Dagelijkse archieven: 3 februari 2017


Er zijn genoeg redenen om aan te nemen dat het alsnog helemaal mis gaat tengevolge van de ramp van enkele jaren terug in Fukushima

 

Het volgende staat op teletekst N.P.O. pag. 132

 

Recordstraling reactor Fukushima.

 

In de kerncentrale bij Fukushima zijn zeer hoge stralingswaarden gemeten. de eigenaar van de centrale

zegt dat de waarden sinds de kernramp in 2011 niet zo hoog geweest zijn.

De zeer hoge waarden zijn gemeten in de zo genoemde insluitingsvat, het beschermende gebouw dat over

reactor 2 is geplaatst. Daar zijn waarden gemeten van 530 sievert per uur.

Het oude record stond op 72 sievert per uur. De helft van de mensen die zijn bloot gesteld aan 5 sievert,

sterft binnen een maand.

Het is niet duidelijk wat de hoge stralingswaarden veroorzaakt of wat de eigenaar eraan wil doen…..

 

Hartelijke groet,

Herman van Aalderen

Opm. Red. Boinnk: Op de site van: klik:> http://www.rense.com/ kunt u veel en veel meer lezxen over de ontwikkelingen die zich met name voordoen in de Grote of Stille oceaan.


Big Brother heeft een nieuwe woonplaats op het oog.

Aangeleverd door: Nico Talma

Klik:>http://www.gedachtenvoer.nl/page/Big-Brother-verhuist-naar-Jeruzalem.html

 

Big Brother gaat verhuizen naar Jeruzalem

 

Natuurlijk wil iedereen graag weten waar Big Brother woont, zodat men hem kan lokaliseren en daarmee overeenstemmende maatregelen kan nemen om hem in de gaten te kunnen houden en neutraliseren. Het probleem met deze Grote Broer is echter dat hij zich overal en nergens bevindt. Hij is zonder vaste woon- of verblijfplaats, zullen we maar zeggen.

 

Control freaks

Toch is hij overal waarneembaar. Op iedere publiek openbare plaats waar camera’s hangen kan men hem vinden. Bevind jij je niet op een plek waar camera’s je in de gaten houden, dan kun je hem waarnemen in je broekzak, jaszak of tas, of waar jij je moderne tot draagbaar spionageapparaat geworden technologisch wonder dan ook maar opbergt. Dat mobieltje heb je toch altijd bij je, want je wilt zo graag overal en nergens bereikbaar zijn en niets missen van wat anderen te melden zouden kunnen hebben. Het grappige is echter dat velen via die moderne mobiele speeltjes ook graag willen weten waar hun vrienden e.d. zijn. Want hoe vaak hoor je niet in de trein of de bus iemand de telefoon opnemen en vragen: “Waar ben je nu?”. Of zelf diezelfde vraag beantwoorden, die door de ander wordt gesteld.

Die Grote Broer kan jou zelfs tijdens het bezig zijn met je computer thuis, intensief bestuderen en bespioneren. Er is een software, die op afstand geïnstalleerd kan worden en alle aanslagen op je toetsenbord registreert en opslaat(1). Dus ook dit wat je nu leest, terwijl ik het type is misschien wel al geregistreerd en opgeslagen. Dat al je internet dataverkeer en telefoongesprekken kunnen worden afgetapt, hebben verschillende klokkenluiders al meer dan genoeg aangegeven. En geloof maar gerust dat dit soort technologie zonder enig wettelijke basis of vermoeden van criminele of terroristische activiteiten en dus illegaal wordt toegepast. Maar ja, zij die de wetten maken achten zich ook geoorloofd om deze naar eigen believen te breken. Waaruit maar duidelijk mag worden, dat zij die zeggen en schrijven dat ze onze rechten en vrijheden beschermen, zelf de grootste schenders daarvan zijn!


Diverse nieuws-items, verzameld door: Nico Talma

http://www.stopdebankiers.com/gezeik-moslim-ban/

http://www.stopdebankiers.com/islamist-soldaat-aanviel-machete-neergeschoten-aan-louvre/

http://www.stopdebankiers.com/onvoorstelbaar-en-voorlopig-raadsel-er-is-iets-gebeurd-fukushima-straling-ineens-enorm-doet-stijgen/

http://www.stopdebankiers.com/duitse-bondskanselier-op-audiente-erdogan/

http://www.geennieuws.com/2017/02/verkiezingen-naderen-en-de-messen-worden-geslepen-francois-fillon-en-marine-le-pen-video/

http://www.geennieuws.com/2017/02/een-dagje-naar-het-louvre-in-parijs-kan-verkeerd-eindigen-in-een-multi-culti-knuffel/

http://www.geennieuws.com/2017/02/vluchtelingencrisis-en-weer-opnieuw-faalt-de-eu-maar-wat-is-er-nieuw/

http://www.beyondthematrix.nl/nieuws-analyses/thierry-baudet-veegt-de-vloer-aan-met-jeroen-dijsselbloem/


Duitse Federale Hooggerechtshof: het mazelenvirus bestaat niet!!

