‘Niemand weet de dag noch de ure’ op losse schroeven

Share Button

Bron: Unrevalations

 

Ik ben opgevoed met het idee dat je nooit kunt weten wanneer Jezus komt. Laat ik zeggen dat ik goed snap waar die uitspraak vandaan komt en ook de implicaties van het negeren van deze uitpraak goed begrijp, maar recentelijk toch tot andere inzichten gekomen ben. Laat me u meenemen in een aantal Bijbelse argumenten die deze uitspraak op losse schroeven zet. 

“Maar die dag en dat moment is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.” (Markus 13:32, HSV)

1. Jezus had het tegen een Joods publiek
Jezus kwam in eerste instantie alleen voor Zijn eigen volk, maar die wezen Hem af (Johannes 1:11). We lezen vaak de 4 evangeliën met het idee dat dit allemaal voor de kerk geldt, maar theologisch levert dit soms wat problemen op. In Romeinen 11 (met name vers 25) lezen we heel duidelijk dat er 2 heel verschillende dispensaties zijn; Israel en de kerk. De kerk is natuurlijk ontstaan vanuit een klein clubje Joden, maar verder is deze momenteel voor het overgrote deel van heidense komaf. Geldt deze uitspraak, dat niemand de dag noch de ure weet, daarom wel voor de kerk? Laten we voor het antwoord op die vraag eens verder kijken naar een aantal andere Bijbelteksten.

2. De opname van de kerk was een mysterie
In 1 Korinthe 15:51 vertelt Paulus over een mysterie, dat wij niet allemaal zullen sterven, maar dat er een generatie komt die bij het horen van ‘de laatste bazuin’  opgenomen zal worden in de hemel. In 1 Thessalonicenzen 4:13-18 weidt hij daar verder over uit. Mysterie betekent in het originele Grieks ‘dat wat eerst verborgen is en nu onthuld wordt’. Het was verborgen voordat Paulus tot bekering kwam, dus Jezus kon het helemaal niet over de opname van de kerk hebben gehad in Markus 13 en Mattheus 24 (dat hoofdstuk gaat er iets uitgebreider op in). Waar had Hij het dan wel over?

3. Jezus had het over de grote verdrukking
Als we Mattheus 24 naast Openbaring 6 t/m 19 leggen, zien we dat ze naadloos in elkaar passen. Vanaf vers 5 gaat het in Mattheus over valse christussen, oorlogen, hongersnoden en ziekten en ten slotte de dood (vers 9). In Openbaring 6 lezen we over 4 ruiters; de eerste is een valse christus (hoewel soms foutief vertaald met een hoofdletter), want hij heeft een ander soort kroon (stephanos in het Grieks, geen diademos) die symbool staat voor verdienste en niet voor autoriteit, zoals we zien bij de werkelijke Christus op het witte paard in Openbaring 19:11. Deze ruiter uit Openbaring 6 heeft een boog (symbool voor verbond, net als de boog van Noach) en geen zwaard, zoals de Ruiter uit Openbaring 19:11. Ook is het Lam Degene die de zegels opent, dus hoe kan Hij dan Dezelfde zijn als de eerste ruiter?

Ten slotte heeft deze ruiter wel beroerde vriendjes, als hij een goeierik zou zijn. De andere 3 ruiters staan natuurlijk symbool voor de oorlogen, hongersnoden, ziekte en dood. In vers 28 van Mattheus 24 lezen we over de gieren die komen om de lijken op te eten, dat zien we in Openbaring 19:17 ook weer terug. Dan noemt Jezus expliciet waar de vorige verzen allemaal om draaiden, in Mattheus 24:29. ‘En meteen na de verdrukking..’ Dan verschijnt er en teken aan de hemel van de Zoon des mensen en komt hij (dat is een actief werkwoord, wat een beweging naar ons toe impliceert) met grote kracht en heerlijkheid en zal iedereen Hem zien.

Dat moment loopt helemaal synchroon met Openbaring 19! Het is een heel ander moment dan in 1 Thessalonicenzen 4:13-18, waar het juist wij zijn die naar Jezus toekomen! Het is ook een heel ander teken dan Openbaring 12. In Openbaring 19 zien we de hemel geopend en de Mensenzoon op het witte paard afdalen. In Openbaring 12 zien we dat er een ‘kind’ opgenomen wordt. Openbaring 11 t/m 13 zijn zogenaamde ‘parenthetische’ hoofdstukken waarin kort een samenvatting wordt gegeven van wat al gebeurd is. Later in Mattheus 24 (vers 36) lezen we dat we de dag noch de ure van dit moment kunnen weten. Jezus had het dus over de ‘grote verdrukking’  (vers 21), niet te verwarren met verdrukkingen van alle tijden (Joh. 15:20). We hebben het hier over de wraak van het Lam (Openbaring 6:16). Dat is waar Jezus het over heeft: de grote verdrukking!

