Dagelijkse archieven: 7 oktober 2017


De scepter ster Jupiter zal binnen zeer afzienbare tijd een periode uit beeld verdwenen zijn en de Bijbelse oogstfeesten zullen hun einde vinden

Aangeleverd door: Sabine Vlaming

Update 5/10/17

De scepter ster Jupiter zal binnen zeer afzienbare tijd een periode uit beeld verdwenen zijn en de Bijbelse oogstfeesten zullen hun einde vinden; aldus zullen diverse opgetekende en astronomisch weergegeven profetieën die de komst van Jezus voor de opname/wegrukking aankondigen en in tijd plaatsen, spoedig worden vervuld. We mogen met hoge verwachting naar de Heer uitkijken!

We onderbouwen deze stellingname in deze video update alsook in de zojuist uitgebreide studie van het Openbaring 12 Teken, hier bijgevoegd en hier in het Nederlands toegelicht.

Ook brengen we naar voren dat het Openbaring 12 Teken tijdens de verdrukking na de opname, gezien de voorzegde manipulatie van tijd en natuurwetten in Daniel 7:25 hier uitgebreid toegelicht, opnieuw aan de wereld zal worden getoond. De herhaling van dit astronomische teken kent dan een diepere, catastrofale uitkomst, waaronder o.a. het daadwerkelijk neerkomen van een derde van de sterren (Teken van Draco in Openbaring 12) als brandende steenmassa’s op de aarde.

We kijken tevens naar de betekenis en opname-parallellen in het Loofhuttenfeest (Soekot) en de verbindingen met de profetie van Silo (Genesis 49:10).

 

BLOG 5 OKTOBER 2017

VIDEO UPDATE 5 OKTOBER 2017

 

ONDERLIGGEND STUDIEMATERIAAL:

THE REVELATION CHAPTER 12 SIGN https://drive.google.com/open?id=0B4l… BE YE READY https://drive.google.com/open?id=0B4l… TIME OF PERPLEXITY https://drive.google.com/open?id=0B4l…


Ontmaskeren en oordelen. Door Cor van Ruitenbeek

Ontmaskeren en oordelen.

 

Ontmaskeren en oordelen zijn twee verschillende bezigheden.

Dat ene mogen/moeten we doen, dat andere moeten we aan Hem overlaten.

 

Efeziërs 5: 11 t/m 13

11 En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmaskert ze veeleer,

12 want het is zelfs schandelijk om te noemen, wat heimelijk door hen wordt verricht;

13 maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag; want al wat aan de dag komt is licht.

 

Als ik onvruchtbare werken der duisternis ontmasker dan oordeel ik niet over de personen die onvruchtbare verrichten.

 

Het niet oordelen over personen wil niet zeggen dat ik onvruchtbare werken maar onder het tapijt veeg.

 

We kunnen mensen op tal van werken oordelen maar we hebben niets te oordelen over een ander.

 

Maar één oordeel spant de kroon en dat is namelijk: dat het gros van de mensheid voor eeuwig naar de hel gaat.

Met het bovenstaande oordelen we GOD, die dan nog erger is dan satan.

 

Mattheüs 7: 1 en 2

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;

2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

 

Als we met de hel dreigen verkwanselen we niets meer dan GOD’s liefde en genade voor de mensheid.

Als we met de hel dreigen verkwanselen we de Vader die het al heeft volbracht.

Als we met de hel dreigen verkwanselen we het VOLBRACHTE WERK VAN CHRISTUS JEZUS.

 

Nu is er nog een kleine groep die de het volgende verkwanselt ondanks de boodschap van de alverzoening:

‘Ondanks de boodschap van de alverzoening en genade heeft GOD wel het kwaad nodig voor die zwarte achtergrond’.

 

De boodschap: de prediking van de hel en dat GOD het kwaad nodig heeft is het meest schandelijke wat je maar kan bedenken.

De onderstaande tekst wordt finaal verkwanseld door diegenen, die prediken over de hel en over dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

 

1 Johannes 1: 5.

5 En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: 

God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis.