Kinderen gevaccineerd tegen niet bestaand virus…

 

In de loop der jaren zijn er miljarden euro’s en/of dollars verdiend door de medische industrie met het injecteren van mensen met een vaccin tegen mazelen.

Het Duitse Federale Hooggerechtshof heeft nu echter geoordeeld dat het mazelenvirus helemaal niet bestaat.

Er zal wel een goede reden zijn dat er tegenwoordig nog nauwelijks echte geschiedenis wordt onderwezen, want dan kunnen er wel eens beschamende dingen naar voren komen.

Halverwege de jaren zeventig begon men in ons land met het vaccineren van kinderen tegen de mazelen.

Een stukje achtergrond:

Opvallend is dat we rondom het thema vaccinatie de geschiedenis vergeten schijnen te zijn. Het is nog maar zo’n 100 jaar verleden dat er veel kinderen kwamen te overlijden door de zo genaamde kinderziekten.

Er waren in de vorige eeuw een aantal maatregelen die een drastische verlaging van de kindersterfte tot gevolg hadden. Deze maatregelen waren: 1. Het afschaffen van de kinderarbeid. 2. Het aanleggen van de rioleringen en de daardoor verbeterde hygiëne. 3. De verbeterde voedselvoorziening.

Deze drie pijlers worden ook wel de sociale geneeskunst genoemd en hadden tot gevolg dat rond 1970 geen kind meer aan de mazelen of andere kinderziekte overleed. En juist in dat jaar werd de mazelenvaccinatie ingevoerd.

Het veelvuldig gehoorde argument dat door het vaccinatie programma de kindersterfte drastisch gedaald is moet dan ook naar het rijk der fabelen verwezen worden. Het is gewoon ronduit niet waar.

De kindersterfte door kinderziekten waaronder mazelen was al verdwenen toen het vaccinatieschema werd geïmplementeerd. Veel van de huidige vijftigers en zestigers hebben zelf mazelen gehad. Vroeger werd het vaak ‘opgehaald’ als bekend werd dat een kind de mazelen had. Dan had je het maar vast gehad. De mogelijke dreiging die er van deze kinderziekte uitging was immers te verwaarlozen. Het was een onschuldige kinderziekte die gepaard ging met koorts en huiduitslag. Bij erg verzwakte kinderen konden er mogelijk complicaties optreden maar bij relatief gezonde kinderen niet.

In de huidige tijd worden de mazelen afgeschilderd als een ziekte die gepaard gaat met longontsteking, hersenvliesontsteking en dood. Gezien de geschiedkundige achtergrond moet dit als pure bangmakerij geclassificeerd worden.

Toch wordt, ondanks het onschuldige karakter van de mazelen, bij de aanzet van iedere epidemie de vermeende ‘ultime’ oplossing, het vaccineren van de bevolking, weer van stal gehaald. Hierbij worden mensen die, om welke reden ook, niet willen vaccineren bijna afgeschilderd als onmenselijke barbaren die het niet goed met hun kinderen zouden voorhebben. Alsof aan het ongebreidelde vaccineren, met al die schadelijke toevoegingen, geen risico’s verbonden zouden zijn. Op het internet zijn vele verslagen van de negatieve gevolgen van vaccinatie te vinden.

En, alsof dat nog niet erg genoeg is, komt er nu een uitspraak van de hoogste Duitse rechtbank dat het mazelenvirus helemaal niet bestaat:

Door preventieve vaccinatie van volwassenen en vooral kinderen tegen mazelen heeft de farmaceutische industrie de laatste 40 jaar miljarden verdiend. De rechters van het Duitse federale hooggerechtshof (BGH) bevestigden evenwel in een recente uitspraak dat een mazelenvirus niet bestaat. Voorts: Er is geen enkel wetenschappelijk onderzoek in de wereld dat het bestaan van dergelijke virussen dusver kon bewijzen. Dit roept de vraag op wat er werkelijk werd geïnjecteerd in miljoenen burgers de afgelopen decennia. Volgens het arrest van de Hoge Raad, hoeft dat geen vaccin tegen een mazelen (virus) te zijn geweest.

Door Dr. Stefan Lanka,

Het federale hooggerechtshof (BGH) heeft geoordeeld in de mazelenvirus rechtszaak. De eerste civiele Senaat van de BGH heeft het oordeel van het Oberlandesgericht van Stuttgart (OLG) van 16 februari 2016 bevestigd. Het bedrag van € 100.000, die ik als een beloning voor wetenschappelijk bewijs van het bestaan van het vermeende mazelenvirus had aangeboden hoeft niet te worden betaald aan de eiser. Verzoeker werd ook tot alle proceskosten veroordeeld.

Vijf experts zijn betrokken geweest bij de zaak en presenteerden de resultaten van wetenschappelijke studies. Alle vijf deskundigen, waaronder Prof. Dr. Andreas Podbielski die door de OLG Stuttgart benoemd werd de voorafgaande rechtszitting te vertegenwoordigen, hebben consequent vastgesteld dat geen van de zes ingebrachte publicaties in het proces wetenschappelijk bewijs bevat van het bestaan van het vermeende mazelenvirus.

