Dagelijkse archieven: 5 maart 2017


Diverse nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma

http://www.stopdebankiers.com/zelfvertrouwen-buma-groeit-dag/

http://www.stopdebankiers.com/verkiezingscampagne-geen-tweestrijd-massasprint/

http://www.stopdebankiers.com/tweede-kamerverkiezingen-peiling-3-maart-2017/

http://www.stopdebankiers.com/sylvana-simons-wil-premier-nederland-worden/

http://www.geennieuws.com/2017/03/de-toekomst-van-de-eu-wie-houdt-de-nederlanders-zo-dom/

http://www.geennieuws.com/2017/03/merkel-deelt-uit-500-miljoen-in-egypte-250-miljoen-in-tunesie/


Hoe simpel kan het zijn: IJsselmeer laat zien dat de aarde vlak is

Bewijs Flat Earth – IJsselmeer laat zien dat de aarde vlak is 

vlakke aardeAls de Aarde een bol zou zijn met de omtrek van 40.000 km zoals NASA en de moderne wetenschap claimt,  dan zou volgens de wiskunde bepaald zijn dat kromming van het aardoppervlakte per kilometer in het kwadraat 7,8 cm zou zijn.

Dit betekent dat over een afstand van 20 kilometer voorwerpen ongeveer 30 meter onder de horizon zouden zijn verdwenen.

De foto hieronder is in Stavoren gemaakt en laat de kustlijn van Enkhuizen zien dat inderdaad op ongeveer 20 km afstand ligt.  Deze foto is gewoon door een willekeurig iemand gemaakt die niks heeft met een vlakke aarde

Dus ook hier in Nederland kun je op vrij eenvoudige wijze aantonen dat water en dus de aarde vlak is.

https://renes-wereld.nl/2017/03/03/bewijs-flat-earth-ijsselmeer-laat-zien-dat-de-aarde-vlak-is-%E2%9C%85/


Lichtpuntje

Lichtpuntje

door Sietse Werkman

 

SEKSUEEL EN RITUEEL MISBRUIK (2)

 

MEERVOUDIGE PERSOONLIJKHEIDSSTOORNIS EN BORDERLINE
 

Deel 1 http://boinnk.nl/132954/lichtpuntje-5/

(Uit het binnenkort uit te komen boek: DE SCHEIDINGS-EPIDEMIE EN BIJBELSE HEELHEID – over huwelijken in verstand en in boosheid en de zoektocht naar de liefde van God)

 

Wanneer je weer gekweld wordt

door herinneringen uit het verleden

Weet dan dat Ik je geen moment uit het oog verlies

Ik zal je net zolang verwarmen

tot de innerlijke kou verdwenen is

totdat je de warmte van Mijn liefde kan voelen

(Froukje B., 08-04-2001)

 Ja, Ik kom snel. Amen. Kom Here Jezus!
(Openbaring 22: 20)

 

 

In deel 1 (zie link boven) zeiden we dat we de laatste decennia, en vooral ook de laatste weken en dagen, steeds meer horen over seksueel misbruik en ook over ritueel seksueel misbruik of satanisch ritueel misbruik (SRM: satanisch ritueel misbruik; Engels: SRA: satanic ritual abuse).
Over dit laatste is veel minder bekend en het wordt door velen betwijfeld of het überhaupt wel voorkomt. De ontkennende reactie is begrijpelijk, want de berichten daarover maken duidelijk dat dit werkelijk gruwelijke zaken zijn.

 

Voorganger Anne de Vries kwam, na een tweetal andere Baptistengemeenten gediend te hebben, in zijn derde gemeente (in Emmen) in aanraking met een aantal incest overlevers, waardoor zijn pastorale interesse was gewekt. Dankzij een groeiend netwerk van contacten raakte hij betrokken bij de interkerkelijke werkgroep (later stichting) ‘Godsdienst en incest in Groningen en Drenthe’. Hij maakte daar negen jaar deel van uit als voorlichter en bestuurssecretaris. 

