Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 733 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 733

 

Bouwkoorts

Nederlandse bouwers willen voor 200 miljard – dit wordt ongetwijfeld duurder – woningen gaan bouwen met steun van de regering. Dat wordt dan dubbele steun, want daarna nemen de woningcorporaties de woningen in eigendom en mag de staat de huurtoeslag blijven betalen. Het is eerder vertoond en heeft de belastingbetaler veel geld gekost. Doch ook bij banken of pensioenfondsen aankloppen is problematisch, want als ‘iedereen’ eraan wil verdienen, zal de uiteindelijke waarde van de woningen een stuk lager zijn dan de voorziene € 200.000 gemiddeld. In ieder geval zijn de plannen nuttiger dan het bouwen van nog meer windmolens in plaats van veilige kerncentrales.

 

Defensiematerieel

Wie meent dat de minister van Defensie kan bepalen dat een order voor niet-strategisch materieel bij een Nederlands bedrijf wordt geplaatst, kent de spelregels niet. Bovendien kan een dergelijke (duurdere) relatie met de industrie tot ongewenste belangenverstrengeling leiden. Daarvan zijn reeds (te) veel voorbeelden bekend, ook bij de politie en marechaussee.

Dat de politietop een order voor cruciaal verbindingsmaterieel bij een Chinees bedrijf plaatst, is echter een blunder van de eerste orde. Of is dit op een hoger niveau bepaald?

 

EU-potje

Stap voor stap wil de EU zich met steeds meer staatsactiviteiten bemoeien. Nu weer een potje van 100 miljard om uit te delen aan ‘innovatie-ontwikkelingen’. Uiteraard met een adviesraad die naar verwachting  ver gaande bevoegdheden zal krijgen, net als de ECB. De politieke controle zal daarbij even krakkemikkig zijn zoals bij de ECB en al die andere potjes voor geheime of gevoelige ‘projecten’. 

 

IS-kinderen

Waarom moeten kinderen van IS-strijders een voorkeursbehandeling krijgen als ze in een kamp verblijven? De ouders hebben in beginsel hun Nederlanderschap verloren wegens ‘vreemde krijgsdienst’ of  ‘misdaden tegen de menselijkheid’ (terroristische activiteiten) of een regeringsbesluit. Dus kinderen die daarna elders zijn geboren hebben geen recht op een Nederlands paspoort.  En als het gaat om het ‘terughalen’ van Nederlandse kinderen die hier zijn ontvoerd, is een dergelijke voortvarendheid van onze regering vaak ver te zoeken.

 

Politiecapaciteit

Als er bij Justitie en Veiligheid zoveel ict-projecten mislukken, zonder dat de schuldigen worden afgerekend, dan moet er sprake zijn van (persoonlijke) belangen op het hoogste niveau. Of een ongekende brutaliteit om de eigen incompetentie dan wel het machtsmisbruik te verhullen. De vele schandalen in de afgelopen jaren bevestigen dit beeld, doch de cultuur is onveranderd. Intussen lijken de financiële problemen die daardoor zijn ontstaan, ten koste te gaan van de beloofde uitbreiding van de politiecapaciteit. De onderwereld kan gerust zijn: justitie en politie blijven niet alleen kwalitatief, maar ook kwantitatief onder de maat. En het spreekverbod over de opvolger van het C2000-systeem duidt erop dat de top van het ministerie geen enkele boodschap heeft aan verantwoording en politieke controle.

 