Genetica vervalst thesis van het bestaan

In de rechtszaak zijn de resultaten van het onderzoek naar de zogenaamde genetische vingerafdrukken van het vermeende mazelenvirus geïntroduceerd. Twee erkende laboratoria, waaronder ‘s werelds grootste en meest toonaangevende genetische Instituut, kwamen onafhankelijk uit op exact dezelfde resultaten. Deze resultaten bewijzen dat de auteurs van de zes publicaties in het geval van het mazelenvirus verkeerd zaten, en als direct gevolg daarvan alle mazelen virologen nog steeds vandaag de dag verkeerd zitten: zij hebben normale bestanddelen van cellen geïnterpreteerd als onderdeel van het vermoedelijke mazelenvirus.

Vanwege deze fout werd gedurende decennia lang consensus rond normale celbestanddelen hypothetisch (mentaal) geassembleerd tot een model van een mazelenvirus. Tot op de dag van vandaag is een feitelijke structuur die correspondeert met dit model noch in enig mens, noch in een dier aangetroffen. Met de resultaten van de genetische tests zijn alle theses over het bestaan van het mazelenvirus wetenschappelijk weerlegd.

Mensen raken in paniek, gaan door het lint als andere ouders besluiten hun kind niet tegen mazelen te vaccineren, terwijl ze hun eigen kind laten volspuiten met troep tegen een niet bestaand virus.

Dit keer zijn het niet de aluhoedjes die zeggen dat het mazelenvirus niet bestaat, maar is het de conclusie van de hoogste Duitse rechter.

Bij het Nederlandse RIVM, wat deels in handen is van India, staat het volgende op de website:

Mazelenvaccinatie wordt toegediend in de vorm van de BMR-prik (bof, mazelen, rodehond). In dit combinatievaccin zitten onder andere levend verzwakte mazelenvirussen.

Hoe kunnen zij mazelenvirussen toedienen als die volgens de rechter niet bestaan?

Wel is het RIVM er zeker van dat autisme helemaal niets te maken heeft met het mazelenvaccin.

Eind jaren ‘90 van de vorige eeuw werd er door een groep onderzoekers een verband gelegd tussen mazelenvaccinatie en het ontstaan van autisme. In de jaren nadien is er uitgebreid aandacht geweest voor dit signaal. Het tijdschrift, waarin het oorspronkelijke artikel is verschenen, heeft dit artikel terug getrokken omdat de schrijver het onderzoek onjuist had uitgevoerd [24]. Talloze onderzoeken hebben de eerdere verdenking weerlegd[25, 26]. Er is geen enkele aanwijzing gevonden dat BMR-vaccinatie autisme veroorzaakt of het beloop ervan verslechtert. De toename van autisme-spectrumstoornissen is niet terug te voeren op vervroeging van het vaccinatieschema, of op toename van het aantal vaccins of op de samenstelling van de vaccins of op de gebruikte hulpstoffen.

Terug naar het proces in Duitsland, waar duidelijker wordt waarom vaccinaties tegen mazelen juíst autisme kunnen veroorzaken.

Op de vraagstelling die in gang gezet werd door het mazelenvirus dispuut gaf het hoofd van het National Reference Instituut voor Mazelen bij het Robert Koch Instituut (RKI), Prof. Dr. Annette Mankertz een belangrijk feit toe. Deze confessie kan het verhoogde aantal door vaccinatie veroorzaakte gebreken verklaren, de vaccinatie tegen mazelen, en waarom en hoe speciaal dit soort vaccinatie steeds autisme lijkt te triggeren.

Prof. Mankertz heeft toegegeven dat het “mazelenvirus” typisch natuurlijke cel componenten (ribosomen, de eiwit producenten van de cel) bevat. Omdat de vaccinatie tegen mazelen “hele mazelenvirus” bevat, bevat het vaccin de eigen celstructuren. Dit verklaart waarom de vaccinatie tegen mazelen frequente en ernstiger allergieën en auto-immuunreacties veroorzaakt dan andere soorten vaccinaties. De rechtbank expert prof Podbielski heeft per herhaling verklaard dat door de bewering van het RKI met betrekking tot ribosomen in het mazelenvirus, de stelling van het bestaan van het mazelenvirus is vervalst.

De eindconclusie van het hele verhaal is dan ook dat mazelen een ziekte is waar normaal gezonde kinderen over het algemeen echt niet dood aan gaan en dat je door het nemen van het vaccin tegen de mazelen, iets krijgt toegediend tegen een virus dat niet bestaat, waardoor juist de kans op autisme en andere auto immuunziektes toeneemt zo is nu vastgesteld.

Meer informatie over vaccinaties:

Vaccinvrij

http://www.niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=11547:kinderen-gevaccineerd-tegen-niet-een-niet-bestaand-virus&catid=17:gezondheid&Itemid=30