Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 593 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  593 + Bijlage

 

Beveiliging

Niet alleen de EBI van Holleeder blijkt ‘lek’ te zijn, zodat het langverwachte onderzoek naar het management daar onvermijdelijk wordt, maar ook de beveiligingsploeg van Wilders.  En van wie nog meer? Volgens Akerboom is er geen gevaar geweest; net als bij die andere ‘mol’ die jaren zijn gang kon gaan? Hoe weet Akerboom dit zo zeker, gezien de ‘grote dreiging’ waarmee Wilders telkens wordt geconfronteerd (geïntimideerd?), want er is – zo ver bekend – nooit iemand gearresteerd als ‘bedreiger’.  Toch een gebrek aan inlichtingen of aan zorgvuldigheid? Want de wijze waarop in dit land met tips, bewijzen en aangiftes – met name tegen politici en overheidsfunctionarissen – wordt omgegaan, is een rechtsstaat onwaardig.

 

Boven de wet

‘Democratische’ (lees: linkse) steden in de VS lijken helemaal doorgedraaid sinds hun gebrek aan wetshandhaving en hun gedoogcultuur aan de kaak worden gesteld. Zo kent men de overheid, activisten en buitenlanders ‘rechten’ toe, die helemaal niet bestaan. Men name het aanpakken van illegaal verblijf wordt in steden als San Francisco (Californië) verworpen, terwijl op bijna 900.000 inwoners er ruim 120.000 buitenlanders zonder permanente verblijfstatus wonen, waarvan 44.000 zonder (registratie)papieren. Wat dit betekent voor werkgelegenheid, uitbuiting, huisvesting, criminaliteit, gezondheidszorg en onderwijs laat zich raden. Doch voor linkse activisten zijn dergelijke problemen verwaarloosbaar, want het bevechten van de Republikeinse regering en het voeren van rechtszaken zijn veel belangrijker.

 

Gedoogwiet

Wiettelers zijn criminelen volgens de wet. D66 wil dit veranderen, maar wie bepaalt welke ‘bedrijven’ legale wiet mogen telen en verkopen aan koffieshops.  Legale wietteelt, anders dan (semi)medisch,  bestaat namelijk niet en het zakendoen met criminelen moet niet worden beloond door de status van geautoriseerd bedrijf met kvk-inschrijving.  Sterker nog, ook de ‘achterdeurinkoop’ had gewoon bestraft moeten worden, net als heling, witwassen, valse/geen jaarrekening,  verkoop wietteeltapparatuur, diefstal van stroom, belastingontduiking, verzwegen neveninkomsten bij uitkering, verkoop van drank zonder vergunning en verkoop van stoffen met een psychische dan wel medicinale werking zonder goedkeuring.  Het idee dat de gebruikers straks niet in aanraking komen met criminelen, is absurd.  De illegale verkoop waarbij de gebruikers thuis worden bezocht of telefonisch benaderd,  net als bij hard drugs,  wordt juist gestimuleerd door het prijsverschil, omdat bij die transacties geen sprake is van belastingafdrachten en andere kosten beperkt zullen blijven bij stroomdiefstal, geïmproviseerde kweekruimtes en onderbetaling ‘medewerkers’ .

 

Oproep

De lezers van De Telegraaf zijn uitgenodigd om onzinnige overheidsuitgaven te melden. Welke definitie en criteria worden gehanteerd, moet nog blijken, maar enige duizenden voorbeelden zal het beslist opleveren. Te beginnen met Griekenland, kosten EU, wachtgeld Kamerleden, kosten publieke omroep, de eindeloze lijsten met subsidies op alle bestuursniveaus, misbruik WOB om dwangsom op te strijken door beroepsklagers, schuldsanering, illegale steun aan voetbalclubs etc. etc.  In Duitsland vindt men zelfs dat de miljarden naar Griekenland moeten blijven vloeien zolang er in belangrijke EU-landen verkiezingen zijn. Kennelijk mag een parlementsverkiezing niet worden verstoord door waarheidsvinding over deze reeks van verspillingen, zoals ook het CDA geen kennis wenst te nemen van bewijzen van machtsmisbruik in de rechtszaal, waardoor vele onnodige rechtszaken (moeten) worden gevoerd.  

 

Verwijt

De PVV krijgt het verwijt geen concrete oplossingen te hebben voor de problemen die de partij al jaren signaleert. Een merkwaardig verwijt, ook van partijen die hun oplossingen in een regeerakkoord schreven en vervolgens niet uitvoerden. De PVV heeft nota bene deel uitgemaakt van een regering als een soort ‘gedoogpartij’, maar toen geleerd dat details noemen, die toch worden verworpen, zinloos is en alleen kritiek oplevert. Andere partijen zijn zelfs nog niet zo ver dat ze de problemen willen benoemen, laat staan over oplossingen nadenken.

 

Van een  buitenlandcorrespondent

What Trump’s Wall Says to the World

Patrick J. Buchanan

“Something there is that doesn’t love a wall,” wrote poet Robert Frost in the opening line of “Mending Walls.”

And on the American left there is something like revulsion at the idea of the “beautiful wall” President Trump intends to build along the 1,900-mile border between the U.S. and Mexico.

The opposition’s arguments are usually rooted in economics or practicality. The wall is unnecessary. It will not stop people from coming illegally. It costs too much.

Yet something deeper is afoot here. The idea of a permanent barrier between our countries goes to the heart of the divide between our two Americas on the most fundamental of questions.

Who are we? What is a nation? What does America stand for?