4. Er zijn 2 momenten die op elkaar lijken
De opname van de gemeente vindt in Openbaring al plaats in hoofdstuk 4. We lezen in hoofdstuk 1:19 over een driedeling: Johannes moest opschrijven wat was, wat is en wat komt. Voor dat laatste begrip gebruikt Johannes het Griekse ‘meta tauta’. Dat is een technische term die aangeeft dat alles wat erna gebeurt, toekomst is. Zo lezen we dat ook in hoofdstuk 4. Het begint met precies diezelfde term. Hoofdstuk 1 is een introductie over wat was, hoofdstuk 2 en 3 over de huidige situatie in de 7 gemeenten, en vanaf hoofdstuk 4 is alles toekomst. Aan het begin van hoofdstuk 4 zien we de hemel geopend en ook zien we daarna de 24 ouderlingen in de hemel, die waren er in het visioen van Ezechiel nog niet.

Ze vertellen in hoofdstuk 5:9-10 wie ze zijn: alle vrijgekochten van de aarde, uit elke stam, taal, volk en natie. De opname is dus al geweest voor de zegels verbroken worden waarmee Gods wraak ingeluid wordt! De 24 ouderlingen zijn daarbij aanwezig!  Ook hoofdstuk 12 is toekomst, hoewel het een samenvatting is van wat zich eerder in de verdrukking afspeelde. Het spreekt dus niet over Jezus’  geboorte en hemelvaart! Zie voor meer informatie daarover ook mijn voorlaatste artikel. Zo zien we telkens 2 soorten teksten die passen bij 2 momenten. Het ene moment kunnen wij wel weten, het andere niet. In 1 Thessalonicenzen 5:4 leert ons duidelijk dat het voor de ‘mensen van de dag’ geen verrassing zal zijn. Als je vanaf vers 1 leest, wordt het heel duidelijk dat Paulus ervan uitgaat dat zijn publiek helemaal bekend is met het moment dat de opname komt. Dat is een totaal andere situatie dan in Mattheus 24:36, waar aangegeven wordt dat niemand die ‘dag of het uur weet’.

“Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed  dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal  een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen  kinderen van het licht en kinderen  van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.” (1 Thess. 5:1-5, HSV)

5. ‘Niemand weet de dag noch de ure’  was een idioom voor het bazuinenfeest
Het bazuinenfeest is een van de 7 door God ingestelde feesten uit Leviticus 23. Het kon pas plaatsvinden als twee getuigen met het blote oog het eerste streepje van de nieuwe maan hadden vastgesteld. Dat kon op 1 Tishri zijn (de eerste dag van het Joodse nieuwjaar), maar soms pas op 2 Tishri of als het bewolkt was zelfs nog later. Dan werden 100 bazuinstoten uitgeblazen op een ramshoorn (shofar) en bij de toon van de laatste bazuin was het officieel nieuwjaar. Die bazuin heette in het Hebreeuws ook letterlijk ‘laatste bazuin’ en was niet zozeer de allerlaatste bazuin ooit, maar de laatste bazuin van de serie (alle andere bazuinstoten hebben ook namen).

We moeten die bazuin dus niet verwarren met de 7e bazuin uit Openbaring. Paulus kon in 1 Thess. 4 ook helemaal niet weten dat er 7 bazuinen in de verdrukking zouden komen, want de Openbaring aan Johannes zou pas enkele decennia later komen. Paulus was toen zeer waarschijnlijk al gestorven. Maar ik dwaal af. Dit bazuinenfeest werd door de oude Joden in de volksmond ook wel ‘het feest waarvan niemand de dag noch het uur weet’  genoemd. Bron

6. Jezus krijgt Zelf een openbaring van God nadien!
In Openbaring 1 vers 1 lezen we meteen dat Jezus Zelf een Openbaring van Zijn Vader heeft gekregen. Een openbaring is iets nieuws, anders was het namelijk geen openbaring. Er was dus iets wat Jezus eerder (in Mattheus 24) nog niet wist, maar wat Hem nu geopenbaard werd. Wat zou iets kunnen zijn dat Jezus eerder niet wist, maar wel aan Hem geopenbaard is nu, door de Vader? Hmm.. Eens even denken.

