Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord nr. 606 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr.  606

 

Asielwoningen       

Amsterdam wil statushouders op korte termijn onderbrengen in nieuwe woningen, zodat hun integratie ‘zo snel mogelijk aanvangt’. Lekker bij elkaar in dezelfde straat?

 

Frans/Duitse afspraken?

Het lijkt erop dat voorafgaand aan de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland, Europa – inclusief het Parlement – zich muisstil houdt over alle heikele onderwerpen waarvoor het beleid de anti-EU beweging in lidstaten alleen maar aanwakkert. Hierbij zijn twee verklaringen denkbaar: Frankrijk en Duitsland hebben daarop aangedrongen of de besluiten die nog wel (in het geheim?) worden genomen, zijn zo erbarmelijk slecht dat ze het daglicht niet kunnen verdragen.

 

Hameln

Over een Duits stadje bestaat de legende dat een fluitspeler kinderen wist te verlokken om hem te volgen, zonder dat de ouders ingrepen. Een vergelijkbaar fenomeen doet zich nu voor bij de SPD daar en GroenLinks hier. Dat heeft niets met inhoud of reële visie te maken, doch uitsluitend met emotie. Zelfs volwassenen die hun gezond verstand nog niet kwijt zijn, lijken gehypnotiseerd door ronkende volzinnen en applausgolven. Is dit het effect van massabijeenkomsten of de behoefte aan een ‘messias’ die nadenken overbodig maakt?

 

Seizoen

Soms valt er in dit land nog wel iets positiefs te melden, zoals een bezoek aan Doesburg in het voorseizoen. Bijzonder stadje met vriendelijk horecapersoneel, waar een geweldige cappuccino met ‘bijsluiter’ van likeur en slagroom € 2,40 kost. Of de Rail-(B)Road in Ede met een ouderwets lekkere omelet  voor slechts € 4,-. Nu maar hopen dat het hoogseizoen hierop geen invloed heeft.

 

Smokkelredders

Een Italiaanse aanklager heeft sterke vermoedens dat de ‘reddende’ hulporganisaties op de Middellandse Zee in feite ook mensensmokkelaars zijn. Harde bewijzen heeft hij nog niet, maar die zou Frontex toch moeten hebben na bijna twee jaar ‘onderzoek’.

 

Uitmelken

Voor degenen die het nog niet doorhebben: het zorgsysteem wordt systematisch ‘uitgemolken’ door verzekeraars, farmaceutische bedrijven, apothekers, tandartsen en specialisten. De fameuze ‘terhandstellingskosten’ van ca. € 13,- (ook bij een product van € 5,30) is maar een voorbeeld. Bij de tandarts gaat het om foto’s, extra werk, ‘aangepaste’ omschrijvingen, mondhygiëne en onnodige werkzaamheden. Reeds vooraf weet men precies hoe de patiënt verzekerd is en wat er wordt vergoed. Doch een farmaceutisch bedrijf dat een aantal octrooien opkoopt en vervolgens de prijs met 500% verhoogt, zou eens aan de wet moeten worden getoetst wegens woekerpraktijken of – in bepaalde gevallen – gecombineerd met belastingontduiking dan wel afpersing.

 

Zwart gat

Wie de recente ‘projecten’ in de kunst- en museumwereld op een rijtje zet en tevens luistert naar het gekakel over een beschadigde Van Gogh, komt zeer waarschijnlijk tot de conclusie dat er nog heel veel belastinggeld in zwarte gaten verdwijnt  Zelfs door een ‘experiment’ met levende kippen.

 


Prikbord nr. 605, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  605

 

Dankzij Erdogan

Het gedrag van de Turkse regering heeft de EU net op tijd gewaarschuwd voor de dwaasheid om aan Turken visumvrij reizen toe te staan. Daarmee zou een Turks paspoort een zeer begeerd document worden in het Midden Oosten en Noord-Afrika voor miljoenen gelukszoekers.  En gelet op alle dreigementen behoeven er zelfs geen paspoorten te worden vervalst, indien ze gratis worden verstrekt.

