Dagelijkse archieven: 2 mei 2017


Rusland erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël

Bron Likoed Nederland

   Rusland erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël 

                                 

 

Onverwacht heeft Rusland verklaard dat het Jeruzalem erkent als hoofdstad van Israël.

In een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken was te lezen: “Wij beschouwen West-Jeruzalem als de hoofdstad van Israël.”

Uiteraard is Jeruzalem de facto al lang de hoofdstad van Israël.
Het is dit ook volgens de gangbare definities (zie Wikipedia).

Maar vanwege gevoeligheden in het vredesproces tussen de Arabieren en Israël weigerden tot op heden landen om dit formeel te erkennen, en om hun ambassade daar te vestigen. Rusland is nu het eerste land dat die alledaagse werkelijkheid erkent.

Het Amerikaanse Congres heeft overigens al in 1995 Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël en besloten de Amerikaanse ambassade naar deze stad te verplaatsen. Dat besluit is sindsdien echter door verschillende Amerikaanse presidenten steeds opgeschort “om veiligheidsredenen”.

Rusland ziet in de verklaring daarnaast Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.
Maar dat blijkt geen reden om de erkenning van West-Jeruzalem als hoofdstad van Israël nog langer op te houden of daar voorwaarden aan te verbinden.
Het waarom is op dit moment niet duidelijk. Wellicht wilde Rusland het initiatief nemen, nu president Trump zijn verkiezingsbelofte om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen nog niet heeft waargemaakt.

Het is opvallend dat de Russische erkenning volkomen geruisloos is gegaan.
Er was geen sprake van Arabische veroordelingen, protesten of opstootjes.
Iets wat velen toch voorspeld hadden wanneer een grootmacht hiertoe zou over gaan.

De erkenning getuigt in ieder geval van historisch besef.
Zoals de eerste president van Israël, Chaim Weizmann, begin twintigste eeuw al opmerkte tegen de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, lord Balfour: “Jeruzalem was reeds onze hoofdstad toen Londen nog een moeras was.”


Alhoewel we zelf niet zó gecharmeerd zijn van nummerologie is het toch wel frappant wat hier wordt aangeleverd, ook zal het toeval beslist een woordje meespelen.

Aangeleverd door: Diana

Op 22.50 minuten in dit filmpje zie je de aankomst van het koningspaar in Tilburg.

Om precies 7 minuten over 11 komen zij allen aan.

 

Op precies 22.33 minuten zoomt de camera in op de stationsklok.

( 22 en 33 zijn favoriete getallen voor de elite)

http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/390416/Nos_Koningsdag.html

 

7+11=18

18=6+6+6=666

Predictive programming 7/11 een nieuwe 9/11?

https://www.youtube.com/watch?v=THgeIg-8VNQ

 

Het koningspaar loopt symbolisch langs 13 werelden .

Dit zijn de 13 stappen van de kabbalistische “tree of life

Ook wel the 13 aeons genoemd:

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/06/18/01/061801e0ddc6693e1c3f5d06c56b8e80.png

 

Op 1 uur 24 en 10 seconden schakelt de camera naar een zaal waar 50 piano’s spelen.

( de getallen op een rij: 1 24 en 1= 1 , (2+4=6) omgedraaid 9 en weer een 1

Dus 9/11

50 piano’s’ ( de nul telt in de occulte numerologie niet mee ) = dus 5

5 van het 5e tijdperk ( eveneens werd Willem Alexander 50 jaar dus hier dezelfde symboliek)

( Denk ook aan bijvoorbeeld het beeld uit het boek Daniél, de voeten van ijzer en leem)

 

Kort daarna zie je 2 dames in rode doeken hangen. De doeken staan symbool voor de 2 pilaren in de vrijmetselarij.

http://eindtijdinbeeld.nl/EiB-NWO/de_nwo_vrijmetselarij_geheimen.html

 

 

Een piano heeft 88 toetsen  en ook dit heeft een occulte betekenis.

