Koning Abdullah


Het gedonder begint nu ook in Jordanië, massaal protest tegen koning Abdullah

Grote betoging in Amman tegen koning Abdullah II

Naar schatting 10.000 demonstranten in de Jordaanse hoofdstad Amman hebben vrijdag het vertrek van koning Abdullah II geëist.

AFP

Protest in Amman tegen koning Fotoserie

‘Vrijheid, vrijheid, weg met Abdullah” riepen de betogers, die samen waren gekomen om tegen prijsverhogingen te demonstreren.

De menigte was gevarieerd in samenstelling en bevatte islamisten, jonge vrijzinnige activisten en leden van de linkse oppositie. De demonstranten keerden zich ongewoon fel tegen de vrijwel absoluut regerende vorst: ”Abdullah hervorm of ga weg, je hebt je legitimiteit verloren, Abdullah je tijd is voorbij”.

De oproerpolitie slaagde erin de betogers weg te houden bij het koninklijk paleis, zonder dat er ongeregeldheden waren. Er zijn vaker betogingen in Jordanië maar het is ongebruikelijk dat er tegen de koning wordt geageerd. Er staat ook een gevangenisstraf op het beledigen van de koning.

Abdullah II heeft een bezoek dat hij komende week aan Engeland zou brengen, afgezegd.

bron: A.P


Staat er ook een Jordaanse “lente” aan te komen?

Een Jordaanse ‘lente’ ?

 

Jeruzalem 19 maart 2012

 

Jordanië heeft in tegenstelling tot Egypte en Syrië  tot nu toe geen massale volksopstand gezien.

Dit wil echter niet zeggen dat alles bij het oude is gebleven. Ook in Jordanië hebben de Islamisten (Moslim Broederschap) aan invloed gewonnen en is de houding tegenover Israël aanzienlijk verhard.

Het uitblijven van pogingen om het bewind van koning Abdullah omver te werpen lijkt vooral te maken te hebben met een tactische keuze van het Moslim Broederschap.

Een revolutie zoals in Egypte zal immers betekenen dat ook in Jordanië vrije verkiezingen moeten worden gehouden. Aangezien bijna twee-derde van de bevolking van het land Palestijn is, zou het houden van vrije verkiezingen automatisch betekenen dat Jordanië zal veranderen in een Palestijnse staat.

Een dergelijke ontwikkeling zou grote consequenties hebben voor het huidige conflict in Israël en voor de twee staten oplossing die sinds het aanvaarden van de zogenaamde ‘Roadmap’ wordt nagestreefd om het Palestijns Israëlische conflict te beëindigen.

 

Protesten

De vreedzame Jordaanse protestbeweging begon met een kleinschalige demonstratie tegen de corruptie van het Jordaanse regime.

Dit protest vond plaats in de stad Theeban in januari 2011 en heeft zich sindsdien verspreid naar de omliggende provincies. Tegelijkertijd ontstonden er ook verscheidene nieuwe volksbewegingen. De eerste protesten werden geleid door de Islamitische beweging (Moslim Broederschap), die de politieke oppositie domineert, en een coalitie van verschillende reform organisaties.

 

Lees hier het gehele artikel:

 

http://missingpeace.eu/nl/2012/03/een-jordaanse-lente/


2012 Hét jaar voor het begin, van de opkomst van Babel / Babylon als hoofdstad van de wereld.

Eindelijk was het dan 31 dec.2011. De V.S. verlieten Irak en Irak werd weer een ‘vrije’ staat.

Nu is dat verlaten van Irak maar ten dele waar, want het grootste, de meest uitgebreide en het duurste ambassade complex van de V.S. staat nu wel in Baghad. Maar eindelijk na al die jaren is Irak nu zover, ondanks dat het verscheurd is door de drie voornaamste bevolkingsgroepen, te weten de Soennieten, de Sjiiten en de Koerden dan toch relatief vrij.