Those desperate to see the wall built, illegal immigration halted, and those here illegally deported, see the country they grew up in as dying, disappearing, with something strange and foreign taking its place.

It is not only that illegal migrants take jobs from Americans, that they commit crimes, or that so many require subsidized food, welfare, housing, education and health care. It is that they are changing our country. They are changing who we are.

Two decades ago, the Old Right and the neocons engaged in a ferocious debate over what America was and is.

Were we from the beginning a new, unique, separate and identifiable people like the British, French and Germans?

Or was America a new kind of nation, an ideological nation, an invented nation, united by an acceptance of the ideas and ideals of Jefferson, Madison, Lincoln and Dr. King?

The Old Right contended that America existed even before the Revolution, and that this new nation, this new people, wrote its own birth certificate, the Constitution. Before Washington, Madison and Hamilton ever went to Philadelphia, America existed.

What forced the premature birth of the nation — was the Revolution.

We did not become a new nation because we embraced Jefferson’s notion about all men being “created equal.” We became a new people from our familial break with the Mother Country, described in the declaration as a severing of ties with our “brethren” across the sea who no longer deserved our loyalty or love.

The United States came into being in 1789. The Constitution created the government, the state. But the country already existed.

When the Irish came in the mid-19th century to escape the famine and the Germans to escape Bismarck’s Prussia, and the Italians, Jews, Poles, Greeks, Slovaks came to Ellis Island, they were foreigners who became citizens, and then, after a time, Americans.

Not until decades after the Great Migration of 1890-1920, with the common trials of the Depression, World War II and Cold War, were we truly forged again into one united nation and people.

By 1960, almost all of us shared the same heroes and holidays, spoke the same language and cherished the same culture.

What those with memories of that America see happening today is the disintegration of our nation of yesterday. The savagery of our politics, exemplified in the last election, testifies to how Americans are coming to detest one another as much as the Valley Forge generation came to detest the British from whom they broke free.

In 1960, we were a Western Christian country. Ninety percent of our people traced their roots to Europe. Ninety percent bore some connection to the Christian faith. To the tens of millions for whom Trump appeals, what the wall represents is our last chance to preserve that nation and people.  Is dit zo?  Of gaat het erom, dat Amerikanen die hard hebben gewerkt om de VS te maken tot wat het was, oorlogen hebben gevochten, nu zien dat een heleboel “indringers zich meester maken” van veel waarvoor generaties moeite hebben gedaan  om het op te bouwen? Ik denk eigenlijk niet dat ze via een grensmuur zich willen onderscheiden van andere volkeren, maar dat ze zich vooral afvragen “wat geeft die lui die zonder te vragen hier binnen zijn gekomen, het recht om al onze verworvenheden te claimen?  Zaken die wij met hard werken en vechten hebben tot stand gebracht en verdedigd.

To many on the cosmopolitan left, ethnic or national identity is not only not worth fighting for, it is not even worth preserving. It is a form of atavistic tribalism or racism.

The Trump wall then touches on the great struggle of our age.

Given that 80 percent of all people of color vote Democratic, neither the Trump movement nor the Republican Party can survive the Third Worldization of the United States now written in the cards.

Moreover, with the disintegration of the nation we are seeing, and with talk of the breakup of states like Texas and secession of states like California, how do we survive as one nation and people?

Old Europe never knew mass immigration until the 20th century.

Now, across Europe, center-left and center-right parties are facing massive defections because they are perceived as incapable of coping with the existential threat of the age — the overrunning of the continent from Africa and the Middle East.  Ja, zo kun je het ook zeggen. Ik denk eigenlijk eerder dat een meerderheid in Europa(?) van mening is dat hun politici bezig zijn alles waarvoor zij hard hebben moeten  werken, gewoon uit te leveren aan indringers, gelukszoekers (plus weinig oorlogsvluchtelingen). Ik weet niet of het deze mensen echt alleen gaat om “hun land”. Ik denk eigenlijk van niet, maar wel als je onder “mijn  land” verstaat het geheel dat wij bij elkaar hebben moeten ploeteren. Het is alsof je anderen in je huis jouw spullen ziet plunderen zonder daar iets van te mogen zeggen.

President Trump’s wall is a statement to the world: This is our country. We decide who comes here. And we will defend our borders.

The crisis of our time is not that some Americans are saying this, but that so many are too paralyzed to say it, or do not care, or embrace what is happening to their country.

 


Prikbord nr. 592 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn + Bijlage

Prikbord nr  592

 

Beloning

Ze kwamen met geweld binnen op Spaans grondgebied vanuit Marokko.  Als beloning kregen deze illegale indringers vervoer naar Spanje en een asielprocedure. Treffen we ze straks aan in Duitsland waar het naar verluidt heel eenvoudig is asiel aan te vragen en een uitkering te krijgen, terwijl betrokkenen reeds geregistreerd zijn in andere EU-landen? Dit uitkeringstoerisme levert maandelijks een netto-salaris op!

 

Een dubbeltje op zijn kant

Het tv-programma met bovenstaande naam laat soms zien hoe de keiharde incassopraktijken van het CJIB gezinnen op de rand van de financiële afgrond brengen. Als in die gevallen ‘eigen schuld, dikke bult’ zou gelden, dan moet de samenleving niet pas achteraf bijspringen met peperdure schuldsanering en rechtszaken op toevoeging.

