Wetenschap


De meeste Australiërs waren in 2015 al om – nu hun politieke leiders nog…

Al Gore Despair as Global Warming Scam Fails

 

Gepubliceerd op 15 nov. 2015

Al Gore has a meltdown and despairs as his climate change alarm-ism fails with the general public in Australia.
His worst fears are now being realized as he fails to become the planet’s first climate Billionaire.

Andrew Bolt presents The Bolt Report on the 8th Nov, 2015 and presents a CSIRO report on Australian attitudes to the climate change con. Even though CSIRO is funded by the government to the tune of hundreds of millions of dollars every year to do climate ‘research’ and so has a vested interest in prolonging the scare, it cannot hide the facts that are revealed in its 5-year study.
Despite asking favorable questions, and spinning the data as much as possible to favor CO2 alarm-ism, the CSIRO, Al Gore and the climate hysteria are all seen to have been utter failures at alarming the Australian public.
Here is the report;
https://publications.csiro.au/rpr/dow…


De global warming leugen – How the Global Warming Scare Began

 Opm. red. Boinnk: deze man heeft zich blijkbaar nog niet verdiept in de platte aarde, maar je kunt ook ook niet ‘alles’ weten… 

https://www.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC-k

Het artikel uit 2011.

Nu de sleutelfiguren allemaal op hun plek zitten in zowel Washington alsook in de afzonderlijke staten van de VS kan CO2 officieel als vervuiling benoemd worden waarmee de CO2-uitstoot van elke burger belast kan worden via wetgeving. Er zijn maar twee details die in de weg staan;

De economische wanorde die momenteel heerst en de dramatische omslag naar wat lijkt een kouder wordend klimaat. De laatste drie bittere winters hebben voor een publieke bewustwording gezorgd. Global warming is ver te zoeken. Een meerderheid van de Amerikaanse burgers begint nu erg sceptisch te worden over de claim van gesubsidieerde wetenschappers of instituten die beweren dat hun leefgedrag de oorzaak is van Global Warming, ze geloven het niet meer want het wordt kouder in plaats van warmer. Overheden doen echter niks met deze groeiende groep critici en gaat gewoon door met de eerdere plannen betreffende dit thema.

Hoe is het überhaupt ooit zover kunnen komen dat burgers gestraft worden voor het gebruik van fossiele brandstoffen?

Het verhaal begint bij wetenschapper Roger Revelle. Hij diende in de marine gedurende de tweede wereldoorlog. Na de oorlog werd hij directeur van de Scripps Oceanographic Institute in La Jolla in San Diego, California. Revelle kreeg grote subsidies van de marine om onderzoek te doen in gebieden waar atoomtesten werden uitgevoerd. Hij breidde het onderzoekprogramma behoorlijk uit en huurde Hans Suess in, een chemiewetenschapper van de universiteit van Chicago. Suess was zeer geïnteresseerd in de resten van CO2 die na verbranding van fossiele brandstoffen in het milieu achterblijven. Samen met Revelle schreef Suess in 1957 een studiestuk over hun bevindingen. Dit studiestuk ging over de mogelijkheid van een broeikaseffect door CO2 en daarmee een atmosferische verwarming zou kunnen veroorzaken. De opzet van dit studiestuk was om meer subsidie te krijgen voor nog meer onderzoek, eigenlijk was Revelle in die tijd enkel bezig meer geld te krijgen voor onderzoek.

Vervolgens huurde Revelle geochemist David Keeling om een manier te ontwikkelen de hoeveelheid CO2 te meten in de atmosfeer. In 1958 publiceerde David Keeling zijn eerste resultaten waarin hij liet zien dat CO2 stijgende was in de atmosfeer, hij linkte dit zonder verdere onderbouwing aan het gebruik van fossiele brandstoffen. Die eerste twee rapporten van David Keeling werden het fundament voor de Global Warming theorie zonder  aan te tonen dat CO2 een broeikasgas is. Verder lieten ze het ook na aan te tonen hoe dit gas significante temperatuurstijgingen kan veroorzaken.

In de tijd van deze onderzoeken waren de steden in de VS smerig door de slecht geraffineerde brandstoffen die in auto’s gebruikt werden en de ongecontroleerde uitstoot door de industrie. De bezorgdheid was legitiem. Het resultaat was het ontstaan van een sterke milieugroepering die om actie schreeuwde.

