Dagelijkse archieven: 7 januari 2012


Het gemiddeld huishouden zit tot over z’n nek in de schulden

Met dank aan: S.Jansen

Topambtenaar: huishoudens te diep in schuld

Het wordt hoog tijd dat de Nederlanders hun torenhoge hypotheekschulden gaan aflossen en het kabinet moet hen daartoe stimuleren. Dat zegt de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken, Chris Buijink, in het traditionele nieuwjaarsartikel van het economenblad ESB.

,,De hoge schuld van huishoudens belemmert een efficiënte werking van de Nederlandse economie”, aldus Buijink. Hij wijst erop dat de woningmarkt helemaal op slot zit en dat mensen daardoor niet geneigd zijn te verhuizen voor een nieuwe baan waarin ze productiever zijn. Bovendien lenen banken zo veel geld uit aan huishoudens dat het verlenen van krediet aan bedrijven in het gedrang komt.

Buijink wil dat de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, die betaald moet worden bij de koop van een huis, blijvend wordt. Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal het aantal huizenverkopen toenemen met 30 procent door de verlaging van het tarief van 6 procent naar 2 procent. Een gewone werknemer die verhuist voor een betere baan, hoeft dan niet 9 jaar te werken om met de loonsverhoging de overdrachtsbelasting ,,terug te verdienen”, maar 3 jaar, aldus Buijink.

Kwetsbaar

De secretaris-generaal van het ministerie van EL&I wijst erop dat Nederland financieel kwetsbaar is door de internationaal gezien hoge schuld van de huishoudens. Ook stelt hij vast dat ,,huiseigenaren worden aangezet om de schuld te maximaliseren en de aflossing uit te stellen tot aan het einde van de looptijd van de lening”. Buijink schrijft niet dat de aftrek van de hypotheekrente moet worden afgeschaft, maar dringt wel aan op een pakket van maatregelen om de woningmarkt te verbeteren: ,,Huishoudens moeten worden gestimuleerd om af te lossen gedurende de looptijd”.

Het jaar 2012 wordt een jaar van extra bezuinigingen en Buijink erkent dat die de neergang van de economie kunnen versterken. Hij pleit daarom voor maatregelen die niet alleen op korte termijn geld opleveren voor de schatkist, maar die ook het ,,verdienvermogen” van onze economie op langere termijn versterken. Buijink noemt onder meer een ,,stapsgewijze verlaging van de WW-uitkering” om mensen meer achter de broek te zitten bij het zoeken naar een nieuwe baan. Ook wil hij de uitgaven van de overheid aan de zorg beperken door mensen meer zelf te laten betalen.

ANP


Een mondiale wereldmunt??

Met dank aan: Marion Verkleij

Een nieuwe mondiale economische herstructurering – Nieuwe Wereldmunt in 2012

 

 

De zilveren edelmetaal munt met ​​de NWO-piramide en het ‘Alziend oog’ aan de voorkant, de tien NWO wereldregio’s op de achterzijde.

 

A New Global Economic Restructuring

LINK

Gepubliceerd op 1 jan 2012 door bblcsedona

 

Gelieve te verspreiden! Voel je vrij om deze video in te sluiten, Digg, Tweet en Facebook.

 

James Martinez leest een verklaring van de vertegenwoordigers van een nieuwe wereldmunt, die wordt aangekondigd en langzaam geïntegreerd in ons bewustzijn als een manier om de tirannie van de huidige banksystemen te beëindigen.

Conscious Media Network is benaderd door een vertegenwoordiger van de wereldwijde leiders en financiers van 130 landen om een ​​verklaring uit te zenden over een nieuwe globale economische herstructurering, die zal opkomen in 2012.
De verklaring zal worden gegeven via een video-opname interview met een leek namens het samenwerkingsverband, dat de afgelopen 8 jaar achter de schermen heeft gewerkt aangaande het probleem van de niet-duurzame mondiale economie. De groep die deze verklaring afgeeft, heeft verklaard – in reactie op de samenzwering kwesties – dat de gebruikelijke verdachten niet de verdachten zijn” en dat de mondiale Elite ook begrijpt dat het ongedekte, digitale geldsysteem mislukt is volgens ons allemaal, zijzelf inbegrepen. Dat betekent dat mensen, die aan de duistere kant staan, die positie nu hebben overstegen en zich realiseren: “We kunnen dat niet meer doen”. Het is als in de Star War film, ze zijn naar de andere kant gegaan. En veel mensen hebben dat nu gedaan…

 

Deze aankondiging is om de invoering van een Nieuwe Mondiale Economische Constructie te dienen, dat in 2012 ten tonele zal komen. Zij die betrokken zijn bij dit plan noemen het de ‘grootste humanitaire inspanning’ in de moderne geschiedenis. Het zal voor ieder van ons in de loop van de tijd vastgesteld worden of dit een waarheidsgetrouwe verklaring is.
CMN is een neutrale partij voor deze uitzending en in wat het beweert, aangezien het economische consortium op dit moment niet wenst om dit nieuws via de mainstream media door te laten breken. Besteed er serieuze aandacht aan, omdat het een nieuwe manier van handel op de planeet zal worden, die effect op ons heeft in de toekomst. Het zal door middel van ons begrip en onze aanvaarding zijn, dat dit zal gaan gebeuren.

 

Een deel van dit plan bevat een ontbinding van schulden op een weloverwogen en geplande wijze. Het plan zelf is ons wereldbeeld, onze zienswijze verbrijzelen, en in deze video-opname verklaring wordt hier slechts op gezinspeeld.
Er zullen er dit jaar meer volgen.
Lees hieronder de aankondiging (gedeeltelijk vertaald):

 

Noch banken noch de overheid (noch de mainstream wetenschappers in enig geval) hebben rekening gehouden met een realistisch vermogen van de economie om te betalen, in ieder geval, te betalen zonder dat de economie krimpt. Via hun media en denktanks hebben zij het grote publiek ervan overtuigd, dat de beste manier om rijk te worden, is door snel geld te lenen, onroerend goed te kopen, aandelen en obligaties aan te schaffen, waarvan de prijzen wel zouden gaan stijgen, opgeblazen door de bankkredieten; op deze wijze de progressieve waardering van ‘welvaart’, die de afgelopen eeuwen was bereikt, omkerend.
Om het maar botweg te noemen, het resultaat is een ‘vuilnisbak economie’ geworden. Haar doel was om het onmogelijk te maken voor het grote publiek om nog te controleren wat daadwerkelijk plaatsvond, om de geplande macht in de handen te krijgen van de financiële elite. En dat alles onder het motto dat dit efficiënter zou zijn dan dat dit door de publieke sector gedaan zou worden.
Planning en taxatie door overheden werd door deze elite bestempeld als ‘de weg naar een lijfeigenen-systeem’. Alsof het systeem van de ‘vrije markten’, dat gecontroleerd werd door de bankiers, geen vrijbrief gaf om risicovol te gaan handelen, niet in het belang was van een ‘happy-few’, die oligarchisch optraden, en op een niet democratische wijze.

 

Regeringen wordt verteld om landen die schulden hebben gemaakt, te versterken met bailouts die de rijkste laag van de bevolking ten goede komen, door dit te schuiven op de belastingbetaler.

 

Het niet rekeninghouden met de wensen van de kiezers brengt de daaruit voortvloeiende nationale schulden op wankele grond, staatskundig en zelfs legaal. De zogenaamde ‘fiat’-schulden, aangereikt door overheden of door financiële buitenlandse bedrijven, ondanks de grote oppositie ertegen, waren net zo zwak als die bijvoorbeeld door de Habsburgse en andere despoten uit het verleden werden gebruikt. Door een gebrek aan een brede steun, kunnen zij sterven met het regime dat met hen in zee is gegaan. Nieuwe overheden kunnen democratisch handelen, om het bancaire- en financiële sector op te dragen de economie te steunen, maar natuurlijk niet andersom!
Volumineuze berichten in de media van het aanhoudende wereldwijde economische bloedbad kunnen leiden tot het standpunt, te stellen dat onze wereld niet de fundamenten van de economie begrijpt, hetgeen oude wereldleiders zoals Hammurabi, de Egyptische Farao’s, en zelfs Romeinse keizers wel heel goed wisten.
De waarheid is simpelweg dat de op schuld gebaseerde economieën – geld als schuld met al zijn intrinsieke ongelijkheid en eeuwige armoede is voorbestemd om te worden vernietigd. Oude despoten waren allesbehalve filantropen. Net als alle andere despoten in de geschiedenis werden ze gedreven door eigenbelang. Maar hebben ze op z’n minst erkend dat een eerlijk economisch systeem in ieders belang is?
Gezien onze moeilijke economische omstandigheden is het vergeeflijk dat wij kleine mensen wanhopen en met de handen in het haar zitten. De heersende opvatting van de kleine mensen is dat we machteloos zijn om grote veranderingen teweeg te brengen.

 

Het is niet zo dat wereldleiders of financiële leiders en economen, te veel om op te noemen, de ineenstorting van het huidige financiële systeem niet hebben opgemerkt.
In dit verband wordt verwezen naar het commentaar van Sir Mervyn King, gouverneur van de Bank of England, en de opmerkingen van Stephen Green als HSBC voorzitter, en de opmerkingen van de paus, en de zeer recente opmerkingen van president Barack Obama en vele, vele anderen. Al deze standpunten zijn dan wel afkomstig uit het unieke perspectief van elk individu, maar er loopt een rode draad.

 

Dus de gedachte is dat, hoewel vrije markt kapitalisme het slechtste systeem is, ook iets anders niet werkt. Het socialisme, het kapitalisme, het communisme, allemaal mislukken ze. Er zijn dus geloofwaardige “ismen”. Churchills opmerkingen zouden door ons allemaal moeten worden erkend.
Dus wat kunnen we doen? Kunnen we alleen maar meer schuld creëren, en de val versnellen? Zijn wij allen – regeringen, kleine individuen en instellingen, machteloos?


De oplossing is het creëren van een nieuw financieel systeem, dat voorzien is van de meest krachtige economische instrumenten die de wereld ooit heeft gekend.
Het is niet een “isme”. Het is handel, gericht op het creëren van schaalbare welvaart voor het grootste aantal mensen binnen een duurzame, door activa gedekte “opborrelende” wereldeconomie.

