Voeding en Gezondheid


Hoe meer chemisch hoe gevaarlijker, hoe natuurlijker hoe gezonder

Anti epilepticum verantwoordelijk voor 4000 aangeboren misvormingen

Volgens de Franse medicijnwaakhond ANSM blijkt Valproïnezuur (Depakine ) verantwoordelijk voor aangeboren misvormingen, zoals open ruggetjes, hartafwijkingen, misvormde geslachtsorganen. Ook autisme en ontwikkelingsstoornissen kunnen door het middel veroorzaakt worden.

De producent, Sanofi, wordt door gedupeerden voor de rechter gesleept.
Toch is het opvallend dat begin 80-er jaren de verhoogde kans op boven opgesomde misvormingen al bekend was en de de artsen gewoon doorgingen met het voorschrijven van het middel.
In 2013 adviseerde de FDA (food and drugs administration) het middel niet meer te nemen tegen hoofdpijn.

http://worldunity.me/anti-epilepticum-verantwoordelijk-voor-4000-aangeboren-misvormingen/


Ben jij onverklaarbaar moe?

Aangeleverd door: Corry

Ben jij onverklaarbaar moe?Weet de reguliere geneeskunde geen verklaring hiervoor?

Misschien is er bij jou sprake van een 

Elektronen-spin-inversie

Deze klachten kun je dan bij jezelf waarnemen:
toenemende overgevoeligheid, chronische vermoeidheid,

slapeloosheid, rusteloosheid, concentratieverlies,
veranderde bloeddruk, hoofdpijn, duizeligheid,
toenemende allergieën etc.

Als er sprake is van een elektronen-spin-inversie wordt onze aura
ofwel het energielichaam van je lichaam niet meer van voldoende energie voorzien
omdat een groot deel van de elektronen waaruit ons lichaam is opgebouwd
is in- of omgeklapt. Het gaat als het ware energie verbruiken
in plaats van energie uitzenden. De elektronen draaien dan geïnverteerd of omgekeerd,
vandaar het woord elektronen-spin-inversie (omgekeerd draaien)
zoals men het binnen de Biofotonen-Therapie noemt.


Hoe komt je eraan?

Door een combinatie van 2 factoren kan een elektronen-spin-inversie optreden.

 1. Een verzwakt afweersysteem.
  Uw afweersysteem kan verzwakken als je te maken heeft met stress op het werk,
  stress binnen jouw relatie, onverwerkte trauma’s, langdurig verdriet, spanningen, etc.
  Maar ook als je b.v. slaapt in een aardstraal (een ‘afwijking’ in het aardmagnetisch veld),
  of als je langdurig blootstaat stralingsbronnen, dan zal na verloop van tijd (maanden tot jaren)
  jouw afweersysteem niet meer in staat zijn je te beschermen.2. Een elektro-magnetisch veld dat voldoende sterk is.
  Komt je met zo’n verzwakt energiesysteem binnen een sterk elektro-magnetisch veld,
  dan kan het heel gemakkelijk gebeuren dat je een elektronen-spin-inversie oploopt.

Uitgebreidere uitleg vindt je verderop in dit bericht.
Herken je dit bij jezelf of je partner? Lees dan onderstaande informatie of beluister
dit interview. Het zette mij op het spoor van de elektronen-spin-inversie.
Désirée Röver sprak met Wim Roskam en Marianne Agterdenbos. Klik op de link:
https://www.4shared.com/mp3/gqjD0zViba/Kaleidoscope_20150609_Wim_Rosk.htm

 

 

Wat is Elektronen-spin-inversie?

In de Biofotonen-Therapie kan o.a. worden vastgesteld of iemand een zgn. electronen-spin-inversie heeft, hetgeen meestal een gevolg is van straling (EMF) gecombineerd met een reeds verzwakt energieveld.
Hierna lees je wat dit inhoudt en hoe dit behandeld kan worden.

Gezondheidprobleem: Straling
Een modern gezondheidsprobleem dat zich mag ‘verheugen’ in toenemende belangstelling, heeft te maken met EMF (= Electro-Magnetic-Fields), ofwel electromagnetische straling veroorzaakt door alles dat met elektriciteit te maken heeft.

De belangrijkste klachten als gevolg van deze straling zijn:

Toenemende overgevoeligheid
Chronische vermoeidheid.

Overige klachten die een rol kunnen spelen zijn:
slapeloosheid,
rusteloosheid,
concentratieverlies,
veranderde bloeddruk,
hoofdpijn,
duizeligheid,
toenemende allergieën etc.

