Jerusalem


Dat wordt daar een ‘zaaalig’ kerstfeestje in Jerusalem

Priesters gaan met elkaar op de vuist in Geboortekerk Jezus

Op de plek waar Jezus Christus ooit zou zijn geboren, vergaten geestelijken vandaag de vrede op aarde. Ongeveer honderd Grieks-orthodoxe en Armeens-apostolische priesters raakten slaags in de Geboortekerk in Bethlehem.

De Palestijnse politie herstelde de orde met gummiknuppels. Niemand werd gearresteerd. De gevechten braken uit toen de geestelijken het heiligdom schoonmaakten. Volgende week vieren orthodoxe christenen Kerstmis.

De Geboortekerk wordt gezamenlijk beheerd door de Rooms-Katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Armeens-Apostolische Kerk. Elke stroming heeft een eigen vleugel. Meningsverschillen over de grenzen tussen de vleugels leiden geregeld tot gevechten tussen geestelijken.


Moslims beschuldigen Netanyahu ervan om een ‘valse’ ( 3de) tempel te willen bouwen.

Muslims Claim Netanyahu Plans to Build ‘False’ Holy Temple

by Tzvi Ben Gedalyahu

Bron: A7 News ( Streng orthodoxe nieuwsbron uit Israel )

Al Aqsa officials warn that the “new Likud” is planning to build a “false” Third Holy Temple and divide the Muslim compound.

Muslim paranoia of Jews on the Temple Mount had reached panic stages even before this week’s Likud primaries that placed Jewish Leadership faction leader Moshe Feiglin in a ranking that assures his election to the Knesset in January.

Arab world media constantly report of Jewish “invasions” of the Temple Mount every time Jews try to ascend the holy site. Israeli authorities enforce the Muslim Waqf policy that forbids Jews to pray there or carry prayer books or other holy articles with them.

The Palestinian Authority and the Islamic Movement’s branch in the Galilee frequently claim that Israel is digging underneath the Temple Mount to cause its collapse.

Now, the Al Aqsa Foundation has pointed to the popular support for Feiglin and other strong nationalists of the Likud as proof that Al Aqsa Mosque on the Temple Mount will be “contaminated” by Jews.

Worst of all, the Foundation claims that the election results show that Prime Minister Netanyahu soon will announce plans for building the Third Temple, which it describes as “false,” in line with increasingly popular Muslim ideology that the First and Second Temples never existed.

All of the “evidence” is “undeniable proof that the Al Aqsa mosque is in danger and that the Muslim world must shoulder the responsibility to save it,” according to Al Aqsa.

Feiglin is known for his desire to pray on the Temple Mount, and after the Pillar of Defense counter terrorist operation, he wrote, “We must expel the Muslim Waqf from the Temple Mount and restore exclusive Israeli sovereignty over the Mount – Judaism’s most holy site. We must encourage Jews to ascend the Temple Mount after the proper halakhic preparations and to actualize their sovereignty over the beating heart of the Jewish Nation.”

 

 


26 markante tekenen dat we wel degelijk in de EINDTIJD zijn aangeland

26 tekenen uit de bijbel over eindtijd.

1.

Valse Bijbel leraren worden hongeriger. Het zijn smooth-talkers (mensen met gladde praatjes), hebben vele aanhangers en negeren ware christenen. (2 Petrus 2:1-3)
2.

Homoseksualiteit komt steeds meer naar de voorgrond in de eindtijd. (2 Timotheüs 3:3)
3.

Aardbevingen zullen plaats vinden in diverse omgevingen. (Mattheüs 24:7)
4.

Stress zal een onderdeel  van het leven zijn. (2 Timotheüs 3:1)

5.

Vele oorlogen zullen uitbreken. (Mattheüs 24:6)
6.

Mensen zullen de 10 geboden als morele code de rug toe keren. Zedeloosheid, stelen, liegen en moorden zullen toenemen.(Mattheüs 24:12)
7.

Er zal een koud religieus systeem gevormd worden die God’s (kracht) ontkend (2 Timotheüs 3:5)
8.

Mensen zullen de Christelijke waarheid vervangen door fabels en fantasie. (2 Timotheüs 4:4) Kerstmis is hier een triest voorbeeld van waar de geboorte van Christus wordt vervangen door de Kerstman mythe
9.

Dodelijke ziekten zullen de kop opsteken. (Mattheüs 24:7) Wereldwijd sterven er ontelbaar veel mensen aan ziekten als Kanker en AIDS (dit laatste ondanks dat er medicijnen zijn om de ziekte dusdanig lang te rekken dat men aan de ziekte zelf niet meer hoeft te overlijden. Maar deze medicijnen zijn niet te betalen voor arme mensen).
10.