Schuldgevoel

De mooie plannen om ontwikkelingslanden economisch zelfstandig te maken door hun bedrijven te steunen en orders te plaatsen, maken geen einde aan de financiële hulp en de overbevolking. Alleen zijn dan de geldstromen bedoeld om een onzinnig ‘schuldgevoel’ af te kopen: de belasting van het milieu door de nieuwe productiebedrijven. En zo worden oorzaak en gevolg telkens gewisseld om te verhullen dat de bevolkingstoename overal gevolgen heeft voor het milieu. Ook in Nederland waar de gesubsidieerde milieuprofeten kennelijk niet begrijpen dat hun salaris alleen mogelijk is door economische groei op grond van commerciële activiteiten. En wie hier de natuur wil behouden – terwijl over de grens nog steeds enorme natuurgebieden liggen, zelfs bij Hamburg – moet er voor pleiten de grenzen te sluiten en de geboortes te beperken. Doch zelfs dan moet kritisch worden gekeken naar de relevantie van bepaalde natuurgebieden zoals de Wadden die hun unieke status allang hebben verloren, behalve bij de 13 instanties die zich bezighouden met hun eigen gelijk en met wetenschappelijk onderzoek om dit te bevestigen.

 


Prikbord Nr. 732, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn + Bijlage

Prikbord nr 732

 

Asielindustrie

Uit het gedrag van de asielindustrie kan worden afgeleid dat het zinloos is om daarmee afspraken te maken. Zij wensen het beleid te bepalen, doch zijn daarin geen uitzondering: milieu-activisten, pro-Europa rechters, anti-Brexit politici, financiële maffia, multinationals, etc. zoeken allemaal ondemocratische macht en invloed.

 

Defensie

De loyaliteit van dit kabinet aan de EU lijkt groter dan aan de NAVO. Dit in tegenstelling tot de Britten die gewend zijn offers te brengen voor hun krijgsmacht. Zelfs met 2 bewindspersonen op Defensie wordt onze krijgsmacht nauwelijks serieus genomen, want wat de zgn. vredesmissies voorstellen is te lezen in diverse (VN-)rapporten, onder meer van generaal b.d. Cammaert. Intussen heeft onze minister zelfs geen mandaat om cao-onderhandelingen te voeren, terwijl de krijgmacht reeds 25% vacatures heeft en iedereen in het NOV-blad Carré kan lezen hoe de wereld is veranderd. Die veranderingen maken een sterke NAVO noodzakelijk, maar in Den Haag heeft men andere prioriteiten.

 

Namens wie

De EU-commissaris voor Buitenlandse Zaken – mevr. Mogherini – heeft de Iran-deal geprezen als het toppunt van diplomatie. En uiteraard ga je zoiets geweldigs niet opzeggen. Dit laatste beweert ze namens al die EU-landen die zelf niets meer te vertellen (willen) hebben over hun internationale standpunten. Argumenten zoals Leon de Winter gebruikt voor de terechte opzegging van de flut-overeenkomst – die Iran zoveel strategische voordelen bood, dat men nu met oorlog dreigt ! – vindt de commissaris niet nodig. Ze is immers onfeilbaar sinds haar aantreden.

 

Verwarrend

De terminologie rond terroristen, jihadisten en ‘echte’ (getraumatiseerde) vluchtelingen is tamelijk verwarrend. Terroristen blazen niet alleen willekeurige ‘vijanden’ op, maar vaak ook zichzelf. Behalve de terreurmanagers natuurlijk, want dat is zonde van hun idealen (of bankrekening). Jihadisten zijn moslims die een stad bevrijden door het in een oorlog te verwoesten, daarna zijn ‘vijandelijke’ cultuurmonumenten aan de beurt. Beide categorieën zijn per definitie verward, maar worden bij verkiezingen gesteund door andere moslims die aanhanger zijn van El Fatah, Hamas en nu Hezbollah. Als het fout gaat noemen ze zich asielzoeker of Palestijnse vluchteling. Echte vluchtelingen zijn doorgaans ook verward, maar bovendien bang voor de terreur van hun geloofsgenoten – met name als ze zich willen bekeren – en van de gevluchte jihadisten. Daarnaast zijn er de gelukzoekers die menen recht te hebben op een stukje welvaart in Europese landen waar ze hun eigen cultuur willen verspreiden. En de terminologie van onze politici voorkomt dat hierop enige kritiek mogelijk is zonder van discriminatie te worden beschuldigd.

