Maandelijkse archieven: april 2017


Het kwaad van het opgelegde celibaat slot. Door Johannes D.

Het kwaad van het opgelegde celibaat slot

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het opgelegde celibaat en de verachting van de vrouw en de kinderen die in de bijbel mede het zaad der vrouw genoemd worden. Wellicht is het u ook opgevallen dat alle religieuze groeperingen de vrouw in min of meerdere mate verachten en dat onlosmakelijk aan die verstoorde rolverdeling kindermisbruik, seksueel en psychisch, verbonden is. Wat dit betreft geen veilige omgeving voor kinderen om op te groeien, daar waar de man de vrouw op wettische wijze zijn wil oplegt en domineert, de liefde in die relatie’s  is ondergeschikt aan voorwaarden van de gehoorzaamheid eisende man die dit eist van de vrouw.

En dergelijke vaders hebben deze manieren dan ook ten opzichte van de kinderen, hetgeen altijd tot excessen leidt op alle gebied en niet zelden; seksueel misbruik van de kinderen zoals zij hun vrouwen in die liefdeloze wettische verhouding ook misbruiken, want dat is dit. De religieuze mannen gemeenschappen, waar de vrouw veracht wordt, zijn dan ook broeinesten van allerlei ontaarding gelijk we dit bij name in de R.K. Kerk/ het Vaticaan zien. De zogenaamde gender problematiek is ontstaan uit de celibataire religie van Vaticaan en vele protestanten zijn niet anders georiënteerd.

 God schiep de man en de vrouw en beiden hebben van nature hun seksuele behoefte, de mens is als een seksueel wezen door God geschapen. Het is de grootste valstrik van de religie dat men het onthouden van seksuele behoeften ziet als een uiting van reinheid, met deze valstrik mismaken zij de natuur en kweken het onnatuurlijke in zowel de man als in de vrouw. De religie wordt in de schrift steevast aangeduid met Babylon, wanneer dit valt en ten ondergaat, zoals voorzegd op vele plaatsen in de schrift, dan wordt er in Openbaringen 19 meen ik gezegd, ‘in u zal niet meer gehoord worden de stem van een bruid noch van een bruidegom.

Dan houdt dat onnatuurlijke op, want zij maken van het zevende gebod hun werktuig om de relatie tussen man en vrouw onnatuurlijk te maken. Het geestelijk overspel dat zij plegen met allerlei leer van de slang, maakt dat zij zich mengen, met hun eigen gemaakte religieuze wetten in huwelijken, waar zij niets te zoeken hebben. Strikt genomen is een kerkelijk huwelijk dus een vorm van geestelijk overspel door de liefde tussen man en vrouw te onderwerpen aan menselijke wetten en regels, maar ook burgerlijk is dit het geval.

Alle goede voornemens van jonge echtelieden ten spijt, de religie is de duivel dikwijls die tussen de echtelieden in slaapt en dikwijls de splijtzwam die de natuurlijke liefde blust door de wetten van religieuze mensen op te leggen. Ik ken de positie van veel vrouwen binnen veel zogenaamd christelijke stromingen en ben er weinig gelukkigen tegen gekomen, omdat de religie zondag aan zondag de grootste plaats op eist binnen huwelijk en gezin. 

God geeft de kinderzegen, de opvoeding vertrouwde Hij de ouders toe. ‘Nee’, zegt de kerk de kinderen zijn van ons en ‘Nee’ zegt de politiek die kinderen zijn van ons. Beiden zijn een gruwel in Gods ogen. Het onderwijs, zowel religieus als maatschappelijk heeft alle kenmerken van psychisch kindermisbruik en lichamelijk misbruik is dan nog maar een kleine stap verder. Men creëert een klimaat waarin dit floreert en de kansen om als kind te ontsnappen aan de religieuze en politieke wurggreep is vrijwel nul.

