We kunnen het niet meer alleen, de NOOD wordt dermate groot dat we een beroep op u willen doen. Laatste update 16 sept. 2016


In de afgelopen ruim zeven jaren, sinds Boinnk als blog in de lucht is, hebben we mede dankzij de boekenverkoop en de abrikozenpittenverkoop, elk jaar positief af kunnen sluiten én hebben we hierdoor vele noden kunnen ledigen. Zowel in binnenland als in het buitenland. Daarbij kunt u denken aan een maandelijkse ondersteuning aan hen die het aantoonbaar nodig hadden, want onze overheid mag dan wel een grote mond hebben aangaande onze ‘goede sociale voorzieningen’, de werkelijkheid blijkt vaak schrijnderder dan dat menigeen zou vermoeden. Zelf komen we, gelukkig met onze AOW en pensioen niets tekort, maar de laatste paar maanden hebben we regelmatig moeten ‘lenen’ van de privé-rekening om de gedane toezeggingen gestand te kunnen blijven doen. En juist de laatste tijd bereiken ons berichten van in- en in trieste gevallen.

Nee, niet van mensen die aan de drank zijn of anderszins dom en verkeerd met geld omgaan. Maar soms van hardwerkende mensen die door de gestegen vaste lasten en soms ook nog de bijzondere ziektekosten, de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen en domweg elke maand een schrijnend tekort hebben. Vooral wrang is als zoiets een gezin treft met kinderen met slechts één inkomen, dan kan het al gauw gebeuren dat zulke mensen in serieuze problemen geraken.

Natuurlijk zijn er gevallen waar de schuld in onze ogen té gigantisch is en deze mensen proberen we dan ook middels onze kennis van de z.g. sociale staalkaart te verwijzen. Maar dan nóg; als we een gezin leren kennen met een budget voor eten en drinken van slechts enkele tientjes per week en al het overige gaat dan naar de schuldsanering, dan is de voedselbank vaak nog lang niet voldoende om zo’n gezin een tijdje enigszins draaiende te houden. En een paar tientjes extra kunnen dan juist net voldoende zijn om zo een gezin of alleenstaande erdoor te slepen.

De z.g. vrij te besteden gelden, door o.i. vaak volkomen wereldvreemde ambtenaren vastgesteld in dergelijke saneringen, blijken in vele gevallen domweg ONVOLDOENDE. Gelukkig waren we als Boinnk in staat links en rechts dankzij onze opbrengsten enkele van de ons bekende noodgevallen te hulp te schieten. Maar zoals inmiddels alom bekend, de economie wordt er niet beter op voor hen die zich onder aan de ladder van het maatschappelijk bestel bevinden. Eerder slechter!

Gods Woord mogen brengen is een heerlijke taak en in ons geval, als Boinnk, dan ook nog eens de machten krachten en overheden pogen te ontmaskeren is geweldig. Maar als je je kinderen amper kan voeden, je ze amper netjes kan kleden, dan is het zwaar, heel zwaar om je daarnaast ook nog eens te verdiepen met een open mind in dat zelfde grandioze Woord van God.

Kortom we krijgen de laatse tijd  meer verzoeken om hulp dan ons lief is, temeer daar we gezien de inkomsten aan een absoluut maximum zitten. Daarom hebben we gezamelijk met de naaste medewerkers besloten uw hulp in te gaan roepen. Nogmaals niet voor onszelf, wij komen niets tekort. En wij nodigen dan ook elke gever, ongeacht het bedrag, hetzij eenmalig, hetzij maandelijks, van harte uit onze boekhouding in te zien. Wel graag eerst even bellen voor een afspraak. Wij hebben tenslotte geen kantoor met een receptie. Maar wij willen wél met open vizier te werk gaan en de koffie staat veelal nog klaar ook. Mogen wij op u rekenen? U kunt eenmalig, danwel periodiek een bedrag storten op de rekening van Stichting Boinnk  IBAN NL24 RABO 0123 9372 99 met vermelding: “Noodhulp” 

Bij voorbaat hartelijk dank

Silvia Videler

Stichting Boinnk- Dollard 123, 8032 KC ZWOLLE (00-31 (0)38-4549300) 

Update: 13 juni 2016


Share Button

Sinds dat wij een oproep gedaan hebben voor NOODHULP waarmee wij als Boinnk regelmatig geconfronteerd worden is het meer dan hart verwarmend geweest hoevele mensen een gift hebben overgemaakt waaronder zelfs een tweetal bedragen van € 500,- , Zowel voor de kleine als voor de grote giften willen wij meer dan hartelijk dank zeggen, maar u ook laten weten wat wij met dit ontvangen geld gedaan hebben en eventueel nog van plan zijn te gaan doen. Allereerst waren en zijn daar een aantal mensen die door omstandigheden, soms door schuldsanering het slechts moeten zien te stellen met ong. € 50,- in de week voor voedsel, kleding enz. en dat vaak nog met kinderen. Dat dit schier onmogelijk is, dát is meer dan evident.  Doch ambtenaren zonder inlevingsvermogen schijnen dat niet te willen begrijpen.