In een concreet voorbeeld werd bij een alleenstaande moeder met Poolse achtergrond, die nog geen bijstandsuitkering ontving, een verkeersboete plus ‘bijkomende’ incassokosten (totaal honderden euro’s) – zonder tussenkomst van de rechter – van haar bankrekening afgeschreven. Mede daardoor ontstond een betalingsachterstand van de hypotheekrente voor haar te koop staande woning. De bank weigerde een tweede bemiddelingsgesprek zonder dat een adviseur van de vrouw zich vooraf in persoon nogmaals had geïdentificeerd bij de bank. Hoewel de woning (nog) niet ‘onder water’ staat, doordat er een aflossingstegoed van bijna € 40.000 werd gespaard, dreigde de bank met een gedwongen veiling toen de betalingsachterstand meer dan € 3.000 bedroeg. Bij dergelijke – veelal criminele – veilingen ontstaat doorgaans een grote schuld aan de bank. Had de vrouw maar bezwaar moeten maken tegen de onterechte CJIB-boete, omdat ze haar auto reeds in huurkoop had moeten wegdoen……

 

Europese defensie

De ‘president’ van Europa is een malloot waarmee de EU zichzelf voor gek zet. In de NAVO-overeenkomsten liggen harde afspraken vast over de bijdragen van de lidstaten. Volgens Juncker hoeven de Europese landen dit niet na te komen. Nergens voor nodig, vindt de man die een Europese defensie wil, sancties tegen Rusland, bescherming van de buitengrenzen, 2 miljard extra voor wapeninvesteringen, en meer veiligheid voor Oekraïne en de Baltische staten. De VS mogen het opknappen, want de EU heeft andere prioriteiten en is gewend haar afspraken niet na te komen of geheim te houden.

 

Klaver

Als iemand in de sprookjes van GroenLinks gelooft, wat doen de sprookjes van Jesse Klaver over zijn persoon er dan nog toe? We kiezen toch op basis van een partijprogramma en niet van (geen) stropdas, nep-cv of grote waffel?

 

Reclassering

Wat kost eigenlijk de begeleiding van een ex-gedetineerde die jarenlang geen inkomen had, omdat AOW wordt beschouwd als een uitkering, en na zijn vrijlating geen betaalbare autoverzekering kan afsluiten? Wellicht kunnen de bezorgde politici het volgende meenemen in hun verkiezingsretoriek. Citaat:

Wegens het niet hebben van vervoer door de waanzinnig hoge verzekeringskosten, verplicht via Rialto, ben ik [naam bekend] nu al 7 weken aan huis gekluisterd. Dit bevordert zeker niet de zo geroemde en door de politiek geëiste resocialisatie. Prachtig op papier en in wetgeving; alleen de praktijk geeft een heel ander beeld. Als ex-gedetineerde sta je aan de andere kant van de streep en om weer over deze streep naar de normale samenleving te gaan, is een nagenoeg onmogelijke taak. Je wordt als derderangs burger beoordeeld en ook een financiering afsluiten is onmogelijk. Weet dat waarschijnlijk daarom de recidive in Nederland hoger is dan in omringende landen, zoals onderzocht is en gepubliceerd werd in de Bonjo-krant van oktober 2012. Menselijke maat? De toon wordt hoe langer hoe meer vijandig en repressiever. In Nederland wordt naar verluidt het zwaarst gestraft van geheel Europa. De recidive is in Nederland veel hoger dan in andere landen in Europa, zoals Duitsland, België, enz.

 

Schatkist

Vlak voor de verkiezingen ontstaan allerlei nieuwe ideeën om straks in de schatkist te graaien. Bijv. 200 miljard uitgeven voor energie-opwekking, alsof de zonnepanelen, windmolens en stadsverwarming nu al op de schroothoop kunnen. En ja, natuurlijk levert dit (tijdelijk) arbeidsplaatsen op, maar of dit (tien)duizenden nieuwe zijn….

Misschien levert 10 miljard extra per jaar ook ‘arbeidsplaatsen’ op bij Defensie waar ze hard(er) nodig zijn. Arbeidsplaatsen beloven met graaiprojecten, hebben we al eerder gezien, zoals met de windmolens die uiteindelijk uit het buitenland kwamen. De staat kan beter 200 miljard in de bouw van woningen stoppen; dat scheelt allicht 100.000 werkloze ZZP-ers en honderdduizenden kilometers file, omdat men nu niet kan/wil verhuizen.

 

Thuis

Uit een onderzoek – in wiens opdracht ? – zou gebleken zijn dat bepaalde categorieën allochtonen zich (sinds kort) hier minder ‘thuis’ voelen. Zijn dezelfde vragen ook voorgelegd aan de rest van Nederland, want die voelt zich hier al jaren minder thuis.

 

 

 

Van een buitenlandcorrespondent

Gregg Jarrett: The leak of Flynn’s conversations is a crime

Hoe zouden ‘ze’ toch weten wat de inhoud van een gesprek was, dat het voormalig hoofd van de National Security Agency  (NSA) had met de ambassadeur van Rusland vorig jaar december? Vast niet via de FBI (o.a. belast met Contra-Inlichtingen). Meer waarschijnlijk is, dat functionarissen uit de Obama-tijd dit nieuws nu hebben “gelekt”. V.z.v. ik me herinner is dit strafbaar! De reporter van de krant die het heeft gepubliceerd, echter niet!  Want  Freedom of Speech & Press  prevaleert?.