De politiek geeft nu les in gender keuzes aan kinderen, met afschuw heb ik dat bewuste filmpje zaterdag op Boinnk gezien. Maar het Vaticaan doet dit al vele eeuwen, een keuze voor het celibaat is de ontkenning van de Schepper in de natuurlijke behoeften van de man. De schijnheiligheid is dat priesters en geestelijken ‘gender neutraal’ zijn, natuurlijk zijn ze dat niet. Dergelijke mannen ontwikkelen zich niet zelden tot de meest laffe pedofielen die denkbaar zijn. Uiteraard waar de vrouw veracht wordt daar zijn de kinderen hoe dan ook niet veilig, dat is een bijbels gegeven. Zodra men religieus wordt dan is er deze gender problematiek, ook binnen het protestantisme, een meer dan logisch gevolg, want celibaat en verachting van de vrouw is dé dwaling van de religie altijd geweest. 

Religieuze instituten die de kerk ‘hun moeder’ noemen, terwijl zij in genen dele natuurlijke liefde bezitten, dragen dus die naam ten onrechte, want waar de liefde tot de vrouw ontbreekt daar is de kerk de moeder van steen en krijgen ook de kinderen en de vrouwen stenen voor brood. Het Vaticaan heeft in alle eeuwen en bijzonder in deze eeuw de kinderen stenen voor brood gegeven, hoe gruwelijk is dit misbruik, maar nog afschuwelijker hoe het Vaticaan met die misbruikzaken omgaat.

En dan nog volhouden dat we een goede paus hebben, ook het protestantisme achten dit in toenemende mate. De vrouw moest emanciperen, zij moest aan de man gelijk worden, dit uitte zich allereerst in de kleding, want ook vrouwen moesten mannenkleren aan. Hoe men daar ook over denkt, ik ben er aan gewend, maar dit is hetzelfde als dat mannen vrouwenkleren dragen. Alex Jones gaf reactie op het gender onderwijs en zei dat de ondergang volgt als mannen vrouwenkleren gaan dragen. Als je dit zo stelt, geldt dit ook voor de vrouw in mannenkleren natuurlijk. Want de mode is al meer dan honderd jaar bezig om de gender identiteit uit te wissen, met name het vrouwelijke als eerste doel. 

Alle regels, religieus, burgerlijk of politiek zijn bedoeld om de vrouw als moeder en vrouw uit haar rol te stoten, daar gebruikt men ook dus ook de kleding stijl voor. Gender neutrale kleding werd in de jaren 70 en 80 al volop geïntroduceerd dus nieuw is dit niet. Alleen sommigen worden nu wakker, nu het in dat opzicht al veel te laat is. De grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is, nadert haar eindpunt, wat volgt is de verwoesting van dat religieuze Babylon in alle soorten en maten. De troost is dat als God Almachtig de religie wegneemt, dan geeft Hij Zichzelf er voor in de plaats, want God zal alles in allen zijn.

Dan zal er geen rouw, moeite of verdriet meer zijn, geen wetenschappers meer die kennis verzamelen om God uit te sluiten, zoals de religie altijd zichzelf god boven God gemaakt heeft. Getuige de vele belijdenissen die in alle varianten ten eerste concurreren met de schrift, ten tweede concurreren met Gods Geest die door de belijdenissen gelasterd wordt en ten derde die de natuurlijke liefde van God geschapen tussen man en vrouw altijd verderft door wetten en regels van mensen. Uiteraard heb ik maar een zeer beknopt deel van deze ontsporingen genoemd, er zit veel meer in mijn pen dan op het papier gezet, maar tot zover over dit onderwerp.

Harte groet

Johannes D.

 

 

 

Tot slot nog enkele opmerkingen over het opgelegde celibaat en de verachting van de vrouw en de kinderen die in de bijbel mede het zaad der vrouw genoemd worden. Wellicht is het u ook opgevallen dat alle religieuze groeperingen de vrouw in min of meerdere mate verachten en dat onlosmakelijk aan die verstoorde rolverdeling kindermisbruik, seksueel en psychisch, verbonden is. Wat dit betreft geen veilige omgeving voor kinderen om op te groeien, daar waar de man de vrouw op wettische wijze zijn wil oplegt en domineert, de liefde in die relatie’s  is ondergeschikt aan voorwaarden van de gehoorzaamheid eisende man die dit eist van de vrouw.