Tijdens zijn werkzaamheden in Hengelo als predikant werkte hij enige tijd mee in de ‘Interkerkelijke Werkgroep tegen Seksueel Geweld in Twente’. In de pastorale praktijk van de verschillende lokale gemeenten groeide het aantal mensen, dat vanwege deze problematiek hem om hulp vroeg. Naarmate er meer overlevers hun verhaal aan hem vertelden, werd hem ook duidelijk dat er in een aantal gevallen sprake was van seksueel ritueel geweld tegen kinderen en volwassenen.

De werkgroep omschrijft (satanisch) ritueel misbruik als het systematisch sadistisch mishandelen van kinderen, volwassenen en dieren in een rituele setting. Daarbij wordt de ideologie van een groep gebruikt om het misbruik te rechtvaardigen en het misbruik wordt gebruikt om de groepsideologie hoog te houden. Verschillende ideologieën kunnen als basis dienen. Het satanisme is één van die ideologieën.

Soms is het doel van het misbruik het produceren van (kinder)pornografisch materiaal. Het misbruik vindt dan plaats in een rituele setting om het materiaal ‘aantrekkelijker’ te maken voor bepaalde groepen afnemers. De slachtoffers worden vaak geprogrammeerd (een doelgerichte, berekende manier van hersenspoelen).
Overlevenden leven veelal in grote angst en ontreddering en hebben tegelijk een sterke overlevingsdrang. Daarbij wordt opgemerkt dat ritueel misbruik onder alle lagen van de bevolking voorkomt.

Vanuit de ontstane contacten vormde zich de werkgroep (later stichting) Alternatief Beraad, met als doelstelling onderzoek doen naar ervaringen van hulpverleners, die te maken kregen met slachtoffers van SRA. Stichting Alternatief Beraad stelt ritueel misbruik aan de orde zonder strijd te voeren tegen personen: “Wij richten ons niet op de schuldvraag. Ons standpunt is, dat ritueel misbruik een maatschappelijk probleem is, een onrecht dat mensen is aangedaan en nog steeds wordt aangedaan. Wij willen met onze activiteiten een bijdrage leveren om dit onrecht te stoppen en ondersteuning te bieden waar een hulpvraag is. Wij zijn ons er daarbij van bewust, dat de kwestie van dader- en slachtofferschap juist binnen de context van ritueel misbruik niet altijd eenduidig is en dat dader- en slachtofferschap binnen één persoon aanwezig kunnen zijn.”                                                                                             
(Bronnen: http://www.annedevries.nl/; http://www.alternatiefberaad.nl/; http://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/ritueel-misbruik-ook-in-christelijke-kring/)

 

Seksueel misbruik is buitengewoon ernstig, en de gevolgen zijn dat niet minder. Veel van deze slachtoffers ontwikkelen, wat men noemt DIS (Dissociatieve identiteitsstoornis) of MPS (Meervoudige persoonlijkheidsstoornis) en/of borderline.

DIS wordt omschreven als een psychische aandoening waarbij iemand afwisselend twee (of meer) van elkaar te onderscheiden persoonlijkheidstoestanden kan aannemen.

Mensen met de borderline persoonlijkheidsstoornis zijn vaak mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt in de jeugd. De naam borderline betekent letterlijk grens of grensgebied en is uit verlegenheid voor een juiste benaming ontstaan. Verondersteld werd dat de stoornis zich in het grensgebied tussen neurose en psychose bevond. Deze visie is gewijzigd, maar de naam is blijven bestaan. Binnen de American Psychiatric Association (APA), de psychiatrische vereniging die verantwoordelijk is voor het handboek DSM *, gaan stemmen op om de naam te wijzigen in bijvoorbeeld emotieregulatiestoornis (ERS) of een vergelijkbare naam, omdat de term borderline niet duidelijk is. Borderline persoonlijkheidsstoornis (kortweg: borderline) kenmerkt zich door sterke wisselingen in stemmingen, gedachten en gedrag. Mensen met borderline zijn erg impulsief, denken vaak zwart-wit en kunnen extreem reageren. Relaties zijn moeilijk te onderhouden, en wisselen vaak sterk. Er worden geen verschillende typen borderline persoonlijkheidsstoornissen onderscheiden. Mensen met borderline kunnen echter wel verschillen in de mate waarin ze bepaald gedrag vertonen (zoals extraversie, neuroticisme).                              

* Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, vertaling: diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen. Het is een Amerikaans handboek dat in de meeste landen als standaard in de psychiatrische diagnostiek dient.

(Bronnen: http://www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/borderline-persoonlijkheidsstoornis; http://nl.wikipedia.org/wiki/Borderline-persoonlijkheidsstoornis)

 

De laatste decennia is er veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van misbruik. Ook zijn er veel getuigenissen van slachtoffers. We realiseren ons echter dat we slechts met grote voorzichtigheid iets kunnen zeggen over iets dat zo ingrijpend is geweest in iemands leven en dat ook zo persoonlijk is. 

Voor slachtoffers van seksueel misbruik is het vrijwel onmogelijk om in te schatten wat de gevolgen voor hem of haar zijn. Het slachtoffer heeft een diffuus en verbrokkeld beeld van zichzelf. In het onderzoek naar misbruik, en in de hulpverlening en in het pastoraat, worden wel de termen ‘fragmentation’ en ‘compartmentalisation’: fragmentatie of versplintering en compartimentering van de persoonlijkheid, gebruikt. Omdat hun gevoelsleven getraumatiseerd is, kunnen slachtoffers zich in een emotionele gemoedstoestand bevinden, of beter gezegd, daarin gevangen zitten, waardoor ze op niet te beheersen momenten het contact met hun andere gevoelens verliezen. De herinneringen die bovenkomen, kunnen zo overweldigend zijn dat het slachtoffer zich innerlijk en/of concreet terugtrekt uit de werkelijkheid. Dit gaat veel verder dan gewoon wegdromen in gedachten, en valt onder de term dissociatie (DIS, MPS), dat we in het vorige kopje noemden. Het kan zich concreet uiten in het verlaten van het oorspronkelijk gezin of het eigen gevormde gezin.

 

In deel 3 gaan we in op het verhaal van Froukje B., die jarenlang seksueel misbruikt is door haar beide ouders. Zij geeft de gevolgen van seksueel misbruik heel duidelijk aan in haar gedichtenbundel ‘Zou er ooit genoeg lijm zijn?’ (Wake Up Ministries, 2004), die ze kort voor haar dood schreef:

Apathisch

 

Apathisch kijk ik rond

Beleef alles op een afstand

Voel niets

Vraag me telkens af

“Waar ben ik?”

 

Apathisch eet ik, slaap ik,

Praat ik, doe ik gezellig

Hoor er schijnbaar gewoon bij

Behalve niemand ziet

Hoe apathisch ik ben

(04-10-1998)

 

 


Prikbord nr. 597 van: Columnist Leo J.J. Dorrestijn + Bijlage

Prikbord nr  597

Hardleers

Merkel kan het niet laten om gelukszoekers aan te moedigen naar Duitsland te komen en dan met financiële ondersteuning weer terug te keren. Inmiddels heeft ook Tunesië de voordelen hiervan ingezien, zodat binnenkort de terugkeercijfers eindelijk zullen stijgen. Nu maar hopen dat dit  vóór de Duitse verkiezingen zichtbaar wordt zonder dat het linkse jargon – deportatie, oprotpremie, asielweigering, inhumaan, etc. – roet in het eten gooit. Want de vanzelfsprekendheid dat een welvarend land gastvrijheid moet bieden aan ‘iedereen’ is een gevolg van jarenlang drammen en wetsverkrachting door politieke activisten, Brussel, asieladvocaten, media, kerken en illegalenwoordvoerders.  Daarbij gaat het ook om honderdduizenden uit Oost-Europa, Midden-Afrika, Midden-Oosten en Azië. En dacht iemand dat Merkel dit niet ook allemaal zou hebben overwogen? (de reacties van alle collegae Gutmenschen ; inhumaan, etc.). Natuurlijk wel. Dus waarom zegt Merkel dit nu? Omdat Merkel weet dat de oppositie die haar in zeker 3 Länder heeft geleld, op dit moment zwak staat. En de rest? De SPD met aan het hoofd de roverhoofdman uit Brussel?  En die Grüne? Kunnen alleen ook niets klaarmaken. Blijft over de “eigen” CSU in Beieren. Wedden dat die is afgekocht met “kleine quota gelukszoekers”? 