 

Duitsland en Japan tegen de VS

Neen, dit gaat niet over de Tweede Wereldoorlog, maar illustreert de positie van de VS ten opzichte van beide voorvechters van vrijhandel. Waar landen nog steeds bereid zijn hun grondgebied te verdedigen, hun grenzen te bewaken en hun burgers te beschermen, lijkt het op economisch en financieel gebied alsof er geen grenzen meer (mogen) bestaan. Welke effect dit kan hebben op bedrijven en werknemers is onder meer zichtbaar in de toestroom van arbeidskrachten uit Polen en Spanje naar andere EU-landen, in de problemen van vele transportondernemers hier, in de geldstromen en de verplaatsing van ondernemingen naar het buitenland, in de verplaatsing van banen en productie naar lagelonenlanden en in de dreigende verplaatsing van vooral banken en verzekeraars vanuit Londen. Vrijhandel heeft niet alleen voordelen, doch de nadelen worden vaak genegeerd of afgedaan met een verwijzing naar de verbeterde exportmogelijkheden van ontwikkelingslanden. Wie daarvan profiteren is echter niet altijd duidelijk, net als de bijbehorende belastingconstructies.  

 

Gelukkig

Dat internationaal vergelijkende enquêtes tot merkwaardige uitkomsten (kunnen) leiden, blijkt onder meer uit de kennelijke onwetendheid in zake de corruptie in Nederland. Niet alleen ontbreekt dat inzicht onder politici, maar wellicht ook bij degenen die de informatie aanleveren.  Inmiddels is bekendgemaakt hoe gelukkig Nederlanders zich voelen. Ook hier geldt echter de vraag wie hiervoor zijn benaderd: de ruim 500.000 werklozen, de ca. 900.000 met een andere uitkering of in de schuldsanering, de ondernemers met geldzorgen, de gefailleerden, de zzp-ers die 6 dagen per week (moeten) werken, de mensen in achterstandswijken, de kinderen die zonder ontbijt naar school worden gestuurd, de verslaafden,  de gedetineerden, de chronisch zieken, de gehandicapten, etc. ? En dan hebben we het nog niet over de huwelijksproblemen, de onderdrukten,  de slachtoffers van de rechtstaat en de Kinderbescherming, de mensen die zwaar of ongezond werk moeten doen, en de eenzamen. Zouden die allemaal zijn vertegenwoordigd in de nationale onderzoeksgroepen?

 

Open deur

Waar Duitsland terecht een rem heeft gezet op ‘gezinshereniging’, indien minderjarigen uit Syrië zomaar opduiken in de Duitse asielcentra, proberen linkse partijen dit te doorbreken. Waarom die ouders (ook) naar Duitsland willen, waar ze dan vandaan komen en waarom een zoon werd ‘vooruit’ gestuurd, is niet bekend, maar voor de opendeur-politiek van linkse drammers zijn dit geen overwegingen. En Merkel weigert nog steeds toe te geven dat haar blunders invloed hebben op de nieuwe vloedgolf van immigranten, nu via Noord-Afrika. Voorlopig draait Italië hier voor op, maar de Duitse inspanningen om ook daar de doortocht te hinderen, geven te denken. In Nederland hebben de compromissen met politieke partijen inmiddels geleid tot een nagenoeg onwerkbare situatie met duizenden gelukszoekers die – net als echte vluchtelingen – recht blijken te hebben op een gratis(?) hoger beroep.  Welke Nederlandse staatsburger – afgezien van Demmink – krijgt dezelfde juridische mogelijkheden?

