Diverse Nieuwsitems, verzameld door: Nico Talma

Share Button

http://www.stopdebankiers.com/propagandastrijd-rond-afschaffing-cash/

http://www.stopdebankiers.com/grootste-zwendel-eeuw/

http://www.stopdebankiers.com/is-geert-wilders-nu-eigenlijk-weten-we/

http://www.stopdebankiers.com/project-p-blokkades-pietenprotest-dokkum/

http://www.stopdebankiers.com/beste-ouderen-pensioen-is-meer-veilig/

http://www.stopdebankiers.com/schoonzoon-trump-steeds-nauwere-schoentjes-hield-weer-documenten/

http://www.stopdebankiers.com/puigdemont-zal-1-modernste-gevangenissen-terechtkomen/

http://www.geennieuws.com/2017/11/dokkum-pvda-burgemeester-marga-waanders-helpt-200-jaar-oud-kinderfeest-om-zeep/

http://www.geennieuws.com/2017/11/nieuwkomers-die-in-oostenrijk-willen-wonen-krijgen-pas-na-5-jaar-een-uitkering/

https://www.globalresearch.ca/another-false-flag-terror-admission-snipers-in-the-2014-ukraine-protests/5618774

https://www.globalresearch.ca/russia-and-china-build-up-a-new-economic-geography/5618701

https://www.globalresearch.ca/jordan-fears-turmoil-as-saudis-rush-to-embrace-israel/5618764

https://www.climategate.nl/2017/11/een-liberaler-klimaatbeleid/

https://www.globalresearch.ca/russia-gate-spreads-to-europe/5618709

https://www.dotcomnieuws.com/privacy/email-privacy-in-nederland/

https://www.dotcomnieuws.com/politiek/geert-wilders-pvv-dient-motie-van-afkeuring-in-tegen-premier-mark-rutte/

https://www.dotcomnieuws.com/terreur/trump-heeft-meer-dan-7500-pedofielen-en-mensenhandelaren-gearresteerd/

https://www.dotcomnieuws.com/gezondheid/waarom-cholesterol-zo-belangrijk-is/

https://www.dotcomnieuws.com/terreur/winkel-dicht-op-zondag-miljoenmiljard-boete/

http://www.voedingnu.nl/Nieuws/50_miljoen_suikerklontjes_per_jaar_door_Sourcy_Vitaminwater-171116101008#.Wg1ezMyJYCw.twitter

https://www.dotcomnieuws.com/gezondheid/corruptie-in-de-zorg-16-november-2017/

https://www.dotcomnieuws.com/midden-oosten/buitenland-beleid-mbt-saudi-arabie-yemen/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/ybeltje-berckmoes-van-de-pvda-klapt-open-samsom-was-een-onbetrouwbare-opportunist/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/politiek-den-haag-wordt-wakker-eindelijk-versneld-400-miljoen-euro-voor-defensie-vanwege-hoge-nood/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/de-europese-unie-wil-socialer-worden-wil-dus-meer-macht-naar-zich-toe-trekken/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/d66-congres-geeft-pechtold-tik-op-antidemocratische-vingers-hij-moet-weer-gaan-strijden-voor-invoering-referendum/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/column-jan-roos-als-je-iets-hoort-dat-je-niet-bevalt-dan-is-het-russisch-nepnieuws/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/twitter-stript-rechtse-oproerkraaiers-massaal-van-hun-blauwe-vinkjes-virulente-blankenhaters-mogen-wel-blijven/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/enge-denk-dwerg-selcuk-ozturk-wil-dat-nederlandse-regering-dds-gaat-aanpakken/

http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/11/maniakaal-isis-stuurt-een-lugubere-kerstkaart-naar-het-westen-terroriseer-gewoon-iedereen/


Keshe: Belgium/Netherlands Child Murder Cult Exposed

Share Button

Klik:>https://www.veteranstoday.com/2017/11/17/keshe-belgium-netherlands-child-murder-cult-exposed/


Lezen wat er staat geschreven. DEEL 5. Door Cor van Ruitenbeek

Share Button

Wie kan dan behouden worden?

 

Mattheüs 19: 26

26 Jezus zag hen aan en zeide: Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

 

Marcus 10: 27

27 Jezus zag hen aan en zeide: Bij mensen is het onmogelijk, 

maar niet bij God want alle dingen zijn mogelijk bij God.

 

Lukas 18: 27

27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

 

En wat zegt het christendom? 

Bij de mensen is het mogelijk, maar bij GOD is het onmogelijk.

 

1 Timotheüs 2: 3-4

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, ( Redder )

4 DIE WIL, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen.

 

Bij GOD zijn alle dingen mogelijk en GOD wil het ook, zoals we kunnen lezen.

Het is GOD DIE WIL en tegen over DIE WIL van GOD met hoofdletters geschreven staat de christelijk wil met kleine letters geschreven.

 

1 Timotheüs 4: 10-11

10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een Heiland

( REDDER)  is van  alle mensen, inzonderheid voor de gelovigen.

 

Het bovenstaande wordt door het christendom glashard ontkent.

 

11 Beveel en leer dit.

DAT GOD REDDER IS VAN ALLE MENSEN.

 

En wat beveelt en leert het christendom?

 

Jesaja 28: 10

10 Want het is wet op wet, wet op wet, eis op eis, eis op eis, hier wat, daar wat.

 

Doen we het bovenstaande niet, dan loopt het zeer slecht af volgens het christendom.

 

Romeinen 5: 18

18 Derhalve, gelijk het door een daad van ( Adam ) overtreding

voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door een daad van ( CHRISTUS ) gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven.

