Dagelijkse archieven: 5 februari 2017


To the people currently running the European Union everyone who disagrees with their “vision” of society is a threat.

Aangeleverd door: Ed Vries

To the people currently running the European Union everyone who disagrees with their “vision” of society is a threat.

The United Kingdom is now a threat, since Brexit occurred. Russia is a threat, since Vladimir Putin did not decree daily

LGBT parades on Red Square, since Russians did not accept atheism wholeheartedly. The Greeks and Romanians and

Spaniards and the Portuguese are threats too, if they do not swallow their austerity medicine like good little satraps.

Yes, the EU really is just a vehicle to empower Germany, and any nation or leader who argues is threatening Germany’s banker elites.

 

Klik:>http://journal-neo.org/2017/02/03/donald-trump-named-a-threat-to-globalist-elites/


Diverse nieuwsfeiten, verzameld door : Nico Talma

http://www.stopdebankiers.com/anti-trump-gekte-grenst-aan-psychose-2/

http://www.stopdebankiers.com/steur-toonbeeld-politieke-corruptie/

http://www.stopdebankiers.com/denk-asscher-moest-op-matje-komen-kuzu/

http://www.stopdebankiers.com/wilders-schrijft-voor-breitbart/

http://www.stopdebankiers.com/europa-in-gevaar-door-trimp-xi-en-poetin/

http://www.stopdebankiers.com/trump-opereert-democratischer-dan-d66/

http://www.geennieuws.com/2017/02/de-eu-nadert-haar-marie-antoinette-moment/

http://www.geennieuws.com/2017/02/verkiezingen-15-maart-kamervoorzitter-khadija-arib-is-bang-voor-cozy-bear-en-fancy/


Hoe verstaan we Openbaring 1:7 ?

Onderwerp: Hoe verstaan we Openbaring 1:7?

 

Openbaring 1.

7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem

zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle

stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

1> Zie, HIJ komt met de wolken.

Wolken = is de gemeente, het lichaam van Christus, de eerstelingen, alle heiligen.

2> Elk oog zal HEM zien.

Elk oog, zijn dat allen die de grote verdrukking hebben overleeft of moeten we elk oog zal HEM zien nog wijder zien?

Waarom zou een hardnekkig volk die HEM vele malen doorstoken hebben wel HEM zien en de drie en half miljard mensen die tijdens de grote verdrukking omkomen niet?  

Zijn diegene die de grote verdrukking hebben overleefd lievelingetjes? Nou ik dacht het toch niet.

Zijn alle die de grote verdrukking hebben overleefd ook elk oog of bedoeld GOD elk oog zal HEM zien ook elk oog de gehele mensheid?

Ik geloof en ben van overtuigd dat elk oog zal HEM zien, dat dit slaat op de gehele mensheid.

Laten we goed voor ogen houden dat de volkeren niet hebben gedaan wat GODS volk Israël heeft gedaan.

Ja maar hebben vele niet het evangelie afgewezen zal het christendom dan zeggen?

Maar wat voor evangelie hebben het christendom gebracht? ( lees Galaten 1: 6-10 GEEN EVANGELIE ) 

Elk oog zal HEM zien houdt niet in dat alle zullen instemmen wat de Koning der Koningen gaat doen tijdens de duizendjarige vrede rijk.

Er zal heel wat weerstand zijn dat lezen we in Openbaring als Satan even weer wordt vrij gelaten om de volkeren te verleiden.

3> Ook zij, die HEM hebben doorstoken.

Wanneer hebben zij HEM doorstoken?

Hebben zij HEM doorstoken toen ze Christus aan het kruis nagelde of eerder?

Ik geloof veel eerder en vele malen hebben ze HEM doorstoken.

Exodus 32.

4 Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een

stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden:

Dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.

GOD spraak ook via de mond van de profeten.

Lukas 13.

34 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en

stenigt wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb

Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen

haar kuikens onder haar vleugels, en gij hebt niet gewild.

Het volk begeerde een koning dus GOD werd weer gedumpt.

1 Samuel 8.

7 De Here zeide tot Samuel: Luister naar het volk, in

alles wat zij tot u zeggen, want niet u hebben zij

verworpen, maar Mij hebben zij verworpen, dat Ik

geen koning over hen zou zijn.

