Vaste wekelijkse politieke column


Prikbord Nr. 718, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 718

Eerste Kamer incident

Een gewoon lid van de Eerste Kamer ontvangt bijna € 30.000 per jaar plus ruim € 3.600 voor extra reiskosten (buitenland?) plus € 2.500 als onkostenvergoeding plus ruim € 2.900 voor ‘secondaire’ voorzieningen (pensioenpremie e.d.). Totaal tenminste € 39.000 plus kosten dagelijks heen- en weer reizen. Dat de voorzitter niet wil ingrijpen bij ongeoorloofde afwezigheid, is onbegrijpelijk, want daarmee keurt ze werkweigering goed dan wel misbruik van overheidsgeld. Die extra reiskosten zullen wel niet gebruikt (mogen) worden voor vakanties, maar bij dergelijke Kamerleden weet je het niet zeker. In ieder geval lijkt bij de recente incidenten de graaimentaliteit een rol te spelen, naast een gebrek aan integriteit.

 

Nieuwe namen, oude koers

Met het vertrek van Schäuble als minister van Financiën, verloor Rutte een Duitse bondgenoot bij zijn beweerde streven een einde te maken aan de geldverspilling en fraude in de EU. Doch Schäuble wilde niet alleen bezuinigen, ook op de Griekse ‘leningen’, maar tevens de financiële eenwording van Europa bevorderen. Die koers is onveranderd, hetgeen de Duitse houding verklaart in het debat over de EU-begroting. Die moet uiteindelijk allesomvattend worden, met Duitsland als machtigste speler. En deze strategie mag in de komende jaren nog tientallen Duitse miljarden extra kosten aan verspillingen en zwarte gaten zoals de ECB, Zuid-Europa en Frankrijk. Wellicht kan Rutte dit afremmen door de (toekomstige) kanselier erop te wijzen dat er honderden miljarden nodig zullen zijn om de Europese defensie op peil te brengen.

 

Onderbuik

Onderbuikgevoelens zijn in onze nationale politiek ‘verboden’, tenzij door linkse politici, commentatoren en activisten opgewekt. Daartoe worden termen als fascist, racist, populist, discrimineren, anti-islam, anti-EU en anti-solidariteit niet geschuwd. Opvallend is dat dergelijke termen vooral worden gebruikt tegen lieden die de feiten over moskeeën, gelukszoekers (al dan niet met vals paspoort), uitkeringsfraudeurs, illegalen en de werkelijke criminaliteitscijfers, EU-verspillingen, Israël en activisten naar buiten brengen. En ‘democratische’ politici die de stem van het gewone volk en in het bijzonder van de PVV-stemmers willen negeren, hebben daarvoor geen andere argumenten dan hun eigen onderbuikgevoelens.

 

Stemmen kopen

De Haagse bezorgdheid over het kopen van stemmen bij de verkiezingen op Sint Maarten is tamelijk hypocriet. Hier gaat het niet anders, maar dan met loze beloftes, terwijl er daar boter bij de vis wordt geleverd.

 

Vrijgeleide

IS kan rustig doorvechten als er weer een wijk wordt platgebombardeerd. Want pas als ze zelf honger krijgen, zullen ze vertrekken. Met vrijgeleide zodat ze elders opnieuw kunnen beginnen.

 

Wapenstilstand

De machteloze resolutie van de VN over een humanitaire wapenstilstand in Syrië, blijkt geen enkel effect te hebben. Alleen geblaat van diplomaten die er ‘verheugd’ over zijn. IS heeft geen belang bij een wapenstilstand om welke reden dan ook. Hun oorlogsmisdaden zijn zo talrijk dat er geen sprake kan zijn van een generaal pardon. En in onschuldige slachtoffers is IS nooit geïnteresseerd geweest. Integendeel: hoe meer, hoe liever. Blijft over de optie dat gewapende burgers zelf IS aanvallen, maar wie durft dat gezien hun martelpraktijken en executies! Een dilemma dat al bestaat sinds de Boerenoorlogen en door de nazi’s werd gecontinueerd.


Prikbord nr. 717 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr. 717

Bedreigde rechters?