 

Van het bovenstaande wordt het eerste deel omarmd door het Christendom, maar het tweede deel wordt glashard ontkend door het christendom.

 

Efeziërs 2: 8-9

8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: 

het is een gave van God;

 

Nu heb ik wel eens een reactie gelezen van een christen dat behouden worden genade is, maar het geloof niet.

 

Er moet ietsje pietsje gewerkt worden anders hebben ze niets om te roemen bij het christendom.

Al moeten ze bij het christendom het geloof uit hun tenen halen; als ze toch maar ietsje pietsje zelf hun eigen redding kunnen verdienen.

 

Het christendom vindt het onderstaande wel heel erg.

 

9 niet uit werken, opdat niemand roeme.

 

HET IS VOLBRACHT wordt in het christendom ook glashard ontkend.

HET IS VOLBRACHT EN GENADE klinkt ook niet prettig in christelijke oortjes.

 

Filippenzen 2: 10-11

10 opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn,

11 en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

 

Ook het bovenstaande wordt glashard ontkend door het christendom.

 

Waarom is het geloof een gave van GOD? 

 

1 Opdat we niet roemen.

2 Opdat we blijven geloven tot de laatste knie zal buigen en de laatste tong zal getuigen.

 

1 Corinthiërs 15: 26-28

26 De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, ( geloof )

27 want alles heeft Hij aan zijn voeten onderworpen.

Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is,

is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

28 Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de

Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

 

Als het bovenstaande werkelijkheid is geworden dan vervalt het geloof en hoop, maar de liefde blijft.

Zolang het bovenstaande niet de werkelijkheid is, is geloof, hoop en liefde nodig voor ALLE MENSEN.

 

1 Corinthiërs 13: 13

13 Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

 

Mattheüs 5: 43-44

43 Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult uw naaste liefhebben en uw vijand zult gij haten.

44 Maar Ik zeg u: Hebt uw vijanden lief en bidt voor wie u vervolgen,

 

Hoe zit het als uw naaste niet gelooft? Heeft u die dan ook lief? 

Of gaat uw naaste dan ook naar de kachel, de hel?

 

Weet u dat GOD ook uw naaste is? Namelijk: GOD IS DE VADER VAN ALLE MENSEN.

En het christendom heeft juist de naaste, die GOD is, niet lief.

Mag ik het christendom er aan herinneren dat u vijandelijk was en nog erger, u bent het nog steeds.

 

Romeinen 5: 10

10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijns Zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat Hij leeft;

 

Het christendom heeft zich nooit verzoend met GOD.

 

 Ik wens u ALLEN, geliefde vrienden en vijanden, Gods rijke zegen, genade en liefde toe ‘.

 

 


Hoe God nog steeds werkt in het extreem anti-christelijk Noord Korea

Share Button

Klik:>https://cip.nl/65369-boaz-seong-hoe-god-nog-steeds-werkt-in-antichristelijk-noord-korea?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=2017Nov17&mtc=254828


Incoming! Bright bolide explodes over northern Finland (VIDEOS)

Share Button

Aangeleverd door: Spruitje

Incoming! Bright bolide explodes over northern Finland (VIDEOS)

© YouTube/Aurora Borealis LIVE! (screen capture)

A bright bolide (extremely bright meteor) exploded over northern Finland at 18:40 on November 16, 2017, the latest of several meteor fireball events this week including FranceGermanySpainUnited States, and Argentina.

The aforementioned meteor fireball that flew over Germany on Nov 14th has been confirmed as the most reported fireball event from Europe , with 1962 reports so far, since the AMS and the IMO launched the international version of the AMS fireball form.

According to local media, there were also reports of ‘heavy bangs’ in an area of ​​a few hundred kilometers radius. Other recent reports of ‘mysterious booms’ include those in AlabamaFloridaSan DiegoNew Jersey and British Columbia, which could be attributed to exploding space rock fragments.

Aurora Service Tours, a tourism company operating in Utsjoki, northern Finland captured the phenomena, which momentarily turned night into day, on video from a webcam that is commonly used to promote the Northern Lights. It was described as, “Huge meteor burn up. I was sat about 10 metres to the left of the camera and felt a huge shockwave. It shook the cottage.”

Finland resident Johannes Karhula Lohtaja also uploaded a video of the event to YouTube.

Comment: Could these recent events be part of the Taurid meteor shower which peaked this past Saturday? According to the American Meteor Society (AMS) website:

Associated with the comet Encke, the Taurids are actually two separate showers, with a Southern and a Northern component. Both branches of the Taurids are most notable for colorful fireballs and are often responsible for an increased number of fireball reports from September through November.

The first analysis conducted by former IMO president Dr. Juergen Rendtel of the Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam from the raw data shows that the events that occurred over Arizona and France cannot be linked to the Taurids: the Arizona event was moving from North-West to South-East while the French event was moving from North-East to South-West.

However, the events over Germany and Ohio fit the Taurids direction (East->West) and the low inclination angle at the time of the sightings! Note that the East-West direction is related to the Taurids only because the fireball occurred in the local evening. Later in the night or towards the morning the direction is different, of course.

Even NASA’s own space data supports citizens’ recent observations, namely that meteor fireballs are increasing dramatically.

For more information on meteors, comets, Oort cloud, Electric Universe model, Nemesis – Sol’s dark companion – and much more, see Pierre Lescaudron and Laura Knight-Jadczyk’s book, Earth Changes and the Human-Cosmic Connection.

Perhaps ‘something wicked this way comes?’