En dergelijke vaders hebben deze manieren dan ook ten opzichte van de kinderen, hetgeen altijd tot excessen leidt op alle gebied en niet zelden; seksueel misbruik van de kinderen zoals zij hun vrouwen in die liefdeloze wettische verhouding ook misbruiken, want dat is dit. De religieuze mannen gemeenschappen, waar de vrouw veracht wordt, zijn dan ook broeinesten van allerlei ontaarding gelijk we dit bij name in de R.K. Kerk/ het Vaticaan zien. De zogenaamde gender problematiek is ontstaan uit de celibataire religie van Vaticaan en vele protestanten zijn niet anders georiënteerd.

 God schiep de man en de vrouw en beiden hebben van nature hun seksuele behoefte, de mens is als een seksueel wezen door God geschapen. Het is de grootste valstrik van de religie dat men het onthouden van seksuele behoeften ziet als een uiting van onreinheid, met deze valstrik mismaken zij de natuur en kweken het onnatuurlijke in zowel de man als in de vrouw. De religie wordt in de schrift steevast aangeduid met Babylon, wanneer dit valt en ten ondergaat, zoals voorzegd op vele plaatsen in de schrift, dan wordt er in Openbaringen 19 meen ik gezegd, ‘in u zal niet meer gehoord worden de stem van een bruid noch van een bruidegom.

Dan houdt dat onnatuurlijke op, want zij maken van het zevende gebod hun werktuig om de relatie tussen man en vrouw onnatuurlijk te maken. Het geestelijk overspel dat zij plegen met allerlei leer van de slang, maakt dat zij zich mengen, met hun eigen gemaakte religieuze wetten in huwelijken, waar zij niets te zoeken hebben. Strikt genomen is een kerkelijk huwelijk dus een vorm van geestelijk overspel door de liefde tussen man en vrouw te onderwerpen aan menselijke wetten en regels, maar ook burgerlijk is dit het geval.

Alle goede voornemens van jonge echtelieden ten spijt, de religie is de duivel dikwijls die tussen de echtelieden in slaapt en dikwijls de splijtzwam die de natuurlijke liefde blust door de wetten van religieuze mensen op te leggen. Ik ken de positie van veel vrouwen binnen veel zogenaamd christelijke stromingen en ben er weinig gelukkigen tegen gekomen, omdat de religie zondag aan zondag de grootste plaats op eist binnen huwelijk en gezin. 

God geeft de kinderzegen, de opvoeding vertrouwde Hij de ouders toe. ‘Nee’, zegt de kerk de kinderen zijn van ons en ‘Nee’ zegt de politiek die kinderen zijn van ons. Beiden zijn een gruwel in Gods ogen. Het onderwijs, zowel religieus als maatschappelijk heeft alle kenmerken van psychisch kindermisbruik en lichamelijk misbruik is dan nog maar een kleine stap verder. Men creëert een klimaat waarin dit floreert en de kansen om als kind te ontsnappen aan de religieuze en politieke wurggreep is vrijwel nul.

De politiek geeft nu les in gender keuzes aan kinderen, met afschuw heb ik dat bewuste filmpje zaterdag op Boinnk gezien. Maar het Vaticaan doet dit al vele eeuwen, een keuze voor het celibaat is de ontkenning van de Schepper in de natuurlijke behoeften van de man. De schijnheiligheid is dat priesters en geestelijken ‘gender neutraal’ zijn, natuurlijk zijn ze dat niet. Dergelijke mannen ontwikkelen zich niet zelden tot de meest laffe pedofielen die denkbaar zijn. Uiteraard waar de vrouw veracht wordt daar zijn de kinderen hoe dan ook niet veilig, dat is een bijbels gegeven. Zodra men religieus wordt dan is er deze gender problematiek, ook binnen het protestantisme, een meer dan logisch gevolg, want celibaat en verachting van de vrouw is dé dwaling van de religie altijd geweest. 