8 Juist zoals zij gedaan hebben van de dag af, toen

Ik hen uit Egypte leidde, tot op de huidige dag,

dat zij Mij hebben verlaten en andere goden

gediend, zo doen zij nu ook tegen u.

Christus werd gedumpt.

Mattheüs 27.

20 Maar de overpriesters en de oudsten overreedden

de scharen, dat zij om Barabbas zouden vragen,

maar Jezus zouden laten ter dood brengen.

De bovenstaande teksten is maar een kleine greep uit vele teksten dat Israël GOD dumpte. 

Alle stammen = zijn de twaalf stammen van het huis Israëls zullen over HEM weeklagen.

Zacharia 12.

10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners

van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en

der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij

doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht

aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja,

zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed

om een eerstgeborene.

Elk oog zal HEM zien dat houdt dus in dat de gehele mensheid opgewekt wordt uit hun slaap.

Opstanding met een  vergankelijk lichaam wat eerder is gebeurd zoals we dat kunnen lezen.

MAT 9:24,   JOH 11:11,  MAT 27:52-53.

En laten we niet vergeten de zoon van de weduwe van Sarafat die ingeslapen was en uit zijn slaap werd gehaald.

En toch zouden de bovenstaande eens weer inslapen ze waren opgewekt met een vergankelijk lichaam.

Ongeloof = dood = in slaap.

Laat juist in het christendom die roepen dat ze leven, nou juist dood = ongelovig zijn. ( Openbaring 3: 1 )

Elk oog zal HEM zien houdt niet in dat elk persoon of mens gelooft.

Dat zien we ook bij het volk Israël die grote daden van GOD hebben gezien en toch niet geloofde.  

Vele die tijdens de duizend jarige vrede rijk in zullen slapen zien we weer terug bij de grote witte troon of de troon der genade.

GOD GEEFT NOOIT OP.

De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood = ongeloof.

 

Ik wens u alle geliefden en dierbaren GODS rijke zegen, genade en liefde toe.


Nep Nieuws……

Aangeleverd door: Corry

Nep Nieuws ……………. 

Waarom is het onderstaande artikel zo belangrijk?

Omdat goed geïnformeerde mensen niet voor de gek gehouden kunnen worden.
Goed geïnformeerde mensen mensen schieten niet in de angst bij al dat Nep Nieuws,
zij blijven helder denken.
Zij leren om voor zichzelf het nieuws te analyseren.
Samen met zulke mensen kunnen we de zo gewenste wereld gaan vormgeven.

Waarom kijken we überhaupt nieuws?
Zouden wij niet veel gelukkiger zijn als we het nieuws totaal zouden negeren?
Er zijn mensen die dit bewust doen in hun leven.
Zelf heb ik eigenlijk altijd wel de noodzaak gevoeld
om minstens een maal per dag het nieuws te zien, te horen of te lezen.
Maar waarom blijf ik ook het Nep Nieuws volgen, en ook nog met veel interesse?

Ik weet niet of jij dat ook ook wel eens doet,
dromen hoe het zou zijn om in een betere wereld te leven?
En dan liefst ook nog eens proberen te bedenken wat je daar zelf aan kunt bijdragen?

Het nieuws is overwegend negatief.
Maar niet voor iedereen is hetzelfde nieuws even negatief, het is maar net hoe je het bekijkt / beluisterd. Deze week waren de teflon pannen negatief in het nieuws. Je kan dan denken; “Je kan ook niks meer vertrouwen”, of; “Moet ik ze nu weggooien, ze zijn nog niet zo oud”.

Ik dacht bij mezelf; “Goed dat ik tien jaar geleden al opgelet heb en toen mijn pannen bij het chemisch afval heb gebracht”. Nieuws heeft dus een functie, mensen informeren en dat negatieve teflon nieuws had dus tien jaar geleden voor mij al een positieve bijdrage. Door de kennisverwerving kon ik mijzelf beschermen tegen deze gevaren. Ik wist al veel eerder dat teflon gevaarlijk kon zijn maar soms ben je hardleers en moet je het bericht van verschillende kanten horen voordat je zelf actie gaat ondernemen. Ik ben ook maar een mens. Toen was teflon een fantastisch smeermiddel voor de ketting, veel handiger als met olie. En ja, ik wist dat ik dat niet mocht spuiten op hete voorwerpen zoals de uitlaat. Maar die pannen worden toch ook heet?

