nucleaire aanslag op New York


Interessant artikel vanuit R.K. visie over de laatste paus

Wordt 2012 het jaar van de laatste Paus – deel 3

( deel 1 en 2 kunt u lezen op onderstaande site )

Dit artikel is afkomstig van:

http://www.courlisius.org/Wordt-2012-het-jaar-%20van-de-%20laatste-Paus-deel%203

Datum:

Don, 2012-02-02

ART12020205
Wordt 2012 het jaar van de laatste Paus – deel 3

Overgenomen van Xandernieuws
met aanpassingen en verbeteringen
van Jan A. A. van der Wulp.

2 Februari 2012

DE KOMST VAN DE LAATSTE PAUS PETRUS ROMANUS IN 2012 (DEEL 3)

‘Rome rond juli 2013 vernietigd door een kernbom’

Volgens de man die correct de naam van de huidige paus wist te voorspellen, zullen de eeuwenoude profetieën over de verwoesting van Rome in 2013 uitkomen.

Ronald L. Conte jr., de man die in 2002 correct voorspelde dat paus Johannes-Paulus II zou worden opgevolgd door Benedictus XVI, gelooft dat de volgende paus inderdaad de laatste zal zijn en zich Pius XIII zal noemen.

NOOT van de BEWERKER: Hier is verwarring tussen de Anti-Paus – mogelijk genaamd Pius XIII – en de ware laatste Paus Petrus Románus II.

Conte denkt ook al te weten welke kardinaal de illustere rol van ‘Petrus Romanus’ [BEDOELD WORDT: Pius XIII] op zich zal nemen.

Dat zal volgens hem nog in 2012 gebeuren, omdat Benedictus mogelijk vanwege gezondheidsredenen plotseling zal aftreden, of misschien zelfs zal sterven.

Nadat zijn opvolger zal zijn gekozen, zal de wereld volgens Conte razendsnel in de Grote Verdrukking terecht komen.

NOOT van de BEWERKER: Omdat deze verkiezing niet regelementair zal zijn verlopen, zal deze persoon NIET de ware opvolger van Benedictus XVI zijn en terecht de Anti-Paus mogen heten.

Conte denkt dat de volgende paus zich Pius zal noemen, omdat deze naam in de historie is verbonden aan pausen, die de nadruk legden op de autoritaire doctrines van het Vaticaan.

NOOT van de BEWERKER: Inderdaad zal de Anti-Paus grote nadruk leggen op zijn macht over de gehele Kerk.

Pius XIII zal de absolute autoriteit van de Rooms Katholieke kerk over alle christenen en gelovigen van alle andere religies benadrukken.

NOOT: Dit klopt met vele hemelse boodschappen en proefetieën.

Dat zal het moment zijn dat de in de Bijbel voorzegde ‘grote afval’ (van het geloof) zal beginnen.

NOOT van de BEWERKER: In feite is de apostasie al aan de gang vanaf ongeveer 1965, maar zal verhevigd en meer openlijk plaats vinden als de Anti-Paus eenmaal aan het bewind is.

In de eerste twee artikelen over de komst van Petrus Romanus wezen we op de verbazingwekkende ontdekkingen van de Belgische Jezuïet en wiskundige René Thibaut.

In de eeuwenoude, aan St. Malachias toegeschreven ‘Profetie van de Pausen’ ontdekte hij een serie verborgen anagrammen en linguïstische codes, waarin onder andere de namen van eerdere ‘Piussen’ werden voorspeld, bijna 200 jaar vóórdat deze pausen daadwerkelijk werden gekozen.

EINDTIJD VISIOENEN PAUS PIUS X
Conte wijst ook op de bijzondere visioenen die een andere paus Pius -nummer X – zou hebben gehad.
Pius X bekleedde van 1903 tot 1914 de ‘Heilige Stoel’ en zou in visioenen hebben gezien, dat er in de eindtijd nog een paus [Pius ?] zou komen, die Rome zou ontvluchten over de lichamen van dode priesters.

NOOT van de BEWERKER: Het is veel waarschijnlijker, dat het Paus Benedictus XVI zal zijn, die dit zal meemaken.

‘Wat ik heb gezien is verschrikkelijk !’ zou Pius X volgens veel bronnen hebben gezegd.
‘Zal ik het zijn, of zal het een opvolger zijn ?
Wat zeker is dat deze paus Rome zal moeten verlaten en bij het verlaten van het Vaticaan over de dode lichamen van zijn priesters zal moeten stappen.
Zolang ik nog leef mag dit aan niemand worden verteld.’