 

VS

Vele landen – met name de Europese – willen dat de VS de ‘politieagent’ van de wereld blijft. Nu is Trump dit niet langer van plan, tenzij het (ook) een Amerikaans belang betreft zoals in het Iran-dossier. Doch dan willen de Europeanen plotseling dat hun economische belangen voorrang krijgen, ongeacht de langetermijngevolgen. Een misselijkmakend opportunisme van landen die roepen bang te zijn voor oorlog, terwijl ze nauwelijks iets aan hun defensie doen.

 

Rosenmöller

Paul Rosenmöller had zijn ware aard al onthuld in een serie tv-uitzendingen, maar kan inmiddels aansluiten bij het rijtje van  voormalige politici die jarenlang acteur zijn geweest op het politieke toneel. Zoals Klijnsma, May-Weggen, Van Agt, Halsema, Van Aartsen, Bot, Melkert, Marijnissen, Rouvoet en vele anderen. Slechts een handvol bleef trouw aan de eigen uitspraken en karaktervastheid, waaronder Bolkestein, De Hoop Scheffer, Balkenende of had een reden voor hun gewijzigde opvattingen (Kamp, Hillen, Wiegel en wellicht ook Brinkman). Het feit dat Rosenmöller niet wil reageren op vragen over zijn vermeende lobby-activiteiten voor extreme (semi)overheidssalarissen, wekt de indruk van ‘wie zwijgt, stemt toe’.  

 

Van een buitenlandcorrespondent

 

EU-voorzitter Jean Claude Juncker omarmt Karl Marx en daarmee het Communisme

 

Op uitnodiging van de socialistische premier van de Duitse deelstaat Rheinland Pfalz, Marlu Dreyer, houdt de voorzitter van de Europese Commissie Jan-Kloot Druncker, op 02.05.2018 ter nagedachtenis aan de 200e verjaardag van Karl Marx, de grondlegger van het Communisme, een toespraak in Trier, de geboorteplaats van Karl Marx. Dat hij daarmee met zijn zoals intimi fluisteren door alcohol vertroebelde geest, een man herdenkt wiens filosofie heeft geleid tot de dood en het verderf van miljoenen burgers, het ineenstorten van talloze landen waarvan de leiders heilig geloofden in het Communisme en Socialisme, is kennelijk voor hem van geen enkele betekenis.

 

Op de voorgrond treden, zich laten bewieroken kan slechts tot deze zeer ongelukkige beslissing hebben gevoerd. Of zou het zo zijn dat hij het tot zijn taak rekent aanwezig te zijn bij de herdenking van alle bekende Europese politieke figuren want dan zouden wij hem toch ook hebben moeten zien op de verjaardag te Brauna am Inn, afgelopen 20 april, waar een kunstschilder met de initialen A.H. werd geboren.

 

Ofschoon Druncker een ereburger is van Trier is zijn optreden op z’n minst gezegd verbazingwekkend te noemen ofschoon het zachtjes wegdrijven van de EU richting het Marxisme in Europa voor velen niet nieuw zal zijn. Maar blijft onverlet dat Juncker’s aanwezigheid in Trier om de geboortedag te vieren van een man wiens ideologie geleid heeft tot het ontstaan van 2 van de meest ondemocratische stelsels en landen ter wereld, Rusland en China, vraagtekens oproept bij mensen die nog wel in democratie ge-loven.

 

Zelfs de voormalige secretaris-generaal van de toenmalige USSR, Michail Gorbatsjov, heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij verbaasd was te zien hoe EU-leiders in de afgelopen 10, 15 jaar pogingen hebben ondernomen (en dat nog steeds doen) om een nieuwe Sovjet-Unie van Europa te creëren. 

 

Nou, zo zei Gorbatsjov het niet.

Toen de EU zijn huidige structuur aannam, vol met niet gekozen apparatsjiks (Commissarissen genoemd), zei Gorbatsjov iets als: “Kijk nu eens. Wij ruimden net het Polibureau op (college van niet – door de bevolking – gekozen apparatsjiks) en de EU creëert er één”! Allebei de processen werden aan de niets gevraagde bevolkingen “verkocht” als grote stappen voorwaarts op het pad van de Democratie…… 

Nu die ‘Druncker’. Ik denk niet dat hij communistische sympathieën heeft zoals zijn voorganger Barosso duidelijk wel. Wat hij wel demonstreert is dat Macht corrumpeert. Hij gedraagt zich als de Zonnekoning van Europa.

