Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 723 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 723

 

Advies

De criminelen die hun enkelband doorknipten, hebben een positief advies gekregen van de Reclassering. Doch hoe onafhankelijk is dit oordeel, indien ze wordt betaald om zelf het toezicht uit te voeren? En hoe onafhankelijk zijn de rapporten van het Pieter Baan Centrum, van het wetenschappelijke bureau, van de psychiatrische inrichtingen en van de Jeugdzorg? Zelfs in de registraties van gedetineerden wordt geknoeid, evenals in stukken voor de Kamer.

 

België

De arrogantie waarmee in de Belgische pers de brexit wordt afgedaan als onhaalbaar dan wel onverstandig, wekt de indruk dat men daar de onheilspellende voortekens over de nabije toekomst van de EU niet ziet of wil zien. Het is onvoorstelbaar welke stommiteit de EU-landen hebben begaan door Draghi (ECB) absolute macht te geven. Doch ook de Duitse politici willen (nog) niet beseffen welke rekening zal worden gepresenteerd, terwijl het verval in Duitsland reeds begonnen is: wegen/bruggen, banken, defensie, woningbouw, rechtspraak, scholen, ziekenhuizen, plattelandsartsen, graaiprojecten, verzekeraars, criminaliteit, corrupte industriëlen, foute politici, jihad-aanhangers etc. etc. Een rijtje dat ook toepasbaar is op België, Nederland en Groot-Brittannië, waarbij het laatste land ervoor heeft gekozen alleen haar eigen fouten te maken bij de weg terug naar een normale samenleving.

 

Europese bezuinigingen

Wie alle dubieuze uitgaven van de Europese Commissie, het Europese Parlement en de Europese ambtenaren bij elkaar neemt, kan alleen tot de conclusie komen dat miljarden aan bezuinigingen mogelijk zijn. Geen enkele reden dus om de begroting te verhogen; in tegendeel, de EU zou eindelijk eens een goedgekeurde jaarrekening moeten presenteren.

 

Gibraltar

Waarom wordt de Spaanse kustwacht ‘gealarmeerd’ als er weer een volle rubberboot in de Straat van Gibraltar is waargenomen. Of komt die waarschuwing juist van Marokkaanse autoriteiten in het land van vertrek? Hoeveel mensensmokkelaars zijn inmiddels opgepakt en veroordeeld? En welk effect heeft de halfzachte aanpak van de indringers in het Spaanse Ceuta gehad? Allemaal vragen die in Brussel niet gesteld mogen worden.

Monument

Zoals bij alle projecten die met dure namen en veel sponsors worden opgetuigd, vraag ik me altijd af waar de financiële verantwoording te vinden is. Zo roept het Auschwitz Comité de gemeente Amsterdam op om nog even € 3 miljoen bij te dragen aan het nationale Namenmonument van bakstenen. Wat het geheel moet kosten en waarom is niet duidelijk, doch de gemeenteraad van Amsterdam zal zich met dergelijke ‘details’ vermoedelijk niet bezighouden.


Prikbord Nr. 722 door Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 722

 

Naïef

In Den Haag komt men er nu achter dat er wordt gefraudeerd bij de (niet)-inburgering van Somaliërs en Eritreeërs. Dit lijkt tamelijk naïef, maar is het niet, want de misstanden rond deze ‘vluchtelingen’ worden al jaren genegeerd. Kennelijk moeten anderen daar telkens op wijzen, waarbij de vraag rijst waarom ‘analfabete’ bijstand ontvangers niet meteen in sociale werkplaatsen worden ingezet. Of zijn ze ook oververtegenwoordigd in de misdaadstatistieken?

 

Ontvangen e-mail

 

Liefdadigheidsorganisaties misbruiken massaal donaties voor zelfverrijking en propaganda

 