Overheden hoorden deze noodkreten en ondernamen op allerlei gebieden actie. Auto’s werden steeds schoner, de katalysator deed zijn intrede, enkel CO2 en wat waterdamp werd nu nog uit gestoten door de meeste auto’s en ook de regelgeving voor de industrie werd strenger waarmee de uitstoot van vervuiling sterk terugliep.

Hoe dan ook, de milieubeweging was een feit geworden en subsidies werden afhankelijk van de mate van dit crisisthema. Revelle’s onderzoek had een hoos van nieuwe onderzoeken getriggerd. Op deze manier werd dit concept, het concept van broeikaseffect door CO2 de hoeksteen van de milieubeweging. Fabrieken en auto’s werden het voornaamste doelwit.

Revelle en Keeling gebruikten dit nieuwe alarmnisme als voortdurende subsidiestroom waarmee ze altijd voldoende geld voorhanden hadden. Andere onderzoekers bemerkten dit en sprongen op deze denderende trein. Hiermee begon een golf aan onderzoeksresultaten die allen hetzelfde doel hadden, meer subsidie en al snel bereikten de eerste schreeuwende koppen de kranten en de andere media.

De Keelingcurve bleef maar stijgen en liet een gestage groei van CO2 in onze atmosfeer zien vanaf het moment dat olie en kolen door de mens in gebruik genomen werden. Van 1958 tot 2008 groeide dit cijfer van 315 deeltjes per miljoen naar 385 per miljoen maar ondanks deze schijnbaar sterke groei blijft CO2 een restgas in onze atmosfeer. Het percentage CO2 in onze atmosfeer blijft minuscuul, ongeveer 3.8 honderdste van een procent in volume en 41 honderdste van een procent in gewicht. Bovendien is maar een fractie van deze fractie afkomstig van de verbranding door de mens van fossiele brandstoffen. De beste schatting is dat ongeveer 75% van de atmosferische CO2 natuurlijk is en de rest het resultaat van de mens.

Verschillende hypotheses ontstonden in de 70 – en 80 er jaren over hoe dit minuscule atmosferische component voor een significante stijging in de atmosfeer zou zorgen maar het bleef bij hypotheses. Naarmate de jaren passeerden bleef deze zwaar gesubsidieerde wetenschap op zoek naar bewijs van de opwarming en hun theorieën, de subsidies en de claims bleven groeien.

In de 60 er jaren trok dit de aandacht van Verenigde Naties bureaucraat van Canadese afkomst met de naam Maurice Strong. Hij was op zoek naar onderwerpen die hem konden helpen in zijn droom voor een Eén Wereld Overheid.

Strong organiseerde een Wereld Aarde Dag evenement in Stockholm in 1970. Vanuit dit evenement ontwikkelde hij een comité van wetenschappers, milieuonderzoekers en politieke figuren van de VN om een reeks van bijeenkomsten te organiseren.

Strong ontwikkelde een concept waarbij de VN de meer gevorderde Naties kon belasten voor het verbranden van fossiele brandstoffen om de minder ontwikkelde landen te steunen, een soort CO2 belasting waarmee hij een basis kreeg voor zijn Een Wereld Overheid. Hij had echter meer bewijs nodig voor zijn veronderstelling dus Strong riep een nieuw VN orgaan in het leven, het Intergovernmental Panel on Climate Change (UN IPCC). Het is geen klimaat studie groep op basis van feiten zoals men ons wilt doen geloven, het is een organisatie van de Een Wereld Overheid bureaucraten van de VN die op hun beurt weer via subsidies die zij verstrekken grip hebben op de resultaten van wetenschappers en instituten die rapporten schrijven over Global Warming.

De aanpak van Strong blijkt de laatste 25 jaren zeer effectief. Honderden zogenaamde wetenschappelijke rapporten, 4 grote internationale congressen en veel nieuws over een klimatologisch armageddon. Tot groot genoegen van overheden, ze kregen zelfs een Nobelprijs voor deze niet te bewijzen aanname.

Terwijl Strong bezig was bij de VN werd het Revelle, die inmiddels de vader van de Global Warming theorie genoemd werd, het heet onder de voeten op zijn geliefde instituut Scripps. Door zijn politieke bemoeienissen raakte hij zijn baan kwijt op Scripps en zette zijn loopbaan voort op Harvard om een studie te beginnen over bevolkingsgroei. Hier op Harvard kwam hij in contact met Al Gore die een student was van Revelle. Al Gore was onder de indruk van de nieuwe theorie en roemde Revelle waar hij maar kon, het was zijn mentor. Gore noemde Revelle meerdere keren in zijn boek uit 1992 met de naam, Earth in Balance.

