Dagelijkse archieven: 8 februari 2017


64% van de Belgen? Wij hadden begrepen dat plm. 30% van de inwoners van België allochtonen waren!

Aangeleverd door: Sam Jansen

64% Belgen wil stopzetting nieuwe immigratie vanuit overwegend moslimlanden

Bron: Express.live

64% van de Belgen wil een onmiddellijke stopzetting van elke nieuwe immigratie vanuit overwegend moslimlanden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse denktank Chatham House onder 10.000 burgers in 10 Europese staten.

Enkel Oostenrijk (65%) en Polen (71%) laten hogere percentages optekenen. Volgens de denktank zijn de resultaten ontnuchterend en geven ze aan dat de angst voor moslimimmigratie allesbehalve beperkt blijft tot de Verenigde Staten, waar een onlangs door president Trump afgekondigd inreisverbod voor burgers uit 7 overwegend moslimlanden door een rechter werd herroepen.