van de EU tegen een vergoeding uit Brussel. En daarmee worden de kosten én de vluchtelingen- en smokkelstromen minder???

 

Israël

Voor zover er sprake is van een ‘crisis’ rond de Tempelberg , bestaat die eruit dat de moslims het er voor het zeggen willen hebben. Ook de oorzaak wordt in het nepnieuws verkeerd aangeduid: niet de detectiepoortjes, maar de moorden op politieagenten zijn het begin van nieuw Palestijns geweld.

 

Ongegrond verwijt

In (voormalig) communistische landen is het doorgaans bedroevend gesteld met de rechterlijke macht, doch dit geldt voor tientallen andere landen. EU-landen moeten dus voorzichtig zijn met verwijten aan de Poolse regering vanwege de voorgenomen sanering, daar de onafhankelijkheid van rechters binnen  de zgn. trias politica juist in veel landen tot groot onrecht, corruptie en ‘politieke’ rechters heeft geleid. Bovendien hebben benoemingen op het hoogste niveau ook in Westerse landen politieke goedkeuring nodig; denk hier bijvoorbeeld aan de hoogste rechters in de VS, of onze Raad van State en Raad voor de Rechtspraak, of de rechters aan internationale gerechtshoven zoals in Den Haag, Straatsburg en Luxemburg . Daarnaast zijn er andere invloeden die de scheiding der machten doorbreken, zoals het niet erkennen van een internationaal hof of het doen van politieke uitspraken door rechters (Duitsland, VS, België, Spanje etc.). Zelfs indien Polen met de noodzakelijke maatregelen een beetje dreigt door te slaan, is dit vele malen beter te corrigeren dan de misstanden in de huidige situatie.


Prikbord nr. 652 + Bijlage, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 652

 

Bezem

Dat er – ondanks meerdere onthullende tv-uitzendingen over grote pensioenfondsen – nog steeds geen parlementair onderzoek heeft plaatsgevonden dan wel de bezem door de ABP-top is gehaald, geeft te denken. Zouden er zoveel miljarden verdwenen zijn dat men het niet wil weten, net als bij de woekerpolissen? Of heeft de Algemene Rekenkamer inmiddels een geheime opdracht? Want in het toezicht door de Nederlandse Bank kan men weinig vertrouwen hebben.

 

Franse defensie

Naar verluidt is de Franse opperbevelhebber na een geschil met president Macron opgestapt. De reden is vergelijkbaar met het voorbeeld van de chef-defensiestaf, generaal Van der Vlis, die in 1994 zijn functie neerlegde in verband met het regeerakkoord. Dat Frankrijk moet bezuinigen is reeds heel lang bekend, maar dat dit ook Defensie treft is opmerkelijk gezien de Duitse pogingen om tot een Europese krijgsmacht te komen. Daarin past geen afgezwakte Franse component, omdat ook de Duitse krijgsmacht zijn beste tijd heeft gehad. En bezuinigen door gezamenlijke materieelaankopen lukt zelfs binnen de NAVO maar moeizaam, zodat het reduceren van de Europese defensie-industrieën nog een lange weg voor zich heeft.

 

Turkije

Duitsland is begonnen zijn relaties met Turkije te herzien; nu de NAVO en EU nog.

Doch in Brussel zet men liever Polen of Hongarije in het gestraftenbankje alsof er geen grotere problemen bestaan. Hetzelfde kan hier worden gezegd van de CU (en SGP) die menen dat alles – ook het zelfbeschikkingsrecht van ongeneeslijk zieken – moet wijken voor hun zelfbedachte geloofsovertuiging. Daarmee toon je ‘focus’ en kun je de werkelijke manco’s van deze samenleving negeren. Zoals honderden zelfmoorden per jaar als gevolg van machtsmisbruik door de staat, het falen van de rechterlijke macht (met name rechter-commissarissen) en het samenspannen van rechters, advocaten en banken. Het jarenlang wegkijken heeft politici geconditioneerd zodat ze het gedrag van Erdogan en andere dictators gewoon accepteren, evenals allerlei financiële misstanden die dit land door en door verzieken.