 

Gelijke monniken

De onderhandelingen met Noord-Afrikaanse landen over de voorwaarden voor het ‘interneren’ van immigranten, kunnen een zelfde instabiele situatie opleveren als reeds met Turkije. De eisen variëren van geld, radarsysteem of kustwachtboten tot visumvrij reizen, werkvergunningen en studiebeurzen. Dit maakt het middel erger dan de kwaal, omdat telkens hogere eisen zullen worden gesteld na vergelijking met andere landen in de regio en voorts die landen ook hun eigen burgers richting (West) Europa zullen sturen.

 


Prikbord nr.604 van Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  604

 

Coalitie

Dr. Michel van Hulten, voormalig staatssecretaris, heeft 16 partijprogramma’s onderzocht op hun aandacht voor onder meer integriteit, corruptie, fraude en belangenverstrengeling. De conclusies zijn opvallend, met name ook omdat de overheid, de politiek en de rechterlijke macht veelal buiten beeld blijven. Een wereldvreemde opstelling – ook van de PVV – waarbij de Christen Unie het helemaal bont maakt: ‘We leven in een van de gelukkigste, veiligste, minst corrupte, meest welvarende en best georganiseerde landen van de wereld.’ Wie vlucht binnen de muren van een christelijke schijnwereld, is volstrekt ongeschikt voor welke coalitie dan ook.

 

Confrontatie

Het wordt pijnlijk voor Erdogan en de Turkse inlichtingendienst, indien buitenlandse inlichtingendiensten gelijk hebben en de Gülen-beweging helemaal niet achter de vermeende staatsgreep in Turkije zat. Nog pijnlijker wordt het indien Europa of de VS de confrontatie aangaan en bewijst wie er dan wel voor verantwoordelijk moet worden gehouden. Niet in de laatste plaats is dit van belang voor de tienduizenden politieke gevangenen en voor de nabestaanden van de slachtoffers. Doch die confrontatie zal er niet komen, omdat die reeds wegbleef bij de onderdrukking van de Koerden en de daarop volgende wederzijdse wreedheden die niet onderdoen voor wat er in Irak, Afghanistan en Syrië is gebeurd, niet alleen in IS-gebied.

 

Dijsselbloem

Sommige deskundigen willen Dijsselbloem niet missen in diens EU-functie, doch waaruit blijkt dat deze is opgewassen tegen de banken, de Italiaanse regering, de Griekse regering, de Duitse regering, de ECB (Draghi) en tegen de Brexit-spanningen? Of is dat juist de reden waarom hij mag blijven?

 

Goed populisme 

Wat verkeerd populisme is kunt u lezen bij mevr. A.F. Dekker – voorzitter van een stembureau in Hilversum – die Wilders wil stenigen. Goed populisme is kennelijk het gebral van de heer Schulz (SPD) die als een echte Duitse volksmenner inhoudsloze kretologie in de microfoon schreeuwt. Of de terminologie van GroenLinks, waarmee jongeren zonder feitenkennis worden gelokt. Waar zouden de uitspraken van Erdogan onder vallen?

 

Merkel naar Trump

Het verslag van het bezoek van bondskanselier Merkel aan president Trump wekt niet de indruk dat Trump is ‘ingepakt’ en plotseling pro-Europa zal beslissen. Daar is ook geen aanleiding toe, want de wijze waarop Brussel het conflict met Turkije aanpakt, steekt scherp af bij de Amerikaanse houding tegenover Noord-Korea. Ook de eis van Trump dat de Europese landen hun NAVO-verplichtingen gaan nakomen, is onder meer door Merkel beantwoord met een vage belofte over een geleidelijke verhoging van het budget. Het volgende kabinet in Berlijn kan daarmee alle kanten op, afhankelijk wat de overige landen zullen waarmaken.

