alcohol als geneesmiddel


Rode wijn, medicijn

 “Drink niet langer water alleen, maar gebruik een weinig wijn, om uw maag en uw menigvuldige zwakheden”.

(1 Tim 5:23)

 

Van de site van Hartpatienten Nederland

 

Steeds weer duiken er berichten op in kranten en tijdschriften waarin staat dat alcohol goed is voor hart en vaten. Wat is daarvan waar en hoeveel alcohol is nog een veilige grens? Alcoholgebruik heeft zoals u wel weet ook schadelijke gevolgen voor de gezondheid.

Het drinken van wijn en bier is al zo oud als de geschiedenis van de Romeinen. Het drinken van alcohol is inmiddels wijdverspreid over de gehele wereld. We drinken een borrel voor de gezelligheid, voor de smaak, de ontspanning of als statussymbool. Vooral in of bij een Kerstdiner ontbreekt vaak de wijn of likeur niet.

Het alcoholgebruik is in Nederland na eerst te zijn gedaald, inmiddels weer licht aan het stijgen. Vooral onder jongeren worden alcoholische drankjes steeds populairder. Bier wordt door Nederlanders het meest gedronken. Onder de wijnen zijn vooral de rode wijnen favoriet.

Alcohol in het lichaam

De diverse alcoholische dranken hebben verschillende alcoholpercentages. Bier bevat ongeveer 5% alcohol, wijn 12% en sterke dranken gemiddeld 35%. De stelregel geldt, hoe kleiner het glas hoe hoger het alcoholpercentage. Dat betekent dat elk willekeurig glas evenveel alcohol bevat. Alcohol levert energie. Een gram alcohol levert 7 kcal (29 kJoules). Verder hebben bier, wijnen en sterke dranken nauwelijks een voedingswaarde. De hoeveelheden vitamines, mineralen en spoorelementen die erin voorkomen zijn te verwaarlozen.

Van het glas wijn dat iemand drinkt, wordt een klein percentage van de alcohol omgezet in de maag. De rest wordt direct in het bloed opgenomen. Voedsel in de maag zorgt ervoor dat de alcohol minder snel in het bloed komt. Iets eten bij een borreltje vertraagt dus de opname van alcohol in het bloed.

Alcohol heeft een aantal effecten in het lichaam. De bloedvaten verwijden en verder kan uw stemming veranderen, uw coördinatievermogen afnemen en uw zelfkritiek verdwijnen. Vandaar dat aan het drinken van alcohol voordat u gaat autorijden beperkingen zijn gesteld. Vrouwen zijn door hun lichaamsbouw trouwens gevoeliger voor alcohol dan mannen. Vrouwen hebben per kilogram lichaamsgewicht meer vet en minder vocht. Na het drinken van een paar glazen alcoholische drank kan de concentratie van alcohol in bloed snel stijgen en zijn de effecten sneller merkbaar.

Positieve effecten

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken komt een positief effect op hart en bloedvaten naar voren als iemand dagelijks drie tot vier glazen alcoholische drank drinkt. Dit verhoogt het gunstige cholesterol in het lichaam (het HDL) en verlaagt het ongunstige cholesterol (LDL). Ook neemt de kans op trombose af, omdat de bloedplaatjes minder snel samenklonteren. Bij vijf glazen of meer worden de positieve effecten echter teniet gedaan en is het risico op hart- en vaatziekten weer groter.

In Frankrijk blijken minder mensen aan hart- en vaatziekten te overlijden dan in andere westerse landen. Dit geldt voor zowel mannen als vrouwen in de leeftijd tussen de 35 en 64 jaar. Toch hebben Fransen gemiddeld een evenhoog cholesterolgehalte in het bloed, gemiddeld dezelfde bloeddruk en zijn er evenveel rokers als in andere westerse landen. In eerste instantie dacht men dat het alcoholgebruik een verklaring was voor het lagere percentage sterfgevallen aan hart- en vaatziekten. Maar als de Fransen drinken blijkt dat bij voorkeur rode wijn te zijn. In rode wijn komen flavonoïden voor. Dit zijn stoffen die een vergelijkbare werking hebben als anti-oxidanten, namelijk dat ze de vorming van ongunstig cholesterol (LDL) tegengaan. Flavonoïden komen behalve in rode wijn, ook voor in thee, groenten en fruit. Er zijn sterke aanwijzigingen dat rode wijn hart- en vaatziekten kan bestrijden. De conclusie dat het drinken van dagelijks een paar glazen rode wijn goed voor de gezondheid is, ligt dan voor de hand.

Proost, op uw aller gezondheid!