 =========================================================


Prikbord Nr. 731, door Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 731

 

Begroting

De berekening waaruit zou blijken dat ons Koningshuis 5 x meer kost dan in de rijksbegroting staat, is door de premier weggewuifd onder verwijzing naar die begroting. Wellicht had hij toch even het rapport moeten lezen of zich verdiepen in andere begrotingen, want geheime fondsen/betalingen, begrotingsoverschrijding, verborgen kostenposten en de staats- en VN-taken zijn even ‘normaal’ als de gemanipuleerde jaarrekeningen bij provincies en gemeenten. Daarnaast vindt het parlement zelden een reden om nader onderzoek te doen naar verdwenen miljarden die door de Algemene Rekenkamer werden gesignaleerd. Kortom, we weten helemaal niet hoe het belastinggeld in dit land daadwerkelijk wordt besteed.

EU-hulp

Naar verluidt stelt de EU € 3 miljard beschikbaar voor de Syrische vluchtelingen. Of dit bedrag toereikend is voor humanitaire hulp, valt af te wachten gezien de kosten van VN- en andere hulporganisaties. Doch wellicht doen de Arabische landen ook een duit in het zakje, zodat de Europese miljarden besteed kunnen worden aan de terugkeer van asielzoekers. Tenzij Brussel juist beoogt de regels van het vluchtelingenverdrag zelf te saboteren door het failliete Merkel-beleid te omarmen. Intussen beweert Nederland zich aan de regels te moeten houden voor de (gratis) beroepsprocedure voor kansloze asielzoekers, terwijl de rest van de EU de ene regel na de andere overtreedt, vooral op financieel gebied.

Europees rekenen

Wat is waar: om de weggevallen Britse bijdrage van € 13 miljard aan de EU-begroting te ‘compenseren’ wil de Commissie er € 40 miljard per jaar bij hebben. Dat is dus totaal € 53 miljard. Om de begroting met 30% te laten stijgen gaan de landen slechts 14 % méér betalen.

Dit kan alleen als er nieuwe netto-betalers bijkomen, doch die kans is uiterst gering. Waarschijnlijker is dat Nederland een enorme extra afdracht aan douane-inkomsten krijgt opgelegd, net als Duitsland.

 

Oorlog

We hebben Poetin, Erdogan of een Chinese dictator niet nodig om dreigementen over oorlog in ontvangst te mogen nemen. Ook Timmermans en de VN gebruiken dit waardeloze argument te pas en te onpas bij de immigrantendiscussie, de absurde overeenkomst met Iran, de Palestijnse terreur en de onderdrukking van de Koerden. Intussen hebben ze de oorlogen in Irak, Afghanistan, Gaza, Oekraïne, Libië, Syrië en Jemen niet kunnen tegenhouden. Historici hebben altijd gedacht dat de blunder van Chamberlain – Peace for our time – nooit zou worden herhaald, maar politici die menen dat je oorlog kunt ‘afkopen’ door telkens toe te geven, waren er tijdens de Koude oorlog al en bekleden nu hoge functies.

Uitzetting

Hoe is het mogelijk dat illegalen die weigeren te worden uitgezet, nieuwe rechtszaken kunnen aanspannen en huizen kunnen kraken zonder te worden gearresteerd? Amsterdam wil ze zelfs permanente huisvesting gaan bieden, dus hoog tijd om de softe wetgeving en dubieuze asieladvocaten aan te pakken. In dit land worden gefailleerde ondernemers keihard aangepakt, vaak in strijd met de wet, maar criminele gelukszoekers worden ongemoeid gelaten. De laffe VVD durft de strafbaarheid van illegaal verblijf kennelijk niet meer op de agenda te zetten. En liegende asielzoekers hebben hun recht op hoger beroep verspeeld, evenals hun leugenachtige advocaten.