52 witte toetsen en 36 zwarte toetsen

52 = 5+2=7

36=3+6=9

Het begon met 9/11 toen de 2 torens neergehaald werden.

De 2 torens naast elkaar gezien kan je als het getal 11 zien, kort daarna stortte het gebouw “building 7”in.

Dan heb je dus 9/11 en 7/11 symboliek tijdens deze tragische dag.( en voor de elite was het gelijk predictive programming door

gebouw 7 ook te laten instorten)

In het begin van deze film wordt het je duidelijk uitgelegd.

https://www.youtube.com/watch?v=u-1nv3PfBkg

 

 

Op 2 uur 10 minuten en 7 seconden zie je de Saturnus symboliek terug in de zwarte kubus op het hoofd van de kinderen en de

Prinsesjes.

http://illuminatiwatcher.com/decoding-illuminati-symbolism-saturn-black-cube/

 

De occulte symboliek in het tijdstip waarin dit getoond wordt is 2 uur 10 minuten 7 seconden=

2   10 en 7 dit kan je zien als 2 x1 ( 0 telt niet mee) =2= 1 en 1 en de 7 ( dus 117 of wel 711)

 

In dit stukje wordt gesproken over robotten. De spreker vraagt : kun je verliefd worden op een robot.

Dit is robotprogrammering/ transhumanism

 

Op 2 uur 27 minuten en 50 seconden staan dansers te dansen voor een doek met “kunst” van Fremdkörper

Het deed mij een beetje denken aan de ceremonie van de opening van de Gotthardtunnel waarbij ook raar

gedanst werd met vreemde kleding aan , een ritueel voor de satan.

 

Fremdkórper betekent: de indringer, de infiltrant, de insluiper

http://www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/DE/NL/fremdk%C3%B6rper

 

Op 2uur en 28 minuten zegt de verslaggeefster : zij vormen de laatste POORT ( de dansers)

Heel toevallig is het eerste liedje dat je hoort : ik ben nergens zonder jou.

 

Dus de indringer ( satan) gaat door de laatste poort en iedereen zingt mee met de woorden :Ik ben nergens zonder jou.

Daarna zingt Guus Meeuwis het lied Brabant ( met de zachte G)

De G uit de vrijmetselarij om te laten zien uit welke hoek dit alles is georganiseerd:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Passer_en_winkelhaak

 

Daarna zegt Willem Alexander nog tegen de Tilburgers dat zij een “waanzinnige toekomst” tegemoet gaan.

Zei hij lachtend……

En haalt hij Jules Verne aan, met het verhaal “80 dagen rond de wereld. ( 8 is het occulte infinity teken)

 

Jules Verne was vrijmetselaar en was bekend om zijn occulte boeken/verhalen.

http://illuminatimindcontrol.com/the-secret-message-of-jules-verne-decoding-his-masonic-rosicrucian-and-occult-writings/

 

Dat was nog eens een verjaardag he? De koning was in ieder geval enorm blij met deze verjaardag.

 

 


Prikbord Nr. 621, door Columnist Leo J.J. Dorrestijn

Prikbord nr 621

Duitse verkiezingen

De Duitse verkiezingen betreffen niet alleen het parlement in Berlijn en derhalve de bondskanselier, maar ook de deelstaten. Daarbij worden door de verschillende partijen cijfers en statistieken gehanteerd, die nogal afwijken van elkaar. Een gebekvecht over procenten en tienden daarvan, terwijl de echte problemen onbesproken blijven. Alsof dit zo werd overeengekomen. Doch door de recente schandalen – ook in Nederland – op het gebied van defensie,  sociale voorzieningen en asielcriminelen is er een keiharde confrontatie op komst tussen de CDU en SPD. De regeringspartij(!) SPD wenst extra miljarden voor defensie te blokkeren ten gunste van andere probleemgebieden die tot dusver werden ontkend met gemanipuleerde cijfertjes. Hierbij gelden ‘internationale (NAVO)verplichtingen’ kennelijk niet. Een ding is zeker: bij verkiezingen en reorganisaties komen er altijd lijken uit de kast. Zelfs bij de politie die tot voor kort zo positief werd beoordeeld. Indien het voorbeeld van het Duitse ministerie van defensie wordt gevolgd, worden ook daar topfunctionarissen ontslagen. Wellicht zullen de deelstaten – en zelfs Den Haag – dan niet achterblijven.