Gelukkig konden wij dan als Boinnk een aantal keren ‘bijspringen’. Zo ook met een mevrouw, die al jaren in Nederland woont maar van Oekrainse nationaliteit is en wier zoon onlangs aldaar is gedood. (vermoord). Zelf is zij hier afhankelijk van een bijstandsuitkering, maar zij moest uiteraard wel de begrafenis in de Oekraïne gaan regelen voor haar zoon. En gezien de corruptie aldaar, gaat zoiets niet zo ‘eenvoudig’ als dat het hier verondersteld wordt te gaan.

Een ander wellicht nóg schrijnender geval betreft een broeder die jaren geleden verhuisd is naar Venezuela, aldaar is getrouwd met een Venezulaanse vrouw en dacht aldaar redelijk goed te kunnen leven van zijn Nederlandse A.O.W. ! En dat ging ook tot voor een korte tijd geleden.  Het regime aldaar, corrupt tot op het bot, heeft het nu zo voor elkaar, dat alleen in de hoofdstad Caracas, PER DAG gemiddeld 70 roofmoorden worden gepleegd. De nationale munt, de Bolivar, is niets meer waard. Een rol toiletpapier, als die al te verkrijgen is, is zelfs nog van grotere waarde dan één biljet van de hoogste coupure.

Ook euro’s en dollars zijn in principe niets meer waard aldaar, want er is eenvoudig niets meer voorhanden om ook maar iets te kunnen kopen. Zelfs de broodnodige medicijnen voor zijn vrouw zijn er eenvoudig niet meer. Zij zijn onlangs met het beetje valuta wat zij bezaten vanuit Venezuela, via de Ned. Antillen, in wezen naar Nederland gevlucht. Maar denk maar niet dat de Nederlandse overheid, Nederlandse onderdanen, zoals zoiets heet, helpt als zij berooid aankomen op Schiphol.

Alles tot en met hun hond aan toe hebben zij in Venezuela achter moeten laten, hetgeen nu inmiddels ongetwijfeld allemaal is geroofd door de eveneens radeloze mensen in het stadje waar zij woonachtig waren. Slechts de 2 x 23 kilo die zij mochten vervoeren met het vliegtuig is meegekomen. Omdat de Nederlandse overheid schijnbaar teveel andere kosten heeft dan de eigen burgers te helpen, zijn zij inmiddels uitgeweken naar het voormalige Oost Duitsland, waar men als EU-burger zich vrij kan en mag vestigen en waar woonruimte a. nog voor handen is en b. alleszins betaalbaar is.

Maar nu zitten ze daar in een zo goed als kaal huis. Het inkomen bedraagt : één A.O.W.-uitkering voor één persoon, daar zijn vrouw niet de Nederlandse nationaliteit heeft en uiteraard ook nooit A.O.W. premie heeft afgedragen. In Venezuela had zij een kapperszaak, maar die is niets meer waard.  Niemand had trouwens meer geld vooreen dergelijke “luxe”. Kortom dit gezin heeft nu vooralsnog gebrek aan alles en daarom lopen wij nu de kringloopwinkels af om e.e.a. bij elkaar te scharrelen om deze mensen van de broodnodige basis behoeften en meubels te voorzien. Helaas is de afstand een groot probleem, ze wonen ong. 700 km. van ons vandaan!

Zo, nu bent u een beetje op de hoogte van wat wij doen met de binnenkomende gelden. Helaas moeten wij constateren dat aanvankelijk redelijk wat mensen e.e.a. hebben gestort, maar dat er slechts een drietal mensen overgebleven zijn die nu regulier/maandelijks een bijdrage leveren. Op zich heel fijn, maar nu we met dit ‘geval’ geconfronteerd zijn geworden en ons bezig moeten houden is dat dus een probleem aan het worden. 