 

Vakantie

Na de zelfmoord van een scholier in Limburg wist een wethouder te vertellen dat de hulporganisaties en de school voortaan beter zouden samenwerken. Uiteraard zijn er geen schuldigen aan te wijzen, ondanks het onderzoek met naar verluidt ‘vernietigende’ conclusies. Dit is normaal bij falende hulporganisaties, met name in de Jeugdzorg, maar hier werd iets tegenstrijdigs beweerd.  De hulpverleners hadden niet de indruk dat er ernstig gevaar voor zelfdoding aan de orde was, doch stelden achteraf dat er toch een actieplan was voorbereid, dat na de Kerstvakantie zou worden uitgevoerd. Dit laatste is merkwaardig, omdat de jongen juist tijdens de vakantie beschikbaar was voor therapie en begeleiding voorafgaand aan een nieuwe pestperiode op school. De woordkramerij van de wethouder en het schoolbestuur maakt het allemaal niet geloofwaardiger, tenzij …. de hulpverleners zelf op vakantie waren.

 

Voorbeeld

Als integratie en bestrijding van extremisme gediend zijn met goede voorbeelden van geslaagde allochtonen, dan is het onbegrijpelijk dat Amsterdam zo vaak in de fout gaat. Bang om in een vroeg stadium het tekortschieten te erkennen? Ook Rotterdam (aannemersfraude) en Den Haag (gemeentebestuur) gaan niet helemaal vrij-uit bij het te laat ingrijpen. Straatgeweld wordt zelfs ‘beloond’ met buurthuizen en Utrecht ondersteunt de segregatie van moslims. Doch zelfs de centrale overheid geeft al jaren een slecht voorbeeld, zoals onder meer in de Albayrak-kwestie, de aanpak van uitkeringsfraudes (o.a. Marokko), de softe behandeling van terugkerende jihadisten, het toepassen van sharia-overwegingen en de subsidies voor moslimscholen en niet-Nederlandse verenigingen.

 

 

Van een buitenlandcorrespondent

 

Horen, zien en zwijgen in Spanje

Wat is er zoal te melden over dit land waar het plezierig wonen is: 80 % goede mensen en natuurlijk ook de bekende 20% hufters. Over die laatsten gaat het weer.

 

Gisteren werd een voormalige bankier dood aangetroffen. Zoals altijd kan er sprake zijn van een ongeluk, een misdrijf of zelfmoord. Op dit moment wijzen alle berichten op het laatste.

Miguel Blesa (“Blessa”) was 12 jaar lang directeur van een nieuw opgerichte bank. “Bankia” zoals de organisatie heette, was een geredde bank na 2008, en haar directeur maakte de zaken er niet beter op voor de cliënten. Wel voor zichzelf en een cohort mede-directeuren en andere vrienden die allemaal iets ‘deden’ bij Bankia .

 

Directeuren van banken in Spanje zijn doorgaans ex-politici e/o vriendjes ervan. Zo ook Blesa die door zijn studiegenoot en vm premier Aznar op die functie werd geparachuteerd. Kennis van zaken is kennelijk geen vereiste. Deze mannen kennen echter één zaak als geen ander: hun eigen zakken en die van hun vriendjes, sorry mede-directeuren, vullen.

Salarissen die zich op papier ergens tussen de 5 en 10 miljoen €/jaar bewogen. Doch papier, dus Hacienda  (Spaanse belastingdienst), is gewoonlijk maar een aspect van de ‘verdiensten’ van veel vermogende Spanjaarden.

De Bankia-mannen beschikten ook over een Zwarte credit card, waarmee ze ongelimiteerd uitgaven voor “representatie” konden doen (lijkt wel de bestuurders in  Nederland! en hoge  ambtenaren)

Dus “verdienden” sommige heren en dames er nog eens een half miljoen/jaar bij met nieuwe Mercedessen, Rolexen, diamanten, optrekjes aan de kust, cruises enz, enz. Ja allemaal representatie. Dit spreekt vanzelf

Wat verzwegen privé bankrekeningen in Andorra, Panama, of de Jersey eilanden, om er maar een paar te noemen. Enfin een – uit het dagelijks nieuws alhier – inmiddels bekend patroon.

 

Klanten oplichten deden ze ook. Ze verkochten “preferente” aandelen aan beleggers. De suggestieve titel “preferent” bleek in de praktijk weinig meer in te houden dat deze klanten als eerste geen restitutie van hun geld kregen.

Blesa werd een aantal maanden geleden tot een boete van 12, 5 miljoen € plus 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hiertegen loopt nog een zaak bij het Hoge Gerechtshof. Dus………  zou er nog meer belastende informatie naar buiten kunnen komen.