 

Klimaatplan

De topmannen uit het bedrijfsleven, die van de overheid een klimaatplan voor de lange termijn ‘eisen’, hebben zich kennelijk laten inpakken met een tochtje naar de Noordpool.

Terecht willen ze dat de Staat verantwoordelijkheid neemt voor de lichtvaardig ondertekende klimaatverdragen waarvan niemand weet wat het op termijn gaat kosten, of het effectief zal zijn in het licht van de groeiende wereldbevolking en de toenemende industrialisering/motorisering, en welke invloeden niet gerelateerd zijn aan CO2. Doch deze fout kan niet worden ‘gecompenseerd’ door een nationale wet die even lichtvaardig tot stand komt onder druk van belanghebbende activisten, geïndoctrineerde industriëlen en politici, en gesubsidieerde wetenschappers.

 

ProRail

Indien het verhaal van de baas van ProRail – over de deplorabele staat van ons spoorwegennet – serieus moet worden genomen, dan is dit het zoveelste schandaal bij het ministerie van mevrouw Schultz van Haegen. Toezicht houden op de veiligheid van het openbaar vervoer en de besteding van belastinggeld door ‘geprivatiseerde’ staatsbedrijven, houdt méér in dan het registreren van vertragingen. Het lijkt erop dat in ons ‘welvarende’ land niet alleen defensie in de 20e eeuw is blijven steken, maar ook de spoorwegen, de belastingdienst, de politie/douane, het OM, het UWV, het onderwijs en de computer-/telefoonnetwerkbeveiliging.

 

 

 

Ontvangen e-mail van een boze burger

 

De EU is een veelarmig, geld-slurpend MONSTER met de kop van Merkel.

 

Ik zie het voor mijn ogen gebeuren, hoe dit monster al deze landen met haar tentakels in een wurggreep houdt. Chapeau voor Engeland dat de stap heeft genomen om zich hieruit te bevrijden.

Dit monster legt ons allen niet alleen haar (domme) wil op, het is gelijk een soort bloedzuiger die onze kracht langzaam maar zeker opzuigt in de vorm van al ons geld !!!

Op deze manier verarmt en verzwakt zij ons en pakt steeds meer macht.

Tevens zorgt zij dat miljoenen moslims onze landen overrulen en zo worden wij geleidelijk de onderdrukking in gedreven. Hopelijk mislukken de onderhandelingen met VVD, CDA, D’66 en GL, want anders zijn we aan de ‘duivel’ overgeleverd.

Rechtbanken zijn al overbevolkt met D’66 rechters en dan wordt het nog erger.

Al die Linkse rakkers zijn nu lang genoeg aan het bewind geweest, dus weg ermee.

De VVD moet zich schamen met deze uiterst linkse premier, dus gaarne een ander en geen Eurofiel. Want Links o.l.v. Pechtold en Klaver, zal het monster voeden en ons landje zeker naar de ondergang helpen.

Het wordt tijd dat Rechts Nederland zich gaat roeren, de Linkse Club heeft al genoeg verpest!  WORDT WAKKER!

Wil Verschuur. Alphen aan den Rijn.