 

Silvia Videler

Stichting Boinnk

Voor Noodhulp: Rek NL24RABO 01239372 99  o.v.v. “Noodhulp”

====== UPDATE 20 july 2016

In het begin van deze maand zijn wij met een tweetal afgeladen auto’s, volgestopt met goederen, bijna allemaal uit een Zwolse kringloop winkels richting het voormalige Oost Duitsland gereden, naar de deelstaat Thüringen, alwaar een goede vriend en broeder met zijn vrouw is ‘moeten’ neerstrijken na gevlucht te zijn uit Venezuela waar zij beiden al jaren woonden in tot voor kort redelijk welwarende omstandigheden. Echter het huidige socialistische regime van heeft er inmiddels zo’n puinhoop van gemaakt zodat roofmoorden aldaar aan de orde van de dag zijn, medicijnen hoegenaamd niet meer te krijgen zijn en de Euro, noch de Dollar niets meer waard is. Zelfs goud of zilver heeft weinig tot geen waarde meer.

Doodeenvoudig omdat er niets meer voor te koop is. Via Willemstad ( Ned. Antillen zijn zij moeten vluchten met achterlating van hoegenaamd alles om hier in Europa weer, en dat op latere leeftijd opnieuw te moeten beginnen. Gewapend met slechts een paar duizend euro en een Nederlandse AOW-uitkering zijn zij geland op vaderlandse bodem. Maar het ‘vaderland’ staat niet te wachten op spijtoptanten. Die voorziet liever moslims van alle noodzakelijke hulp. Duitsland werd hun redding omdat de woon gelegenheid in het voormalige oostelijke deel van Duitsland, naar onze begrippen extreem goedkoop is.

U gelooft het niet maar de vraagprijs van hun nu gekocht huis was b.v € 6.000,- en zelfs van dat bedrag heeft onze vriend nog op weten af te dingen. Maar vraag niet wat er aan opgeknapt moet worden.  Het behangpapier was ongetwijfeld nog uit de tijd van Hitler. Zie ook onze vorige update. Alles moet en moest opnieuw worden aangeschaft van koelkast tot tafel met 4 stoelen, van vorken en messen tot een kledingkast, van potten en pannen tot een vloerkleed. Enz. enz. enz.

Op onze vorige oproep hebben er gelukkig en Gode zij dank, enkele mensen zeer positief gereageerd. Diverse bedragen waaronder één van een mevrouw die notabene zelf een sociale uitkering ontvangt, daarvan kregen we zelfs € 300,- Van iemand anders weer een royaal bedrag van € 250,- en nog van een tweetal mensen ieder € 100,- Gelukkig hadden we nog wat in reserve en zodoende konden we dan ook; zijhet een absolute minium aan meubelen én gereedschap aanschaffen wat zij hard en hard nodig hebben.

Helaas is lang nog niet alles voorradig en onderwijl wordt er zo goed als dat maar kan van de voor één persoon nog steeds geldende A.O.W. -uitkering de nodige gipsplaten en verf gekocht om er toch nog maar een beetje netjes erbij te zitten. Zijn vrouw krijgt vooralsnog geen uitkering omdat zij niet de Ned.nationaliteit heeft. Naar mijn persoonlijke mening hebben onze vrienden ook het ‘verkeerde geloof’, want de Duitse overheid houdt vooralsnog óók de hand op de knip en doet niets voor deze mensen.  

Beste lezers om een minimale inrichting te kunnen financieren en dan rekenen we zo goed als alle roerende zaken die ze écht nog nodig hebben. Wel dan schatten we toch nog een kleine 5.000 euro nodig te hebben. Hun gespaard kapitaaltje is volledig aan het huis en de notariskosten en aan belastingkosten opgegaan.  Het is onbegrijpelijk als je ZIET hoe deze mensen moeten leven en wonen. Maar we weten dat elke 23ste van de maand er in ieder geval genoeg is om van te kunnen eten. Iets wat zij in Venezuela de laatse weken dat ze daar nog woonden, niet elke dag meer konden verwachten. 

Wij proberen wat we kunnen om de nood daar in die vml. D.D.R.  te lenigen, maar we hebben ook enkele andere ‘verplichtingen/toezeggingen op ons genomen inzake gevallen die óók meer dan schrijnend zijn.Want wat vallen er veel mensen tussen de wal en het schip, door al onze, nou ja “onze” regeltjes en wetten van de overheid. Maar wat heerlijk is het dat mensen meeleven en geven, zelfs in deze toch voor velen barre en moelijke tijden. En ook al zijn het tweede of wellicht derde hands goederen, wat is het heerlijk om te mogen uitdelen. We hopen en rekenen dan ook (een beetje) op uw steun.

Die kunt u storten op het rekening nummer van Stichting Boinnk NL24RABO 0123 9372 99 met vermelding: ‘Noodhulp’. Alvast reuze bedankt.

