Dagelijkse archieven: 6 februari 2017


Stemwijzer of stem wijzer?

Stemwijzer of stem wijzer?

 

Met ingang van vandaag kunnen wij ons weer ‘onafhankelijk?’ laten voorlichten door gebruik te maken van een stemwijzer.

 

Misschien is het wel beter om wijzer te stemmen.

 

Want wat doen we in feite als we gaan stemmen?

 

Wij gaan namelijk niet kiezen voor zogenaamde volksvertegenwoordigers.

Dat kan namelijk niet en de reden daarvoor is dat:

  1. onze zogenaamde volksvertegenwoordigers ons helemaal niet vertegenwoordigen, maar de belangen van hun eigen partij en

  2. zij de belangen van het volk niet kunnen dienen omdat zij de eed of de belofte van trouw aan de koning en aan de grondwet af moeten leggen, alvorens zij in functie kunnen komen. Dit geldt voor alle leden van de 1e  en 2e Kamer .

 

Nu komt de aap uit de mouw. Het volk wordt dus niet vertegenwoordigd, maar de koning.

 

Door te gaan stemmen doen wij dus afstand van ons recht van spreken en cederen of dragen dat recht over aan de te kiezen volksvertegenwoordigers leden van de 1e en 2e Kamer.

 

De zogenaamde democratie  is dus volksverlakkerij door gebrek aan kennis en inzicht van de burger.

 

De media helpen op alle mogelijke manieren om dat onterechte beeld van democratie in stand te houden.

 

En dat terwijl het één grote Haagse toneelvereniging is, waarbij het script van de toneelopvoering geschreven wordt door de top-elite en de uitvoering wordt geregisseerd door de diverse politieke partijen.

 

En wat gaat u nu doen? Gebruik maken van de stemwijzer of wijzer stemmen?

 

Kunt u wijzer stemmen?

 

Jazeker!

 

Door op een ongeldige manier uw stem uit te brengen laat u namelijk de politiek weten dat u hun (toneel)spelletje, dat overigens uitstekend wordt betaald, door hebt.

 

auteur: Arie Goedhart

Met volledige instemming van Red. Boinnk-Silvia Videler