Westerse hulp aan die ‘arme Syriërs’ belandt veel vaker in de zakken van juist die terroristen die het land hebben verwoest. Het recente schandaal rond Oxfam, waarvan medewerkers op Haïti zich te buiten gingen aan seksfeesten met minderjarigen, staat bepaald niet op zichzelf. Liefdadigheidsorganisaties blijken de donaties die ze binnen krijgen massaal te misbruiken voor schaamteloze zelfverrijking en deels ook voor even schandalige antisemitische en/of pro-islamistische propaganda, terwijl ze er tegelijkertijd geen enkel probleem van maken om de argeloze burgers een schuldgevoel over de ellende in de wereld aan te praten. En u maar denken dat u een goede daad verricht door automatisch of incidenteel giften over te maken. Al die organisaties beweren zich in te zetten voor ‘de mensheid’, ‘een betere wereld’, ‘het klimaat’, ‘de vluchtelingen’ en noem maar op. In werkelijkheid blijken ze vooral de belangen van de directie en medewerkers te dienen. Veel NGO’s zijn enorme bureaucratieën geworden, die het overgrote deel van de gulle giften opslokken om zichzelf soms buitengewoon royale ‘beloningen’ te kunnen geven.

Op Haïti, een van de allerarmste landen ter wereld, hebben Oxfam-afgezanten flinke sommen geld gebruikt voor ‘Caligula-achtige orgies’, deels met minderjarige kinderen. Terwijl Oxfam zijn ambassadeurs Kristin Davis en Scarlett Johansson ontsloeg nadat ze in advertenties van Israëlische bedrijven verschenen en daarmee symbolisch zouden hebben meegedaan met de zogenaamde ‘onderdrukking’ van de Palestijnen ondervonden de inwoners van Haïti aan den lijve -letterlijk- hoe het was om daadwerkelijk door datzelfde Oxfam onderdrukt te worden.

 

Syrische vrouwen rekenen op ‘seks voor hulp’

Volgens de Britse officiële ‘waakhond’ zijn ieder jaar minstens 1.000 gevallen van seksueel misbruik door mensen die betaald worden om kinderen en andere kwetsbare mensen te beschermen. Zo maakte ook een NGO van Davi Miliband, voormalig leider van de Labour partij, zich schuldig aan misbruik, fraude en corruptie. De BBC berichtte dat al heel veel Syrische vrouwen het slachtoffer zijn geworden van ‘hulp’verleners van de VN en Westerse NGO’s. De uitbuiting is zo wijdverspreid dat sommige Syrische vrouwen weigeren naar de distributiecentra te gaan omdat mensen ervan uit gaan dat ze in ruil voor hulpgoederen hun lichaam moeten aanbieden.’

Meer dan 50% van de donaties voor Syrië gaat naar terroristen

 

De Britse Charity Commission constateerde dat meer dan 50% van alle donaties aan kleinere NGO’s -zoals het islamitische Al-Fatiha Global voor Syrië- vele miljoenen per jaar in de handen van ISIS en andere jihadgroepen terecht komt. De CEO van Al-Fatiha Global, Adeed Ali, liet zich samen met terroristen van het Kalifaat op de foto zetten – dezelfde jihadgroep die de Britse vrijwilliger Alan Henning had onthoofd. Andere organisaties die hun fondsen gebruiken voor steun aan moslimterroristen zijn de Syrian Emergency Task Force (SETF) en Mercy Without Borders (MWB) (3).

 

Veel hulporganisaties ‘politiek correct’ ontspoord

In The Spectator wordt erop gewezen dat veel hulporganisaties zijn ontspoord op het moment dat ze ‘politiek-correct’ werden en het Westen automatisch van ongeveer alle ellende op de wereld de schuld begonnen te geven. ‘NGO Monitor’ wijst er b.v. op dat organisaties zoals het Britse ‘War on Want ‘ regelmatig valse beschuldigingen vanwege ‘genocide’ of ‘misdaden tegen de menselijkheid’ doen aan het adres van Israël. De topmanagers van Halo Trust, destijds de geliefde organisatie van Lady Diana, werden er in 2014 door actrice Angelina Jolie van beschuldigd zichzelf aanzienlijke ‘advies bonussen’ te geven. Camila Batmanghelidj, de oprichter van The Kids Company, hield er dankzij alle giften een ‘weelderige levensstijl’ op na. Oud minister van Financiën George Osborne sluisde via zijn Libor Fund, bedoeld om oorlogsveteranen te steunen, bijna 40 miljoen weg.

Goede doelen industrie Nederland haalt jaarlijks bijna € 3 miljard op

Alleen al in Engeland haalt de ‘goede doelen’ industrie jaarlijks € 90 miljard op. In Nederland zijn maar liefst 10,4 miljoen mensen lid en/of donateur van zo’n ‘hulp’organisatie. Totale inkomsten: € 2,8 miljard (in 2016) (2). Het loont enorm om bij zo’n organisatie te werken want de meeste grote NGO’s geven minder dan 50% van alle giften uit aan ‘goede doelen’. De rest wordt vooral gebruikt om de salarissen of beloningen van medewerkers, met name de topmanagers en directieleden, te verhogen.