Vrij om zich te gaan binden aan wat in Saoedi Arabië al bekokstoofd was. Namelijk een Unie naar Europees model zoals de EU. Saoedi Arabië had er al een begin mee gemaakt met de z.g. GCC de Gulf Coöperation Council met nu al zes leden!

Ja, de EU is ook begonnen met 6 leden, weet u nog? De E.G.K.S. wat later de E.E.G. werd en nu de EU is,  met 28 leden. De EU, die op dit moment financieel voor een debacle staat zoals het nog nooit heeft ervaren en heeft meegemaakt. In Het Midden Oosten echter, en dit is echt mijn persoonlijke verwachting, zal eenzelfde iets gaan gebeuren, alleen véél en véél sneller.

Zat Europa met de naweeën en de wederopbouw na een alles verwoestende 2de wereldoorlog, alsmede met een niet weg te poetsen erfenis van haat jegens de Duitsers en hun meelopers in de aanvangsjaren van wat ooit één Europa moest worden. Daar kwam dan nog bij dat Europa door de ‘muur’ verdeeld werd in een oostelijke en westelijke helft met twee volkomen verschillende economieën en een daaraan gerelateerd gedrag en groot wantrouwen naar elkaar. Voeg daar dan nog eens bij dat Europa verdeeld was en nog grotendeels is,  door meer dan 40 verschillende talen en het mag nóg een wonder heten dat er nu een schijnbare eenheid staat in Brussel en respectievelijk Straatsburg.

Het veel rijkere Midden Oosten, al is het alleen maar gemeten naar de olie welke het potentieel bezit, heeft veel minder problemen te overwinnen om tot een eenheid te komen dan dat Europa had en heeft.

Had Europa ook nog eens een zeer verdeeld verleden. Van het Midden Oosten valt dat nauwelijks te zeggen, want het Midden Oosten was al min of meer één, en wel tijdens het bewind van de Turken die het Midden Oosten bezet hielden van 1517 tot 1917, exact 400 jaar. Grosso modo kun je stellen dat er aldaar sprake is van één taal; het Arabisch en inmiddels, nadat er al miljoenen en miljoenen Christenen zijn moeten vluchten, kan je ook stellen dat er sprake is daar van slechts één overheersende religie; de islam!

De bijbel is mijns inziens duidelijk en ik heb dan ook al jaren geloof gehecht aan wat de Bijbel beschrijft aangaande de stad Babylon, alhoewel dit door velen z.g. geestelijk wordt vertaald, maar voor mij staat het vast dat als de Bijbel spreekt over Babylon dat die Bijbel dan ook Babylon bedoeld en geen Rome, Londen of New York, alle typologieën ten spijt.

De koning van S.Arabië, Abdullah,  heeft inmiddels al onomwonden opgeroepen om een Arabische Unie op te richten en dat natuurlijk mede als tegenwicht tegen zowel Europa, Iran, het Sjiitische Iran wel te verstaan en het lastige kleine Israël.

De komende Arabische Unie zal ongetwijfeld het gehavende Irak, wat potentieel zo onnoemlijk rijk is dat de waarde ervan amper in dollars of euro’s valt weer te geven, uitkiezen als hét visitekaartje van die Arabische Unie.

S.Arabië zelf heeft al Mekka en Medina als de twee aller voornaamste en belangrijkste religieuze, z.g. heilige plaatsen van de islam en deze steden mogen niet ‘bezoedeld’ worden door de ‘handel’, de wereldhandel, dus zal uitgezien worden naar een andere mogelijkheid.

Die mogelijkheid doet zich voor in die aloude stad, die nog nooit verwoest is geweest, wat velen wel denken, maar die sinds de dagen van Nimrod ook al eens de hoofdstad van de toenmalige wereld was. Die stad zal dat wederom worden. Net zoals Jerusalem eens weer Gods hoofdstad zal worden.