Het feit dat God ooit de wereld heeft overspoeld (de zondvloed) wordt ontkend (2 Petrus 3:5-6). Er is overweldigend veel (fossiel)bewijsmateriaal voor dit feit, echter wordt het door de wetenschap structureel ontkend door de griezelige implicaties die het met zich meebrengt (de mens is zondig).
11.

Het huwelijk wordt verlaten door velen. Niet alleen echtscheidingen komen steeds vaker voor, maar ook de morele waarde van het huwelijk wordt veracht en verlaten. (1 Timotheüs 4:3-4)
12.

Er zal een toename zijn in hongersnoden. (Mattheüs 24:7)
13.

Er zal een toename van vegetariërs zijn! (1 Timotheus 4:3-4)
14.

Er zal een schreeuw om vrijheid komen. (1 Thessalonicenzen 5:3)
15.

Jeruzalem en vooral de strijd om rechtmatig eigendom van de stad zal het centrum zijn van internationaal tumult. (Zacharia 12:3)
16.

Velen zullen zich voor de Christus uitgeven . (Mattheüs 24:5)
17.

Er zullen hypocrieten in de kerk zijn. (Mattheüs 13:25-30)
18.

Er zal een toename komen aan (occulte)religieuze stromingen en leraren (Mattheüs 24:11 & 24)
19.

Angst voor de toekomst. (Lucas 21:26)
20.

De mensheid wordt materialistisch. (2 Timotheus 3:4)
21.

Velen zullen bezig zijn met het vergaren van kennis. (Daniel 12:4)
22.

Het Evangelie van Jezus zal verkondigd worden als waarschuwing voor alle landen. (Mattheüs 24:9)
23.

Jezus zei dat Christenen gehaat zullen zijn om Zijn Naam. (Mattheüs 24:9)
24.

Er zullen tekenen komen in de zon, maan en sterren. Volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee, de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. (Lukas 21: 25-26)
25.

De jeugd zal gaan rebelleren. De mensheid zal hun eigen “ik” liefhebben. De mensen zullen vervuld zijn van opschepperij, trots en  eigendunk, zonder respect voor hun ouders en God lasterend, zullen ondankbaar en onheilig leven. (2 Timotheus 3:4)
26.

De mensheid zal spotten met de tekenen die de eindtijd inluiden, zeggende: “Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping”. (2 Petrus 3:4)
De Bijbel geeft zelfs hun motivatie aan: (vers 3) “..dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen“.
Lemon – Bron: Bijbel


UIt de Mailbox:

dit vind ik eigenlijk wel grappig…. een artikel uit xandernieuws.nl

Grootste christelijke tv-zenders VS naar Jeruzalem voor komst Messias

Orthodoxe Joden niet blij met christelijke evangelisatiecampagnes

Als de Messias straks boven Jeruzalem verschijnt en op de Olijfberg neerdaalt hopen DTN en TBN met hun camera’s op de eerste rij te zitten.

De twee grootste Amerikaanse christelijke tv-stations Daystar Television Network en Trinity Broadcasting Network -dat zelfs de grootste ter wereld is- hebben onlangs studio’s in Jeruzalem geopend zodat de terugkeer van de Messias, die binnen afzienbare tijd wordt verwacht, live over de hele wereld kan worden uitgezonden.

Het uit Texas afkomstige DTN heeft inmiddels een 24/7 werkende webcam met zicht op een deel van Jeruzalem op het terras geplaatst. TBN wilde niet achterblijven en heeft pal naast DTN een gebouw gekocht vanwaar in de nabije toekomst uitzendingen zullen worden verzorgd.

Controversiëler is het feit dat beide zenders zich tevens richten op het verspreiden van het evangelie van Jezus Christus onder de Joden in Israël. Daystar is daar al 24 uur per dag mee bezig, TBN onderhandelt nu over ruimte op de satelliet voor zijn fulltime Shalom TV kanaal.

‘Steun voor Messiaanse Joden’
TBN oprichter Paul Crouch, die eerder dit jaar onder vuur kwam te liggen vanwege beschuldigingen van onder andere financiële fraude en het in de doofpot stoppen van de verkrachting van een 13 jarig meisje, zei met de uitzendingen ook de Messiaanse Joden te willen ondersteunen. Messiaanse Joden, die in tegenstelling tot de andere Joden wél de Messias Jezus Christus erkennen, vormen in Israël een kleine gemeenschap van ca. 20.000 leden. Daarnaast zijn er eveneens ongeveer 20.000 evangelische christenen in Israël, verspreid over 150 gemeenten.