De uitspraak van de rechter die verbood uitkeringen terug te vorderen van Turkse Nederlanders, zou gebaseerd zijn op het discriminatieverbod. Het onderzoek wegens mogelijke uitkeringsfraude richtte zich namelijk op Turkije en niet tegelijk op IJsland of Nederland of Marokko. In feite stelt deze rechter, dat ‘iedereen’ moet worden onderzocht in alle mogelijke landen en anders niemand. Een dergelijke antidiscriminatiemaatregel zou ertoe leiden dat allerlei internationale afspraken over onderzoek naar en uitlevering van criminelen, alleen rechtsgeldig zijn, indien van toepassing in alle landen. Daarbij zou bovendien geen onderscheid gemaakt mogen worden tussen zware en lichte fraude (opportuniteitsbeginsel), omdat dit eveneens tot ‘discriminatie’-bezwaren kan leiden.  Wat is hier aan de hand: worden onze rechters bedreigd vanuit Turkije of deugen onze opsporingswetten nog steeds niet?

 

Bundeswehr

Volgens Duitse media en een inmiddels verschenen politieke rapportage staat de Bundeswehr er zeer slecht voor. Zo zijn er vele materieeltekorten en duizenden vacatures voor officieren en onderofficieren. In 2017 was zelfs niet een onderzeeboot inzetbaar en waren er onvoldoende reservedelen om de transportvliegtuigen in de lucht te houden. Doch de Krijgsmachtinspecteur weet van geen ‘klachten’. Dit laatste duidt op een passieve houding die niet past bij zijn functie, tenzij hij daartoe opdracht kreeg van minister Von der Leyen. Die komt nu zelf onder vuur, omdat de deplorabele staat van de krijgsmacht niet langer is uit te leggen en zeker niet past bij hoogdravende plannen voor een Europese defensie-organisatie. Waarom Merkel desondanks extra miljarden in de EU-verspillingen wil pompen,  blijft een raadsel.

 

Het CDA-gelijk

Nota bene de vicepremier van het CDA, minister de Jonge, meent te moeten terugkeren naar de middeleeuwen van de politieke correctheid. Zijn afkeer van de PVV en Denk is kennelijk gebaseerd op ‘tegenstellingen’ op het gebied van immigratie. Let wel: volstrekt legale partijen worden even weggezet als ongewenst, omdat ze het niet eens zijn met het CDA. De arrogantie van een regentenpartij die het ‘dus’ wel eens is met de VVD en het FvD? En ook geen bezwaar heeft tegen de staatsondermijners van GroenLinks, de nepdemocratie van D66 en de luchtkastelen van de SP? Dan is het CDA zelf de overbodige partij.

 

FIOD

De belastingdienst heeft reeds wettelijke bevoegdheden die grenzen aan die van politie/OM. Waarom niet de wet zodanig wijzigen dat ook ‘Teeven’-deals met criminelen mogelijk worden om opsporingsbewijs te verkrijgen, en illegale lijstjes met namen en bankrekeningen ‘legaal’ worden. Daarbij gaat het niet alleen om belastingontduiking, maar ook crimineel verkregen vermogen en financiering van terreurcellen. We behandelen hier valse paspoorten als legaal, laten inlichtingendiensten afluisteren, seponeren oplichtingszaken (vooral als er bankiers en verzekeraars bij betrokken zijn), faciliteren het door-/wegsluizen van honderden miljarden, leggen spoorwegen en vliegvelden plat bij een flutalarm en schieten op ongewapende mafkezen. Allemaal zaken die voor anderen terecht verboden zijn, maar toegestaan (moeten) worden in de strijd tegen de oprukkende criminaliteit en terreur. Nu kan de rechter hier helaas geen bijdrage aan leveren.

 

Gaza

Als de bevolking van Gaza wanhopig is, waarom accepteert men dan de terreur, de miljonairs van Hamas en de chaos in het corrupte bestuur? En waarom stuurt Europa geld in plaats van goederen die Israël wel kan doorlaten?

 

Integriteitsonderzoek

Waarom zijn er twee (!) hoogleraren nodig om een integriteitsonderzoek te houden over een wethouder in Brunssum? Moest het rapport de gewenste (lokaal-politieke) uitkomst leveren of zijn de feiten gewoon ondergesneeuwd in juridische rim-ram, omdat er ook in andere gemeenten het nodige mis is met de integriteit van bestuurders? Zo vlak voor de verkiezingen spelen meer belangen een rol dan alleen de kwaliteit van een vermoedelijk duur rapport.