 

VN bracht cholera naar Haïti: 10.000 doden

Tot overmaat van ramp leidt de hulp die nog wel wordt gegeven soms tot nog grotere drama’s. In Haïti deden de humanitaire organisaties na de aardbeving in 2010 meer kwaad dan goed. VN-blauwhelmen brachten cholera mee naar het eiland, waardoor er bijna 10.000 mensen omkwamen. De VN-troepen bleken ook nog een systematisch kinderen te misbruiken, die speciaal daarvoor waren geronseld (waar volgens WikiLeaks ook de beruchte Clinton Foundation bij betrokken leek te zijn). Daarna kwam het Oxfam schandaal.

 

Amnesty’s banden met pro-jihad organisatie

Het lijkt er dan ook sterk op dat nogal wat ‘gutmenschen’ van deze organisaties er hele specifieke ideeën over ‘hulp’ op nahouden. Ook het wereldbekende Amnesty International blijkt geen schone handen te hebben. Secretaris-generaal Claudio Cordone nam het namelijk openlijk voor islamitische extremisten op door te beweren dat ‘defensieve jihad’ niet in tegenspraak is met de strijd voor de mensenrechten. Cordono deed die uitspraak nadat Amnesty in opspraak kwam vanwege de banden met CAGE, een NGO die werd opgericht door de extre-mistische moslim Moazzam Begg, die campagne voert om gevangen jihadisten vrij te laten. Toen Amnesty’s topofficial Gita Sahgal daar haar zorgen over uitsprak werd ze meteen geschorst. Gezamenlijk optreden met de bekendste Taliban supporter in Groot-Brittannië, die we als verdediger van de mensenrechten behandelen, is een enorme inschattingsfout, aldus Sahgal.

 

Postcodeloterij financierde Hillary Clinton

In de zomer van 2016 werd vanuit gehackte WikiLeaks bestanden duidelijk dat de Nationale Postcode Loterij meer dan $ 25 miljoen had gegeven aan de omstreden Clinton Foundation (net als het ministerie van Economische Zaken dat € 4,4 miljoen schonk). Uit de gehackte bestanden bleek onder meer dat de Clintons enorme bedragen van hun Stichting voor hun eigen privédoelstellingen gebruiken, zoals het financieren van Hillary’s – mislukte – presidentscampagne.

 

Oxfam en EU willen 60 miljoen moslims naar Europa halen

De afgelopen jaren zijn tal van Europese, en ook Nederlandse, NGO’s negatief in het nieuws gekomen vanwege het organiseren van illegale mensensmokkel van met name Afrika naar Europa. Het al eerder genoemde Oxfam International startte in 2015 met steun van de Europese Commissie de campagne ‘YouSaveLives ‘, waarmee men in totaal 60 miljoen moslimmigranten naar Europa wil halen zodat de islamisering van ons continent onomkeerbaar wordt gemaakt.

 

Palestijnen drukten al miljarden achterover

Wat de Palestijnen betreft, waar Oxfam – in Nederland deel uitmakend van het anti-Israël front UCP (‘United Civilians for Peace’) – met leugenpropaganda meent voor te moeten opkomen: in 2013 werd in een officieel EU-rapport geconstateerd dat er tussen 2008 en 2012 bijna € 2 mil-jard aan ‘hulp’gelden voor de Palestijnen spoorloos waren verdwenen. Let wel: dit betrof enkel de hulpfondsen uit België. Van de voormalige Palestijnse leider annex aartsterrorist Yasser Arafat is bekend dat hij tussen de € 500 miljoen en € 1 miljard ‘ontwikkelingshulp’ voor zichzelf achterover drukte. Zijn opvolger en huidige Palestijnse president Mahmoud Abbas had 5 jaar geleden al zo’n € 1,5 miljard bij elkaar gestolen.