Dan het waarom? Ik denk dat met het openbaar maken van dergelijke informatie nu wordt getracht nog een losse steen toe te voegen aan de ondermijning van Trumps regering. Mogelijk zelfs een eerste steen om een Impeachment  [afzetting]-proces op te tuigen? De directe bedoeling is uiteraard om de “straat” op te hitsen. De MSM zullen het bericht in alle toonaarden luidkeels verkondigen en daaraan de spin  geven die hiertoe bijdraagt.

Ik herinner er aan, dat toen bekend werd dat Hillary een privé (onbeschermde) server gebruikte om Top Secret en andere geheimen via e mail te verzenden, de linkse media muisstil bleven. In de VS is niet alleen het bekendmaken van geheime informatie aan niet-gemachtigden strafbaar. Ook het “in gevaar brengen” zodat geheime info uitlekt (“niet zorgvuldig omgaan met dergelijke info”),  is strafbaar! Toen ik daar was werd een hoge State Dept functionaris voor het gerecht gebracht , die een aktetas in een taxi had laten liggen. Daar kwam men achter, omdat de taxi-chauffeur die tas had gevonden, door deze te openen achter het adres van de eigenaar kwam (en wat nog meer???)

Terug naar Gen. Flynn, de veiligheidsadviseur. Dat die in het recente verleden contacten had met Russen is niet alleen waarschijnlijk; het is vrijwel zeker! Dit was deel van zijn functie! En niet het onbelangrijkste facet ook! Dat hij die contacten had terwijl president Obama nog in functie was, is niet fout! Zolang je maar niet “aan het beleid van de President” komt. Dus natuurlijk hebben lieden die wellicht later deel gaan uitmaken van de NSA van een nieuwe president (en zo ging het ook met Gen. Flynn) ook voortdurend contact met Russen, Duitsers, Fransen, Chinezen, enz. Ik wil er op wijzen dat als je met Russische diplomaten spreekt, je al heel snel met Inlichtingenfunctionarissen te doen hebt (KGB/FSB of Gru). Gen Flynn was vzv ik weet zelf ooit Directeur van DIA. Dus topman van Amerika’s grootste Inlichtingendienst. Waarom dan al deze opwinding in de pers en op TV? Omdat ik vermoed dat men koste wat koste een link willen creëren tussen Trump (of zijn naaste omgeving) en de verkiezingen die Hillary heeft verloren, “omdat de Russen de Democrats  hebben gehackt …..en dit op instigatie van Trump  via zijn grote vriend Poetin  zou zijn gebeurd”………….. 

Wat tenslotte fout is gegaan, lijkt te zijn geweest, dat Flynn Vice-President Mike Pence niet heeft geïnformeerd over het telefoongesprek met de Russische ambassadeur. De Generaal heeft president Trump niet verder met problemen willen opzadelen en is opgestapt. Realiseer je wel dat vertrek uit functie niet  betekent dat je dan ook niet langer kan worden onderzocht of voor het gerecht gedaagd. (Dus Flynn is niet gevlucht, omdat hij de bui al zag hangen en dit hiermee wilde voorkomen!)

Terzijde. Ik hoorde onlangs de president in een White House Press Briefing zeggen: ik heb geen enkel commercieel belang in Rusland! Geen enkele deal met dat land of haar president. Ik ken hem niet persoonlijk. Hij (Poetin) heeft mij 2 x gebeld. De Eerste keer toen ik de verkiezingen had gewonnen, om me te feliciteren. Dit was een heel kort gesprekje. En de tweede keer toen ik was ingezworen als president en dit gesprek duurde wat langer. Dit zijn al mijn “connecties” met Rusland en haar president!

Ik geloof dit! Indien Trump daar belangen zou hebben gehad, zou dit al tijdens de verkiezingscampagne zijn opgebracht door het team Hillary. Reken maar dat naar dit soort “connecties” met man en macht is gezocht. Door kranten, tv- stations en speciaal ingehuurde detectives. Ik denk daarom niet dat – indien Trump wèl zakenbelangen in Rusland zou hebben – dit nu alom bekend zou zijn gemaakt. En dus ook dat Trump niet voor de camera’s en voor een zaal vol met haters van de media, zo pertinent zou hebben verklaard: ik heb geen enkel zakenbelang of deal daar.

Someone in the government committed a serious crime. Indeed, it appears that several people did.     OK, dit is precies wat ik bedoel!

Those individuals had special access to the content of telephone conversations between President Trump’s now former National Security Adviser Gen. Michael Flynn (ret.) and Russia’s Ambassador to the U.S., Sergey Kislyak. Those discussions were secretly recorded by American intelligence agencies. The tapes are classified documents.   En strafbaar als je ze openbaar maakt………….?

Whoever conveyed the information contained therein to the Washington Post committed a felony. The Post reporter, David Ignatius, who published the classified material may also be prosecuted, but he should not be.  Felony  = ernstige misdrijf; zware misdaad!

Prosecuting the Leakers

18 U.S.C. 798 states as follows:

Whoever knowingly and willfully communicates…to an unauthorized person, or publishes…any classified information obtained by the processes of communication intelligence from the communications of any foreign government, knowing the same to have been obtained by such processes shall be fined under this title or imprisoned not more than ten years, or both.” 

It matters not that the leakers intended to reveal a deception by Flynn. The law’s intent clause refers only to the intent to reveal.  Any underlying motivation to serve the public good by disclosing a lie or misrepresentation is of no legal consequence under the statute.

Ignatius describes the person who first told him of Flynn’s recorded discussions with Kislyak as “a senior U.S. government official.” That person committed the crime stated above.

