Jerusalem


Dat wordt daar een ‘zaaalig’ kerstfeestje in Jerusalem

Priesters gaan met elkaar op de vuist in Geboortekerk Jezus

Op de plek waar Jezus Christus ooit zou zijn geboren, vergaten geestelijken vandaag de vrede op aarde. Ongeveer honderd Grieks-orthodoxe en Armeens-apostolische priesters raakten slaags in de Geboortekerk in Bethlehem.

De Palestijnse politie herstelde de orde met gummiknuppels. Niemand werd gearresteerd. De gevechten braken uit toen de geestelijken het heiligdom schoonmaakten. Volgende week vieren orthodoxe christenen Kerstmis.

De Geboortekerk wordt gezamenlijk beheerd door de Rooms-Katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk. Elke stroming heeft een eigen vleugel. Meningsverschillen over de grenzen tussen de vleugels leiden geregeld tot gevechten tussen geestelijken.


Moslims beschuldigen Netanyahu ervan om een ‘valse’ ( 3de) tempel te willen bouwen.

Muslims Claim Netanyahu Plans to Build ‘False’ Holy Temple

by Tzvi Ben Gedalyahu

Bron: A7 News ( Streng orthodoxe nieuwsbron uit Israel )

Al Aqsa officials warn that the “new Likud” is planning to build a “false” Third Holy Temple and divide the Muslim compound.

Muslim paranoia of Jews on the Temple Mount had reached panic stages even before this week’s Likud primaries that placed Jewish Leadership faction leader Moshe Feiglin in a ranking that assures his election to the Knesset in January.

Arab world media constantly report of Jewish “invasions” of the Temple Mount every time Jews try to ascend the holy site. Israeli authorities enforce the Muslim Waqf policy that forbids Jews to pray there or carry prayer books or other holy articles with them.

The Palestinian Authority and the Islamic Movement’s branch in the Galilee frequently claim that Israel is digging underneath the Temple Mount to cause its collapse.

Now, the Al Aqsa Foundation has pointed to the popular support for Feiglin and other strong nationalists of the Likud as proof that Al Aqsa Mosque on the Temple Mount will be “contaminated” by Jews.

Worst of all, the Foundation claims that the election results show that Prime Minister Netanyahu soon will announce plans for building the Third Temple, which it describes as “false,” in line with increasingly popular Muslim ideology that the First and Second Temples never existed.

All of the “evidence” is “undeniable proof that the Al Aqsa mosque is in danger and that the Muslim world must shoulder the responsibility to save it,” according to Al Aqsa.

Feiglin is known for his desire to pray on the Temple Mount, and after the Pillar of Defense counter terrorist operation, he wrote, “We must expel the Muslim Waqf from the Temple Mount and restore exclusive Israeli sovereignty over the Mount – Judaism’s most holy site. We must encourage Jews to ascend the Temple Mount after the proper halakhic preparations and to actualize their sovereignty over the beating heart of the Jewish Nation.”

 

 


26 markante tekenen dat we wel degelijk in de EINDTIJD zijn aangeland

26 tekenen uit de bijbel over eindtijd.

1.

Valse Bijbel leraren worden hongeriger. Het zijn smooth-talkers (mensen met gladde praatjes), hebben vele aanhangers en negeren ware christenen. (2 Petrus 2:1-3)
2.

Homoseksualiteit komt steeds meer naar de voorgrond in de eindtijd. (2 Timotheüs 3:3)
3.

Aardbevingen zullen plaats vinden in diverse omgevingen. (Mattheüs 24:7)
4.

Stress zal een onderdeel  van het leven zijn. (2 Timotheüs 3:1)

5.

Vele oorlogen zullen uitbreken. (Mattheüs 24:6)
6.

Mensen zullen de 10 geboden als morele code de rug toe keren. Zedeloosheid, stelen, liegen en moorden zullen toenemen.(Mattheüs 24:12)
7.

Er zal een koud religieus systeem gevormd worden die God’s (kracht) ontkend (2 Timotheüs 3:5)
8.