Voetbal

Aantrekkelijk voetbal bestaat nog steeds, mits scheidsrechters zich niet onfeilbaar achten. De spannende wedstrijd Liverpool – Roma (Champions League) werd uiteindelijk door arbitrale foutjes beslist. Desondanks bleven ook de Italianen sportief doorvoetballen. Misschien zou het recht op een heroverweging, zoals bij tennis, aan de aanvoerders toegekend kunnen worden. De miljoenen tv-kijkers hebben immers kunnen zien of de beslissing van de scheidsrechter juist was, dus eventueel gezichtsverlies is niet aan de orde. En ook de inbreng van de assistent-scheidsrechters wordt daarbij beoordeeld.


PRIKBORD NR. 730 Door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr. 730

 

Groningen

De bewering van Wiebes dat de Groningse gasvelden ons land veel staatsinkomsten hebben opgeleverd, moet eerst eens worden onderbouwd. Nederland is niet de enige aandeelhouder van de NAM en de contracten voor de export van aardgas tegen een (te) lage prijs, waren zeker niet in het belang van de burgers die vervolgens voor duurder importgas moeten betalen. Ook de wijze waarop de aardgasopbrensten zijn besteed, is niet bepaald ‘economisch’ te noemen. Er hadden hier allang meer moderne, veilige kerncentrales kunnen staan, bijv. in het IJsselmeer bij de Afsluitdijk, in het lege grens-gebied met België en in Drenthe/Groningen. Maar de milieu-activisten en een soort ‘wetenschappelijke’ klimaatreligie bepalen hier het beleid, net als in Duitsland (Kalkar), en proberen van ons overbevolkte land een soort natuurreservaat te maken. Zelfs Shell is overstag gegaan voor hun terreur, terwijl in de rest van de wereld de echte vervuiling exponentieel toeneemt met dank aan de bevolkingsgroei en criminele regimes.

 

Houdbaarheid

De reeks leugens en weigeringen informatie te verstrekken onder verantwoordelijkheid van premier Rutte, wordt steeds langer. Bovendien is dit een slecht voorbeeld voor bestuurders op lager niveau, die wat (veel) te verbergen hebben. Met name als het gaat om verspillingen waarbij aannemers betrokken zijn. Net als zijn vriendin Merkel heeft Rutte zijn houdbaarheidsdatum in Nederland bereikt en is rijp voor de bende van Brussel.

 

Lokaal (wan)bestuur

Het aantal mislukte (verspillings)projecten op lokaal en provinciaal niveau lijkt toe te nemen. In het programma ‘Van onze centen’ komen absurde voorbeelden voor. Ook op cultuurgebied is alle mogelijk, waarbij het kennelijk geen gebruik is de verantwoordelijke wethouder de les te lezen. En juist deze slechte politieke gewoonte zorgt ervoor dat er niets veranderd en de cont(r)acten met bevriende verspillers in stand blijven door gebrek aan sanctie- en ontbindingsclausules.

Nepdemocratie EU

De EU graaft zich steeds dieper in nationale politiek; nu met een fonds om pro-Europese groeperingen financieel te ondersteunen bij het uitdragen van normen en waarden. Nu doet Soros dit al en heeft de EU reeds een absurd bedrag op de begroting voor ‘voorlichting’, maar vreemder is dat de EU zou moeten bezuinigen. Er was immers een tekort door Brexit (en door fraude, verspilling, geheime uitgaven, budgetoverschrijding) of is dit stilzwijgend door de lidstaten bijgepast? Intussen moet de vraag worden beantwoord of het verspreiden/ ondersteunen van democratische waarden betekent dat straks ook de anti-EU beweging en de pro-Turkije groepen, de pro- en anti-Navogroepen, de pro-Islam en pro-Rusland of pro-Israël en pro-VS partijen geld krijgen. Wie het boek leest over de geldstromen naar de anti-Apartheidsbewegingen zal huiveren bij deze gedacht, maar het zou discriminerend zijn om andere ‘democratische’ voorlichtingsorganen uit te sluiten. Verbijsterend is dan ook dat het CDA dit plan van € 1,3 miljard steunt; kennelijk uit opportunisme, want hun achterbakse opstelling kan leiden tot een volgende stap. En fonds voor de pro-immigratiegroeperingen of zelfs pro-terreurbewegingen die Hamas en de corridor door Israël steunen.