But we discovered that others were also engaged in the same criminal activity when the reporter revealed, in a subsequent story, that the conversations were corroborated by “nine current and former officials, who were in senior positions at multiple agencies at the time of the calls” and who spoke on the condition of anonymity to discuss intelligence matters.

The only question now is the identities of any or all those individuals. Who had access? It could be a large group.

The collection of signals transmitted from communications systems as “signals intelligence” is known by the acronym SIGINT. The National Security Agency collects and analyzes the information. But any of the 16 other agencies that make up the U.S. intelligence community may have gained access to the Flynn-Kislyak conversations.  Many of them likely did, given Ignatius’s reference to “multiple agencies” as his sources.

Since President Trump had yet to take office when the Flynn stories were published — and none of his appointees were in placeit must have been people serving in the Obama administration who were the sources of the criminal leaks. They should be prosecuted to the full extent of the law.

Prosecuting the Reporter         

The law draws little distinction between the leakers and the recipient who publishes the classified information. Assuming the leakers will not reveal themselves, the government may feel it has no choice but to prosecute the only person whose name is known. That is, the reporter.

This would be a mistake. While the statute itself clearly criminalizes the publishing of classified material, the First Amendment should and must render that portion of the law unconstitutional as it applies to a journalist. The Amendment states, “Congress shall make no law…abridging the freedom of speech, or of the press…”. Just because Congress made such a law does not mean it can survive constitutional challenge.

The Framers well knew that a free press is a cherished cornerstone in any democracy. It is the only real way to hold government officials accountable for their actions.

In the famous 1971 “Pentagon Papers” case (New York Times Co. v. United States, 403 U.S. 713), Supreme Court Justice Hugo Black wrote that even the publication of government secrets should be immune from prosecution because that is precisely what the Founding fathers intended:  “The press was protected so that it could bare the secrets of government and inform the people. Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government.”

Recognizing that prosecuting a reporter is arguably unconstitutional, the Department of Justice may try a different approach by serving a warrant or subpoena on Ignatius, hoping to pressure him into revealing his confidential sources. He will then likely invoke a reporter privilege which will invariably trigger a similar courtroom confrontation over constitutional rights involving the First Amendment. Previous cases have produced mixed results, although some journalists have been jailed over civil contempt charges.

It may seem unfair for the leaker of classified information to be prosecuted, while the reporter enjoys the protections of the First Amendment. However, the “Intelligence Community Whistleblower Protection Act” sets forth clear procedures for intelligence officials to report complaints to Congress about serious problems involving intel activities. Because the leakers in this case did not utilize the law, they can be prosecuted for violating it.

The government should aggressively exercise its immense resources to determine who leaked the classified information contained in the Flynn-Kislyak conversations. Those individuals should be prosecuted as the law demands.

However, pursuing a reporter for his reporting, as encouraged by the Constitution, would be wrong.


Prikbord nr. 591 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn (+ bijlage)

Prikbord nr 591

 

Hypotheekrente

Terwijl de WOZ-belasting nog steeds stijgt, de huizenmarkt steeds meer afhankelijk wordt van (nieuwe) kopers en de hypotheekrente/-aftrek historisch laag is, willen de Partij van de Afgunst en haar linkse vriendjes opnieuw de rente-aftrek beperken. De gevolgen daarvan laten zich raden: nog minder doorstroom, zwaardere lasten (ook voor starters), daling van betaalbare hypotheekrente met minder winst/belastingafdracht door de hypotheekverstrekkers en nog groter onrecht bij de toewijzing van schaarse huurhuizen. Er is ook een ‘voordeel’: bij gebrek aan belangstelling zullen de prijzen van koophuizen stabiliseren en na de woekerpolisramp (die nog komt), zullen veel méér mensen in de schuldsanering komen.  Heeft de PvdA al uitgerekend wat dat allemaal gaat kosten, ook aan extra huurtoeslag voor de nieuwe huurders (voormalige kopers) en verminderde bouwactiviteiten in de koopsector?

 

Internettuig

Het valt te hopen dat de politie snel in staat is om bedreigingen door internettuig te koppelen aan daders. In ieder geval heeft het bestuur van een voetbalclub in Bladel meer ruggengraat getoond dan vele gemeenteraden die zich lieten intimideren tot dubieuze financiële ondersteuning van plaatselijke clubs.

 

Paniekzaaien

Na alle eerdere veiligheidsblunders krijgen nu ook de Duitse autoriteiten last van hun eigen paniek. Nadat in Oberhausen een tank met een giftige stof (zuurmengsel) is gaan lekken, werd zelfs het treinverkeer onnodig stilgelegd. De brandweer verklaarde vervolgens dat de ontsnapte nevel alleen gevaarlijk was bij hoge concentratie (binnen 100 mtr) en dan te ruiken was en irritatie van de luchtwegen kon veroorzaken. Doch de paniekzaaiers kozen voor een ferme beslissing met ver gaande gevolgen.

 

Stilte voor de storm

Het was alweer enige tijd stil over de vele pijnlijke dossiers waarin het falen van dit kabinet tot uiting komt. Partijen en media maskeren dit door allerlei activiteiten waarbij de mening van de kiezer wordt gevraagd. Alsof deze er opeens toe doet, nadat die 4 jaar lang werd genegeerd, net als de vele klokkenluiderwebsites.