 

Update: 14 AUGUSTUS 2016  DE HEERE VOORZIET

Dankzij een broeder die vlak bij ons in de buurt woont en mede getuige is geweest van de perikelen omtrent het gezin wat vanuit Venezuela is moeten vluchten en nu in het oosten van Duitsland hun toevlucht hebben moeten zoeken is er een bijna sluitende oplossing gevonden voor hun problemen. Wat bleek een alleen wonende tante van hem is onlangs plots overleden en de drie erfgenamen, waaronder deze broeder, hebben besloten dat wij voor deze mensen uit venezuela, de GEHELE inboedel mogen hebben, die bestaat uit zeer redelijke meubels, wasmachine, droger, twee-persoonsledikant enz.enz. tot en met kleinere zaken als prullebakken, handige dingetjes voor in de keuken etc.etc. Het enige probleem wat ons nog rest is om een vrachtwagen te huren en deze zaken naar het oosten van Duitsland te vervoeren. Maar ook daarin zal Hij voorzien. Één weten we al, en dat is dat er iemand bereid is om heen en weer te rijden én dat er geen invoerrechten worden geheven op huisraad bij een overduidelijke verhuizing. Nu nog de huurprijs van de wagen en de diesel, maar we vertrouwen erop dat ook dit goedkomt.

Update :  16 september 2016

Noodhulp, dát is nú echt dringend, héél dringend nodig. Geen geld voor medicijnen noch voedsel! Wijzigen


Share Button

Via onze link, bovenaan de site  Boinnk.nl onder het kopje: “Noodhulp” hebben wij onlangs een update geplaatst inzake het gezin van een Nederlander met zijn vrouw, gevlucht uit Venezuela, die door  het gedraai, wraak en administratieve rompslomp nóg erger in de problemen zijn geraakt als dat zij in het wegkwijnende Venezuela al geraakt waren. Maar ditmaal is het  ‘onze (R)overheid’  die schuldig is aan de situatie waardoor twee mensen nu letterlijk als het ware aan de bedelstaf zijn geraakt. Elke euro, ongeacht het bedrag, wordt zonder enige inhouding naar hen persoonlijk overgemaakt. Wij kennen geen strijkstokken of ádministratieve kosten en mochten die laatste er toch zijn, dan betalen wij als Boinnk die graag.

Maar om meer duidelijkheid én openheid te verschaffen plaatsen wij hier de brief, de open brief, die onze vriend en broeder zelf geschreven heeft n.a.v. de ontstane situatie een de betrokken en tekortschietende (r)overheids-instanties.

Stort a.u.b. wat u kunt missen om deze situatie, die uiteindelijk wel recht getrokken zal worden, maar zoals bekend: ambtelijke molens malen tergend langzaam! En God alleen weet hoelang dit nog gaat duren.

Silvia Videler Stichting Boinnk

 

van Velsen A.    T.C.A. Transport P.a. Sloterweg 1049  1066 CD Amsterdam                     Voorheen Klokkengietershoeve 116 7326 SE Apeldoorn

Aan:    Sociale Verzekerings Bank                             OPEN BRIEF

Postbus 1000

7400 GG Deventer                           PER FAX    0570-506009    13 September 2016

Klacht/ bezwaar op telefonische reactie van 9 september 2016 op

Kenmerk: 5723357800-PO700;    

Tevens aansprakelijkstelling wegens onverantwoordelijk en strijdig handelen met medische belangen van de verzekerde! 

 

 

Geachte heer R. Jansen, mevr. Setz (Menzis) en de heer Siegert (LBIO),

 

hieronder een korte samenvatting van gebeurtenissen en gevolgen die in oorzakelijk verband hebben geleid tot uw eenzijdige en ongegronde opzegging van mijn wettelijk verplichte zorgverzekering en inbeslagname van het gehele AOW pensioen.

 

25 augustus ontving ik een brief van Menzis gedateerd 12 aug. met bovengenoemd kenmerk. Ten onrechte is hierin vermeld dat ik de zorgverzekering zou hebben willen opzeggen per 5 april. Dit is niet zo!