Mensen zullen de Christelijke waarheid vervangen door fabels en fantasie. (2 Timotheüs 4:4) Kerstmis is hier een triest voorbeeld van waar de geboorte van Christus wordt vervangen door de Kerstman mythe
9.

Dodelijke ziekten zullen de kop opsteken. (Mattheüs 24:7) Wereldwijd sterven er ontelbaar veel mensen aan ziekten als Kanker en AIDS (dit laatste ondanks dat er medicijnen zijn om de ziekte dusdanig lang te rekken dat men aan de ziekte zelf niet meer hoeft te overlijden. Maar deze medicijnen zijn niet te betalen voor arme mensen).
10.

Het feit dat God ooit de wereld heeft overspoeld (de zondvloed) wordt ontkend (2 Petrus 3:5-6). Er is overweldigend veel (fossiel)bewijsmateriaal voor dit feit, echter wordt het door de wetenschap structureel ontkend door de griezelige implicaties die het met zich meebrengt (de mens is zondig).
11.

Het huwelijk wordt verlaten door velen. Niet alleen echtscheidingen komen steeds vaker voor, maar ook de morele waarde van het huwelijk wordt veracht en verlaten. (1 Timotheüs 4:3-4)
12.

Er zal een toename zijn in hongersnoden. (Mattheüs 24:7)
13.

Er zal een toename van vegetariërs zijn! (1 Timotheus 4:3-4)
14.

Er zal een schreeuw om vrijheid komen. (1 Thessalonicenzen 5:3)
15.

Jeruzalem en vooral de strijd om rechtmatig eigendom van de stad zal het centrum zijn van internationaal tumult. (Zacharia 12:3)
16.

Velen zullen zich voor de Christus uitgeven . (Mattheüs 24:5)
17.

Er zullen hypocrieten in de kerk zijn. (Mattheüs 13:25-30)
18.

Er zal een toename komen aan (occulte)religieuze stromingen en leraren (Mattheüs 24:11 & 24)
19.

Angst voor de toekomst. (Lucas 21:26)
20.

De mensheid wordt materialistisch. (2 Timotheus 3:4)
21.

Velen zullen bezig zijn met het vergaren van kennis. (Daniel 12:4)
22.

Het Evangelie van Jezus zal verkondigd worden als waarschuwing voor alle landen. (Mattheüs 24:9)
23.

Jezus zei dat Christenen gehaat zullen zijn om Zijn Naam. (Mattheüs 24:9)
24.

Er zullen tekenen komen in de zon, maan en sterren. Volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee, de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. (Lukas 21: 25-26)
25.

De jeugd zal gaan rebelleren. De mensheid zal hun eigen “ik” liefhebben. De mensen zullen vervuld zijn van opschepperij, trots en  eigendunk, zonder respect voor hun ouders en God lasterend, zullen ondankbaar en onheilig leven. (2 Timotheus 3:4)
26.

De mensheid zal spotten met de tekenen die de eindtijd inluiden, zeggende: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping”. (2 Petrus 3:4)
De Bijbel geeft zelfs hun motivatie aan: (vers 3) “..dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen“.
Lemon – Bron: Bijbel


UIt de Mailbox:

dit vind ik eigenlijk wel grappig…. een artikel uit xandernieuws.nl

Grootste christelijke tv-zenders VS naar Jeruzalem voor komst Messias

Orthodoxe Joden niet blij met christelijke evangelisatiecampagnes

Als de Messias straks boven Jeruzalem verschijnt en op de Olijfberg neerdaalt hopen DTN en TBN met hun camera’s op de eerste rij te zitten.

De twee grootste Amerikaanse christelijke tv-stations Daystar Television Network en Trinity Broadcasting Network -dat zelfs de grootste ter wereld is- hebben onlangs studio’s in Jeruzalem geopend zodat de terugkeer van de Messias, die binnen afzienbare tijd wordt verwacht, live over de hele wereld kan worden uitgezonden.

Het uit Texas afkomstige DTN heeft inmiddels een 24/7 werkende webcam met zicht op een deel van Jeruzalem op het terras geplaatst. TBN wilde niet achterblijven en heeft pal naast DTN een gebouw gekocht vanwaar in de nabije toekomst uitzendingen zullen worden verzorgd.