Ik kan me maar 1 ding bedenken. Niemand wist de dag noch het uur, in de dispensatie van Israel, zelfs Jezus niet. Maar als Johannes deze Openbaring van God aan Jezus opschrijft, is de dispensatie van de kerk allang begonnen. Paulus had al 7 mysteries onthuld, waaronder het mysterie van de opname. En nu is er de Openbaring van God aan Jezus, die Johannes mocht opschrijven. In deze Openbaring vinden we onder andere het veel besproken teken van Openbaring 12; de zwangere vrouw met een kroon van 12 sterren, wier kind opgenomen wordt naar de hemel. Nogmaals, voor meer informatie daarover, zie mijn voorlaatste artikel van ongeveer anderhalve maand terug.

7. Je maakt mij niet wijs dat niemand het ooit goed kan raden
We leven met 2,1 miljard christenen op deze aardbol. We hebben 365 dagen in het jaar. Stel dat die allemaal een datum zouden gokken voor de opname, dan hebben we het nog steeds over bijna 6 miljoen mensen die dat statistisch gezien goed zouden raden. Okay, niet iedereen houdt zich met de eindtijd bezig, dus laten we van 1% uitgaan van dit aantal. Dat is nog steeds bijna 60.000 mensen! Zou Jezus echt wachten tot het moment dat niemand het goed geraden heeft en dan denken: ‘Ha! Nu kom ik lekker!’

Conclusie
Ik ga nu niet zeggen dat ik zeker weet dat Jezus 23 september 2017 of wanneer dan ook terugkomt. Ik weet de dag of het uur ook niet! Maar ik denk wel dat we aan de hand van de Bijbel het tijdsframe enorm kunnen vernauwen naar 2 of 3 dagen. In mijn voorlaatste artikel gaf ik al aan dat het bazuinenfeest (elk najaar) het meest logische feest is dat Jezus terug zal komen, om meerdere redenen. Om de reden dat niemand de dag of het uur weet dat de nieuwe maan te zien is en het nieuwe jaar (Rosh HaShana) uitgeroepen kan worden, maar ook omdat de eerste 4 door God ingestelde feesten al vervuld waren en dit 5e feest, het bazuinenfeest, dus de meest logische is.

Dat is voor mij elk jaar weer een mooi moment. En dan hebben we natuurlijk nog de jubeljaren, elke 50 jaar werd het land in Israel weer terug aan zijn rechtmatige eigenaar gegeven. We zien daarin ook een patroon. 1917; de Balfourdeclaratie, waarmee het land formeel toegezegd werd aan de Israeli’s. In 1967, waar de Joden eindelijk weer controle kregen over Jeruzalem. Maar het werd al snel weer verdeeld en dus hebben ze 50 jaar lang geen controle over bijvoorbeeld het tempelplein gehad. Tot afgelopen week. Sinds 50 jaar hebben de Joden nu ook hun tempelplein terug. Nee, ik ga geen datum zetten. Maar ik heb wel enorm hoge verwachtingen van de dagen in het najaar! God bless! :)

Hoe de vrijmetselaars de V.S. alsook de N.W.O. creëerden

Share Button

Aangeleverd door: Cor van Ruitenbeek

Klik:>http://www.wanttoknow.nl/overige/hoe-de-vrijmetselarij-de-vs-nwo-creeerden/#


The Revelation 12 Sign – As Foretold By Lot

Share Button

Aangeleverd door: Luitjen Westra

( herhaling )

Klik:>https://www.youtube.com/watch?v=OPY6Qa4sLNc

 

The Revelation 12 Sign – As Foretold By Lot

www.youtube.com

The Revelation 12 Sign was physically performed by Lot in his Sodom & Gomorrah experience. His escape from the city before the stars fell from heaven was as …


“British Israel” and Cabalist Supremacism

Share Button

July 23, 2017

British_Israelism.jpg
 
Far from subverting Britain, the Zionists
enlisted the British to the cause of 
Jewish world supremacy by convincing
them they were Jews themselves. 
Henceforth the “Jewish conspiracy”
was clothed as the British Empire.
The US has now assumed this mantle. 
 