Prikbord nr. 721, door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

 

Prikbord nr 721

 

Aanwinst

Wat is mevr. Kaag toch een aanwinst voor dit kabinet: ze heeft Den Haag helemaal niet nodig om zichzelf te vertegenwoordigen. En de minister van Buitenlandse Zaken had zelfs geen opvolger hoeven te krijgen, want voor je het weet wil die wel de opvattingen van Nederland presenteren. Geeft alleen maar verwarring, tenzij die nieuwe minister van toeten noch blazen weet.

 

Gemeenteraad

Omdat bijna geen kiezer weet wat het werkelijke programma is van partijen in de gemeenteraad, kunnen bij de verkiezingen neponderwerpen worden gebruikt om de ‘goede bedoelingen’ te ventileren. Ook het stemgedrag daarna in de raad en de flutvoorstellen die toch niet haalbaar/betaalbaar zijn, ontgaan de meeste burgers. Evenals de financiële blunders en verspillingen waarvan buitenlanders met kiesrecht al helemaal geen weet hebben. De kiezer zal straks moeite hebben om een gemotiveerde stem uit te brengen, waarbij ook politieke journalisten vaak weinig houvast bieden bij gebrek aan onpartijdigheid.

 

Haïti

Een tv-documentaire die hier vermoedelijk nooit zal worden uitgezonden, doet een boekje open over de besteding van hulpgelden voor Haïti. Daarbij wordt de ‘wederopbouw’ van steden gepresenteerd, die helemaal geen schade hadden van de aardbeving. Of werkgelegenheidsprojecten terwijl er elders zelfs geen schoon drinkwater beschikbaar is, zodat de cholera zich kon verspreiden. En wat te denken van tientallen miljoenen voor een nieuw politiebureau, een sportstadion en een cultureel centrum terwijl dringend riolering en  huisvesting benodigd zijn.

De overheid is er zo corrupt dat een belangrijk deel van 270 miljoen dollar door USAID liever werd besteed aan dubieuze Amerikaanse bouwfirma’s en een modern industrieterrein dan aan ‘staatsprojecten’. Intussen modderen de gesubsidieerde hulporganisaties al jaren door, waarbij vele Haïtianen nog niets hebben gezien van enige hulp.

 

Lobby

Weet u het nog: de grote bedrijven hebben helemaal niet gelobbyd om straks geen belasting in Nederland te betalen. En ze hebben dus ook niet gedreigd hun kantoren naar Londen over te plaatsen. Zou ook een beetje vreemd zijn nu allerlei kantoren daar weg willen richting de EU. Dit heeft het kabinet helemaal ‘onafhankelijk’ besloten. Nog gekker is dat de bankdirecties wel lobbyen; zelfs 2x per jaar en rechtstreeks bij de premier zoals deze toegaf. En hun exorbitante (u leest het goed meneer Kok) salarisverhoging komt vooral door de lonkende ruiven in het buitenland, maar dat is natuurlijk geen ‘dreigement’. Neen, het is zelfs geen argument, gezien de bevindingen van journalist Luyendijk. Elke avonturier kan een bank om zeep helpen, kijk maar naar de vele Europese en Amerikaanse banken die reeds zijn omgevallen of met tientallen miljarden belastinggeld gered. Soms zelfs in strijd met de EU-regels.

 

Racisme of discriminatie?

Politici die Turkse Nederlanders als een aparte ‘soort’ beschouwen door te pleiten voor meer deelname in gemeenteraden, moeten zich afvragen waar het begrip ‘achterban’ ophoudt en ‘racisme’  of ‘discriminatie’ begint. Met name als deze raadsleden zich alleen met Turkse belangen gaan bezighouden. Ook de oproep voor meer vrouwen grenst aan discriminatie, omdat die kennelijk geacht worden andere ‘partijbelangen’ te dienen dan mannen. In Groot-Brittannië is de ‘discriminatie’-kritiek op de overheid zo ver doorgeschoten, dat de politie het jarenlange misbruik van honderden minderjarige meisjes niet wil aanpakken. Het gaat namelijk om bendes in vooral Aziatische kringen, waardoor ook het stadsbestuur liever wegkijkt. Men zou bijna denken dat daarbij andere belangen spelen dan alleen de vrees als ‘racistisch’ te worden bestempeld.


Prikbord nr. 720 door Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

 

Prikbord nr 720

Afkoopgeritsel

De officier van Justitie die in de documentaire van Zembla het afkopen van strafbare feiten verdedigde, is op een verbijsterende’ manier door de mand gevallen. Het wachten is dus op serieuze Kamervragen, want haar optreden in strijd met de wet, met de rechtsgelijkheid, met de beweringen van Justitie en met het gezond verstand, is niet alleen een reden tot ontheffing uit haar functie, maar tevens voor een aangifte wegens samenspanning met criminelen.