 

Dat Blesa een ordinaire dief en oplichter was, behoeft een betoog. Maar de vraag die zich nu voordoet: wat gebeurt met zijn aanzienlijke erfenis?

Kan door diefstal en zwendel vergaard vermogen worden geërfd voordat de Spaanse Justitie er beslag oplegt?

Ik ben benieuwd. Op het eerste gezicht zou ik zeggen, Nee. Maar ik ben al geen Nederlands jurist, laat staan dat ik de loops in het Spaanse erfrecht ken. In Nederland schijnt zelfs een dief gestolen goed te kunnen behouden, indien hij/zij er geen afstand van wil doen? En fraudeurs worden niet vervolgd bij ‘kleinere’ bedragen of kopen vervolging af. Zelfs banken, verzekeraars en accountantskantoren – evenals drugscriminelen – kunnen daarover afspraken maken met Justitie.

 

Eergisteren werd Spanje overigens niet opgeschrikt! (want grote corruptieschandalen zijn hier net zo van elke dag als eb en vloed bij ons) door het nieuws dat de voorzitter van de Spaanse voetbalbond was opgepakt door de Guardia Civil.

José Maria Villar (“Biejar”) is 18 jaar voorzitter van de bond en net begonnen aan zijn 6e termijn. Lach nu niet te snel over dit verhaaltje.

Voetbal is GROOT in dit land. Er gaan honderden miljoenen euro’s in om! Alleen al de voorhoedes van clubs als Real Madrid (verder RMa te noemen) en Barcelona vertegenwoordigen ieder  ca. 750 miljoen euro. De elftallen in hun geheel komen dicht bij de 2 miljard! Ieder.

Elk “vriendschappelijk” partijtje van het Spaanse elftal levert de bond….. als snel 5 – 10 miljoen op. Ook reclame-revenuen belopen miljoenen.

Herkwalificering van terreinen (om bijv. een nieuw stadion van ? miljoen euro te bouwen op grond, bestemd voor sociale woningbouw) betekent voor de aankopende club een douceurtje van honderden miljoenen op de totale kosten.

 

Kortom, vergis je niet! Het gaat om veel geld. Wellicht veel meer dan de tekorten bij een paar banken! Voetbal is Big Business. Zeker in een voetbalgek land als Spanje.

 

Welnu José Maria Villar was dus 18 jaar lang baas van dit circus.

En hier wijs ik even op mijn mantra: als een leider of een partij/groep langer dan 4 jaar aan de macht is, is het gedaan met democratie (en vaak ook de integriteit)..

Wat heeft democratie hier nu mee te maken?

Democratie betekent o.a. Controle van de leiders/beslissers.

Maar wat gebeurt er als die leiders veel langer dan 4 jaar blijven zitten. Dan beginnen ze zich meer te concentreren op hun eigen belangen. Dan trekken ze hier een zwerm vriendjes aan, die zij een jobje geven. En wiens brood men eet diens woord men spreekt, nietwaar. Zo trekken leiders een heel schild van cliëntèle om zich heen. (denk aan Bouterse, Zuma, Sadam Hoessein, Hamas, Arafat, Havelange, Blatter en vele anderen, ook binnen de VN)

Zo creëren ze een “incompetente/illegale organisatie” die nauwelijks esprit de corps, maar des te meer gedeelde financieel- economische belangen heeft.

Villar slaagde er zelfs in om zijn zoon voorzitter van Comebol  te maken. Comebol  is de Cosa Nostra van het Zuid-Amerikaanse voetbal. Met hyper-corrupte lidstaten als Brazilië, Argentinië, Venezuela en ga maar door.

De vorige 2 voorzitters van deze maffiose organisatie hebben – ieder volgens de kranten hier – veel meer gestolen en gegraaid dan Blesa met zijn kornuiten bij Bankia!  Nu is dus Villars zoon daar de baas. En pappie al 18 jaar in Spanje…………..

Een onaantastbare familie, gebaseerd op een omerta en eveneens zwijgende rechters?

Dit moest ik even kwijt.

 

Wat ik me ondertussen afvraag: hoe zit het eigenlijk in Nederland met onze onkreukbare rechters die voor het leven zijn benoemd? Natuurlijk heb je op papier een heeeel groot zelfreinigend mechanisme (in theorie tenminste). Maar de ‘incidenten’ in de afgelopen jaren doen toch wat anders vermoeden.