Soms onthult een Kamerlid de bittere werkelijkheid. Citaat: In navolging van de SP’er Harry van Bommel, geeft een ander Tweede Kamerlid ook volmondig toe (voor de camera), dat de SP weet van de gerechtelijke zwendel die massaal plaatsvindt in de Nederlandse rechtszalen. ‘Ik heb mensen huilend in mijn stoel gehad’ zegt Ronald van Raak, volgens een journalist . Het is nu afwachten of de oppositie een beter geheugen heeft en daarvan tijdens de campagne blijk geeft, want dan mag de kiezer nog enige storm verwachten.

 

+ bijlage

Van een buitenlandcorrespondent

Eric Holder, Obama’s Attorney General (AG = minister van Justitie) en persoonlijke vriend, is nu ingehuurd door de State of California.

Wat is zijn taak?  Iedere beslissing/wet/maatregel van Trump juridisch aan te vechten!……………………

Het was deze Holder die geen actie ondernam tegen:

  • New Black Panthers die bij een verkiezingslokaal in Philadelphia blanke kiezers met base ball knuppels wegramden.
  • Geen onderzoek door de FBI gelastte toen in de aanloop van de Presidents-verkiezingen van 2012, Republikeinen en organisaties die “Patriot/ Thea Party” etc. in hun naam hadden staan, werden achtervolgd door de IRS (Belastingdienst).
  • Die het Congress weigerde om getuigenis te leveren voor…? Waardoor hij als eerste AG werd veroordeeld voor “Contempt” (minachting) jegens Congress.

Op mij kwam deze man altijd over als iemand met een missie op Justitie: ontzie zwarte criminelen en ga achter Republikeinen aan. Dus in lijn met Obama.

Californians foot $25G bill for 40 hours of Holder’s anti-Trump time

By Barnini Chakraborty

California taxpayers are shelling out $25,000 a month for 40 hours of former U.S. Attorney General Eric Holder’s time to help the state strategize for upcoming clashes with the Trump administration, according to a contract obtained by a conservative watchdog group. “upcoming clashes” ; ik weet het niet zeker, maar dit kan duiden op maatregelen van de Trump-regering tegen Sanctuary Cities als S. Francisco en Los Angelos en?…Natuurlijk steden in de door een door Democratische staat Californië.

The California Legislature hired Holder and his Washington, D.C., firm, Covington & Burling, last month to assist with legal challenges over everything from immigration to environmental policies.

Judicial Watch, which obtained Holder’s contract through a records request, called the deal “crony corruption pure and simple.”

“The new records show California state legislators are wasting tax dollars to bankroll another corrupt politician – Eric Holder – under the pretense of attacking  the Trump administration,” Judicial Watch president Tom Fitton said in a written statement.

The firm did not respond to a request for comment.

On Tuesday, lawmakers paraded the former Obama administration official around the state capital, though they remained quiet on what exactly Holder would be helping them with. Holder himself was coy when asked about his role.

“I’m here just to assist these gentlemen and the people who they serve with in trying to protect the interests of the people of California,” Holder told reporters.

Asked how he was doing it, Holder responded, “Well.”

Holder had a closed-door meeting with Gov. Jerry Brown. State Attorney General Xavier Becerra joined in by phone, according to reports in The Los Angeles Times and Sacramento Bee.

Tuesday’s visit marked the first time Holder has come to the capital since his firm was hired last month as independent counsel.

Not all California lawmakers are on board with the hire. Assemblyman Kevin Kiley, a Republican, claims the three-month contract with Holder’s firm is illegal.

In a letter to the opinion unit of the state attorney general’s office, Kiley contended that hiring Holder as outside counsel violates Article VII of the California Constitution.

Representatives for Assembly Speaker Anthony Rendon and Senate President Pro Tem Kevin de León – both Democrats — said the legislature was exempt from rules that would apply to an executive agency. Ja laat dit maar over aan Amerika! Een continent dat “vergeven” is van lawyers  en volgens mij volledig is gejuridificeerd. Tot het ondoeltreffende aan toe!

Holder was one of former President Barack Obama’s longest-serving and most controversial Cabinet members.

On June 28, 2012, he became the first U.S. attorney general to be held in contempt of Congress on civil and criminal grounds for refusing to turn over documents on Operation Fast and FuriousDit betrof de levering door US Government van gloednieuwe US wapens aan Mexicaanse drugskartels! De zaak kwam aan het licht toen een US Borderguard was vermoord en men het moordwapen vond. Dat was nog voorzien van het wapennummer en zo wist men waar het vandaan was gekomen!

The Ninth Circuit’s Putsch – America watches as activist judges issue rambling, misguided opinion

Hoewel ik niet wil suggereren dat ik de redeneringen hieronder allemaal goed kon volgen, is één ding me wel duidelijk geworden. De 3 rechters van het Appeals Court van het 9th Circuit hebben met hun uitspraak minder hun enige taak  in het oog gehouden, t.w. het beantwoorden van de vraag “stond de President van de US in zijn recht om een dergelijke Presidential Decree af te kondigen in het belang van de Nationale Veiligheid” (?),  dan een politiek vermoedelijk “lekkerder liggende” uitspraak gedaan. De onderbouwing van hun beslissing is een opeenhoping van rare juridische verhalen tot regelrechte inhoudelijke tegenspraken aan toe. Tenslotte denk ik met de schrijver van het artikel, dat deze heren geen flauw benul hebben wat het betekent om de betrouwbaarheid vast te stellen van verhalen  gedaan door belanghebbende lui, afkomstig uit gefaalde landen waar geen sprake is van een deugdelijke persoonsadministratie. Er is voor immigratiefunctionarissen dan niets om op terug te vallen, niks database, niks documenten, niks vingerafdrukken, enz. Alleen het verhaal van de man/vrouw tegenover hen. Maar zoiets “triviaals” als de realiteit deert dergelijke rechters niet! Zij verschuilen zich in de theorie die zij bovendien op eigen doft alle kanten uit buigen!