Het is een instelling voor het verstrekken van welwillendheid voor de hele mensheid, ongeacht kleur, wereldvisie of plaats op aarde. Dit alles zonder het creëren van schuld en zonder dat de belangen van anderen worden geschaad, maakt niet uit of ze groot zijn of klein.
Hoewel het vandaag de dag alleen bekend is bij een handjevol mensen over de hele wereld, bestaat het desondanks binnen een machtig en krachtig nieuw systeem dat is gecreëerd en beheerd door kleine mensen.
Het is reeds begonnen met weinig mensen. Weinig mensen zijn de sterkste kracht op aarde…

 

Dit zijn zeer interessante ontwikkelingen, waar je de bijbel eenvoudig naast kunt leggen!

Maar hoe misleidend zijn deze zogenaamde mooie uitspraken aangaande ‘DE OPLOSSING’: een nieuwe wereldmunt, uitgebracht door een nieuwe wereldregering, de Nieuwe Wereld Orde (NWO).

 

Dit zou volgens de tussenpersoon – zelf blijven ze achter de schermen!- ‘nieuwe hoop’ geven, en een ‘medicijn zijn voor onze planeet’ zijn.

Het is zo misleidend, omdat precies dezelfde mensen, die achter het huidige financiële en politieke systeem de touwtjes in handen hebben, straks nog steeds de macht zullen hebben wanneer ze spoedig de NWO gaan opvoeren. Ook al liegen ze ons voor dat ze van de ‘duistere kant naar de andere kant’ zijn gestapt, en dat WIJ het systeem nu zullen gaan runnen. Dit betekent juist GEEN grote bevrijding voor het hele menselijke ras!! Dit is het begin van de NWO; mensen zullen moeten gaan kijken met andere ogen (en oren), aldus de contactpersoon. Er is GEEN licht aan het eind van de tunnel van de NWO. Satan is een leugenaar vanaf het begin. De volgende level zou Human.02 zijn!? En ga je ascenderen (opstijgen) of niet, is hun vraag…

 

Zoals je ziet, is dit jaar 2012 het begin.

Deze oplossing zal echter blijken regelrechte tirannie te zijn, die de vrijheid van iedere burger op aarde volkomen zal ontnemen, of je dat nu wilt of niet.

Binnen enkele weken zal een grotere hoeveelheid details volgen, wordt er beloofd. Let op: dit gaat niet alleen over economie! Hierdoor gaat alles voor ALTIJD veranderen.

He is coming very soon!

Zie ook: Biochip666.blogspot.com/p/chip-in-2013
Bron:

Beforeitsnews.com

Cmn.tv/news/new-world-currency

Abovetopsecret.com

Vertaald: Marion

Posted: Eindtijdnieuws.blogspot.com en Eindtijd.goedbegin.nl

 


Kinderen, baby’s als proefkonijnen of nóg erger?

Met dank aan: Ellen Vader.

                                                                    
Burgermars : SAMEN voor vrijheid vaccinatie en informatie

Wij zijn de ouders van Stacy, in oktober 2011 overleden één week na haar eerste vaccinaties en organiseren dit wereldwijde evenement ter nagedachtenis aan Stacy en alle andere vaccinatieslachtoffertjes. Wij roepen alle burgers van alle landen op om aan deze mars mee te doen in hun eigen gemeente en omgeving; alles zal moeten veranderen ! Denk hierbij ook aan het inlichten van de pers en slachtoffers of ouders van slachtoffers die bereid zijn te getuigen. En zorg voor spandoeken, VRIJHEID VAN VACCINATIE EN INFORMATIE; wij geven jullie ook toestemming de foto van de tweeling Stacy en Lesly te gebruiken.
Klinische testen van bepaalde vaccins hebben de laatste jaren de dood tot gevolg gehad van 14 babies in Argentinië, een tiental in India, en nog veel meer wereldwijd. Volgens de Washington Post van 4 januari jl, vielen deze overleden 14 babietjes in Argentinië in de “placebogroep”, maar als het waar is, wordt dit tegengesproken door a+b en zijn de placebo’s vervalst, op zich ook toxisch en werd er met de evaluatie-veiligheidsrapporten van deze vaccins geknoeid en zijn onze kinderen dus PROEFKONIJNEN !
Oproep aan allen om zich bij ons aan te sluiten op vrijdag 20 januari 2012.
Plaats en uur : nog te bepalen en te organiseren met zich betrokken voelende personen en plaatselijke verenigingen.

Initiatieven : verder aan te vullen door plaatselijke organisators :

* 1060 Brussel, 20 januari 11.30 – 14.30 : Zuidstation – Fonsnylaan – Victor Horta Plein

Link evenement Facebook om je bij deze mars aan te sluiten :/www.facebook.com/events/246380045433232/

Wij danken jullie uit de grond van ons hart !

Raphaël Sirjacobs en Béatrice Dupont,
ouders van Stacy en Lesly

Contact :

0032/71438177

0032/492983902

0032/498610088


The Lake of Fire – Part 2, The Real Origin of Sin

The Lake of Fire – PART II

THE REAL ORIGIN OF SIN

I heard a world-famous televangelist say in his sermon that it was never God’s intention that Adam and Eve disobey His command and sin by eating of the forbidden tree. Most Christians would agree. They think God did not want Adam to sin; and Adam did not need to sin. If Adam had not sinned, we would all be living in a giant Garden of Eden to this very day. We would be in perfect health, there would be no sorrow, we would have pleasure twenty-four hours a day, we would never die, we would be happy and God too would be happy.

If Adam had shown just a little restraint the world wouldn’t be in the giant mess it is in today. Oh really? Well, why then didn’t Adam exercise restraint? What went wrong? Did the first humans malfunction? Was there a flaw in their original design? God was the Designer; is God to blame? Not according to Christendom. Is He at least responsible? Not according to Christendom. But why not?

Now listen carefully. Here is wisdom beyond its years. When a scientist creates an experiment or machine that malfunctions, is he responsible for the malfunction? Yes. Does he hold the experiment or machine responsible? No. Does he hold God responsible? No. Okay.

Now then, according to Christendom, when God creates an experiment or machine that malfunctions, is He responsible for the malfunction? No. Does He hold the experiment or machine responsible? Yes. Does He hold man responsible? Yes. See the wisdom?

I have just shown you one reason why God calls the WISDOM of this world STUPIDITY!

“For the wisdom of this world is foolishness [Greek: stupidity] with God. For it is written, He takes the wise in their own craftiness” (I Cor. 3:19).

First, Christendom assumes that God’s creation of humans malfunctioned — it did NOT!

Second, they assume that God is not responsible and does not take responsibility — He DOES!

One unscriptural assumption added to another unscriptural assumption does not equal a Bible Truth!

Few indeed have ever stopped long enough to consider that just maybe God intended for the world to be in the hellish mess that we find it. Not for all eternity, but for the present, for a period of time, for a great purpose. It just seems so wrong to Christian thought to believe that God would have purposed such an evil and unhappy world. But look at the alternative. Are we to believe that God tried (albeit unsuccessfully) to make a good creation, but was unaware of its potential to run amok? And ever since, God must therefore either lack the love for humanity to straighten it out, or He lacks the power and ability. But either way it disowns God’s sovereignty and presents us with a God Who either CANNOT or WILL NOT STOP THE INSANITY! They would have us believe that God’s solution to rid the world of sin and evil is to torture most of humanity in fire for all eternity.

The whole idea is blasphemous. If a carnal-minded human can take responsibility for an invention that malfunctions, I submit that God is bigger and more responsible than puny man. Be it known to all that God takes full responsibility for His creation, and absolutely nothing in His creation is malfunctioning. Here’s the proof:

If a thousand Christians were given the assignment to write an essay describing the world as it was after God completed it, but before man sinned, I am positive that we would get one thousand essays describing the unbelievable beauty, harmony, and perfection of all creation including man and beast. However, would such essays be based on the Scriptures? Let’s look at a little understood Scripture.

“For the creature [and/or creation itself] was MADE subject to VANITY NOT WILLINGLY, but by reason of Him [that’s God] Who HATH SUBJECTED the same in hope. Because the creature itself also shall be delivered from the BONDAGE OF CORRUPTION into the glorious liberty of the children of God. For we know that the WHOLE CREATION groans and travails IN PAIN until NOW” (Rom. 8:20-22)!

Wow! Did you know that Scripture is in the Bible? Have you ever meditated at length on its meaning? This one Scripture does much damage to Christian doctrine. From a strictly carnal-minded approach, this Scripture is devastating. Let’s see what these words entail from Strong’s GREEK DICTIONARY OF THE NEW TESTAMENT:

VANITY: empty, profitless, vain, transientness [temporary], depravity [wickedness].

BONDAGE: slavery, subjection, subserviency.

CORRUPTION: shrivel, wither, spoil, ruin, deprave, defile, destroy, decay, perish

GROAN: moan, calamity, be in straits, murmur, grief, grudge, anguish.

TRAVAIL: pangs, to pain together, travail as in birth.

PAIN: anguish, toil for daily subsistence, starving.

The force of these verses in Rom. 8:20-22 is inescapable. It was God HIMSELF Who subjected the whole creation to vanity, and He didn’t ask anyone’s permission before He did it. And it is only God Himself Who will deliver the whole creation from the bondage of corruption, pain, and suffering. Make no mistake about it: God is the Creator of evil, and He takes full responsibility for the deliverance from the consequences of all the evils that have caused the creation to “groan and travail in PAIN until NOW” as Paul describes. God takes responsibility for the temporary failures of creation so that He can take all the credit and glory for its successes.

And most of the glory that God will receive is from the glory that He gives to all mankind.

It was not possible for Satan NOT TO SIN — he was created for the express purpose of being God’s Adversary, and so, of course, he was a sinner “FROM THE BEGINNING”!

It was not possible for Adam and Eve NOT TO SIN — they were created for the express purpose of being molded into the “image of God;” and so of course, they had to eat of the forbidden tree of the knowledge of good and evil or they would have NEVER reached this first spiritual step in becoming LIKE GOD (in His IMAGE,) a step of paramount DIVINE REQUISITE:

“And the LORD God said, Behold [consider, to perceive, to know, to understand], the man is BECOME AS ONE OF US [Hebrew for ‘God’ is elohiym which is the plural of elowahh, hence ‘us’], TO KNOW GOOD AND EVIL…” (Gen. 3:22).

