Dagelijkse archieven: 23 april 2012


Wie is de ware schuldige achter het drama in OSLO?

 

Persoonlijke open brief

Behring Breivik … Anders bekeken :

Wat is er op 22 juli 2011 werkelijk gebeurd

en WIE IS DE WARE SCHULDIGE ?

23 april 2012

 

Wat er vorig jaar in Noorwegen gebeurde is absoluut gruwelijk en de schuldige dient bestraft te worden. Punt aan de lijn.

De vraag is echter : wat is er precies gebeurd en wie is de ware schuldige ?

De feiten lijken duidelijk : Anders Behring Breivik ( ABB ) heeft op 22 juli 2011 een autobom tot ontploffing gebracht in het centrum van Oslo, verplaatste zich dan naar het eilandje Utoya en knalde daar gedurende één uur 77 mensen neer.

Dit alles deed hij heel koelbloedig, rustig, bijna dwang- en routinematig … als een robot . Op het einde stuurde hij een sms-je naar de politie ” Commandant Breivik meldt zich : mission accomplished ” en hij liet zich zonder weerstand arresteren  ….

Hebt u zich daar nooit vragen bij gesteld ? Dit gedrag is toch absoluut ongewoon en zelfs onmenselijk ? Bovendien blijft hij ook na negen maand cel volharden zonder enige krimp in zijn maniakaal en totaal ongenuanceerd denken. Welke normale persoon met een verstand, gevoel en geweten is tot zoiets in staat ?

Er moet dus iets heel ingrijpends gebeurd zijn met deze mens ABB. Twee mogelijkheden :

 • Ofwel heeft die waanzin zich geleidelijk aan bij hem gevormd door te veel bepaalde programma’s bekijken of te veel bepaalde kringen frequenteren.
 • Ofwel  is ABB zelf een slachtoffer van bijzonder doorgedreven indoctrinatie en dient hij beschouwd te worden als een een ‘mind control slave’.

Mainstream wordt over dit fenomeen weinig bericht maar het is een techniek en een praktijk die de geheime inlichtingendiensten al lang heel goed kennen. Mensen worden door allerlei (folter)technieken psychologisch ‘behandeld’ tot ze meerdere persoonlijkheden hebben, die dan door codewoorden getriggered worden. Bij voorkeur gebruiken ze hiervoor jonge mensen, die hiervoor soms al van bij de geboorte geselecteerd en ‘voorbereid’ zijn in hun instellingen. . Er bestaan hierover heel wat goede boeken en getuigenissen, maar het volstaat om  de termen ‘ mind control’ en ‘ monark slave’ te googlen en je krijgt al heel wat informatie. Deze personen kunnen dan worden ingezet voor allerlei opdrachten : moord, spionage, afpersing, infiltratie, aanslagen, enz. …

Voor een kritische observator kan het bijna niet anders of ABB is zo een geprogrammeerd persoon van wie de geheime diensten zich bediend hebben. Dit leidt dan vervolgens tot de gevolgtrekking dat heel dit verschrikkelijke gebeuren geënsceneerd was door de geheime diensten .

Er zijn behoorlijk wat elementen die in deze richting wijzen  :

 • twee dagen voordien had men rampoefeningen gedaan in het kader van terroristische aanslagen, waarbij explosieven geplaatst waren in die gebouwen op het plein
 • op video-fragmenten zie je in het tumult na de ontploffing van de bomauto meerdere explosies boven in meer die overheidsgebouwen
 • het meeste glas lag op het plein terwijl het normaal door de luchtverplaatsing binnen in de gebouwen zou moeten gevlogen zijn
 • de veiligheidsdiensten waren zeer laat te plaatse en hadden allerlei problemen
 • getuigen spreken van een tweede schutter op het eiland
 • onmiddellijk na het drama kreeg de wereldpers alle info die het profiel van ABB in pikante geuren en smeuïge kleuren beschreven
 • het is hoogst onwaarschijnlijk dat ABB zelf de auteur is van het manifest met de titel ” 2083 – a European Declaration of Independence “

 