 
“One might have expected that the Jews, the original self-designated “chosen”, would have resented the Johnny come lately Anglo pretenders to chosenness, but far from it: Jewish supremacists welcomed the claims of Anglo-Freemasonry to tribal co-ethnicity precisely because they understood that wherever it took root, Freemasonry laid waste the surrounding Christian civilization.”
 
 
by Jude Duffy
(henrymakow.com)
Some white nationalists portray the British Empire as a noble victim of unjust calumny by Zionists.
In the centuries since the Reformation, Anglo-Protestant imperialism and Jewish supremacism formed an enduring alliance,  which found organized expression in occult societies like the British Israel movement which held that:

140625-British-Israelism-map.gif

“The 10 “lost” tribes of Israel are actually the Anglo-Saxon race and are specifically the people of Great Britain. By definition, then, the Anglo-Saxon (or white) people are the true Israelites, being the descendants of Abraham and are the only chosen people of God and heirs to the covenant of God. The Anglo Saxon race is in fact a race of Israelites with a mission received from the Highest Authority
to establish God’s Kingdom on earth.”
The English royalty have long considered themselves descendants of King David and accordingly think and act as Jews. The British Crown claims that their throne at Westminster Abbey is the throne of David. Prince Charles, who is considered the 145th direct descendant of King David, was circumcised by Rabbi Jacob Snowman, the official mohel of London. British heirs to the throne have been circumcised by Jewish rabbis for many generations.
JOHN DEE
John Dee, the occult magician at the court of Elizabeth I, was apparently the first person to coin the term “British Empire”. From the very get go the Empire was an occult cabalist project – all its main propagandists, and indeed actors, being occultists of one sort or another.

DEE.jpeg

According to Stuart Piggot’s book, “The Druids”, Dee “grew up surrounded by the controversy and currents” of what became known as the British Empire – and “sought to merge the Arthurian Imperial tradition with cabalistic interpretations of Hebrew scripture”.
“Dee created the concept of British Israel, which gave the British and the Jews a common racial identity, and invoked biblical prophecy to show the inevitable triumph of British imperialism, the British as Abraham’s seed were to inherit the earth.”
Far from being simply an ethnocentric take on Biblical Christianity, Dee’s pseudo-genealogical supremacist theory was steeped in pagan druidism, being “Christian” only in the sense that New Age pantheism is “Christian”, i.e., it coopted elements of Christian doctrine and ritual, the better to insinuate itself almost effortlessly into the mainstream of British Christian life.
Dee’s contemporary, the celebrated Elizabethan poet, Edmund Spenser, laid out a manifesto for British occult imperialism in his epic poem, The Faerie Queene, which called for the ruthless crushing of Irish Catholics, the forcible imposition of the English language in Ireland, and the practice of incest among the English.
GENOCIDE
Two centuries later, another mouthpiece for Anglo-Judaeo Masonry, Marx’s sidekick, Friedrich Engels, gleefully predicted the wiping out of “whole races of reactionaries” – e.g., the Gaels, the Basques, the Slavs etc., – in the cause of “progress”.
Zionists talk endlessly of the Holocaust, and Anglo white nats counter by invoking the genocidal Ukrainian Holodomor, but neither side dare mention the deliberate forcible starvation of Irish Catholics in the mid 19th century by the Masonic British government – an act of genocide that a Times of London editorial of 1848 gloated would make “the Celt as rare on the banks of the Shannon as the Redman on the banks of the Manhattan”.
Despite its occult Masonic origins and genocidal policies,  Anglo-Israelism gained many adherents among British and American Protestants, who promoted the theory of the British Royal Family as the House of David, and Britain and the United States as the modern tribes of Ephraim and Manasseh respectively.
One might have expected that the Jews, the original self-designated “chosen”, would have resented the Johnny come lately Anglo pretenders to chosenness, but far from it: Jewish supremacists welcomed the claims of Anglo-Freemasonry to tribal co-ethnicity precisely because they understood that wherever it took root, Freemasonry laid waste the surrounding Christian civilization.
Most reliable evidence indicates that the English share considerably more genetic heritage with the French than with the Germans, but when did facts ever get in the way of racial supremacist theories?