Knowing “good and evil” is one of the most essential requisites in being formed in the image of God. To truly “know” both good and evil they HAD to partake of its source, which was the “TREE of the knowledge of good and evil,” which then DEMANDED that they SIN in order to obtain this “knowledge.” NO OTHER TREE IN THE GARDEN POSSESSED THIS NEEDED KNOWLEDGE!

And so it was GOD, and none other than GOD, Who intended from the beginning that Satan and man SIN! That does not make God a sinner, for a sin is a “mistake,” a “missing of the mark,” a “falling short of the glory of God,” and God has NEVER MADE A MISTAKE OR FALLEN SHORT OF TOTAL PERFECTION! God knew what He was doing and how things would turn out BEFORE He created ANYTHING! “Declaring the end from the beginning…” (Isa. 46:10). Satan and man are “accountable” for their sins, because they sinned willingly from their heart, but God takes “responsibility” for their sins, and therefore had already provided them a Saviour BEFORE the foundation of the world:

But with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot: Who verily was FOREORDAINED BEFORE THE FOUNDATION OF THE WORLD, but was manifested in these last times for you” (I Pet. 1:19-20).

“And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb [Christ] slain from the FOUNDATION OF THE WORLD” (Rev. 13:8).

Is anyone so naive and blind as to believe that God had prepared a Lamb, a Sacrifice, His SON, to be slain for the sins of the world at a time when theologians would have us believe God didn’t even KNOW there was shortly coming such a thing as SIN? God knew; God is smart! It was God Who created the tree of the knowledge of good and evil. It was God Who placed it right in the middle of the garden to catch Eve’s eye. It was God Who made the tree particularly attractive and desirable. It was God who placed in the humans the desires and passions that would CAUSE them to partake of the forbidden fruit. It was God who placed Satan the serpent in the garden to tempt Eve and fill her head with the glories of enlightenment. It was God Who had ALREADY made preparation for their salvation through the slain Lamb of God.

Only ignorant and foolish theologians would ever charge God of being ignorant of the conduct and behavior of His own creation. It was not the temptation or deception entering INTO Eve that caused her to sin and bring separation from her Creator and God. It was what was already in her that caused her to sin. Proof:

“For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies” (Mat. 15:19).

Notice it: “And when the woman saw [in her heart] that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eye [in her heart], and a tree to be desired [in her heart] to make one wise [an idol of the heart], she took [’For out of the heart proceed … thefts…’] of the fruit thereof, and did eat (Gen. 3:6).

Did you notice that last phrase “…and did eat”? It was not the “eating” of the fruit that made her a sinner — she had ALREADY sinned by looking, lusting, and fantasizing about her potential wisdom. It was AFTER she sinned that she “did eat.”

The good news is that all of our suffering is for a grand purpose and will ultimately bring huge rewards. Just two verses before, Paul tells us how God subjected the whole creation to these many evils and he gives us this comforting thought:

“For I reckon that the sufferings of this present time [’groaning and travailing in pain together until now’ Ver 22] are not worthy to be compared with the GLORY which shall be revealed in US” (Ver. 18).

ONLY GOD IS RESPONSIBLE

I am going to cover considerable Scriptural material in this series that many may not think directly relates to the Lake of Fire-Second Death. Trust me, it does. It will be of little value for me to just technically prove from the Scriptures that God does not eternally torture anyone in the lake of fire-second death, or anywhere else for that matter.

In the light of today’s spiritual darkness and global apostasy, it is most needful to understand some basic spiritual truths before launching into a word-for-word explanation of the dozen or so verses related to the lake of fire-second death. We will do that, but before we do, we are going to learn a great deal about God, life, death, the Scriptures, the purpose for our existence, and the destiny of the whole human race. All in one paper? I’ll try to hit the high spots.

Most Christians have a one-sided and often evil concept of judgment. They think of it primarily as a negative and horrible thing that wicked people must go through before being sentenced to some fabled fiery hellhole of torture and eternal damnation.

Judgment is not reserved exclusively for the wicked, nor is it a one-sided sentence of doom. There are many problems with the orthodox teaching of judgment. Much emphasis is placed on a few Scriptures taken out of the context of all of God’s counsel regarding judgment. The subject is too large even for this paper. However, I will try to present both sides of judgment.

Judgment has both a positive and a negative side. That, is judgment itself contains both. The result of the two faces of judgment, however, I am happy to report, will not perpetuate the dual masks of comedy and tragedy for all eternity, but rather a “smiley face” for all.

If people could only see that God is not a carnal-minded human as themselves. He is GOD — The Great Creator, Sustainer, and Saviour of all — GOD! God has a plan, a procedure, and a purpose for this creation. Precious few have even a basic understanding of what it is. Nothing in creation is out of control from God’s perspective. Nothing ever surprises God or catches Him off guard. God does not view the activity of His creation from His celestial vantage point unaware of what people will do next. God knows all in advance. God doesn’t just know what “will” happen in the future, He causes all that will happen in the future. God IS the future. God is the Alpha and the Omega — He IS the beginning; He IS the end, and nothing can be different from what God says MUST BE.

We have got to get away from the “God allows certain things” mentality and syndrome. God CREATES, God DESTROYS, God HEALS, God KILLS, God CAUSES, God BRINGS ABOUT, God SAVES. God does not “allow” things that He has not foreordained to be! This popular doctrine among the religions of the world is utter unscriptural foolishness. The teaching suggests that man does things that God had no previous knowledge of, does not approve of, wishes would have never happened, but nonetheless, He “allows” them. Certainly He “allows” them in as much as He does not “disallow” them, but this still begs the question as to their true origin. God is the Creator, not Satan.

“For OF Him, and THROUGH Him, and TO Him, are all things: to Whom be glory for ever.  Amen” (KJV Rom. 11:36).

“Seeing that OUT of Him and THROUGH Him and FOR Him is all…” (Concordant Version).

Does this also include EVIL?

“That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there is none beside Me, I am the LORD, and there is none else. I form the light, and create darkness; I make peace, AND CREATE EVIL: I the LORD do ALL THESE THINGS” (Isaiah 45:6-7).

There are many many things in life that are very hard to accept and deal with in our weakened spiritual state. I cannot, after all this time, get the images of the Twin Towers collapsing on thousands of people, out of my mind. Or maybe even worse, the men, women and children in the four planes that knew they were destined to a violent disintegration in fire! I get teary-eyed every time I think of it. It is extremely traumatic to contemplate. And now another shuttle disaster! One at the hands of evil terrorists; the other an accident, fate, providence? But what is gained by trying to take all of these things out of the realm of God’s responsibility? God and God only has the “ability-to-respond.” Man is not running God’s creation, God is. How can anyone doubt it?

We all have our own personal financial, health, social, mental, and spiritual trials in addition to thousands of other problems in our home, community, state, nation and world which can easily overwhelm us if we are not well grounded. Do we think all these things just invented themselves and brought themselves into existence? I tell you No; these are all the design of an all-wise God.

People freely admit that God knows every sparrow that falls, the individual names of one hundred billion billion stars, and the number of hairs on five and one half billion people’s head at any given second of the day, but that He is, nonetheless, just not concerned with the smaller details of your life.

FATE OF THE SHUTTLE VICTIMS

Let’s reflect for a moment on the Space Shuttle. It was heart-wrenching to say the least in realizing that there were seven astronauts in that shuttle which we all watched dozens of times from different videos tracking its re-entry. Some of them on board were professed Christians. But for sure one, Col. Ilan Ramon, was a Jew who did not profess Jesus as His Saviour. So when the rubber hits the road, where does Christian doctrine stand on Col. Ramon’s eternal destiny?

Did not all of Israel show extreme remorse over their fallen Son and Hero? Yes they did — I saw them myself! Did peoples from all around the world show remorse for his death? Yes they did. Did people all over America show remorse and profound sorrow over his death (along with the others, of course?) Yes, we all saw it on national TV. Did you show remorse for this Jewish Astronaut who gave his life in service to his country? I am sure you did. And I can testify to the fact that I certainly did and still do. Regardless of his religious affiliation, was not Col. Ramon a brave, smart, loving, astronaut and family man? Now then, what about God? Does God love Col. Ramon as much as his family, friends, and country did? What happens to fine young Jewish men like Col. Ramon when they die without accepting Jesus Christ as their Lord and Saviour? According to Christian theology, where is Col. Ramon now that he is dead? You will now see some of the reasons why I breathe and why I write these papers.

A FAMOUS THEOLOGIAN’S VIEW OF THE GOSPEL

Christendom teaches that when a person dies in his sins, without repenting or accepting Jesus Christ as his personal Saviour, that person is then doomed to the damnation of the fires of hell for all eternity! And it matters not whether that person was a loving husband, a loving father, or a fearless hero for his nation. According to this immutable Christian doctrine of eternal torment, Col. Ramon is right now burning and suffering unspeakable torture in the fires of some eternal hell. Why? Because he was Jewish and not Christian by religion, that’s why. Would these Christian theologians and preachers get on international television and tell their audiences that since Col. Ramon was Jewish that he is now burning in the fires of an eternal hell, and that God will never, ever let him out or ever show the slightest mercy on him? Not in a million years. Does anyone believe that the words “hypocrite” and “coward” are inappropriate here?

Let me give you a few quotations regarding the gospel from world famous preacher, teacher, author, and theologian, Dr. James Kennedy. All italics are Dr. Kennedy’s.

“This is the light of Christ. It is the light of grace, and it is not incumbent upon God to extend it to everyone. Let us make it very clear that it is not incumbent upon God to extend it to anyone.”

“Therefore, the light of Christ is not extended to everyone…”

“And thus we see the exclusivity of the Gospel…”

“But because God extends it [the light of Christ] to some does not mean He must extend it to any other.”

“He [God] doesn’t have to be gracious or merciful to any guilty sinner…”

“So the idea that God owes to everyone some offer of mercy is totally foreign from [to?] the Bible.”