Controversiëler is het feit dat beide zenders zich tevens richten op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus onder de Joden in Israël. Daystar is daar al 24 uur per dag mee bezig, TBN onderhandelt nu over ruimte op de satelliet voor zijn fulltime Shalom TV kanaal.

‘Steun voor Messiaanse Joden’
TBN oprichter Paul Crouch, die eerder dit jaar onder vuur kwam te liggen vanwege beschuldigingen van onder andere financiële fraude en het in de doofpot stoppen van de verkrachting van een 13 jarig meisje, zei met de uitzendingen ook de Messiaanse Joden te willen ondersteunen. Messiaanse Joden, die in tegenstelling tot de andere Joden wél de Messias Jezus Christus erkennen, vormen in Israël een kleine gemeenschap van ca. 20.000 leden. Daarnaast zijn er eveneens ongeveer 20.000 evangelische christenen in Israël, verspreid over 150 gemeenten.

Hoewel evangelisatie door christenen in Israël is toegestaan wordt het door de overheid gelimiteerd en ontmoedigd vanwege de bezwaren van orthodoxe Joden, die vinden dat het Joodse karakter van Israël erdoor in gevaar komt. Joden proberen zelf nooit anderen te bekeren tot hun eigen geloof.

Opscheppen over zendingswerk ‘beledigend’
Ellen Horowitz, onderzoeksdirecteur van Jewish Israël, vindt het ‘beledigend’ dat de Amerikanen zo ‘opscheppen over hun zendingswerk… Ons volk is al door de mangel gehaald door vervolging en assimilatie. Nu gaan mensen eindelijk naar een Joodse staat en dan drukt iemand hen een kopie van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws in hun handen. Hiermee wordt een gevoelige grens overschreden.’

Toen Daystar in 2006 voor het eerst naar Israël ging veroorzaakte dat zo’n ophef dat de uitzendingen enige tijd moesten worden stopgezet. Via een rechtszaak kon DTN later zijn programma’s alsnog hervatten. Sindsdien houden ook andere Amerikaanse evangelisten en evangelische groepen regelmatig rondreizen, festiviteiten en bijeenkomsten in Israël en Jeruzalem.

Christenen geven miljoenen dollars aan Israël
Behalve een belangrijke inkomstenbron door het (religieuze) toerisme hebben Amerikaanse christelijke kerken en groeperingen de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollars gegeven aan de Joodse staat voor de bouw van onder andere scholen, ziekenhuisafdelingen en zelfs synagoges. Deze steun komt deels voort uit de overtuiging dat de in de Bijbel geprofeteerde terugkeer van de Joden naar hun eigen land binnen één generatie zal worden gevolgd door de zichtbare terugkeer van de Messias op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zacharia 14:4).

Volgens Paul Crouch bekeren op dit moment een record aantal Joden zich tot het christendom: ‘De oogst wordt zó snel binnengehaald.’ Een groot deel van deze bekeerlingen is afkomstig uit de gemeenschap van ongeveer 1 miljoen Russische Joden die in de jaren ’90 naar de Joodse staat emigreerden.

Ellen Horowitz: ‘Ze beschouwen de Russen als een manier om vaste grond in Israël te krijgen en een christelijke opwekking te veroorzaken. We hebben niets tegen christenen, maar de Joden moeten oppassen dat deze evangelische omarming geen greep wordt waar we ons niet meer van kunnen losmaken.’ (1)

Verwerping Jezus door Joden onderdeel Gods plan
Evangeliseren onder de Joden wordt lang niet door alle christenen ondersteund. Dankzij de door de Rooms Katholieke Kerk bedachte vervangingstheologie, die door de protestantse kerken en veel andere groepen is overgenomen, denken velen dat de Joden door God zijn afgeschreven omdat ze destijds hun Messias hebben verworpen. Deze theologie is eeuwenlang de basis geweest van vaak gruwelijke Jodenvervolgingen, de Holocaust en in onze tijd de anti-Israëlhouding van veel christenen en hun kerken.