 

20 maart 2017

Anne Fleur (Dekker)

Deze fractiemedewerkster van GroenLinks, die zichzelf op twitter omschrijft als ‘Activist – Pacifist – Veganist – Marxist’ en die Wilders wilde stenigen, was voorzitter van een stembureau in Hilversum. Dit ondanks dat ze van tevoren op twitter had toegegeven niet objectief te zullen zijn. Onlangs meldde BNR radio – die enkele grote en kleine gemeenten hiernaar heeft gevraagd – “dat iedereen bij de verkiezingen stemmen kan tellen. De tellers worden totaal niet gescreend. Ook wordt er geen verklaring omtrent gedrag gevraagd. Dat geldt ook voor de objectiviteit en neutraliteit van diegenen die gaan tellen”. De steeds sterker wordende geruchten dat er in een aantal gemeentes stemfraude is gepleegd, komen dus niet zomaar uit de lucht vallen.

Gerard de Boer

 


PRIKBORD NR. 603 door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  603

 

Interpretatie

Buitenlandse media hebben hun eigen interpretatie gegeven van de Nederlandse verkiezingsuitslag. Het meest expliciet en tevens volstrekt onjuist was de Duitse minister Gabriel (buitenlandse zaken) die kennelijk ons kiesstelsel niet begrijpt.

Dat er hier minder tegenstanders zijn van de EU zal namelijk nog moeten blijken. De PVV is immers groter geworden. Beslissend is hoe de EU zich opstelt tegenover Turkije, Groot-Brittannië, Griekenland,  Israël, Frankrijk en de VS. Intussen blameerde Duitsland zich steeds meer met het verzwijgen van de binnenlandse problemen, de corruptie binnen de overheid en ‘staatsbedrijven’,  de affaires bij banken en industrieën alsmede door uitspraken van Merkel, Gabriel, Schulz, Gauch en Schäuble. De nieuwe uitglijer van Gabriel moet maar aan zijn onervarenheid op Buitenlandse Zaken worden toegeschreven of aan  ‘wishful thinking’.

 

Marktwerking

Opeens willen linkse partijen geen marktwerking in de zorg. Betekent dit dat verzekeringsmaatschappijen zullen verdwijnen, de Balkenende-norm wordt gehandhaafd, de baantjes voor voormalige politici worden opgeheven en de controle op premiebetaling, facturen en kosten door de Staat wordt overgenomen? Misschien moet de Algemene Rekenkamer eerst eens doorlichten waar het probleem zit in een marktwerking die de overheid kennelijk niet in de hand kan/wil houden. Want ook de marktwerking bij ‘geprivatiseerde’ overheidsbedrijven, zoals de spoorwegen, laat te wensen over terwijl de controle keer op keer faalt. En welk ‘model’ heeft men dan voor ogen: het Britse met veel privé klinieken, het Duitse met voorbeelden van corruptie, het Tsjechische of het Spaanse? Misschien moet er eerst eens vergelijkend onderzoek worden gedaan met België, Tsjechië en Spanje om de opvallende verschillen te verklaren en tevens te voorkomen dat er een soort waterschapsmodel ontstaat, waarin men zichzelf controleert…

Politie-onderzoek

Waarom het onderzoek naar de COR (Centrale OndernemingsRaad) van de politie zo lang moet duren, is onbegrijpelijk. Er lag toch al een intern onderzoek door de politie op tafel, mag men aannemen. Of is het helemaal niet de bedoeling dat er een verantwoordelijke wordt aangewezen? Ook bij de Duitse politie slaagt men er nog niet in om antwoord te krijgen op drie simpele vragen:

–          Wie heeft een vakbondsleider op de loonlijst gezet en zelfs bevorderd in strijd met alle regels?

–          Wie heeft de opdracht tot maandelijkse uitbetaling verstrekt?

–          En wie heeft goedgekeurd dat betrokkene ook nog jaarlijks € 70.000 toucheerde in bijbanen, naast zijn inkomen als vakbondsleider?