Nieuws volg je altijd met een gekleurde bril, al de indrukken die je in je hele leven hebt opgedaan kleuren het nieuws. Als je bij een bedrijf werkzaam bent, een chemisch bedrijf of farmaceutisch bedrijf zal het nieuws dat er een nieuw potentieel succesvol product op de markt komt gelijk in je onderbewustzijn de positieve gedachte oproepen betreffende de persoonlijke werkgelegenheid. Je zal dan minder kritisch het nieuws bekijken als iemand die al een negatieve ervaring heeft met dit soort producten. Wat zijn je eigen belangen en ervaringen bij dat nieuws? Wat is je referentiekader?

Nep Nieuws Volg Ik Ook Met Veel Interesse.

De afgelopen 15 jaar ben ik een echte nieuwsjunk geworden. Het volgen van het nieuws slurpt de meeste tijd van de week op. Langzaam ben ik gegroeid in de rol van burgerjournalist om mijn artikelen te kunnen onderbouwen met kennis van zaken, en dat laatste, die kennis kan nooit genoeg zijn.

Gedurende de jaren ben ik ook steeds selectiever geworden in het volgen van specifieke nieuwsbronnen. Gebeurde er iets in de wereld dan wilde ik snel weten wat mijn favoriete nieuwsbronnen daarvan wisten. Dat de reguliere media van Nep Nieuws aan elkaar hangen was voor mij ook al 15 jaar geleden duidelijk, vooral na 9/11 maar daarvoor ook al op gezondheid gebied.

Steeds meer verbaas ik er mij over dat dit Nep Nieuws zo overtuigend wordt gebracht door de betreffende journalisten. Soms zie je echter ook wel eens dat men duidelijk moeite heeft om het bericht voor te lezen. Ik hoor in hun stem dat ze er zelf niet achter staan. Zouden al die journalisten zich soms niet afschermen voor het feitelijke nieuws om niet in gewetensproblemen te komen? Ik weet inmiddels dat dit zo is, zo hebben de media klokkenluiders in hun boeken beschreven.

Soms kan het Nep Nieuws mij echter zo tegen de haren instrijken dat ik acuut besluit nooit meer naar die bron te kijken, lezen of luisteren. Maar ik ben er nu als burgerjournalist achter dat dit niet slim is van mij.

In de media worden slimme technieken toegepast om mensen te conditioneren. Als voorbeeld neem ik bijvoorbeeld kanker. Dat dit te genezen is met een succesratio van 80, 90, en soms 100 procent hoor je nooit of te nimmer. Wel vele hoopvolle berichten dat dit mogelijk ooit in de toekomst zo zal zijn, (Wat ze nu al 50 jaar zo vertellen) Door deze berichten worden mensen zo afgestompt dat ze zelfstandig slechts zelden op zoek zullen gaan naar nieuws over dit onderwerp. Is het moment daar dat de dokter komt met de boodschap; “Ik heb slecht nieuws”, dan heb je geen enkele tijd meer om na te denken want de afspraak voor de eerste Chemo start in de meeste gevallen al diezelfde week of zelf de dag daarop. Bovendien weet een ieder dat angst verlammend werkt op het helder op een rijtje krijgen van de gedachten. Kom er in zo’n geval iemand net als ik op hun pad dan is de kans om deze mensen nog op andere positieve gedachten te brengen uiterst klein.

Angst: Het Belangrijkste Stukje Hersenspoel Gereedschap In De Media

Angst dus, dat blijkt een gereedschap te zijn dat veelvuldig in het nieuws voorkomt en gebruikt wordt, over liever gezegd misbruikt. Valse vlag aanslagen, kanker, vaccinaties, geld zaken, werkgelegenheid, voedingsschandalen etc, etc, etc. Overal speelt de factor angst een rol. En afhankelijke van de situatie van de toehoorder zal dit in meer of minder mate het geval zijn. Een aanslag in een ver land zal het veiligheidsgevoel van iemand hier niet raken. Maar nu overal in de wereld valse vlag aanslagen gepleegd worden is de angst inmiddels overal een probleem.