 

Johannes 1: 1 t/m 9

1 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2 Dit was in den beginne bij God.

3 Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4 In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

6 Er trad een mens op ( GOD werd mens ) , van God gezonden, wiens naam was Johannes;

7 deze kwam als getuige om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden.

8 Hij was het licht niet, maar was om te getuigen van het licht.

9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

 

Allemaal teksten die spreken over het licht inplaats van over de duisternis. 

En het bovenstaande wordt juist door het christendom verkwanseld.

 

De boodschap van de hel en van het kwaad dat GOD schijnt nodig te hebben blijft het duister.

 

Oordeel ik nou het christendom en die kleine groep?

Absoluut niet.

 

Ik ontmasker alleen die verderfelijke en schandelijke leer waar geen honden brood van lusten.

 

De leer van de hel en dat GOD het kwaad nodig heeft is afkomstig van satan.

 

Satan wijst constant naar GOD, bij GOD moet je wezen, van GOD komt alle kwaad.

 

Satan verdraait de boel finaal om en hij verdraait de waarheid en daarmee doet satan zich voor als de engel des lichts.

 

Geloof ik nou niet meer in de alverzoening of nog beter in: GOD DE ALVERZOENER? 

Ja zeker wel, maar wel zonder dat GOD het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond.

 

Waarom zouden wij rekenschap af moeten leggen als GOD zelf het kwaad nodig heeft voor die zwarte achtergrond?

Is dat niet dubbel?

 

 

Romeinen 14: 12

12 Zo zal [dan] een ieder onzer voor zichzelf rekenschap geven aan God.

Inplaats dat wij rekenschap afleggen vragen wij aan GOD rekenschap: ‘waarom heeft U het kwaad nodig gehad’?

Kon U het niet zonder het kwaad?

 

Hoe zou GOD reageren als we voor ons zelf rekenschap afgeven aan GOD?

Lees mijn artikel over GOD HOUDT WEL VAN FEESTEN.

 

GODS GENADE EN HET VOLBRACHTE WERK WORDT ALLEEN MAAR DES TE GROTER zonder het kwaad dat GOD nodig zou hebben.

Wat er niet in GOD zit ( het kwaad ) kan er dus ook niet uit bij GOD.

Wat wel uit GOD kan is LICHT, WANT GOD IS LICHT.

 

‘Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, GODS rijke zegen, genade en liefde toe’.

 

 


Stilte voor de storm

Aangeleverd door: It’s Me

Calm Before The Storm

The convergence of signs continues.

Fascinating at this time before the storm, President Trump this week talked about the calm before the storm

Trump talks about military strength and the calm before the storm – CNN

Tropical Storm Nate is to strengthen to a Hurricane on Saturday and will likely hit vulnerable New Orleans before traveling north east.

CNN

Russian lawmaker says North Korea preparing for the launch of an ICBM

Wall Street Journal

Yellowstone experience the longest earthquake streak ever

Newsweek

Stock market at record highs (of course I’m pessimistic about the near term sustainability)

CNBC

The hurricanes this year have been horrific.  Houston has never seen anything like it and Puerto Rico, Port Aransas and others are actually or virtually wiped out.

Russia builds a bridge over the Euphrates river to support troop movements

Yahoo

Russia moves 100,000 troops to NATO border

Business Insider

Earthquakes are on the rise as seen in Mexico and elsewhere. Now we’re blaming people for the preparations of the Great and Terrible Day of the Lord. (not saying we don’t create some – just be careful what you do with the punch line and don’t fall for better regulations on fracking will help – they might for a bit – but the ship is sinking and you’re talking about the deck chairs on the Titanic)

National Geographic

Meteor 2012 TC4 is coming within a whisper of hitting earth next week, if it doesn’t veer ever so slightly and actually hit the planet.

Physics-Astronomy.com

Fire, Flood, Earthquakes, Volcanoes, Meteors, Hurricanes, Cyclones, Pestilence, Anger, Hostility, Good became evil and evil is now called good.