 

 

Nieuw bewijs dat migrantencrisis geplande VN/EU aanval op Europese landen is

Hoewel uit de jongste cijfers uit Duitsland blijkt dat het aandeel echte oorlogsvluchtelingen slechts luttele procenten bedraagt doen politiek en media nog altijd overkomen alsof we met een ‘vluchtelingencrisis’ te maken hebben en we geen andere keus hebben dan jaarlijks tien- tot honderdduizenden migranten tot onze landen en sociale zekerheidssystemen toe te laten. Tal van aanwijzingen en harde bewijzen dat de migrantenvloedstroom reeds lang van tevoren uitvoerig is gepland hebben we al de revue laten passeren. Daar komt nu ook een VN-rapport uit het jaar 2000 bij waarin letterlijk staat dat het ‘noodzakelijk’ is dat de Europese landen jaarlijks miljoenen migranten gaan toelaten. In het VN-rapport van 17.05.2000 werd gepleit voor ‘instandhoudingsmigratie’ om de ‘verouderende’ bevolkingen van Europa aan te vullen. Daar werd weliswaar geen direct concreet plan voor opgesteld maar dat was het doel van deze analyse niet. Het document diende ertoe om de politieke besluitvormers in de desbetreffende landen methodes aan te reiken waarmee ze hun onderdanen zouden moeten gaan overtuigen van de ‘noodzaak’ van massale immigratie. In de persverklaring werd woordelijk gesteld dat het genoemde gewenste minimale aantal migranten – voor alleen al Duitsland een kleine half miljoen per jaar (!)- hoger was dan het aantal migranten dat nodig zou zijn om de bevolking op peil te houden. Een veel logischer alternatief, namelijk de groei van de autochtone bevolking te stimuleren, kwam -en komt- nooit ter sprake, omdat al tientallen jaren een beleid wordt gevoerd om die groei sterk af te remmen en zelfs om te keren.

Het complot van de Rockefellers en de VN

Al in 1992 stelde de VN het beruchte ‘Agenda 21’ programma op dat inmiddels is geüpdatet naar ‘Agenda 2030’. Daarin werd geconcludeerd dat de groei van de wereldbevolking de consumptie economie onhoudbaar zou maken en dat er daarom permanent ingegrepen diende te worden in de vrije markt en in de samenleving – vooral in de Westerse. Hoe kan het dan dat de VN zichzelf tegenspreekt en in 2000 een ‘oplossing’ voor een niet-bestaand probleem (de in de toekomst verwachte teruggang van de bevolking – maar dat wilde men toch juist bereiken?) presenteerde in de vorm van het stimuleren van massa immigratie naar Europa? Daar-voor halen we een bekend citaat aan van David Rockefeller, die niet zonder de reden de VN het gebouw in New York schonk: Sommigen geloven dat wij (de Rockefellers) deel uitmaken van een complot tegen de belangen van de VS. Zij noemen ons ‘internationalisten’ en verwijten ons dat wij over de hele wereld met anderen samenzweren om een compleet nieuwe wereldwijde politieke en economische structuur op te bouwen – een nieuwe wereld (orde) (NWO), als u wilt. Als dat de aanklacht is, ben ik schuldig, en daar ben ik trots op.

Soros’ Open Society & EU ondermijnen democratie

Partner in crime’ George Soros is een andere machtige NWO-topman die zijn miljarden en invloed aanwendt om de grenzen en culturen door migratie en vermenging uit te wissen, te beginnen in Europa. Zijn extreemlinkse ‘Open Society’ stichtingen werken hiervoor nauw samen met Brussel en helpt tal van organisaties met het sluizen van zoveel mogelijk illegale moslimmigranten naar ons werelddeel. De Jerusalem Post concludeerde op 22.08.2016 dat het doel van de massa immigratie van de EU en Soros ‘het ondermijnen van de Westerse democratieën is en het voor hun regeringen onmogelijk te maken om de orde en hun eigen identiteiten en waarden te bewaren’. Ook hier gaat het om de stapsgewijze afschaffing van de nationale staten ten gunste van eerst een Europese regering, en daarna een wereldregering. Dat het niet bij VN aanbevelingen is gebleven bewijst een vrijwel onbekend gebleven EU-document van 02.09.2009 waarin letterlijk staat dat er ‘een gemeenschappelijk programma voor nieuwe migranten (lett. Neuansiedler = nieuwe kolonisten) moet worden ingevoerd, om de immigratie in de externe dimensie van het asielbeleid van de EU te integreren, en deze versterkt strategisch te gebruiken.’ In datzelfde document werd beklaagd dat er nog veel te weinig migranten in Europa werden binnengelaten.