En, …. we weten nu immers, zoals net uitgelegd, kunnen mensen minder helder denken bij angst gevoelens. Dit stukje gereedschap heeft dus in de media nieuwsverspreiding een dubbele rol. En gezien het feit dat een groot deel van het nieuws via de grote monopolie persbureau’s via de kopieer en plak methode wereldwijd over genomen worden is het voeren van een “agenda” vrij simpel.

Waarom Is Het Slim Om Nep Nieuws Te Analyseren?

Voorbeeld: Gedurende de afgelopen jaren had ik mij, net als de meerderheid van de wereldbevolking afgekeerd van het idee dat gaan stemmen geen nut meer heeft. Mijn ervaring was dat een nieuwbakken politicus zich als een maagd in een hoerenkast begaf. Ze worden omgeturnd, vluchten weg of indien nodig gezelfmoord of vermoord. Niet helemaal ongevaarlijk dus dat politieke strijdtoneel waar men heel andere agenda’s heeft dan welke men openlijk op tafel heeft liggen.

Toch werd ik in ons dotcom radio programma door het enthousiasme en de inhoudelijke argumenten van Mike Donkers getriggert om eens naar Thierry Baudet te luisteren wat hij wilde gaan bereiken in de politiek. Ja, ja denk je dan. Maar ik werd uitgedaagd en moest nu wel met inhoudelijke argumenten komen om een standpunt in te kunnen nemen. Dat duurde dus wel een aantal weken, …. tot ik de speech van Thierry hoorde tijdens een dag van het Forum Voor Democratie. Hij beantwoorde voor zichzelf de vraag; “Stel dat je slechts een enkele zetel krijgt in de politiek?’ Het antwoord sprak mij wel aan; “Heb je wel eens een splinter in je hand gehad, hoe beïnvloed dat je dag tot het moment dat die sprinter verwijderd wordt? Ik wil dus die splinter zijn in de politiek”. Inmiddels weten we dat een splinterpartij kan uitgroeien tot de grootste partij van Nederland zoals dit wellicht gaat gebeuren met de PVV. Zo’n FVD splinterpartij zou zelfs richting kunnen geven aan de PVV die gezien wordt als een ongeleid projectiel.

Een enkel woord kan dus iemand triggeren om aandachtig te gaan luisteren. In ons radio programma zijn wij het momenteel ook niet altijd met elkaar eens over met name de politiek en politici die aan het roer staan. Ook al willen we met zijn allen het zelfde gaan bereiken, we geloven (nog) niet met z’n allen dat de aangewezen personen aan het roer staan, of de mogelijkheden krijgen om de koers te bepalen.

Hoe Maak Je Dat Mensen Gaan Luisteren?

Dat is de belangrijkste vraag die iedereen zich zou moeten stellen. Waar staat de persoon waar je mee in gesprek bent op dit moment in zijn leven. Is die persoon nog wel in staat om nieuws tot zich toe te nemen vanwege de verlammende angst. Is die persoon niet teveel gekleurd vanwege zijn levensovertuiging of referentiekader?

Daarom luister ik nu voortaan toch wat aandachtiger naar al dat Nep Nieuws om de splinterwoorden te vinden die iemand anders net als ik zouden kunnen triggeren om aandachtig naar het nieuws te gaan luisteren, eventueel gedwongen om hun eigen (foute?) standpunten te gaan onderbouwen / onderzoeken.

Het gaat er dus niet om of je gelijk hebt of wilt krijgen, maar of je de communicatie open kunt houden zodat je voor jezelf ooit nog wel eens de gelegenheid creëert om een doelpunt te kunnen scoren met zo’n splinterwoord en die persoon uit zichzelf op andere gedachten komt.

Waarom Is Dit Uiterst Belangrijk

Goed geïnformeerde mensen kun je namelijk niet langer voor de gek houden. Deze mensen schieten niet in de angst bij al dat Nep Nieuws, Deze mensen kunnen helder blijven denken. Deze mensen leren om voor zichzelf het nieuws te analyseren. Met deze mensen kunnen we met zijn allen de zo gewenste wereld gaan vormgeven.

— Henk Mutsaers

Bronpagina: http://gedachtenvoer.nl/page/waarom-ik-nepnieuws-blijf-volgen.html