Of course the blood moon tetrad, super moons, eclipse, Revelation 12 fulfillment and these conjunction of Mars (war) and Venus (love).

The convergence of killings, murders, polarization, anger, rioting and hatred is at a fever pitch, as is the selfish greed, godlessness and lust.

Of course the end of the fall feasts days are right in front of us.  The much discussed end of the feast of tabernacles and the 8th day on October 13th is only a week away.

Maybe it’s just me, because of the news I follow and my beliefs about the day and the hour, but the world feels so pregnant, ripe, tense and poised.

Psalm 30 (NASB)

Thanksgiving for Deliverance from Death.

A Psalm; a Song at the Dedication of the House. A Psalm of David.

I will extol You, O Lord, for You have lifted me up,
And have not let my enemies rejoice over me.
Lord my God,
I cried to You for help, and You healed me.
Lord, You have brought up my soul from Sheol;
You have kept me alive, that I would not go down to the pit.
Sing praise to the Lord, you His godly ones,
And give thanks to His holy name.
For His anger is but for a moment,
His favor is for a lifetime;
Weeping may last for the night,
But a shout of joy comes in the morning.
Now as for me, I said in my prosperity,
“I will never be moved.”
Lord, by Your favor You have made my mountain to stand strong;
You hid Your face, I was dismayed.
To You, O Lord, I called,
And to the Lord I made supplication:
“What profit is there in my blood, if I go down to the pit?
Will the dust praise You? Will it declare Your faithfulness?
10 “Hear, O Lord, and be gracious to me;
Lord, be my helper.”
11 You have turned for me my mourning into dancing;
You have loosed my sackcloth and girded me with gladness,
12 That my soul may sing praise to You and not be silent.
Lord my God, I will give thanks to You forever.

Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma

http://www.stopdebankiers.com/doorrbraak-be-eu-veranderen-verdwijnen/

http://www.geennieuws.com/2017/10/nederland-moet-zich-gaan-voorbereiden-op-de-grootste-orkaan-aller-tijden-mark-rutte-3/

http://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/vermiste-spullen-en-personen-als-anne-faber-straks-via-politie-app/

http://gedachtenvoer.nl/page/de-menselijke-factor-in-politiek.html

https://www.climategate.nl/2017/10/onjuiste-en-onvolledige-voorlichting-overheid/

http://www.dvhn.nl/binnenland/Aanpassing-btw-tarief-schaadt-gezondheid-22556428.html

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20171006_03116305/een-van-de-grootste-ijsbergen-ooit-scheurt-af-uniek-ecosyteem-blootgelegd

http://daskapital.nl/2017/10/zo_gevaarlijk_is_youtube_bezig.html

http://www.dotcomnieuws.com/media/turkse-journalist-hoopt-dat-zijn-collegas-uit-hun-coma-ontwaken/

http://www.dotcomnieuws.com/vaccinaties/waarom-wordt-een-zorgzame-moeder-opgesloten-omdat-ze-haar-kinderen-beschermt/

http://www.dotcomnieuws.com/spanje/wat-zit-er-achter-de-catalaanse-onafhankelijkheid-beweging/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/duitsland-krijgt-een-jamaica-regering-merkel-wil-met-de-liberalen-en-groenen-regeren/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/ook-om-moslims-in-china-maakt-denk-zich-nu-druk-he-tunahan-wanneer-doe-je-eens-iets-voor-bedreigde-christenen/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/frans-timmermans-boekt-weer-grote-overwinning-voor-brussel-plastic-bekertjes-gaan-allemaal-in-de-ban/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/pvda-coryfee-hedy-dancona-verklaart-haar-partij-alvast-dood-mijn-advies-is-opdoeken/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/d66-de-studentikoze-multiculti-hipsterpartij-nee-joh-ledendag-lijkt-wel-uitje-van-een-bejaardentehuis/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/gelukkig-ook-goed-nieuws-van-rutte-iii-criminelen-gaan-straks-langer-de-bak-in/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/10/aanhoudende-pieter-omtzigt-zorgt-voor-opstappen-corrupte-europese-plutocraat-agramunt/