Prikbord nr. 716 door Columnist:Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 716

 

Bittere keus

Het is hard om toe te geven, maar een mensenleven kan niet tegen elke prijs worden gered. Niet als het om slachtoffers van oorlog of honger gaat, niet als het om gijzeling/losgeld gaat en ook niet als het om onbetaalbare medicijnen gaat. Dit heeft niets met (gebrek aan) ‘beschaving’ te maken, maar met de bereidheid de samenleving in zijn geheel te beschermen tegen chanteurs en andere criminelen. Die bittere keus laat geen uitzonderingen toe, omdat dan de profiteurs juist worden aangemoedigd.

 

EU-belangen

Nederland beweert altijd vertegenwoordigers in belangrijke internationale functies te willen hebben om invloed te krijgen en de Nederlandse belangen te behartigen. Hoog tijd dus om Timmermans terug te halen, want die kent alleen EU- en eigen belangen.

 

Meedogenloos

En weer moet de vraag worden gesteld: wat is eigenlijk het antwoord van de VN op terreur, rebellen en meedogenloos geweld tegen burgers? Wat is er veranderd sinds Srebrenica, Irak, Afghanistan, Gaza en Libië? En wat is de geloofwaardigheid van de Veiligheidsraad als ook Rusland en China daarin zitting hebben? Want de meedogenloosheid van de oorlog in Syrië is niet nieuw en kent vele voorgangers, doch de VN richt zijn verontwaardiging liever op Israël dan op de schurkenstaten en dictaturen. Wellicht om de eigen machteloosheid te verhullen…   

 

Olympische gedachte

Meedoen aan de Olympische Spelen geeft geen garantie voor een prettig inkomen daarna. Topsporters dienen te beseffen dat de Olympische gedachte zich niet bezighoudt met baantjes na de sportcarrière: ze zijn geen politici…

 

Politiedrama

Nederland is zeker niet het enige West-Europese land waar de politie zijn taken niet meer aankan dan wel verkeerde prioriteiten krijgt opgedragen. Reorganisaties helpen dan nauwelijks, indien de politieke leiding geen open kaart speelt tegenover het parlement. Dat daarbij de oorzaken van de criminaliteitstoename moeten worden genoemd, is onvermijdelijk. Die zijn al veel te lang verzwegen, terwijl gevangenissen werden gesloten!

 

Vals paspoort

De inlichtingendiensten klagen over te veel werk en te weinig geld. Maar ‘Syriërs’ met een vals (gestolen) paspoort het land uit zetten is niet aan de orde, want zonder Nederlands paspoort zijn ze dan stateloos. Een krankzinnige redenering, want als deze criminelen werkelijk zijn ‘nagetrokken’, zoals beweert, dan staat hun nationaliteit nu vast en kunnen ze worden uitgezet. Het feit dat 63 % van de gelukszoekers hun identiteitsbewijs niet (kunnen) tonen is geen reden voor een verblijfsvergunning, noch voor extra werkverschaffing bij onze ambassades en inlichtingendiensten. 


Prikbord nr. 715, door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 715

 

Curator

En weer moest een curator door de rechter worden teruggefloten, omdat hij een faillissement probeerde te misbruiken voor eigen voordeel. Want diens gedrag is bepaald niet gericht op de belangen van de crediteuren die ook nog voor de kosten van onnodige rechtszaken opdraaien. Waarom heeft de rechter-commissaris niet zelf ingegrepen of zijn daarvoor schimmige redenen aan te wijzen, zoals in vele andere faillissementen waar Justitie geen nader onderzoek naar wil doen?

 

Duitse defensieplannen

De Duitse minister van Defensie Van der Leyen noemde een bedrag van € 130 miljard die nodig zijn om de defensie weer op orde te brengen. Daartoe zou ze naar verluidt een budget van € 60 miljard per jaar willen hebben. Tussen wat nodig is en daadwerkelijk wordt geïnvesteerd kan echter een groot misverstand liggen, want een toereikende krijgsmacht opbouwen omvat méér dan materieel aankopen: bijv. kostbare en veeljarige ontwikkelingsprojecten, personeel, opleidingen, exploitatiekosten in vredestijd en infrastructuur. Of daar de Russen ‘blij’ mee zullen zijn, is van secundair belang, maar niet in Berlijn.  ‘Gelukkig’ blijft al dit geld in eigen land, gelet op de aanwezige veelzijdige wapenindustrie en (internationale) staven, maar om de juiste keuzes te maken moet de NAVO richtlijnen gaan geven over de meest waarschijnlijke inzetscenario’s.  Als die operationele inzet geen mensenlevens mag kosten, zal het geld snel op zijn. Want moderne middelen – zoals gevechtsveldrobots, drones, precisiemunitie, kruisraketten, vliegtuigen, luchtverdediging – op het gebied van inlichtingen, doelopsporing en effectieve bestrijding kosten niet alleen heel veel geld, maar zijn steeds meer onderworpen aan allerlei politieke beperkingen. Doch de illusie dat er straks ‘schone’ oorlogen kunnen worden gevoerd, moet snel worden uitgebannen, teneinde te voorkomen dat er nu verkeerde keuzes worden gemaakt.