De veronderstelling dat geheime diensten ( die verondersteld worden ons te beschermen ) zoiets zouden kunnen doen lijkt absurd, maar is helaas trieste realiteit. In feite werken zij niet voor het volk of zelfs voor de regering maar voor de machtige krachten achter de schermen. En de voorbeelden zijn legio van moordaanslagen, ‘false flag’-operaties en terroristische acties die inlichtingendiensten als CIA, Mossad, MI5 en MI6 zelf hebben voorbereid en ten uitvoer gebracht :

 • de moorden op de Kennedy’s, Martin Luther King, John Lennon door ‘lone nuts’
 • de Oklahoma-explosies door Timothy Mcveigh
 • 9/11, London-bombings, de treinramp te Madrid: toevallig waren er telkens die dag rampenoefeningen van de veiligheidsdiensten
 • de hele Arabische Lente is vanuit de US georchestreerd
 • de wilde schietpartijen bij ons eind vorig jaar te Luik en onlangs in Toulouse
 • ook fenomenen als de bende van Nijvel en CCC bij ons en operatie Gladio passen binnen deze context

We zien dit soort incidenten meer en meer gebeuren, telkens gebaseerd op dezelfde blauwdruk.

Waarom zouden geheime inlichtingendiensten dit doen ? Doel is bijna altijd chaos en angst creëren om op die manier de geplande agenda te kunnen doorvoeren : hogere defensiebudgetten voor meer oorlogen, nieuwe wetgevingen en technologieën voor meer controle en bewaking door meer politie, enz. . Het beproefde schema  :  de zelf uitgevoerde actie – >  de te verwachten reactie van de massa  – > de ‘oplossing’ van de elite

Dit  was de boodschap in het geval van Noorwegen vorig jaar :

 • overheden moeten in alle landen ALLE burgers individueel in de gaten kunnen houden zonder gehinderd te worden door privacy-wetgeving
 • overheden moeten in alle landen het politieapparaat versterken : meer personeel, meer wapens, meer mogelijkheden en zelfs het leger inschakelen (cfr. de USA)
 • een overheid die het opneemt voor het Palestijnse volk, die zich wil terugtrekken uit de Afghanistan-coalitie en de Lybische ‘vredes’missie  en die teveel tolerantie, vrijdenkendheid en democratie toelaat krijgt hiervoor de rekening gepresenteerd vanwege de machten die ons een Nieuwe Wereld Orde willen opleggen

De eerste reactie van de premier richtte zich tot ” zij die ons aanvielen – meervoud ! – én zij die achter dit plan zitten. We zijn een klein maar trots land. Niemand zal ons via bommen of wapens tot stilzwijgen dwingen. Niemand zal ons via angst doen ophouden een Noor te zijn “.

Je moet zelfs niet tussen de regels lezen om te concluderen dat ook de Noorse politiek er al van bij het begin van uitging dat ABB enkel een willoze uitvoerder is geweest van plannen die door anderen waren beraamd en mogelijk gemaakt .

Er is een ploeg van meer dan 100 politiemensen ingezet om het drama van ABB grondig te onderzoeken. De kans dat de hierboven vermelde hypothese werkelijk ernstig werd onderzocht en in de rechtzaal aan bod zal komen is helaas niet heel groot want the powers that be hebben hun machtstentakels in alle landen stevig uitgebouwd en hebben zo hun relaties om de ware toedracht in de doofpot te houden  .

En dus zal wellicht barbertje ABB veroordeeld en levenslang opgesloten worden . En dit is zeer verontrustend voor al wie met grote grote vragen zit in verband met de werkelijke waarheid  …..