 

Politie

Hoewel verwacht mocht worden dat korpschef Akerboom werd aangesteld om puin te ruimen bij de politie en vooral de integriteits- en capaciteitsproblemen aan te pakken, lijkt hij die activiteiten te willen ‘afschermen’ met een verzonnen probleem: de vermeende diversiteitsnoodzaak. Daarbij kent hij met zijn hoofdcommissarissen rechten toe aan minderheidsgroepen, die niet gebaseerd zijn op capaciteiten en geschiktheid, maar op andere kenmerken. Kennelijk zelfs niet op onderzoek naar de positieve(?) ervaringen met die minderheden op de werkvloer. Of naar hun toegevoegde waarde op managementniveau. In ieder geval heeft hij nu een ‘excuus’ voor het niet tijdig afronden van de reorganisatie. Is Akerboom zelf wel de juiste man op de juiste plaats?

 

Turkse Europeanen

De Duitse en Nederlandse regering zijn onbegrijpelijk inconsequent door het ongewenst te noemen om Turkse regeringsfunctionarissen toe te laten voor politieke activiteiten. Toen twee paspoorten (nationaliteiten) werden toegestaan, is geaccepteerd dat de nieuwe Europeanen ook Turks blijven, met alle gevolgen van dien. Zolang een Turkse minister geen inreisverbod heeft op grond van deelname aan een dictatoriale regering en ook Turkse NAVO-officieren, imams, journalisten, spionnen, zakenlieden, ambassadeurs en criminelen niet worden uitgezet, is er geen enkele reden een visum te weigeren. Het hinken op twee gedachten heeft inmiddels ook het CDA besmet: een land uitleveren aan Brussel gaat niet samen met nationalistische folklore zoals volkslied, koningshuis, eigen Ministerie van Buitenlandse Zaken, eigen illegalen- en drugsbeleid etc.

 

Zweden

Dat het socialistische Zweden de dienstplicht weer invoert, zal geen verrassing zijn voor degenen die de binnenlandse problemen kennen. In steeds meer landen is het leger nodig om de veiligheid van de overheid en staatsburgers te beschermen tegen extremisten, om bepaalde wijken weer toegankelijk te maken voor de politie en om de enorme groei te bestrijden van misdrijven door immigranten en illegalen.  De regering zal vermoedelijk wijzen op het gebrek aan vrijwillige militairen of een vage externe dreiging tegen het land dat geen lid is van de NAVO.

 

Interessante (korte) uitzending over de Amerikaanse media

http://video.foxnews.com/v/5330531271001/?playlist_id=933116612001#sp=show-clips

Van een buitenlandcorrespondent (niet geschikt voor websites)

 

Mutual Abhorrence Society

By: BillOReilly March 2, 2017

·         An insider’s secret: Most reporters and editors in the national media lean to the left. In fact, many lean so far to the port side that they are in danger of falling overboard. But maybe you already suspected that; the reader “might be wondering whether I’m conservative, liberal (= Links in US termen) , libertarian, or exactly whatSee, I don’t want to fit any of those labels, because I believe that the truth doesn’t have labels. When I see corruption, I try to expose it. When I see exploitation, I try to fight it. That’s my political position.

 

The bias has long been evident to every clear-thinking American, but it is even more glaring in the era of Donald Trump. Liberal media types were accustomed to having a punching bag like George W. Bush, whose strategy of absorbing blows was reminiscent of Muhammad Ali’s rope-a-dope. The only problem is that reporters, unlike George Foreman, never punched themselves into exhaustion.