“The great Charles Spurgeon said that the amazing thing is not that everybody isn’t saved; the amazing thing is that anybody is saved.”

“Heavenly Father, I pray that your Spirit will give us a clear vision of the plight of the lost — those who are on their way to eternal perdition, to damnation forever.”

The above quotations are from a Sermon by James Kennedy, A.B., M.Div., M.Th., D.D., D.Sac.Lit., PhD., Litt.D., D.Sac.Theol., D.Humane Let., entitled: What About Those Who Have Never Heard? Without a doubt, this is the most blasphemous and evil sermon I have ever heard in my 62-year life! But are we not learning that even these bad sermons that blaspheme God’s character are also God’s intention? His greatest enemies and adversaries always included “the shepherd,” the “Scribes,” the “priests,” and those inimitable religious leaders in every era — The Pharisees!

I thought that it was fitting and a nice gesture of our President to state that although the astronauts did not make it back to earth, his prayer was that they are “ALL SAFELY HOME!” He is of the Christian faith, but he did not assign Col. Ramon to the fires of hell for his Jewish non-Christian faith. I believe there are many Christians that wouldn’t touch the despicable doctrines of a James Kennedy with a ten foot pole. It’s true; they are safely home. They are all in God’s keeping. They are all asleep (there are dozens of Scriptures that say that the dead are sleeping until resurrection) awaiting the resurrection of the dead.

And those that were not believers will be judged. That judging will involve the lake of fire which is the second death. But does that mean that Col. Ramon and any other nonbelievers will be tortured for all eternity? Remember that fateful day when all of our hearts went out to Col. Ramon’s and his six companions? Remember how that NASA and our whole nation would have done ANYTHING at ANY expense if we could have saved them? Remember how you felt? But the big question to answer now is how will GOD feel when Col. Ramon stands before the judgment seat of Christ?

Will God hate Col. Ramon for being deceived and not accepting Christ as his Saviour? Will God teach Col. Ramon His truths so that he too can know the Truth (Jesus) and be set free? Or will He throw Col. Ramon (along with ALL his Jewish family members and the WHOLE NATION of Jesus rejecting Jews) into a lake of fire that will torture their flesh with steel-melting fire for all eternity? Do the high priests of Christendom really have Scriptures that contradict the hundred or so Scriptures I have quoted in this present paper? Is there a single Scripture in the entirety of the Bible that actually says God will torture anyone for all eternity? There is NO such Scripture and NO such thought. You will all see the proof before this series is finished.

The fate of Col. Ramon according to the teaching of Christendom is inescapable. Since he rejected Jesus Christ as his personal Saviour, he is right now this minute screaming his guts out in the fires of hell in agonizing pain and terror far worse than the horrors of his space shuttle breaking up and burning upon re-entry into the earth’s atmosphere! That, my dear readers, is what their teaching demands. Will Col. Ramon go from burning up in reentry, to burning in hell until judgment, and then be transferred to the lake of fire to burn for all eternity? Is this mercy’s destiny? This is unscriptural insanity.

I am not out of touch with the realities of real life. I would be happy to swap war stories with any of you. I know that there are many things in life that are hard, and painful, and difficult to endure. Why are these things here, who is responsible, and where will it all end? There is a way to understand these things from God’s perspective. He has not left us in the dark as to the source, meaning, and purpose of all the evil in the world today even though things are often difficult to emotionally and spiritually accept.

I do not hesitate to add, however, that there are also many wonderful and beautiful and loving things in the world as well. I trust most of us don’t have too much trouble dealing with the beautiful and loving side of life. It is the painful side of our human experience that is sometimes difficult to believe has a reasonable purpose for its existence. Even our Lord, Who was involved in the creation of all things (Col. 1:15-20), and knew the purpose of all things (Eph. 1:11), and knew that He was to be the Savior of all mankind (I Tim. 2:4), and the Saviour of all creation from vanity, slavery, and corruption (Rom. 8:21), nonetheless, when seeing Jerusalem headed for utter destruction because of rejecting Him and His gospel, He WEPT over it (Luke 19:41!) God has pity on weak and foolish humanity, whom He Himself has created that way.

Either God Himself is the Creator of good and evil and all that is and will bring about a total healing, restoration, and perfection of all there is, or, God is not the Creator of good and evil and all that is, and therefore is not responsible for the mess the world is in today which supposedly will end with most of humanity going to hell in a hand basket to suffer — insanely suffer — for ALL ETERNITY! All Scripture and sanity itself tells us the former is the Truth. Christendom and insanity tells us that the latter is the truth.

DID GOD CREATE AN UNPREDICTABLE WORLD?

Here is one of the most profound Scriptural Truths that you will ever learn. GOD is the originator and Creator of the entire universe and everything that is in it! GOD is responsible for the entire universe and everything that is in it! And to say otherwise is both unscriptural and foolishness.

There are only three possibilities as to why things are the way they are;

Why there is evil and tragedy in the world;

Why people do evil things to other people;

Why the innocent must suffer at the hands of the wicked;

Why people are born with debilitating defects;

Why the whole world lies in spiritual darkness and paganism;

Why billions live and die without ever hearing the name of Jesus Christ their Creator and Saviour;

Why men are often tortured by providence and nature itself which operates completely and independently apart from any man.

When we understand these things we will understand the lake of fire and second death, and a thousand other things that happen in our lives today as well as in the lives of all humanity since Mother Eve!

THREE POSSIBLE ANSWERS

 1. ACCORDING TO ATHEISTS: The human race is the byproduct of a blind, unintelligent, accidental, evolutionary process started billions of years ago by a humongous cosmic BIG BANG. Therefore NO HIGHER POWER is responsible for anything. If anyone believes this, then the Scripture speaks to YOU when it says:

  “The FOOL has said in his heart, ‘There IS NO God’” (Psalm 53:1).

 2. ACCORDING TO CHRISTENDOM: The human race and angelic messengers are the perfect creation of an all-wise, all-powerful, all-knowing, undeceivable, untrickable, unfoolable, intelligent, and loving GOD. That’s the good news. Here’s the bad: God’s first and most perfect specimen created out of the combined intelligence, power and wisdom of a perfect God, was a great spirit archangel they call, Lucifer. (Incidentally and Scripturally, “Lucifer” was never a proper noun or name for anyone)!

  The Christian teaching is that before God ever created the first man, this perfect archangel whom Christians call Lucifer, went bad! He was perfect but he turned bad! He turned into a bad angel (excuse me, archangel.) Did God create him to turn bad? No. Did God know that he would turn bad? No. Did God wish that he hadn’t turned bad? Yes. But was there anything God could do about it? No. Why did God’s first and greatest creation to that time malfunction? How can a PERFECT creation by a PERFECT Creator … malfunction? “Houston … WE HAVE A PROBLEM”! God doesn’t have a problem; Christendom has a problem. And it is the BIGGEST single problem in all Christendom! It is huge. It is this very Satanic LIE that has given birth to the most evil doctrines on the face of the earth in the history of the world!

  According to this Christian theory [hypothesis,] the very first thing that The Omnipresent, Omnipotent, Omniscient, Creator God made, not only malfunctioned, but turned into a DAMNABLE, DIABOLICAL DEVIL! This devil has ever since, relentlessly wreaked havoc on every facet of God’s creation which will consummate with a lake of fire that will continue to insanely torture most of the human race for all eternity! Salvation is pictured as God’s nearly vain attempt to salvage but a few from the grasp of this colossal cosmic experiment gone amok! God’s Spiritual Frankenstein Monster has turned on Him and His children. And it has already been predetermined that Satan will be the final Victor when all the marbles are counted. Not a pretty picture. This is the god that the world of paganism is supposed to put their eternal confidence in! A god who cannot or will not protect his own children from this cosmic wolf in sheep’s clothing. (Small “g” intended.) And you think I am too hard on the doctrines of Christendom? You have no idea.

  Hence it is Satan that is supposedly responsible for introducing evil into the world. Satan supposedly chose to disobey God and therefore we also must choose, on our own, by our own power, as to whether we will follow and obey Satan; or follow and obey God. This is the Christian position on this matter of good and evil.

 3. ACCORDING TO GOD AND THE SCRIPTURES: Don’t get me wrong, Christendom did not originate this theological problem (Satan did;) they merely continue to parrot the original author. Satan LIES! Yes he does. He is a LIAR, and the FATHER of lies and he has ALWAYS been that way since his CREATION (John 8:44). Satan was NOT “Lucifer” (a supposed perfect archangel) from the beginning; Satan was “Satan” from the beginning. Satan is an EVIL creature. He has been an evil creature from his very creation. Satan is not the result of a Godly experiment gone wrong! Satan is functioning PERFECTLY as God’s adversary. Satan is essential to the purpose and salvation of the whole human race. That is why God created him in the first place.

WHENCE SATAN THE DEVIL?

According to Christendom, Satan created himself. He was supposedly a perfect archangel and then CHANGED HIMSELF INTO A DEVIL. Is this Scripturally true? Who created Satan?

 1. You are of your FATHER the DEVIL [the GREAT DRAGON, OLD SERPENT, the DEVIL, and SATAN {Hebrew for Adversary — I Pet. 5:8} Rev. 12:9], and the lusts of your father ye will do… He was a murderer FROM THE BEGINNING, and abode not in the truth [from the beginning], because there is no truth in him [from the beginning]. When he speaks a lie, he speaks of his own: for he is a liar [from the beginning], and the father [the beginner] of it” (John 8:44).

 2. “Now the SERPENT was more subtle than any beast of the field which the LORD GOD had MADE…” (Gen. 3:1) God “made” this serpent which TALKED with Eve as an articulate, intelligent creature. Satan did not possess this serpent of the field, Satan was this serpent! Satan doesn’t possess snakes! Satan himself was CREATED A SERPENT. Even Paul acknowledges that it was “the SERPENT” that deluded Eve, and not some other creature possessing a snake (II Cor. 11:3).

  “And I will put enmity between thee and the woman, and between THY SEED and her seed, it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel”
  (Gen. 3:15).

