Maandelijkse archieven: december 2017


Sticky: 2017 voorbij, even terugkijken, diep ademhalen en dan ‘gewoon’:….. 2018 inrollen.

Het is op zich een goede gewoonte om op een dag als deze; terug én vooruit te kijken omdat de agenda/kalender aangeeft dat we een cijfertje moeten veranderen in de jaartelling. Bij de meeste mensen gaat dat vergezeld met een lading van goede wensen, al dan niet gemeend en verplicht, stapels oliebollen, (té) veel drank en oorverdovend knalvuurwerk. Dat heet dan “traditie”!

Natuurlijk omtrekken wij ons daar ook niet helemaal van en maken dan graag gebruik van het moment om alle lezers, kijkers en speciaal hen die meewerken aan ons blog en hen die het mogelijk maken dit werk te blijven doen van harte te bedanken voor hun inzet, gaven en support, die wij het afgelopen jaar hebben mogen ontvangen. Wij wensen u allen dan ook van harte een gezond, gelukkig en bovenal zegenrijk 2018 toe. Ja, ook de queliranten die menen ons bijna dagelijks van hun vaak vileine en giftige commentaren te moeten ( via de mail) voorzien. Wat een geluk dat de prullenbak op een P.C. schier oneindig groot is.

Zó, dat gezegd hebbende is het volgende aan de orde: Een terugblik op 2017!  Een jaar waarin, wij en met name ondergetekende, vurig uitzagen naar de wegrukking van de gemeente en hebben moeten toezien en ervaren dat “de Tijd” nog niet daar was. Misrekening? Teleurstelling? Spanning?  Ja, ongetwijfeld en ook kwalijke gevolgen met name voor onszelf en onze site/blog. Du moment dat het Openbaring 12 teken in zicht kwam en wij daaraan veel aandacht gingen besteden, ging de verkoop van artikelen, boeken en de al dan niet periodieke giften zienderogen omlaag. In wezen zeer begrijpelijk. Enerzijds het aanprijzen van middelen om ziekte te voorkomen en anderzijds met verve en vuur wijzen op een naderend einde. 

Gelukkig hadden we een reserve opgebouwd en niet ‘versnoept’ zodat we onze toezeggingen en verplichtingen hebben kunnen blijven voldoen en ook gelukkig en zegenrijk is het feit dat de inkomsten van boeken en dergelijke alsmede de giften met name voor ons noodfonds weer langzaam uit het dal komen. 

2017 is ook een jaar geweest van diverse aanvallen op “Boinnk” én tegenslagen die gepaard gingen met persoonlijk verdriet. We zijn op tijd gewaarschuwd voor een vijandige overname vanuit ‘eigen gelederen’ en los van de kosten en moeite en verlies wat hiermede gepaard ging hebben we er ook van geleerd. Een abrupt en directe scheiding van mensen die je volledig vertrouwde was het gevolg.  Maar zoals een bekend lied het omschrijft: Als “vrienden” ons verlaten, dan is er altijd nog één waar je je toevlucht bij mag en kan zoeken.  Hij, die alle harten weet te doorgronden, die alle in en outs helemaal kent, maar ook Hij, onze Heer en Heiland, die ALLEN op het oog heeft en allen liefheeft. Hij geeft nieuwe openingen, opent nieuwe deuren en voorziet in alles!

Wat mij persoonlijk het afgelopen jaar veel pijn en verdriet heeft gedaan is het feit dat vele, op zich, goed onderbouwde boodschappen via video’s ons aangeleverd, toch vaak en dikwijls op het einde, die verd…kerkse leer van een eeuwige hel met zich meedroegen. Enerzijds een goede en open kijk hebbende op de tekenen der tijden en anderzijds die harde, gruwelijke en soms op het sadistische af, dat wijzen op een e e u w i g e pijniging voor iets waar je als mens in wezen geen zeggenschap over hebt, want wij zijn der aarde aards en gemaakt van stof. Dus wij kunnen niet anders dan zondigen, het doel missen. En dan wordt er vaak ook nog krampachtig scheiding gemaakt tussen kleine en grote zonden. Dit alles om de boodschap van God in wezen te versluieren. Maar God is duidelijk in Zijn Woord. ALLEN hebben gezondigd en verdienen derhalve de dood. Maar Hij, God heeft Zijn Zoon als middelaar gegeven en Die Zoon, heeft het uitgeroepen: “Vader vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen en…Het is VOLBRACHT”.  

Heel gelukkig ben ik dan ook met de regelmatige bijdrage van ‘onze’ medewerker en scribent; Cor van Ruitenbeek, die haast geen gelegenheid voorbij laat gaan in zijn artikelen juist dáár op te wijzen. Al is het maar als tegenwicht tegen de uitspraken op vele video’s dat 95% of meer der wereldbevolking zal branden in een eeuwig vuur. Dat, die boodschap, is in ieder geval NIET het resultaat van het werk dat Zijner handen ooit hebben begonnen.