 

Anti-Joods of anti-Israël?

In meerdere EU-landen zijn anti-Joodse activisten zich aan het organiseren en manifesteren, ook door (persoonlijk) geweld en demonstraties. Daarbij de grenzen zoekend van wat de tolerante’ samenleving (lees: de wegkijkende Staat) negeert zonder in te grijpen. Een dergelijk ingrijpen had van het VU-bestuur wel mogen verwachten meteen nadat bekend werd dat in een gekraakte’ universiteitsruimte anti-Joodse extremisten een Palestijnse terroriste hadden uitgenodigd. Niet alleen ontruimen, maar ook aangifte doen zodat duidelijk wordt of het hier om religieuze discriminatie gaat of anti-Israël activiteiten die hier kennelijk toelaatbaar worden geacht. In tegenstelling tot anti-Marokko uitspraken, maar dat is dan ook een bevriende’ staat.

 

Bewijs

Twee voorbeelden van topbestuurders waarvan je kunt betwijfelen of dit nu echt een vrouw moet zijn. En dan gaat het nog maar over risicoloze functies in het kabinet (of bij het ABP, NS, Justitie en andere baantjes). De minister van Onderwijs wil een wettelijk quotum voor vrouwen bij de overheid en in het bedrijfsleven. Waar bemoeit ze zich mee? Misschien kan ze beter eerst het management van scholen eens doorlichten en bewijzen dat haar streven daar tot verbeteringen zal leiden. Dit geldt ook voor de tientallen miljoenen die mevr. Schouten aan natuurboeren wil besteden om de samenleving te laten genieten van bloemen en bijtjes in het weiland. Neen, niet vanwege seksuele voorlichting. Destijds werd haar argument ook gebruikt bij beboste natuurgebieden voor het wild dat daarin zou kunnen leven. Vervolgens werden die gebieden ontsloten via peperdure viaducten en gesloten voor het publiek.

 

Gesubsidieerde hulpkliek

Om de gedragscode voor hulpverleners in het buitenland te bespreken moest minister Kaag maar liefst 70 (zeventig!) gesubsidieerde organisaties uitnodigen. En dan te bedenken dat de meeste het echte werk uitbesteden…

 

Kerkelijke elite

Paus en kardinalen weten precies hoe Westerse regeringen zich dienen te gedragen nu de overbevolking in Afrika en elders het lijden van miljoenen veroorzaakt. Doch daar heeft de kerkelijke elite geen last van en voorwaarden stellen aan economische hulp is helemaal verwerpelijk. Een Afrikaanse kardinaal beweert zelfs dat abortus door Europa wordt opgedrongen. We zijn alleen goed genoeg om te betalen en dat tientallen miljoenen Europeanen geen enkele boodschap hebben aan de Roomse inmenging, ontgaat deze kardinaal kennelijk. Zou de man wel weten wat er in Afrika werkelijk aan de hand is of is zijn ambitie daarvoor te groot?


Prikbord nr. 719 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 719

Duitse welvaart

Momenteel telt Duitsland ruim 2,5 miljoen werklozen, doch maatregelen blijven uit. Dit komt mede doordat de zgn. Landesbanken hun miljarden aan allerlei buitenlandse avonturen en ‘winstgevende’ schepen hebben besteed in plaats van kredieten voor scholen en gemeenten (werklozenprojecten, statushouders). Daardoor gingen vele banken failliet of werden geliquideerd met belastinggeld: in beide gevallen draait de gemeenschap op voor misstanden waarbij niemand is veroordeeld. Zelfs de ‘toezichthoudende’ politici van de Hamburgse bank niet, waar tussen 10 en 15 miljard is verdampt. Neen, de Duitse ‘welvaart’ blijkt een sprookje van Merkel te zijn en van graaiende politici en bankiers waardoor er slechts 5 Landesbanken over zijn. Binnenkort nog maar 2 (!) zodat gemeenten zelf op korte termijn geld bij elkaar moeten schrapen voor extra voorzieningen om vluchtelingen en gezinsherenigers te huisvesten, te integreren, werk te bieden, scholing te bieden en medische zorg te financieren.