Dat een grote, misschien wel een miljoenen stad snel te bouwen is. En in de naaste toekomst nóg sneller te bouwen is, dat is inmiddels bewezen door plaatsen als b.v. Dubai en Abu Dabi. Die in het begin van de jaren 90 nog maar kleine vissersplaatsjes waren en waar inmiddels de hoogste gebouwen én het hoogste gebouw ter wereld is verrezen!

Saddam Hussein droomde er al van om een nieuwe Nebukadnezar te worden en hij liet al stenen vervaardigden met zowel zijn beeltenis erop als die van zijn illustere voorganger en bouwde daarmee al een gedeelte op van wat ooit het oude Babylon was.  Maar hij was slechts een voorloper van de despoot die straks zal plaatsnemen op de troon waarop ooit Nimrod gezeten was.

Babylon ligt trouwens in open land, geen bergachtig terrein, heeft een harde stevige bodem en is slechts gelegen op zo’n 70 km afstand van Bagdad en heeft alles in zich om uit te groeien tot een grote stad. Geen natuurlijke belemmeringen zijn er zoals oerwoud of een drassige bodem. Men kan er als het ware zó aan de slag en met wat prefab en moderne technieken kan men in een jaar tijds al een aardige metropool neerzetten.

Aan geld zal geen gebrek zijn, olie is er genoeg en de wereld snakt naar olie en is bereid er goed voor te betalen. Als men de voorraden van een toekomstige Arabische Unie samenvoegt qua olie dan, wel dan heeft men driekwart van de wereldolievoorraad letterlijk onder zich liggen.

Neem daarnaast de strubbelingen met de EURO en de DOLLAR, het aan glans verloren Engelse Pond en de nimmer echt van de grond gekomen Russische Roebel, voeg daarbij de nog immer op communistische leest en basis bestaande Yuan van de Chinezen en de zwakke Yen, allemaal munteenheden die het niet meer halen of het nimmer echt gehaald hebben en we zien meteen de kans voor dit LAATSTE WERELDRIJK om haar (islamitische) Gouddinar in te gaan voeren. Welke geëerd en aanbeden zal worden door de kooplieden der aarde! Uiteraard gebaseerd op een z.g. islamitisch bankierssysteem. Daarom geloof ik ook dat als een aanloopje hiernaar toe, de huidige Iraakse dinar, zeer spoedig, nog gedurende een korte periode, aanmerkelijk meer waard zal gaan worden alvorens men ertoe overgaat die gouddinar in te gaan voeren. Een revaluatie dus van deze munt.

Wat de profeten Jesaja en Jeremia ooit voorzegd hebben over Babylon is nog maar slechts ten dele vervuld en Openbaring spreekt zelfs twee hoofdstukken lang over Babylon als zijnde de hoofdstad van de wereld die in één uur tijds zal vallen! De opbouw van het toekomende Babel zal ietsjes langer duren dan één uur, maar vergis u niet, dit hele scenario kan met de huidige kennis en de huidige manier van aanpak en bouwen gerealiseerd worden in een zéér, zéér korte tijd. Wat de gemeente van Christus Jezus hier nog van mee gaat maken, dat kan ik niet beoordelen.  Het komende wereldsysteem zal echter z’n oren laten hangen naar Babylon qua handel.  Een ander figuur, wel die zal het geestelijke aspect leiden,  ( de laatste paus??)  en de regeringen zullen in een soort van gelijkvormigheid en overeenstemming en met onderdanigheid aan de anti-christ de volkeren onderhorig maken en houden. Hoe precies en qua tijd dát in zijn werk zal gaan, wel daar zijn al hele boeken over vol geschreven. Wij echter staan op de drempel om dat al dan juist net niet misschien nog wel of juist niet meer mee te maken. De tijd zal het leren. Wij echter, hebben uit te zien naar ONZE KONING, ONZE HEER EN HEILAND, CHRISTUS JEZUS en wij hebben niets, maar dan ook niets te verwachten van een zeer spoedig hernieuwd, zij het zeer kortstondig bestaand Babylon.

Silvia Videler