 

Een beetje dom

Een Nederlandse koningin die de Indonesische regering namens de VN de les gaat lezen over mobiel/internetbankieren. En daar worden dan foto’s van verspreid, want het gaat helemaal niet om de ‘achtergebleven’ bancaire diensten, maar om de plaatjes. Een duidelijker bewijs dat die VN-banen bedacht zijn, is nauwelijks denkbaar. Een beetje dom, daar de geloofwaardigheid van het koninklijk paar hierdoor op het spel komt te staan. Het zal overigens niet de eerste keer zijn dat men in Indonesië denkt: waar bemoeit u zich mee? Zoals bij Nederlandse aandacht voor de vervolging van christenen, de besteding van tsunami-gelden, de (dood)straffen voor drugssmokkel, de brandende bossen, de onmenselijke islamscholen, de rottende hulpgoederen in havens (rijstcrisis) en de corruptie op overheidsniveau, etc. De premier had in dit geval moeten ingrijpen.

 

Lubbers

‘Over de doden niets dan goeds’ is een oud gezegde. Toch zou het dan voor het evenwicht beter zijn om het ‘goeds’ niet te veel te roemen. In ieder geval niet zodanig alsof die andere kant niet heeft bestaan. Van de gevolgen van gemaakte fouten kunnen langer doorwerken dan de herinneringen aan een groot staatsman. Dit geldt uiteraard ook voor zijn Duitse tegenvoeter Kohl die ‘wraak’ nam door de benoeming van Lubbers in Brussel te blokkeren. Deze kleinzieligheid van Kohl vanwege Lubbers’ mening over de Duitse hereniging, heeft onvoorziene gevolgen gehad, want de EU had beslist een ander gezicht gekregen als de benoeming was doorgegaan. Helaas hebben deze politieke misser en vele Duitse beslissingen daarna Europa geen goed gedaan.

Referendum

Als ‘het volk’ niet weet waar een referendum over gaat, omdat het dommer zou zijn dan politici, met welk inzicht hebben ze dan diezelfde politici gekozen?

Rijkseigendom

De donor weigeraars die het argument gebruiken dat hun (dode) lichaam geen rijkseigendom is, moeten beseffen dat hun ‘protest’ dan zeker van toepassing was geweest in de tijd van de dienstplicht. Onvrijwillig werd toen schade voor gezondheid en leven geaccepteerd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele oorlog. En ook het geld dat terecht aan onze defensie en NAVO-verplichtingen werd besteed, kon dus niet worden aangewend in de gezondheidszorg. Absolute voorrang geven aan de integriteit van het eigen lichaam, verlaagt niet alleen de levensverwachting van ernstig zieke patiënten, maar verhoogt bovendien de kosten van de medische zorg voor deze groep. Terwijl gelijktijdig militairen – ook in ‘vredestijd’ – geacht worden veel meer op het spel te willen zetten dan alleen een overbodig orgaan. De nieuwe wet dient dan ook niet te worden gezien als een ‘overwinning’ van een bepaalde politicus die daarvoor vorstelijk wordt beloond, maar als een oproep een ultieme bijdrage te leveren aan het levensgeluk van anderen.

 

Wapens

De minderjarige psychopaten die in de VS willekeurig mensen doodschieten, zijn een gevolg van de wapenwet, beweert men. En waar zijn de minderjarige criminelen hier dan een gevolg van als ze op klaarlichte dag buitenstaanders omleggen?