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Hooiwege 20

9940 Evergem

tel. 09/357.33.36

gsm 0485/69.67.30


De splijtstofbaden van Fukushima bedreigen de aarde en de mensheid

Met dank aan: Beatrice Schokkeart

Rusland verbijsterd na onthulling Japans Plan om 40 miljoen mensen te evacueren

1. De splijtstofbaden van Fukushima bedreigen aarde en mensheid

Noot van de Global Research redacteur
Dit uitgebreide verslag van onze medewerker Washington Blog moet zeer zorgvuldig gelezen worden. De wereld staat op een cruciaal kruispunt. De Fukushima ramp in Japan heeft de gevaren van Wereldwijde nucleaire straling op de voorgrond gebracht. De crisis in Japan is beschreven als “een nucleaire oorlog zonder oorlog”. Nucleaire straling die het leven op de planeet aarde bedreigt is geen voorpagina nieuws in vergelijking met de meest onbeduidende onderwerpen van openbaar belang, inclusief het locale nieuws over de criminaliteitsniveaus of de roddelpersrapporten over Hollywood beroemdheden. De implicaties van dit rapport moeten worden begrepen. De wereldwijde publieke opinie moet worden ingelicht zodat zonder vertraging zinvolle acties kunnen worden genomen ter ondersteuning van de Japanse teams. Verspreidt het nieuws. verstuur dit verslag naar heinde en verre. Post het op Facebook. Het is essentieel om druk uit te oefenen op alle niveaus van de nationale en internationale overheid om alle nodige acties te nemen om een dreigende catastrofe af te wenden die in zekere zin een bedreiging is voor de toekomst van de mensheid.
Michel Chossudovsky

“Op basis van gegevens van de US Energy Department, wordt uitgegaan van een totaal van 11138 verbruikte splijtstofelementen dat, bijna allemaal in baden, wordt opgeslagen in de Daiichi site. Ze bevatten ongeveer 336 miljoen curie (ongeveer 1,2 E+19 Bq) langdurige radioactiviteit. Ongeveer 134 miljoen curie is Cesium 137 – grofweg 85 keer meer de hoeveelheid Cs-137 die vrijkwam bij het Tsjernobyl ongeval zoals geraamd door de US National Council on Radiation Protection (NCRP). De totaal gebruikte splijtstofinventaris van de Daiichi site van Fukushima bevat bijna de helft van het totale aantal Cs-137 dat het NCRP schatte dat werd vrijgegeven door alle atmosferische testen van kernwapens, Tjernobyl en wereldwijde opwerkingsfabrieken (ongeveer 270 miljoen curie of ongeveer 9,9E+18 Becquerel). Het is belangrijk voor de mensen om te begrijpen dat reactoren die al tientallen jaren werken, zoals die van de Fukushima-Daiichi site, verantwoordelijk zijn voor de enkele van de grootste concentraties radioactiviteit op de planeet.” (Robert Alvarez, voormalig Senior Policy Adviser to the Secretary and Deputy Assistant Secretary voor de National Security and the Environment bij de US Department of Energy)

De belangrijkste bedreiging voor de mensheid: Splijtstofbad nummer 4

We merkten dagen na de Japanse aardbeving op dat de grootste bedreiging niet van de reactoren zelf kwam, maar van de gebruikte splijtstofstaven in het splijtstofbad van de Fukushima-eenheid 4. Zie dit en dit. We zeiden in februari:

 • Wetenschappers zeggen dat er een 70% kans is op een aardbeving van 7.0 in Fukushima dit jaar, en 98% kans in de komende 3 jaar.
 • Gezien het feit dat de nucleaire expert Arnie Gundersen zegt dat een aardbeving van 7.0 of groter ertoe kan leiden dat het gehele splijtstofbadstructuur instort, is het dringend om alles te doen wat menselijk mogelijk is om de structuurbehuizing van de splijtstofbaden in reactor 4 te stabiliseren.
 • Tepco doet wat verbouwingen in het gebouw … het is een race tegen de klok onder zeer moeilijke omstandigheden, en hopelijk zal Tepco winnen.
 • Zoals AP erop wijst: De structurele integriteit van het beschadigde reactorgebouw van Eenheid 4 is al lang een grote zorg onder deskundigen omdat een instorting van het verbruikte splijtstofkoelbad kan leiden tot een ramp die erger is dan de drie kernreactorsmeltingen.
 • Gundersen (die vroeger verbruikte splijtstofbaden bouwde) legt uit dat er geen bescherming is rond de radioactieve brandstof in de baden. Hij waarschuwt dat, als de splijtstofbaden in reactor 4 instorten als gevolg van een aardbeving, de mensen Japan moeten verlaten en inwoners van de Westkust van Amerika en Canada al hun ramen moeten sluiten en een tijd binnen moeten blijven.
 • Blijkbaar is splijtstofbad nr 4 niet in topvorm en zijn er al talloze aardbevingen geweest in de buurt van de Fukushima regio sinds de 9.0 aardbeving vorig jaar in maart.