 

Schrijnend

Nu alle manipulaties en onwaarheden rond twee kinderen uit Armenië door de rechter zijn ‘afgestraft’, dient Vluchtelingenwerk zich eens af te vragen wie er verantwoordelijk is voor dergelijke schrijnende gevallen.

Trollenfabriek

De beïnvloeding van politici, beleidsmakers, columnisten en publieke opinie via gemanipuleerde berichten gaat zo ver dat zelfs met nepaccounts wordt gewerkt in de muziekindustrie. Doch voor het systematisch hersenspoelen is méér nodig, waaronder geloofwaardigheid. Zo bestaat er een Russisch discussieforum waarop ook westerse deskundigen kunnen deelnemen aan de opinievorming. Het doel is dat ze de gepresenteerde feiten en conclusies ‘overnemen’ in hun eigen publicaties. ‘Kun je dat bewijzen’ is een veelgestelde vraag, Neen, wie en waar de trollenfabrieken zijn en hoe ze precies werken, is zelden aantoonbaar, anders was het spel snel uit. Doch daarbij hoeven we niet alleen in Oost Europa te zoeken, want de Amerikaanse en Britse media, de Hongaarse en Poolse pers, de EU-publicaties en de Haagse trollenfabriek gaan evenmin vrijuit. Misleiding van het publiek en parlement is zo oud als de Eerste Wereldoorlog, hoewel de gefabriceerde waarheden uit het Vaticaan vele eeuwen eerder zijn begonnen.  Doch ondanks de ruime mogelijkheden om te verifiëren en te vergelijken, is de menselijke behoefte aan sprookjes, geruststelling en bevestiging kennelijk onveranderd en onverzadigbaar.

 

Van een buitenlandscorrespondent

 

Hoe vaak hebben we nu al niet sinds 8 november 2016 allerlei verhalen gehoord en gelezen van de New York Times, CNN, MSNBC, Wash Post en enige tijd later in het kielzog daarvan de NPO, de Volkskrant, Trouw, NRC en ga maar door, dat dit “schandaal” het definitieve einde van het presidentschap van Donald Trump betekent.

En telkens verstomde het lawaai na enige dagen. Om er nooit meer iets over te vernemen.

Waarna een nieuw voor het presidentschap-dodelijke-verhaal werd gelanceerd. Na de samenzweringstheorie Trump-Poetin ongeveer elke twee weken één. Waar zijn ze allemaal gebleven?

 

Nu is de advocaat van pres. Trump opgestapt? Ontslagen?

Ik weet het niet. Maakt het wat uit?

Maar dat de hyena’s van Special Council Robert Mueller – allen fervente Hillary-fans!- achter hem aangaan, laat zich raden.

Wat is er dan nu weer? Wie het weet mag het zeggen.

Maar één ding is zeker.

Een Special Council  is niet gebonden aan één Opdracht!

Hij – en zijn team van ca 20 advocaten – mogen alles onderzoeken wat Mueller goeddunkt!

En als je maar op een ding uit bent: ervoor zorg te dragen dat Trump de zak krijgt als President, dan zijn er oneindig veel wegen die naar Rome leiden.

Zo’n advocaat van Trump bijv. Je zoekt uit of hij ooit ergens een steekje heeft laten vallen. Of, hij nooit naast de pot heeft gepiest.

Je pakt hem op een futiliteit die hem een poeier van een gevangenisstraf kan opleveren.

Maar je biedt hem meteen een plea bargain aan: als die advocaat dingen wil zeggen die direct Trump in het geding brengen, zal hij vrijuit gaan.

Zo pakte District Attorney (OM) Rudolf Giuliani alle Maffia-Capo’s in New York aan! Hele Maffia-families warden achter de tralies gezet.