Zo, dat is dus duidelijk, Revelle is de vader van de Global Warming theorie. Het werk van Revelle legde de fundamenten voor het IPCC van de VN en stuurde Al gore op pad om zijn boek te schrijven dat later verfilmd werd onder de titel An Inconvenient Truth waarmee hij de Nobelprijs voor de vrede won en pardoes 100 miljoen dollar kreeg uit de CO2 industrie. De Global Warming hetze werd een feit, de media, die op de hand was en nog steeds is van Al Gore smulde van de doemverhalen. De hemel zal op Aarde vallen, de hemel zal op Aarde vallen, heerlijk, politici en milieuorganisaties gingen kompleet uit hun dak.

Voor Revelle keerde het tij zich echter tegen hem. Hij werd met een semi pensioenregeling van Harvard gestuurd en kreeg alle tijd zijn oh zo gehypte theorie nog eens goed te bestuderen en na te trekken. Hij was niet meer zo zeker van zijn zaak en zag met lede ogen toe hoe het IPCC zijn theorie wereldwijd verkondigde als de absolute waarheid. Hij schreef in 1988 twee belangrijke brieven naar het congress. Men zou toch beter nog een jaar of twintig kunnen wachten om de meetgegevens beter in kaart te kunnen brengen, wellicht dat de resultaten meevallen en hij zich vergist heeft.

In 1991 schreven Revelle en Chauncy Starr, de directeur van het Electric Power research Institute, tevens de eerste directeur van de US Weather Satellite Service een artikel voor Cosmos Magazine. Ze drongen beiden aan op meer onderzoek alvorens het hele CO2 verhaal de wereld in een economische rampspoed zou storten want de impact van CO2 op ons klimaat werd steeds minder zeker. Op dat moment wist Revelle zeker dat hij het bij het verkeerde eind had en dat CO2 helemaal geen groot probleem was.

Was Roger Revelle aanwezig tijdens de zomer op Bohemian Grove in Noord California in 1990 terwijl hij werkte aan het artikel? Gaf hij een speech aan alle genodigden van de Bohemian Grove waarin hij zich verontschuldigde voor het aansturen van het IPCC en Al Gore met zijn Global Warming Theorie? Zei hij echt dat zijn levenswerk niet bleek te kloppen? Volgens insiders die ik gesproken heb ( zegt de schrijver van dit artikel ), mensen die die bewuste dag aanwezig waren klopt dit helemaal. Natuurlijk is er nergens een opname van zijn speech te vinden gezien de geheimhouding van de Bohemian Grove. Wellicht dat meer informatie de komende tijd boven water zal komen.

Revelle stierf aan een hartstilstand, drie maanden nadat zijn artikel in de Cosmos gepubliceerd was. Was hij nog maar in leven, dan zou hij waarschijnlijk naast mij staan en deze hele CO2 onzin naar het land der fabelen verwijzen, hij zou misschien zelfs een actieve Global Warming ontkenner geworden zijn.

Al Gore deed de toespraak van Revelle af als onzin van een seniele oude man. Het jaar daarop toen hij in de race was voor het vice presidentschap van de VS zie Gore dat de theorie een gesettelde theorie was en geen enkele discussie nog mogelijk was. Vanaf dat moment is discussie over Global Warming publiekelijk niet meer mogelijk, mensen met een andere mening worden systematisch afgebrand en in de hoek gezet als onwetend, idioot en meer van dat soort krachttermen.

De Global Warming theorie staat nu als een huis voor politici en de mensen van het IPCC en iedereen die er baat bij hebben dat CO2 belast wordt. Het enige bewijs dat zij echter kunnen leveren bestaat uit computermodellen. Door de modellen de berekeningen te laten beginnen in 1980 laten ze een groei in CO2 zien en een groei in temperatuur. In feite, en dat vergeten deze heren er gemakshalve maar even bij te zeggen, is net in die periode de Zon erg actief geweest, meer zonnevlammen dan normaal, dit heeft te maken met een 24 jarige zonnecyclus die de zon doorloopt.. De warmwaterstromen op Aarde hebben ook nog een behoorlijk invloed op ons klimaat dus in feite is het een combinatie van meerder factoren maar zeker niet het gevolg van meer CO2 in de atmosfeer.

In 1998 werd door middel van satellietmetingen geconstateerd dat de temperatuurstijging tot stilstand is gekomen. De modellen van het IPCC en Al Gore beweerden dat de CO2 alsook de temperatuur zouden blijven stijgen maar ook dat laatste beetje zogenaamde bewijs is nu als sneeuw voor de zon gesmolten. De CO2 stijgt maar de temperatuur is sinds 2002 aan het dalen, men verwacht zelfs dat wij afstevenen op een nieuwe ijstijd.