Vreemd bijverschijnsel dat vaak met deze klachten gepaard gaat is:

Niet of zelfs averechts reageren op medicaties van welke aard dan ook.

Hoe noemen we dit verschijnsel?
Binnen de Biofotonen-Therapie noemen we dit: elektronen-spin-inversie. Je zou het echter ook een ‘om- of inklappen’ van het energieveld van uw lichaam kunnen noemen.

Hoe kunnen we dit constateren?
Tijdens het meten van een cliënt kan het voorkomen dat geen enkel meridiaanpunt een normale waarde aangeeft. Elk punt ‘valt af’. In veel gevallen is er dan sprake van een ‘elektronen-spin-inversie’. Voordat er verdergegaan kan worden met de  meting moet daarom eerst dit verschijnsel uit uw systeem verwijderd worden. Dat duurt slechts enkele minuten!
Gaan we daarna verder met de meting dan blijken er ineens heel veel meridiaanpunten wèl normale waardes te geven. De spin-inversie ‘overschreeuwde’ dus al het andere.

Hoe komt u eraan?
Er is altijd een combinatie van 2 factoren nodig waardoor een elektronen-spin-inversie kan optreden.

 1. Een verzwakt afweersysteem.
  Uw afweersysteem kan verzwakken als u te maken heeft met stress op uw werk, stress binnen uw relatie, onverwerkte trauma’s, langdurig verdriet, spanningen, etc. Maar ook als u b.v. slaapt in een aardstraal (een ‘afwijking’ in het aardmagnetisch veld), of als u langdurig blootstaat stralingsbronnen, dan zal na verloop van tijd (maanden tot jaren) uw afweersysteem niet meer in staat zijn u te beschermen.2. Een electro-magnetisch veld dat voldoende sterk is.
  Komt u met zo’n verzwakt energiesysteem binnen een sterk elektro-magnetisch veld, dan kan het heel gemakkelijk gebeuren dat u een elektronen-spin-inversie oploopt.

Intussen vermoeden wij, samen met collega’s in de biofotonen-therapie, dat ook een totaal niet-geaard van invloed kan zijn op het optreden van een elektronen-spin-inversie.

Het nare is, als je eenmaal een elektronen-spin-inversie hebt, dan raak je dat maar heel moeilijk kwijt, want dit verschijnsel houdt zichzelf in stand. Het verzwakt je energiesysteem namelijk nog meer, en is er dan steeds minder nodig om je in die situatie te houden. Zelfs een relatief zwak elektro-magnetisch veld is dan al genoeg. Je komt in een neerwaartse spiraal. Niet alleen lichamelijk, maar omdat je hele leven hierdoor beheerst kan worden, gaat dit ook in geestelijk opzicht doorwerken. Je verliest je ‘levenskracht of levensgeluk’.

Mensen die hier heel erg last van hebben zullen niet graag lang achter de computer zitten, hebben moeite zich tussen veel mensen te begeven, voelen zich heel snel moe worden als ze in een trein zitten, etc. Ze kunnen gewoon nergens meer tegen.

Wat is er aan hand?
Een elektronen-spin-inversie is – het woord zegt het al – een natuurkundig verschijnsel uit de quantum-fysica op atomair niveau. Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen de elektronen. Heel simplistisch voorgesteld kun je een atoom vergelijken met de zon (de kern) en de planeten (de elektronen).

Elke planeet draait ook om z’n eigen as, waardoor op Aarde de zon in het Oosten opkomt en in het Westen ondergaat. Ook elektronen bewegen zich ook om hun eigen as, maar in een veel ingewikkelder patroon en in een ongekend hoog tempo, je spreekt dan over een trillings frequentie.

Worden de elektronen nu continu verzwakt in hun beweging, b.v. door stress, dan zal hun trilling zich verlagen. Uiteindelijk komt er een moment dat het elektron zich ‘omgekeerd’ gaat gedragen. Zou dit bij de Aarde gebeuren dan zou de Aarde zich om z’n as kantelen en in de tegenovergestelde richting gaan draaien. De zon zou dan in het Westen opkomen en in het Oosten ondergaan.

Onze aura is het energieveld dat werkt als een filter tegen alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Prikkels zijn alles dat wij waarnemen met onze zintuigen, dus kleuren, geuren, geluiden, aanrakingen, maar ook alles dat wij niet bewust waarnemen, zoals stralingen en trillingen. Aura’s en gedachten van andere mensen worden ook door de aura gefilterd.
Als onze aura, ons energie-uitstralingsveld, niet goed werkt dan worden we doodmoe van alle prikkels die er bij ons binnenkomen. Al onze energie gaat op aan het vechten tegen deze prikkels en op termijn ontstaat er dan chronische vermoeidheid, overgevoeligheid en alles dat daar het gevolg van is.