  This serpent that shall bruise the heel of Eve’s seed (singular seed — Christ) is clearly Satan the Devil who also has seed, “thy seed.” Jesus said, “You are of your father the Devil…?” (John 8:44). Satan the Devil has “seed”; he is a “father;” a father has children and followers of like nature. No literal snake ever produced a seed that bruised the heel of Jesus. Snakes do not “eat dust” but Satan dines on mankind “Be sober, be vigilant; because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour [Greek: (lit. or fig.) gulp entirely, swallow up] I Pet. 5:8). And he seeks to devour mankind who are “dust” of the earth (“…for dust thou art….” Gen. 3:19).

 3. “By HIS SPIRIT He hath garnished the heavens; his HAND has FORMED THE CROOKED SERPENT” (Job 26:13). God garnished the heavens by His SPIRIT, because they are a thing of great glory, beauty, and splendor. But the crooked SERPENT God formed by His “hand” — at ARM’S LENGTH. Thus indicating it was something necessary, but not of His HEART AND SPIRIT! Satan is called “the crooked serpent.” This word crooked comes from a Hebrew word that is not translated “crooked” anywhere else in the Bible. The word in Hebrew is bariach, and it means “a fugitive,” Strong’s #1281. And “fugitive” is from the Hebrew word nuwa, Strong’s #5128, among its several meanings are: “to [go] up and down,” and “to and fro,” and to “sift.” Remember that God names things according to what they are and what they do:

  (A) “And the LORD [is this a high enough authority for everyone?] Said unto SATAN [not a heretofore archangel,] Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, ‘From going TO AND FRO in the earth, and from walking UP AND DOWN in it” (Job. 1:7 and 2:2).

  It is the “crooked [fugitive] SERPENT” SATAN who goes “TO AND FRO” and “UP AND DOWN” in the earth! God created Satan for this purpose.

  (B) “And the LORD said
  [is this a high enough authority for everyone?], Simon, Simon, behold, SATAN [not a heretofore archangel] hath desired to have you, that he may SIFT you as wheat” (Luke 22:31).

  It is the “crooked [fugitive] SERPENT” SATAN who “SIFTS” men like wheat! God created Satan for this purpose.

 4. “Behold, I have created the smith [that’s me] that blows the coals in the fire, and that brings forth an instrument for His work, and I have CREATED THE WASTER TO DESTROY” (Isaiah 54:16).

  [“waster” — Hebrew: shachath, decay, ruin, batter, cast off, corrupt, destroy, lose, mar, perish, spill spoil — UTTERLY WASTE, #7843, p. 115, Strong’s Hebrew and Chaldee Dictionary].

  God created the “WASTER,” not the archangel who later supposedly became Satan, but from the BEGINNING God said He created “The WASTER” and He created him “TO DESTROY.” Now then, WHOSE role is it to “destroy” the flesh of man so that the spirit may be saved?

  “In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together, and my spirit, with the power of our Lord Jesus Christ, To deliver such an one UNTO SATAN for DESTRUCTION of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus”
  (I Cor. 5:4-5).

  It is SATAN who was created from his very beginning to be “the WASTER to DESTROY” men’s flesh (carnal mindedness) so that they learn not to blaspheme (I Tim. 1:20). Satan started with Adam and Eve and he isn’t finished YET!

 5. “And no marvel [Gk: to wonder with ASTONISHMENT]; for Satan himself is transformed [Gk: meta schematizo, transfigure — to change the outward form or appearance, to make GLORIOUS] into an ANGEL OF LIGHT” (II Cor. 11:14).

 6. I am the LORD, and there is none else, there is no God beside me: I girded you, though you have not known me: That they may know from the rising of the sun, and from the west, that there none beside Me. I am the LORD, and there is none else. I form the light, and create darkness: I make peace, AND CREATE EVIL: I the LORD do ALL [even the creation of evil and even the creation of Satan] THESE THINGS” (Isaiah 45:5-7).

  Satan is evil, God created evil, God CREATED SATAN!

 7. “He that commits sin is of the DEVIL [Gk: Adversary, Satan] for the Devil SINS FROM THE BEGINNING. For this purpose the Son of God was manifested, that He might destroy the WORKS of the Devil” (I John 3:8). So was it AFTER a supposed “Lucifer archangel” metamorphosed into Satan that he sinned, or did Satan the Adversary sin “from the BEGINNING?

Can the high priests of Christendom ever get anything Scripturally correct? They cite Isaiah 14 and Ezekiel 28 (I will write a paper on these two chapters in the near future) as proof that Satan was once a perfect and glorious archangel.

They claim that a PERFECT AND GLORIOUS LIGHT-BRINGING ARCHANGEL CHANGED HIMSELF INTO SATAN THE DEVIL, whereas we just read in the divine, inspired, infallible Word of God that contrariwise, it is SATAN THE DEVIL WHO HAS TRANSFORMED HIMSELF INTO A PERFECT AND GLORIOUS ANGEL OF LIGHT! The Scriptures teach the diametric opposite from what Christendom is teaching. But it is mandatory that they teach this lie, because it is mandatory that they deny every Scripture that says GOD CREATED EVIL or EVIL CREATURES! It doesn’t fit their theology. They must find a way that allows God to torture billions of people in fire without being evil Himself or even responsible for doing so. The origin of sin and evil must be placed on the creature rather than the Creator. This way the creature is responsible for everything and the Creator is responsible for nothing!

And so it is stated that men CHOOSE to go into the lake of fire and suffer eternal pain, and God’s hands are tied by a doctrine that Satan has planted into the hearts of all men everywhere. An idol of the heart of such magnitude that men will DIE to preserve it. Deceived humanity has perceived this idol to be of the greatest value of anything that can ever reside in the heart of man including the Holy Spirit of God!

And just what is it, specifically, that gave this fictitious archangel the ability to metamorphose himself into a devil? Which thing also then permits God to torture humanity eternally in fire, without it being His fault? Which thing also empowers man with the ability to thwart the VERY WILL OF GOD ALMIGHTY?

THE ILLUSION OF FREE WILL

Here it is, the magical source of man’s imagined deity. It is, of course, “HUMAN FREE WILL.” Or, as in the case with Satan, “SATANIC FREE WILL.” And just what is human and satanic free will? It is a fictitious power that Satan and all humans imagine they have, which gives them the power to make choices that have NO CAUSE. Do not mistake what I have said. Choice is not the power to MAKE choices. We all have that power. Choice is a power of the brain, mind, and spirit. It is a logical functioning mechanism. Even a sophisticated computer can “make choices” based on other data at its disposal contained in its memories. But making choices is not … I repeat is NOT, judging, determining or selecting something BASED ON NOTHING!!!

The first edict of the physical universe is “CAUSE AND EFFECT.” There cannot be an effect anywhere in the universe, on earth, in a laboratory under strict controls, or in the mind of a human being that does not have A CAUSE! It is axiomatic! It is not debatable! It is a LAW OF GOD! And therefore, the most lawless of all lawless conceptions possible is that man can make choices and decisions that are NOT BROUGHT INTO EXISTENCE BY EITHER INTERNAL OR EXTERNAL CAUSES AND FORCES!!! It is, in fact, an attempt at nihilism of the very laws of physics. And so theologians, philosophers, and the world’s greatest wisdom thinkers would have us believe that free will is a power even greater than God Himself, seeing that even God does not think things, or create things from NOTHING! God does NOT operate the universe by decisions based on nothing and therefore having no cause.

“In Whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him Who works [Greek: ‘is operating’] ALL things after [after what? His ‘free’ will?] … After the COUNSEL of His own will” (Eph. 1:11)!

Nor does God create things out of NOTHING:

“…IN [Greek is ‘in’ not ‘by’] Him [Christ] is ALL CREATED, that in the heavens and that on the earth…” (Col. 1:16).

“For OUT [the Greek is ‘out’ not ‘of’] of Him and THROUGH Him and FOR [Greek is ‘for’ not ‘to’] is ALL” (Rom. 11:36).

So creation is “IN Christ,” but “OUT of God.” Not out of “nothing.” The universe consists of the things of God’s already eternally existing SELF. God is SPIRIT (John 4:24). And what is matter but invisible spiritual power and energy?

“Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that THINGS which are seen [physical matter] were not made of things [were they then made of nothing? NO] which DO APPEAR” (Heb. 11:3).

There it is. God made everything out of things that DO NOT APPEAR [invisible things] not out of things that do appear [physical things], and this is because GOD HIMSELF IS INVISIBLE!

“Now to the King of the eons, the incorruptible, INVISIBLE, only, and wise God…” (I Tim. 1:17).

God follows His own spiritual laws. “Free will” sounds like a marvelous and magical thing — it is rather, however, the god of stupidity. It is the height of man’s foolishness and human wisdom. It is both ungodly and unscriptural! It is an affront to the Sovereignty of God. Man and Satan are not deities that can operate independently of the Creator! The theory is a hoax, a farce, a sham. Its only reality is as an IDOL OF THE HEART which will be burned out of every son whom God scourges.

Of course all theologians are quick to point out that man does not possess total free will. Man’s will is obviously limited we are told. Oh really? So it is “limited free will” that Satan and all humans possess, is it? Does no one ever bother to question the contradictions of Christian doctrine?

“Iimited, a. restricted,” Webster’s Twentieth Century Dictionary, page 963.

“free, a, without restriction,” Webster’s Twentieth Century dictionary page, page 682.

Does everyone know the meaning of the word “contradiction?” Only Satan could convince otherwise intelligent people that they have a “limited” — restricted, “free” — without restriction “will.” For sure man has a will; however, it is anything but FREE!

“For it is GOD which works in you both to WILL and to DO of His good pleasure” (Phil. 2:13).

“To will” requires a “work” of GOD! We all choose as we choose because there are things and forces and situations by the millions beyond anyone’s control that CAUSE US TO CHOOSE AS WE DO! It matters not that you cannot see or feel the cause. It is there and it does its work on you. And when causes make you choose, then that particular choice could not have ever been otherwise. God is the great CAUSE of all there is. I know Christians by the hundreds of millions deny it and deny God’s Word that teaches it. That unbelief and lack of faith, however, does not change the facts of God’s Word or the laws of physics.

That God creates good and peace there is no question. That

“Every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning” (James. 1:17),

There is also no question about it among Christians. That God is the creator of evil and preordained the sin of Adam, however, is believed by virtually no one.