Want de verantwoordelijke deelstaatminister van binnenlandse zaken ‘weet van niets’, ondanks deze walm van corruptie, doch is blijkbaar ook niet in staat het uit te zoeken. En dit heeft niets te maken met een domme uitvlucht van de SPD, dat een minister niet al zijn medewerkers moet kennen.  Betrokkene was geen ‘medewerker’ (alleen op papier) en een minister moet wel kunnen weten wie het hoofd personeelszaken is.

 

PvdA

De leiding van de PvdA zoekt kennelijk een zondebok voor het dramatische verlies aan stemmen, net als sommige Kamerleden. Of de eigen blunders daarbij buiten beeld kunnen worden gehouden, lijkt lastig. Want wie hebben destijds Spekman voorgesteld, wie hebben de financiële brekebeen Asscher minister gemaakt, wie hebben zich opgesteld als de partij van de allochtonen (inclusief de Denk-dissidenten) en van de illegalenhelpers, wie hebben het regeerakkoord met de VVD gesaboteerd, wie hebben Koenders naar voren geschoven en Timmermans, wie hebben Ploumen een internationaal podium gegeven, wie hebben Samsom afgeserveerd, wie hebben geweigerd onderzoek te doen naar onze rechtspraak (dat D66, de VVD en de SGP dit weigeren, is verklaarbaar), wie hebben de zzp-ers in de kou laten staan en FNV-stakingen gesteund, wie hebben geen actie genomen op het zakkenvullen in allerlei (semi)overheidsfuncties en bij de publieke omroep, wie hebben de wachtgeldregeling voor Kamerleden (sterk afstekend van die voor arbeiders) niet ter discussie gesteld, en wie hebben de kieslijst samengesteld, waarop de Justitiespecialist Recourt nu op een onverkiesbare plaats blijkt te staan etc. etc. De werkende klasse herkent zich niet in een PvdA die deel wil uitmaken van de gevestigde orde, die – net als de VVD – de achterban van de PVV als een soort criminelen beschouwt en die kritiekloos de EU heeft omarmd.

 

Stakingsterreur

Premier Thatcher heeft indertijd het misbruikte stakingswapen van de Britse vakbonden onklaar gemaakt en de verantwoordelijkheid voor de slachtoffers gelegd waar die hoort: bij de stakingsleiders. Sindsdien hebben ook vakbonden in Frankrijk, Duitsland, België en Nederland grote schade toegebracht, waaronder vooral het publiek te lijden had. Want vakbonden willen ‘hun zin’ krijgen en als een soort vierde staatsmacht bepalen hoe bedrijven en de overheid moeten functioneren. De recente stakingen bij Lufthansa konden kennelijk niet worden gebroken door de rechter op grond van werkweigering. De schade is enorm geweest, ook voor mensen en bedrijven die niets met de luchtvaart te maken hebben, maar dit was volgens de wet blijkbaar ‘gerechtvaardigd’. Het wordt tijd de stakingswetten ondergeschikt te maken aan het contractrecht. Wie een contract tekent, wordt geacht zich daaraan te houden, zodat bij werkweigering of collectief ziekmelden ontslag kan volgen zoals in dat zelfde contract moet worden opgenomen. Stakingen dienen uitsluitend te worden toegepast, indien werkgevers zich niet aan (collectieve) contracten houden. En dan zoveel mogelijk zonder het publiek schade toe te brengen, maar gewoon eerst via de rechter.

 

Verantwoordelijkheid

Het uitkeringsschandaal in Amsterdam, destijds onder verantwoordelijkheid van wethouder Asscher, heeft een bizarre ontknoping gekregen. Terwijl bekend was dat de gefragmenteerde  organisatie een oncontroleerbaar ‘eilandenrijk’ vormde, werd niet ingegrepen. Indien dit het enige voorbeeld zou zijn van grootschalige verspilling en incompetentie, dan zou het Amsterdamse gemeentebestuur er nog mee weg komen. Maar de vele incidenten in de afgelopen jaren duiden mogelijk op een ander fenomeen: de linkse bestuurscultuur is per definitie inefficiënt, controleschuw en zonder duidelijke verantwoordelijkheden. En daar zijn signalen van integere ambtenaren niet tegen opgewassen.