Now they are facing a far different opponent – and ‘opponent’ is the right word – in President Trump. He hits back, with a vengeance. This has led to open warfare between the media and the White House, which is certainly not healthy for either side or for the nation.

In recent weeks, both the president and the press have been swinging wildly. The commander-in-chief referred to some outlets as the ‘enemy of the American people,’ slander that is usually reserved for traitors. That hyperbole only served to escalate the war, and the media has been throwing its own haymakers.

Last week CNN welcomed a guest who directly accused President Trump of hating Jews. That bomb-thrower, Steven Goldstein, is executive director of – get this – the Anne Frank Center for Mutual Respect. He may want to look up the words ‘mutual’ and ‘respect.’  En hoe is het tegenwoordig gesteld met de Anne Frank Stichting in Amsterdam? Niet veel anders vrees ik! Volledig gepolitiseerd om Anne’s naam te verbinden aan ideologische doelstellingen van de huidige leidinggevenden van de stichting!

Further up – or down – the cable dial, a MSNBC panel recently denounced the president for urging an increase in defense spending, implying that he is another Dr. Strangelove. ‘It sounds like they want to go to war,’ stated Mika Brzezinski. That’s the same Mika who also accused President Trump of ‘trying to create a dictatorship.’ Really? A dictatorship! We know viewers are hard to come by when you’re up against Fox & Friends, but is vitriol the answer?

Loathing of the administration reached another low this week when Trump adviser Kellyanne Conway, in recovery after being banned by Morning Joe, was apparently caught in violation of Oval Office feng shui. The occasion was a meeting between President Trump and leaders of historically black colleges. A photo showed Ms. Conway kneeling on the couch looking at her cell phone, which was taken by Trump-haters in the media as an act of great disrespect.

·         Op de foto waarom alles draait, staan Zwarte schoolleiders voor het bureau van de President. Conway zit achter  deze mannen geknield op een bank. (Ze had er ook kunnen zitten.)

·         V.z.v. ik zag, deed ze een poging om vanaf die positie een foto te nemen . Wat had ze daartoe gedaan! Kennelijk haar schoenen uitgetrokken om de bank te ontzien – volgens mij! Ik vroeg me nl.  af, wat doet die Conway daar nu op haar knieën op een bank  in the Oval Office, waarschijnlijk zonder schoenen. Maar je kunt er natuurlijk ook iets anders van maken!

·         Dit bijv. Oei! Wat een signaal van minachting voor Zwarten!  Wat een bewijs van ultra-racisme! Schoenen uittrekken als er Zwarten in de nabijheid zijn.

·         Klets! Zelfs ik kon op de foto zien wat Conway daar op die bank aan het doen was. Nee, ze deed geen yoga-oefening en was ook niet ‘luchtig geknield’!

·         Ook wilde ze niet met een schoen gooien naar de Zwarte leiders van onderwijsinstellingen! Maar dit soort dingen maken de Trump-haters er wel van!

·         In Belgische media heeft ze wel haar onzichtbare schoenen aan (citaat uit De Morgen)! Ook Fake News?

·        Een foto van Kellyane Conway, de naaste adviseur van president Donald Trump, doet stof opwaaien op sociale media. Conway zit op de foto luchtig geknield, met schoenen aan, op een sofa in het Witte Huis.

·        De foto is het werk van een verslaggever van het Franse persbureau AFP en dateert van een moment waarop de president hoofden van onderwijsinstellingen in het Oval Office ontvangt. Kellyane Conway zit geknield op een sofa een foto te nemen met haar smartphone.

·        Voor vele twitteraars geeft Conway “blijk van gebrek aan respect”. “Conway met haar schoenen aan op de sofa in het Oval Office loopt parallel met het algemeen gebrek aan respect waarvan de ploeg-Trump blijk geeft”, luidt het onder meer.

The usually thoughtful Bret Stephens of the Wall Street Journal  immediately complained: ‘If Rice or Jarrett had sat like this in Oval Office conservatives would have screamed themselves hoarse for weeks.’