 

Luchtkwaliteit

De noodzaak om in groene zones woningen te gaan bouwen wordt niet alleen bepaald door de onbetaalbare prijzen in de steden en de strenge hypotheekvoorwaarden. Ook de luchtkwaliteit en het geluidsniveau langs bepaalde stadsroutes en snelwegen in de Randstad laten soms te wensen over. Geen prettige woonomgeving dus. Uiteraard zal dan ook het openbaar vervoer (extra bussen/-lijnen, meer stations met parkeergelegenheid) verbeterd moeten worden om te voorkomen dat er straks nog méér autokilometers worden gemaakt in het woon-werkverkeer.

 

Nepcijfers

De criminaliteit in Nederland zou gedaald zijn van 1,2 miljoen naar 800.000 aangiftes. Nog afgezien van de aangiftebereidheid als door rechters oplichting wordt gezien als een ‘civiele’ zaak tussen 2 partijen, aangiftes tegen advocaten, deurwaarders en rechters niet worden behandeld, en aangiften tegen de Staat tot jarenlange nepprocedures leiden, gaat het de burger vooral om de oplossingscijfers. En die vermeende daling kan echt niet worden verklaard uit de resultaten van een reorganiserende politie-organisatie met een overmaat aan bureaucratie en beveiligingstaken.

 

Poetin-doctrine

Volgens de vertaling van Poetins toespraak tot het parlement moet Rusland over offensieve raketsystemen beschikken, die beter zijn dan het defensieve NAVO-antiraketsysteem. Een logische doctrine voor iemand die kennelijk bang is voor militaire vergelding van Russische expansie-operaties en van de gevechtsacties in het Midden-Oosten. Uit welke richting die vergelding kan komen is een raadsel, doch met de bodem van de schatkist in zicht lijkt het introduceren van een sterke buitenlandse vijand onmisbaar voor Poetins herverkiezing. En dat mag wat kosten bij de beweerde invoering van nieuwe kruisraketten.

 

Van een buitenlandcorrespondent

 

Waarom viert Canada Hijab-Dag?

Shabnam Assadollahi

 

De verontwaardiging zit hem in het feit dat dit evenement onder de auspiciën van de gemeente Ottawa wordt gehouden – de hoofdstad van Canada. Het is niet de rol van een democratische overheid om religieuze symbolen te vieren of om ondersteuning te bieden aan de bekeringsdriften van religies. De steun van de gemeentelijke overheid aan de Ottawa Hijab Day leidt tot acceptatie van een radicaal rechtssysteem dat volledig haaks staat op de Canadese democratische waarden en dat de grenzen overschrijdt van de scheiding tussen kerk en staat. Het aanmoedigen van het dragen van een hijab is een 1e stap richting een extremistische ideologie die leidt tot eerwraakmoorden en de vergoelijking daarvan, evenals genitale verminking bij, en de onderdrukking van vrouwen.

 

In 2007 werd Aqsa Parvez, een 16-jarig Pakistaans meisje uit Toronto, gewurgd door haar vader. Haar misdaad was dat ze, als vrije vrouw in Canada, ervoor koos om geen hijab te dragen. In een andere zaak uit 2012 werden 4 vrouwen vermoord door hun eigen familie voor het weigeren van een hijab en de keuze voor westerse kleding. Op 25.02.2018 organiseerde de Canadese stad Ottawa een publiek evenement om de hijab te vieren, een fysiek middel waarmee de islam vrouwen kan onderdrukken. De City for All Women Initiative (CAWI) zette, geholpen door de gemeente Ottawa, een Ottawa Hijab Solidariteitsdag op touw bij het gemeentehuis.

Een andere naam was ‘Zij aan zijn met onze moslimzusters’. Volgens CAWI was het belangrijkste doel van het evenement om niet-moslimvrouwen aan te moedigen om een hijab te dragen om zo begrip te krijgen voor het leven als moslimvrouw.