Prikbord nr. 714 door: Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 714

Geschiedenis

De Telegraaf-lezer die meent dat Rusland nooit heeft aangevallen – althans in westelijke richting, want Afghanistan, Tsjetsjenië en enkele andere voormalige Sovjet-republieken weten wel beter – moet zich toch eens verdiepen in de geschiedenis van de 1e en 2e wereldoorlog. Want niet alleen Polen werd aangevallen en bezet met bijbehorende moordpartijen, maar ook Finland.

 

Groot-Rusland

Minister Zijlstra hoefde destijds geen ‘anonieme bron’ te beschermen door te liegen over bepaalde informatie. De ambities van Poetin die de bestaande grenzen met buurlanden niet wenst te accepteren, zijn al jaren onderwerp van gewapende conflicten en van publicaties in internationale media. Maar ook in de Nederlandse taal kan hij terecht: gewoon het blad Carré van de Nederlandse Officieren Vereniging lezen.

 

Onderwijzers

De extra miljoenen voor het onderwijs gaan naar de schoolbesturen die al eerder hebben bewezen niet capabel te zijn om honderden miljoenen goed te besteden. Niet alleen de banktegoeden zijn daar een bewijs van. Dus staken de onderwijzers gewoon door, want de garantie dat hun salaris omhoog gaat en de werkdruk omlaag bestaat nog steeds niet.

 

Politietekort

De politie zou 20 miljoen tekort komen voor opleidingen. Misschien kunnen gemeenten die zo royaal voetbalclubs sponsoren om herrie met fans te voorkomen, dit ‘overtollige’ geld beter aan de politie besteden? En tevens de salarissen in de voetbalwereld en de politie onder de Balkenende-norm laten brengen? Tot slot de voetbalmiljonairs normale belastingtarieven opleggen; eens kijken wat dat allemaal oplevert zonder dat de Algemene Rekenkamer een onderzoek doet naar de politiebudgetten.

 

Rechter als psycholoog

Ik hoor het haar nog zeggen, de rechter die beweerde dat ze een rapport van het PBC kon beoordelen (ondanks alle kritiek), want ze had eens een boek over psychologie gelezen. Deze arrogantie is nu overtroffen door de rechter die besloot een volstrekt onverantwoordelijke piloot die bij een straatrace iemand doodreed, geen vliegverbod op te leggen. Het een had immers niets met het ander te maken, volgens deze ‘deskundige’ rechter. Zou de arts dit in Duitsland wellicht ook hebben gedacht toen hij zweeg over de psychische toestand en het medicijngebruik van een piloot die een passagiersvliegtuig liet neerstorten?

 

Vredesdividend

Het mag dan zo zijn dat de NAVO in de jaren van het ‘vredesdividend’ na de val van de Muur veel tanks en artillerie heeft afgeschaft, in bepaalde landen worden ze nog ruimschoots gebruikt. Al was het maar omdat vliegtuigen niet overal zonder risico kunnen opereren en zeker niet altijd precisiebombardementen (kunnen) uitvoeren.

De vraag is dus of we in het Westen niet zijn doorgeschoten in het moderniseren met peperdure vliegtuigen, drones, helikopters en precisiemunitie. Nederland beschikte tijdens de Koude oorlog over ongeveer 20 veldartillerie-eenheden waarvan er nu nog één over is. Ook mortieren, luchtdoelartillerie en tanks zijn gedecimeerd. Naarmate de opstandelingenlegertjes en terroristen over (gepantserd) transport en zwaardere wapens beschikken, worden genoemde bestrijdingsmiddelen – incl. lichte tanks – door sommige coalitietroepen node gemist. Niet alleen in het Midden Oosten, maar ook in Noord-Afrika en de Baltische staten, net als destijds in Bosnië.

 

Zetelroof

Sinds de ruzies binnen de LPF kan men weten dat nieuwe partijen te maken krijgen met ‘dissidenten’ die om meer partijdemocratie (lees: invloed) en eigen publiciteit schreeuwen. Sommige daarvan zijn waarschijnlijk in zo’n partij geïnfiltreerd in opdracht van de Staat, teneinde het succes te beperken, de financiers te onthullen en zo nodig zetelroof te kunnen plegen. Wilders heeft dit tijdig begrepen met alle nadelen voor goedwillende fractieleden en achterban van dien. Of Baudet (FvD) hier rekening mee heeft gehouden, valt te betwijfelen. In ieder geval is hij kennelijk vergeten om mevr. Teunissen een handtekening te laten zetten.