Daarentegen zeggen anderen dat de verwerping van Jezus Christus door de Joden juist onderdeel vormt van Gods plan: ‘God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen’ (Deut.29:4/Rom.11:8). De apostel Paulus schrijft zelfs dat deze verwerping noodzakelijk was om het heil van het evangelie tot de heidenen te brengen:

‘Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!… God heeft zijn volk niet verstoten… Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!… Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?…’

‘Want broeders, op dat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden… Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil…’ (Romeinen 11).

Aanneming Messias door Joden in OT voorzegd
De aanneming van hun Messias door de Joden staat overigens al in het Oude Testament voorzegd. Dit zal gebeuren nadat in de eindtijd alle volkomen rondom Israël een grote uitroeiingsoorlog tegen de Joodse staat zijn begonnen:

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden… Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen… Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.’

‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als over het leed om een eerstgeborene… het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk;’ (Zacharia 12)

groetjes   jolanda


Gast aan het Woord: AVATAR ( dit artikel was eerder een posting )

Open brief/reactie , eerder geplaatst door: AVATAR

Inzake je laatste zin: “En dat de stam van Dan wel of geen plaats in de hemel verkrijgt is niet aan u en noch aan mij; maar aan de Eeuwige.”

Wederom mijn reactie niet goed gelezen, ik schrijf daar niet dat de stam van Dan geen plaats krijgt in de hemel maar dat de stam van Dan geen plaats krijgt in het hemelse Jeruzalem.
Lees maar in Openbaringen 7.1-8, daar worden de stammen genoemd en Dan staat er niet bij.

En ook:
De namen van de twaalf stammen op de poorten ontsluieren, hoe men het nieuwe Jeruzalem kan binnenkomen. We zullen enkele namen eens bekijken met behulp van het “Bijbels Woordenboek” van A. Huizinga.

Ruben (raoh=zien, ben=zoon) betekent “Zie een zoon”. Wie de Geest van zoonschap in zich laat werken, heeft een poort gevonden tot het nieuwe Jeruzalem.

De tweede stam is Simeon (samoa=horen) en betekent “horende”, “verhoring”. “Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt” (Op.2:7). “Het geloof is uit het horen” (Rom.10:17). Het “horen van het levende Woord” is een poort tot de heerlijkheid van God.

Levi (lavoh=aanhangen) betekent “aanhechting”, “gezelschap”. “Die zich aan de Heer hecht, is één geest met Hem” (1Cor.6:17). Dat is het principe van in Hem blijven. “Ik ben de wijnstok, jullie de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kun je niets doen” (Joh.15:5). “Levi” kent de Heer als “de schuilplaats van de Allerhoogste”, als “zijn toevlucht” (Ps.91).

De vierde stam is Juda (jadoh=loven, prijzen, danken) en betekent “dankende”. Zij zullen niet alleen “God voortdurend een lofoffer brengen” (Hebr.13:15), maar vooral “Hem zijn tot een volk, tot een roem, een lof en een sieraad” (Jer.13:11).

De vijfde stam, Zebulon (zabol=wonen), betekent “woning”. “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen” (Joh.14:2). “Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord bewaren en Mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen” (Joh.14:23), “opdat ook jullie mogen zijn, waar Ik ben” (Joh.14:3).

Issaschar betekent “Er is loon” en duidt op de voltooiing van de nieuwe mens. Wie “in Jeruzalem” is, is Christus’ loon. “Zie, uw heil komt; zie, Zijn loon is bij Hem. En men zal hen noemen: Het Heilige Volk, De Verlosten Van de Heer. U zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad” (Jes.62:12). “Ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij” (Op.22:12).

Alle namen van de stammen, ook die van Gad (=geluk, volgens sommigen: ziener), Aser (=gelukzalige), Nafthali (=worsteling), Efraïm (=vruchtbaar), Manasse (=die vergeten doet) en Benjamin (zoon van mijn rechterhand) laten “ingangen” zien van het nieuwe Jeruzalem.