By Robert Charles

The U.S. Court of Appeals, Ninth Circuit, has issued one of the most ill-conceived, poorly reasoned opinions in memory, even for that notoriously activist Circuit.  It ties federal law in inscrutable knots, misses big points, and blurs little ones.  It will not sit well with most Americans, for good reason.

Whether motivated by antipathy for the president, love of limelight, or just fundamentally misconceiving their role, the Court stumbles into embarrassing contradictions, makes baseless assumptions, shows indifference to law and history.  Other than that – it is a fine piece of work.

Where does one begin?  The question was not whether to wander freely through headlines.  The job was simple:  Decide whether, given the President’s Article II prerogatives and authority as “Commander in Chief,” a single federal judge – one of 3,294 – can issue a sweeping, conclusory, nationwide “temporary restraining order” (TRO) halting implementation of a national security Executive Order (EO).

If the TRO was unjustified, the Ninth Circuit was duty-bound to issue a “stay,” effectively ending the TRO and permitting implementation by the Department of Homeland Security of the EO.  Instead, they ducked, and insensibly upheld the TRO.

They played to the street, and tried a legalistic putsch.  Fortunately, the opinion is likely to be reversed by the Supreme Court – but that will be a while.  The White House could, in the interim, counter-punch with another EO.  Either way, the appellate court seemed intent on a political smack down of the President, making headlines, even if that required twisting the law.  Here is how it went down.

For starters, they might have asked whether the underlying TRO – not the stay – was grounded in three legal requirements – irreparable harm, likelihood of success, and public interest. Did the States meet this test, required to block a president’s temporary restriction on travel to the US from seven terror-riven countries?   Did the States show any permanent harm, likelihood of winning on constitutional issues, balance public interest?  The States could not do this, and the court never asked. 

The court focused instead on whether the US Government had met these requirements for a stay of the unreasoned, indefensible TRO.  In other words, the appellate court put the burden on the United States, not on the States that had snatched a blank TRO, nobbling the president.

Things got darker fast.  The court asked what “hardship” might be produced if they did not grant the stay – and answered themselves, none.  If President’s objective was to stop accidentally importing terrorism from countries where it is plentiful, what about the “hardship” of future terrorist attacks?

Did the court pause to track terror events in Europe from those countries?  No.  Did they note the public striving by ISIS to get into America?  No.  Did they consider “hardship” suffered by victims of foreign-inspired terrorism in Boston, San Bernardino, Orlando, Texas, Minnesota, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Oklahoma, even Seattle – where the district judge sits?  No.   How much risk is too much?  How many hairs should we split?  Who should split them?   Why not the President?

True, some visas were cancelled for those from the seven terrorist countries.  But the White House clarified the issue for permanent residents, and noted the order was temporary.  Apparently not enough.  So, where was all this permanent, “irreparable damage” to the States?  Their “economy” and “public universities.”  Why, because students and professors were delayed in return?  How many were really from Libya, Iraq, Iran, Syria, Sudan, Somalia, or Yemen?  How does the Court know no terrorists? Finally, the court says:  Universities “suffered the loss of visa  application costs.”  Exactly 160 dollars per visa.  And … for this we risk national security?

Darker still.  The court says:  The EO “purports to prioritize refugee claims of certain religious minorities.”  Stop.  The court inserted that word “certain” – that word is not in the EO.  This actually matters.  The EO does not give priority to “certain” groups, but to all religiously persecuted minorities.


Prikbord nr. 590 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 590

 

Basisinkomen

Het belang van de pleidooien voor een ‘basisinkomen’ – voor wie eigenlijk? – ontgaat me. Voor asielzoekers bestaat al een regeling, evenals voor werkloze gastarbeiders, en voor de rest  is er het minimumloon, de AOW, de bijstand, de UWV-uitkering of de Wajong. Allerlei persoonsgebonden toeslagen zorgen voor de benodigde specifieke extra’s, doch daarvoor zijn wel bewijzen en controle vereist. Dus welke verbetering wordt er beoogd?

 

Integriteit

Vlak voor de verkiezingen hebben Rabobank-medewerkers doorgerekend dat een Nexit het slechtste economische scenario oplevert. Sinds wanneer is de Rabobank – of welke bank dan ook – een toonbeeld van integriteit?

Ook de PvdA heeft nieuwe ‘berekeningen’ gemaakt; onder meer over onderwijs. Kennelijk om aan te tonen dat het allemaal niet aan de PvdA-minister lag, maar aan een miljardentekort. In Duitsland is het niet veel beter: politici en bestuurders die als toezichthouder op Volkswagen of op grote infrastructuurprojecten of op de veiligheidsdiensten of op asielopvangcapaciteit of op woningtoewijzing weigeren verantwoording af te leggen dan wel hun rol keihard ontkennen. De SPD maakt het helemaal bont. Als er aan een lijsttrekker resp. kandidaat-kanselier eisen moeten worden gesteld, dan is het in ieder geval integriteit. Doch het Brusselse dossier over Schulz moet juist gesloten blijven, omdat de SPD niet houdt van ‘persoonlijke aanvallen’. Een uitspraak om te onthouden als het over hun standpunten bij andere schandalen en politici gaat.