Prikbord nr. 602 van Columnist: Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr  602

 

Andere cultuur

Waar zijn nu die Europese leiders die precies wisten te vertellen wat ze van het optreden van Trump denken? De idiote beschuldigingen van Erdogan, waarvoor hij zelfs applaus krijgt, schreeuwen om een antwoord vanuit Brussel, Parijs en Berlijn. Op dezelfde toonhoogte graag, want – inderdaad – het gaat om een andere cultuur en dat hadden we ons 40 jaar geleden reeds moeten realiseren.

 

Kulargument

Oh wat was Jesse Klaver blij. Het CPB had in de CDA-plannen ontdekt dat  een bankdirecteur er 10 x zoveel op vooruitgaat als de postbode. Nu kon hij tenminste een ‘belangrijk’ verwijt maken in het tv-debat; niet over het absurde salaris van die bankier, maar over het verschil tussen € 100 en € 1.000. Heeft hij de salarissen van Vluchtelingenwerk, milieuclubs en politici ook nagetrokken?

 

Tv-debat

Terecht werd in het commentaar op het laatste tv-debat gewezen op belangrijke onderwerpen die nauwelijks of niet ter sprake kwamen. Dit is uiteraard mede het effect van vooraf bedachte stellingen waarop men zich prepareert.  Doch in die voorbereiding hadden de werkelijke cijfers van immigratie, illegaliteit, gelukszoekers en gezinshereniging – inclusief de kosten – wel eens onderzocht mogen worden.  Nu kwam men niet verder dan toegeven dat Frontex geen boten tegenhoudt, maar juist de toevloed stimuleert.

 

Vluchtelingendeal

Als Turkije de vluchtelingendeal daadwerkelijk opzegt, moet er niet alleen een aantal miljarden worden terugbetaald, maar wordt tevens de naïeve Merkel ontmaskerd als degene die geen Europese maatregelen wil tegen indringers en liever zaken deed met een onbetrouwbare contractpartij.

Erdogan heeft naar verluidt 2 miljoen immigranten ‘opgepot’ onder omstandigheden waarbij zelfs Griekenland positief afsteekt, om ze te kunnen gebruiken als drukmiddel. Die Turkse behandeling zal ertoe leiden dat vluchtelingen en gelukszoekers geen bezwaar hebben om naar de EU te worden ‘overgeplaatst’. Of dit het einde van de interne EU-afspraken betekent, zal moeten blijken, maar de Britten zullen eens te meer opgelucht zijn niet langer daarvan afhankelijk te zijn, net als enkele Oost-Europese landen die het gezond verstand niet helemaal kwijt waren.

 

Verkiezingsuitslag

Gezien de winst van GroenLinks kennelijk mede als gevolg van jeugdige kiezers, rijst de vraag of die het partijprogramma wel kennen en de omvang van Nederland (milieu en natuur) ten opzichte van de rest van de wereld. Want de meeste wapenfeiten van idealistische partijen berusten op kapitaalvernietiging zoals nu de aanleg van de Marker wadden voor € 75 miljoen, terwijl Europa reeds over duizenden vierkante kilometers foeragegebied beschikt voor trekvogels. Om die reden is er geen aanleiding om Roemer enig verwijt te maken, want het is vooral het partijprogramma dat door de kiezer wordt afgewezen. Merkwaardig is nu, dat de vermeende onbetrouwbaarheid bij de PvdA harder is afgestraft dan bij de VVD. Een waarschuwing dat de volwassen kiezer niet alleen voor het ‘poppetje’ kiest, maar tevens voor het nakomen van (realistische) beloftes, ook op het heikele gebied van immigratie en rechtsstaat.