Wat mij betreft ligt het voor de hand dat ook veel van deze “hoogstaande” mensen ontsporen. Macht corrumpeert en onbeperkte macht… Ondanks misschien een cultuurtje dat niet automatisch leidt tot corruptie of ‘belangenverstrengeling’ zoals het zo keurig heet?

Waarom dan toch? Omdat het mensen zijn!  Die recht hebben op controle en correctie na een zeer zorgvuldige selectie.


Prikbord nr. 651 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 651

 

Bart V.

Nu Bart V. door het OM wordt aangeklaagd, komt er waarschijnlijk een einde aan de criminele activiteiten van deze advocaat van de onderwereld. De Deken van de Orde en de tuchtrechter kwamen destijds niet verder dan 10 (tien!) tuchtrechtelijke straffen, maar kennelijk nog geen verwijdering van het ‘tableau’. Een teken hoe men hier gewend is geraakt aan foute advocaten die grote schade aanrichten, ook in financieel opzicht, maar (te) vaak door rechters worden ontzien.

 

Binnenlandse veiligheid

De waarschuwingen over in Europa binnengedrongen jihadisten nemen nog steeds toe.  Doch ook Amerika en Groot-Brittannië maken zich zorgen. De controle en greep van de politie op anti-westerse bevolkingsgroepen is minimaal. Daarbij gaat het niet alleen om moslim-extremisten, want de extreem-linkse horden zijn eveneens bewapend. Zo lang de politie echter niet schiet, ‘beperken’ laatstgenoemden zich tot stenen en brandflessen. Doch de politie in Hamburg weigerde kennelijk in actie te komen zonder dat eerst de speciale eenheden werden ingezet, hetgeen (te) lang werd uitgesteld. Reden te meer om na te denken over de inzet van eenheden die een opdracht wel uitvoeren: militairen.

 

Geheim

Een militair die een relatie heeft met een vrouw/man uit een bepaald land, moet veelal de dienst verlaten. Wie bepaalt dit eigenlijk: de MIVD, de minister, de Koning (die beroepsofficieren aanstelt) of de rechter? Want gezien het gebrek aan echte geheimen in onze krijgsmacht, komt het maar zelden voor dat iemand beneden de rang van luitenant-kolonel in de gelegenheid is relevante informatie door te geven naar de ‘vijand’. En boven die rang wordt militair personeel zorgvuldig beoordeeld op geschiktheid voor hogere functies, waarbij uiteraard ook naar veiligheidsrisico’s wordt gekeken. Dus waarom ontslag als in twijfelgevallen bepaalde (buitenlandse) functies gewoon geblokkeerd kunnen worden en overplaatsing dus een oplossing biedt? En welke (geheime?) voorbeelden zijn er dan, waarbij het misging? Essentiëler is of deze maatregel ook geldt voor burgers bij Defensie en Buitenlandse Zaken, want daar zijn wel gevallen bekend van hoge diplomaten die met echte geheimen in aanraking kwamen.

 

Harde Brexit

Als de EU geen ‘harde’ Brexit wil, zal de onderhandelaar toch iets moeten aanbieden, want anders hakt het voortschrijden van de tijd vanzelf de knoop door. In dat geval zal Londen geen miljarden ‘afkoopsom’ betalen, de eigen grenzen sluiten voor het vrije verkeer van goederen (en personen), eigen asiel- en uitzettingsbeleid doorvoeren, aan 3 miljoen EU-buitenlanders hun status kunnen ontnemen, jaarlijks miljarden besparen aan EU-bijdragen en Europarlementariërs, geen bijdrage (hoeven) leveren aan een zgn. gestandaardiseerde Europese krijgsmacht of aan het Frontex-cirkus, grenscontroles met Ierland kunnen afspreken en eigen (belasting)faciliteiten kunnen aanbieden om de grote bankkantoren in Londen te houden. Dit laatste is wellicht minder urgent, omdat die kantoren daar al prima functioneren zonder dat Groot-Brittannië tot de Eurozone behoort. Londen heeft de EU en ECB niet nodig, maar eerder omgekeerd. Grenscontrole lijkt een nadeel, doch ook dit is betrekkelijk, want naarmate uitgaande goederen streng(er) worden gecontroleerd, kunnen dezelfde maatregelen worden gehanteerd voor inkomende goederen. In ieder geval zijn Nederlandse transporteurs hier al bang voor. Vanuit het voorgaande bezien lijkt het begrijpelijker dat de Britten zonder dossiers aan de onderhandelingstafel verschenen. Kennelijk met de gedacht: de EU wil ons ‘straffen’? Wel, laat maar horen … wij hebben geen haast.