De Duitste TV-zender ZDF citeert de nucleaire ingenieur Yukitero Naka zeggende : Als er een nieuwe aardbeving plaatsvindt kan het gebouw [nummer 4] instorten en zou zeer waarschijnlijk een kettingreactie optreden. (Eenheid 4 bevat plutonium en ander radioactief afval)

Mainchi meldde maandag:

 • Het opslagbad in het reactorgebouw 4 heeft een totaal van 1535 brandstofstaven of 460 ton nucleaire brandstof. Het 7-verdiepingen tellende gebouw heeft grote schade geleden, met de opslagbaden die nauwelijks intact zijn op de derde en vierde verdieping. Het dak is weggeblazen. Als het opslagbad breekt en leegloopt zal de nucleaire brandstof oververhit raken en exploderen, waardoor een enorme hoeveelheid radioactieve stoffen zich over een groot gebied zullen verspreiden. Zowel de US Nuclear Regulatory Commission (NRC) en het Franse nucleaire energiebedrijf Areva hebben voor dit risico gewaarschuwd.
 • Een rapport dat in februari werd vrijgegeven door de Independent Investigation Commission on the Fukushima Daiichi Nuclear Accident verklaart dat het opslagbad van reactor nr 4 van de fabriek duidelijk heeft aangetoond “de zwakste schakel” te zijn in de paralelle kettingreactiecrisis van de nucleaire ramp. De worst-case scenario dat de overheid opstelde omvat niet alleen een instoring van reactorbad nr 4, maar ook het uiteenvallen van gebruikte splijtstofstaven van alle andere reactoren van de fabriek. Als dit zou gebeuren zouden de inwoners van het grootstedelijk gebied Tokyo gedwongen worden om te evacueren.
 • Voormalig Minister van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme, Sumio Mabuchi, die onmiddellijk na de uitbraak van de ramp benoemd werd tot de functie van adviseur van de toenmalige minister-president Naoto Kan, stelt voor om, in Tsjernobyl-stijl, beton te injecteren onder reactor nr 4 aan de bodem van het opslagbad.
 • “Omdat zeewater in de reactor werd gepompt was de deugdelijkheid van de constructie (betoncorrosie en -verval) twijfelachtig. Er waren ook twijfels over de berekeningen die gemaakt waren over de aardbevingsweerstand”, zei een overheidsbron die op de hoogte is van wat er destijds gebeurde. “De verwijdering van splijtstofstaven duurt drie jaar. Zal de structuur zo lang standhouden?”

Asahi merkte vorige maand op dat, als het Eenheid nr 4-bad een barst en lekken krijgt van een aardbeving, dit het einde zou betekenen van Tokyo.

Kevin Kamps zei vorige maand:

 • Het opslagbad van Eenheid 4 … Het hele gebouw inclusief het zwembad helt over. Ze hebben stalen krikken onder het bad om ervoor te zorgen dat de bodem eruit valt of het bad omkantelt.
 • Als die koelwatertoevoer verloren gaat, zal het hooguit slechts een paar uur duren voordat dat afval in brand staat. 135 ton buiten eender welke radioactieve insluiting. Er zou directe vrijgave zijn in het milieu. Er zou 100% van de cesium-137 kunnen worden vrijgegeven in het milieu.

Voormalig VN-adviseur Akio Matsumura – wiens lof werd gezongen door Michail Gorbatsjov, de Amerikaanse ambassadeur Stephen Bosworth en Glenn Olds, en de voormalige Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken en Goldman Sachs co-voorzitter John C. Whitehead – zegt:

 • De eenheid leed door de tsunami enorme schade, een waterstofexplosie blies het dak eraf waardoor het zeer radioactieve splijtstofbad blootgesteld werd aan de open lucht. Als een nieuwe aardbeving van een hoog niveau het gebied treft zal het gebouw zeker instorten. Japanse en Amerikaanse meteorologen hebben voorspeld dat een dergelijke zware aardbeving inderdaad mogelijk dit jaar zal optreden.
 • De kernsmelting en ongekende vrijgave van straling die hieruit zou voortvloeien is het worst-case scenario dat de toenmalige minister-president Kan en andere voormalige ambtenaren de afgelopen maanden hebben besproken. Tijdens zijn toespraak op het World Economic Forum in Davos waarschuwde hij dat een dergelijk ongeval de evacuatie van de 35 miljoen mensen in Tokyo zou afdwingen, de helft van Japan zou afsluiten en de soevereiniteit van de natie in gevaar zou brengen. Dergelijke humanitaire en ecologische catastrofe is onvoorspelbaar. Hiroshi Tasaka, een nucleaire ingenieur en onmiddellijk na de ramp de speciale adviseur van minister-president Kan, zei dat de crisis “nog maar net de doos van Pandora heeft opengemaakt.”
 • De huidige Japanse regering heeft de dreigende ramp nog niet gemeld, zogenaamd om paniek bij de mensen te vermijden. Niettemin moet er snel actie genomen worden. In het afgelopen jaar heeft deze website een doorlopend commentaar van wetenschappers gepubliceerd die uitleggen waarom reactor 4 onmiddellijk moet worden gestabiliseerd, wie er zou slagen in dergelijke taak en waarom de situatie grotendeels onopgemerkt is gebleven. Wij geloven dat een onafhankelijk, internationaal team van constructeurs en andere adviseurs onmiddellijk moet worden samengeroepen en worden ingezet. Stijgende publieke druk zou de Japanse regering kunnen dwingen om actie te ondernemen. We hopen dat deze middelen nuttig zijn in het onderrichten van mensen over de crisis waarvoor we staan.
 • Zoals de eminente Duitse natuurkundige Dr. Hans-Peter Durr tien maanden geleden zei, als het verbruikte splijtstofbad lekt, zullen we in een situatie zitten waar de wetenschap nooit had kunnen aan denken.

 

 

Matsumura werd verteld dat als het splijtstofbad van eenheid 4 instort of water verliest, er gedurende 50 jaar zoveel straling zou uitgespuwd worden dat niemand in staat zal zijn om Fukushima te benaderen. Nog dramatischer schrijft Matsumura:

 • De voormalige Japanse ambassadeur in Zwitserland, Mitsuhei Murata, was uitgenodigd om te spreken over het ongeval van de Fukushima kerncentrales op de openbare hoorzitting van de Begrotingscommissie van de House of Councils op 22 maart 2012. Ambassadeur Murata onderstreepte duidelijk voor de Commissie dat als het gebrekkige gebouw van reactoreenheid 4, met 1535 brandstofstaven in het verbruikte splijtstofbad 30 meter boven de grond instort, het niet alleen een stillegging van alle zes de reactoren zal veroorzaken, maar ook een invloed zal hebben op het gemeenschappelijk verbruikte splijtstofbad dat 6375 brandstofstaven bevat op zo’n 50 meter afstand van reactor 4. In beide gevallen worden de radioactieve staven niet beschermd door een insluitingsvat en zijn ze gevaarlijk blootgesteld aan de lucht. Dit zou zeker leiden tot een wereldwijde catastrofe die we nog nooit hebben meegemaakt. Hij benadrukte dat de verantwoordelijkheid van Japan naar de rest van de wereld onmetelijk is. Dergelijke catastrofe zou ons allemaal voor eeuwen treffen. Ambassadeur Murata liet ons weten dat het totale aantal verbruikte splijtstofstaven op de Fukushima Daiichi site zonder de staven in het drukvat 11421 telt (396 + 615 + 1535 + 994 + 940 + 6375).
 • Ik vroeg de topdeskundige in verbruikte splijtstofbaden de heer Robert Alvarez, voormalig Senior Policy Adviser to the Secretary and Deputy Assistant Secretary for National Security and the Environment van het U.S. Department of Energy voor een uitleg van de mogelijke impact van de 11421 staven. Ik kreeg een verbazingwekkend antwoord van de heer Alvarez [bijgewerkt 5 april 2012]:
 1. De afgelopen tijd is meer informatie bekend geworden over de verbruikte splijtstofsituatie bij de Fukushima-Daiichi site. Ik heb begrepen dat van de 1532 verbruikte splijtstofelementen in de reactor, 304 nieuw en onbestraald zijn. Dit laat dan 1231 bestraalde splijtstofstaven over in bad nr 4 die grofweg 37 miljoen curie (ongeveer 1.4E+18 Becquerel) langdurige radioactiviteit bevatten. Het bad nr 4 is ongeveer 30 meter boven de grond, is structureel beschadigd en wordt blootgesteld aan de open elementen. Als een aardbeving of een andere gebeurtenis dit bad zou laten lekken, zou dit leiden tot een catastrofische radiologische brand met bijna 10 keer de hoeveelheid Cs-137 uitgebracht door het ongeval in Tsjernobyl.
 2. De infrastructuur voor het veilig verwijderen van dit materiaal werd vernietigd vermits het zich in de andere drie reactoren bevond. Verbruikte reactorsplijtstof kan niet zomaar als een routinelading worden opgeheven in de lucht door een kraan. Om ernstige radioactieve stralingsblootstelling, branden en mogelijke explosies te vermijden, moet het ten alle tijde in water en zwaar afgeschermde structuren worden overgebracht naar droge vaten. Aangezien dit nog nooit eerder werd gedaan zal het verwijderen van de gebruikte splijtstof van de baden in de beschadigde Fukushima-Daiichi reactoren een grote en tijdrovende reconstructie inspanning vergen en in onbekende wateren varen worden. Ondanks de enorme verwoesting in de Daiichi site lijken droge vaten met een kleinere hoeveelheid verbruikte splijtstof ongedeerd.
 3. Op basis van gegevens van de US Energy Department, wordt uitgegaan van een totaal van 11138 verbruikte splijtstofelementen dat, bijna allemaal in baden, wordt opgeslagen in de Daiichi site. Ze bevatten ongeveer 336 miljoen curie (ongeveer 1,2 E+19 Bq) langdurige radioactiviteit. Ongeveer 134 miljoen curie is Cesium 137 – grofweg 85 keer meer de hoeveelheid Cs-137 die vrijkwam bij het Tsjernobyl ongeval zoals geraamd door de US National Council on Radiation Protection (NCRP). De totaal gebruikte splijtstofinventaris van de Daiichi site van Fukushima bevat bijna de helft van het totale aantal Cs-137 dat het NCRP schatte dat werd vrijgegeven door alle atmosferische testen van kernwapens, Tjernobyl en wereldwijde opwerkingsfabrieken (ongeveer 270 miljoen curie of ongeveer 9,9E+18 Becquerel).
 4. Het is belangrijk voor de mensen om te begrijpen dat reactoren die al tientallen jaren werken, zoals die van de Fukushima-Daiichi site, verantwoordelijk zijn voor de enkele van de grootste concentraties radioactiviteit op de planeet.
 5. Veel van onze lezers zouden het moeilijk vinden om de werkelijke betekenis van het beeld te waarderen, toch kunnen we begrijpen wat 85 keer meer cesium-137 dan Tsjernobyl zou betekenen. Het zou het wereld-milieu en onze samenleving vernietigen. Dit is niet moeilijk, noch sluit het aan bij het boksdebat over nucleaire kerncentrales. Dit is een kwestie van menselijk overleven.
 6. Er was een Nuclear Security Summit Conference in Seoul op 26 en 27 maart en ambassadeur Murata en ik deden een gezamelijke inspanning om iemand te vinden om de deelnemers van 54 naties te informeren over de potentiële wereldwijde catastrofe van reactoreenheid 4. We vroegen verschillende deelnemers om het idee te delen van een Onafhankelijk Beoordelingsteam dat bestaat uit een brede groep internationale experten die zich over deze dringende kwestie konden buigen.
 7. Ik wil graag de brief van ambassadeur Murata aan VN-secretaris generaal Ban Ki-moon voorstellen om deze dringende boodschap over te brengen en ook zijn brief aan de Japanse Eerste Minister Yoshihiko Noda voor de Japanse lezers. Hij benadrukte in de verklaring dat we menselijke wijsheid moeten gebruiken om deze ongekende uitdaging aan te pakken.

De brief van Ambassadeur Murata zegt: “Het is niet overdreven om te zeggen dat het lot van Japan en de hele wereld afhankelijk is van reactor nr 4. Dit wordt bevestigd door de meest betrouwbare deskundigen zoals Dr. Arnie Gundersen of Dr. Fumiaki Koide.”

Anti-nucleaire arts Dr. Helen Caldicott zegt dat als splijtstofbad 4 instort, zij haar familie uit Boston zal evacueren en verhuizen naar het Zuidelijk Halfrond. Dit is een bijzonder dramatische verklaring gezien het feit dat de Westkust veel eerder in het directe pad van de Fukushima straling ligt dan de Oostkust. Zal de mensheid zijn best doen om de taak te volbrengen en uitzoeken hoe ze splijtstofbad nr 4 kunnen stabiliseren voordat de catastrofe toeslaat? Of zal de moderne samenleving een Darwin-onderscheiding krijgen voor het mislukken om aandacht te geven aan de echte bedreigingen?