De naam van één stam is echter verdwenen (vgl. Op.7:1-8): die van Dan. In plaats van Dan (=rechter, oordeler) is Manasse (=die vergeten doet) gekomen. “Dan” is weg: er wordt in de hemelse stad niet meer geoordeeld. “Manasse” is er voor in de plaats gekomen: er wordt niet meer aan onze zonden gedacht. Het is de bruid nu “gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden”, met “de rechtvaardige daden der heiligen” (Op.19:8). Voor haar is het oordeel (=scheiding van goed en kwaad) een proces, dat voorgoed achter haar ligt (vgl. 1Petr.4:17). Dan (=oordeler) is geen poort van het hemelse Jeruzalem


Zionisme geslaagd dankzij ‘christelijke steun’, aldus Netanyahu

Bron: Israel Today

Netanyahu: Zionisme slaagde wegens Christelijke steun

Donderdag, 30 Augustus 2012

Het zionisme en de wedergeboorte van de Joodse staat zouden zonder de hulp en steun van het Christelijk Zionisme niet zijn geslaagd, zei premier Netanyahu dinsdag bij de herinwijdingsceremonie van de windmolen gelegen aan de ingang van Mishkenot Sha’ananim, de eerste wijk gebouwd buiten oude stad van Jeruzalem muren.

Deze opvallende witte molen, een bekend herkenningspunt, werd in 1858 gebouwd door de Joodse filantroop Moses Montefiore. De molen werd al snel een erkend symbool van Jeruzalem, maar raakte in de loop der jaren in verval.

De restauratie van de molen was mogelijk gemaakt door de samenwerking van verschillende overheden en private liefdadigheidsinstellingen, maar het grootste deel van de financiering is afkomstig van de Nederlandse organisatie Christenen voor Israël.

Vorige maand werd onder toezicht van Nederlandse experts een nieuwe koepel en wieken op het monumentale bouwwerk geplaatst, en lukte het de molen weer te laten werken.

Advertentie – artikel gaat hieronder verder

Netanyahu erkende de rol van Christenen voor Israël in dit bijzondere project, en de betrokkenheid van Christen-Zionisten in het algemeen bij het herstel van Israël, en zei:
‘Ik geloof niet dat de Joodse staat en het moderne zionisme mogelijk zouden zijn geweest zonder Christelijk Zionisme. Ik denk dat de vele christelijke voorvechters van de wedergeboorte van de Joodse staat en de terugkeer van het Joodse volk in de 19e eeuw de opkomst van … het moderne Joodse Zionisme mogelijk hebben gemaakt. Wij hadden altijd de diep gewortelde wens om terug te keren naar ons land en het weer op te bouwen. …. Dat werd in de 19e eeuw mogelijk gemaakt, door de opkomst van het Christelijk Zionisme. … Dat is hier vandaag goed vertegenwoordigd door onze Nederlandse vrienden.’

Ryan Jones


Het GROTE dilemma van de beslist komende oorlog en wellicht al héél spoedig, in het Midden Oosten.

De komende Midden-Oosten oorlog!

 

Ontegenzeggelijk staan we aan de vooravond van een groot militair treffen, een oorlog dus, in het Midden-Oosten. Zowel Syrië met in hun kielzog Libanon, lees: Hezbollah en Iran aan de ene kant en de staat Israël, met in hún kielzog zowat de hele westelijke alliantie. En of Netanjahu en Barack nou de eerste zullen zijn die de knoppen van de lange afstandswapens gaan hanteren of dat het Ahmedinejad, ingefluisterd door zijn geloof in de Mahdi is, die hem zegt Israël van de kaart te moeten vegen. Dat is nog de vraag, misschien is het Syrië van Assad wel dat de katalysator in dit komende gebeuren wordt en we weten ook nog niet welke rol Rusland en Turkije in dit geheel gaan spelen. De diverse scenario’s voor een bloedig treffen, want dát wordt het ongetwijfeld, zijn legio.Feit is dat de oostelijke Middellandse Zee al vol ligt met het nodige oorlogstuig ( kruisers e.d.) en aan de andere kant bij de Perzische Golf en de Golf van Aden hebben ook al vele oorlogsschepen van diverse nationaliteiten hun strategische plaatsen al ingenomen. Tot en met China aan toe, heeft al acte de presance gegeven in dit komende wereld-treffen, want dat is  hier gaande en gaat er  ongetwijfeld van komen,  en dát gebeuren gaat de hele wereld aan.