Ik heb de verzekering niet opgezegd, stilgezet of ongeldig gemaakt; ik heb zelfs geen enkele intentie gehad om de verzekering op te zeggen totdat het huis dat ik aan het opknappen ben in Duitsland, redelijk bewoonbaar is. Bovendien is de premie betaald, tijdig en automatisch. Verder heeft u mij geen enkel bericht of waarschuwing gegeven dat u de verzekering eenzijdig hebt gestopt of dit voornemen had op nader te omschrijven gronden. U weet als geen ander dat dit mij in grote problemen kan brengen en – gezien de medicijnen voor mijn hartziekte, die ik nodig heb – zelfs mijn leven in gevaar brengt. Ik heb sinds 6 weken niet de medicijnen meer waarvan dr. Versteggen (behandelend cirurg) als antwoord op mijn wens om minder medicijnen te gebruiken, zegt dat ik zonder deze binnen afzienbare tijd zal sterven. U heeft  vanwege uw functie een zekere verantwoordelijkheid en heeft  niet in de geest van Administratieve Rectificatie gehandeld én geen of onvoldoende rekening gehouden met het belang van verzekerde en/of de AOW gerechtigde.

Op 11 augustus j.l. kreeg ik bij toeval te horen van de heer Jansen (SVB te Deventer) dat ik niet meer verzekerd was. Ten gevolge hiervan verscheen ik 12 augustus bij Menzis aan de balie met de vraag waarom ik niet was geinformeerd omtrent beëindigen van de verzekering.

N.a.v. mijn klacht aan uw balie is verteld dat dit vanwege centralisatie van computer-bestanden van de overheid is gebeurd. Met andere woorden; u beschikt over de gegevens die op mijn specifieke klantinformatie betrekking hebben, ook die van het SVB, het LBIO en de Gem. Apeldoorn. Ook weet u, of had u kunnen weten, dat uw besluit om eenzijdig en zonder tegenbericht de verzekering te beeindigen, mijn leven als hartpatiënt  in gevaar brengt. Verder heb ik van het Zorg Instituut nog geen antwoord op mijn schrijven en verzoek om het, voor de Duitse Zorgverzekering benodigde E 121 document, af  te geven!

 

Verder is het, ondanks het z.g. “Grondrecht op wonen” (woonstede), algemeen bekend dat de overheid in gebreke blijft en er geen of nauwelijks woningen voor Nederlandse burgers met een gering inkomen beschikbaar zijn en er wel woningen ter beschikking zijn voor mensen van elders. Vanwege deze door politici en topfunctionarissen gewenste en voor hen kennelijk profijtelijke cultuur, worden vele mensen achtergesteld en blijven dakloos, terwijl anderen feitelijk onder de armoede-grens komen door ‘onbetaalbaar’ te moeten wonen. Ook mijn situatie is hier een gevolg van.

 

In schril contrast met het officiële beleid werden mij vier huur-woningen afgenomen. Let wel! Onrechtmatig (waarvan drie maal door politie en Justitiefunctionarissen) zonder wettelijke bevoegdheden, noch door tussenkomst van de rechter en ondanks ondertekende huurovereenkomsten, betaalde borg én huur-penningen!

Daarbij werden kostbare goederen, erfstukken en documenten door de politie te Driebergen en Rotterdam (2 maal) ontvreemd. Het valse excuus en een “geste” (woningaanbod) van de Rotterdamse Politie hebben de schade en het leed niet verzacht. Sterker nog,  daar bovenop kwamen deurwaarderskosten (kantoor Maas Delta te Rotterdam  legde jarenlang loonbeslag vanwege huurachterstand op de niet door mij bewoonde woning, zie hieronder!

Vanwege mijn protestacties kreeg ik een jaar onterechte gevangenisstraf, gevolgd door excuus van Harm Brouwer (ambtsvoorganger van de huidige liegende en manipulerende baas van het Coll P.G. van Justitie Herman Bolhaar) en zijn topfunctionarissen.  Omdat ik tijdens die detentie stelselmatig de post te laat ontving en uitgaande post te laat werd doorgestuurd, werd ik bij verstek veroordeeld tot doorbetaling van huurkosten terwijl ik de huur had opgezegd omdat ik niet in staat was de doorlopende huur te voldoen.  Gevolg was dat de deurwaarder mij als weerloos slachtoffer bleef knippen en scheren met alle financiele nadelen van dien.

Tengevolge de onterechte arrestatie (vermeende poging doodslag, verkrachting en vrijheidsberoving) waarbij mijn eigendommen door de politie werden gestolen (waarvan later excuus), kon ik geen verweer voeren tegen de manipulaties van Deurwaarder Maas Delta i.s.m. de Rotterdamse Woningstichting. (in het kader van het excuus en tussenkomst van de politie kreeg ik de woning toegewezen waar ik een week later werd gearresteerd!)