 

Patstelling

Door de uitspraken van president Erdogan en de Duitse kritiek op het beleid van kanselier Merkel, is zij met het oog op de komende verkiezingen in een patstelling terechtgekomen. Iedere reactie betreffende Turkije – of het nu de vluchtelingendeal, de mensenrechten, het NAVO-lidmaatschap, het EU-lidmaatschap, de paspoorten, de Turkse geheime diensten, de weigering van Turkse politici in Duitsland (en de weigering van Duitse politici in Turkije), de aanwezigheid van Erdogan bij de G20 of de jaarlijkse EU-steun betreft –kan de onfeilbaarheid en geloofwaardigheid van Merkel aantasten. Daar komen nog conflicten met de CSU en SPD bij, evenals de EU-houding tegenover Groot-Brittannië, de ECB en de verborgen agenda met Frankrijk, naast vele andere binnenlandse problemen.

Dat angst dat dit mis kan gaan zit bij haar CDU reeds zo diep, dat bijna niemand haar beleid durft te bekritiseren. Of de kiezers dit alles zullen waarderen, wordt op korte termijn duidelijk. Merkel kan daaraan weinig meer veranderen.

 

Vierdaagse

Vele evenementen in ons land worden ondersteund door vrijwilligers.  Zo ook de Vierdaagse, doch met een resultaat waar buurlanden jaloers op (kunnen) zijn. Hun ‘beloning’ en motivatie komen niet alleen van de deelnemers, maar tevens van de toeschouwers,  de media en de geweldige sfeer. Een sportfeest waarbij niet alleen de nrs 1 tellen, maar vooral ook de doorzetters en zelfs de uitvallers aandacht krijgen.

 


Prikbord nr. 650 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 650

 

Geruststelling

Gelukkig dachten de wetenschappers – hoeveel zijn er eigenlijk nodig voor zeespiegelonderzoek – eraan het publiek gerust te stellen over een ijsveld zo groot als Gelderland. Die ‘schots’ lag al in het water en droeg niet meetbaar bij aan de zeespiegelstijging. Overigens, het water waarmee al dat ijs ooit is ontstaan, kwam vermoedelijk uit die zelfde wereldzee door verdamping. Doch daarmee was het niet gedaan, want dan viel er niets meer te ‘observeren’. Nu de druk van die op drift geraakte 5.000 km2 ijs de (smeltende) gletsjers van Antarctica niet langer belet het water in te schuiven, kan de zeespiegel wel gaan stijgen. Gek verhaal, want uit satellietbeelden blijkt dat het ijs daar ook elk jaar weer aangroeit. Als daardoor een nieuwe schots in zee verdwijnt – met de grootte van Gelderland en zo’n 700 meter dik (waarvan ca. 70 meter boven water blijft) – dan gaat de zeespiegel van 335 miljoen km2 ongeveer één cm omhoog. Gelukkig hebben we het akkoord van Parijs, duizenden wetenschappers en miljoenen groene activisten om erger te voorkomen. Nu nog een paar dijkenbouwers.

 

ECB

Door de enorme schulden die de ECB namens de deelnemende EU-landen op zich heeft genomen en het (opzettelijk?) lamlendige toezicht door de Europese Commissie, dreigt nu te ontstaan wat landen eigenlijk niet willen en regeringen hebben verzwegen. Die schulden blijven in één grote pot en zullen door de corrupte landen en maffiabanken niet worden afgelost. Ze hoeven zelfs niet bang te zijn dat de geldstromen stoppen zonder dat eerst de ECB ingrijpend wordt hervormd.

 

MH17

Wie de prestaties van het Nederlandse OM in beschouwing neemt, zal niet verbaasd zijn dat we – na 3 jaar – internationaal nog weinig zijn opgeschoten. Alles wat het OM doet kan politiek gevoelig zijn: corruptie-onderzoek bij de politie, de Bijlmerramp-onderzoeken, de Demmink-affaire, de onterechte verdachten (Fortuyn-dossier, Vaatstra-dossier etc.), de onderzoeken tegen Ra-Ra, drugs- en douane-onderzoeken,  onderzoek tegen foute functionarissen in gevangenissen, meineedonderzoeken tegen (top)ambtenaren en nu het MH17-onderzoek.