Maar nu: 2018 staat er aan te komen. Op dit moment en dat in onze tijdzone, ook al zo’n raar gegeven, duurt het nog maar een halve dag en het is zover. Wat gaat dit komende jaar ons brengen. Wij weten het echt niet! Wij hopen en blijven hopen op een spoedige, zeer spoedige komst van onze Here en Heiland, maar wij moeten eerlijk toegeven het spoor ook bijster te zijn geraakt. We kunnen interessant doen en lijnen in de tijd trekken en dan tot een conclusie komen dat het ‘dan en dan’ toch uiterlijk plaatsgevonden zal moeten hebben. Maar wij letten ook op de tekenen der tijden, een goed advies van onze Here Jezus zelf. En dan kunnen we niet anders dan blijven hopen en uitzien dat het toch dit komende jaar zal gaan worden dat Hij ons komt bevrijden. Want zoveel is inmiddels duidelijk, al zijn we (nog) vrij om te gaan en te staan waar we heen willen. We leven in een gevallen wereld die menigeen nog probeert op te poetsen, maar die zo rot is geworden als je je maar voor kan stellen.

Desalniettemin en met dank ons realiserend dat wij het hier, in West-Europa het globaal gezien nog redelijk tot sommige, het zelfs zeer goed hebben, naar de mens gesproken althans, wensen wij toch spoedig met ons Hoofd, Christus Jezus, verenigd te worden. 

Rest mij u allen; lezers, toevallige bezoekers, gluurders, vrienden, en vijanden, maar boven al onze kleine groep van medewerkers het allerbeste toe te wensen in het komende jaar 2018 en makkelijk gezegd, maar oprecht gemeend, een goede gezondheid toe te wensen. En laten we ons realiseren dat elke seconde, elke minuut, elk uur, elke dag die we mogen meemaken en mogen ervaren van Hem, onze Heer en Schepper, gegeven is.

En natuurlijk wensen wij iedereen, die op welke manier dan ook bij Boinnk betrokken is, alsmede alle lezers een Gezegend, gezond en gelukkig Nieuwjaar.

Silvia Videler Redactie Boinnk


Amerika en Israel op volle kracht bezig regering Iran te slopen

Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

Klik:>http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=12577%3Aamerika-en-israel-op-volle-kracht-bezig-regering-iran-te-slopen&catid=20%3Ahet-complot&Itemid=33

Amerika en Israel op volle kracht bezig regering Iran te slopen | Niburu

niburu.co

De onlangs gesloten geheime overeenkomst tussen Amerika en Israël om gezamenlijk Iran aan te pakken, begint de eerste vruchten af te werpen. Datgene waar ze goed in zijn, van binnen uit opstoken, gebeurt nu in Iran, waar de bevolking opeens massaal zou protesteren vanwege de economische toestand in het land. Wat een timing!


Reactie

Beste redactie,

 

Naar aanleiding van jullie enthousiasme over de artikelen aangaande de opstand in Iran, kan ik het niet nalaten daar op te reageren.

 

Indien de opstanden inderdaad massaal vanuit de roep van het volk ontstaan, dan ben ik de eerste die ze toejuicht.

Maar zijn we de opstand in Libie vergeten? Deze opstand werd gesteund door een hele kleine minderheid en aangevuld met Al QAIDA terroristen en Touareg rebellen.

De westerse media misbruikte dit met manipulatie en leugens om ons westerlingen te doen laten geloven dat dit echt en massaal was. De ware beelden en verhalen kunnen we allemaal terug vinden toch? Gadaffi was geliefd en werd terecht gewaardeerd door ‘zijn’ volk.

De opstandelingen waren zo in de minderheid, dat zij het slechts met een NO FLY zone, en vele Franse NATO bombardementen konden volhouden en uiteindelijk Gadaffi en Libie de dood in konden jagen.

Toen was Syrie aan de beurt, Minimale demonstraties, maar zwaar aangedikt en gemanipuleerd door de MSM.

Helaas waren er door de val van Gadaffi en LIbie onbeperkt wapens beschikbaar voor de rebellen (lees: Al QAida, Touareg, IS), het dramatische vervolg voor Syrie hoef ik u niet te vertellen toch? Damascus is slechts weken verwijderd van totale vernieting (lees: A heap of ruins. Isaiah 17 1-a)

En zijn we de buitenlandse krachten in de opstand en machtswisseling in Oekraine vergeten?

 

 

Wat ik tot nu toe zie en hoor over de zgn opstanden in Iran, doet bij mij wederom alle alarmbellen rinkelen.

 

Fijne jaarwisseling en de beste wensen voor 2018…….

 

Chantal