And so it is that neither man nor Satan can do anything contrary to the intention of God. God has a will that includes a final destiny of total perfection of His whole creation. God has set man and Satan (his very name means adversary) AGAINST HIS OWN WILL for a period of time. But during this period when everyone goes against God’s will, God INTENDS them to do so. And when God no longer “intends” for there to be any more adversaries or enemies opposing Him or His will, He will remove all such opposition (See I Cor. 15:21-28). ALL OF GOD’S WILL, WILL THEN BE DONE!

Therefore it should come as no shock to us when we learn that even the destruction and crucifixion of His own Son was God’s INTENTION from before He even created the world:

The Kings of the earth stood up, and the Rulers were gathered together against the LORD, and against HIS CHRIST.

“For of a truth against Thy Holy Child JESUS Whom THOU [God the Father] hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, with the Gentiles, and the people of Israel [God anointed them ALL for this purpose], were gathered together, For to do whatsoever THY HAND [the very HAND OF GOD], AND thy counsel [God works ALL according to His ‘counsel’ Eph. 1:11] determined BEFORE [God predestinated His Son’s crucifixion before the foundation of the world Rev. 13:8] to be done” (Acts 4:26-28).

And so we see that ultimately, behind the scenes, it was really God the Father Who planned and brought about the Crucifixion of His Own Son! We are all accountable for the death of His Son, because He died on OUR BEHALF and for OUR SINS which we voluntarily sinned, but it is God Himself Who is RESPONSIBLE for His Son’s Death. And God takes responsibility. And He takes responsibility for EVERYTHING that happens in His creation and universe! Therefore God will bring all things back to restoration and perfection. It is so sad that this grand truth is so violently opposed by the enemies of the Cross.

There are three Scriptural reasons for this evil doctrine of eternal torture in a lake of fire:

 1. “The heart [of carnal unconverted mankind] is DECEITFUL ABOVE ALL THINGS, and DESPERATELY WICKED: who can know it” (Jer. 17:9).

 2. “And the great dragon was cast out, that old serpent, called the Devil, and Satan, which DECEIVES THE WHOLE WORLD…” (Rev. 12:9).

 3. “Because the carnal [natural] mind is enmity against God; for it is not subject to the law of God, neither indeed can be” (Rom. 8:7).

The inconsonant, incongruous, inconsistent teachings of Christendom are bewildering. All my life I have heard that God hates SIN, not the SINNER. Why then, according to Christendom, doesn’t God save the sinner and abolish the sin? Wasn’t that the purpose of God in the first place? “Behold the Lamb of God, which takes [Greek: ‘is taking’] away the SIN OF THE WORLD” (John 1:29). “And He is the propitiation [to be favorably inclined to the sinner because of the sacrifice for him — merciful] for OUR sins: and not for ours only, but also THE SINS OF THE WHOLE WORLD” (I John 2:2). As Christ died for the sake of all sinners and paid the penalty for all the sins of the whole world, why does Christendom teach that these same sinners for which Christ died must still be tortured for eternity?

Now don’t all e-mail me at once, telling me that they go to hell in a hand basket because they DID NOT REPENT OF THEIR SINS for which Christ died. It is concluded by modern religious theory that most of humanity have DIED IN THEIR SINS, neither having repented nor accepted Christ as their Lord and Saviour. And this is their simple (albeit totally unscriptural) answer as to why most of the human race will be tortured in a hellhole of fire for all eternity! For they know not the Scriptures, nor the Plan of God, nor the Wisdom of God, nor the Power of God, nor the Sensibility of God, nor the LOVE OF GOD.

I know that many people think I am too hard on Christian heresy. That’s because I love them. Would you not show a little “hard” tough love to your children if they were taking mind-destroying DRUGS? Well it is my opinion that Christian heresies are mind-destroying drugs as well. This ministry is a love/hate ministry — love for all God’s creatures and hate for all the spiritual mind-destroying heretical drugs out there on the streets and on the air waves around the world.

Trust me when I say: When one learns the Truth about our All Wise, All Powerful, All Loving God, the unscriptural theories regarding an eternal hellhole of eternal torture will vanish like the dew in the morning sun. I believe there will be some who will already come to know the truth about the lake of fire-second death long before we ever get to chapters 20 and 21 of Revelation. Before we get there I want to teach you a few things about God and His love for humanity.

NEVER FORGET THE ‘LORD’S PRAYER’

I am now going to give you a Scripture to ponder while you read the remaining installments of this paper. A Scripture that most clergymen avoid like the plague. A Scripture that even if they quote it, they will not explain it. A Scripture that debunks the heresy that a sin against an infinite God demands infinite punishment. A Scripture that should shut the mouths of all those who continually condemn me for ever suggesting that God will eventually save all sinners, even the Hitlers and Bundys of the world. A Scripture that proves God loves sinners even while they are yet sinners. A Scripture that proves one doesn’t have to prove himself “worthy” of God’s love before God gives His love. A Scripture that proves God knows in advance that He will save the very worst of sinners and indeed ALL sinners long before they ever even think of repenting.

First we have to find the world’s worst sinners — no, even worse than you. Check these out:

“I am innocent of the blood of this JUST PERSON” (Mat. 27:24)

“They ALL [priests & citizens] say unto him” (Ver 22)

“let Him be crucified”
“WHY, what evil hath He done?” (Ver. 23) “let Him be crucified”
“Jesus answered … The blind receive their sight, and the lame walk, the lepers are cleansed, and the deaf hear, the dead are raised up, and the poor have the gospel preached to them” (Matt. 11:4-5) “crucify Him”
“Come unto me, all ye [sinners] … I will give you rest” (Mat. 11:28) “crucify Him”
“I [Jesus] have compassion on the multitude [of sinners](Mat. 15:32) “crucify Him”
“For the Son of man is come to save that which was lost” (Mat. 18:11) “crucify Him”
“And great multitudes followed Him; and He healed them” (Mat 19:2) “crucify Him”
“Suffer little children…to come unto Me” (Mat. 19:14) “crucify Him”
“Who can be saved?…with God all things are possible” (Mat. 19:25-26) “crucify Him”
“I am the Good Shepherd…” (John 10:11) “crucify Him”
“God anointed Jesus…who went about doing good…” (Acts 10:38) “crucify Him”
“And the multitudes …cried… ‘Hosanna to the SON’” (Mat. 21:9) “crucify Him”
“And they [same multitudes as 21:19] all say … (27:22) “let Him be crucified”
“…to you all … the entire people of Israel … Jesus Christ … whom” (Acts 4:10) “you crucify”
“Then answered all the people … His blood be on US(Mat. 27:25) “crucify Him”
“And they [everyone — you, me, all of us,” (Mat. 27:35) “CRUCIFIED HIM


Now then, are you ready for the Scripture? Are these cruel murderers of the very Son of God evil enough to be counted the worst of the worst sinners who have ever drawn breath? Even more evil than Ted Bundy?

First, does anyone doubt that God the Father ALWAYS heard Christ’s prayers? “Father, I thank thee that Thou HAST HEARD me. And I knew that thou HEAREST ME ALWAYS…” (John 11:41-42). Okay then, here’s the Scripture:

“And when they were come to the place which is called Calvary, there they [everyone — you, me, the WHOLE WORLD] CRUCIFIED HIM…”

But before our Saviour died, He prayed this prayer:

“FATHER … FORGIVE THEM … for they know not what they do” (Luke 23:33-34).

Meditate on that verse for a few hours — or years! My prayer is that not one person reading this paper will ever forget this verse and Christ’s prayer for the forgiveness of the world’s worst of the worst sinners, before any of them even thought to repent.

Now if any of you, in your holier-than-thou self-righteousness, feel that you had no part in the death of your own Saviour, Who died for you and your sins, you will still have to contend with the fact that God honored Christ’s prayer by forgiving those who did, literally, crucify Him, before they ever repented or accepted Him as their Lord and Saviour. Do you think that just maybe our Lord knows something about the future judgment of these, as of yet unrepentant murderers, that is not taught in Christendom today?

“FORGIVE THEM, for they know not what they do.” Was this just a benevolent gesture on Christ’s part that has no real meaning? Do we believe that Jesus’ God and Father turned His back on this prayer? Will God answer “THE LORD’S PRAYER?” Don’t the theological giants of Christendom have Scriptures written in figurative, metaphorical, and spiritual symbolism, that if ignorantly taught to be literal, will contradict our Lord’s prayer? If it is not possible for God to forgive sinners before they repent, then our Lord’s prayer is doomed. It was then a prayer in vain. Jesus prayed in vain. His Father never heard Him. Doesn’t it just grind on your spirit to even hear such stupid and unscriptural conjectures?

Millions of times a week people around the world repeat what they believe to be “The Lord’s Prayer” (Mat. 6:10-13). Matt. 6 is not the “Lord’s prayer.” He didn’t “pray” that prayer. It was a very short outline of what we are to pray for. But this verse in Luke 23:34, really is, “The Lord’s Prayer!” Jesus really DID … PRAY … THIS … PRAYER! Unlike the hypocritical Pharisees, Jesus did not make a habit of praying in public. He commanded us to pray in the private closet of our hearts. Other than blessing the bread when feeding the multitudes, Christ seldom prayed in public. But hanging in total agony on that Passover cross, He prayed in public. He prayed for the whole world to hear. And that is because His prayer was not for Himself, but for the whole world!

I will make a wager right here and now that the figurative symbols and metaphors in Revelation are obviously not to be taken literally, but that our Lord’s Prayer in Luke 23:34 IS to be taken literally. Do I have any takers?

“Forgive THEM…” There is no mistaking who the “them” are in this prayer.

World famous preacher John Hagee teaches the world that the Jews did not crucify Jesus, but rather the Romans did. Is that who the “them” is in our Lord’s Prayer? The ROMANS? Give me a break. Maybe that’s why Christians everywhere believe that had they been in Jerusalem on that fateful Passover nearly two thousand years ago, they would have never consented to the crucifixion of Jesus Christ! Peter too thought that he would never deny his Lord (Mat. 26:34).

Since Christendom refuses to do it, I will now show you the real meaning of The Lord’s Prayer.

WHO IS ACCOUNTABLE FOR THE CRUCIFIXION OF JESUS?