Lees verder onder de afbeelding

Bron: Michel Chossudovsky & Washington Blog voor Global Research – 9 april 2012 – http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=30207
Vertaald door ‘t Vertalerscollectief

2. Rusland verbijsterd na onthulling Japans Plan om 40 miljoen mensen te evacueren

19 april 2012,
Een nieuw rapport circuleert in het Kremlin, recentelijk opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, inzake de geplande heropening van gesprekken met Japan over de betwiste Koerilen eilanden in de komende twee weken. Russische diplomaten zijn “verbijsterd” nadat hen werd verteld door hun Japanse collega’s, dat circa 40 miljoen mensen in “extreem gevaar” verkeren door levensbedreigende stralingsvergiftiging, en heel goed kans zouden maken op gedwongen evacuaties uit de buurt van hun land uit de meest oostelijke gelegen steden… met inbegrip van ‘s werelds grootste: Tokio.

Zorgwekkend is, buiten de hopeloze situatie van Japan, en bevestigd door wetenschappers, dat een golf van hoogradioactief afval onderweg is naar de Amerikaanse westkust…

Zie ook:

Japan May Send 40 Million People To Russian Islands Radiation!

Bron: http://www.youtube.com/watch?v=68M_NUgk-rI&feature=player_embedded

Gepubliceerd op 16 apr 2012 door paulbegley34

Pastor Paul Begley van Indiana meldt dat nucleaire straling de mensen in Japan doodt, en 40 miljoen zouden kunnen worden geëvacueerd naar de Koerilen eilanden in Rusland. Dit is een apocalyptische gebeurtenis!
HIGH ALERT! Japan Tsunami Debris & Radiation to Hit California Coast within months! (April 15, 2012)

Bron en meer lezen: Eutimes.net
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M5&s=M108&ss=P1617&l=NL

 


De situatie t.a.v. Syrië dreigt te veranderen, Turkije roert de oorlogstrom en China houdt z’n handen af.

TEL AVIV – A top Damascus official has told WND the Turkish military has begun calling up reserves for a potential armed confrontation with Syria.

The claim could not be immediately independently verified by U.S., French or Egyptian sources, but the purported move comes at the same time a United Nations resolution calls for unspecific “swift and meaningful consequences” if Syria continues to flout a U.N.-brokered truce with protesters.

Over the weekend, Iranian official Ali Larijani said countries that seek to stoke the crisis in Syria will be “engulfed by its fire.” With obvious reference to Turkey and the international community, Larija warned unnamed countries against waging war on Syria, saying a confrontation is like playing with “gunpowder.”

A reported 300 unarmed U.N. observers have begun arriving in Syria as part of the cease-fire agreement. Eight monitors are already in Syria, and a further two are expected to arrive today as part of the advance team agreed to in U.N. envoy Kofi Annan’s six-point strategy, which calls for an end to the violence and a flow of humanitarian assistance.

U.S. Ambassador to the U.N. Susan Rice acknowledged the challenges for the observers.

”They are going to be dependent for security on the very government [that] is responsible for the main security threats,” she said. ”They are going to be deployed in the midst of protesters who are desperate for a protection that the monitors are not equipped or mandated to provide. And they will be deployed in numbers too small to cover the entire country but large enough to give rise to expectations that will be impossible to meet if the Syrian government does not fulfill its commitments.”

Official: Turkey wants NATO to attack Syria

Last week, a Syrian official claimed to WND that Turkey had asked the Syrian opposition to ignore the truce and continue its assault against President Bashar al-Assad’s embattled regime.

Also last week, WND reported the Syrian military is on its second-highest alert level, believing Turkey may be attempting to stage a provocation in the hope of drawing Damascus into a conflict, according to a top Syrian official.

The official said Syria noted unusual Turkish troop movements in recent days along the Syria-Turkey border.

Turkey claimed the movement was to guard refugees coming into the country from war-torn areas of Syria. The Syrian official, however, said Damascus believes Turkey may be trying to “surprise” Syria with some sort of provocation.

Bron: WDN