In elke oorlog waar vanzelfsprekend op z’n minst sprake is van twee partijen die tegenover elkaar staan, ben je geneigd als mens een keuze te maken,  in de trant van: Ik sta achter die alliantie of achter de andere, die van de opponent. Het is maar vanuit welk perspectief je e.e.a. wil zien.

Ongetwijfeld zijn er veel gelovige christenen die in deze pal achter Israël zullen staan en de beweegredenen van Iran en hun bondgenoten verafschuwen, ja verafschuwen tot op het bot. En dat kan ik nog eens heel goed begrijpen ook. Het is nog niet zoveel jaren geleden dat ik mijzelf in een videotheek bevond op zoek naar een avondvullende film, niet goed wist welke te kiezen en de bediende van de winkel vroeg: “Ik zoek een film waarin veel Arabieren afgemaakt worden!”

Nu jaren later zeg ik en dus achteraf gezien: Dat was heel banaal en het was een zeer onchristelijk getuigenis. En als je zoiets op schrift zet is dat nog veel kwalijker als dat je zoiets zegt, al lachend waar een of meerdere mede gelovigen bij zijn die óók allemaal achter Israël staan. Negen tegen tien dat je de lachers dan nog op je hand hebt ook.  En dat hád ik!!!! Hiermee aangevende dat wij als (westerse) christenen, diep in ons hart kijkend, Israël steunen en afgeven op die verschrikkelijke, achterlijke islamieten. Want zo is ons denken geconditioneerd toch?

Want niet alleen staat het hedendaagse ‘Israël’ in ons denken voor Gods volk. Het is ook uiterlijk een beschaafde staat waar het goed toeven is voor de westerse toerist. De meeste inwoners zijn blank, ja, dat telt óók mee,  al willen we dat niet toegeven. En het denken en het doen en laten van de gemiddelde Israëli sluit goed aan bij onze levenswijze.

Terwijl we de Arabier, of de islamiet, want Iraniërs zijn voorwaar geen Arabieren, toch bezien als een wezensvreemde eend in de bijt met wie we hoegenaamd niets delen. Laten we eerlijk zijn; hun taal (klank) en uiterlijk.  stoot velen van ons af. Hun kleding,  hun manier van doen, het gejengel vanaf hun minaretten enz.enz. Het staat ons allemaal tegen! En bovenal hun religie, die  staat tenslotte 180 graden haaks op waar wij voor staan, grosso modo gesproken.

Dit telt allemaal mee, zeker psychologisch gezien, in onze voor- en afkeuren. Het is dat sommigen hier lekkere kebab of shoarma verkopen anders hadden we er helemaal geen contact mee. Uitzonderingen natuurlijk weer daargelaten maar ik spreek in algemene zin.

Het is echter een FEIT dat de komende oorlog er een is die God weliswaar voorzien heeft en ook in Zijn plan past, ( Hij laat het toe)  maar het is wel een oorlog van twee partijen die om de WERELDMACHT strijden!!!

En sommigen gaan nu schrikken: Enerzijds boegbeeld Israël,  met daaraan verbonden de hele westelijke alliantie die aan de leiband loopt van de “ELITE”, de Illuminaten, zij die overduidelijk de absolute wereldmacht in handen willen krijgen, met alle kwalijke gevolgen van dien én aan de andere kant hebben we dan de fanatici der islam, die ook op hun beurt het WERELD-KALIFAAT willen neerzetten en alles wat daar ook maar enigszins niet in past als satanisch en vijandig beschouwen en dien ten gevolge willen elimineren. Dan wel ondergeschikt maken aan de islam.

Het zijn in de grond van de zaak genomen TWEE KWADEN en uit die twee kwaden wil ik althans niet kiezen. Ik WEET dat e.e.a.voorzegt is door de profeten en ik weet dat er nog veel moet gebeuren op dit gebied alvorens HIJ, CHRISTUS  JEZUS, er een eind aan zal gaan maken en een rechtvaardige wereld zal scheppen in ZIJN zevende dag, in ZIJN  (1000-jarig) Koninkrijk, en dan zal Hij met Zijn volk Israël tot Zijn doel komen. Want hetgeen de Illuminaten, de elite, waar het Israël van nú, een o zo grote rol in speelt en dat dus – nog- niet  ( want het is nog steeds Lo-Ammi, zie Hosea 6)  als Zijn volk mag worden aangezien.