True, the Romans did crucify Christ, but so did the Jews, so did you, so did I, and so did John Hagee as well, and I will now Scripturally prove it.

“For he is NOT a Jew, which is one outwardly, neither is that circumcision, which is outward in the flesh. But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that of the heart, in the spirit and not in the letter; whose praise is not of men, but of God” (Rom. 2:28-29).

“For WE ARE THE CIRCUMCISION, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh” (Phil. 3:3).

Who are the true circumcision which then becomes the True Jew? Paul says “we.” As soon as we know who the “we” is,  we will also know who is the “them.” Paul was writing to the Philipians, who lived in Philippi, a Gentile city in N-central Macedonia. So these Philippian converts were both Gentiles, and true Jews (“we [Philippian Gentiles] are the circumcision — Phil. 3:3, which are the true inward Jew — Rom. 2:28-29, the true “Israel of God” — Gal. 6:16).

Now then, let us see the plain Scriptural truth as to who the “them” are that Jesus asked His Father to “forgive.” For whomever the Father “forgives” will certainly not be tortured in an eternal hellhole of fire.

In Acts 3:6-8 Peter asks Christ to heal a man. The whole city was privy to this miracle. Peter speaks to the crowd:

“Ye MEN OF ISRAEL [that’s us, WE are the “Israel of God” the “True Jew”] … Jesus, Whom ye [that’s US] delivered up, and DENIED [along with Peter] Him … For ye [that’s US again] DENIED the Holy One and Just, and desired a murderer to be granted unto you; and KILLED the Prince of life … And now, brethren, I am aware that through IGNORANCE [‘for they know NOT what they do’] ye did it, as did your rulers … The priests, and the captain of the temple, and the Sadducees … Annas the high priest, and Ciaphas, and John, and Alexander … Ye RULERS of the people, and ELDERS of Israel … Be it known unto YOU ALL, and to ALL THE PEOPLE OF ISRAEL, that by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom YE CRUCIFIED…”

Why did the HEATHEN rage, and the PEOPLE imagine vain things? The KINGS OF THE EARTH stood up, and the RULERS [see I Cor. 2:8] were gathered together AGAINST the Lord, and AGAINST His Christ …

“For of a truth AGAINST thy holy child Jesus, whom thou hast anointed, both Herod, and Pontius Pilate, WITH THE GENTILES [that’s US, ALL NATIONS] and the PEOPLE OF ISRAEL [that’s also US], were gathered together, For to do whatsoever Thy hand and Thy counsel determined before to be done [CRUCIFY HIM](Acts 3:12-4:28).

Sorry, but John Hagee’s “Romans only” theory has just bit the dust. So again: Who crucified our Lord and Saviour? And who is it that are to be forgiven because they know not what they do? “YOU ALL,” “ALL THE PEOPLE OF ISRAEL,” “THE HEATHEN,” “THE PEOPLE,” “THE KINGS OF THE EARTH,” “THE RULERS,” and “HEROD, PONTIUS PILATE, WITH THE GENTILES!!! Do you still think your name is left out of this list somehow?

The whole world is accountable for crucifying their Saviour Jesus Christ. But as it was done in “ignorance” (for they know not what they do), the whole world will be forgiven. So what do these things have to do with the lake of fire? Everything! I am trying to show you the mind of God. This is the way God thinks, and feels, and forgives, and LOVES! Since you haven’t learned these things in Sunday School, or Wednesday night Bible Study, or Sunday sermons, or even theological seminary, I am showing you them now. Weigh God’s Words very carefully.

The worst sin ever committed by the worst sinners in the history of the universe, was the cruel beating and crucifixion of Jesus Christ — the Perfect Man and Son of God! Does anyone really believe that Ted Bundy’s crimes were worse than Crucifying the Son of God? Did the men immediately responsible (ultimately I’ve shown that we ALL were responsible) for His crucifixion show any remorse or repentance except Judas? Yet, Jesus Christ asked God to “forgive them” at the very time that they showed no remorse whatsoever.

Will the Father HEAR these words and ANSWER these words of Christ’s prayer? Are these just the sentimental words of Jesus that will not be heard or answered by a HARSH God in Heaven? Just Whose “words” are these, anyway? Where did these words of Jesus “forgive them” really come from?

“Believest thou not that I am in the Father, and the FATHER IN ME? The WORDS that I speak unto you I speak NOT OF MYSELF; but the Father that dwells in Me, HE DOES THE WORKS (John 14:10).

Or was this doctrine of “forgive them for they know not what they do” before they ever repent, a doctrine of Christ that God did not approve of?

“Jesus answered them, and said, My doctrine is NOT MINE, but HIS THAT SENT ME. If any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of GOD, or whether I speak of myself ” (John 7:16-17).

Any questions as to WHOSE words these were? It is not only our Lord’s prayer, but it is the will of God the Father to forgive them all (US all) for none of them “knows what they do.”

My detractors cry out, “They do TOO know what they do; they have REJECTED their Saviour; they deserve to BURN IN THE LAKE OF FIRE FOR EVER!” But you see, God is not like men who DELIGHT in the eternal death and torture of the wicked.

“As I live, saith the Lord God, I have NO pleasure in the death [including the second death] of the wicked; but that the wicked turn from his way and live: turn ye, turn ye from your evil ways; for why will you die, O house of Israel?” (Ezek. 33:11).

Killing people for their sins is NOT PLEASURABLE FOR GOD! But it is needful — for a season.

“To everything there is a season, and a time to every purpose under heaven: A time to be born, and a time to die … a time to kill, and a time to heal…” (Ecc. 3:1-3).

God does not delight or take pleasure in the death of the wicked, but that he TURN from his way and LIVE! But neither Israel (nor the Gentiles) knows how to “turn” from their ways. It takes the “goodness of God” to “turn” people. I know that all the billions of “free-willers” in the world poke fun at such an idea that mankind of themselves can do nothing: “…for without Me ye can do NOTHING” (John 15;5). But as for me, I don’t believe men anymore; I believe God. “Turn, turn, turn” says the Lord God. But how shall Israel “turn” when they have no such power or ability? Will Israel (all Israel) ever “turn” and be saved and LIVE? Not by anything they can conjure up in their phantom of free will. Enter GOD:

“For I would not, brethren, that ye should be ignorant [but the WORLD is ignorant and deceived — God created a special creature to accomplish this very purpose, Rev. 12:9] of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits; that blindness in part is happened to Israel, until [remember there are ‘seasons’?] The fullness of the Gentiles be come in. And so ALL ISRAEL SHALL BE SAVED [how so, I thought they have to ‘turn’ from their wickedness and sins, Who will ‘turn’ them?] As it is written, There shall come out of Zion The Deliverer, and shall TURN AWAY UNGODLINESS [’evil ways’ Ezek. 33:11] from Jacob [that’s Israel]: For this is my covenant unto them, when I shall TAKE AWAY THEIR SINS (Rom 11:25-27) [it will be pretty hard to torture people for all eternity for sins that they NO LONGER HAVE!!!]

Am I going too fast for anyone? This is not rocket science. These Scriptures are easy!

Who is it that “turns away” ungodliness from Israel? Must sinners really, by themselves, by their phantom “free -will,” by their own power, by their own choice, by the goodness that lies within them (I speak as a fool), by their self-concocted love of God — “turn away from ungodliness?” Get serious. What is the only thing in the universe that can ever bring a person to repentance? I’ll tell you, if you promise to never ever forget it!

“Or are you despising the riches of His goodness and forbearance and longsuffering; not knowing [here’s that ignorance thing again — Satan who DECEIVES the whole world] that the GOODNESS OF GOD leads you to REPENTANCE” (Rom. 2:4).

Once again we are brought back to the CAUSE OF ALL — GOD!

And so, it is the “Deliverer” (Christ the Lord,) not man’s ‘free’ will, which “turns away ungodliness” from Israel. Let’s continue the thought:

“As concerning the gospel, they [Israel] are enemies for your sakes [the ‘casting away’ of Israel, Ver. 15]: but as touching the election [the sure thing that God had predetermined long before there ever was an Israel] they are BELOVED for the Father’s sake. For the GIFTS and CALLING OF GOD are without repentance [changing] (Vers. 28-29).

“Forgive them” are the very words and the doctrine of GOD THE FATHER! So the truth is we have Jesus Christ and God the Father BOTH agreed that “FORGIVE THEM, for they know not what they do” WILL BE ANSWERED, ACCOMPLISHED, AND DONE! God’s words went out of God’s mouth in this prayer for the whole sinful world to hear, and God’s words do not return to Him VOID (see Isaiah 55:11)!

Are you believing all these Scriptures that I am giving you? Or are you one of those who thinks he has other Scriptures that contradict all these Scriptures I am giving? My whole purpose is to point you to God’s Words. When I come to a Scripture that is not properly translated, I will point that out also. So far, I believe, all of the Scriptures I have presented speak for themselves.

And it is self-evident that these Scriptures contradict a plethora of doctrines being taught by the high priests of Christendom.

Will God somehow change his mind toward this world of sinners which crucified His Son when they are raised at the great white throne to be judged? Forget all the Scriptures for the moment that some of you just “know” contradict this prayer. Concentrate on this prayer, and we will go to the theirs later. Right here IS the mind of God. Right here IS the attitude of forgiveness and love that God has for sinners — the world’s worst sinners! Why does most of the world of Christendom refuse to believe our ‘LORD’S PRAYER’ which really has its origin in the will of the Father? Because it is TOO GOOD! Many will not tolerate a God THIS GOOD!

Is God fickle? Is God all-forgiving one day at the cross, but then CHANGES into an unforgiving Indian-Giver at the white throne judgment by taking it all back?

“I am the LORD, I CHANGE NOT; therefore ye sons of Jacob [Israel] are NOT CONSUMED” (Malachi 3:6).

“But He [God] is in ONE MIND, and who can TURN HIM? And what His soul desires [I Tim. 2:4 & Isa. 46:9-11], EVEN THAT [whatever He wills or desires] HE DOES (Job 23:13).

“Jesus Christ is the SAME yesterday, and today, and for ever [Greek: ‘for (into) the eons also’] (Heb. 13:8).