Als er sprake is van een elektronen-spin-inversie wordt onze aura niet meer van voldoende energie voorzien omdat een groot deel van de elektronen waaruit ons lichaam is opgebouwd a.h.w. energie verbruikt in plaats van energie uitzendt. De elektronen draaien geïnverteerd of omgekeerd, vandaar het woord spin-inversie (omgekeerd draaien).

Wat kun u er zelf tegen doen?
Als u zich herkent in de bovengenoemde klachten, en dus mogelijk een spin-inversie heeft, dan zou u de 2 oorzaken uit uw leven moeten elimineren, dus uw afweer versterken (stress vermijden en liefst oplossen) en uit de buurt blijven van elektro-magnetische velden. Maar dat is niet zo eenvoudig.

We kunnen tegenwoordig niet meer zonder elektriciteit, dus overal zijn elektro-magnetische velden. Belangrijke boosdoeners zijn o.a. DECT-telefoons, wekkerradio’s, hoogspanningsmasten en GSM en/of UMTS-zendmasten. Sommige zaken kun je vervangen (er bestaan inmiddels ‘stralingsarme’ DECT-telefoons), maar niet voor iedereen is het weggelegd om te verhuizen.

Uw afweer versterken is de andere insteek, maar dat is ook niet zo eenvoudig. Alhoewel…
Vakantie in een rustige, liefst stralingsvrije, omgeving, is b.v. een goede manier.

Datgene gaan doen waar je hart naar uitgaat is èrg belangrijk.

Stress op het werk wordt niet zelden veroorzaakt doordat mensen niet het werk doen dat ze eigenlijk zouden willen doen.
Gezonder eten, waar meer (licht)energie in zit.
Uw trauma’s uitwerken. Uw verdriet loslaten, verwerken.
Goede voedingssupplementen kunnen u meer energie geven.
Zo zijn er heel veel dingen die u kunnen helpen, maar… zoals gezegd… simpel (en goedkoop) is het niet altijd.

Wat kan de biofotonen-therapeut hiertegen doen?
Marianne Agterdenbos schrijft erover op haar website: http://www.marisun.nl/wp/


Nieuwe studie: CBD olie zeer effectief bij epilepsie patiënten

Cannabidiol (CBD) found to cut seizures in HALF among severe epilepsy patients, scientists find

(Natural News) Taking cannabis-based medicine may significantly reduce the number of seizures by half in children and adults with a severe form of epilepsy called Lennox-Gastaut syndrome (LGS), according to a recent study. Researchers said Lennox-Gastaut syndrome starts in childhood, and that patients with LGS experience multiple kinds of seizures: drop seizures and tonic-clonic seizures.

During a drop seizure, the patients’ muscle tone changes, which then causes them to collapse. On the other hand, tonic-clonic seizures involve loss of consciousness and full-body convulsions. According to researchers, these types of seizures are difficult to manage and usually do not respond well to drug treatments. In addition, patients with LGS usually suffer from impaired intellectual development. Furthermore, researchers noted that drop seizures often lead to injuries and emergency department visits.

To assess the efficacy of cannabidiol, researchers examined 225 patients with LGS who experience 85 drop seizures a month on average. The participants were then given either 20 mg/kg daily cannabidiol, 10 mg/kg daily cannabidiol, or placebo as an add-on therapy to current drug treatment. The study revealed that patients in the high-dosage group had a 42 percent reduction in drop seizure frequency at 14 weeks. Of these patients, 40 percent reported reducing their seizures by half or more.

The study also showed that patients in the low-dosage group attained a 37 percent overall decrease in drop seizure frequency. Of these patients, 36 percent reported reducing their seizures by half or more. In contrast, patients in the placebo group only had a 17 percent overall reduction in drop seizures. Researchers also found that only 15 percent of the controls reported reducing their seizures by half or more

“Our results suggest that cannabidiol may be effective for those with Lennox-Gastaut syndrome in treating drop seizures. This is important because this kind of epilepsy is incredibly difficult to treat. While there were more side effects for those taking cannabidiol, they were mostly well-tolerated. I believe that it may become an important new treatment option for these patients,” said study author Dr. Anup Patel in ScienceDaily.com.

The findings were slated for presentation at the American Academy of Neurology‘s 69th Annual Meeting in Boston, Massachusetts.

Cannabis found to improve epilepsy in many studies

http://www.naturalnews.com/2017-04-20-cannabidiol-cbd-found-to-cut-seizures-in-half-among-severe-epilepsy-patients-scientists-find.html