Dat we mogen bidden voor de vrede van Jerusalem, zoals de psalmist schrijft, dat is een goede zaak, maar dat is geen wereldse vrede die aan de onderhandelingstafels eventueel tijdelijk bereikt zou kunnen worden, die vrede waar de psalmist over spreekt is de BLIJVENDE Vrede in en door Christus Jezus onze Heere bewerkstelligt. En ook ik bid voor die spoedig komende en blijvende vrede, maar dan een VREDE in Hem! Niet die van de Mahdi, niet die van de Arabieren/Palestijnen en niet die van de Vrijmetselaars Netanjahu en Barack, noch die van de ‘elite’ van deze wereld wier hoofd uiteindelijk nóg steeds de satan is.

De komende oorlog zal ook weer veel onschuldig bloed eisen, aan beide zijden, veel leed en verdriet. Die oorlog zal kapitalen kosten, zal veel kwalijke gevolgen hebben voor heel, heel veel aardbewoners en zal waarschijnlijk zelfs kwalijke gevolgen hebben voor ons ‘leventje’ al was het maar dat we het spoedig gaan merken aan de pomp als we ons ijzeren paard weer zo nodig moeten voorzien van benzine.  Alleen vrees ik dat de gevolgen en de consequenties nóg véél en véél  erger zullen zijn dan alleen díe prijsverhogingen.

 

Silvia Videler


Hoe moeten we Zefanja duiden? Wanneer zal dat oordeel zich volstrekken?

Zo te lezen en  gezien de diverse reacties zitten er heel wat mensen bij die de bijbel kennen, of zij pretenderen hem toch te kennen.  Daarom mijn eerlijke en oprechte vraag in welke tijd ziet men dan de vervulling van Zefanja hoofdstuk 3 vers 1 tot en met 8. Het kopje wat er boven staat luidt: “Het oordeel over Jerusalem”, maar dat is niet geïnspireerd zult u terecht zeggen. Maar wat dan te denken van de eerste 8 verzen?

Gebruikt is de Herziene Staten Vertaling

Het oordeel over Jeruzalem
1 Wee de rebelse, de besmette,
de stad die onderdrukt!
2 Zij luistert niet naar de roepstem,
geen vermaning aanvaardt zij.
Op de HEERE vertrouwt zij niet,
tot haar God nadert zij niet.
3   Haar vorsten zijn in haar midden
brullende leeuwen.
Haar rechters zijn avondwolven,
die tegen de morgen niets meer te knagen hebben.
4   Haar profeten zijn lichtzinnig,
mannen vol trouweloosheid.
Haar priesters ontheiligen het heilige,
zij doen de wet geweld aan.
5 De rechtvaardige HEERE is in haar midden,
Hij doet geen onrecht.
Elke morgen brengt Hij Zijn recht aan het licht,
er ontbreekt niets aan.
Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.
6 Ik heb heidenvolken uitgeroeid,
hun hoektorens zijn verwoest.
Ik heb hun straten leeggemaakt,
niemand trekt er nog doorheen.
Hun steden liggen in puin;
er is niemand meer,
geen enkele inwoner.
7 Ik zei: Nu zult U Mij zeker vrezen,
u zult de vermaning aanvaarden,
opdat haar woning niet uitgeroeid zou worden,
hoe Ik haar ook gestraft zou hebben.
Toch waren zij er vroeg bij,
zij hebben totaal verderfelijk gehandeld.
8 Daarom, verwacht Mij, spreekt de HEERE,
op de dag dat Ik opsta om buit te halen,
want Mijn oordeel is de heidenvolken te verzamelen,
de koninkrijken bijeen te brengen,
om over hen Mijn gramschap uit te storten,
heel Mijn brandende toorn.
Want door het vuur van Mijn na-ijver zal heel dit land verteerd worden.