 

Maar wel heb ik intussen een schuld die niet verjaard opgebouwd bij het L.B.I.O. De woning is pal voor mijn, door de Rechter geëiste onmiddellijke invrijheidsstelling, (ik zat de gehele detentieperiode in voorarrest) zonder mijn toestemming ontruimd. Echter de schulden bleven bestaan en op valse en leugenachtige gronden wordt, ondanks het excuus, overtuigend bewijs en de overigens zwakke argumentatie van Ombudsman Brenninkmeier de toekenning van schadeloosstelling door de nieuwe leden van het College P.G. van Justitie bestreden vanwege vermeende verjaring!

Ten gevolge de landelijk bekende incompetentie en de kostbare kunsten om dit te verbergen, werden opzettelijk fouten en leugens gepleegd om mij de mond te snoeren.

 

Burgers zien de logica die mij deed grijpen naar de unieke gelegenheid tot wonen in Duitsland wel in. Hetzelfde kwam aan de orde in Cuba waar ik een boerderij kocht en prachtig verbouwde, nu dus in Duitsland! Omdat er recht en noodzaak op wonen is!

Dit waren mijn geslaagde pogingen tot het verwerven van een woonstede. Mijn fantastische woonomstandigheden in Cuba werden vernietigd door domme Nederlandse politie- en justitiebazen. Zo zijn mijn woonrecht en mijn kwaliteit van leven van overheidswege gefrustreerd.

Ik was recent de verhuizing, verbouwen en inrichten van een, in principe onbewoonbare woning in Duitsland aan het voorbereiden. Dat dit niet van de ene op de andere dag kan, zal duidelijk zijn gezien mijn nu foutief in beslag genomen AOW-inkomen. Mede omdat ik als hartpatiënt en slachtoffer van de ‘rechtsstaat’, zoals meer gebruikelijk, stuk ben gemaakt door in deze kwesties betrokken liegende en manipulerende topfunctionarissen van Justitie. Ik mocht mijn werk niet meer uitoefenen, omdat Justitie met haar F.P.D. psychiaters een vals rapport over mijn psyche in elkaar staken om mij als geestgestoorde onder volledige controle van de overheid in een inrichting onder dwangmedicatie te plaatsen!

 

Op  11 augustus ben ik ten kantore van SVB te Deventer onderworpen aan een ‘verhoor’ door heer R. Jansen en heer Hup. Het ging in deze om informatie of ik wel 165 dagen per jaar in het gemelde huis in Duitsland woon en aanwezig ben, of mijn kleren daar wel zijn en of ik een zelfstandige douche en keuken heb. Nee, die is er niet!

Ik ben de douche en keuken aan het renoveren met gebruikt materiaal dat een paar zeer betrokken mensen, waaronder enkele (ex) functionarissen, ter beschikking stelden. Van origine is er – in schrille tegenstelling tot de paleizen die de overheidsfunctionarissen zich op kosten van de samenleving veroorloven kunnen – slechts een Oostduitse plee en een keuken die tot nu toe bestaat uit een schot, een plastic teil en kookplaatje. Het dak lekt en verwarming is stuk!

Met de kortzichtig vereiste 165 droomdagen van het S.V.B. in huis kom ik niet uit. Omdat ik het merendeel van mijn tijd hoofdzakelijk in Nederland ben en ook veel daarbuiten. Ik verzamel, krijg en scharrel materiaal bij elkaar en strijd nog steeds tegen het voortschrijdend onrecht, leugens en bedrog en valsheid in geschrifte alsmede manipulatie, zelfverrijking ten koste van de samenleving en machtsmisbruik door overheidsfunctionarissen, waarvan u nu een van de resultaten van leest!.

 

Duizenden door mij en andere lotgenoten en medestanders verzamelde kwesties zijn reeds in het dossier “40 Jaar Neerlands Burgers en Des Konings Zakkenvullers” opgeslagen. Immers, vele overheidsfunctionarissen, bestuurders en politici die zich graag als dienaren der samenleving zien, maar zich laf en vals te buiten gaan aan genoemd verraad, misdaden, overtredingen en/of andere ontoelaatbare overheids-gedragingen, doen alles om de ; “Eer van de Stand Hoog te Houden” zoveel dat zij daarvoor de Pikmeer Arresten hebben uitgedacht om straffeloos met hun misdaden én de verworvenheden van de burgers weg te komen.