Al deze nieuwe informatie interesseert de politici, de gesubsidieerde wetenschappers van het IPCC niet en het overgrote deel van de media blijft het geweldig vinden zaken als Global Warming te kunnen verkondigen, doemverhalen doen het immers nog steeds goed in de media, dat is haast de media. De elite omarmt de Global Warming want dit betekent dat een natuurlijk element belast kan worden en belasten betekent winst! Olieprijzen gingen omhoog en planten die eerst als voedsel dienden worden nu gekweekt om als olie te dienen. Hierdoor gaan de wereld voedselprijzen ook omhoog en strekt een crisis die op onware feite berust zich wereldwijd uit en maakt dagelijks vele duizenden slachtoffers die sterven aan ondervoeding en honger. Nu nog een reden verzinnen om zuurstof te belasten en de elite is gegarandeerd van een eeuwige bron van inkomsten.

Global Warming: It is a hoax. It is bad science. It is high-jacking public policy. It is the greatest scam in history.

Auteur: John Coleman (Vrij vertaald door Nexus)

http://bovendien.com/categorieen/wetenschap/de-global-warming-leugen

 


Mind-Control: CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht

Mind-Control: CO2 als ‘vervuiler’ volledig ontkracht

(Want To Know) Als onderdeel van de inzet van Mike Adams’ nieuwe initiatief Health Ranger Science, een poging om via openbare informatie mensen te informeren over cruciale wetenschappelijke onderwerpen van deze tijd, heeft Mike Adams een ‘must-see’ video op zijn site gezet, die we je graag tonen. Deze video debunkt de valse verhalen over CO2 als ‘vervuilende stof’ op onze Aarde. Zoals Mike Adams in de onderstaande video betoogt, gebruiken de mensen die de alarmbel luiden over ‘klimaatverandering’, visuele trucs en misleiding om onschuldige mensen valselijk te laten geloven dat CO2-niveau’s op alarmerende wijze aan het stijgen zijn. Over de hele planeet.. Maar de waarheid is PRECIES 180 graden GEDRAAID.

CO2 is op bijna het laagste punt OOIT in de geschiedenis van deze planeet!

Feitelijk, wanneer data worden gebruikt van NOAA en zelfs het IPCC, blijkt het, dat CO2-niveau’s in het verleden maar liefst 15x hoger waren dan de huidige 400 ppm. Planten over de hele wereld schreeuwen om CO2, de ‘levensmolecuul’. (Voor bomen, struiken, bossen, voedselgewassen en regenwouden!) Dit terwijl de CO2-klimat-schreeuwers volledig onterecht claimen dat CO2 en vervuilende stof is. En dat we zonder deze stof, wat ze even vergeten te vertellen, we allemaal zouden sterven, omdat bijna elk eco-systeem op de planeet NIET ZONDER CO2 kán..! Zonder deze stof zou de Aarde een dorre dode woestijn worden, volledig ongeschikt om menselijk leven te ondersteunen.

Het is dés te schokkender, dat dat meeste klimaatveranderingscultivisten, nog geen eens het flauwste benul hebben van het FEIT, dat hun eigen lichamen zijn opgebouwd vanuit koolstof.. Dat in THC-olie, uit alle marihuana die ze wellicht roken, er maar liefst 21-koolstof elementen per molecuul aanwezig zijn. En dat vegetariërs en veganisten zich kennelijk niet realiseren, dat al het fruit en groeten, noten en zaden die door hen worden geconsumeerd, ook 90% van de vaste materie bestaat uit koolstof… Zoals het ook in hoge mate in hun bloed, huid, hormonen en weefsel te vinden is. En gelijkertijd maar dóór zwetsen de ‘kwaadaardige vervuiler’ die CO2 is. Ze eten en drinken koolstof, roken koolstof en maken baby’s van koolstof..