Hoewel evangelisatie door christenen in Israël is toegestaan wordt het door de overheid gelimiteerd en ontmoedigd vanwege de bezwaren van orthodoxe Joden, die vinden dat het Joodse karakter van Israël erdoor in gevaar komt. Joden proberen zelf nooit anderen te bekeren tot hun eigen geloof.

Opscheppen over zendingswerk ‘beledigend’
Ellen Horowitz, onderzoeksdirecteur van Jewish Israël, vindt het ‘beledigend’ dat de Amerikanen zo ‘opscheppen over hun zendingswerk… Ons volk is al door de mangel gehaald door vervolging en assimilatie. Nu gaan mensen eindelijk naar een Joodse staat en dan drukt iemand hen een kopie van het Nieuwe Testament in het Hebreeuws in hun handen. Hiermee wordt een gevoelige grens overschreden.’

Toen Daystar in 2006 voor het eerst naar Israël ging veroorzaakte dat zo’n ophef dat de uitzendingen enige tijd moesten worden stopgezet. Via een rechtszaak kon DTN later zijn programma’s alsnog hervatten. Sindsdien houden ook andere Amerikaanse evangelisten en evangelische groepen regelmatig rondreizen, festiviteiten en bijeenkomsten in Israël en Jeruzalem.

Christenen geven miljoenen dollars aan Israël
Behalve een belangrijke inkomstenbron door het (religieuze) toerisme hebben Amerikaanse christelijke kerken en groeperingen de afgelopen jaren tientallen miljoenen dollars gegeven aan de Joodse staat voor de bouw van onder andere scholen, ziekenhuisafdelingen en zelfs synagoges. Deze steun komt deels voort uit de overtuiging dat de in de Bijbel geprofeteerde terugkeer van de Joden naar hun eigen land binnen één generatie zal worden gevolgd door de zichtbare terugkeer van de Messias op de Olijfberg bij Jeruzalem (Zacharia 14:4).

Volgens Paul Crouch bekeren op dit moment een record aantal Joden zich tot het christendom: ‘De oogst wordt zó snel binnengehaald.’ Een groot deel van deze bekeerlingen is afkomstig uit de gemeenschap van ongeveer 1 miljoen Russische Joden die in de jaren ’90 naar de Joodse staat emigreerden.

Ellen Horowitz: ‘Ze beschouwen de Russen als een manier om vaste grond in Israël te krijgen en een christelijke opwekking te veroorzaken. We hebben niets tegen christenen, maar de Joden moeten oppassen dat deze evangelische omarming geen greep wordt waar we ons niet meer van kunnen losmaken.’ (1)

Verwerping Jezus door Joden onderdeel Gods plan
Evangeliseren onder de Joden wordt lang niet door alle christenen ondersteund. Dankzij de door de Rooms Katholieke Kerk bedachte vervangingstheologie, die door de protestantse kerken en veel andere groepen is overgenomen, denken velen dat de Joden door God zijn afgeschreven omdat ze destijds hun Messias hebben verworpen. Deze theologie is eeuwenlang de basis geweest van vaak gruwelijke Jodenvervolgingen, de Holocaust en in onze tijd de anti-Israëlhouding van veel christenen en hun kerken.

Daarentegen zeggen anderen dat de verwerping van Jezus Christus door de Joden juist onderdeel vormt van Gods plan: ‘God gaf hun een geest van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen’ (Deut.29:4/Rom.11:8). De apostel Paulus schrijft zelfs dat deze verwerping noodzakelijk was om het heil van het evangelie tot de heidenen te brengen:

‘Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet!… God heeft zijn volk niet verstoten… Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen, om hen tot naijver op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid!… Want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?…’

‘Want broeders, op dat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden… Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil…’ (Romeinen 11).

Aanneming Messias door Joden in OT voorzegd
De aanneming van hun Messias door de Joden staat overigens al in het Oude Testament voorzegd. Dit zal gebeuren nadat in de eindtijd alle volkomen rondom Israël een grote uitroeiingsoorlog tegen de Joodse staat zijn begonnen:

‘Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden… Ook zal de HERE de tenten van Juda allereerst verlossen… Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.’

‘Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als over het leed om een eerstgeborene… het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk;’ (Zacharia 12)

groetjes   jolanda