Religieuze instituten die de kerk ‘hun moeder’ noemen, terwijl zij in genen dele natuurlijke liefde bezitten, dragen dus die naam ten onrechte, want waar de liefde tot de vrouw ontbreekt daar is de kerk de moeder van steen en krijgen ook de kinderen en de vrouwen stenen voor brood. Het Vaticaan heeft in alle eeuwen en bijzonder in deze eeuw de kinderen stenen voor brood gegeven, hoe gruwelijk is dit misbruik, maar nog afschuwelijker hoe het Vaticaan met die misbruikzaken omgaat.

En dan nog volhouden dat we een goede paus hebben, ook het protestantisme achten dit in toenemende mate. De vrouw moest emanciperen, zij moest aan de man gelijk worden, dit uitte zich allereerst in de kleding, want ook vrouwen moesten mannenkleren aan. Hoe men daar ook over denkt, ik ben er aan gewend, maar dit is hetzelfde als dat mannen vrouwenkleren dragen. Alex Jones gaf reactie op het gender onderwijs en zei dat de ondergang volgt als mannen vrouwenkleren gaan dragen. Als je dit zo stelt, geldt dit ook voor de vrouw in mannenkleren natuurlijk. Want de mode is al meer dan honderd jaar bezig om de gender identiteit uit te wissen, met name het vrouwelijke als eerste doel. 

Alle regels, religieus, burgerlijk of politiek zijn bedoeld om de vrouw als moeder en vrouw uit haar rol te stoten, daar gebruikt men ook dus ook de kleding stijl voor. Gender neutrale kleding werd in de jaren 70 en 80 al volop geïntroduceerd dus nieuw is dit niet. Alleen sommigen worden nu wakker, nu het in dat opzicht al veel te laat is. De grote verzoeking die over de gehele aarde gekomen is, nadert haar eindpunt, wat volgt is de verwoesting van dat religieuze Babylon in alle soorten en maten. De troost is dat als God Almachtig de religie wegneemt, dan geeft Hij Zichzelf er voor in de plaats, want God zal alles in allen zijn.

Dan zal er geen rouw, moeite of verdriet meer zijn, geen wetenschappers meer die kennis verzamelen om God uit te sluiten, zoals de religie altijd zichzelf god boven God gemaakt heeft. Getuige de vele belijdenissen die in alle varianten ten eerste concurreren met de schrift, ten tweede concurreren met Gods Geest die door de belijdenissen gelasterd wordt en ten derde die de natuurlijke liefde van God geschapen tussen man en vrouw altijd verderft door wetten en regels van mensen. Uiteraard heb ik maar een zeer beknopt deel van deze ontsporingen genoemd, er zit veel meer in mijn pen dan op het papier gezet, maar tot zover over dit onderwerp.

Harte groet

Johannes D.

 

 


Lichtpuntje

Lichtpuntje

 

door Sietse Werkman

 

De ‘onsterfelijke’ leugen in het Christendom

 

De slang echter zei tot de vrouw: U zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en u als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
(Genesis 3: 4 en 5)

Jezus: U hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid.
Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.
 Maar omdat Ik u de waarheid zeg – Mij gelooft u niet.
(Johannes 8: 44 en 45)

 

Als een leugen vaak genoeg wordt verteld, wordt het de waarheid.

Wie constant leugens vertelt, verliest het vermogen om de waarheid te herkennen.

De dood is niet een andere vorm van leven.

 

De wortel van de snelle afval van het Christendom – in de eerste eeuwen al, tot nu toe – ligt bij het geloven van de eerste leugen van satan: “U zult niet sterven.”

De grote onwaarheid dat de mens niet echt doodgaat wanneer hij sterft, maar dat hij op één of andere wijze voortleeft, heeft zich in verschillende vormen, van de gehele mensheid meester gemaakt.