Kijk naar deze CO2-presentatie van Mike Adams, en onderwijs jezelf met FEITEN over de WAARHEID rondom CO2. We hebben de hele film voor je als transcript vertaald in het Nederlands. Die tref je onder de video aan. Mocht je meer willen weten rondom dit onderwerp, van de site van Natural News, dan klik je even HIER voor meer (Engelstalige) diepte-info rondom dit onderwerp

Meer op:

http://www.earth-matters.nl/11/13786/verborgen-nieuws/mind-control-co2-als-enlsquovervuilerenrsquo-volledig-ontkracht.html


Vaccination – The Cure For Over-Population (Part 1, 2, 3)

Vaccination – The Cure For Over-Population (Part 1, 2, 3)

Part 2:

part 3:

“No batch of vaccine can be proved safe before it is given to children.” — Surgeon General of the United States, Leonard Scheele, addressing an AMA convention in 1955

“The only safe vaccine is a vaccine that is never used” — Dr. James A. Shannon, National Institutes of Health

“There is a great deal of evidence to prove that immunisation of children does more harm than good.” – Dr. J. Anthony Morris (formerly Chief Vaccine Control Officer at the US Federal Drug Admin.)

“The medical authorities keep lying. Vaccination has been a disaster on the immune system. It actually causes a lot of illnesses. We are changing our genetic code through vaccination.” –Guylaine Lanctot M.D. Canadian author of the best-seller ‘Medical Mafia’.

“There is no evidence whatsoever of the ability of vaccines to prevent any diseases. To the contrary, there is a great wealth of evidence that they cause serious side effects.” — Dr. Viera Scheibner

“Vaccination is not necessary, not useful, does not protect. There are twice as many casualties from vaccination as from AIDS.” –Dr. Gerhard Buchwald, West Germany, specialist of internal diseases and participant in about 150 trials of vaccination victims.

“I’ve been practicing for 40 years, and in the past 10 years the children have been sicker than ever.”–Dr Doris J.Rapp, paediatric allergist.

“The greatest threat of childhood diseases lies in the dangerous and ineffectual efforts made to prevent them through mass immunisation…..There is no convincing scientific evidence that mass inoculations can be credited with eliminating any childhood disease.” –Dr. Robert Mendelsohn, M.D.

“I think that no person would permit anybody to get close to them with an inoculation if they would really know how they are made, what they carry, what has been lied to them about them and what the real percent of danger is of contracting such a disease which is minimal.”—Dr. Eva Snead

“If you want the truth on vaccination you must go to those who are not making anything out of it. If doctors shot at the moon every time it was full as a preventive of measles and got a shilling for it, they would bring statistics to prove it was a most efficient practice, and that the population would be decimated if it were stopped.”—Dr Allinson

“Crib death” was so infrequent in the pre-vaccination era that it was not even mentioned in the statistics, but it started to climb in the 1950s with the spread of mass vaccination against diseases of childhood. –Harris L.Coulter, PhD.

“Probably 20% of American children-one youngster in five— suffers from ‘development disability’. This is a stupefying figure..We have inflicted it on ourselves.. ‘development disabilities’ are nearly always generated by encephalitis. And the primary cause of encephalitis in the USA and other industrialised countries is the childhood vaccination program. To be specific, a large proportion of the millions of US children and adults suffering from autism, seizures, mental retardation, hyperactivity, dyslexia, and other shoots or branches of the hydraheaded entity called ‘development disabilities’, owe their disorders to one or another of the vaccines against childhood diseases.” –Harris Coulter, PhD

“It is pathetic and ludicrous to say we ever vanquished smallpox with vaccines, when only 10% of the population was ever vaccinated.” – Dr. Glen Dettman.

“There is no evidence that any influenza vaccine thus far developed is effective in preventing or mitigating any attack of influenza. The producers of these vaccines know that they are worthless, but they go on selling them anyway.” – Dr. J. Anthony Morris (formerly Chief Vaccine Control Officer at the US Federal Drug Admin.)

“There is insufficient evidence to support routine vaccination of healthy persons of any age.” – Paul Frame, M.D., Journal of Family Practice

“Official data shows that large scale vaccination has failed to obtain any significant improvement of the diseases against which they were supposed to provide protection” – Dr. Sabin, developer of Polio vaccine.

“All vaccination has the effect of directing the three values of the blood into or toward the zone characteristics of cancer and leukaemia…Vaccines do predispose to cancer and leukaemia.” -Professor L.Vincent – founder of Bioelectronics

“Many here voice a silent view that the Salk and Sabin Polio Vaccines, being made from monkey kidney tissue, has been directly responsible for the major increase in leukaemia in this country.” – Dr F. Klenner, M.D.

“Provocation polio. That is the truth about those outbreaks of polio. And I offer a well considered personal opinion that polio is a man made disease.” -Viera Scheibner, Ph.D.

The incidence of asthma has been found to be five times more common in vaccinated children.” -The Lancet, 1994.

“89% of doctors rely on drug company salesmen for their information.” -The Australian Doctor 1989