 

Bovendien hebben deze (semi) functionarissen als leden van de Staatsmaffia-organisatie de gewoonte om de “eigen verklaring” van burgers die zij ondervragen, zelf te maken. Advocaat mr. Boone uit Wijk bij Duurstede waarschuwt in een van zijn adviezen voor zijn cliënten tegen deze praktijken. De ondervragers hebben een diepgaande studie gemaakt van hun verhoormethoden. Zo hebben velen zich een cultuur aangewend waarin het manipulatief vervalsen van de “eigen” verklaringen van verdachten of gewone burgers, die zij willen “pakken” normaal is geworden. Dat dit eenvoudig is komt omdat de rechter ervan uitgaat dat zij eerlijke functionarissen zijn. Met hier en daar een listige draai aan het verhaal en een punt of komma kan, zo leert een oplettende burger, de verklaring op 2 manieren worden uitgelegd. Het is daarom belangrijk om listige vervalsing en manipulatie door de verhoorders of verbalisanten te voorkomen. Dat kan alleen als de “eigen” verklaring ook echt wordt geschreven door de verklaarder zelf. Maak je dan een taalkundige fout die voor anderen misschien een heel andere draai aan de verklaring geeft dan de bedoeling is, dan doe je dat zelf. Anders helpen de goedbetaalde dienaren van de samenleving de verklaarder, maar al te graag de vernieling in. Ik zou nooit tot deze conclusie zijn gekomen als ik niet ten koste van een groot deel van mijn eigen bezittingen en zelfs een jaar onterechte vrijheidsberoving, ervaringsdeskundig was geworden op deze laffe en verraderlijke cultuur der functionarissen.

Over deze beroepsmanipulanten zijn al veel boeken geschreven, ook een kinderboek. Als de overheid een eerlijke overheid zou zijn dan was dit boek verplichte leerstof geweest. Het boek heet “MOMO en de tijdspaarders”. Het gaat over deze harteloze en ijskoude dieven die de energie en tijd van de mensen stelen en er zelf van profiteren met betere salarissen, voor de topmensen bonussen, allerhande privileges en prachtige, maar voor de burgers nutteloze verkwisting van gelden, o.a. Ex President Clinton uitnodigen om de Menzis medewerkers te vermaken! Zij hebben in het boek grijze pakken aan en grijze hoeden op, rijden in grijze auto’s en alles is grijs en koud. En zo een man heb ik gezien in het ‘verhoorkamertje’ van de SVB waar hij mij nodigde om wederom de sociale wet op het ouderdomspensioen te berekenen. Hij zat tegenover mij in zijn grijze pak en alles werd koud en grauw , en die man zat daar met zijn hulpje die erg goed was met zijn computer en alles opschreef zoals hij het wilde. En als een donderslag bij heldere hemel stelde hij in een later telefoon gesprek ook nog dat ik erg wantrouwend was en lieg over dat wat de heer Siegert (LBIO) verteld had. Ik vertelde hem namelijk dat de heer Siegert over het beslag op mijn AOW vertelde dat de SVB, in feite de heer R. Jansen, wel erg enthousiast is geweest om het totale AOW-pensioen waarvan ik moet zien rond te komen, in beslag te nemen en aan het LBIO over te maken. Bij toeval ben ik gelukkig in bezit van een zeer duidelijke gespreksweergave van het telefoon-gesprek en heb getuigen van het gesprek!

Verder ziet de heer Jansen (SVB) over het hoofd dat liegen en stelen door (semi) functionarissen, bestuurders en politici, anders dan bij burgers, wel erg eenvoudig is. Dat komt omdat men mag, kan en soms moet liegen, stelen, verklaringen vervalsen en/of zoekmaken dankzij de Pikmeer-arresten en de verplichting om de (valse) “Eer van uw stand hoog te houden. U wilt, net als de tijd (is geld) dieven in het boek “MOMO” niet praten over de arrogante, narcististische en moraalloze cultuur die bezit heeft genomen van de ooit zo trouwe en toegewijde dienaren van onze samenleving.

 

Ik weet dat ik tenonder zal gaan in deze ongelijke strijd voor een beetje rechtvaardig-heid, maar in de Bijbel staat; Wij hebben niet te vechten tegen bloed en vlees, maar tegen de duistere krachten in de lucht! Inmiddels is de samenleving al zo beperkt in haar vrijheid dat nog een voorspelde stelling uit dat oude maar up to date boek actueel is:  Niemand zal nog kunnen kopen of verkopen zonder nummer op zijn hand of voorhoofd,  lees BSN. En wij burgers accepteren die vrijheidsbeperkende maatregelen en zelfverrijking van bestuurders en functionarissen van de, in het boek MOMO genoemde tijdspaarders.

 

Gezien de hechte samenwerking tussen Menzis ZorgVerzekeringen, de Sociale Verzekerings Bank SVB en het Landelijk Bureau Inhouding Ouderbijdrage LBIO lopen de aan elkaar gekoppelde fouten en ontoelaatbare gedragingen door elkaar.