De machtige Bonano’s, Gambino, Castellano en last but not least de oppermachtige John Gotti http://mafia.wikia.com/wiki/Rudolph Giuliani

Dus het gaat hem niet zo zeer om de vraag “heeft Trump iets fout gedaan?” dan wel om de vraag “wie kan en wil/durft tegen hem getuigen” Kan niet verdommen wat, “want wij maken er wel wat van!”

 

Dit is het gevaar voor Trump! Niet zijn eigen daden!

Maar wat anderen die de juridische duimschroeven zijn aangedraaid, bereid zijn “om te verklaren” teneinde zelf vrijuit te gaan….

Geloof je dit niet? Wel eens van John Dean gehoord? Nixons advocaat.

En hoe  “Watergate” is uitgemond in impeachment  (afzetting).

Door die vermetele journalisten van de Wash Post en “deep throat? ”  Bob Woodward & Carl Bernstein waren de “helden”die Hollywood en de MDSM verzonnen. Deep throat was een min mannetje. Een zielige “matennaaier” die de bevordering van een collega naar een functie waarvan hij vond dat hij recht op had, niet kon zetten. Ging het hem om Nixon? Nee! Het ging hem om de FBI die in zijn ogen een verkeerde personeelsbeslissing had genomen, terug te pakken……… Ja toen ook al de FBI!

Dus Woodward en Bernstein (Wash Post reporters)  brachten Richard Nixon ten val?

Kom nou! Alleen als je de MSM en Hollywood gelooft.

Maar onbewezen verhalen lanceren in een krant is echt wat anders dan juridisch bewijs leveren.

Nixon is uiteindelijk juridisch de das omgedaan door lieden als Dean, Ehrlichman e.a.: eigen Witte Huis staff members!

Zo tracht Special Council Mueller ook steentjes los te wrikken in de entourage van de president. In de hoop dat dit hem een koevoet verschaf om Trump te wippen. Is dit Recht? Ja hoor! Dit is Recht in de praktijk.

Terug naar af.

Betekent dit DUS dat ook dit verhaal, over Trumps advocaat Cohen met een sisser zal aflopen?

Ik weet dit natuurlijk niet. Ik ken daarvoor te weinig feiten en nul over strafrecht van Washington DC. Maar, wat ik betoog is, dat er met mij zeer velen zijn die het niet weten. Er desondanks elke dag hele verhalen over afsteken in US en NL kranten en TV “nieuws” programma’s. “Nieuws” is voor dit soort lieden alles wat tegen Trump is. Maakt niet uit hoe stompzinnig de argumenten zijn. Als het maar “teuge” is.

Zie video:  http://video.foxnews.com/v/5771541297001/?#sp=show-clips


Prikbord Nr. 729 door Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 729

Beerput

Nu de beerput van de (internationale) ontwikkelingshulp steeds verder opengaat, wordt het tijd voor een parlementaire enquête, ook over alle verdwenen miljarden bij het ministerie. Politici kunnen niet langer wegkijken en hun verantwoordelijkheid ontlopen. Intussen rijst de vraag of de minister(s) dan wel de ambtenaren de baas zijn bij Ontwikkelingsamenwerking.

 

Franse coup

Macron heeft een truc bedacht om de EU definitief aan Frankrijk te binden: de staatsschuld verder vergroten, onder meer door de schulden van de spoorwegen over te nemen. Banken, Air France, vorderingen op Spanje en Griekenland niet opeisen, en de pensioenbezuinigingen uitstellen kunnen nog volgen. Nu Europa zich heeft verbonden aan het solidariteitspact met als reden’ de Brexit is er voor Parijs geen vuiltje meer aan de lucht. Merkel is in zwaar weer en Macron kan erop rekenen dat Brussel hem niet dwars zal zitten. De vraag is of dit ook geldt voor zijn instemming om op termijn naar verluidt 200 miljoen Afrikanen in Europa toe te laten. De EU en de NAVO zullen ophouden te bestaan bij gebrek aan financiële middelen.