 

Noord-Afrika      

Mevr. Merkel krijgt er kennelijk niet genoeg van om zelf – buiten de EU om? – afspraken te maken met Noord-Afrikaanse landen. Daarmee maakt ze 2 fouten: ze laat zo doorschemeren dat het uitzetten van gelukszoekers een steeds groter probleem wordt, dus moet worden voorkomen dat ze Europa bereiken. En ze bevestigt dat ze chantabel is, doordat ze – ondanks de (financiële) gevolgen van het verdrag met Turkije – bereid is gelijksoortige verdragen met andere landen te sluiten i.p.v. harde maatregelen te nemen tegen smokkelschepen, landen die weigeren criminelen en gelukszoekers terug te nemen of smokkelaars te bestrijden, landen die weigeren de kwaliteit van hun paspoorten te verbeteren, hun kusten en havens te bewaken, of controle op vreemdelingen te intensiveren, en tot slot tegen hulporganisaties die gelukszoekers aanmoedigen om zich voor te doen als vluchtelingen.

 

Wapenontwikkeling

Noord-Korea gaat gewoon door met het ontwikkelen van wapensystemen die uiteindelijk de VS kunnen bedreigen. Verbazingwekkender is dat de Westerse wereld daarvan ‘schrikt’, alsof de inlichtingendiensten en deskundigen dit niet hebben voorspeld. Schrikken we straks ook als Iran een kernwapen blijkt te hebben, met de bijbehorende raket, of wordt dit dan verzwegen om het imago van Obama niet verder te beschadigen?

 

Zorgvacatures

Bij bepaalde zorgberoepen worden hoge (opleidings)eisen gesteld, waarbij de vraag rijst of die voor iedereen moeten gelden. Waarom niet alleen voor bijv. de teamleider, terwijl de teamleden met een lager opleidingsniveau kunnen volstaan. De rest komt in de praktijk wel, want het is niet motiverend om aan mbo-eisen te moeten voldoen, maar een vmbo-salaris te krijgen. Bovendien is het met lagere theorie-eisen eenvoudiger werklozen om te scholen en ook buitenlandse werknemers aan te trekken.


Prikbord nr. 589 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 589 

 

Humanitair visum

Het zwaar-gesubsidieerde Vluchtelingenwerk wil kennelijk de immigrantenstroom op gang houden en daarbij de rechter op de stoel van de wetgever zetten. Zodat ambassades worden verplicht een ‘humanitair’ visum af te geven aan kansrijke asielzoekers. Daartoe wordt de dubbele leugen gehanteerd dat op die manier mensensmokkelaars buiten spel worden gezet.  Vluchtelingenwerk ‘vergeet’ hierbij drie dingen. De kosten van de mensensmokkelroutes zijn ook een rem op de vele gelukszoekers die straks eveneens zullen proberen een visum te bemachtigen, maar dan in veel grotere aantallen dan de ongeveer 85% die ze nu al deel uitmaken van de immigrantenstroom.

De ‘beoordeling’ door een (Europese) ambassade in het land van herkomst zal daar ongetwijfeld tot vele rechtszaken leiden – al dan niet met corrupte rechters – bij afwijzing van de aanvraag. En de mensensmokkelaars zullen hun klanten gaan verplaatsen naar landen waar de ambassades om die reden (noodgedwongen) toch maar een visum afgeven in de hoop dat de miljoenen gelukszoekers alsnog worden ontmaskerd bij aankomst in het land van hun keuze. Wie betaalt dan die ‘overtocht’ en de opvang, terwijl terugsturen bijna onmogelijk is als hun werkelijke nationaliteit een afwijkende is? Rechters moeten de toepassing van bestaande wetten controleren, maar niet misbruikt worden voor de wensen van de asielindustrie of linkse activisten.

 

KNVB

Volgens De Telegraaf heeft de KNVB geen belangstelling voor de herkomst van buitenlandse investeringen in Nederlandse voetbalclubs. Daarbij lopen de clubs het risico strafbaar te zijn wegens heling of het wiswassen van crimineel geld. Of is de wet alleen op gewone burgers van toepassing? Zodat RKC ongestraft kon blijven bij de contractbreuk met de gemeente Waalwijk, die bij een gewone burger als ‘oplichting’ zou zijn aangemerkt. In dit geval miljoenen verdampt met medewerking vanuit de raad!

 

Kwijtschelding

Door de komende verkiezingen in Nederland en vooral in Duitsland, zal voorlopig geen sprake zijn van kwijtschelding van Griekse schulden. Dan kan Merkel het helemaal vergeten als ‘dader’ van dit EU-debacle. Dit geeft nu tijd om na te denken over de gevolgen voor de schuldenlast van Griekenland: die zal ongewijzigd blijven doordat de Grieken onmiddellijk nieuwe leningen zullen (moeten) aangaan. Want de financiële maffia en de corruptie hebben daar nog steeds het laatste woord.

 

Potje

Naar verluidt gaat de staat een potje beheren van 2,5 miljard voor innovatieprojecten waar de banken geen vertrouwen in hebben. Als dit net zo gaat als bij de ‘potjes’ van ontwikkelingssamenwerking, dan kan het geld worden afgeschreven. Of is het een verkapte reserve voor de volgende Griekenland-ronde waar zelfs het IMF geen vertrouwen in heeft? Nu het geld niet wordt besteed aan het verminderen van de staatsschuld – ondanks het kunnen afschrijven van de ECB-miljarden voor Griekenland – had het moeten worden gebruikt voor de aflossing van gestolen miljarden bij het ABP en tevens voor het verscherpen van het toezicht daarop.