Geen vluchtelingen, maar permanente economische migranten

Puur ‘toevallig’ ontstaat er slechts 6 jaar later een ‘vluchtelingen’crisis, die de door de VN en EU gewenste migrantenstroom naar Europa op gang brengt. Uit het document blijkt onomstotelijk dat het vrijwel niet om oorlogsvluchtelingen gaat die op zoek zijn naar veiligheid en bescherming maar vrijwel uitsluitend om permanente economische migranten, iets wat zoals gezegd door de cijfers uit Duitsland wordt bevestigd. Het recent bericht dat Syrische ‘vluchtelingen’ (net als gelukzoekers uit Eritrea) op kosten van de Europese belastingbetaler vakantie vieren in hun thuisland en zelfs in Aleppo, bewijst dat er zelfs voor die paar procent ‘echte’ vluchtelingen geen enkele noodzaak was om 2.000 kilometer verderop in Europa ‘bescherming’ te zoeken. Waar het hen dan wel om ging behoeft eigenlijk geen uitleg: islamisering, gekoppeld aan de royale Europese sociale zekerheidssystemen die in snel tempo worden uitgeput. Zo kreeg in Duitsland bijna 100% van de vorig jaar 700.000 toegelaten illegale moslimmigranten direct een uitkering, waar het overgrote deel permanent van zal blijven leven. De extra kosten lopen nu al in de tientallen miljarden euro’s per jaar.

Ja, de VN wil de homogeniteit van de volken vernietigen

Op 30.09.2015 publiceerde de ‘Council on Foreign Relations’, een door de Rockefellers opge-richt globalistisch NWO-orgaan, een interview met Peter Sutherland, de Speciale VN Vertegenwoordiger voor Immigratie en Ontwikkeling. Sutherland, lid van de al even beruchte Trilaterale Commissie – eveneens door de Rockefellers opgericht, zat in het bestuurscomité van de Bilderberg Groep en was bestuursvoorzitter van ‘vampierinktvis’bank Goldman Sachs. In dat interview bevestigde Sutherland dat het geen complottheorie is dat hij ooit heeft gezegd dat hij ‘de homogeniteit van de volken wil vernietigen. Ja, daartoe ben ik vastbesloten! Als ik dat morgen zou kunnen uitvoeren, zou ik dat doen, inclusief mijn eigen volk.’ Hij verraadde tevens wie er gewillig aan dat plan meewerken door het manipuleren van de bevolking met het échte ‘nepnieuws’: ’De media aan boord halen is de sleutel. Maar we moeten ook de deur intrappen bij de brigade getikten en fantasten (de alternatieve/onafhankelijke blogs en sites), die grote delen van onze media in de moderne wereld beheersen.’  (1)

Het einde van Nederland nadert

Case closed’, bewijs geleverd. Het grootste deel van de politiek én de media werken doelbewust en met kwade opzet – door middel van het steunen van en het eisen van onvoorwaardelijke steun voor massale immigratie – aan de opheffing van ons land, ons volk, onze cultuur, onze waarden, onze veiligheid en uiteindelijk ook onze welvaart en onze toekomst. Het is alleen erg triest dat de meesten van onze steeds naïever wordende landgenoten dit – gezien de recente verkiezingsuitslag – vermoedelijk pas in de gaten zullen krijgen als het veel en veel te laat is.

Xander

(1) Anonymous News