 

Kinderrechten

Een ombudsman moet de uitvoering van regels en het gedrag van de overheid tegenover de Nederlandse burger toetsen. Dit geldt ook voor kinderombudsman Kalverboer die eigen beleid wenst door te drukken. Haar bewering dat het niet-terughalen van IS-kinderen in strijd is met het Kinderrechtenverdag is tamelijk dubieuze, omdat die niet in het verdrag (kunnen) voorkomen. En het scheiden van kinderen van hun ouders is zeker in strijd met de kinderrechten, evenals zich als een soort tribunaal bemoeien met gezinnen die geëmigreerd’ zijn naar het (moslim)land van hun voorkeur. Intussen worden de ouders van ontvoerde kinderen hier in de steek gelaten.

 

Nepdemocratie

Nu de schijnverkiezingen in Turkije worden vervroegd, is het tijd dat de NAVO afscheid neemt van dit land dat altijd alleen zijn eigen belangen heeft gediend. Het is onverkoopbaar dat een land dat in geen enkele opzicht de westerse waarden en normen deelt, lid blijft van een organisatie die geacht wordt deze te beschermen.

Tegenaanval

Commissaris Smit die wordt beschuldigd van corruptie, fraude en ander misbruik van zijn positie gaat in de tegenaanval, hetgeen te verwachten was. Zulke figuren zorgen er wel voor dat ze genoeg weten over de kerfstok van andere hooggeplaatsten. Daarmee maken ze zich in ieder geval jarenlang onkwetsbaar voor ingrijpen door gecompromitteerde toezichthouders of integere collega’s. Want juist die laatsten bevuilen niet graag het eigen nest of zoeken geen confrontatie met de leiding. En Smit heeft gelijk: ook de toezichthouders hebben iets uit te leggen. Of hij daarmee dezelfde absurde veroordeling kan bereiken als bijv. de criminelen van woningcorporaties, is dan maar de vraag.

Toeval

In economisch betere tijden, als er meer geld kan worden besteed aan onze krijgsmacht, komen linkse politici en organisaties altijd met nieuwe projecten en noden die miljarden kosten. Bij voorkeur over de grens waar de controle op de besteding minimaal is. Doch ook in eigen huis is de controle op de geldstromen minimaal, terwijl kritiek op het gebrek aan toezicht doorgaans wordt weggewuifd. Wat te denken van een bewindsman die nooit fundamentele kritiek op het milieuplan heeft gehoord. Of een bewindsvrouw die geen onderzoek deed naar de banktegoeden en jaarrekeningen van scholen. Nu blijkt ondanks de injecties’ van honderden miljoenen plotseling het onderwijs onder de maat te zijn; dus zijn extra miljarden nodig, evenals voor achterstallig onderhoud aan scholen, universiteiten, bruggen, monumenten, paleizen etc. Ook het milieu in ontwikkelingslanden en hun economische vluchtelingen en hun begroting en hun democratisering moeten worden gefinancierd, net als de activiteiten van Hamas en de zgn. Palestijnse kampen (steden). En voorts de extra miljarden voor de EU, de VN en de Wereldbank. Zelfs onze terreurbestrijders en politie waar met geld werd gesmeten mogen op een groter budget rekenen, als het geld maar niet naar defensie gaat?

 

Vluchtelingenwerk(weigering)

Waarom Vluchtelingenwerk naar verluidt bezwaar maakt tegen laagbetaalde banen voor ongeschoolde statushouders, is verklaarbaar. Als hun cliënten hier moeten werken, hebben ze geen tijd voor andere zaken om hun integratie’ inhoud te geven (met behoud van eigen cultuur) en komen er ook geen nieuwe meer. En dat scheelt in de geldstroom naar deze overgesubsidieerde organisatie. Bovendien zullen werkgevers bij beterbetaalde banen veel meer inspanningen moeten investeren met de hulp van Vluchtelingenwerk om de statushouder geschikt te maken voor het werk. Dit vergroot de kans dat die werkgever daarna meewerkt aan het spelletje hij/zij moet hier blijven’.