Om die reden acht ik het noodzakelijk dat de SVB de coördinatie op zich neemt, de (teveel ingehouden) beslagsom terugbetaalt aan mij,  en dat u – Menzis – vooruitlopend op de uitkomst daarvan uw fout herstelt. Met het LBIO zal dan een nadere regeling (moeten) worden getroffen, zo nodig via de rechter.

 

Uit de verschillende gesprekken en daarin geuite beschuldigingen tussen SVB en LBIO kon ik niet opmaken wie nu, al of niet enthousiast, onbillijk en/of onredelijk heeft gehandeld en/of mijn belangen niet heeft meegewogen. Daarom heb ik deze klacht en bezwaar (de klacht is immers al telefonisch aan u gemeld) samengevoegd en aan u allen gericht omdat  ook de beslagprocedure middels uw hechte samenwerking tot stand is gekomen.

Mijnheer R. Jansen van de SVB, u heeft gezien uw functie een gekwalificeerde verantwoordelijkheid en dient naast persoonlijke moraal, de standpunten en belangen van uw cliënten aan rechtsstatelijke maatstaven te toetsen, temeer omdat u weet dat ik een hartziekte heb, medicijnen moet kopen en hiervoor afhankelijk ben van AOW.

Verder heeft u het beginsel van redelijkheid geschonden door onzorgvuldige weging van belangen!

 

Mijnheer Siegert van het LBIO, u heeft geweigerd om conform het beginsel van  redelijkheid en billijkheid de belangen af te wegen en een door mij voorgestelde oplossing uit de ontstane situatie, zelfs maar te overwegen. Ik stelde u – nadat u zelf aangaf dat het LBIO een fout had gemaakt door zonder meer het maandtotaalbedrag AOW over te maken aan uw begunstigde – voor om bij de volgend betalingen de te veel in beslag genomen gelden te ‘verrekenen’.  Zonder meer, omdat u geen rekening hield met de zo ontstane, hierboven vermelde gezondheidsrisico’s en belangen in mijn situatie. Hierdoor ben ik in gezondheids-  en financiële problemen gekomen.

Omdat u gezamenlijk en in nauwe samenwerking tot deze gedragingen bent gekomen, kan ik uiteraard niet oordelen, noch mijn klacht richten aan een van u als hoofd-aansprakelijke. Daarom klaag ik over uw gezamenlijke gedragingen en stel u collectief aansprakelijk voor een oplossing. Op verzoek wordt nader bewijs verstrekt betreffende alle beschreven onderwerpen en feiten.

 

Arie van Velsen

Bijlagen ter informatie:

2008-03-06 Excuus van Harm Brouwer

2014-05-29 Aan Landsadv. Mr. Houtzager

2014-05-29-Brief aan Medisch Tucht College

2014-06-24 Gespreksverslag met LBIO hr. Lovink                                                                                                       2015-05-05 Brief aan Zijne Excellentie mr. A. v/d Steur

 

Ter info aan diverse Web Site’s, de Voorzitter v/d/ Raad van State,  Minister van Justitie en Politici.

Update 7 maart 2018

Nu vandaag 7 maart 2018 mogen wij veronderstellen dat de Voedsel en Waren autoriteit tevreden moet zijn gesteld met de door hun opgedragen en door ons uitgevoerde “werkzaamheden” die geresulteerd hebben in een complete en definitieve sluiting van onze verkoop inzake abrikozenpitten. Na veel kosten gemaakt te hebben om aan hun eisen te voldoen is uiteraard onze verkoop volledig tot stilstand gekomen. En daardoor ook onze extra inkomsten die wij gebruikten om noodgevallen terzijde te staan. De kas is zo goed als leeg. Toezeggingen gedaan door ons op basis van de reguliere inkomsten kunnen niet meer worden gedaan. Een ander artikel, product zou een oplossing kunnen zijn maar gezien de acties van de Voedsel en Waren  autoriteit hebben we daar vooralsnog geen behoefte aan. Wij willen en wilden ons graag inzetten, zeker met natuurlijke producten, die ook daadwerkelijk soelaas boden aan de mensen die ze gebruikten. Maar vind maar eens zo´n product! En hoe lang duurt het eer de Big Farma daar weer `pijn´ van gaat krijgen.  Inkomsten verwerven d.m.v. advertenties toelaten op onze site, dat is een principe kwestie, daar doen we niet aan mee! Mocht iemand een goed, verantwoord en betrouwbaar idee hebben om op een eerlijke, wettelijke toegestane manier onze werkzaamheden voort te zetten maar dan op een andere manier dan met abrikozenpitten of soortgelijke zaken, dan houden we ons graag aanbevolen.

Silvia Videler