Dat rechercheurs soms moedeloos worden of als klokkenluider optreden, is dan ook niet verbazingwekkend. Doch dit is bij het MH17-dossier niet te verwachten, want het immense verdriet van de nabestaanden moet voor iedere overheidsfunctionaris die bij het onderzoek en de juridische afwikkeling betrokken is, een stimulans zijn om door te gaan, ongeacht politieke signalen.

NAVO

Het lijkt er op dat de NAVO zich liever bemoeit met de Amerikaanse en Baltische situatie dan met de ontwikkelingen binnen de EU (Duitse plannen voor Europese krijgsmacht), in Turkije (toegang bondgenoten tot NAVO vliegbasis, mensenrechten, agressie tegen Koerden) en in Oost-Oekraïne. Dit laatste is nog begrijpelijk, gelet op de Russische betrokkenheid, maar ook Mali is geen NAVO-land en toch worden daar troepen uit lidstaten ingezet. Is de NAVO niet tot een confrontatie met Moskou bereid, dan wordt een toekomstige interventie door ‘EU-troepen’ helemaal ondenkbaar en dient elke suggestie daartoe onmiddellijk te worden weersproken. Kiev zal zich dan tot de VN moeten wenden om de Russische bedoelingen te ontmaskeren. Intussen staat de geloofwaardigheid van de NAVO op het spel, mede gezien de ‘uitleg’ dat de afgesproken defensiebudgetten slechts een streven zouden zijn en geen verplichting.


Prikbord nr. 649 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 649

 

Hamburg

De burgemeester van Hamburg wordt  – in ieder geval door de CDU-fractie – verantwoordelijk gehouden voor onder meer het extreem-linkse bolwerk van waaruit de G20-rellen werden georganiseerd en ondersteund. Of de burgemeester zal aftreden – nu hij alsnog ‘sorry’ heeft gezegd – blijft af te wachten, want ook in Duitsland worden politieke onderzoekscommissies niet gebruikt om ieders verantwoordelijkheid vast te stellen.

Intussen komt steeds meer naar buiten hoeveel instanties en deskundigen vooraf hebben gewaarschuwd tegen de extreem-linkse hordes en hun geweldsopties, zonder door de linkse partijen serieus te worden genomen.

 

Merkels nalatenschap

De halfzachte houding van Merkel en de EU tegenover de maffialanden in Europa, het Midden Oosten en Afrika heeft veel méér ellende en slachtoffers opgeleverd dan alleen de verdrinkingsdoden in de Middellandse Zee. Haar ambitie om zichzelf als onfeilbaar te presenteren door een ‘Marshall-plan’ voor Afrika te willen financieren, kan het einde van de EU betekenen. Want nog meer schulden maken, corruptie bevorderen, geldstromen vergroten en kansarmen de weg naar Europa wijzen, kan Duitsland noch de EU  dragen. Het zal de aandacht wellicht even kunnen afleiden van de werkelijkheid, maar haar nalatenschap zal de tanende Duitse welvaart nog decennia lang parten spelen en een reddingsplan voor Frankrijk in de weg staan. Hoe tegenstrijdig ook, maar in deze situatie moet Europa de fouten van de Franse elites zo snel mogelijk aan de kaak stellen en honderden miljarden reserveren voor de gevolgen daarvan. Afrika ‘redden’ is helaas onmogelijk en dit zouden haar ambassadeurs allang moeten hebben gerapporteerd.

 

Ongewenste informatie

Het attenderen van politici op analyses en commentaren van columnisten en klokkenluiders lijkt steeds meer te worden belemmerd door e-mails als ‘spam’ aan te merken of afzenders te blokkeren. Daarbij valt echter te hopen dat in ieder geval de columnisten van De Telegraaf en Elsevier nog steeds worden gelezen; vooral in Den Haag.

 

Populisme

Wat rechts populisme is lijkt inmiddels algemeen bekend, maar links populisme wordt nauwelijks herkend, laat staan bekritiseerd. Toch is daar alle reden toe, gezien recente uitspraken van Schulz (SPD) en de Canadese premier Trudeau. De laatste is kennelijk onwetend omtrent de gevolgen van zijn welkom aan alle buitenlanders, zoals die zich bijv. in Zweden voordoen. Doch ook in eigen land waar zich in (grote) steden ‘buitenlandse’ wijken bevinden met armoede, werkloosheid, verslaving en criminaliteit. Deze blinde vlek van linkse politici geldt ook voor de kosten van hun welkom-cultuur; alleen voor Duitsland naar verluidt al 30 miljard per jaar.