In een volgend visioen dat hij in 1909 kreeg tijdens een audiëntie met de Franciscaner orde leek paus Pius X in een trance terecht te komen.
Na enige momenten opende hij zijn ogen, ging staan, en sprak:

‘Ik heb één van mijn opvolgers gezien, die dezelfde naam heeft (een toekomstige paus Pius) en wegvluchtte over de dode lichamen van zijn broeders.
Hij zal zich ergens verschuilen, maar na een kort uitstel op gruwelijke wijze sterven.
Het respect voor God zal uit de harten van de mensen zijn verdwenen.
Ze zullen zelfs de herinnering aan God willen uitwissen.
Deze perversiteit zal niets minder dan het begin van de laatste dagen van de wereld zijn.’

HET DERDE ‘GEHEIM VAN FATIMA
Het derde deel van het ‘Geheim van Fatima’, dat op 26 juni 2000 door het Vaticaan bekend zou zijn gemaakt, lijkt de visioenen van Paus Pius X te bevestigen.

NOOT van de BEWERKER: Volgens alle latere profetieën is deze versie van het zogenaamde Geheim van Fatima vals.

Een passage: ‘… voordat hij daar aankwam trok de Heilige Vader door een grote stad die half in puin lag.
Trillend en met aarzelende stappen, gekweld door pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken, die hij tegenkwam.
Toen hij de top van de berg bereikte werd hij, op zijn knieën zittend voor een groot kruis, vermoord door een groep soldaten, die kogels en pijlen op hem afvuurden.
De andere bisschoppen, priesters, mannen en vrouwen, gelovigen en allerlei andere mensen van verschillende rangen en standen stierven op dezelfde wijze, de één na de ander.’

OOK VATICAAN VERWACHT ANTICHRIST
Veel katholieken geloven dat het ‘echte’ derde ‘Geheim van Fatima’, alsmede ook de visioenen van Paus Pius X en andere voorspellingen over de profetische rol van de Rooms-Katholieke kerk door het Vaticaan VERBORGEN worden gehouden voor het publiek.

Allerlei veronderstelde Maria-verschijningen, visioenen van Pausen, uitleggingen over de aard van de Apocalyps door kardinalen en allerlei bevestigde mystieke profetieën zijn vaak in strijd met recente publicaties van het Vaticaan.

Ook de ‘Catechismus van de Katholieke Kerk’, die werd uitgevaardigd door Paus Johannes-Paulus II (1994, de eerste [officiële Vaticaanse] catechismus in meer dan 400 jaar), spreekt echter van een ultieme beproeving voor de kerk:

‘Vóór de tweede komst van Christus zal de Kerk door een laatste beproeving moeten gaan, die het geloof van velen zal doen wankelen.
Tijdens de bij haar pelgrimsreis optredende vervolging zal het geheimenis der wetteloosheid (2 Tess.2:7) in de vorm van een religieuze misleiding [door de Profeet van de Anti-Christ, dat is de Anti-Paus] als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensen worden gepresenteerd.
De prijs is het afvallen van de Waarheid.
De ultieme religieuze misleiding is die van de Antichrist, een pseudo-messianisme waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken in plaats van God en Zijn Messias die in het vlees is gekomen.’

‘VERNIETIGING ROME IN 2013’
Mogelijk speelt een tweede, potentieel nog machtigere kandidaat voor de rol van Petrus Romanus [dit moet zijn: de Anti-Paus] een grote rol in deze profetie, alsmede ook bij het verbergen van de complete versie van het ‘Geheim van Fatima’ en andere visioenen.
Hoe dan ook, volgens Conte zullen we de vervulling van deze profetieën al OP ZEER KORTE TERMIJN gaan meemaken.

Hij gelooft namelijk dat al snel na het aantreden van [de pseudo] Petrus Romanus (lees: Pius XIII) in 2012 de Derde Wereldoorlog zal uitbreken, die mede zal ontstaan door een aan Iran toegeschreven nucleaire aanslag op NEW YORK.

NOOT van de BEWERKER: Deze aanslag op New York is in meerdere profetieën voorzegd.

Vervolgens zal de nieuwe wereldbrand rond juli 2013 resulteren in de vernietiging van Rome door een kernbom.

NOOT van de BEWERKER: Het is voorzegd, dat de stad op de zeven heuvelen – dat is Rome – zal worden verwoest.
Er is ook voorzegd, dat de Anti-Paus de Zetel van de Valse Kerk zal verplaatsen naar Jeruzalem.
Merk op, dat de ware en echte opvolger van Paus Benedictus XVI inderdaad zal zijn Petrus II Románus, die echter niet door de kardinalen in een conclaaf zal worden gekozen.
Mogelijk zal Paus Benedictus hem persoonlijk als zijn opvolger aanwijzen, wat kerkrechtelijk mogelijk is.

WORDT VERVOLGD