That was nothing compared to CNN’s Marc Lamont Hill. He played the only card in his deck, writing this: ‘It is hard to believe that Kellyanne Conway would be sitting like this if the President were meeting with the NRA or White evangelicals.Lamont Hill is een Zwarte universitair geschoolde. Ik heb hem (trad voorheen wel eens op in O’Reilly’s Factor show) nooit één goede analyse horen geven. Wel werd alles onmiddellijk betrokken op “ras  Got that? It’s all about race, all the time.  This is the same Marc Lamont Hill who complained that blacks meeting with Donald Trump during the transition were ‘mediocre Negroes.’

As you may know, Kellyanne Conway was actually trying to find the perfect angle to take a photo of the dignitaries with her boss. Nothing disrespectful, not in the in the least. She said she wanted ‘to chronicle this significant event.’ We wonder whether Marc Lamont Hill called the black college presidents ‘mediocre Negroes.’ Mooi! Ik lees nu dus wat ik zag op die foto. Lelijk! Als je zo ver bent afgedaald dat je in de meest banale dingen ingewikkelde raciale tendensen ziet. Alles wat Trump of zijn familie of zijn medewerkers doen leidt tot dergelijke ondermaatse Pavlov-reacties door diens haters in de media!

But what really makes the media salivate is the thought of linking the Trump campaign to Russia and Putin. So far that avenue has been pretty much a dead end, but they’ll certainly keep trying. If the press can somehow show that Russia influenced the election, they can then try to convince Americans that the Trump presidency is invalid.

This is largely a matter of ideology. Even though President Trump struck a more moderate tone during his Tuesday night address to Congress, most left-wing editors despise the man. They believe his positions on Islamic terrorism, climate change, abortion, and crime make him very dangerous. He is a president they wish to destroy, if and when the opportunity presents itself.

To be fair, many media outlets gave reluctant praise to President Trump’s speech, applauding him for ‘softening’ his tone. One outlier was the Washington Post’s Jackson Diehl, who accused President Trump of going off on a ‘xenophobic rant.’ Mr. Diehl may have been watching a different address than the rest of America.

·         Grappig is dat president Trump niets anders zei dan wat hij al sinds augustus 2015 elke dag opnieuw heeft gezegd! Alleen op dinsdag 28 feb wat meer gepolijst. en op een zachtere toon.

·         Maar inhoudelijk heb ik niets anders gehoord dan ik hem al een maand of 18 heb horen zeggen. En ook niets anders dan waarom een politieke meerderheid van het Amerikaanse volk hem heeft gekozen!

·         Dit laatste zou niet gebeuren en was absoluut onmogelijk, zo hielden deze media de lezers en kijkers al die 18 maanden voor – tot diep in de verkiezingsnacht (hier). Waarna de niet langer te ontkennen feiten uitwezen dat al hun deskundige voorspellingen en  rapportages al die maanden weinig meer dan gebakken lucht waren geweest!……..

·         Hoe konden ze zich zo “hebben vergist”?

·          Nee, de media zich vergissen? Dat kan helemaal niet! Zij hadden zich ook niet vergist! Trump had de verkiezingen gecorrumpeerd! Met behulp van zijn levenslange hartsvriend Vlad in Moskou! ……Tja. Je moet het maar verzinnen.

There will not be a détente in this war, not any time soon. The chasm between the president and the press is simply too wide for any bridge, no matter how large the coming infrastructure bill.

·         M.i. zal er nooit enige vorm van wederzijds begrip komen. Daarvoor moet je eerst geschillen op rationele wijze kunnen bespreken. Maar Haters redeneren niet rationeel! Zie hun verzinsels/kromme analyses tot ronduit leugens.

·         En haters die in hun hempie zijn gezet door degene die ze het meeste van alles haten, de media dus, peinzen er niet over hun haatcampagne jegens Trump te stoppen.

·         Elke Republikein  wordt door hen gehaat! Maar Trump die terugslaat het meeste!

 

The fact remains that for many in the media, there is one Donald Trump address that is absolutely, positively unacceptable.

·    That address, of course, is 1600 Pennsylvania Avenue.