Deze leugen ligt ten grondslag aan alle occulte groepen, maar ook aan alle religies, inclusief het Christendom, op enkele uitzonderingen na.
De idee/het geloof van/in ‘de onsterfelijke ziel’ komt uit het oude heidendom (o.a. Plato en Aristoteles) dat in de vroege kerk al zijn invloed in de gemeente deed gelden. Paulus spreekt in zijn tijd al van véél dwaalleraars.
De gnostiek, wat de kennis, en dus eigenlijk de wetenschap van die tijd was en die in de eerste drie eeuwen na Chr. zijn hoogtijdagen beleefde, was een zware aanval op de gemeente van Christus. Deze heidense leer heeft toen al veel Christelijke gemeenten misleid. In zijn laatste brief slaakt Paulus al de verzuchting dat allen hem hebben verlaten.

In Johannes 8 zegt Jezus dat satan de leugen heeft uitgevonden, hij is de vader van de leugen, hij sprak de eerste leugen uit:

Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.

Door deze oude, maar nog steeds springlevende leugen van satan te geloven, is ook Christus niet echt gestorven en dus ook niet echt opgestaan.
Zo is de opstanding van Christus fundamenteel ondermijnd, en zijn Christenen de “meest beklagenswaardige van alle mensen geworden” (1 Korinthe 15: 19).

Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb…dat Christus gestorven is voor onze zonden…en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is…en dat Hij verschenen is…”
(1 Korinthe 15:1-5).

Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 
Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 
Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
(1 Korinthe 15: 20-22)


Nog steeds wil de religieuze mens door leugens, die hij als waarheid ziet, onsterfelijkheid en goddelijkheid verkrijgen.
In onze tijd zien we weer een samengaan van politieke en religieuze machten, net als in het oude Babel/Babylon.
Dit Babylon speelde een kernrol in het begin van het menselijke streven naar goddelijkheid (‘opklimmen tot in de hemel’), en het speelt weer diezelfde rol op het eind van deze bedeling (zie o.a. het Bijbelboek: de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes).

De tegenstander uit de hof zal met zijn oude leugen alle volken onder deze misleiding brengen door de ene globale of wereldreligie, die in het oude Babylon begon en zich vandaar uit voortzette in de (hoofd)religies die we nu wereldwijd manifesteren.

Gods orde van de volken moet plaats maken voor de globalistische ‘nieuwe’ wereldorde van de ‘god van deze eeuw’.

Dit globalisme, dat geïnspireerd wordt door de tegenstander van God, heeft hierin een kernrol door z’n inmiddels ook religieus geïnspireerde ‘wetenschappen’ als kosmologie (leven op andere planeten/glo-bal aarde), biologie en menswetenschappen (evolutie, biologie, onwetenschappelijke genderverwarring), etc. We zie hier eenzelfde religieus beïnvloede wetenschap/kennis/gnosis als in de eerste eeuwen na Chr.

Via het onderwijs en de media is een groot deel van de wereld, waaronder ook het overgrote deel van het Christendom, hier (vrijwel) volledig van doordrenkt, ofwel door misleid.
Hij echter, die de Waarheid is, Die dood geweest is én Die leeft, zal komen op de wolken, en ieder oog zal Hem zien.
Hij zal alle leugens, voor ieders ogen ontmaskeren, want Hij is de Waarheid Zelf.
Hij is het ook die de dood teniet zal doen.
Het Leven, God zelf, heeft de volledige overwinning behaald!

Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Christus is Het Licht der wereld.
En wij mogen nu al een lichtpuntje zijn van Zijn Licht en van Zijn Waarheid, in deze steeds donker wordende wereld.

De Koning komt spoedig!
Wat een dag zal dat zijn!

 


‘Miserable end’: N. Korea threatens to sink US nuclear submarine in S. Korea

Aangeleverd door: Arie Goedhart

Klik:> https://www.rt.com/news/386673-korea-sink-us-nuclear-submarine/

 

‘Miserable end’: N. Korea threatens to sink US nuclear submarine in S. Korea

www.rt.com

North Korea has promised to sink a US submarine currently deployed in South Korean waters if the Americans take provocative action. The statement comes shortly after Donald Trump said he won’t be “happy” if Pyongyang conducts another nuclear test.


Dit artikel, zojuist in onze mailbox gevonden, willen wij u zeker niet onthouden.

Aangeleverd door een ons bekend persoon.