No, God is not fickle: forgiving today, cursing tomorrow. Forgiving the worst sinners in the whole world while they are yet sinning is the mind, attitude, and love of God! Any theologian who tries to tell you that there are Scriptures that contradict this Scripture (whether it be a Scripture on the lake of fire or any other Scripture,) is a liar and a deceiver. “Forgive them [even the theologians who deny the Christ Who died for them] for they know not what they do.”

And so our Lord’s Prayer WILL … BE … DONE! Thank God!

A FEW THOUGHTS REGARDING CHRISTENDOM

Understand that when I use the word “Christendom” I am making reference to Webster’s second definition, “The world of Christianity.” World in the Greek New Testament is kosmos meaning the system or orderly arrangement of the whole or some part of human society. And so it is this world or system of doctrines and beliefs promulgated by the clergy and theologians of the institutionalized church that I make reference to when using this term. I am not making specific reference to individual members of the “Christian” church who may or may not hold dear to their hearts all of the doctrines of mainstream Christendom. It is sadly true that many who profess Christianity do not know or understand the doctrines of those they follow.

So let it be known that Christendom is made up of dozens of millions of wonderful, sweet, loving and kind people. Many if not most of our neighbors, friends, relatives, and immediate family members are professing Christians. And we love them all! God loves them all! Sadly, however, much of their doctrine and religious beliefs have no basis whatsoever in the Sacred Scriptures. At times I fear that some might mistake my total aversion toward unscriptural Christian doctrines as a sign of my feelings toward those who promulgate these teachings. Nothing could be further from the truth. If you could look down into my heart, you would know that I harbor no ill toward any brother or sister. All will be in God’s Family; All will be purged, purified, and perfected, so why have any animosity toward any during this process? We must ALL be processed — “there is NONE that does good [before God processes him,] no, not ONE” (Rom. 3:12).

Much of Christendom is a religious system of beliefs that are both unscriptural and contradictory — at times even evil. Often when I quote a Scripture (even without commentary,) people will say to themselves, “Well that can’t be. OUR church teaches something totally different.” And so they will reject the words of God and continue to cling to the traditions of men. For that reason, let me give you just a few examples of the unscriptural contradictions of traditional Christendom in the hope that God will open the minds of at least some of my readers. Trust me when I say that all this information is going to be most helpful in understanding the lake of fire and the judgments of God.

THEY SPEAK WITH FORKED TONGUE

Most all Christian theologians would claim to believe the first statement of Scriptural Truth that I present below, especially when I cite a Scripture verse with it, but they will then contradict and refuse to teach the second statement of Truth. Here are a few examples:

 • Do they believe the fire in I Cor.3:15 burns mans’ works, but not the man himself? Yes.

  But do they teach that this same fire in Rev.20:15 also burns works, not the man? No.

 • Do they believe that God is the Creator of ALL? Yes.

  But do they teach that God created EVIL as He says in (Isa. 45:7)? No.

 • Do they believe that God is absolutely and totally sovereign (Eph. 1:11)? Yes.

  But do they teach that God exercises sovereignty over man’s supposed “free” will? No.

 • Do they believe that Jesus Christ IS the Saviour of the whole world (I Jn 4:14)? Yes.

  But do they teach that Jesus Christ will SAVE the whole world? No.

 • Do they believe that presently Christ only has immortality (I Tim. 6:16)? Yes.

  But do they teach the truth therefore that men’s souls are mortal and not immortal? No.

 • Do they believe that the original manuscripts of God’s Word were inerrant? Yes.

  But do they teach us that the King James translation, which they say is “inerrant” has gone through THOUSANDS of error corrections since 1611? No.

 • Do they believe that the soul that sins shall DIE (Ezek. 18:4)? Yes.

  But do they teach that souls of deceased sinners are actually DEAD? No.

 • Do they believe there are many cults today that need exposing? Yes.

  But do they teach that Christendom, by its OWN definitions, is also a cult? No.

 • Do they believe that Sodom is “suffering the vengeance of eternal [aeonian] fire? Yes.

  But do they teach that Sodom will be restored to their former estate (Ezek. 16:55)? No.

 • Do they believe in a future resurrection of dead people back to life (John 5:29)? Yes.

  But do they teach that a resurrection is imperative for dead people to live again? No.

 • Do they believe the first half of I Cor. 15:22 that “For as in Adam ALL die?” Yes.

  But do they teach the last half, “even so in Christ shall ALL be made alive?” No.

 • Do they believe that “…the end of the world [Gk: aion — age]” ends in Mat. 24:3? Yes.

  But do they teach that this same “aion — age” in Matt. 25:41 & 46 will also end. No.

 • Do they believe that Jn 3:13 & Acts 2:34 are truthful Scripture (II Tim. 3:16)? Yes.

  But do they teach this truth that “NO man,” including David, has gone to heaven? No.

 • Do they believe ALL God purposed, spoke, and willed (Isa. 46:10-11), He will do? Yes.

  But do they teach that God’s “will” to save all, I Tim. 2:4, etc., will be done? No.

 • Do they believe that Satan lied when he told Eve, “thou shalt not surely die?” Yes.

  But do they teach the truth that sinners really do DIE at death as God has stated? No.

 • Do they believe that the Apocryphal books do not belong in the Bible? Yes.

  But do they teach us that the 1611 so-called “inerrant” King James Bible contained fourteen such books, including “Tobit,” “Judith,” “The idol Bel and the Dragon”? No.

 • Do they believe that Christ is totally responsibility for our salvation? Yes.

  But do they teach that “no man can” come to Christ of himself (John 6:44)? No.

 • Do they believe that Satan is the greatest sinner of all? Yes.

  But do they teach Jn. 8:44 which states that Satan “sinned from the beginning?” No.

 • Do they believe Christ really died for the sins of the world? Yes.

  But do they teach that Jesus Christ was dead when they placed Him in the tomb? No.

 • Do they believe the many Scriptures that liken death to “sleep?” Yes.

  But do they teach that dead people are unconscious, “sleeping” till resurrection? No.

 • Do they believe that the last enemy to be destroyed [Gk: abolished] is death? Yes.

  But do they teach that ALL death, including the second death, will be abolished? No.

 • Do they believe that all things are possible with God (Mark 10:27)? Yes.

  But do they teach that it is possible for God to save nonbelievers after they die? No.

 • Do they believe that every tongue in heaven and earth will confess Jesus as LORD? Yes.

  But do they teach that the Holy Spirit inspires this sincere voluntary act (I Cor. 12:3)? No.

 • Do they believe that good and evil are both in the same tree of knowledge? Yes

  But do they teach that good and evil both come from the same root source? No.

 • Do they believe that God absolutely “knows all” (I John 3:20)? Yes.

  But do they teach that God knows in advance ALL who will reject Christ? No.

 • Do they believe that God’s love will never fail (I Cor. 13:8)? Yes.

  But do they teach that God’s love will never fail in saving the world He loves? No.

 • Do they believe the apostles spoke in foreign languages in Acts 2:4-11? Yes.

  But do they teach that of the hundreds of thousands who claim to speak in tongues today, not one of them can speak in multiple languages which they did not already study? No.

 • Do they believe that the masses did not understand Christ’s parables (Mat. 13:13)? Yes.

  But do they teach that Christ purposely didn’t want them to understand, (Vs. 14-17)? No.

 • Do they believe the Old Covenant contained the Ten Commandments (Deut.4:12)? Yes.

  But do they teach a New Covenant which contains a much higher law (Heb. 8:8-9)? No.

 • Do they believe that God created all the spirits and messengers of heaven? Yes.

  But do they teach that God also created Satan who was always His adversary? No.

 • Do they believe that loving our enemies means doing good and not evil to them? Yes.

  But do they teach that God will never subject His enemies to eternal torture and evil? No.

There seems to be no end to the Scriptural contradictions of Christian beliefs. But we can learn from their mistakes. It is good for us that God makes us dig deep for the precious gems of His word. It really is like searching for hidden treasure. And I have never found a hidden treasure in God’s Word that has disappointed me. Each new discovery brings more appreciation for God and His plan of salvation for all.


Voor veel bankpersoneel nog maar een weg open: EXIT

met dank aan: S.van der Tuijn

http://test.www.beursbox.nl/nieuws-beleggen/laatste-nieuws/banken-gaan-personeel-ontslaan.html

               Banken gaan personeel ontslaan 

                                                 vrijdag 06 januari 2012 08:17

                                                           Door: Tom Lassing

Ooit zei mijn vader me eens dat de Rabobank zoveel mensen in dienst had, omdat ze anders veel te winstgevend zouden zijn… Het leek een grap, maar het was de waarheid.

De Rabo kon namelijk, net als de andere banken, vanuit afgesloten hypotheken geld uit lucht laten ontstaan en daar rente over vragen.
Een fantastisch bedrijfsconcept als je niet te moeilijk doet over de eerlijkheid van zo’n systeem.
De bankiers werden echter NOG gretiger. Ze gingen die afgesloten hypotheken samenvoegen en die pakketten ook weer eens verkopen. Het voordeel was NOG weer een keer premie ontvangen!

De bankiers vonden zichzelf zo briljant dat hun loon x 40 en meer moest worden verhoogd.

Het probleem was echter, het was allemaal gebakken lucht.

De enorme graaicultuur in de top van de banken leidt er nu toe dat letterlijk tienduizenden mensen hun goede baan gaan verliezen. Immers moeten de paar toppers het hoge loon blijven krijgen, terwijl de inkomstenkant er nu heel anders uit is gaan zien.
Als nu de top van de banken hun inkomen weer eens laten afnemen met 39/40e deel, dan kunnen tienduizenden mensen in dienst blijven.

Dat gaat dus niet gebeuren.

– Ik weet, de oplossing voor de crisis is het niet, maar ik heb liever 10.000 mensen aan het werk, dan dat ze thuiszitten en de staat geld kosten. De banken maken de crisis nu alleen maar erger, terwijl de schuldigen hun baan niet kwijtraken en zelfs hun loon afgelopen jaar weer met 10% en meer zagen toenemen.
Hoe lang pikken we deze oplichting van de bankiers nog?

Gisteren overigens in het nieuws dat RBS er aan denkt 10.000 banen te schrappen.