220px-Disraeli.jpg

Benjamin Disraeli, the Jewish supremacist British Prime Minister of the mid-Victorian era, eagerly promoted Anglo-Israelism as the semi-official ideology of the British Empire – which, thanks to Jewish sponsorship, was then reaching the zenith of its power and prestige.
Borrowing heavily from Protestant theories of wealth and success as a sign of divine favour, Anglo-Israelists argued that Britain’s great power in the world proved the English were part of God’s chosen race. The logic was circular – the belief in chosenness impelled  the supremacist drive to be “top nation”: the ensuing top nation status then being cited as evidence of chosen-ness
Anglo-Israelism in the 19th century made huge inroads in the the Church of England; the de facto takeover of Anglicanism by Masonic Israelists prompted Cardinal Newman to desert the English state church and convert to Catholicism.
THE UNION JACK
According to “The Union Jack”, a 1970 book on Anglo-Israelism, by ‘Helen Peters’, Anglo-Israelist Freemasonry controls all the major ‘right-wing’ Protestant churches in the United States. This helps explain why such churches have become slavish mouthpieces for Zionism and the endless war agenda of the Anglo-American Neocons on left and right.
“The Union Jack” argues that Anglo-Israelism and Freemasonry are synonymous, and embody the Kingdom of Heaven on Earth heresy, i.e., the idea of materialistic worldly ‘progress’ as the ultimate goal of existence.
Though steeped in Protesant Freemasonry, Anglo-Israelism has a constituency even within the Catholic fold. The late Catholic modernist left liberal turned Atlanticist Neocon, Michael Novak, touted liberal capitalism as the flower of “the English genius”, and condemned traditional Catholic teaching on usury, contraception, subsidiarity, and just war. A few years before his death, he wrote a book celebrating the New Atheism, entitled “No One Sees God”.
Arguing that the Jews have waged war against so called White Anglo Saxon Protestant culture renders modern history utterly incomprehensible. Far from seeking to destroy Anglo-Masonic culture, the Anglo Israelist Jewish alliance strives to impose it as  a one size fits all model on the  whole world.

Special Envoy: China Strongly Opposed to Disintegration of Syria

Share Button

[Editor’s note: Now that China has publicly stated it’s firm backing of Iran and it’s strong opposition to any notion of  breaking up Syria, the US and it’s ludicrous ‘Assad must go because he is an evil tyrant who murders his own people with poison gas’ lie is looking ever more isolated and out of touch with both the other world powers and reality itself.

I’m sure Trump will have some inane insults to hurl at China in response, his usual childish and incompetent way of dealing with such matters. However, I very much get the feeling that the days of the Chinese giving two hoots what Trump has to say have passed and Premier Xi Jinping won’t be making any trips to Florida to munch on chocolate cake anytime soon.

Ruining the US-China relationship is one of the very few achievements of the Trump presidency and can be seen as a contributory factor to China’s opposition stance in Middle East issues. Further US meddling in Syria can now only worsen US-China relations, something that has potentially serious ramifications for the entire globe. Ian]

__________
FARS
Special Envoy: China Strongly Opposed to Disintegration of Syria

China’s Special Envoy to Syria Xie Xiaoyan underlined that his country’s strong opposition to plans to disintegrate Syria, stressing the need for all states to fight against terrorist groups.

“China is opposed to any form of the disintegration of Syria and we believe that the country’s integrity should be maintained and different countries should fight against terrorists,” Xie said in a meeting with Iranian Supreme Leader’s top aide for international affairs Ali Akbar Velayati in Tehran on Saturday.

Warning that certain countries’ interference can exacerbate the crisis, he said such meddling “has led to the reinvigoration of the terrorists in Syria and the spread of their presence to other areas”.

Xie noted that he plans to discuss bilateral, regional, international and Syrian issues with Iranian officials during his trip, and said, “Iran and China enjoy common positions not only on Syria but also on other regional and international issues.”

Iranian President Hassan Rouhani in a meeting with Chinese Vice-President Li Yuanchao in Bangkok in October underlined the need for Beijing to play a more active and significant role in Syria and Yemen.

During the meeting on the sidelines of the 2nd Asia Cooperation Dialogue (ACD) summit, President Rouhani stressed Iran and China’s common views on different regional and international issues, and said, “China can play an important role in restoring peace and stability in the region, specially humanitarian aid to the oppressed regional people, including in Yemen and Syria.”

Earlier this month, Chinese President Xi Jinping said the turmoil in Syria has brought a lot of suffering to its people and grave challenges to regional and world peace.

“China’s position on the Syrian issue has been consistent,” Xi said, adding that “Syria’s sovereignty and territorial integrity should be protected and respected, and its future decided by its own people.”

“A political solution offers the only way out,” the Chinese president underlined.