 

Volgens islamitische sharia-wetgeving is de hijab een uitdrukking van de onderdrukking van vrouwen en wordt het kledingstuk gebruikt door mannen om vrouwen kort te houden. Voor veel seculiere en voormalig islamitische vrouwen is de hijab allesbehalve een symbool van vrijheid. Het kledingstuk dient als een dagelijkse fysieke herinnering dat vrouwen een 2e-rangs groep vormen in de ogen van de islam. Voorstanders van de hijab gooiden mij in een Iraanse cel toen ik 16 was omdat ik demonstreerde tegen islamitisch extremisme. Ik bracht er 18 maanden door. Mijn familie en ik zagen ons genoodzaakt om te vluchten en uiteindelijk vonden we een goed heenkomen in Canada. Sindsdien ben ik actief om de waarheid over het door sharia gestuurde regime in Iran te onthullen en om te strijden voor de emancipatie van minderheden en vrouwen.

 

Critici van het CAWI-evenement, waaronder ikzelf, zijn ten onrechte afgeschilderd als ‘islamo-foben’ maar je kan niet verder van de waarheid zitten. Een vrouw in Canada heeft het volste recht om te dragen wat zij wil – maar waarom wordt de hijab dan gevierd en daarin meer gevierd dan b.v. het christelijke kruis of de joodse keppel? Het is bovendien niet aan de regering om dit te doen. In Iran, waar ik ben geboren, beginnen vrouwen langzaam op te staan tegen de door sharia gestuurde repressie van het regime. Eén groep, Mijn Heimelijke Vrijheid, omschrijft zichzelf als een ‘online sociale beweging waarop Iraanse vrouwen foto’s delen waarop ze geen hijab dragen’. Het feit dat moslimvrouwen in Iran zulke gevaarlijke risico’s nemen, waarbij arrestatie of zelfs de dood op de loer liggen, om op te staan tegen de onderdrukkende effecten van hun eigen religie, is op zichzelf al een significante daad. De gedwongen hijab als kledingdracht is niet alleen aan Iran voorbehouden. In Afghanistan en sommige delen van Saudi-Arabië moeten vrouwen vrezen voor een aframmeling, boetes of erger wanneer ze hun haar tonen. In 2002, in Saudi-Arabië, weerhield de religieuze politie schoolmeisjes ervan een brandend gebouw te verlaten, omdat ze niet de juiste islamitische kleding droegen […], de hoofddoek en de abaya (een zwart gewaad), die vereist worden onder de strenge interpretatie van de islam in het koninkrijk. 15 meisjes lieten het leven in de vuurzee, meer dan 50 anderen raakten gewond. Men kan zich daarbij afvragen wie de brand hebben aangestoken. Volgens een door moslims in geïnstigeerd gebruik, purdah, worden vrouwen afgezonderd van de samenleving en letterlijk gevangen gehouden door hun eigen families. Hoewel je er vanuit mag gaan dat de vervolging van moslimvrouwen door moslims binnen de Canadese grenzen niet voor komt wijzen feiten op een ander verhaal.. In een andere Canadese zaak uit 2012 werden de in Afghanistan geboren Mohammad Shafia, zijn vrouw en hun zoon schuldig bevonden aan de eerwraak-moorden op de 3 dochters van Shafia – Zainab van 19, Sahar van 17 en Geeti van 13, plus de moord op Mohammads 2e vrouw, de 50-jarige Rona Mo-hammad Amir. Alle 4 de vrouwen werden vermoord door hun eigen familie vanwege hun wei-gering om een hijab te dragen en de voorkeur te geven aan westerse kleding.

Toen auteur dezes een open brief schreef aan de burgemeester van Ottawa, Jim Watson, reageerde een woordvoerder via de Ottawa Sun dat de burgemeester zich niet wilde mengen in dit ‘verschil van mening tussen dit individu en de organisatie van het evenement’, omdat het evenement ‘voldoet aan alle relevante voorwaarden [en] het is niet aan mij om mensen te vertellen wat ze zouden moeten dragen’. Het is ook niet de rol van een democratische overheid om religieuze symbolen te vieren of om ondersteuning te bieden aan de bekeringsdriften van religies. Misschien heeft de gemeente Ottawa ook wel zin om vieringen te houden als een ‘Ottawa Kruisteken Solidariteits Dag’, een ‘Ottawa Keppeltjes Dag’ en een ‘Ottawa Parsi Tulband Dag’? De gemeente Ottawa, de hoofdstad van Canada, moet dringend haar steun aan het evenement van CAWI heroverwegen.

Shabnam Assadollahi, die Iran moest ontvluchten vanwege haar protesten tegen islamitisch extremisme, is een mensenrechtenactivist in Canada.